top of page
shutterstock_313011164.jpg

Trinity set Neptun-Aqua-Hviezdne Rozpamätania sa - Vedomé Snenie Novej Zeme - Zmajstrovávanie REALizácia Sna Novej Zeme - Tento UNIkátny Set troch Andar prináša: Re-freaking, Resetujúcu hravú energiu, prináša tiež: Čistota LeMUrie - Ľadovce (mega databanky poznania, pravej histórie) - Hviezdne Kódy Vedomia 15D (starseed otec) - Domovské Piesne LeMUrie, Hviezd, Aqua-Mer aspektov vedomia v nás - tento set zdieľa toľké Spomienky na seba na multidimezionálnej úrovni, rôzne Aquatické a Andromedánske spomienky, spomienky na leMUriu, Atlantis a na omnohoviac.. Matná Zelená s plameňom prináša veľmi magické aspekty vedomia Jednorožec a zároveň aj vyššiu oktávu vedomia Neptúna - Sny - lucídne snenie, zjednocovania spnáku a bdelosti v JEDNO - majstrovsto tvorby a fungovania vo vyšších frekvenciách-dimenziách-oktávach-úrovniach-leveloch vedomia Zeme - je zmajstrovanie vedomého snenia, keď sa prestávaš strácať v snoch, lebo naozaj zisťuješ KTO SI.. Hlboké sebaspoznávanie sa, ktoré nekončí - spomienky, poznatky z iných pararelných realít (životov),

na všetky tieto poznatky nadväzujeme cez ich nekonečné odomýkanie a aplikáciu spolu s čistením osí ktoré boli vytvorené z padnutého vedomia. Tento set je veľká Brána nielen do NOVEJ LE-MU-RIE , do monádového vedomia do MultiDimenzionálnej Galaktickej Kvantovej (Novej) Zeme ako takej. Tento set je plný piesní Aquatických aj Andromedánskych Aspektov Vedomia - delfíny veľryby morskej panny, zdieľajú kódy - Piesne nielen leMUrie, ale aj kódy ľadovcov a knižníc v nich. Tento UNIkátny trinity Set pracuje veľmi intezívne aj s 13D vedomím, a-diamAntovým vedomím, šišinkou-vyšším srdcom, celým svetelným KristAAlovým Plazma svetelným telom, tento set Obsahuje:

Aqua A-diamAntovú Andaru - 13D lúč-tón božskej matky, ďalej 15D starseed Otec - matná tyrkysová (je o funkčnosti, nie o kráse), zdieľa tiež napojenie na ľadovce a databanky vedomia v nich..v tomto sete nájdeš tiež raritnú matnú zelenú- Neptún, Jednorožce, tento tón matnej zelenej pracuje s božským jablkom z raja a jeho “pravej pointe”..

Hviezdne dieťa v tebe túto zelenú extra miluje - práca s vnútzornzm dieťaťom na inej úrovni - práca so sebou ako s bábätkom Novej Zeme, aktivuje v tebe pamäť do ktorej si mal prísup v detstve - vedel si kto si až do kedy si neuveril inému... evolúcia na: Nový Hviezdny človek - tento set aktivuje, pracuje s Monádovým Vedomím - Tvoje Hviezdne Rodiny - Kolektívy Vedomia 6-9D plus.. Nesie tiež ako už spomínané: tóny Lyry, MU,ANdromedy, Delfínov a Veľrýb, Morských Oceánskych MER BYTostí vrátane Morskej Panny a ďalšie iné... Intezívna Očista Vôd - tekutín v tele.. tento set ťa vedie ku hlbšej očiste vôd v sebe a vzťahu so sebou na multiDimentionálnej úrovni cez očistu dvojplameňa a zjednocovania Polarít v sebe. Takisto podporuje s komUnikáciou a seba-vyjadrením sa na úplne inej úrovni - Majstrovstvo komunikácie Božskej harmonickej komúnie v sebe je základ tvorby Novej Zeme RAja, zjednoteného nielen LeMuRAntisu. PODPORUJE S NÁVRATOM DO ČISTOTY VEDOMIA CEZ BRÁNY LE.MU.RIE A BRÁNY DO NEBA (HVIEZDNA ČAKRA DUŠE). Nesie mnohé Kľúče ku spojeniu s AQUA databankami pravekej múdrosti praPrvotných rás cez plné otvorenie UNIverzálneho srdca - Vyššie Srdce-Vyššia Myseľ-Vyššie Vedomie.Podpora s realizáciou a materializáciou svojich novších svetelnejších vyšších naplnenejších aspektov Seba.. Tento set je tiež o práci s vedomím Neba na Zemi - UNIverzálne svetelné vedomie - láska ako stav bytia a akcia z tohto stavu vedomia Jednoty - je tvorba Novej Zeme - sťahovanie vyšších relmov do nižších, ich zjednocovanie, očistný proces... očista vôd, práca s plazma vedomím-telom..

💎❣️Dôležité Dodatočné Info, keď si ich Objednávaš, Kupuješ z tejto Stránky:AK si zakupuješ Andary z tohto obchodu, Automaticky súhlasíš s Podmienkami Predaja a Smernicami, Informáciami, ktoré sú na webovej stránke v sekcii Galaktický Andara Obchod, v sekcii Andara Mega Portál a v Sekcii Smernice, Podmienky Predaja, Autorské Práva.Aktuálne spracovávam objednávky niekoľko dní.VIAC INFORMÁCIÍ SI Vždy Ku NÍM ZISŤUJE ICH OPATROVNÍK CELÝ ŽIVOT, SÚ NA JEHO ZODPOVEDNOSŤ AKONÁHLE SÚ MU ODOSLANÉ. TAM SA KONČÍ MOJA PRÁCA S NIMI A ZAČÍNA TÁ TVOJA. Avšak máš možnosť -Pre viac informácií ku Andaram ako takým a celkovo Andaram odo mňa, pozri si celú sekciu Andara INFO Portál, nájdeš tam toho voľne dostupného veľa čo sa informácií ku ním týka a veľmi vrelo odporúčam zo Školy Majstrov Transmisie KRIST-AA-LOVÁ EVOLÚCIA časť jedna a dva.Ak si zakupuješ SET - SETY SA NEROZDEĽUJÚ, sú zámerne zdieľané ako sety. PENIAZE ZA ANDARY SA NEVRACAJÚ NASPÄŤ. Čo sa shippingu týka, záleží len od teba, kedy ti prídu, do akej miery si nim sprístupnený, lebo keď im nič nestojí v ceste, prídu veľmi rýchlo. Niektorí na ne čakajú pár dní, niektorí týždne a aj mesiace.. ony vedia čo robia.. neprídu ti, ak nie si s nimi vibračná zhoda. Akonáhle ich posielam na tvoju adresu, preberáš za ne plnú zodpovednosť, lebo tak si si vybral - byť ich opatrovníkom, strážcom.. Čo sa šperkov týka, nie sú navždy, veľa z nich je veľmi dočasných, lebo Andary sa samé rozhodujú do kedy v nich chcú byť a súvisí to s ich opatrovníkom a s reťazami, karmickými čisteniami.. Ony učia jedny z najsilnejších a najdôležitejších lekcií.. Preto ich milujem.. Môžu byť ten najväčší dar, alebo najväčšia karma podľa toho, ako ich ty uchopíš..Pri každom ŽIARIA INAK, na mojich fotkách, v mojich rukách vyžarujú úplne inak.. Všetko závisí od toho, s kým sú.V prípade kúpy z tejto stránky,Pozri si tiež Sekciu Autenticita, Integrita.Tiež si pozri sekciu Smernice, Podmienky Predaja, Autorské Práva. S tým súhlasíš, čo tam je vypísané automaticky, keď si zakupuješ digitálne alebo fyzické produkty z tejto webstránky. Zaväzuješ sa, že budeš vvychádzať z integrity, dodržiavať čistotu našej práce, nie ich mixovať s nejakými pseudo kúskami, sklíčkami. Je to celoživotná práva s nimi. Všetky potrebné info nájdeš v sekcii obchodu na webstranke (nie aplikácii) a v sekcii ANDARA INFO Portál na webstranke (nie aplikáciu), zvyšok zisťuje ich opatrovník v spolupráci s nimi.

Trinity Set Neptun-Aqua-Hviezdne Rozpamätania sa - Vedomé Snenie Novej Zeme

$292.00Price
    bottom of page