top of page

MultiDimenozionálny Energetický Majster Tvorca NovejZeme-Iluzionista

  • 8Steps

Viac Info:

Multidimenzionálny Energetický Majster Tvorca Novej Zeme, Majster Iluzionista, Budovanie sa Odznova, Premieňanie Všetkého Od Základov-Alchýmia, Vstupy do Nekonečnosti-Neobmedzenosti, Aplikácia Svetelných Kódov Vedomia Novej Zeme,Energetické HRANICE-Sila a moc ako Svetlo/Vyššie Ja - Ultimátna Sloboda, Integrácia Nových Budúcich Ja na Budúcej Zemi-Hviezde Teraz, Vedomie a Sny, Práca s Polaritami, s Realitami, s Časom, s Frekvenciami, Energetika Všetkého, Zmajstrovávanie Tvorby na MultiD. Úrovni-Kreácia Svojho Sna - Novej TerRAnova Hviezdy-Zeme. Si Dizajnér a Programátor svojich realít; Vyššie Srdce Hojnosti a Vyššia Myseľ- Super Inteligencia Zdroja, Rozoznávanie a Búranie starých štruktúr, Ako je všetko relatívne úrovniam vedomia, z ktorých funguješ a to závisí od hĺbky prepojenia sa s tým Kým Naozaj Si, ako je všetko len vibračno-frekvenčná záležitosť,Majster Mág- Ako je všetko Sen a Ilúzia Určitého Typu, Dekódovávanie a Prepis svojich Realít, Hologramov, TRANZITY NA ÚROVNI VEDOMIA A TELA Z LINEARITY DO KVANTOVOSTI, Ilúzia moci a MOC ilúzie, Neobmedzený Energy Príjem Seba ako Zdroja úplne všetkého čo potrebuješ, Zmajstrovávanie NULY, Práca na Úrovni Vedomia najmä počas Spánku, Práca Novej Zeme a Bytie v Službe, Tok Hojnosti, Bohatstva, Čo Ma ŽIVÍ ako NovoZemšťana, Systémy Nového Fungovania a Podpory Novej Zeme, Tvorba a Aktualizácie Priestorov Novej Zeme Zvnútra Von, Evolúcia Vedomia-Tela-Vzaťhu So Sebou ako So Všetkým - Ako so Zdrojom Všetkého Vedomia a Oveľa oveľa Viac..

Price

$180.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page