Zjednotenie s Andromedou,Modrá Krv, Dohoda Budovateľských Krist.Stvoriteľkých Rás Paliador a Amenti

Hviezdna Krist-AA-lová vzostupujúca rodina, v náväznosti na predchádzajúce video ku novému Aurora ANjelskemu, ANdromedanskemu ľudstvu a tranzitným pasážam, s veľkou radosťou zdieľam ďalšie kľúčové video/transmisiu ako dar určitých perspektív a pochopení vzostupu cez ukotvenie 12D a 13D lúča Kristoveho - diamantového - dúhového - solar plazma (tekuté svetlo) Vedomia Originálnych stvoriteľských a budovateľských Kristovych Rás kozmickeho trojplameňa a Univerzálnej Mysle (božskej hlavy) = Avatar-Rishi - Solárny Kráľ najvyššieho modrého rádu Univerzálny Melchizedek. Tí, ktorí sú nosičmi Krvných skupín A a AB Rh faktor negatív, sú nosiči priamej Paledorianskej línie - priami potomci Kristovej grálovej línie Artura, Jeshuu a Marie Magdalény, Akhenaten a Hatshepsut. K Tomuto bližšie v ďalšom článku / videu.. Cez odomknutie / pochopenie / nastúpenie / napľňanie dohody Paliador a misie Siene / vortexu pamäťovej planetárnej a aj univerzálnej databanky AmeNti (vortex do ANdromedy) vytvorenej “vyspelými budovateľskými a zakladateľskými kristovymi rasami” z domén 16D-17D-18D, vzostupujeme domov do ANdromedy, ako naša originálna a najvyššia expresia Stvoriteľa cez obnovu všetkých kódingov Seraphim Oraphim Elohim. Paliador sú originálne Kristove Stvoritelské rasy Modré - Indigo lúče, ktoré sú si vedomé toho, na čo tu sú, a ako na to cez úplný návrat Pamäte, čiže Úplný NÁVRAT VEDOMIA ZDROJA (Krista v sebe) “prestatím ho nonstop ukrižovávať a bojovať s ním netušiac o tom” a sem spadá aj šírenie znečistených, “ukradnutých a Odkukaných”, informácií a šírenie (ego) domnienok o niečom, čo ešte naozaj nemám spracovane, ukotvené, pochopené, plne zažité...

Napĺňanie pôvodnej Kristovej / esínskej grálovej práce-cesty-úlohy = napĺňanie dohody Paliador a misie AmeNti - toto plne chápeme cez plné znovu-obnovenie v sebe-v tele 5D Zeme Tary, aktivácii 7D Gaii a Po vybudovaní “aspoň” 6D tela a práce s monadovym telom 6-9D čo je úplný základ pre vzostup aj na úrovni tela cez vzostup vedomia a prácou s celým univerzalnym stromom života a 12D-13D Kristovým lúčom a štruktúrou Kristala-Krist v sebe/na Zemi.

“Úspešné dokončenie tejto dohody, misie” je na každom jednom cez obnovenie vlastného Krist-diamantového slnečného tela Svoje-Zemské, čo je pôvodné vzostúpené “mega silné” svetelné kolektívne telo, cez ktoré úplne opúšťame “galaktickú väzenskú kolóniu / planétu”. “Výbuch do svetla, rozplynutie sa do svetla ako keď upír vyjde von na slnko” .. “a to sa deje doslova až na to, že mnohí sa naučili ako si to zjemniť cez nasledovanie svojho svetla - počúvanie a dôveru - lásku - zosobni tolko lásky, koľko len môžeš - to je pointa a výzva, lebo ľudské 3D telo je materializáciou Opakom Lásky... jediná alchýmia a premena láskou - osvetlením “ego záležitostí najmä v sebe”, ich Transmutácia

V tomto videu zdieľam aj určitý predslov ku Integrite, ku rekalibrácii bodom nula - urýchleným odohratím celej “zemskej histórie”, aby každý pochopil ako padla do statusu väzenia a ani-kristovskej planéty. “Čo bolo pred jej pádom atď atď”.. toto je NÁVRAT VEDOMIA ZDROJA V KAŽDOM CEZ NÁVRAT PAMÄTE KTORÁ JE priamo V TVOJEJ DNA.


*ak si prajete sa ponoriť hlbšie, mať prístup ku videám a vysielaniam, kde zdieľam toho oveľa oveľa viac, ktoré sú pod heslom na YouTube, vrátane mojich procesov a práce so sebou detailnejšie, na to sú určené akceleračné online skupinovky a videá - viac info na: www.auroranovazem.com v sekciách Akceleraci Vývoja-služby-akuálne stretnutia.
47 views0 comments