top of page
shutterstock_353938907.jpg

Č.2: VzoVstupy do Božskejších Bohatších Verzií Seba-Telo-Vedomie Hviezd Nahrádzajúce Ľudské,Tvoje Galaktické MultiD.Telo, Návrat Slnka v nás

  • 5Steps

Viac Info:

Aktivačná 2hodinová druhá decembrová Transmisia,ktorá je aktiváciou a čistením sama o sebe: Návrat Slnka v nás cez Odumretie,Ustálenie sa a Navrátenie sa Vo Väčšej Žiare, Kozmické Anjelské Vedomie a Vedomie Nebeských Majstrov v nás, Kristos Bábätko a Prvotný Trojplameň v nás, Premeny na vyššie Frekvenčnú verziu Zeme,Presun z Reakčného spôsobu tvorby života do Vedomej Tvorby, VzoVstupy do Božskejších, Bohatších Verzií Seba, Telo-Vedomie Hviezd Nahrádzajúce to Ľudské Postupne,Ako Vyššie Frekvencie Zeme Premieňajú Naše Telá a Potreby, Ph Tela (kyslosť,zásaditosť),Hviezdne Kódy,Premeny Kože na trblietavú Blanu-SuperKristAAlizácia, SolArizácia Tela-Horúčky,Chlad-plazma-Alchymizácia Tela (hmoty),Tvoje Galaktické MultiDimenzionálne Telo-Pamäť-Vedomie-Organické Kódy Vedomia Stvoriteľa-Zdroja nahrádzajú všetko čo je ľudské,SolArne Záblesky v Tele, Dovoľovanie Rozloženie tela,aby sa mohlo zložiť po novom nazáklade čoho aplikuješ vždy novonadobutnuté-integrované vedomie a ako to človek blokuje,Hlbšie Pasáže Smrti a Ničoty-Vyprázdňovanie sa a Zapĺňanie sa Sebou (svetlom) čo sú super kľúče Slobody, Vynulovávanie ľudskej Pamäte, Akášov cez sprocesovanie a rozbalenie darov najprv, BOŽSKÁ SILA A MOC JE V PRÍTOMNOSTI TU A TERAZ PRAMENIACA Z HĹBKY JEDNOTY, ZJEDNOTENIA SA SO SEBOU V SEBE, NEČERPÁME Z MINULOSTI A BEZMOCI-NEMOCI Z OBMEDZOVANIA SI SVOJEJ NEKONEČNOSTI, Čistenie zrady, klamstva, podvodov, konfliktov, VzoVstupy do SebaAkoLásky, Príprava na 2024 - Kódy Infinity - Nekonečné bohatstvo seba-objavovania, Seba-Expresie a Seba-Zažívania sa vždy inak,viac z neobmedzeného zjednoteného vedomia seba ako ZDROJA všetkého, kódy čistej Božskosti, Super Sily v Sebe, Sprístupňovanie sa úplne novým Magic Možnostiam,Výživa,Podpora Budovanie svetelného Tela - Svetelná Kapacita-Kvocient od čoho závisia všetky reality Novej Zeme a tvoja schopnosť premieňať všetko cez čisté svetlo, Skoky do NovejZeme cez Hlbšiu Jednotu v Sebe, Zosúladzovanie s vždy Novšími Svetelnejšími Mocnejšími Verziami Seba

Price

$49.00
shutterstock_1793324311.jpg
bottom of page