top of page

Ožívanie v Novej Koži - Majstrovstvo Vzostupu

Viac Info:

Super Kurz Ožívanie v Novej Koži ako NovoZemšťan,PreProgramovávanie sa, RozOpúšťania starej Zeme v sebe aj jej systémov, ktoré sú v nás,ďalej: NOVÉ TELO, Uzávierka Vzostupného Okna-Jar 2023, Prenos Vzťahu so sebou na multiD. úrovni rýchlejšie od čoho sa absolútne všetko odvíja a tiež aj od nášho svetelného tela,ďalej Témy: Pochopenie NULY a Hojnosti,Finačný,Školský,Zdravotný Systém, Prosperita, Bohatstvo, SebaHodnota,Kolapsy a Uzavretia Starých Realít,Kapitol a Vzťahov,Majstrovstvo KomUnikácie, Výplata Príjem Starej a Novej Zeme - Keď nemáš nedostatok, nemáš potrebu sa vraciať do starého! Finančná istota, Bezpečenie,SebaVedomie,Identity,JEDNOTA Nižších a Vyšších Relmov v tele,sťahovanie Nebeských relmov do koreňa,prepolóvananie,Zmeny PRÍSTUPOV A VZŤAHU KU PENIAZOM,TELU,SEXU,LÁSKE,INITIMITE, Komunikácii Seba,Kompletizácie Vzťahov, Tranzit vzťahu so Sebou ako ZDROJOM, Kolapsy starých realít a Aktivácia vyšších realít Novej Zeme,Telo a Vzostup, Naplnené Budúce Ja-My Tu a Teraz,Hlbšia Podpora Zmajstrovávania Práce so Sebou,Využitie NULY Ako TOHO VŠETKÉHO-Z NIČOTY VŠETKO TVORÍME v Nule,Podpora s Čistením a Aktiváciami na MultiD úrovni, Hblšie Chápanie Tela a Vzostupu,Spodných a Vyšších Relmov v Tele,POHLAVIE - Rozdelenie a dualita a prijatie tela na presah cez zjednotenie Polarít a presah rozdelenia separácie ako takej-obmedzeného ľudského zážitku, Revízie Životov,Vstupy do vyšších Akášov,Koridory Smrti Domov,Prechody do Novej Zeme,Práca s Budúcim Ja TERAZ

Price

$155.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page