top of page
shutterstock_353938907.jpg

Alchýmia Majster Kristos č.4 - Kráľovstvo Nebeské

Viac Info:

Kódy Nových Scelistvených Božských Ľudí - Neba - RAja - Doma si Vždy Bol-a, Vzostup ako procesy Integrácií Seba-Všetkých Svojich častí Všade, ako procesy Zjednocovania sa so Sebou ako so ZDROJOM Vedomia Všetkého,Všetkých-Návraty do NAPLNENOSTI SEBOU AKO VŠETKÝM - JEDNOTA NIŽŠÍCH A VYŠŠÍCH VERZIÍ-DIMENZIÍ ASPEKTOV VEDOMIA SEBA. Kvantovo Skáčame do Búducnosti Teraz: Zužitkovávame TU super potenciu Nielen Decembrovej Posvätnej Pasáže ZRODOV KristAA. K dispozícii je 2 hodiny Extra Aktivačno-Meditačno-Čistiacej Zvukovo-Svetelnej Alchýmie-Transmisie, kde nadväzujeme na Alchýmiu Majster Kristos 1, 2 a 3 - na Zladenie sa so sieťou-Matricou Novej Zeme, Otlačok KristAAl - Kristos čistej Matrice NovejZeme, Sústreďujeme sa na Kódy NOVÝCH Základov-Vysokých Nebies, TY AKO STRED A BODKA Z KTOREJ VŠETKO VZNIKÁ,Nekonečná Hojnosť a Bohatstvo Našej esencie a POZNANIA,Bezpečie-Výživa-Podpora-Nekonečná Láska a čistenie OPAKOV.Toto je Podpora čistení, preľaďovaní a vylaďovaní Tela na oveľa vyššie frekvencie Novej Zeme, Podpora s aktiváciami oveľa vyšších novších verzií SEBA a realít Novej Zeme, podpora s čistením vzťahov-toho so Sebou, Podpora s tým, kde si stojíš v ceste, kde ti uniká Hojnosť a Bohatstvo Seba ako Svetla,Podpora iba čistej Prítomnosti BYTIA v 0.0 - plné Bytie na Príjme Seba ako neobmedzeného ZDROJA, hlbšie prepojenie s bohatstvom v Sebe, Podpora s UPGREJDMI-Tranzitmi tela-ALCHYMIZÁCIE TELA, Je to tiež Podpora so Stavom NULA a Navyšovaním svetelnej kapacity-Svetelného Kvocientu...

Price

$36.00
shutterstock_1793324311.jpg
bottom of page