top of page
shutterstock_353938907.jpg

Slnovratový Zvukovo-Svetelný Alchymický Kúpeľ

  • 4Steps

Viac Info:

Ďalší Neustále Aplikovateľný Meditačný Zvukovo-Svetelný Alchymický Kúpeľ-GalAktivačný Event Kvantovej Alchýmie Natočený Počas Letného Slnovratu 2022 ako Súčasť Kvantových Iniciácii - Zjednocovania Polarít v Sebe-Jednota so ZDROJOM, Podpora S Kozmickými ZnovuZrodmi cez Transmisie MAterinského Kreatrixu, PraKľučovANdar, Alchymických Mís a Tímu Avatarov Novej Zeme Spolu s krátkou hovorenou transmisiou, krátkou vedenou meditácia, predýchanie sa, hlbšie uvoľnenie sa do seba,zvukový kúpeľ -TRANSMISIA MNOHÝCH KÓDOV VEDOMIA, KTORÉ SÚ NA SPRACOVÁVANIE NA NEJAKÝ ČAS. Ako hlboko pôjdeš je na tebe, ako hlboko si dovolíš. Je to sprievod do Hlbokých meditačných stavov hlbšieho spojenia sa so  Sebou ako so Zdrojom všetkého = Vyššie stavy vedomia - rozšírené stavy vedomia - expanzia srdca - vedomia, z ktorých fungujeme “ako Naša normálka” - je to základ NovoZemštana a doslova vyzdvihneš si tak mnohé dôležité kľúče/kódy ktoré je však iba na tebe aplikovať.  Sprevádza nás 18 mís PREPOJENÍ S PRAVÝMI MATERINSKÝMI ANDARAMI - MATERINSKÝ KREATRIX SPOLU S TÍMOM ARAMATENA - Sme tak SCHOPNÍ PONÚKNUŤ SUPER AKCELERAČNÉ TRANSMISiE Z POHODLIA Tvojho DOMOVA, NA KTORÉ SA STAČÍ LEN NALADIŤ, UVOĽNIŤ Sa len viac hlbšie do seba, nechať sa viesť a UŽ TO FIČÍ..Tento MEDITAČNO-ALCHYMICKÝ EVENT SLÚŽI AKO ĎALŠIA PODPORA S HLBŠÍMI GALAKTIVÁCIÁMI SVETELNEJ KRISTAAL  A-DiamAntovej DNA - NAŠA ORIGINÁLNA GENETIKA KRISTAAL DIAMANTOVÉHO SOL-RA (Slnka) AKO MOŽNOSŤ PRE KAŽDÉHO KTO REZONUJE..

Price

$33.00
shutterstock_1793324311.jpg
bottom of page