top of page

Zrýchlené Tranzity - Premeny na Novú Zem, VzoVstupy Do Svojej Multidimenzionality, Roky 2022-2026Budovanie Tela Novej Zeme cez integráciu všetkých dimenzií vedomia seba ako ZDROJA Všetkého vedomia, čo obnášajú vzostupné-zostupné alchymické procesy návraty domov do seba, hviezdne brány v tele, fungovanie mimo času, zrýchľovanie - spomaľovanie času a mnoho aktivácii môžeš nájsť v tejto darovanej nastrihanej ukážke z jesennej transmisie zo Školy Majstrov na www.auroranovazem.com s názvom:


Zrýchlené Tranzity,VzoVstupy DoMultidimenzionality:


Troj-hodinová super Transmisia zameraná na Energetický Update Pre Jeseň-Zimu a pre roky 2022-2025-2026 ako kompletizácie tranzitného Okna,Zrýchlenia prerábok vzťahov, tela, chrípočky, karmické čistenia,zúčtovania,Vyrovnávania,VzoVstupy Naplno do svojej Multidimenzionality, BOŽSKÉ SPOJENIE SO SEBOU JE TO VŠETKO, Ako si robiť tieto procesy hladšie a rýchlejšie, Stavy na zbláznenie sa-nevedenia čo so sebou, STOPKY-Zastavenia,kedy ťa nepustí ťa ďalej, Smrť identít-posmrtná pasáž-Znovuzrody do hlbšej JEDNOTY A SLOBODY, Otváranie vstupov do VŠETKÝCH AKÁŠOV A ICH ČISTENIE V GAII Z TVOJHO TELA premietaných v tvojich realitách,Adaptácia najmä Tela a Vzťahov na Rapídne Rastúce Frekvencie Zeme, Kompletizácia Kapitol a Životov ako takých,VzosVstupy do Next Level YOU-do vyšších verzií Seba, čerpanie z bohatstva ZDROJA všetkého v tebe zvnútra von, Zastavenie a zrýchlenie času podľa rotácie nášho poľa, učenie sa úplne inému fungovaniu svojho tela, SPOZNÁVAŠ SEBA a Telo Odznova vždy od nuly v nule, Budovanie MerKAby a UNIverzálneho obojpohlavného svetelného KristAAl Tela ako takého, čistenia vzťahov, rodín, predkov, Prázdnota a NIČOTA,z ktorej sa všetko rodí, Základné svetelné Piliere Konštrukcie Kristos Hviezdy Novej Zeme v Sebe, Zrýchlené metamorfózy - tranzity do Novej Zeme vždy na etapy a fázy, Zužitkovanie Jesenných, Zimných SuperNova Svetelných Mega Kódov, ktoré vytláčajú na povrch extra ťažké a husté záležitosti, ktoré sa telo rapídne snaží vyplaviť cez situácie, ktoré potrebujeme..

AKTUÁLNE JE CELÁ TÁTO TRANSMISIA V ŠKOLE MAJSTROV

VO ZVÝHODNENEJ VÝMENE

386 views

Comments


bottom of page