top of page

Alchýmia Majster Kristos č.1 - Matrica NovejZeme

  • 1Step

Viac Info:

Využitie super potencie pasáže Rovnodennosti - cca 2 hodiny Bezčasovej Extra Aktivačno-Meditačno-Čistiacej Zvukovo-Svetelnej Alchýmie - Transmisie zameranej na: Zladenie sa so sieťou, Matricou Novej Zeme, jej Ukotvovanie - Otlačok KristAAl - Kristos čistej Matrice Novej Zeme, Hlbšie Prepojenie s Kristos Kolektívmi, Podpora čistení a vylaďovaní Tela na vyššie frekvencie Novej Zeme, Podpora s čistením vzťahov, karmy ako následkov tvorby z 3D vedomia, strihanie nití neslobody, teda toho, kde ti uniká Hojnosť a Bohatstvo vlastnej svetelne esencie, strihanie pupočných šnúr so starou Zemou, so svojimi 3D verziami, Podpora iba čistej Prítomnosti, BYTIA v 0.0 - plné Bytie na Príjme Seba ako neobmedzeného ZDROJA, Portály Hojnosti, len väčšej Slobody, hlbšie prepojenie s nekonečným kvantovým poľom nekonečných možností, podpora s vynulovávaním, kolapsom toho čo už neslúži - bod nula - mier, Ty ako dar,poklad, hojnosť bohatstvo, Hlbšie Otvorenie sa len Vyšším Verziám seba,Aktivácia, Realizácia vyšších realít Novej Zeme, Podpora s Tranzitmi tela - prenos tela do počiatočných frekvenčných pásiem-úrovní Vedomia Novej Zeme - ideš offline zo starej matrice,ideš Online v novej sieti a potom naspäť dokiaľ plne neukotvíš nestelesníš 5-6D verzie seba. Pripravujeme sa na Kolotoč druhej polovice 2022,2023-2025- mega rýchle pády 3D zdroja, zrýchlené tranzity sú nutné:vedomia-tela-vzťahu so Sebou-Života ako takéto nonstop do hlbších-vyšších úrovní.Je to tiež Podpora s bodom Nula a svetelnou kapacitou

Price

$33.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page