top of page

2024-2026:Kódy Infinity-Stelesnenie Nekonečného Bohatstva Vedomia Zdroja, Super Intezívne Prerábky Tela-Tranzity do Vyšších Frekvencií-Úrovní Vedomia

  • 4Steps

Viac Info:

3,5 hodinová transmisia s cvičeniami a odporúčaniami na kvantové skákanie v čase do budúcnosti teraz, na nastavovanie si spánku a každého momentu,Práca s UNIverzálnym Srdcom-Znásobovanie Hojnosti a Slobody ktrou už si,Premena Ležatej Osmičky (infinity) z ľudského nekonečného točenia sa v tom istom na Božskú Nekonečnú Osmičku Bohatstva,kde zažívaš Neobmedzené Úžasné Verzie Seba ako NovoZemšťana.Nastavovanie si KomUnikácie na jej Zmajstrovávanie, čo Zmajstrovávanie Vedomej Tvorby-Premena Konfliktov,Argumentácie na srdečnú,mocnú komunikáciu ako vyššie Ja z Jednoty namiesto konfliktov a chaosu - bytie v Božskej sile a jej aplikácia - Božská MOC - učenie sa navigovať energeticko-informačný tok (komUnikácia) tak aby to bolo v najvyššom súlade-cez trénovanie POČÚVANIA.Ako zadávať objednávky vesmíru,aby ti ich naplnil super zázračne, materializácia slobody a hojnosti,ktorou už si. Väčšie Otvorenie sa Nekonečným Potenciálom v hĺbke teba ako kvantového poľa vedomia,Hlavné témy pre 2024-2026:Nekonečnosť Vedomia,Lásky a Bohatstva,čistá Božskosť cez čistenie OPAKU a všetkých nastavení,obmedzení na svojej nekonečnosti. Nula-Bodka -Nula - v strede osmičky je Základ Bohatstva Všetkého čo Potrebujeme-Je to TO VŠETKO,kde Všetko Je,odkiaľ čerpáme informácie,Odpovede,Riešenia. SPÁNOK A SNY,Spiace fázy,kedy veľa spíme ALEBO vôbec a čomu slúžia,Ako prístup do Novej Zeme vo vyšších frekvenciách začína v snoch,meditačných stavoch GAMA,ako gama svetelné telo NOVEJ ZEME NAHRÁDZA ĽUDSKÉ TELO, Budovanie svetelného tela na vzostup.Ďalej je tu ku Zmajstrovávaniu práce s frekvenciami a vedomej tvorby seba-zažívania vyšších oktáv seba,zmajstrovávanie materializácie frekvencií,ktoré si praješ žiť,AKO JE TELO NA ŠALÁT A BUDE VIAC,LEBO JE TO SÚČASŤ RÝCHLEJŠÍCH RAPÍDNYCH BUNKOVÝCH ČISTENÍ A PRERÁBOK TELA AKO TAKÉHO CEZ FOTÓNOVÉ SVETLO KEĎŽE SME V ZRÝCHLENEJ EVOLÚCII TELA CEZ VYŠŠIE DÁVKY VYSOKOFREKVENČNÉHO SVETLA, KTORÉ CEZ TIETO PROCESY STELESŇUJEME, ŽIJEME,INAK NIE SME SCHOPNÍ POKRAČOVAŤ ĎALEJ.

Price

$49.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page