top of page
shutterstock_2400627611.jpg
Facebook Cover Photo.png

Sun, Mar 06

|

Online Andara Event - Webinar

ANDARIÁNSKE STRETNUTIE - PODPORA PRÁCE SO SEBOU A S ANDARAMI

Podpora Práce s Andarami cez svoju prácu so Sebou, Využívanie ich a Tvojho Svetelného Potenciálu v tom Najvyššom Súlade, Téma pseudoandar, Integrity, chýtakov, testov, pascí, Téma Kozmických Lúčov Andar-v Tebe-Podpora Práce s Ultra Vyspelými Technológiami na Vzostup, Očistu, Budovanie Novej Zeme

Registrácia Uzavretá-Vypredané
Pozri Iné Kurzy,Transmisie
ANDARIÁNSKE STRETNUTIE - PODPORA PRÁCE SO SEBOU A S ANDARAMI
ANDARIÁNSKE STRETNUTIE - PODPORA PRÁCE SO SEBOU A S ANDARAMI

Čas a Lokalita (Online Event)

Mar 06, 2022, 6:00 PM – 8:30 PM GMT+1

Online Andara Event - Webinar

Viac Informácii:

Podpora Práce s Andarami cez svoju prácu so Sebou, Využívanie ich a Tvojho Svetelného Potenciálu v tom Najvyššom Súlade, Téma pseudoandar-sklíčok, zamorenosti poľa, chýtakov, testov, pascí,

 Téma Integrity,

Téma Kozmických Lúčov Andar-v Tebe-Práca s Ultra Vyspelými svetelnými galaktickými Technológiami na Vzostup, na Očistu, na Opravu Konštrukcie svojej v tele a tej Zemskej, na Budovanie Novej Zeme.. všeobecné aj konkrétnejšie informácie o nich, a ako povznášať seba-ich neustále do vyšších levelov, lebo vidím, koľko z nich je nevyužitých a ich potenciál je nekonečný. Čo zámerne aktivujú, aké lekcie uštedrujú a prečo, 

Preberieme presne to, čo sa bude pýtať v danom momente, aby vás to podporilo vo svojich procesoch a v práci s andarami. 

Žiadané sú zdieľania od účastníkov tohto stretnutia, aby zdieľali svoje zážitky a tiež aj otázky, dotazy, aby sme sa pozreli hlbšie na to, na čo treba.. 

KTO JE VÍTANÝ SA ZÚČASTNIŤ NA ŽIVO: 

Z dôvodu dodržiavania čo najčistejšieho a najpodzdvihujúcejšieho priestoru a z dôvodu toho, že nemám záujem udržiavať priestor pre tých, ktorí sa preukázali že sa im nedá veriť:

Vitaní zúčastniť sa na živo sú všetci, ktorí majú sprostredkované Andary (viac ako jeden kúsok) VÝHRADNE od Marie Guidance a dodržujú čistotu a kvalitu jej práce s nimi spolu s celým tímom, teda ukazujú tak, že sa im dá veriť.. lebo všetko je to s nimi test dôvery, test vzťahu so sebou, s nimi ako s rodinou Novej Zeme.. vždy je skúška ako obstojíš, keď ti prídu.. ak máš len jednu a žiadne iné nemáš na ceste, tak si prosím zadováž záznam. (mám na to určité dôvody, ktoré nie som povinná vysvetľovať).

Si vítaný-á, Ak ich máš na ceste set viacerých alebo máš set viacerých.. 

Ak som ťa v minulosti poprosila sa nehlásiť na účastnenie eventov, stretnutí alebo celkovo sa nehlásiť na účastnenie sa akýchkoľvek stretnutí, prosím rešpektuj to, záznam si môžeš zadovážiť, ak som ti tiež nepovedala inak... Ďakujem. 

❣️NIE JE TO O HIERARCHII, A ABY SME SA CÍTILI LEPŠIE, ale o tom, kde si brániš aby si ich využíval naplno v najvyššom súlade a prenášal ich len do vyšších oktáv tak ako SEBA. Lebo väčšinou čo pozorujem, sú len okrasu a nič z nich.. nie sú využité tak, ako by mohli / “mali byť”.. ❣️Je to podpora aby si viac pochopil seba a ANdary ako Ultimátne technológie cez pochopenie svojho svetelného tela ako ultimátnej Krist-AA-l plazma Svetelnej technológie/lode vzostupnej a majstrovskej budovatelskej technológii Novej Zeme.. 🌟

Ak si zakúpiš vstup a “nespĺňaš” smernice pre účastníkov, nerešpektoval Si to čo je tu vypísané, že kto je vítaný sa zúčastniť na živo, nebude ti prístup otvorený, ani peniaze sa nevracajú naspäť.

Stretnutie sa bude nahrávať, záznam bude na Vimeu pod heslom, ktorý pošlem účastnikom stretnutia pár hodín po stretnutí do mailu. Záznam bude k dispozícii pár dní po stretnutí aj ostatným, ktorí si ho budú priať zakúpiť ako podporu práce s nimi cez SEBA a svoju evolúciu, ale výmena už bude iná. 

Ďalšie informácie: 

Celé naše stretnutie a to, čo sa bude zdieľať sa  voľne vyvinie podľa toho, kto sa prihlási a podľa toho, čo sa samo bude pýtať bližšie na rozobratie, na expanziu na konkrétne témy, ktoré sa samé odprezentujú..

Je to Pre Podporu oveľa Hlbšieho Pochopenia sa a Spoznania sa, lebo to je KĽÚČ KU VŠETKÉMU a samozrejme ANDAR. 

Je to Možnosť Spolu Expandovať a SpoluVytvoriť Pozdvihujúci, Čistiaco-Aktivačný Zjednocujú Posvätný Priestor Novej Zeme pre nás všetkých, kde Maria Guidance slúži ako vzostupná platforma a Portálový Most do Dimenzií Novej Zeme ako takej..

Každé skupinové stretnutie slúži tiež Mega Aktiváciám Univerzálnych Kozmických Svetelných kľúčových Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme v Sebe - v Nás. Sú to zároveň na mieru nazdieľané Transmisie všetkým účastníkom, lebo budú počuť presne to, čo majú v danom momente...

Pre zopakovanie: 

Je to priestor pre vaše otázky, dotazy, vaše zdieľania, na ktoré sa oveľa viac expanduje, aby sa porozumelo a pochopilo oveľa viac to, čo treba... Je to možnosť pre zdieľania účastníkov toho, čím si prechádzajú, pre ďalšie osvetlenia, poprípade aj otázky, na ktoré odpovede Vás Rada navediem...

Tieto Aktivačné Stretnutia  - Transmisie štartujú intezívne čistenia už vopred po zaregistrovaní sa a po zaplatení Vstupu.

Vysielam vám už pár dní vopred do Éterov.. a intenzívne čistenia sú tiež Po stretnutí.. Je to možnosť akcelerácie si svojich procesov integráciou svetelných Kódov, ktoré budú transmitované počas stretnutia, pred ním a aj potom... toto sú bezčasové a bezpriestorové multidimenzionálne Transmisie, ktoré slúžia DOCVAKNUTIAM, AHA MOMENTOM A AKTIVÁCIÁM SVETELNÝCH KOZMICKÝCH KÓDOV V TVOJEJ DNA, KTORÉ MAJÚ POTENCIÁL MEGA AKCELEROVAŤ TVOJE PROCESY, ŠTARTUJÚ PREPIS DNA A TEDA VYPLAVOVANIE TOHO, ČO NIE JE V SÚLADE LEBO PO EXPANZII SRDCA-MYSLE, PRICHÁDZA KONTRAKCIA (ULTRA ČISTKA).

Buď si vedomý toho, že si treba vyhradiť cca 2,5 - 3 hodiny na to,  u mňa sa začína o 12:00  lebo  ja mám o 6 hodín menej ako Bratislava. Slovenského času to začína o 18:00 hod.

Na živo sa zúčastniť  - je potrebné mať Zoom a vedieť, ako s ním narábať.

Výmena - Peniaze sa po tvojej registrácii a zakúpení vstupenky nevracajú naspäť. Záznam z tohto stretnutia bude zaslaný do mailu pár dní-hodín Po stretnutí účastníkom, ktorý sa zúčastnili na živo..

Na živo sa zúčastniť sú Vítaní všetci, ktorí rezonujú, prajú sa zúčastniť, nedávam žiadne limity a samozrejme tí, čo sú ochotní reciprocity, sú ochotní zdieľať, ale do akej miery si praješ ostať anonymný, to je na tebe..  

Či budeš mať vypnuté alebo zapnutú kameru je na tebe, ale ak budeš zdieľať, pýtať sa niečo, zapni aspoň mikrofón.

Ak sa účastníš na živo, je potrebné si byť vedomý toho, že sa nahrávajú tieto transmisie a budú dostupné ako záznam pre účastníkov transmisie pár hodín po skončení (dostaneš link do mailu na záznam na Vimeu bude uložené video) a na druhý deň bude záznam k dispozícii pre tých, čo si prajú zakúpiť záznam, ale za vyššiu čiastku..

Ak si praješ zúčastniť sa na živo, Čím skôr si zakúpiš Vstupenku, tým skôr si zabookuješ svoje miesto. Nie je potrebné sa ma pýtať, či je voľné, alebo nie.

Transmisia či už na živo alebo zo záznamu na tebe pracuje vopred a dávno Po... treba to poriadne integrovať a vraciať sa ku nej viac krát, vždy zachytíš niečo iné a pôjdeš do hlbšej hĺbky..

Ak sa zúčastňuješ na živo, alebo zo záznamu, prosím byť si tiež vedomý tohto:

Všetko, čo sa bude zdieľať, tak prosím zachovať posvätnosť, integritu, prejavuje sa ti určitá dôvera, keď sa zúčastňuješ na živo, je to všetko len pre teba, nie na zdieľanie ďalej alebo pre svoj biznis, poradenskú prax, alebo zdieľať po svojom pochopené informácie ostatným, tiež to nie je na svoju prezentáciu z ľudskej 3D úrovne vedomia (ega), alebo pre ponúkanie svojich služieb, produktov, nie je to pre tvorbu tzv. lepkavých sietí - na získavanie kontaktov za ego účelmi, nespomínajú sa mená nikoho, kto sa neúčastní na živo.. To platí aj pre tých, čo si to zadovážia zo záznamu. INTEGRITA je vyžadovaná, je to o dôvere, či sa ti dá veriť, že sa nezachováš ako 3D človek.. Ak sa tak stane počas živého stretnutia, alebo po stretnutí, vyvodzujem následy. Vďaka za pochopenie.

AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO NAHRÁVANIA Andarianskeho stretnutia - EVENTU - TRANSMISIE ALEBO AJ ZO ZÁZNAMU, ALE NAJMÄ AK SA ZÚČASTŇUJEŠ NA ŽIVO, PROSÍM PREČÍTAJ SI POZORNE CELÚ SEKCIU NA WEBKE AURORANOVEJZEME S NÁZVOM SMERNICE, OBCHODNÉ PODMIENKY A PRÍSĽUB INTEGRITY, A TO NAJMÄ TEXT, KTORÝ JE PÍSANÝ ČERVENOU A ČIERNOU FARBOU, LEBO S TÝM SÚHLASÍŠ, ŽE TO BUDEŠ DODRŽIAVAŤ. JE TO POSVÄTNÝ PRIESTOR NOVEJ ZEME PRE TEBA ZDIEĽANÝ, AKONÁHLE SA ŤAHÁ 3D do toho, bude to okamžite láskyplne, ale mocne osvetlené, rozprášené, nie je to akceptovateľné, lebo aj by bolo, ide sa potom na môj úkor a na všetkých zúčastnených tiež..

Každý Event-Transmisa-Kurz je veľmi cenná príležitosť Ďalšej Expanzie Srdca-Vedomia pre nás všetkých, je to veľká investícia do našej Budúcnosti a mega Podpory vyšších realít Novej Zeme.

Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie, každá nová výzva je na nezaplatenie, lebo nás môže odkatapultovať do ďalších rovín (seba) poznania-chápania-hlbšieho rozpamätania sa  :)

Teším sa na teba :)

PRE TÝCH, KTORÍ SA VEĽMI NEORIENTUJÚ V ZÁKLADNÝCH ANGLICKÝCH POJMOCH A PRAJÚ SI ZAKÚPIŤ VSTUPENKU:

1 - Klikni na spodku počet vstupeniek - jedna, klikni na Checkout,

2 - naťukáš tvoje údaje, mailovú adresu kam ti príde potvrdenka a LINK na Zoom ako Vstupenka na tento Event po uskutočnení úhrady,

3 - Odfajkni, že súhlasíš zo smernicami a podmienkami predaja (odklikni kocku, tak ju odfajkneš)

4 - Payments - Platby - buď cez Kreditku alebo formou Paypal Checkout ak máš Paypal účet (odporúčam).

Keď zvolíš kreditku: naťukaj  číslo karty, expirácia, kódy na zadnej strane karty, meno držiteľa karty.

Keď zvolíš kúpu cez Paypal, hneď ťa tam presmeruje.

Po úhrade - mne to hneď nabehne so všetkými tvojimi údajmi, všetko sa mi ukáže, tebe príde Potvrdenka, Vstupenka, Poďakovanie sa a Tešenie sa na Teba :)

VzoVstupenka

  • VzoVstupenka na AN Stretko

    Tvoja VzoVstupenka na Tento Event - po zaplatení ti bude poslaný Link na Zoom do mailu, kde sa bude táto transmisia uskutočňovať, cez ktorý sa prihlás v daný stanovený deň a čas na živé zúčastnenie sa. Ďakujeme za tvoje svetlo, tvoju účasť, Ďakujeme za podporu Vedomia a Tela Novej Zeme a Tešíme sa na Teba :)

    $33.00
    +$0.83 service fee
    Sold Out

This event is sold out

Možnosť Zdieľať tento Event:

shutterstock_2400403689.jpg
Facebook Cover Photo.png
bottom of page