top of page

Navigácia Zmenami-Realitami,Tok Hojnosti,Sila&Moc

  • 9Steps

Viac Info:

Zmajstrovávanie Navigácie Zmenami-Cyklami ZnovuZrodov ako Nový Človek,Presah Času-Priestoru, Majstrovstvo Práce so Sebou na inej Úrovni,Budovanie Svetelnej Sily-Moci a SebaVedomia Stvoriteľa, Organická Alchýmia & Šamanizmus ako NovoZemšťan, Bytie v Božskom Toku čistej Hojnosti Všetkého čo Potrebuješ, Bohatstvo, Výplata Novej Zeme, Čistenie Predkov a Budúcich Generácií TERAZ na Inej Úrovni, Evolúcia Vzťahu so Sebou ako so ZdrojomVšetkého,Vstupy do MEGA INTEZÍVNYCH fáz 2022-2025,Portály Hojnosti-Magičnosti do Vyšších REAlít, Prevraty a Kolapsy Realít,Vyrovnávanie extrémov a Polarít, Rýchle čistenie Karmy,Rozchody,Odchody a Spojenia tých, ktorí sa majú spojiť za oveľa vyššími účelmi Novej Zeme, BYTIE OKOM BÚRKY V NULE v Nekonečne-Len Hblšie Božské Spojenie so Sebou, kde Všetko Je,Vedomie Prosperity ako stav vedomia v Bytí,z ktorého fungujeme-tvoríme Všetko,Bytie Božským Tokom Na Neobmedzenom Príjme Seba ako ZDROJA, Božské Zosúladenie sa s Novšími Vyššími Verziami Seba v Nule-Tam Sú Všetky Odpovede a Riešenia,Čerpanie z MAJSTROVSKÝCH Svetelných KÓDOV VEDOMIA, ktoré JE NUTNÉ PLNE ODOMKNÚŤ, Ukotviť, Integrovať, APLIKOVAŤ, POUŽIŤ NA ALCHYMIZÁCIU SVOJHO TELA, REALÍT, VZŤAHOV,ZEME KTORÚ TY ZAŽÍVAŠ LEBO NA TAKÚ SA SÚTREĎUJEŠ, TAKÚ TVORÍŠ,TAKÚ TRANSMITUJEŠ - VYŽARUJEŠ - VYSIELAŠ. NAVYŠOVANIE SVETELNÉHO KVOCIENTU-KAPACITY, ENERGY MENEŽMENT, Svetelné telo Novej Zeme, ZUŽITKOVÁVANIE AKTUÁLNYCH SUPER ENERGIÍ-KÓDOV VEĽKOLEPÝCH MAJSTROV Tvorcov už NOVÝCH RAJSKÝCH KOMUNÍT a oveľa viac..

Price

$133.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page