top of page

Vedomie Majstrovských Stvoriteľských Rás v Nás

Viac Info:

2hodinová Transmisia&Aktivácia: VzoVstupy do Vedomia Majstrovských Stvoriteľských Rás v Nás, Božská Neutralita, Jemno-Mocnosť, Vo vnútornej Jednote Je Sila,Prerastanie Frekvencie ľudských vzťahov-keď zrazu prestávaš rezonovať so všetkým a všetkými v okolí,Presah ľudských Myšlienok - Ľudský Intelekt a Božský Intelekt, Zmajstrovavánie Sústredenia Energie na Tvorbu Novej Zeme a nie na to, čo všetko padá, Sprístupňujeme sa tu Prítokom Svetelných Dát PraVedomia-Pamäte počas Galaktickej LyrAnskej Pasáže Leviej Brány 0.0 a Otvárame sa zužitkovavánie jej Kódov Sily a Moci Stvoriteľa, Architekti a Zakladatelia Vesmírov, Návraty Pamäte na prapočiatky všetkého,Akáše a Svetelné Balíky Kódov Vyššieho Vedomia v našej DNA,Ako vyvíjame svoju KristAAlovú štruktúru cez svetelné fotónové vlny vedomia, Začíname Nový Cyklus vstupov do nekonečného stvoriteľského alchymického potenciálu v nás,Levia brána Je aplikácia najmä Kódov 777-Slobody a Majstra Ukotvovača a Tvorcu Vyššieho Neba na Zemi - Aplikácia kódov Suverenity,Sily a Prevracača Rutín- LyrAn v nás ukotvuje nebo na zem (12D) po tom čo Sirius (6D) otvorí brány do neba-Všetko cez Hviezdne Brány vedomia Zeme v nás, Procesy Premien a prerábok tela a vzťahov, Ako sa nám mení zrak a všetky zmysly, celé Telo sa Zjednocuje, Prijatie a využívanie svojej nekonečnosti-stavy Uvedomenia na základe,ktorých vzostupujeme telo-budujeme (svetelné) telo novej Zeme, Je tu toho mnoho, stačí sa len naladiť, uvoľniť sa do tejto transmisie a pracuje to kvantovo..

Price

$50.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page