top of page

2023-2026 č.3: Majstrovstvo Seba,Práca s Budúcim Ja a Vzostup

Viac Info:

2,5 hodinová transmisia:Zmajstrovávanie Vzostupu Vedomia a Tela a práce so sebou na úplne inej úrovni cez Jednotu Emočna-Mentálna-Fyzična-Svetelna,Presah Duality a Ľudského Experimentu,Práca s Budúcim Ja,Neutralizácia cez Hlbšie Zjednocovania sa,Rozpúšťanie 3D Identít,Emočné Výkyvy a Necítenie Nič,Vyrovnávanie Extrémov cez ich Zosilnenie a Expresiu,Pravá Sila a Moc nás ako Zdroja,jej Využívanie v najvyššom súlade, Sila a moc prítomnosti a prepojenosti/zjednotenia sa so sebou ako so ZDROJOM čo sa buduje, pestuje,vždy začíname odznova,Premieňanie,Vymieňanie Polarít, Depolarizácia, Vynulovávanie a Prepis Akášov v tele,Rozpúšťanie 3D konštruktov v sebe a identít,Urýchľovanie odmagnetizovávania sa na úrovni tela z 3D matrixu,Podpora s urýchľovaním znovuzrodov a odumieraní toho, čo nie si ty,Chápanie seba,druhých a týchto procesov ako takých a zmajstrovávanie toho,teda seba a tvorby vyšších REALít NOVEJ ZEME CEZ REALIZÁCIU VYŠŠÍCH VERZIÍ SEBEA,chápanie ako emočno-mentálno funguje - najprv necítiš potom všetko naraz a veľaa, potom zase nič a ako s tým pracovať, PODPORA TELA, CHÁPANIE O ČO SA SNAŽÍ AKO MU TO UMOŽŇOVAŤ, ROZPÚŠŤANIE STAROZEMSKÝCH IDENTÍT, ODKOTVOVANIE ZO STAREJ ZEME CEZ JEJ ROZOPÚŠŤANIA ZO SVOJHO TELA A REALÍT, NAPÁJANIE SA, UKOTVOVANIE, INTEGRÁCIA BUDÚCICH VERZIÍ TERAZ, ZMENY SVOJICH REALÍT RÝCHLOSŤOU SVETLA,Zmajtsrovávanie práce s polaritami cez zmajstrovávanie prítomnosti - prepojenosti so sebou v sebe ako so ZDROJOM,z hblšej hĺbky sa učíme epxandovať a oveľa viac..

Price

$45.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page