top of page

ZnovuZrody Do Seba ako Úsvitu Novej Éry, Noví Hviezdni Ľudia-Jedno Vedomie-Jedno Telo, Vaše Odkazy

Updated: Mar 19
Konce a začiatky, Jar 2023 ako Veľký Míľnik - Bod koncov a zrýchlených tranzitov,

uzatváranie vypršaných karmických kontraktov (expiračná doba vypršala),

prenosy vzťahov na vyššiu úroveň rýchlejšie cez ten svoj so Sebou cez len otvorenejšiu KomUnikáciu počínajúc úplne inú komUnikáciu so Sebou alebo padajú pretože nemajú základné stavebné kamene vedomia novej Zeme - vždy nadobúdame hlbšie sebachápanie a spoznávanie sa, súcit a pochopenie, UNIverzálna Láska a Vedomie cez SILU pramiacu v koreni v JEDNOTE... ako Zem pokračuje ďalej - jej formovanie sa na Novú Hviezdu - len ostrovanské hviezdne Nové Kolónie ako základne nové Civilizácie - Nový ČLovek - integrovaný galaktik - zjednotené hviezdne národy v JEDNOM - z toho stelesneného stavu vedomia TVORÍME to čo je v súlade a podporuje jednotlivca - jeho expanzie, upgrejdy tela cez integráciu svetelných kódov a kontinuálny detox a zároveň to podporuje NÁS AKO CELOK. Sprítomnievanie, Zvedomnievanie, Precitávanie viac a viac.... a aplikácia toho je základ pre nové vyššie REAlity kde REALizuješ svoje vyššie Neobmedzené Naplnené Verzie ktoré Žijú z Vedomia - JA SOM ZDROJ BOHATSTVA VŠETKÉHO, JA SOM NEVYČÍSLITEĽNEJ HODNOTY, JA SA OTVÁRAME NESPOČETNÉMU MNOŽSTVU PRÍJMOV, NEFIXUJEM SA LEN NA JEDEN ZDROJ PRÍJMU - - VEDOMIE SEBA AKO ZDROJA AKO STVORITEĽA KTORÝ NONSTOP KOMUNIKUJE (NAHLAS, PO TICHU)

A ČO KOMUNIKUJE AKÉ FREKVENČNO-VIBRAČNÉ NALADENIE, SYSTÉMY PRESVEDČENÍ,

 TO TVORÍ A ZAŽÍVA... ĽUDSKÝ 3D EXPERIMENT SA SKONČIL (OBMEDZENÝ ZÁŽITOK) A MA-TURITA NA GALAKTICKEJ ÚROVNI JE TU.... DEKLARÁCIA SLOBODY A SUVERENITY SA PÝTA NA KAŽDÉHO NA INDIVIDUÁLNEJ ÚROVNI A JEJ ŽITIE NAPLNO TIEŽ....


ZAHŔŇAME EXTRA AKTIVAČNÚ GALÉRIU V TOMTO PRÍSPEVKU TIEŽ, VĎAKA ZA VAŠU PREZENCIU A VAŠE ZDIEĽANIA, KTORÉ PRISPELI DO TOHTO EGA VYSIELANIA:
714 views

Comments


bottom of page