top of page

Ožívanie v Novej Koži - Majstrovstvo Vzostupu - Kozmické ZnovuZrody do Vyšších Úrovní Seba a Aplikácia toho

Viac Info:

Super Kurz Ožívanie v Novej Koži ako NovoZemšťan, Majstrovstvo Vzostupu-Zostupu, PreProgramovávanie sa, RozOpúšťania starej Zeme v sebe aj jej systémov, ktoré sú v nás,ďalej: Tvoje NOVÉ TELO, Uzávierka Vzostupného Okna, Prenos Vzťahu so sebou na multiDimenzionálnej úrovni rýchlejšie od čoho sa absolútne všetko odvíja a tiež aj od nášho svetelného tela,ďalej Témy: Pochopenie NULY a Hojnosti, Finačný,Školský, Zdravotný Systém, Prosperita, Bohatstvo, Majstrovstvo Emočna a Mentálna, Sexuálno, SebaHodnota,Kolapsy a Uzavretia Starých Realít,Kapitol a Vzťahov,Majstrovstvo KomUnikácie, Výplata Príjem Starej a Novej Zeme - Keď nemáš nedostatok, nemáš potrebu sa vraciať do starého! Finančná istota, Bezpečenie, Nové SebaVedomie - Vedomie teba ako zdroja a iná stabilita v sebe ktorú budujeme, staré Identity, ktoré netušíme, že si odohrávame a vzliekame sa z nich rýchlosťou svetla, JEDNOTA Nižších a Vyšších Relmov v tele,sťahovanie Nebeských relmov do koreňa,prepolóvananie, Úplné Zmeny PRÍSTUPOV A VZŤAHU KU PENIAZOM,TELU,SEXU,LÁSKE,INITIMITE, Komunikácii Seba,Kompletizácie Vzťahov, Tranzit vzťahu so Sebou ako ZDROJOM Všetkého, Kolapsy starých realít a Aktivácia vyšších realít Novej Zeme,Telo a Vzostup, Naplnené Budúce Ja-My Tu a Teraz, Podpora Zmajstrovávania Hlbšej Práce so Sebou, Využitie NULY Ako TOHO VŠETKÉHO-Z NIČOTY VŠETKO TVORÍME v Nule,Podpora s Čistením a Aktiváciami na MultiDimenzionálnej úrovni, Hlbšie Chápanie Tela a Vzostupu,Spodných a Vyšších Relmov v Tele,POHLAVIE - Rozdelenie a dualita a prijatie tela na presah cez zjednotenie Polarít a presah rozdelenia separácie ako takej-obmedzeného ľudského zážitku, Revízie Životov, Vstupy do vyšších Akášov, Koridory Smrti Domov-ZnovuZrody-Tranzity do NovejZeme Práca so svojim Budúcim Ja- s budúcimi vyššími verziami TERAZ,DOVOĽOVANIE SI VIAC NAPLNO CÍTIŤ SEBA-OŽÍVAŤ - UŽÍVAŤ SI SEBA AKO ŽIVOT A BYTIE V SLUŽBE VEDOMIU JEDNOTY. Ako už VŠADE SI, NIE JE SA KAM DOSTAŤ,DO VŠETKÝCH DIMENZIÍ-ÚROVNÍ VEDOMIA SA UŽ PROJEKTUJEŠ..

Price

$144.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page