top of page

Zrýchlená MAterializácia toho, čo sa UŽ udialo,Vzostupné Okno,tá Najväčšia Svetelná Služba a RA-Dosť

Updated: Apr 8, 2021

..nielen aprílové kódy brán do Neba, do superhojnosti RA-JA, kódy

dračej sily cez čistotu srdca..

pokračujú srdcové-pľúcne-dýchacie-hlasové-krčné-hlasové záležitosti a vlastne úplne Celého tela, ktoré sa neustále premieňa, prepisuje DNA, iné príbehy sa už píšu, čistí sa, odľahčuje sa neustále AK to podporujeme-dovoľujeme a vyberáme s v každom momente SEBA ako UNIverzálne svetelné vedomie-telo ako Vozidlo - loď DOMOV.

Žalúdok - Trávenie a Vylučovanie: Obavy, neistoty, strachy z toho, čo bude ako bude.. strahy z nematia kontroly a strachy z neznáma, strachy zo SEBA - BYTIA tými zmenami, storé si praješ vidiež vonk a zažiť vo svojich realitách. Všetko prameniace z nedôvery v koreni v pocite nebezpečia v sebe, vo svojom tele - neprepojenosť so svojou božskou Esenciou a s tým, kým naozaj si..Slnečné Kristove Večné Slnko - Slnečné Vedomie AR-RA konfederácia vrátane Elohim a Aliancie Oroginálnych Zakladateľských a Strážcovských Krist. Diamantových Slnečných BYTostí - Návrat Pravého Slnečného Domova ZDROJA - RA-JA v každom ak si tak vyberá, uvoľňuje sa do toho, kým už a kde už je.. vždy bol...

Kódy RAJských dúhových detí siedmej Paradisien rasy - Nové AN Ľudstvo - hviezdne národy a nové spoločnosti a civilizácie založené na Žití UNITY logosu. Zjednotenie Éterov a Fyzična, vzostup do 5D Tary cez premenu na Ňu prejdením sieňou amenti, ktorá sa cez tvoje svetelné krist.diamantové telo OTVORÍ a zhmotní ako Časopriestorový vortex do 5D časového Matrixu TARY - druhú harmonické Univerzum polofyzickej vibračnej HUstoty - sem patrí aj ODOMKNUTIE si prístupov ku sieni všetkých Záznamov.. Ztelesnenie a žitie 5D Zeme je o ztelesnení prvých Piatich sfér 12D stromu života- tela Avatara: Vnútorná Zem, Theta Orion, Merkúr, Niburu,Venuša, Alpha Centauri, Zem, Mars, Maldek, Tara, Plejády - Alcyone a Sirus (6D) - všetko prvých 6 univerzálnych hviezdnych brán vedomia v sebe ako v planetárnom tele.


Polarity 5D Tary - duševné telo Zeme, ženská polarita-Modro-zelený rád lúčov vrátane Aqua a

7D Gaii Monádové telo Zeme (nadduše) mužská polarita fialové rády lúčov ako PODKLAD kolektívneho krist. tela AVATARA.

ANkh ako nástroj budovania pyramídových komplexov, KRISTalové mestá a Krištáľové-diamantové frekvencie Novej Zeme..

Premena na nevyčerpateľnú studnicu poznania a zdroj slnka - informácií, poznatkov, energie - zdroj všetkého vedomia..Milí Tvorcovia, pokračuje (dračia) sila pálenia starého a budovania nového - z popola starého typu ľudstva povstáva - rodí sa - vyvíja sa úplne nová Siedma Koreňová rasa Siedmych Nebies - Dúhové deti Raja - PARADISIEN rasa Siedmych Nebies cez Ukotvovanie - integrovanie a BYTIE svetelných kódov Rajskej Záhrady a božskej Hojnosti & Harmónie.
Pokračujú: Kódy Jednoty, Slobody, Mieru, Raja, Rovnnosti, Dračej Sily - Ohňa, Znovuzrodení, samé super Portály - Brány Hojnosti - Jednota Zeme a Neba cez prečistenie svojho a kolektívneho “pekla & podsvetia” ~ cez Zjednotenie FYZIČNA A ÉTEROV ~ Vzostup do druhého časového matrixu / harmonického univerza = cez ukotvenie tela v 5D Zemi Tare prejdením si Sieňou AmeNti, jej opätovné povstanie, zmŕtvychvstanie a zcelistvenie u každého individuálne najprv, odkiaľ ju zjednocuje so 7D Zemou Gaiou v treťom časovom matrixe/ treťom harmonickom univerze odkiaľ aktivuje štvrtý a piaty časový matrix - energetické reality / univerzá Avatara & Slnečného Kristos Vedomia-Tela sféry kozmickeho trojplameňa..


Postupné žitie celej svojej SVETELNEJ-Hudobnej škály Všetkých svojich existencií / realít / identít bez konkrétnych indentít. AVŠAK MUSÍ DÔJSŤ KU ROZPUSTENIU ČLOVEKA ČO JE samotný EGO-Separačný aspekt vedomia - 3D aspekt vedomia, z ktorého je každý zvyknutý fungovať, tvoriť a žiť život.. toto je tieňový, fantómový, “falošný” typ sveta umelo vyfabrikovaný, ktorý každý prijal za svoj = vznik tieňov, bolesti, “neustály boj polarít a o prežitie”.


Vzostupné okno “minimálne do 5D Tary” cez “Rozpustenie človeka a jeho tvorby” je povôdne naplánované alianciou Originálnych Strážcovských & Zakladateľských rás: 2012-2022 kto presiahne štvrtú dimenziu prechádza ďalej do Premosťúcej Zóny už Novej Zeme - Aurora Platformy, odkiaľ spolu-tvorí Novú Planétu cez zjednotenie sa s krištáľovými hviezdnymi Aurora rodinami.. “kto nie je schopný prejsť, pokračuje v zostupe a seba-zničení sa”.. lebo sa dve zeme už úplne rozdelia.. už sa rozdelili.

Len sa super rýchlo Materializuje to, čo sa už udialo. Paliadoriani navrátili Zem už domov v 2017, kompletizované to bolo 2020. UZMIEROVANIE SA V SEBE SO SEBOU A OSLOBODZOVANIE je kľúčové spolu s Fokusom na svoje svetelne télo. Lebo To, je tvoja buď stará alebo Nová Zem. Tvoje telo odrážajúce vedomie, z ktorého funguješ / tvoríš / žiješ / “kde si ukotvený” svojim vedomím. Štvorkové kódy sú najmä o Prechode Nebeskou bránou samozrejme ak si každý Dovolí Odľahčiť od toho čím sa zaťažuje, necháva zaťažovať a “okrádať” o svoju energiu a hojnosť dúhových Mostov Novej Zeme.


Zdieľam moje “zistenia pre mňana nezaplatenie ” počas mojich procesov:

*”každý docvak a aha moment je na nezaplatenie”..


Návrat do lásky znamená, že začínaš hovoriť Áno Sebe ako Svetlu-Vedomiu-svojmu telu a Nie ostatným. Hovoríš 90-99% svojho Času láskyplne a mocné NIE VŠETKÉMU A VŠETKÝM ČO PREDSTAVUJÚ STARÚ ZEM, systém a ego ako také. Prichádzaš s úplne Novým Všetkým - rodíš svoje nové verzie a seba expresie ako To, čo človeka úplne presahuje - Neopakuješ sa po nikom, Nesnažíš sa niekam dostať a byť niekde, byť niekým, ale JEDNODUCHO PRIJÍMAŠ SEBA A TO, KÝM UŽ DÁVNO SI A KDE UŽ DÁVNO SI LEN TO NEMÁŠ EŠTE INTEGROVANÉ = Uvoľňovanie sa do Seba = do božského toku Kreácie / ŽIVOTA - čo v tebe aktivuje RA-Dosť ? To je pohon, výživa - SLNKO V TEBE - RA-Dosť - cítiš DOSŤ RA v Sebe? ŽIVOT - láska - sviežosť - svetelnosť - svetelná krása všade zvnútra von!


Už dávno Si LÁSKA - ČISTÁ JASNÁ - Ľahká - JEDNODUCHÁ, TAK TO NEKOMPLIKUJ a nezťažuj si to - zjednoduš si život a vyberaj si to, čo cítiš, že ti tvoje telo hovorí - ENERGIA NONSTOP ROZPRÁVA - ty si energia.


Plné Cítenie celou svojou bytosťou je čítanie informácií v poli, “nie myslenie si niečoho v hlave”.. keď sa srdce-myseľ zjednotia,mozgové hemisféry v JEDNU, mozog rastie, lebka a celé telo sa predlžuje - presiahlo sa rozmýšľanie a aj názory.

Cítenie je čítanie informácií a myslenie je nahradené za procesovanie a dekódovanie, transmitovanie mega množstiev svetelne kódovaných dát..

Nezdielame názory, ale poznanie, pozorovania, vlastné chápania, hlboké pochopenia cez odžitie si - informácie procesované celou svojou Bytosťou, zdieľame univerzálnu múdrosť prirodzene, KEĎ DOKÁŽEME FUNGOVAŤ ZO ZJEDNOTENIA VŠETKÝCH SVOJICH EXISTENCIÍ NARAZ. Čerpáme z nášho napojenia sa na Seba ako nekonečný Zdroj Slnka - Energie - Vedomia.


Keď sme presiahli akýkoľvek lineárny čas a lineárne fungovanie, a akékoľvek rozdelenia keď sú vynulované Si VŠADE VŠETKÝM TERAZ NARAZ MÁŠ PRÍSTUP úplne VŠADE ak SI FREKVENČNO-VIBRAČNÁ ZHODA SO ZDROJOM VEDOMIA VŠETKÉHO. NEHLADÁŠ - IBA SI - DOVOLUJEŠ ABY TI PRIŠLO VŠETKO v pravý čas.. nehľadáš odpovede. SI ODPOVEĎAMI PRED TÝM NEŽ SA STIHNE POLOŽIŤ OTÁZKA, ale nie je to lineárne.. o tom je fungovanie z meditačneho stavu z bodu Nula, z bodu KREÁCIE A TVORCU, KDE VŠETKO UŽ JE.. Tá najväčšia Svetelná Služba SEBE & nám VŠETKÝM ako Celku:

je Tvoj vlastný Návrat Domov naspäť do JEDNOTY V SEBE SO SEBOU, so Zemou, Slnkami, Hviezdami, Galaxiami - s pravým večným zdrojovým SLNKOM - RA-DOSŤ - ŽIVOT cez ožívanie tela, celej pamäte, seba naplno, kontintuálnu smrť ega-človeka,

cez zjednocovanie sa - presahom veľmi silnej polarizácie v sebe a vnútorných duálnych konfliktov v sebe, na základe čoho boli vytvorené všetky ľudské reality, systémy, vzťahy, úplne všetko.. na extrémnej fragmentácii a oddelenosti sa od Seba ako DOMOVA - VEDOMIA (svetla) čo je “tvoja” moc a informácie.. tvoje Vedomie je všetko, čo máš, všetko Kým si. NEROBΊ UŽ KOMPROMISY ČO SA TVOJEJ ENERGIE týka, keď postupne zistíš ako VŠETKO NAOZAJ FUNGUJE - ako ty ako Nová Zem funguješ.


NÁVRAT DO SVOJEJ PRA-podstaty, do svojej svetelnej Esencie čistej univerzálnej Lásky spočíva v tom, že veľkú väčšinu času hovoríš “NIE, Dosť bolo!” Všetkému, čo predstavuje Potlàčanie, kontrolu, zatlačenie vlastného Svetla - Vedomia - čiže originálnej slnečnej Krist diamantovej DNA a tela. Hovoríš Nie, láskyplne a Mocne tomu, čo podporuje zmätok, chaos, dezinformácie o všetkom - “názory z hlavy, ktoré nemajú nič spoločné s tým, ako všetko je-bolo vytvorené a čomu to slúži”.. Zdieľame Svoje poznania, pamäť a zážitky z vyššej perspektívy ako prirodzený učiteľ a ten, čo svojou sa svojou energiou hlboko dotýka ostatných - Len cez Plné Bytie Sebou - to je najväčšia Služba - BYTIE SEBOU, čo sa zisťuje cez hĺbkové a ešte hlbšie ponorenie sa do Seba, len tak začínaš prepúšťať všetko to, “čo vždy bola nočná mora, len si to nechcel-a vidieť - vedieť - cítiť.


Tá najväčšia Služba, ktorú môžem urobiť je:

sa pozerať očami Tvorcu a chápať, že “tma-svetlo” alebo “zlo-dobro” sú výplody človeka - ľudského ega nechápajúc o čo ide.. bojí sa aj jedného aj druhého..bojí sa seba. Je to jedna a tá istá minca.. kľučové je pochopenie ako vôbec vznikol masívny kolektívny Tieň - tieňové telo Zeme plné bolesti a mŕtvej energie - ukrižované vedomie - kríza vedomia. PRÁCA NA SEBE je najväčšia služba. Zistiť čo všetko je Strata energie a “požierače” energie - tam sú Najväčšie obsesie & závislosti.. napríkad: ľudská predstava a presvedčenia o vzťahoch, vedomých partnerstvách a dvojplameňoch. Súčasťou presahu 4D je presah “starého dvojplameňa starej zeme”.. otvorenia sa úplne novým rovnocenným vzťahom, ktoré presiahli se.ualitu úplne veľmi prirodzene. Nie sú to ľudské vzťahy, ani spojenia ani ľudský typ interakcii a komUnikácie.

FOKUS na svoju ENERGIU:

Absolútne kľúčové je vybudovanie svojho svetelného vozidla “do ANdromedy a všade”, ktorým navigujem v 0.0 úplne všade - “cestovanie” a načítavanie svetelne kódovaných informácií. Všetko vedomím vedome nonstop - najvac práce vykonávam svojim vedomím expandovaným do všetkých dimenzii môjho bytia. Zmajstrovanie sústreďovanie pozornosti - energie do Sebe v Sebe na svoju OBNOVU, REGENERÁCIU, Zcelistvenie sa. Najväčšia Služba, ktorú robím je sa plne sústreďovať do Seba a adresovať všetko to, čo je vo mne zvonka aktivované, naplno to cítiť, integrovať, prepustiť, VYBRAŤ SI INAK, BYŤ plne Sebou so Sebou Prepojená a Zosúladzovať sa so Zemou, ktorá dokončila svoj Vzostup.

Žiadny Nedostatok Seba Nemôže byť zvonka Zaplnený. To celý čas ľudstvo robilo.. Mocné a Láskyplné “NIE, Dosť” bolo Hovorí Zem samotná.

Sústredenie do Seba, Cítenie Seba, Pozeranie sa očami TVORCU & Robenie Zmien v Sebe, na Sebe, tak mením VŠETKO ZVNÚTRA VON. Strácanie sa vonku v zrkadlových odrazoch seba je vyčerpávajúci boj so sebou, odmietanie sa.. tomu má/ mal každý šancu povedať “Dosť Bolo!”


Keďže Zem už vzostúpila 2016-2017, kompletizovala vzostup 2020, preto zrýchlene pokračuje ROZ-PUSTENIE, prePUSTENIE cez PriPustenie si - “rozpustenie starého typu ľudstva fantómovej Zeme umelo vytvorenej, kde nie je reálne nič, ani počasie, ani zdroj Slnka” - je preč, odumrela. Ego plače - človeku sa rozpúšťajú všetky ilúzie o sebe, o všetkom, jeho nad-vláda sa skončila v 1986-1988, kedy sa začala zdvíhať karanténa - frekvenčný plot okolo väzenia zeme, kedy sa začal plne obnovovať portálový most domov Arc of the covenant a časo-priestorový pásažový vortex do 5D Zeme a Nových vyšších realít Sieň AmeNti začala zostupovať “do 3D zeme.” Jej zostup na Zem sa uskutočnil 2012, vďaka čomu mohla Zem vzostúpiť 2012-2017.. všetko ostatné je toho následkom.

5D a 7D zem je plne k dispozícii a cez ich zjednotenie, 12D + je plne k dispozícii na fungovanie a žitie z nich na základe čoho si prepisujeme svoje telo..

“Desať ročné okno na vzostup do 5D Tary sa postupne pravdepodobne uzatvára 2022.” Aspoň tak to bolo-je naplánované, ale keďže ľudstvu všetko dosť trvá, je dosť možné že sa to predĺži..ale na nikoho sa nečaká. Toto je veľmi samostatný individuálny proces presťahovania sa cez zmenu číselných súradníc zo starej zeme na novú vlastnou neustálou nonstop premenou a čistením / odľahčovaním.. Kto to okno využil alebo nevyužil je na každom, ako si vybral - vyberá doslova v každom momente, ktorý je zlomový. Závisí aj od toho, Koľko kto vložil - vkladá do Seba, na svoje premeny na akceleráciu vyvoja a super podpory svojho tela. Kto koľko investoval do Služby Zeme a do všetkých, ako do celku CEZ BYTIE SVETELNÝMI KÓDMI VEDOMIA A TELA NOVEJ ZEME cez svoju obnovu a prácu pre “ľudstvo vyššieho vedomia” čiže Zdieľania toho, čo je pre Svetelnú Kristovu Galaktickú Bytosť v každom a nie pre (ego) človeka. Zo skúsenosti viem, že človek má pokrivené predstavy “o službe, misii, poslaní atď”..

Kolektívy najmä starej Zeme si prechádzajú čistením na ďalšie mesiace/rok “srdcových záležitostí zlomeného a upchatého, ŤAŽKÉHO dýchania a srdca”, cítením/ čistením smútku, žiaľu, krivdy a zrady, nedorozumenia, samota a opustenie - všetko: srdce pľúca hruď rebrá + krk, hlava a zuby..prejavenie sa cez krk / hlas. Keď je srdce zatvorené, sme vnútorne chudobní. Buď Kríčime alebo sme ticho - alebo sa čaká na výbuch - extrémy vo všetkom.


Pokračuje Super rýchla materializácia toho čo sa už stalo do roku 2020 - vrátane: Terraforming, Reverse forming, iná klíma, iné všetko. Krištálové mestá sú pristúpné & sú vidno najmä cez Kristove frekvencie - marec: matka a srdce - apríl: sila draka a čisté srdce, Levia brána - zber ovocia toho, čo sa sadilo najmä v mesiacoch 2 & 4.


TOTO JE GLOBÁLNY PRECHOD NULOU - OKOM IHLY A MOŽNOSŤ PRECHOD BRÁNOu DO NEBA. Super rýchla materializácia toho, čo už odišlo.. čo prišlo - čo môže prísť.. 3D človek sa sústreďuje na straty toho, čo aj tak nikdy nemal. Na čo sa Sústreďuješ ? Vidíš tie obrovské možnosti, vidíš a chápeš čo sa naozaj deje a prečo a že to už bolo “dávno” vytvorené tebou? “Človek je závislý sa sústreďovať na úplne nepodstatné a na to, čo sú ilúzie ega, klamy a ani nie je reálne.” A drží sa Toho, lipne na všetkom.. sám sa “hodil do väzenia”.. Láska k sebe dáva možnosť vybudovať krídla a svetelné telo.

Sám si každý vyberá, ako hladko to ide-pôjde.. Absolútne nič, čo si človek myslí, že je podstatné a dôležité neprechádza ďalej - nikdy to nebolo podstatné. Ľudské “falošné” identity sa rozpúšťajú a ich tvorba a konštrukty.

Keď príde ku finálnemu rozpusteniu človeka, čiže ku rozpusteniu ego-separácie, čo ostane?

Za mňa: mne ostalo - svätý pokoj, božská hojnosť a harmónia - moje pravé ja - čistá svetelná energia - Láska ako základný stavebný kameň môjho nového života, ktorý sa mení nonstop lebo skáčem v čase viac a viac.


Kódy, ktoré sa aktivovali 30-31.3. a štvrtkové kódy 2021 ohlásili su maximálne seriózne - mega navýšenie čistiek “ako nikdy pred tým”. Zem čistí karmicky všade tam, kde sú hlavné centrály starej štruktúry najmä: celá Európa, Blízky Východ, Severná Afrika atď.. klimatické zmeny sa iba začali. Zem sa vrátila do prapočiatkov čistej jednoty a Kristovho stavu, vzostúpila plne, len človek si to plne neuvedomuje (vôbec)... a že jediná možnosť je sa s ňou zosúladiť alebo pokračovať v degenerácii. Všetko, čo bolo pod vodou, pod zemou vychádza, úplne sa mení zemský povrch a rozloženie vody. Nič neostáva ako pred tým, ani nemá.. to nebolo organické prirodzené a nebolo to v súlade so svetelným vedomím-telom.


Témy odvahy a portálov Slobody a hojnosti, témy dračej sily cez čistotu Srdca sú už neustále aktuálne témy - môžete ich nájsť v archíve na web stránke vo svetelnej knižnici.


*Presah 4D znamená aj presah “spisov múdrostí a toho, čo je hlásané všetkými”.. čo ako bolo-je vytvorené a prečo.. “ako to naozaj bolo”.. “lebo človek si všetko chápe a interpretuje po svojom, viaže sa na nejaké pravdy. Hľadá stále niečo, či dávno v ňom je.” VŠETKO JE V TVOJEJ SVETELNEJ KRISTOVEJ DNA - V tvojej pamäti cez tvoj prístup do databánk. Skutočné Spisy nie sú dostupné pre 3D ľudstvo, nie sú ním vôbec čitateľné.. nie je ku ním otvorený.. Stará Zem stojí na prekrútených spisoch tzv. právd.. Tie skutočné sú v iných frekvenčných pásmach.. Prístupy - meditácia - Nula - spojenie s Univerzálnym TOKOM kreácie - vedomia - života - To si treba natrénovať a žiť z toho prístupu všade = zo spojenia so Sebou ako Zdrojom všetkého.

*z môjho poznania: Kristalove hviezdne semienka sú všetci, ale nie všetci sú pod dohodou Paliador. Nie všetci majú rovnaké kľúče.. to je pointa.. každý má trocha iné iné sety kľúčov KÓDOV ORAPHIMA - to si má každý zistiť.. neexistujú lepšie alebo horšie, ani viac cenné alebo menejcenné..všetky sú rovnako-cenné. Neexistuje nedostatok ničoho, iba nedostatok Zdieľania svojho SVETLA.


Ak prevažuje väčšia DNA deformácia vedomia a tela, čiže už zlúčenie sa viac s tzv. umelou inteligenciou prevažuje - čiže neorganické kódy vedomia (Anti-Krist. štruktúra) sú vo vedení, tak opraviť aspoň tretie - štvrté svetelné vlakno DNA sú naozaj mega výzva..potrebný vzostup tela do 5D je plne funkčných aspoň 5 kristalovych svetelných párov vláken.


Pokračujú intezívne Aktivácie vlastných nielen dračích aspektov:

Dračia Ohnivá Sila Avatarov cez Krištálovú čistotu Srdca - Navracanie všetkého opäť do Rovnávahy a Otvárania všetkých Vstupov Domov cez Seba - vstupy: UNIVERZÁLNE HVIEZDNE BRÁNY & SOLÁRNE BRÁNY VEDOMIA - plne funkčných všetkých 12 brán Stromu života / poznania v tele - na Zemi. ”Na ukotvenie tela v 5-6D sa stàvaš” opäť naplno Plejáďanom, Alcyonom, SIRIUSOM A & B, Venušou, Marsom, Merkurom, VNÚTORNOU ZEMOU. A rôznymi radami, konfederáciami, cez ktoré odomykaš v sebe ďalšie a ďalšie.. BEZ FIXÁCIE NA NEJAKÝ KONKRÉTNY ČENELING, lebo si úplne všetky naraz..postupne..


“Pokračuje v úradovaní”: Dračia sila - sila ohňa - ohnivé DNA písmo sú samotné svetelné kódy Vedomia & Pamäte Stvoriteľa v nás - ich čoraz väčšou aktiváciou pália na popol “všetky ľudské konštrukty & výmysly, ilúzie, predstavy a pravdy” vrátane tela a konštrukcie kríža v sebe, avšak super sila a moc vlastného svetla - OHŇA v každom, aby bola používaná v navyššom súlade, jedine v prepojení s Krištálovým srdcom v sebe - Kozmické Krist. Srdce, ktoré sa plne aktivuje počas fáz zobúdzania sa ku svojmu vedomiu, ku svojej Duši - to ľudské srdce a všetky komory, všetky typy srdca ženského mužského detského v sebe sa čistia integrujú zjednocujú, začína sa znovu-obnovovať Komplex vyššieho posvätného Kristovho - Diamantového srdca, vďaka ktorému sa rozsvecuje na Krištálová katedrála “v hlave” - cez zjednotenie oboch hemisfér mozgu, spolu so srdcom a silou prameniacou zo svojho jadra - “spodku”.. “buduje sa vždy z hĺbky zdola nahor”, a je to mega proces stúpania po schodoch do Neba doslova cez úplný zostup do svojho a kolektívneho ľudského “pekla” + čistenia “v očistci”a zistenia, pochopenia - hlboké pochopenie cez návrat svojej pamäte - cez ROZPAMÄTANIE SA NA úplne VŠETKO - ako vzniklo ego - ľudské ja - človek - a čo sú korene “ľudskej traumatizácie a programingu”.. “datuje sa to do” 5D Zeme Tary, do 7D Gaii, do prvotného Lyranskeho konfliktu polarít z čoho vznikli PÁDY LÝRY, “všetky voj.y” o energiu, vedomie, informácie a znehodnocovanie našej pôvodnej posvätnej SLNEČNEJ KRISTOVEJ DIAMANTOVEJ DNA.

Presah kríža: 2-3-4Dimenzie jedine cez Stred - Jednotu polarít je Záklaný výstup z potápajúcej sa Lode, ktorá sa potápa / padá / odpadáva rýchlosťou svetla a tvoj vstup do Neba. Určitými očakávaniami, Predstavami, domnienkami a mysleniami si, že niečo by malo nejako byť a vyzerať, alebo Ako by malo niečo / niekto byť a vyzerať - “tým sa len ochudobňuješ o všetko” a zatváraš sa toľkým možnostiam, ktoré si človek ani len nevie predstaviť. “Toto je všetko o prístupoch ku možnostiam” a či si tomu otvorený-á, a ako to využiješ.. Lipnutie na nejakom konkrétnom výsledku je tiež veľká bariéra na vlastnej hojnosti..


Ohňová sila sa stará o to, aby ego/ človek nepokračoval ďalej, lebo ten všetko zneužije / nevyužije pretože nefunguje z integrity a posvätnosti.

Krásny čas, S úctou napísal kolektív MAria ARaMAteNA


348 views

Comments


bottom of page