top of page

Vyššie Nebo,Fungovanie Mimo Času,Vzostupné Vozidlo

Viac Info:

Transmisia-Aktivácia 777:Fungovanie Mimo Času, Vyššie Nebo Ukotvujeme Na Zem,Ty-My-Vedomie Hviezd,Vzostupné Vozidlo, Čerpanie zo Svojej Veľkoleposti a Nekonečnosti cez Prijatie a Stelesnenie Hviezdy v Sebe, Ohnivá Sila a Božská Vôľa v Nás,Dvojplamene a ich Presah, Rodiny a ich očista, Vstupy do Novej Zeme ako iná Verzia Hviezdneho Ľudstva, Uktovujeme a Žijeme Vyššie Nebo na Zemi ako už NovoZemšťan, Zmajstrovávanie Prítomnosti a Vedomosti na Hlbšej úrovni - to je tvoja najvyššia Moc - Ty ako vedomie ako sila a moc Vedomia-Lásky-Zdroja Svetla-Hviezd-Všetkého čo je, bolo, bude,Naplnenie svojho Grálu, Zmeny vťahov ku peniazom, Sexualita a jej význam,Len rýchlejšia Zmena vzťahu ku sebe a ku všetkému,najmä ku telu,Prsia a kŕmenie dostatkov alebo nedostatkov, Prerábky Tela a Vzťahov - Vzťahu so Sebou, Oslava návratov Domov do seba na hlbšej úrovni, Vedomie Je Moc,ktorá pramení z Prítomnosti,Jednoty,Nastolenie Mieru cez Zjednotenie Polarít - Ultimátna Sloboda. Užívanie si svojho tela bez zneužívania, o ktorom sa ani len netušilo, ďalej Ponoráme sa Hlbšie do iba BYTIA NA PRÍJME Seba ako Zdroja Všetkého, Zaplnenie sa sebou ako Zdrojom Všetkého Svetla, Naplnenie všetkých potrieb sebou na úplne inej úrovni - samostatnosť a nezávislosť na inej úrovni, hlbšie čistenie predkov, rozspomenutie si na Sedem Prvotných Lúčov kreácie-Sedem vzostúpených Majstrov v nás, Tvorba želaných vyšších realít zo zjednoteného stavu vedomia a tzv. predbehnutia času cez ultimátnu prítomnosť, UKOTVENIE kódov 777

Price

$49.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page