top of page

Alchýmia Majster Kristos č.2- Srdce,Nebo NovejZeme

Viac Info:

Kódy Základov-Základateľov-Vysokých Nebies, Kristos-KristAA-l DiamAnt Srdce-Vyššia Láska-Vyššie Vedomie, Hviezdne Brány v Tele, Záležitosti Srdca - Kvantovo Skáčame do Búducnosti teraz: Zužitkovávame tu super potenciu pasáže zrýchlených smrtí a znovuzorodov - Októbrové kódy jednoty a nulovaní-máš tu k dispozícii 2 hodiny Extra Aktivačno-Meditačno-Čistiacej Zvukovo-Svetelnej Alchýmie - Transmisie, kde nadväzujeme na Alchýmiu Majster Kristos časť 1 - na Zladenie sa so sieťou-Matricou Novej Zeme, Otlačok KristAAl - Kristos čistej Matrice Novej Zeme, Sústreďujeme sa na Kódy Základov-Zakladateľov Všetkých Planét Hviezd--kódy Vysokých Nebies, Nekonečná Hojnosť a Bohatstvo SRDCA a Našej esencie nekonečnej lásky, sústreďujeme sa Božské Objatie - Kristos-KristAA-l DiamAnt Srdce-Vyššia Láska-Vyššie Vedomie, Hviezdne Brány v Tele, Volania MAtky Domov, Bezpečie-Výživa-Podpora-Nekonečná Láska Gaii-Toto je Podpora čistení, preľaďovaní a vylaďovaní Tela na oveľa vyššie frekvencie Novej Zeme, Podpora s aktiváciami oveľa vyšších novších verzií SEBA a realít Novej Zeme, podpora čistením vzťahov, karmy ako následkov tvorby z 3D vedomia, Podpora s tým, kde ti uniká Hojnosť a Bohatstvo Seba ako Svetla, I AM PRESENCE- Podpora iba čistej Prítomnosti BYTIA v 0.0 - plné Bytie na Príjme Seba ako neobmedzeného ZDROJA, hlbšie prepojenie s bohatstvom v Sebe, Podpora s UPGREJDMI-Tranzitmi tela -ALCHYMIZÁCIE TELA, Je to tiež Podpora so Stavom NULA a Navyšovaním svetelnej kapacity-Svetelného Kvocientu...

Price

$33.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page