top of page

Č.1: VzoVstupy do Božskejších Bohatších Verzií Seba-Telo-Vedomie Hviezd Nahrádzajúce Ľudské

Viac Info:

Aktivačná 2,5 hodinová Transmisia,ktorá je aktiváciou a čistením sama o sebe: VzoVstupy do Božskejších,Bohatších Verzií Seba, Telo-Vedomie Hviezd Nahrádzajúce to Ľudské postupne,Aktuálne procesy s Telom-MEGAPremeny, vysušovanie, škrabanie sa,Hviezdne častice na Koži,Koža sa premieňa na Blanu-SuperKristAAlizácia, SolArizácia Tela-Horíš a mrazí ťa zároveň - Alchymizácia Tela (hmoty), Tvoje Galaktické MultiDimenzionálne Telo-Pamäť-Vedomie - Organické Kódy Vedomia Stvoriteľa-Zdroja nahrádzajú všetko čo je ľudské (neorganické kódy človeka,kde sa čerpá z konečnosti,separácie, z toho,čo je naspamäť naučené) SolArne Záblesky v Tele, Rozloženie tela,aby sa mohlo zložiť po novom a ako to človek blokuje, Náhle Záplavy Hnevu, Zúrivosti, Hlbšie Pasáže Smrti a Ničoty-super kľúče Slobody, Zrýchlené prechody Extrémami a Vyvažovaniami polarít, Emócie sú Energia v Pohybe plné DAROV, Čistenie zrady, klamstva, podvodov, konfliktov, Spomienky na našú pravú slnečnú sústavu, Čistenia a Prepisy Akášov,VzoVstupy do SebaAkoLásky, Posvätná Pasáž Zimného SlnovRAtu-Odumretie a ZnovuNarodenie Slnka v Nás, Príprava na 2024 - Kódy Infinity - Nekonečné bohatstvo seba-objavovania, Seba-Expresie a Seba-Zažívania sa vždy inak,viac z neobmedzeného zjednoteného vedomia seba ako ZDROJA všetkého, kódy čistej Božskosti, Super Sily v Sebe, Sprístupňovanie sa úplne novým Magic Možnostiam, ktoré sú k dispozícii ak sme aj my, Ako Je Základ Svetla v Tme,Alternatívne Magic Reality NovejZeme sú budované na Pevných Svetelných Základoch, Majstrovstvo neustálych tranzitov cez užšie oko ohly,Zosúladzovanie s vždy Novšími Svetelnejšími Mocnejšími Verziami Seba,Prijatie a zužitkovávanie kódov Posvätnej Pasáže Zimného SlnovRAtu-Kozmické Kristaal Bábätko v Nás-Hviezda Betlehemu,Výživa,Podpora Budovanie svetelného Tela - Svetelná Kapacita-Kvocient od čoho závisia všetky reality Novej Zeme a tvoja schopnosť premieňať všetko cez čisté svetlo, Skoky do NovejZeme cez Hlbšiu Jednotu v Sebe a Majstrovstvo vyvažovania polarít..

Price

$49.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page