top of page

Zlaté Základy Hojnosti Sú O tvojej Vlastnej Hodnote, Jediné Obmedzenie je to, ktoré si VytvorímKeď tu dokážeme Byť pre Seba, Dokážeme tu Byť pre Ostatných.. Keď uvidíme v sebe hodnotu, ktorá je nevyčísliteľná, prestaneme robiť kompromisy a sabotovať samých seba.. Keď začneme viacej čítať energiu, ktorá je za slovami, oveľa viac sa dozvieme. Láska, sloboda a hojnosť nie sú obmedzené, to len ty si ich vieš obmedziť. Buď si všetko umožňujeme alebo znemožňujeme. Sú to Portály prístupov ku všetkému.. to závisí od plne otvoreného srdca a mysle, ich jednoty.. Portály možností sa otvoria len tým, ktorí sa osvedčia. Integrita a Dôvera “sú na nezaplatenie”, tak isto, ako tvoj pocit bezpečia, sladkého domova, lásky a výživy v sebe, vo svojom tele, “vo svojej koži”. Potom to nepotrebuješ ukazovať, dokazovať, presviedčať o tom ostatných, tvoja transmisia, energia a hlavne činy Rozprávajú za teba. Keď sa cítiš bezpečne v sebe, vo svojom tele za každých okolností - tak to je ono samozrejme na základe výziev rastieme, vonkajšok nás viac a viac má skúšať a pokúšať, testovať, sme overovaní vlastným vesmírom.. Keď “dostaneme do rúk moc”, vtedy sa to všetko ukáže, keď “sme zatlačení do kúta a všetky gombíky sú spustené naraz”, vtedy sa to vyfarbí... Zdroj otázky je aj Zdroj odpovede, Naše vyššie Ja je plné odpovedí a informácií, ktoré však nie sú lineárne.. sú kódované tebou, na rozlúštenie vlastných hádanok.. Kódy Rajskej Záhrady a Zjednoteného Neba so Zemou sú k dispozícii každému. Zlaté Základy stoja na zlatom vzťahu so Sebou ako Všetkým - ako so Zdrojom Vedomia / kreatívnej energie. Zažívanie sa naplno bez potreby hľadať zdroj čohokoľvek vonku = sloboda. Ako tak neustále morfuje náš vzťah so samým sebou, neustále sa tomu prispôsobujú všetky reality a vzťahy vonku. Najväčšia alchýmia a Trans-form-ácia sa deje, keď prijmeš seba úplne so všetkým a vidíš, chápeš, že je to všetko pre teba, nie proti tebe..že žiadne obete neexistujú..že sa navraciaš do celistvosti cez integráciu Svetla svojej duše = vlastné svetelné telo.. Prístup vďaky a vždy nájdenia darov vo všetkých situáciách je “na nezaplatenie”... .. a že chápame, “že nedostávame to, čo chceme, ale to, čo potrebujeme”, chápeme, že sme presne tam, kde máme byť z mnohých dôležitých dôvodov..

Každý jeden moment je vzácny, unikátny, neopakuje sa, je plný nekonečných možností, je to veľký dar.. záleží len tebe, či to vieš rozoznať, uchopiť a použiť.

“Búranie, pády, ešte väčšie zostupy, velkolepé rozkoly, ešte veľkolepejšie odhalenia a padnutie opony zolne všade, A zároveň budovanie, veľké aj šokujúce tranzity, mega rýchle zmeny, ešte vyššie vzostupy cez super silu a moc svetla.”

Vedieť nacítiť rozdiel medzi tými, čo zdieľajú Organické Kódy Zdroja a tými, čo zdieľajú opak.. ale na povrchu to vyzerá možno rovnako.. “jedno jablko je šťavnaté a výživné vnútri, druhé jablko je červavé vnútri a na prvý pohľad vyzerajú podobne”.. Učíme sa cez mnohé situácie, skúsenosti, čo je Nie Je Integrita a čo naozaj je... na základe rozdielov sa učíme dovtedy, do kedy už tie rozdiely netreba, pochopili sme, už nejdeme do kompromitovania svojej energie.

Zlatý pevný základ v sebe stojí najmä na reálnej reálnosti / úprimnosti so sebou a priamosti.. na hlbokej kvalitnej práci so Sebou v Sebe neustále. Jednota s vlastným telom, ktoré rozpráva, vie, potrebuje tvoju lásku bez kontroly a očakávaní.. len tak vďaku za všetko.. to je naša hlavná výživa - čo si dávaš, to dostávaš..čo konzumuješ, to ovplyvňuje tvoju DNA.. Keď je tvoje svetlo a prepojenie silnejšie ako čokoľvek zvonka, tak si Slobodný Si Bohatý, keď sa tak cítiš, lebo aj tak je to VŠETKO len o POCITE - čo cítiš k sebe = zlaté základy = ako so sebou komUNIkuješ... Vždy je to o návrate ku zlatým základom v sebe = Jednota so Sebou v Sebe, lebo na tých “skutočne” zlatých pevných solídnych základoch môžme staviať to, čo ORGANICKY AŽ SAMO RASTIE, nepadne to / “nevybuchne” / “nenapáli nás”..

“Platí to ešte viac ako kedykoľvek pred tým: Stará Zem je pekelnejšia a Nová Zem je nebeskejšia”.

Kódy Novej Zeme “fungujú, len vtedy”, keď ich vieme použiť cez ich integráciu/ztelesnenie a aplikáciu do svojich realít cez rozpustenie tých zastaralých kódov.. Neustála Evolúcia do svetla, cez svetlo, na svetlo

Nádherný vzácny čas plný Vnútornej Plnosti z nájdenia (sa) ~ domova v Sebe

S úctou, Mária

68 views

Comments


bottom of page