top of page

Vzostup NieJe Choroba: Telo-Technika-Vzostup

  • 1Step

Viac Info:

Táto transmisia je tiež súčasťou Kurzu Svetelné telo ako šieste extra video. Pokrýva témy ako: Vzostup NIE JE Choroba, Mega Procesy s Telom, Zrýchlená Smrť ČlovekaPozemšťana-ZRODY NovoZemšťana na úrovni vedomia,mentality a tela, Vzostup a Telo, Telo a Technika, Mega Lavína sa Začala…. Je tu koniec 3D sveta, začiatok nového, čo si vyberáš v každom momente je na tebe.. Neustále aktuálna, aplikovateľná, bezčasová Transmisia skoro 3 hodiny dlhá, pokrývajúce viacero dôležitých tém ako: ĎALEJ POKRAČUJÚ LEN MAJSTRI, PRESAH ĽUDSKEJ - Galaktickej PADNUTEJ RASY V SEBE, NÁHĽADY PRE ROKY 2022-2025, koniec starého sveta, nové začiatky atď atď.. Je tu to toho omnoho viac než sa sem zmestí napísať... Je to Skoro 3 hodiny dlhá transmisia za extra výhodnú výmenu..

Price

$45.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page