top of page

Vzostup do Vyššieho Vedomia Seba,Premeny Seba a Tela od Základov,Ja Som sa Zjednocuje s My Sme-DOMOVAko vyššie Frekvencie Novej Zeme vytláčajú, zosilňujú nižšie (hustejšie,ťažšie) frekvencie zámerne na detoxikáciu a transmutáciu, Prvotné Odmietnutie Seba sebou, rodičmi (nebytie na príjme seba ako ZDROJA všetko vnútri-neakceptácia seba-supresia a opresia svojej božskosti a svetla ako takého namiesto expresie avšak malé ja si myslí čo je božskosť, je to však úplne inak-žije v domnienkach toho),

Vzostup do Vyššieho Vedomia Seba, Vzo-Vstupné Procesy ako evolučné procesy nekonečných Premien Seba,Tela, to čo projektujeme,vyžarujeme od úplných Základov, Budujeme (nové) To Pravé (orechové) Silné Ja Som )plné prítomnosť, Božská prezencia je cez teba cítiť keď sa pravidelne doslova vyprázdňuješ od toho čo je frekvencií starej zeme, od starých kódov ne-vedomia 3D ľudstva), JA SOM sa prirodzene tak stáva, odovzdáva, zaniká separácia medzi Ja Som a My Sme - sa Zjednocuje s My Sme - je to proces stále nekončiaci na etapy, vrstvy, 144 Schodov do Neba, ZJEDNOCOVANIE POLARÍT V NÁS, ZVNÚTRA VON CEZ ZOSILŇOVANIE ODDELENIA MEDZI NIMI A INTEGRÁCIU VŽDY OBOCH STRÁN SEBA ako keby,

Aplikácia Výšších Úrovní Vedomia Seba (celotelové poznanie,pochopenie seba vždy inak cez vonkajšok), VÝPLATA NOVEJ ZEME a oveľa viac...

Nekonečné schody do UNIverzálneho svetelného Vedomia Nekonečného kreatívneho poľa zdroja Vedomia všetkého - vedomia Jedného - Infinity - Nekonečnosť v Nás - Neobmedzenosť - Nekonečné Schody Domov vždy inak - Spoznávanie sa - Zažívanie sa vždy inak....avšak ľudský (galaktický) zážitok-experiment je zážitok seba oddelene od Seba a hľadáme ZDROJ (seba ako všetkého vonku) - galaktická MA-turita - vzovstupujeme do vyšších oktáv seba z ktorých zažívame seba už viac neobmedzene až postupne úplne bez (iluzórnych limitov)....574 views

Comments


bottom of page