top of page

Čistenia Predkov 1: VzostupnéOkno,Ty ako Bohatstvo

Viac Info:

Ďalší Neustále Aplikovateľný Meditačno-Aktivačno-Čistiaci Zvukovo-Svetelný Alchymický Kúpeľ zložený z Troch kúpeľov a hovorenej aktivácie vytvorených počas najdôležitejších Transmisií Kódov Roka 2023 - trojkové kódy Rovnovdennosti a štvorkové - Zmŕtvychvstania. Fokus je na:Vynulovávanie,Zmŕtvychvstanie,Pôrody Seba, Ty ako Nová Rodina, Čistenie Predkov,Rezignácia z rolí, ktoré už nie je v súlade napĺňať, aktivácie teba ako zdroja hojnosť bohatstva, vedomie prosperity, fungujeme z nekonečného vedomia po smrti neobmedzené vedomie-nekonečné pole neobmedzeného množstva Možností,Genetiká Dúhových Slniek-Paradisien NovýČlovek v Tebe, Aktivácia Vyšších Realít a Osvetlenie toho,kde ty si ty tvoríš limity a obmedzenia a netušíš,kde ti tvoje staré verzie,3D rodinné vzorce a podvedomý seba-sabotujúci programing stoja v ceste..Ďalej Fokus je na:Jednota Polarít v Sebe-Jednota so ZDROJOM.Sú to všetkoTRANSMISIE MNOHÝCH KÓDOV VEDOMIA KTORÉ SÚ NA SPRACOVÁVANIE NA NEJAKÝ ČAS, Stačí sa naladiť so slúchátkami a fičíš..Je to sprievod do Hlbšíchch meditačných stavov hlbšieho spojenia sa so Sebou ako so Zdrojom všetkého=Vyššie-rozšírené stavyVedomia-expanzia srdca-vedomia Sprevádza nás 25 mís v PREPOJENÍ S PRAVÝMI MATERINSKÝMI ANDARAMI-MATERINSKÝ KREATRIX.Poskytujeme tak SUPER AKCELERAČNÉ TRANSMISIE Z POHODLIA Tvojho-Nášho DOMOVA. Táto Alchýmia SLÚŽI AKO ĎALŠIA PODPORA S HLBŠÍMI GALAKTIVÁCIÁMI SVETELNEJ KRISTAAL  A-DiamAntovej DNA - NAŠA ORIGINÁLNA GENETIKA KO MOŽNOSŤ PRE KAŽDÉHO KTO REZONUJE..

Price

$39.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page