top of page

Znásobovanie Hojnosti a SLOBODY,ktorou UŽ SI cez VZOSTUP, Sexuálno&Kreácia,Stav Jednoty-NULY-Čistoty

Updated: Jan 5Človek sa snaží manifestovať hojnosť, my znásobujeme hojnosť, ktorou už dávno sme vo svojej podstate - je to organický proces rozpamätávania sa a zvedomnievania a aplikácie vedomia seba ako ZDROJA do praxe - s tým súvisí aj to, že Z NIČOTY TVORÍME VŠETKO, Nič nezdrojujeme zvonka. Veľkolepé tranzity, presuny, posuny, sťahovania sa do vyšších rovín-levelov-úrovní vedomia a aj do nových lokalít a procesy ukončovania a kompletizácií aj čo sa týka lokalít, toho kde bývaš, čo sa týka rodín čo všetko vlastne je len kompletozácia starého vzťaju so sebou reflektovaného vo Všetkom, neustále tranzity do vyšších dimenzionálnych expresií Gaii - Seba - Vyšších oktáv Seba a REALizácie vyšších upgrejdovaných naplnenejšách verzií seba ktoré fungujú - tvoria z iných stavov vedomia na celotelovej úrovni čiže tvoria vyššie čaro-krásne REALity aj keď nonstop pokračujeme len v rýchlejších prepisoch DNA / čistkách len náš vzťah ku sebe a ku týmto procesom a cyklom sa mení - náš prístup sa ku tomu mení čím vstupujeme do vyšších Realít automaticky lebo si nebránime a nesťažujeme si to, ale naopak sme v súlade s VLNAMI, neplávami proti vlnám, sme v toku, nejdeme proti toku..


Mocnieme cez Zjemňovanie,

S vytvorením akejkoľvek otázky zároveň tvoriš aj odpoveď..

Pravá láska umožňuje, dovoľuje budovať Krídla, umožňuje Slobodu, nič nedáva,


Podvedomý boj so svetlom a tvorba tieňov, vyhýbanie sa tomu čo sa deje vnútri tým že sa sústreďuje von - rozptýlenia za všetky svoje existencie - už to nie je možné, už žiadne stratégie úniku nefungujú,


STAV VEDOMIA PROSPERITY A HOJNOSTI - Znásobujeme hojnosť ktorou už dávno sme vo svojej podstate. MY UŽ Nič nezdrojujeme zvonka a nefungujeme z hlavy už viac ako menej a postupne na stálo... tak meníš všetko... Zmajstrovávanie len silnejších vĺn VEDOMIA ktoré nás budú zaplavovať a s tým súvisiace odhalenia toho, čo sa naozaj dialo a nevidelo sa to.... galakticko-zemská maturita je TU a koniec experimentu.... neorganické kódy stvoriteľa čiže 3D lejú von z každého DNA a nie je možné aplikovať na to staré prístupy k tomu, perspektívy a poznatky... nie je to použiteľné....


Pararelné Verzie Teba - Zeme, Skutočné Počúvanie celým telom cez srdce, cez pole, Čistenie najmä cez SNY, Jednota Spánku a Bdelosti, Životaa s Smrti, Sexuálne čistenia súvisiace so svetelným telom Gamma a čistkami toho kde sme neuchopili našu prvotnú Kreačnú Silu Kozmu, Fungovanie z bezčasového-bezpriestorového stavu vedomia v Bytí, Kompresia a Zánik času, Kódy 2023 a ďalšie Iné Info-Balíčky Kódov Seba na Rozbaľovanie, Zodpovednosť - Povinnosti - Vina a Výčitka - čistenie loajality voči väzeniu a otrokárstvu ktoré sa nevidelo že si žije a ako sa vytvorilo a čoho je 3D zem výtvorom..... Celotelové RESETY sú len rýchlejšie a intenzívnejšie (chrípočky - frequency light upgrades), Potláčania svetla a tvorba tieňov a duálne vnútorné konflikty v sebe vonku premietané ktoré z vyššej perspektívy sú vojny galaktikov v sebe a tu sa musí uzatvoriť mier avšak len cez všetky svetelné páry vlákien DNA a nonstop hlbšie čistenia a upgrejdy vedomia-tela-vzťahu so sebou na multidimenzionálnej úrovni - TY ako BUĎ rodina starej Zeme alebo už NOVEJ... uvedomenia si toho čo sa odohráva v ľudských vzťahoch a rodinách, životoch, že sú opačné a tu sa PREVRACIA zámerne a vedome inak sme toho obeťou-bude za nás prevracané lebo čas sa skončil..... PLNÁ PRÍTOMNOSŤ JE PLNÉ BYTIE PRÍTOMNÉ V TELE PRÍTOMÝ S TÝM ČO SA DEJE V TEBE ODRÁŽANÉ VONKU, PRÍTOMNÝ CELOU BYTOSŤOU V POLI, ŽE SI POLE VEDOMIA, PRÍTOMNÝ S TÝM ČO CÍTIŠ, V TOM SÚ TIE NAJDÔLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE, VEDENIE, ODPOVEDE, V JEDNOTE SO VŠETKÝM VRSTAMI - TYPMI TIEL AKO JEDNA JEDNOTA V STAVU BEZ ČASU,


POCHOPENIA RAPÍDNYCH ZMIEN ELEKTROMAGNETIZMU, VÝMENY POLARÍT A VYROVNÁVANIE KARMY, NEROVNOVÁH A ZÁNIK DUALITY RESPEKTÍVE VNÍMANIA DUÁLNE, A VŠETKÝCH VNÚTORNÝCH KONFLIKTOV V SEBE ZA VŠETKY EXISTENCIE KDE SI SA POTLÁČAL, BOJOVAL SO SVETLOM VYTVORIL TIENE,

FUNGOVANIE Z CELISTVOSTI, ZO ZJEDNOTENÉHO STAVU VEDOMIA BEZ IDENTITY AKO VŠETCI V JEDNOM NEŽ FUNGOVANIE Z FRAKTÁLOV SEBA A LIPNUTIA NA VŠETKOM ČO JE LEN ZÓNA KOMFORTU A VÄZENIE, ZRÝCHLENÉ ROZPADY RODÍN, VZŤAHOV A ODCHODY TÝCH KTORÍ NIE SÚ V SÚLADE,


Vzostup je zjednocovanie tiel, fungovanie z jednoty tiel a všetkých typov / aspektov vedomia ako Jedno vedomie - kolektívy spolu, nie je to mentálny proces, neoddeľujeme sa od cítenia, lebo keď vieš že je zmena prepis genetiky tak chápeš že cesta je do cítenia ktorý si mnohí zakázali a mentálneho sabotujuveho prgramimgu ktorého súčasťou je zákaz cítiť a sledovať emócie. Suché prázdne slova mentalizovanie a plné slová, Spánok únava a sexuálne orgány gama čistky zneužitia kreačnej sily,


Čistky nižších frekvencii keď sa ladia vyššie a preladzuje sa na ne celým telom!

Inverzia a hmla - vychádzaš z hmly,

Všetko sú Sú to cenné procesy seba-chápania a prácou s DŇA čiže z vedomím seba ako Zdroja - aplikované vedomie Stvoriteľa cez organické kódy!! Je to práca s frekvenciami a kódmi, zvukom-svetlom - rôznymi Kozmickymi Lúčmi,

Fungovanie z frekvencie čaro/krásna - keď ty vibruješ vyššie su to samé zázraky a samé čaro-krásno lebo si tomu sprístupnená-ý !

Len rýchlejší a rapídnejší detox - čistka tela na multidimenzionálnej a galaktickej úrovni, Rapídnejšia KristAAlizácia, SolARizácia tela štartujúca rýchlejší detox a prepis DNA, čiže

Všetko čo si do seba vložil-a za všetky existencie,

-Kompresia času - nemáš čas - ako ho vytvoriť??

Fungovanie v sne!! Spánok a bdelosť ako jedno,

Zrýchlenie manterializácie frekvencie z ktorých funguješ, operuješ, ako NovoZemšťan

Materializuješ frekvenciu vyššieho Srdca minimálne,

a omnoho viac v tomto vysielaní a januárových transmisiách 2023.....
886 views

Comentários


bottom of page