top of page

Zrýchlená Metamorfóza, Vynulovávanie Akášu a Tvorba Nového, Náš Prístup a Perspektívy Menia Všetko..Energia je Všetko...

Zrýchlená metamorfóza, väčšie a intenzívnejšie (neustále) Kvantové skoky..

Cez vynulovanie starého Akášu, tvoríme úplne nový Akáš - Píšeme Nové Knihy, presahuje sa všetko - celá Mentalita Človeka (systém presvedčení a 3D programing) cez nahrávanie, aktualizácie nových svetelných softwérov Novej Zeme, ktoré podporujú naše svetelné telo.. Svetelné telo je každého budúcnosť Tu a Teraz.. Toto si však každý musí dovoliť a zmajstrovať sa, Každý “najprv” na svojej úrovni jednotlivca “si musí” zmajstrovať vynulovávanie doslova svojej histórie cez jej zrýchlené znovu-odžitie a plné rozpamätanie sa na Všetko (návrat Vedomia).. Práve cez “väčšiu” integráciu vlastného svetelného Vedomia - svetelnej a krištáľovej DNA - nových svetelných kódov Vedomia Novej Zeme (svetelné telo) rozpúšťame staré kódy 3D Zeme a všetko, čo bolo cez ne nevytvorené, udržiavané, všetko to bolo v súlade s ľudským aspektom, s 3D aspektom vedomia, bolo to prvotné nastavenie Bytia Proti Sebe, nie Pre Seba-Pre Nás a neuvedomujúc si to..Preto tieňové Telo, Telo bolesti, 'Falošné ego identity, lipnutia, fixovanosť a závislosti sú tak hlboko zakorené nielen na úrovni jednotlivca, ale aj na kolektívnej.. Všetko sa vyplavuje von už naraz za účelom návratenia sa naspäť do svojej Celistvosti.. Ten Čas je Teraz.. nikto na náš nečaká, my nečakáme na nikoho.. Tvoríme už to, čo nepadne, lebo je to plne v súlade s ''pravidlami'' Vzostúpenej Zeme, má to zlatí zakldy.. a to sa učí, zisťuje cez vlastné zážitky, napojenie - aktiváciu pamäte, vedomia, cez skúmanie atď..

Zrýchlená metamorfóza ak si ju dovolíme a Ako neustále zmeny perspektív a nášho prístupu ku všetkému sú tou hlavnou zmenou, ale nestačia..na základe zmeny vo vedomí, vykonávame zmeny vonku.. cez zmajstrované Bytie, zmajstrovaváme fyzično, svoje reality, vzťahy cez zmajstrovávanie energetična a vzťahu so Sebou ako Zdrojom Všetkého .. v tom tkvie naše jediné pohodlie, istota a bezpečie.. v spojení so Sebou ako Všetkým - celým Vesmírom - Tvorcom - Stvoriteľom - Večná Slnečná Krištáľová Plazma Bytosť Vedomia-Svetla..


Zmena Vedomia, Zmena vo frekvenčno-vibračnom naladení je Základom Zmien vonku

Zdroj úplne všetkého nájdeš len vnútri..keď to vieš, nehľadáš (už) nič a nikoho.. “docestované” - Sloboda od hľadania vonku, sloboda od podmienenosti a závisenia od vonkajška.. ale je to začiatok opäť ďalšej avšask už úplne inej fázy.. Keď sa pozeráme na všetko, ako Dar a možnosť uvedomiť si, ako ovplyvňujeme - tvoríme - pretvárame - premieňame všetko “tam vonku” cez zmenu vnútri, Keď sa pozrieme na všetko, ako na Možnosť použiť všetkú “tú teóriu”, čo sa práce na sebe týka, ako na možnosť aplikácie všetkých tých nástrojov, “transformačných” technológií a poznatkov, ktoré nás vedú ku Vzostupu - Presahu mentality človeka a ľudského (3D) tela, samotnej ľudskej tvorby utrpenia a komplikovania všetkého práve cez nájdenie jednoduchej ľudskosti v sebe “najprv”, práve cez úplný Zostup “pod všetko” do hlbokej, ešte hlbšej hĺbky vo svojom tele a kontinuálnu transmutáciu - prepis DNA aktiváciou a integráciou svetelnou multidimenzionálnou krist. DNA, cez ktorú transformujeme všetko vo svojom fyzične, počínajúc svojim telom, “všetko vonku” - svoje reality, vzťahy, tvorbu žitia, fungovania, tzv. “Životný štýl od základov” ~ všetko relatívne od neustále meniaceho sa vzťahu so Sebou a úrovne vedomia, z ktorej vnímame a z ktorej fungujeme ~ “zrýchlená metamorfóza” ~ motýlik sa zrodí a odumrie každý moment vždy s iným/novším párom krídel. LÁSKA JE VEDOMIE, VEDOMIE JE LÁSKA, a tá je Jednoduchá.. plynie to, tečie, voľne prúdi, “sme v toku”, SME TOKOM.

Keď sa pozrieme na všetko ako možnosť, aby sme aplikovali do praxe Meditačný stav - Oko hurikánu - Absolútna Nula - Neutralita - Posvätná neutrálna zóna - Večný moment - čistá Láska prameniaca z expanzie vedomia bez neistoty, kedy cítiš bezpečie, silu a istotou v sebe, nezatvárame srdce, nejdeme do strachu a pochybností, ale sme “Nad tým”, Lebo sme zároveň “super hlboko v jadre”- Sme všade naraz tu a teraz, som a nie som, som všetko, som nikto = zjednotenosť s celým vibračným poľom vedomia = prístup ku všetkému, “som, kde všetko je, Som všetko a všetci” = 0.0 .. máme možnosť Skutočne pochopiť - “vyšší level pochopenia” - z vyššieho stavu vedomia - z hlbšieho prepojenia sa so Sebou v Sebe ako Zdrojom, Vtedy vidíme čomu všetkému čo slúži, ako to je-bolo vytvorené, akým účelom to slúži, čo nás to učí, čo to ukazuje o nás a k čomu nás to vedie, aby sme si uvedomili “niečo ďalšie” o Sebe/nás, precítili, prijali, a presiahli to Je to stav “chodiacej motlitby, meditácie v bytí a akcii”, z ktorého prirodzene žijeme, stav mieru a jednoty vnútri, kedy si uvedomujem, že vonku nič nie je (stále iba ja), “vyššia” moc nie je vonku - tam nič nenájdeme, “iba aktiváciu toho, čo je vnútri”... Sila seba ako Ducha, Viera v Seba a v to, že dokážem pohnúť Horami, keď sa stanem Všetkým z môjho Stredu z jednoty vo mne so Sebou... Nepotrebubem vedieť dopredu nič, lebo viem, že to bude presne také, ako to tvorím v tomto momente - Plná prítomnosť v Momente. Keď viem a verím, že je o mňa postarané ak naozaj fungujem ako Vesmír samotný z otvoreného / Oživeného srdca = vedomia = Univerzálneho energetického informačného toku Lásky / Vedomia. Fungovanie z dostatku všetkého “robí veľký rozdiel”..

“Tá vyššia moc”, je schopná pohnúť všetkým a zmeniť celý svet cez Seba, svoju zmenu - prístup, reakciami - akciami - mentálnym nastavením, emočným energetickým naladením... energia sa cíti - Číta. “Najvyššia Alchýmia” - Láska a vďačnosť “len tak za nič a za všetko”.. Je to jednoduché, “ťažké a komplikované je len v hlave”.. Keď “mám problém, mám program, keď som zaseknutá, som v hlave, nie som otvorená”.. Keď “je to ťažké”, som už vopred vytvorených bariérach a som tvrdo v hlave - tvrdohlavosť”, neochota sa úplne pozrieť inak, preniknúť oveľa hlbšie a cítiť ešte viac. Bytie plne prítomná v momente “robí veľký rozdeľ”..

Stav Stredu, ktorý sme trénovali / trénujeme celý ten čas, aby sme boli pripravení presne na tieto časy úplného Rozpadu 3D realít a systémov vnútri=vonku. Aby sme žiarili ako Majáky, ktoré svoju žiarou neutralizujú všetko v nesúlade a navracajú / vedú Domov. Ukazujú “novú” / inú cestu... že iná možnosť Zeme existuje.. avšak priorita je na vlastnom neustálom čistení, integrácii svetelných kódov, priorita je na sebe/svojom tele.. Uctenie si stavu v ktorom som, uctenie si toho, čo telo potrebuje. A ono vyžaduje viac a viac lebo celý čas bolo “ničené, znesväcované tak, ako úplne všetko a všetci v 3D Zemi” pod zásterkou niečoho iného.. Nezachraňujeme to, čo má padnúť, dovolíme to / sebe padnúť a rozložiť sa, inak úplne nové nevzlietne.. “nekompromisne” tvoríme to, čo už nepadne - Nové reality postavené na Integrite, jednote v sebe, toto je Nový Začiatok, na ktorý sme Tu - BYTIE NOVOU PLANÉTOU V ČISTEJ JEDNODUCHEJ LÁSKE vďačnosti netolerujúc už žiadne “3D ego hry, pretvárky, hrajuškania sa na niečo a predstierania”.. Na to už nie je energia a začínajú na to prichádzať mnohí.. Nedržať po kope to, čo nie je v súlade s Láskou v Sebe.. NOVÁ ZEM JE TVORENÁ z iného stavu vedomia, v plnom SÚLADE so svetelným telom / “svetlo duše”. Stará Zem je tvorená v ego-ľudskom-v súlade s 3D úrovňou vedomia (nevedomie). Bod Zlomu, Bod dôležitého rozhodnutia je každý moment teraz.. ZRÝCHLENÉ PRETÁČANIE ODŽITIE VŠETKÉHO ODZNOVA NAPLNO DO ÚPLNÉHO PRAPOČIATKU - VYNULOVÁVAME AKÁŠ A TVORÍME ÚPLNE NOVÝ.. Žiadna nerovnáha nemôže ostať nevyplavená.. Dostáva sa všetko práve cez rekalibráciu bodom nula do úplnej rovnováhy.. Všetky polarity sú jasnejšie, silnejšie - hlučnejšie, jednak sa učíme na základe kontrastov, jednak sa neutralizujú náboje “strašne rýchlo” - vyplavujú potlačené emócie, čistenie energie na bunkovej molekulárnej úrovni cez úplnú zmenu nášho genetického mejkapu.. Všetky extrémy sa stupňujú na ich zrýchlené odohranie, prečistenie, návrat do stredu... Jedine zo stavu plnej prítomnosti a stredu - Nuly vnútri, kedy všetky náboje polarít zjednotené a presiahli sme akúkoľvek limitáciu už aj času a priestoru (lokalita,telo atď). “Vtedy nie sme nevedomí a na pospas egu”, vtedy sme prítomní = pri vedomí, “nespíme/nezaspali sme”.. vieme si vedome teda slobodne vybrať, čo “ideme zažiť”. Náš prístup určuje: Keď sa pozeráme na všetko, čo sa deje, že je úžasná príležitosť presiahnuť svoje mentálne Limitácie a svoje limitované ja a Byť / Žiť už svoje “Vyššie” Ja=My naplno. Vedomé hlboké dýchanie a myseľ zlúčená so srdcom, s frekvenciou Nekonečna.

Situácie a vonkajšie okolnosti ovplyvňujeme a meníme podľa toho, aké sú naše reakcie a s akou energiou sú nabité. Ako zareagujeme, s akou energiou, akými nábojmi je nabitá naša reakcia - to rozhoduje o tom, ako sa bude všetko odvíjať.. od nášho rozhodnutia zareagovania v danom momente a každý moment je absolútne jedinečný - preto Nový začiatok “môže byť” kedykoľvek... všetko je to o našej mentalite/nastaveniach a emočných nábojoch.. každá Naša Reakcia je zároveň Akcia. Každá myšlienka..buď je v Súlade so Zdrojom v každom z nás, všade vo všetkom (Dharma) alebo nie (karma). S akou energiou reagujeme na čokoľvek, to žneme. Aké semienka sadíš každý moment? Čo vibruješ, tým sa stávaš, to si, to žiješ... akú pesničku hrá tvoje telo, tvoje bunky, tvoja myseľ ? Na to tancuješ Telo je tak úžasný nástroj, keď vieme ako na ňom hrať s úctou a láskou, je to naše vozidlo - môže byť vzostupné vozidlo / koč / loď.. Vonkajšok v nás len aktivuje to, čo vnútri už je/bolo. Ukazuje nám, kde so stále bránime byť Vedomými tvorcami, a kde si bránime žiť v hojnosti a čistej láske... To, čo sa neustále “deje”, to, čo sa vyplavuje na kolektívnej až globálnej úrovni je rozväzovanie, oslobodzovanie sa od dlhov Sebe ako Zemi.. “Žiadny Bubulák, hrozba” nie je vonku, je - môže to byť len vnútri - vlastné neistoty, obavy. strachy.. je to naše vlastné uviaznutie v nevedomí - len ty môžeš byť svojim nepriateľom v stave nevedomej kontrakcie vedomia - “boj o prežitie” - samé sabotujúce nastavenia, prvotná nerovnováha v Koreňovej čakre a v celom tele - Rozkladajú sa, “akékoľvek hnilé základy a štruktúry” zvnútra von... Vždy sú všetko možnosti, Aby sme sa pozreli úplne inak, zmenili pohľady na seba, na všetko...Toto je o úplnej zmene Hodnotového rebríčka - systému hodnotí a Priorít... Návrat Ku kvalite Spojenia so Sebou a s Ostatnými.. Hodnota je na vlastnej energii, na svetelnom tele, na tebe ako na živej bytosti Zdroja vedomia, posvätnej duši, “a nie ako na veci alebo na poskokovi”. Avšak toto je o vlastnej SEBAHODNOTE - SEBADOSTATKU - Sebadostatočnosti - “o sebe ako o láske, energii/vedomí”. Hodnota je na duši, na svetle, svetelnom tele - Vedomie Zdroja v Sebe.. Každý má toľko čo ponúknuť, viac “oveľa než si myslí”.. má predsa seba ako VŠETKO.

Procesy zamilovania sa len tak odznova a odznova ako stav vedomia / bytia odrážaný vo forme / v hmote / v tele / v realitách / vo vzťahoch.. Keď sa (opäť) zamilujeme do všetkého - do Seba, ale z veľmi čistého miesta “nie ako človek” precítením toho, kým (už) sme, a uvidíme, aké dary sú vždy všade, Poďakujeme sa, a “cez Bytie Sebou so Sebou prepojený najprv”, “čiže nie z ľudskej hlavy - nie z 3D aspektu” , začíname aktívne vykonávať zmeny od Seba, pretvárať situácie a reality cez vlastné Alchymické schopnosti/potenciál. Cez “pevný” Bod Nula vnútri. Necháme tvoriť Božstvo v nás..Jediné bezpečie a zóna komfortu, jediný pevný bod je v spojení som Sebou ako Svetelným Zdrojom.

“Svet je taký, aký ho vidíme, aký ho projektujeme”... “Z 3D vedomia nevidíme nič, v 4D začíname vidieť aj iné svety a možnosti”.. Realít je nekonečné množstvo..tá možnosť, tá realita, na ktorú sa sústreďujeme, tú živíme, tú žneme...to je náš výtvor.. “My nie sme odkázaní na interpretáciu reality zvonka - nacíť si, “ako čo skutočne je”.. “A aké je to pre teba, nemusí a ani nie je to také byť pre ostatných”.. každý má svoj individuálny unikátny zážitok “toho istého” - Poznanie. Ty tvoríš svoje zážitky a reality.. zvnútra von, nie naopak.. Postavením sa do svojej Sily a Moci tvorcu..tá pramení zo Spodku a zo Sily Ducha. To, čo je prezentované “vonku” ako realita - to sú “niekoho iného pohľady, ich reality, ich limity, ich drámy a predstavenia, nemusia byť tvoje”..

Vo svojej Jednote vnútri je Sila, “potom” sa zjednocujeme aj vonku s ostatnými do takej úrovne v akej sme sa zjednotili v sebe” cez olne otvorené srdcia a vedomia a meníme všetko..Z hĺbky seba..


Čoho sa bojíme, to nás kontroluje, preto sa naplno ponárame do seba VŠETKO, čp si pýta pozornosť plne precítiť, integrovať, a potom sa to nemusí už odohrať vo fyzične.. nie je to jednorázové, ale neustále sa ide len hlbšie do všetkého - do seba.. len tak môžeme vyletieť vyššie..


137 views

Comentários


bottom of page