top of page

Žitie z UNIverzálnej Svetelnej Inteligencie ZDROJA

Viac Info:

Zapájanie Vyššieho Operačného systému VyššieSrdce (hojnosť)-Vyššia Myseľ (Božská Inteligencia)-Od rozmýšľania ku procesovaniu dát-Nemyslíš a Vieš-Fungovanie z Nuly v Nule ako Nula a Všetko v praxi, VzoVstupy do Vyšších Rovín Vedomia Seba, kde Všetko Je, Základy Inteligencie Svetelného Vedomia-Tela a ako to rozvíjať, Svetelné dáta-Kódy,Naše ExtraZmysly,Videnie-Vedenie celým Telom-Poľom, Zvládanie výšok a hĺbok,čistení, expanzie-kontrakcie, integrácií svetelných kódov, Sloboda od informácií Zvonka-Zdrojovanie zvnútra-čerpáš z Bohatstva UNIverzálneho vedomia seba a žiješ to-vyjadruješ to-aplikuješ-úplne opravuješ svoju DNA,Tu už nie sú žiadne choroby a diagnózy.TY ako Ultimátna Technológia - Vedomie Je Najvyššie MOC UNIverzálna (vyššia) láska-vďačnosť ako stav vedomia-Božská sila moc vôľa láska múdrosť a aplikácia toho - cez zjemňovanie mocnieme-Od ľudského lineárneho logična ku multidimenzionálnemu logičnu..CÍTIM TEDA VIEM,NEMYSLÍM. Sloboda od kontroly nižšej mysle a zdroja všetkého zvonka-padnutý zdroj a pravý Zdroj NovejZeme,čistenie karmy,MEDZERA MEDZI MENTÁLNYM A EMOČNÝM TELOM - ZJEDNOTENIE - Základ je ZJEDNOTENIE Všetkých TIEL - Vedomí v Jedno.Vedomá Alchýmia cez Vyššie Srdce-Vyššie Vedomie-SvetelenéKódy procesujeme cez krištáľ štruktúru v tele,ďalej témy: Svetelný kvocient,Kapacita,FrekvencieVlny Supervedomia, udržiavanie Vyšších stavov Vedomie,Majstrovstvo Transmutácie a Alchymizácie Tela cez Vyššie Vedomie,Každého Telo je Nastavené na Vzostup cezHviezdne Brány vedomia

Price

$129.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page