top of page
shutterstock_353938907.jpg

Sloboda,Rovnováha,Stelesnenie Frekvencií NovejZeme

Viac Info:

Rovnováha,Mier,Sloboda,Stabilita Počas Chaosu,Neistôt,Pretlakov a Kolapsov Tiel,Vzťahov,Životov,Časových Osí cez zosilnenie toho čo je 3D,nerovnováh a toho čo je v nesúlade v čistou matricou Novej Zeme, SPÁNOK,SNY,BDELOSŤ,Starostlivosť o svetelné telo a Telo, Sebahodnota a Hojnosť, Vyvažovanie Polarít, EXTRA SILNÉ PROCESY S TELOM, BOHATSTVO ZÁŽITKU SEBA AKO NEOBMEDZENÉHO TVORCU,Frekvencie,Vibrácie,Energie, Pararelné Reality,Svety a Verzie Teba ako Inej Zeme. Kozmické ZnovuZrody do Vyššieho Poznania,Hlbšej Lásky, Realizácia a Materializácia vyššej expresie seba ako Zdroja neobmedzeného-Realizácia,Materializácia vždy viac Svetelnejšej Novšej Naplnenejšej Bohatšej verzie seba.Tvoja-Naša Multidimenzionálna Nátura a využívanie toho.Vyvíjame sa za 3D Vedomie čomu dorovnávame aj telo, Vyslobodzovanie tela cez Vedomie Zdroja všetkého,ktoré vždy Slobodné je, len 3D aspekt je tvorca obmedzení, nedostatkov, blokád, problémov.Podpora HLBŠIEHO PREPOJENIA SO ZDROJOM VŠETKÉHO V SEBE,LEBO VŠETKO ČO HĽADÁME JE VNÚTRI,Ukončovanie toho čo treba a prenesenie sa na vyššiu Trajektóriu.Bod Moci-Kreácie, príprava na bláznivé udalosti, ktoré sa už rozfičali ako sa nenechať strhnúť 3D informáciámi, pozretia sa na všetko z rôznych dimenzií, levelov vedomia, kde neexistuje žiadna pravda-nepravda,ale iná frekvenčná verzia teba, ktorá vidí, chápe, tvorí, zažíva sa úplne inak.Šokové Udalosti a ich hlbšie chápanie,Premena starej Zeme cez teba,Ako nič nepoľavuje,práve naopak,všetko je a bude väčšia výzva..

Price

$101.00
shutterstock_1793324311.jpg
bottom of page