top of page

Zrody Seba-Hviezdy Novej Zeme-Majstrovstvo Kreácie

  • 11Steps

Viac Info:

Intezívny Kurz natočený Január-Február 2022, pozostáva skoro z 20 hodín čistiaco-aktivačného materiálu. Tento kurz naväzuje na kurz Nový Človek, pokrývajú sa tu všetky témy z kurzu Nový človek, ide sa do nich ešte hlbšie - ULTIMÁTNA SLOBODA A HOJNOSŤ NOVEJ ZEME, PRESTRIHAVANIE PUPOČNÝCH ŠNÚR SO STAROU ZEMOU, Kozmické znovuzrody - Tranzity do vyšších Levelov Seba, Smrť - večný Život, pochopenie ego smrtí, smrti identít, 3D vedomia-tela,Budovanie ako starý a Nový človek, VŠETCI GALAKTICI V TEBE, TVOJE TELO JE LOĎ -vozidlo vzostupu do neba alebo do pekla, Vzťahy, Rodiny starej a novej Zeme, tvorba ako NovoZemšťan, Multidimenzionálne Majstrovstvo, ZMAJSTROVAVANIE PROCESU KREÁCIE - Stvorenia - Tvorby a Budovania Novej Zeme cez Stelesnenie Vedomia Novej Zeme, EVOLÚCIA ČAKIER NA HVIEZDNE BRÁNY VEDOMIA V TELE, NAŠE TELÁ AKO SUPER TECHNIKA VZOSTUPU A BUDOVANIA NOVEJ ZEME, padnutí a vzostúpení galaktici v tebe, v nás, Alchýmia, ZMAJSTROVÁVANIE ENERGIE a SEXUALITY - kreačná energia, presah rozdelenia na pohlavie a Presah tzv. ľudských typov vzťahov, pochopenie sexuality a kreatívnej energie.. Pochopenie o čom sú ľudské vzťahy a na čom stoja, o čom sú NOVÉ čisté vzťahy - na čom stoja, o čom je rodina svetelná hviezdna Novej Zeme a 3D rodina… Intimita-sexualita-vzťahy.. Je tu toho rozobrané mnoho vrátane témy ANdar.

Price

$177.00

Already a participant? Log in

shutterstock_2385224753.jpg
bottom of page