top of page

Vzostup Nových Lídrov-Zdroja Novej Zeme,Prvá NovoZemská Civilizácia,Nutné Prevraty,Moc, Opustenie 3D

Updated: May 31, 2022

Vzostup Nových Svetelných Lídrov Čerpajúcich zo Zdroja Novej Zeme - stelesnenie Vedomia - ZDROJA Novej Zeme, OPUSTENIE 3D zdroja a médií, platforiem, PREVRATY, SILA A MOC, Formovanie PRVEJ CIVILIZÁCIE NOVEJ ZEME ~ prvá novozemská civilizácia,

čo všetko sa odhaľuje čím vyššie frekvencie sú, ako je TRANZIT do novej Zeme iba o samých vnútorných prevratoch a integrácii, stelesnení svojich Budúcich vzostúpených verzií na budúcej TerRANOVE teraz - teda len vo vyšších frekvenčno-vibračných pásmach --

toto je “malá ochutnávka” toho, čo môžeš nájsť v tomto texte a vysielaní, na ktorého link môžeš nájsť na spodku alebo samostatne ho môžeš nájsť na Vimeu:

OD 20.2.2022 SA ZAČÍNAJÚ EŠTE VÄČŠIE “NÁLOŽE” Svetelných Kódov Nového PROTOTYPU

NOVOZEMSKÉHO

AVATARA ⚡️🌟čo sú

22 22 22 kódy a len rýchlejšie dvíhanie laťky, nutnosť sa zosúladiť s rytmom a tepom/tempom Novej Zeme, ktorému “ako človek v ľudskom tele” nedokážeme porozumieť a ani zladiť, vyžaduje si to MAJSTRA V NÁS A PRÁVE ZOSILŇUJE TO, kde sa to tak úplne nepochopilo, nezmastrovalo, si vrátený - zaseknutý - stopnutý na to zámerne, alebo sa “dostali extra tvrdé lekcie”, aby sa naozaj pochopilo..

všetko je to chápaní z nespočetných perspektív naraz, o tzv. “Vyššom” POCHOPENÍ A POTOM “nemusíš opakovať učivo”..


🕊

Vzostup sú samotné vyslobodzovacie procesy z jednej veľkej pasce vedomia,

Rozpúšťanie hustoty (čistky), Navyšovanie vibrácií a vodivosti tela je na nezaplatenie, aby mohlo ustáť zosilnené záplavy mega tokmi fotónového svetla - seba a urýchliť svoj PREPIS - Vzostup a budovať na nových základoch.... To, čo sa považuje za nové základy z 3D-4D perspektívy je úplne niečo iné... Všetko je úplne iné než by sa kedy myslelo, v tom je to čaro a jeden veľký mega chyták.. ❣️

💎🌟🛸

PROTOTYP AVATARA NOVEJ ZEME Je NOVOZEMSKÁ svetelná kozmická KOMUNIKÁCIA ÚPLNE INEJ VERZIE PLANÉTY do svojho poľa, do poľa ado takého, teda tak TVORÍŠ, PROJEKTUJEŠ, TRANSMITUJEŠ INÉ VEDOMIE NEŽ BOLO - JE TO ĽUDSKÉ... MATRIX RESETUJEME, VYNULOVÁVAME AKÁŠE, SŤAHUJEME NOVÉ SÚBORY KÓDOV A ZDIEĽAME - UPLOADUJEME - SPRAVUJEME - ARCHIVUJEME - APLIKUJEME.. je to v podstate

RESET-DOWNLOAD-UPLOAD -- TAK ČISTÍŠ VIBRAČNÚ HUSTOTU PREPISUJEŠ SVOJU GENETIKU (DNA) CEZ svetelné KÓDY VYŠŠIEHO VZOSTÚPENÉHO VEDOMIA NOVÉHO HVIEZDNEHO ĽUDSTVA, čo je ÚPLNE INÁ GALAKTICKÁ RASA, KTORÁ PÍŠE - PREPISUJE VŠETKY DATABÁZY INFORMÁCII, PRETO AKO NOVOZEMŠŤAN SME úplne NOVÝ (paRAdisien)

HYBRID, KTORÝ PÍŠE NOVÚ BUDÚCU HISTÓRIU TERAZ CEZ SVOJ NÁVRAT PAMÄTE, VEDOMIA, POZNANIA ZO STAVU NAVRÁTNEJ PAMÄTE NA VŠETKO-PLNE PRI VEDOMÍ ZJEDNOTENÍ STAV VEDOMIA V SEBE, ČO JE ZÁKLAD NAŠEJ SILY A MOCI AKO SVETLA.. SVOJU ŽIVOTNÚ ENERGIU, SILU, SVETLO, KREATÍVNU SILU KOZMU VYUŽÍVAME V TOM NAJVYŠŠOM SÚLADE, NIE SME TU NA ZDIEĽANIE TOHO, ČO OSTATNÍ STÁLE NECHCÚ O SEBE VIDIEŤ, POČUŤ, PRÁVE NAOPAK, LEBO TO JE PODPORA VEDOMIA A MOŽNOSTI UKAZÁŤ, ŽE SI MÔŽEŠ OPÄŤ BUDOVAŤ KRÍDLA, KEĎ SI ICH PRESTANEŠ PRESTRIHOVAŤ A PRESTANEŠ ABDIKOVAŤ SVOJU MOC VON 3D ZDROJU VNÚTRI, TEDA VONKU.

NIČ, ČO JE STAREJ ZEME UŽ NIE JE MOŽNOSŤ...

⚡️

AKO SA VŠETO ZDIEĽANÉ PRED 2020 NEDÁ (už vôbec) PRENÁŠAŤ ďalej aj ZDIEĽAŤ, NIE JE TO APLIKOVATEĽNÉ na Novú Zem...

⚡️

PERSPEKTÍVY ZDROJA STAREJ ZEME PODPORUJÚ UVÄZNENIE, UTRPENIE, BOJ, NEVEDOMÚ SMRŤ, ZÁHUBU, ÚNIK OD SEBA, PERSPEKTÍVY NOVEJ ZEME PONÚKAJÚ SLOBODU, MIER, ALE CEZ HLBOKÝ PRIENIK DO SEBA - ČELÍŠ SEBE LEN VIAC A VIAC... PRESAH ÚPLNE VŠETKEJ SEPARÁCIE A DUALITY JE PROCES SAMOTNÉHO VZOSTUPOVANIA NA ÚROVNI TELA CEZ ÚPLNÝ PREPIS GENETIKY, NÁVRAT DO ROVNOVÁHY, ČO ČLOVEK VOLÁ LIEČENIE, PRESAH ROZDIELOV MEDZI ŽIVOTOM A SMRŤOU, SPÁNOM A BDELOSŤ ATĎ... 3D VEDOMIE JE FUNGOVANIE LEN ZO SEPARÁCIE A TVORBY ŽIVOTA NA TOM... NAŠE TELO JE BUĎ MATRICA, KONŠTRUKT NA KTOREJ BUDUJEŠ STARÚ ZEM ALEBO UŽ NOVÚ VYSPELÚ OČISTENÚ GALAKTICKÚ CIVILIZÁCIU TU A TERAZ SO SVETELNOU RODINOU NOVEJ ZEME, KTORÁ JE DIAMETRÁLNE ODLIŠNÁ, JE V TEBE V BOŽSKEJ JEDNOTE A PREBYTKU LÁSKY K SEBE - KU NÁM AKO CELKU, KU VEDOMIU.. Práveže to, čo najviac vypichuje- osvetľuje tvoje tiene, nedostatky, všetky kompenzácie, obmedzenia je to, čo je na nezaplatenie...

💎

Žiadne stupne majstrovstva sa preskočiť nedajú, preto sú toľkí navrátení naspäť, alebo aj zaseknutí, aby prevrátili všetko a rozobrali, dekonštruovali staré matrice úplne, nedá sa na nich budovať, je to domšek z kariet..... lebo sme vošli do ďalšej evolučnej MEGA fázy dvojkovými februárovými Kódmi Stvoriteľa - Nového Človeka Majstra Budovateľa, ktorý je tá Úplne NOVÁ ÉRA po ktorej toľkí túžia, ale boja sa opustiť tú staru.. rozPUSTIŤ...


Nezávislosť od 3D Zdroja, od 3D médií, od starej zeme - ľudského zaužívaného spôsobu fungovania, tvorby života, presah pohodlia, zvyknutosti, rutín, linajkovosti, linearity úplne..

💎🗝

NOVÁ ZEM SA NEZMESTÍ DO STAREJ, STARÚ NEMÔŽEŠ ŤAHAŤ DO NOVEJ VÔBEC.... PRETO SA VŠETKO MUSÍ BUĎ PREROBIŤ OD ZÁKLADOV CEZ VEDOMÉ KOLAPSY A PREVRATY NA ÚPLNE INOM TYPE VEDOMIA, ALEBO TO PADNE SAMO, LEN TO JE TVRDŠIA VOĽBA...


NOVÁ ZEM JE side ALTERNATÍVA, ALE ÚPLNE INÝCH KÓDOV AKO SÚ TIE ĽUDSKÉ VERZIE ALTERNATÍV, KTORÉ SA MUSIA PREROBIŤ ÚPLNE, ALEBO SAMÉ PADNÚ, TZV. VŠETKO ČO JE KÓDOV ZDROJA STAREJ ZEME A ZOŽERIE NAVZÁJOM VO VLASTNÝCH BOJOCH, MENTÁLNYCH HRÁCH SO SEBOU CEZ ENERGETICKÝ BANKROT, LEBO 3D JE NASTAVENÉ, ŽE Z TEBA VYSÁVA ŽIVOT.. KAŽDÝ JE TAK AKO ČLOVEK NASTAVENÝ, TO SÚ 3D KÓDY VEDOMIA STAREJ ZEME - NEKONEČNÝ TYRAN-VINNÍK A OBEŤ A ZÁVISLOSŤ NA TOM, ZÁVISENIE, PODMIEŇOVANIE SA A IDENTIFIKOVANIE SA S TÝM, ČO JE 3D VYFABRIKOVANÁ PADNUTÁ VERZIA ZEME - FIKCIA - FANTÓMOVÉ - LUNÁRNE - TIEŇOVÉ TELO, KTORÉ VĎAKA PRAVÉMU ZDROJA RA-SLNKA-SVETLA-VEDOMIA OPÄŤ OŽÍVA......

❣️🕊

Máš seba, máš všetko a že sa nie je KAM DOSTAŤ ! JE TO UPLNE INÁ ÚROVEŇ/ LEVEL VEDOMIA A VŽDY LEN ĎALŠÍ “level

toho/leveľ seba”.. 💫☀️⭐🌟


UŽ “TAM DÁVNO” SI, SI VŠADE, LEN CELOTELOVO TAM TREBA BYŤ -- BYŤ ''TO'' VEDOMIE GALAKTICKEJ NOVEJ ZEME-NOVOZEMŠŤANA NAJPRV BYŤ.


TEN PARADOX JE TEN, ŽE MY SA VRACIAME DO TOHO KÝM UŽ SME A KDE UŽ SME, INTEGRUJEME SA, ROZPUSTÍME SEPARÁCIU, ZJEDNOTÍME SA V SEBE SO SEBOU, PRESAHUJEME TO POSTUPNE A TVORÍME ÚPLNE ÚPLNE NIEČO INÉ, ČO TU EŠTE NEBOLO A KAŽDÝ MÁ VIESŤ SVOJIM ŠPECIFICKÝM PRÍKLADOM, NIE SA OPAKOVAŤ PO OSTATNÝCH, LEBO TO JE 3D ČLOVEK, ČO TAK ŽIJE, má potrebus sa opakovať po ostatných a Sám sa to blokuje od toho kým naozaj je v čom tkvie HOJNOSŤ ...


K dispozícii je vždy nekonečné množstvo možnosti ak ty si na príjme, ak ty sa na nič a nikoho neobmedzuješ, nefixuješ sa na nič a na nikoho !Link na vysielanie zo 16.2.2022: Vzostup Nových Lídrov Čerpajúcich zo Zdroja Novej Zeme, OPUSTENIE - Rozpustenie 3D zdroja, médií, PREVRATY A MOC, Formovanie PRVEJ CIVILIZÁCIE NOVEJ ZEME:

1,646 views

Kommentare


bottom of page