top of page

Integrácia Seba na MultiDimenzionálnej Úrovni, ZmenyTela, Seba a Vzťahov

Viac Info:

2,5 hodinová Rekordná Silová Transmisia - mega nálož kódov vedomia Novej Zeme,ktorá pracuje intezívne na nás všetkých. Venujeme sa tu SebaNaplneniu, IntegráciI Seba na MultiDimenzionálnej Úrovn odblokovávaniu BOŽSKEJ SILY V SEBE, hĺbke koreňa - jej APLIKÁCII CEZ BOŽSKÚ VÔĽU a Cez SRDCE, Práca so sebou ako s čistou energiou - vedomím, ktoré je neobmedzené, PREMENY a Prerábky Tela na Multidimenzionálne Svetelné telo - frekvenčené navyšovanie tela, svetelnej kapacity,ZJEDNOCOVANIE ľavej a pravej strany a mozgových hemisfér, Navyšovanie a hĺbka vo vzťahoch cez prenos-tranzit vzťahu so sebou do vyšších-hlbších úrovní seba, na multdimenzionálnej úrovni čomu všetko prispôsobuješ a to najmä vzťahy, celý svoj život, zažívaš tak seba ako Slobodu a Bohatstvo Naplneného Pohára-Extáza z Bytia Sebou inej úrovni..Zmajstrovávanie práce so sebou - expanzia a kontrakcia vedomia, práce so sebou a vo vzťahoch, Vyvažovanie Polarít a vyrovnávanie vnútorných rozporov-rozpoltení, presahy duality, ďalej témy: Kolíska a čistenie Krista a AntiKrista - hviezdne brány v tele a na Zemi,ľudské a galaktické vedomie, Ľudská, Umelá, Božská Inteligencia, Ľudská a Božská Láska, Ako na nás pôsobia vyššie frekvencie-vyššie dávky svetla a celkovo na požiadavky tela a správanie sa naše a ostatných (surealita, bláznovstvo, bizarnosť, samé odhalenia) - nič potlačené,neosvetlené,prektrútené vnútri a vonku neostáva už nezvedomené-kľúčové to je sprocesovať,nezamotať sa v tom,ROZBALIŤ DARY Seba a Múdrosti v tom...

Price

$49.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page