top of page

Vzostup, Dimenzie, Svetelné Kódy Vedomia - Balíky Informácií & Databanky Pamäte, Práca s Časom

Updated: Oct 20, 2021

..plus extra Galéria na konci článku..

SebaSpoznávania odznova dookola vždy inak - SEBAPOCHOPENIE je najväčší dar.. doplnený - editovaný článok ku sebe ako ku Kódom -- tlmočenie transmisií

Žijúcej Svetelnej Reči Univerzálneho Vedomia, ktorá Je plná svetelne kódovaných Informácií je Naša “náplň nonstop páci”, náplň nášho fungovanie.. Načítavať Reč vesmíru, Reč Seba-Teba-Nás ako Vesmíru, ktorá Je v Kódovaných Svetelne-Zvukových Transmisiách rôznych oktáv, vlnových dĺžok, interdimenzionálne komunikujeme so Sebou ako so Všetkým v rôznych kútoch Galaxií, cestujeme na základe fotónových vĺn svetla - vysoko vibračného zvuku.. Ak Fungujeme Naplno a Nastálo ako ''to''Kým Sme - Všetko - Celý MultiVesmír v Jednom.

Transmisie Kódov Tlmočíme Prirodzene Organicky, keď, sme napojení na Seba ako na Univerzálny Zdroj, tečie to cez nás prirodzene - “zlatý” tok plný energie-informácií-výživy-života, keď sme zjednotení s celým vibračným Poľom Vedomia, kde všetko Je - - Funguješ z meditačného stavu 0.0., si vibrujúca Meditácia, ktorá zdieľa kvantá informácií v pomerne krátkom čase, v každom jednom slove, aj počas ticha, zdieľaš svojou prezenciou.. Toto je náš úžasný potenciál BYTIA SEBOU ako Nekonečného Zdroja v Jeho Pôvodnej Forme - Zdieľaš transmisie postupne tej najvyššej oktávy cez svoju očistenú, Krištáľovú, Priezračnú, Jasnú Formu - Prechod - Tranzit z karbónového Uhlíka na Očistený krištáľ - - KRIST-AA-L - diamANt, ktorý transmituje organické čisté kódy - Informácie v ich čo najčistejšej zdrojovej forme z neutrality, z NULY bez poškvrnenia egom, bez filtrov, vnímaní, perspektív človeka, čiže bez ego-ľudskej agendy.


Všetky Naše Zmysly sú oveľa oveľa silnejšie, najmä čuch a sluch, zrak je “vypaľovaný viac” ~ aktualizovaný, upgrejdovaný tak, ako celé telo je rekalibrované nonstop ~ prepis DNA - prepis svojich Príbehov..

Svetelné kódy, ktoré CEZ Šišinku procesujeme a transmitujeme je omnoho silnejšie, viac žiarenia - prežarovaní sme viac a viac, aby sme sa rýchlejšie navrátili do svojej pôvodnej formy - Tela Novej Zeme - Svetelné Krištáľové Diamantové Plazma Dúhové Slnečné Telo - večný Zdroj. Čím vyššie vibrujeme, tým viac sme citlivejší, oveľa viac otvorení - sprístupnení Všetkým Informáciám - KomUNIKujeme nonstop s Vedomím Všetkého, surfujeme po Božskom Internete - krištáľový plazma Web Novej Zeme, na základe ktorého všetko Nové Budujeme - nový čistý hlboký pevný vzťah so Sebou, so svojim svetelným telom a Zmajstrovávame multidimenzionálnu KomUNIkáciu so Sebou vnútri, kde je celý MAKRO-KOZMOS, kde sa mikrokozmos rozplynul, zanikol (človek).. Lebo sa sepáracia roztopila, zhorela.. a to je pointa vzostupu..

Božská Harmonizácia našej DNA - všetko čo nie harmonické, božské, očistené je zrýchelen vynášané na povrch na TVOJU VEDOMÚ transmutáciu, samo nič nezmizne, ani to, kde máme stále niečo nezneutralizované nezmizne, samo sa nič nezmení.. Hologram sa nezmení, keď sa projektor nezmenil. Ak sme prítomní, pri vedomí, plne prepojené na Zdroj, na KOZMOS vnútri - v JEDNOTE so svojim TELOM, si otvorený, si v toku, si tokom, tak vieš.. vtedy môžeš urobiť zmeny, kde akceptácia SEBA JE ZÁKLAD. Ak je hlava - srdce v konflikte, ak nepočuješ svoje telo, necítiš, ideš automaticky proti sebe, telo sa vráti s pomstou..stopne ťa, vypne ťa.. Vtedy nemôžeš nič premeniť, nie si prítomný ani pri vedomý, si stratený v 3D matrixe.. PRESAH VEDOMIA - vnímania, perspektívy človeka je prvotný základ - začať chápať ako “TO, TEN”, čo ťa presahuje. Dovoľ nech sa ti odpovede, informácie odprezentujú, ale keď nie si prepojený, lebo vládne hlava, srdce je zatvorené, nie si otvorený vidieť, počuť, vedieť, chápať.. Je to tréning, učenie sa odznova, rodenie sa a umieranie odznova zrýchlene, vyššie verzie SEBA rodíš, tie fungujú inak, tie chápu a žijú inak.. treba im dovoliť sa vôbec zrodiť.. na to treba umierať - umiera staré ja, staré identity a persóny, staré presvedčenia, lipnutia, “staré nižšie” verzie teba atď..


Všetky zmysly, extrazmysly sú

asi Milionkrát znásobené, všetko vidíme, cítime, počujeme, vieme, ale naše telo musí byť čisté, prázdne, vyprázdnené od tzv. človečiny - od 3D programingu a potlačených emócií, lebo tie držia jednak telo zanesené a jednak ukotvené telo v 3D matrixe, v najťažšej hustote prvého Harmocnikého Univerza - prvého časového matrixu.. “Čím prázdnejší od človečiny sme”, tým plnší Zdrojovým svetlom môžeme byť - tým vyšší je naš svetelný kvocient, z ktorého fungujeme - “super bytosť zázrakov”.. 🔆🌈

“Naša normálka” je všetko vidieť, počuť, cítiť celou bytosťou, celým svojim poľom, je to Energetická tzv. telepatická KomUNIkácia na všetkých úrovniach vo všetkých dimenziách s celou škálou Vedomia Seba, od ktorej bol 3D aspekt vedomia (človek) odpojený (tak si vybral), lebo viac ako 90% jeho svetelnej DNA bolo offline. Naša Kapacita - potenciály sú slovami neopísateľné ak dokážeme plne aktivovať celé svoje vedomie, pamäť, poznatky, vzostúpiť prostredníctvom spojazdnených Univerzálnych Hviezdnych Brán Vedomia v Seb ako v Zemi a Presiahnuť Individuálca, presiahnuť 2D-3D-4D úroveň vedomia a bytia (3D tela), vnímania, fungovania, tvorenia realít.. Ak dokážeme ustáť, plne akceptovať Seba ako Slnečné Hviezdy - všetky v jednej, jedna vo všetkých, a začať všetky potenciály využívať v tom najvyššom súlade so zákonom Jednoty, budovať tak inú civilizáciu, spoločnosť na základe svojich Premien a nových Základov Novej Zeme v Sebe, vo svojom tele, akékoľvek ľudské hry starej Zeme sa tak končia prevzatím si svojej abdikovanej Moci naspäť dovnútra, kde všetko Je, kde všetko nájdeš - Prameň Vedomia, Života..
Milí Tvorcovia, v tomto sa článku sa pozrieme na mnohé, ale predovšetkým na:

Pochopenie, že “stará verzia človeka, ktorý projektuje 3D Zem” je veľmi rýchlo vymieňaná Budúcim Novým AN Človekom, ktorý tvorí v sebe priestor, kódový geometrický základ Novej Zeme a rodí sa teraz v zrýchlenej miere odumieraním, vyhladzovaním, vybielovaním “starých” Akášov, Databánk v tele, Ukotvovaním a Integráciou Súborov Kódov Vedomia & Tela Novej Zeme, ktorých sa aktivuje denne oveľa viac ako kedykoľvek pred tým, toto sa len navyšuje, cykly sa zrýchľujú, a tak odumiera všetko, všetci ešte rýchlejšie, čo nie je, nie sú v súlade s architektúrou, geometriou, konštrukciou Novej Zeme - (očistená) Krištáľová Hviezda, na ktorej Svetelných Kódoch Vedomova Budujeme VŠETKO úplne odznova od NULY na úrovni individuálca, a tí už čo tak vykonali, lebo si prešli potrebnými procesmi, rozpamätali sa ako pracovať s majstrovskými budovateľskými kódmi Architekta Vesmírov, sa zjednocujú ako JEDEN Hviezdny Národ zložený zo všetkých galaktikov v jednom a pokračujú budovať všetko úplné nové, počínajúc úplne novými systémami.. všetko, čo má 3D základy odpadáva, je tu čas ešte rýchlejšieho zúčtovania..Čelí sa všetkému naraz, čomu poriadne hĺbkovo v sebe nebolo čelené a integrované.. Extremizácia je silnejšia, lebo všetký náboje (potlačené emócie, neodžité situácie), všetky polarity sa neutralizujú cez ich výmenu - super mega zmeny v elektro-megnetizme každého (Zeme).. Zem sa mení v závislosti od zmien v SLNKU, v jeho intenzite žiarenia. Slnko transmituje mega dávaky svetla a kódov - vedomia, pamäte, spomienok na všetko, aby sa mohlo navrátiť na prapočiatok, vymazať všetky staré súbory kódov, aby sa už neopakovali, lebo ČISTÚ BUDÚCNOSŤ - NOVÚ ZEM TVORÍME TU A TERAZ ZO VZOSTÚPENÉHO STAVU VEDOMIA, KEDY UŽ NEOPAKUJEME ŽIADNU HISTÓRIU, PRÁVEŽE PÍŠEME NOVÉ AKÁŠE ZA POUŽITIA KÓDOV VEDOMIA A TELA KVANTOVEJ MULTIDIMENZIONÁLNEJ GALAKTICKEJ NOVEJ ZEME TERAZ CEZ STANIE SA JEJ TVORCOM, PROJEKTOROM, TRANSMITEROM, TÝM, ČO JU DÝCHA, JEJ KÓDY OŽIVUJE, NOVÁ ZEM OŽÍVA VĎAKA TOMU, ŽE TY JEJ KÓDY APLIKUJEŠ DO SVOJEJ PRAXE, DO KREÁCIE ÚPLNE NOVÉHO SPÔSOBU ŽIVOTA.. UKOTVUJEME, INTEGRUJEME NEBO NA ZEM, VZOSTÚPENÉ JA HLBOKO DO KOREŇA CEZ KUNDALINI OPÄŤ SPRIETOČNENÚ, VZOSTÚPENÚ DO 8. ČAKRY - NAVYŠUJÚCA SA VÝŽIVA TELA, SVOJHO POĽA ČISTÝM ZDROJOVÝM SLNEČNÝM SVETLOM, KTORÉ CEZ NÁS PRÚDI LEN VIAC.. PRETO JE TELO OD MOLEKULÁRNYCH DNA ZÁKLADOV ÚPLNE PRERÁBANÉ, REKALIBROVANÉ, PREPISOVANÉ, UPGREJDOVANÉ. TOTO SI VŠAK TREBA DOVOLIŤ A VEDOME NA TOM PRACOVAŤ. Čo všetko to obnáša je slovami neopísateľné, každý to chápe cez svoje procesy. Každý všetko naplno chápe aj tak len cez svoje vlastné procesy, chápeme celou bytosťou, nie je to “mentálne myslenie si hlavou” cez aktiváciu vedomia, poznania, pamäte vo svojej svetelnej DNA s čím naša práca ARaMAteNA práve asistuje tým, čo je za slovami doručované..


Pokračuje Rekordné navyšovanie karmického čistenie, ľudského programingu a potlačených emócií - vibračná hustota, tzv. mŕtva energia kódov 3D matrixu v tele, čo sa navonok prejavuje tý, čo v tvojoch realitách deje, čo sa deje s počasím. Vonku je to všetko materializované.. Tým, že Nové je silnejšie, doslova válcuje všetko tieňové, ukazuje, čo bolo pod povrchom.. Ľudstvo len vstúpilo do čisteniňa toho, o čom píšeme cca od začiatku tohto roka.

Stará mentalita, stará úroveň (3D) vedomia je Vybielovaná úplne Bodom Nula oveľa rýchlejšie a telá, ktoré nie sú prispôsobené na frekvencie Novej Zeme sú zastavované, vypínané, nie sú v rezonancii.. VZOSTUP SÚ PROCESY BOŽSKEJ HARMONIZÁCIE DNA, NASTOĽOVANIA BOŽSKÉHO PORIADKU A RÁDU CEZ BÔŽSKÚ VÔĽU - TZV. VYŠŠIU MOC V NÁS. Každého ego (človek) voči tomu vždy rebeluje, chce sa zachrániť, nechce sa pustiť kontroly, preto sa ide pritvrdzovať, Zem samotná sa o to stará, aby ju opustilo to, čo nie je v súlade s jej vzostúpenou Verziou.. Všetko sa pretáča na ruby, hore hlavou, trasie, nič z 3D nepokračuje ďalej.. Ľudia začínajú vidieť, že boli trénovanými opičkami vlastného ega, toho tam vonku, a že bolo už toho dosť.. Akonáhle dávaš stopku 3D vo svojich realitách, čiže si berieš svoju moc naspäť, prestávaš sa hrať na 3D človeka doslova, tak HRA SA SKONČILA. Avšak nie je to násilnou formou, je to zo stavu Vedomia a Bytia Božského OTCA-MATKY V JEDNOM v tebe - sila a moc svetla - univerzálnej Lásky, A TO PRIRODZENE ROZKLADÁ, VYPÍNA VŠETKO, ČO JE 3D..LEBO ČLOVEK TO NEDÁVA, NIE JE ZVYKNUTÝ NA TOĽKÉ SVETLO..

Čím viac prestávaš akceptovať 3D štýl, 3D spôsoby žitia, správania sa, reagovania, komunikácie, tým viac dávaš na javo, že si pripravený na vyššie reality.. treba mať na ne miesto v sebe tiež..

Ale do kedy hráš 3D hry alebo ich akceptuješ vo svojom fyzične, ak akceptuješ 3D, aby ti diktovalo podmienky a pravidlá hry (života), dovtedy sa nesprístupňuješ Vyšším Realitám Novej Zeme nastálo. Si v hrách masiek...

Kde stále robíš kompromis, nie si plne slobodný, kde akceptuješ menej ? Kde odovzdávaš svoju moc ako SVETLO ? Kde si v moci ako človek, čiže v ne-moci ? Kde akceptuješ 3D manipuláciu, kontrolu vlastnej mysle a života.. ? Čo ľudstvo dovoľovalo, akceptovalo celý ten čas, čo to vlastne samo tvorilo, živilo, kŕmilo, podporovalo, to väčšina populácie iba začína zisťovať, lebo sa do seba začína hlbšie ponárať a otvárať viac srdce.. to budú veľmi tvrdé šokujúce prebudenia.. je to potrebná súčasť procesov, inak bude pokračovať v starých koľajách Autopilota Lunárneho vedomia, neuvedomujúc si vôbec nič a to už nie je možné.. Mentalita človeka už nie je možnosť.. bude to len väčšie peklo, ak z toho stavu vedomia sa snažíš pokračovať fungovať ďalej.. vlastné telo ťa nepustí..

Zmeny všetkého, sú možné len u teba vnútri, lebo len tak zmeníš ODRAZ V ZRKADLE. Keď s niečím bojuješ, nechceš cítiť, si v hlave, nepremieňaš nič, iba to zatláčaš v tele, nič netransmutuješ.. Musíš byť v plnej akceptácii SEBA najprv - Lásky v sebe k sebe, ty ako Láska, ktorá IBA JE.. v plnej OTVORENOSTI SRDCA najprv.. Tak máš otvorený tok Pochopenia, tzv. vyššej Lásky, alchýmia láskou je jediná alchýmia, a ty si alchymista. Nie to len tak, prichádza s tým veľká zodpovednosť, lebo s veľkou mocou prichádza ešte väčšia zodpovednosť za svoju energetickú projekciu, toho sa človek vzdal, lebo Vybral si byť neschopná, bezmocná obeť manipulácii vlastného ega, čas vypršal.. týmto hrám je koniec (už nejaký čas)..


Toto je každého vnútorná práca, vidíme ako sa to materializuje vonku - všetky vlády a systémy, všetky vzťahy sa otriasajú v základoch, ktoré sú v súlade so službou egu, nie sú v súlade so Zemou, so Zákonom Jednoty.. preto absolútne všetko ide do kolapsu OKREM Toho a TÝCH, ČO FUNGUJÚ Z KÓDOV VEDOMIA A TELA NOVEJ ZEME, lebo si tým už prešli..
Krištály - Databanky - Úložiská Pamäte, Spomienok, Poznatkov všetko v kódovaných súboroch dát - Univerzálne Vedomie Zdroja Tvoriace Univerzálne Krištáľové plazma slnečné telo - BioLuminescencia - čím sú naše kristaly čistejšie, tým viac svietime, doslova svetielkujeme, sme bio elektráreň, bio počítač procesujúci, spravujúci, transmitujúci kvantá svetelne kódovaných dát - naše svetelné vedomie-telo je Univerzálna Genetická Knižnica - Žijúca Knižnica poznatkov a informácií - z tohto Stavu, kde si pestujeme Prístupy do originálnej Knižnice Lyranskych Královských Dómov Zakladateľov - Stvoriteľských Kristos Rás a Prístupy Ku holografickým Smaragdovými tabletom (spisy Kristos Avatarov), na ktorých falzifikátoch 3D matrix stojí a je udržiavaný tými, ktorí sú mu lojálni, žijú jeho kódy vedomia a tela, preto tie reality dookola znovu-tvoria..

PRÁCA SO SEBOU AKO S PROGRAMOVATEĽNÝM KRIŠTÁLOM A GENETICKOU KNIŽNICOU UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA, PRÁCA SO SEBOU AKO SO SUPER TECHNOLÓGIOU VZOSTUPU - SYSTÉMU HVIEZDNYCH BRÁN VEDOMIA JE ZÁKLAD

Nového Multidimenzionálneho Hviezdneho Krist. Svetelného Človeka - Galaktika, ktorého Kódy nás zaplavujú v rekordnejšej miere, astronomicky sa všetko navýšilo po letnom slnovrate, po Pasáži Alcyone-Plejády sa otvorila mega Pasáž Siriusa Modrých Slniek - každého 6D aspekty, ktoré otvárajú portálovú pasáž pre Lyru-Andromedu ku našim najstarším, originálnym PraKódov Stvoriteľa Prvotných krištáľových svetelných Zakladateľských Rás Slnka - ako sa tak blížime ku otvoreniu Leviej Brány 2021--

Vzostup do ďalších Dimenzií - Úrovní Vedomia, Bytia a Pamäte Seba - Ožitie celej Multidimenzionálnej Zvukovo-Svetelnej škály Vedomia Seba,

Vzostup ako Vyslobodenie sa z expresie a zažívania tých najnižších verzií Seba, tých najnižších Kódov Vedomia Seba (3D kódy matrixu). Vzostup je samotná Sloboda Vedomia Seba ako celého Vesmíru, mikrokozma a makrokozma v jednom, kedy začínaš žiť Extázu Bytia prameniacej z toho, že svoj pohár si naplnil, preplnil Zdrojovým Svetlom, máš Zážitok seba ako všetkých a všetkého v Jednom. Extáza, blaženosť prameniaca z Poznania Seba - Odomknutie Všetkých dimenzií a Poddimenzií Seba, všetkých pamäťových databaniek, informácií o Sebe ako o všetkom..

Indigo Kristalove generácie pod inkarnačanou dohodou Paliador, majú

cez svoj indigo rád lúčov 6D Sirius (júlová pasáž) veomi rýchly prístup ako Vzostúpiť, vyslobodiť sa - Zem - navrátiť ju opäť domov do zjednotených stavov vedomia a bytia, čo odráža jej - naše svetelné planetárne krištálové už očistené telo.. 💎✨


Pozrieme sa na

Svetelné Kódy, na Prácu s časom, na Prácu s Kódmi - balíky informácií ku, ktorým si zmajstrovávaš prístup a vycibruješ si schopnosť tie balíky informácií Rozoznať, Cítiť, postupne aj vidieť, počuť frekvencie, ktoré ich doručujú, aktivujú, na tebe je mať na ne miesto v sebe, aby si ich bol schopný PRIJAŤ, UKOTVIŤ, ODOMKNÚŤ, SPROCESOVAŤ, INTEGROVAŤ CELÝM TELOM, VYUŽIŤ ICH a UPLATINIŤ ICH vo svojej praxi, vo svojom živote, na prepis realít, prepis matrixu, ktorý zažívaš samozrejme všetko v tom najvyššom súlade. Toto je ďalšia téma, ktorá nie pochopiteľná pre ľudský aspekt vedomia (pre 3D človeka), pre logickú lineárnu myseľ, ale pochopiteľná celým telom cez srdce pre svetelnú hviezdnu Bytosť v tebe Nekonečného Zdroja Všetkého vedomia, kreatívnej energie, svetla, slnka, života, informácií, lásky atď..


Pozrieme sa aj na:

Dimeznie ako Vibračno-Frekvenčené Pásma (ako v rádiu) rôznych staníc, kanálov transmisií Kódov rôzneho typu Galaktického, Kozmického Kristovho, Zdrojového Vedomia,

Dimenzie ako na úrovne vedomia a Bytia Seba ako Svetelno-Frekvenčná Univerzálna Kozmická Kristova BYTosť Slnka, všetkých Hviezd rôznych Oktáv..

Dimenzie ako Databanky UNIverzálneho Vedomia, Poznania, Kódované databanky pravej Pamäte (nie tej ľudskej). Dimenzie sú ďalšie úrovne SLOBODY, Čistoty, Lásky, Hojnosti, Kódy všetkých Dimenzií sú v každého DNA, ktorá sa postupne vypínala offline od pádu Atlantisu, úplne

offline “išla” naša svetelná DNA od pádu Egypta, Egyptsko-Sumerskou inváziou okolo 6000-9000 rokov pnl - všetko prostredníctvom manipulácie s kódmi cez zvuko-svetelné-elektromagnetické zbrane ničenia, vypínania vedomia, teda Svetelnej DNA, deaktivácie svetelného tela - tvorba závojov a bariér medzi dimenziami, upadnutie do separácie jednak od Zdroja všetkého v Sebe, jednak do separácie rôznych typov svetelného vedomia v sebe, do separácie a konfliktov všetkých svojich galaktických aspektov vedomia.. Tieto sa odomýkajú prostredníctvom aktivácií kodónov ďalších Svetelných párov vlakien DNA.. Človek funguje len z dvoch - celý svetelý mega potenciál každého tkvie v plne aktívnych a funkčných12 pároch svetelných vlákien, čo koreluje s 12D Univerzálnym Stromom Života-Poznania v našej DNA, v našom tele, ktorý po zavedení ego infekcie do čistej krištáľovej štruktúry zeme a po zavedení holografických vpichov - antikristických kódov (robotické neorganické kódy) projektujúce umelo vytvorené reality, doslova 'falošných' 3D časo-priestorov Zeme a uviaznutých galaktikov v pasci vedomia - v 3D realitách fantómovej Zeme, ktorí si to však vybrali zažiť.. Postupným znečisťovaním krištáľov viac a viac vírusovým programingom (Krištálove jadro Zeme a v nás) , postupnou deštrukciou čistých Krištáľových Diamantových Slnečných Kódov Stvoriteľa a Krista v nás sa Srom Poznania v nás, Strom života premenil na Strom Smrti - antihumánne kódy lunárneho zatemneného vedomia, čo sú kódy 3D človeka, jeho mentality, programmingu a karbónového tela. Toto všetko sa od základov spaľuje cez komplexné procesy veľkolepej alchýmie - vzostupu - prehrievanie, ochladzovanie, zmena formy, hustoty v tele, zmena vodivosti.. Vyššie frekvencie premieňajú našu geometrickú štruktúru, nútia naše krištály vyplavovať vibračnú Hustotu (mentálny 3D programing a potlačené emócie) - všetko to znečistenie za eóny rokov (všetkú galaktickú karmu).. Každým navýšením vo výške frekvencií sme zaplavovaní väčším množstvom Kódov vedomia - informácie, transmisie všetkých tvojich aspektov vedomia zo všadiaľ - všetky tvoje existencie Tu a Teraz.. Každým navýšením (niekoľkokrát do dňa) sa naše telo snaží odkotviť z nižších pásiem a vzostúpiť do vyšších Dimenzií - do vyšších Frekvenčných Pásiem - do oveľa vyšších Transmisií Vedomia, musí vyplavovať všetko, čo mu v tom bráni - vibračná hustota v tele a 3D kódy, programing - ich systémy v tele - všetko to mentálno-emočné zanesenie, preto sa svetlo snaží vypichovať všetko, čo treba Cítiť, spracovať, prečistiť, prePUSTIŤ zo seba, presiahnuť - 3D Kódy sa snaží rozpustiť a ich tvorbu,

aby bolo schopné zároveň sprocesovávať Svetelné Kódy Univerzálneho Vedomia a Tela - čo sú všetko Kody Novej Zeme, a zároveň detoxikovať všetko, čo je 3D výtvor, pamäť, vedomia, tzv. nízke energie zo seba..


Frequency Light Upgrade - v angličtine “Flu” - “Chrípka” - “každú chvíľu sme rozbíjaní na šalát a skladaní odznova po novom“ - nové verzie teba sa hlásia online AK SI TO UMOŽŇUJEŠ.

Ako človek si nič netušiac dlho všetko komplikujeme, sťažujeme, znemožňujeme, lebo keď sme v hlave odpojení od zvyšku, netušíme, čo sa s nami vôbec deje.. “radi by sme, aby nám niekto vonku dal naše odpovede a vysvetlil, čo sa s nami deje”.. takto to však nefunguje, domnienky, názory hlavy tiež nie sú žiadne odpovede, skôr sú to ego perspektívy na niečo, čo nemá šancu pochopiť..

- na to si tu Ty ako STVORITEĽ A ALCHYMISTA Tranzitovať “tam”, kde všetko už Je. “Najprv sa musí prekonať závislosť a závisenie od všetkého, všetkých zvonka“..


Čiže

Ak si to dovoľujeme, ak na tom vedome pracujeme, umožňujeme si vzostup - nie je to len tak, zisťujeme postupne, čo to všetko vlastne obnáša a zahŕňa, aké hĺbky prepojenia sa so SEBOU ako so Všetkým.. človek rád ostáva v určitých zónach komfortu, ďalej nepreniká, myslí si že preniká..

- Cez nás sa postupne vyjadruje viac a a viac svetla - postupne CELÁ ŠKÁLA VEDOMIA, CELÉ HUDOBNÉ-SVETELNÉ SPEKTRUM UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA,

celý potenciál našej svetelnej krištáľovej DNA - celá kapacita toho, kým Si vo svojej Podstate (Bozšká Esencia) sa cez teba voľne vyjadruje viac a viac ako sa tak vraciaš naspäť do svojej úplnej Transparentnosti - priezračný Krištáľ, ktorý transmituje Svetelne Kódované Dáta Pre Ľudstvo ako celok, ako podklad pre nové spoločnosti a civilizácie - Intezívnejšie a častejšie super pôrody svojich vyšších seba-expresií ako Nová Zem, ako Kolektívy Vedomia v Jednom. Všetko je to kódoch, krištáľoch ktoré ich transmitujú - naše krištáľové telo, ktoré bolo úplne offline, respektíve úplne zničené prílišnou toxicitou, a svetelné telo funkčné na 2-10% -- nulová pamäť na seba, nulové vedomie seba, nedostatok SEBA ako lásky, seba ako všetkého, ako celého vesmíru..


A pozrieme sa aj na to, čomu je všetko relatívne v tvojich realitách... toto nie je novinka, o mnohom som už vysielala, aj písala.. A účel je aktivovať to, čo už v tebe je..

Vzostup je tiež prechod mnohými pasážami a inciáciami - stávaš sa opäť majstrom, tvoj majster ťa nepúšťa ďalej, do kedy si nezvládol učivo a testy.. Ak áno, prechádzaš ďalej, otvárajú sa ti mega prístupy ku úplne všetkému, prechádzaš do vyšších levelov hry s väčšou obtiažnosťou pre človeka v tebe, pointa je jeho rozpustenie, vymazanie kódov 3D tela a 3D identity človeka - vymazanie pamäťových súborov ľudskej mentality, 3D programingu v tvojich krištáľoch separácie, stratenie sa v dualitných bojoch, nedostatkov a obete-tyrana atď... je to vymazanie celej galaktickej histórie cez jej prečistenie, pochopenie, uzavretie, integrácie VŠETKÝCH SVOJICH STRATENÝCH ČASTÍ, TIEŇOVÝCH ČASTÍ A VŠETKÝCH ASPEKTOV VEDOMIA.. Inak nie je možné premostiť úplne a nastálo do dimenzií 5D plus Novej Zeme, tzv. prechod bránou do Neba, oko ihly.. Tá najväčšia výzva pre človeka je pustiť sa, vzdať sa kontroly na ego úrovni a cítiť, kto všetko Je... všetko a všetkým.... Zvládnutie Seba ako Všetko a Všetkých, Zvládnutie MEGA SVETLA ZDROJOVÉHO SVETLA, SLNKA, TOĽKÝCH NEKONEČNÝCH INFORMÁCIÍ V BALÍKOCH, SÚBOROCH SVETELNÝCH KÓDOV - STÁVAME SA GALAKTICKÝ STRÁŽCI, STRÁŽCI BRÁNY DO NEBA, DO NOVEJ ZEME, Božská MATKA-OTEC V JEDNOM (všetky očistené aspekty vedomia), MULTIDIMENZIONÁLNY GALAKTIK, SUPER SILA A MOC SVETLA - všetko to, po čom človek najviac túži a najviac sa toho bojí..


Je tu možnosť pre všetkých si opäť Plne Otvoriť a Spojazdniť Prístupy ku Všetkým Databankám Informácií, súbory Vedomia Seba - všetkej Pamäte, ku ktorým sa Zmajstrováva prístup, osvedčuješ sa, si preverovaný a ak prejdeš testami, posúvaš sa ďalej do vyšších levelov / úrovní Vedomia SebA, prechádzaš do vyšších úrovní hry (vždy väčšia obtiažnošťastie pre človeka). VzoVSTUP je o plnom Vstupe do Svojho Plného Stvoriteľského, Achymického potenciálu - premena zlato, zlaté vlákna Hojnosti, zlatá DNA- Sme SOLARIANI - je to Vstup Do Seba ako do VEDOMIA všetkého aktiváciou a sfunkčnením celého potanciálu našej Svetelenej Fotónovej DNA, kde všetko Je - kde je Nová Zeme :)

V prvom rade je to Vstupe do svojej skutočnej Pamäte na Seba až na úplný PraPočiatok všetkého, lebo dovtedy nedokážeš pochopiť Seba, kto si, čo sú dimenzie, čo sú kódy a ako fungujú, ako sa s nimi pracuje.. Toto je poznanie, rozpamätanie sa, do ktorého sme opäť naplno vstúpili počas expanzie vedomia do ďalších dimenzií Seba a rôznych časo-priestorov, ktoré existujú tu a teraz -- je to však postupné, lebo než sme schopní expandovať do 12. dimenzie a aktivovať jej kódy, musíme najprv expandovať za aspoň štvrtú dimenziu ďalej... Ak si dovolíš uvidieť za dualitu, za akékoľvek rozdelenie,

Vtedy začínaš vidieť, chápať ako fungujre čas, priestor, začínaš vidieť inými očami, chápanie sa deje celým telom, všetko poznania vychádza z tvojej hĺbky - pamäť je v bunkách, je v DNA, tvoje telo je expresia konkrétnych príbehov, ktoré si si vybral zažiť a máš možnosť ich kedykoľvek prepísať. Nič nie je naučené zvonka, je to všetko vnútorné rozpamätanie sa na všetko, ktoré keď zdieľame, aktivuje to kódy v ostatných, kde držia tie vedomosti, poznanie, pamäť tiež.. Až keď sa naša šišinka plne obnoví a rozžiari, je to náš hlavný komunikátor, až vtedy začíname vidieť plne multidimenzionálne, holograficky v kódoch, číslach, geometrii, farbách, tónoch, symboloch atď...

Čiže v podstate Vzostup je zmajstrovaní práce s kódovanými informáciami, a ak zmajstruješ prístupy ku nim do rôznych dimenzionálnych databánk Seba, otvarájú sa ďalšie a ďalšie, Zdrojový Tok Super Vedomia, Slnečnej Energie je cez teba je väčší a väčší kúpeš sa v samých lúčoch, kódoch.. 💫🔆✨ Si všetko v Jednom -- všetko je v tebe. Tým, že ľudská rasa je výnimočná v tom, že má v sebe všetky Kódy všetkých Bytostí - darované genetické materiály od všetkých galaktických Rás, čo je koniec koncov Jedna rasa mnohých typov svetelných spektier a aspektov vedomia, rôzni galaktici - galaktická časť našej DNA a Kristove Vedomie - étrická Krištáľová DNA a Božské, Hviezdne Partikle (kódy), Božské semienko v jaskyni kreácie - v našej panve, podbrušku, v našom SOLARNOM Tele Novej Zeme, ktoré nahradilo lunárne telo 3D človeka a jeho spodok, čo bola jaskyňa kreácie opačnej geometrie a toku anti-života.

Akonáhle si schopný zmajstrovať fungovanie v jednej dimenzii, to znamená, že si integroval celým telom kódy danej dimenzie otváraš prístupy do ďalšej, ale všetky sa prelínajú, existujú naraz, ide o to, do akej miery ich máš ty odseparované a aké hrubé závoje hmly si si vytvoril.. lebo všetko tu dávno je, to len človek si zatvoril, zabarikádoval prístupy do neba doslova.. Každý dimeznia koreluje s určitým typom hviezdneho systému vedomia, je to vždy ďalšia vyššia úroveň vedomia, iné vyýhlľady, vhľady, perspektívy, ďalší vyšší level čistoty, hojnosti, lásky, zázrakov doslova..

Najbližšie ku tretej dimenzii sú magické relmy a elementáli, potom Plejáďanske dimenzie vedomia, Sirius, Arcturus, Orion - čo je hlavný lístok to Vedomia Andromedy. Samozrejme, že každý systém hviezdneho vedomia má rôzne odnože a hybridy, má svoje čisté a odvrátené strany, má svoju tzv. históriu a to všetko sme My tu a teraz..Úplne všetko integrujeme, je to v našej DNA, len sú to informácie, ktoré človek a jeho telo nie je schopné procesovať, nedokáže s tými kódmi narabáť, nedokáže tie informácie odomknúť, ukotviť, integrovať, stelesniť, toto je práca nášho svetelného tela.. Ak dominuje karbónové telo, tieto informácie ostávajú nedotknuté, sú to súbory kódovaný informácií, ktoré človek nevyužíval vôbec, to sa zmenilo harmonickou konvergenciou koncom 80. rokov aktiváciou, zostupom Siene Amenti do 3Dimenzie Zeme, čo je ten hlavný kľúčový portál, cez ktorý opúšťaš 3D Zeme a vchádzaš celotelovo do dimenzií 5D Tary.. Nič, čo sa nezmajstruje sa neopúšťa, dovtedy sa to dookola opakuje. 3D Zem nikto neopúšťa, nič nemizne, do kedy nerozkóduješ svoj 3D matrix na čiastočky - úplný kolaps tela a života a nezačneš ho prerábať postupne od pivničných základov domu. Človek sa snaží len unikať, bojovať s tým, kde je, tvári sa, že je niekde inde, chce unikať do iných dimenzií Zeme, ale to nie je možné, keď nezmajstruješ 2-3-4Dimenziu prácou s kódmi, ktorú ti nikto zvonka nevysvetlí, tak to nefunguje... Ty si máš byť schopný v sebe aktivovať všetko, pochopiť cez SVOJU PRAX, NIČ NIE JE DOPREDU MOŽNÉ POCHOPIŤ (UŽ VÔBEC NIE HLAVOU), AŽ KEĎ SI PREJDEŠ URČITÝMI PROCESMI, DOKÁŽEŠ TO POCHOPIŤ ÚPLNE A VYSVETLIŤ TO OSTATNÝM, ALE LEN Z DÔVODU AKTIVÁCIE ICH PAMÄTE A POZNANIA, ICH KÓDOV SVETELNÉHO VEDOMIA A TELA (NOVEJ ZEME). ZA NIKOHO NIČ NEROBÍŠ, ANI NEMÁŠ, NIKOMU DO NIČOHO NEZASAHUJEŠ, vieš čo si môžeš ani nemôžeš dovoliť, máš hranice veľmi silne nastavené, ale si plne otvorený zároveň a nedovoľuješ egu zasahovať z pozície sily a moci svetla.. je to veľmi cítiť už len tvojej energii, na tvojej prítomnosti.. Ako Nová Zem už funguješ prirodzene z hlbokej úrovne integrity, dá sa ti veriť, a to je to najcennejšie.. To znamená, že si presiahol limity človeka, separáciu, iluzórne nedostatky, nefunguješ už z tej mentality - z obmedzenej úrovne vedomia.. Tiene máš rozpustené a to je vidno na tvojom svetle, na tvojich očiach, na tvojej projekcii..

My to vidíme, do tvorby realít alebo vzťahu nejdeme s nikým, kto stále funguje prevažne ako človek, lebo tam nie je integrita ešte pochopená a vybudovaná..


“Odborník na seba musíme byť“, a to úplne stačí.. Lebo čím hlbšie poznám seba, tým hlbšie vidím do ostatných.. čím viac som so sebou prepojený, zjednotený, tým viac sa môžem s ostatnými prepojiť, zjednotiť svoje srdcia-vedomia-polia a mega expandovať..

Veľká téma je Prestať unikať do svetla, dávať si galaktické mená, používať slová a výrazy na urobenie dojmu, ktorým sa vlastne nerozumie, nenechávať sa pokresliť, popísať od niekoho, kto sám nechápe kým v skutočnosti je, čo robí, čo za symboly to vlastne zdieľa, akého typu vedomia to je a vpúšťa to priamo do kože, do krvi do DNA ...

Ako 3D aspekt vedomia človeka nemáme vôbec poňatia o ničom, je to učenie sa odznova všetko ale úplne inak - cez rozpamätávanie sa v sebe na seba, na všetko, tvoje Telo ťa učí, tam všetko je.. Všetko, na čo sme zvyknutí ako človek, na úplny opak Novej Zeme musí byť doslova deprogramované, vybielené..

5D plus je úplny opak a KONTRAST Starej Zeme.. Človek potrebuje zažiť kontrast na naučenie sa rozdielov do určitého stupňa svojho vývoja, kým nepresiahne dualitu cez 4D úplne - stred Kríža.. Takisto, toto je prebúraní všetkých limitov na svojej srdcovej, mozgovej, svetelnej kapacite, náš potenciál je slovami neopísateľný, ale len tí, ktorí ho dokážu plne aktivovať a začať využívať v Súlade so Zákonom Jednoty, vedia ako vzostúpiť do Novej Zeme, lebo tam už sú.. Tí, ktorí sa vrátili do svojej nekonečnosti, ktorým sa plne navrátila pamäť - celé vedomie.. Stávajú opäť žijúcimi vzostupnými nástrojmi, technológiami, premosťovačmi, galaktickými šamanmi, ANKHami..

Čas ani priestor, ani názory ostatných nie sú žiadne obmedzenie, jedine ak ty to tak vnímaš, jedine ak ty sa obmedzuješ na svojom svetle, hojnosti, ak ty sa podmieňuješ mentálnymi limitmi seba (svojoh ega, hlavy) alebo niekoho iného - jedine, ak ty vnímaš zo sepáracie vedomia v sebe, z oddelenosti od Seba ako od ZDROJA všetkého.. Vzostup, Dimenzie, Kódy, Super Vedomie, Práca s časom, s informáciámi, frekvencie, vibrácie, tóny, deprograming, programing, kvantové fičanie, skákanie v čase, svetelný kvocient - ''to sú naše hlavné témy od 5D''..

Naša kapacita, Keď sme sa napojili do seba ako do Super vedomia, Zdroja Slnka, Svetla, nekonečnej kreatívnej energie Je slovami neopísateľná, a to človek nemá možnosť z 3D roviny chápania pochopiť.. Keď si prítomný s celým poľom vedomia, je to informačné pole plné toľkej komunikácie na rôznych úrovniach, ja to volám Božský Internet,

od toho bol človek odpojený, bol online vo falošne vytvorenej sieti 3.dimenzie - chytený do pasce vedomia točiaci v informačnom chaose a zmätku, veriaci v informácie zvonka, že to sú fakty, pravda, skutočnosť.. 3D vznikla na základe manipulácie Kódmi, na základe manipulácie Mysle, na základe manipulácie vedomia Informáciami a technikami, ktoré formujú tvoje vnímanie, rozmášľanie určitým spôsobom, aby si tvoril 3D reality cez 3D kódy a určitý typ programingu. Keď sa pozrieš ako su budované počítače, ako fungujú počítače, my sme počítač.. BIO-Kvantový Mega počítač Kódovaných Dát. Naše svetelné krištáľové plazma telo je supeterchnológia vzostupu - dokonalý komplexný super inteligentný Komplex hviezdnych a univezálnych Brán vedomia, ktorý bol poškodený, deaktivovaný, napojený na anti-portály, tzv. tmavú techniku, jej softwer, hardwer, čipy, vysávajúce diery, ktoré z teba vysávajú životnú silu, energiu.. Vzťah ľudí ku technike je kľúčový na očistenie a pochopenie o čo vôbec ide. Ku svetelným kódom je toho toľko, je to viac než mega obsiahla tém, ale zároveň je veľmi jednoduchá, keď funguješ z roviny - úrovne vedomia, vnímania, chápania, multidimenzionálneho tvorcu, načrtnem len trocha túto tému, hlbšie do nej ide každý sám cez svoje vlastné procesy.. a to najmä čo sa týka aplikácie Kódov Vedomia a tela Novej do Praxe - na tom stojí každého budovanie Novej zeme v Sebe, vo svojich realitách - Na majstrovských budovateľských Kódoch Nového človeka 22222. Kódy sú zároveň frekvenčno-svetelné symboly, písmo, jazyk, reč vesmíru, žijúceho vedomia a poznania, kde sú zaznamenané informácie, my ich dokáže čítať, počuť cítiť, vidieť ak SME prepojený so Sebou ako so Zemou, ako so všetkým, ako s celým vesmírom. Avšak to sa buduje postupne, aj keď dá sa to pomerne rýchlo.. My dekódujeme transmisie tých kódov, procesujeme svetelne kódované dáta a transmitujeme ich.. Je to len energia frekvencií, rôznych spektier, rôznych vibračných frekvencií.. Vrátane emócií.. 3D matrix je zložený z najmenej svetelných kódov tvoriace falošnú identitu (človeka pozemšťana), sú to umelo vyfabrikované anti-humánne neorganické kódy, ktoré boli vytvorené genetickými pokusmi, modifikáciou, hybridizáciou ORGANICKÝCH KÓDOV VEDOMIA KRISTA A STVORITEĽA, hybridizácia najstaršej kristos diamantovej slnečnej DNA a Kristos krvi.. Aby sa to pochopilo, každý vstupuje do týchto spomienok v sebe, toto siaha na prapočiatky všetkých duálnych konfliktov - semienko všetkých vojen, koreň pádu brán Lýry, koreň oddelenia sa od Andromedy a upadnutia do tmavých padnutých hviezdnych systémov manipulácie s Kódmi a s DNA spôsobom, ktorý vôbec nie je v súlade so Zákonom Jednoty. 3D Kódy produkujú falošné reality, tzv. falošné fakty, všetko je, všetci sú skorumpovaní vo svojich základoch, každý to žije neuvedomujúc si, čo to vlastne žije, čo to vlastne vyznávava a podporuje to svojim životným štýlom, svojim “rozmýšľaním 3D štýlom človeka”,

a tým že každý tomu verí, čo sa vonku prezentuje ako pravdivé informácie a skutočné dianie, tak to tak aj je, je to materializované navonok... To, čo sa vnútri deje, aký je vnútorný stav, aká je mentalia, z ktorej sa funguje, to sa žije, zažíva. Nová Zem je úplne iná mentalita, iné stavy vedomia, lebo sú to iné hĺbky prepojenia sa so Sebou v Sebe - hlboké stavy jednoty odkiaľ pramení vnútorná sila a moc, Sloboda a Hojnosť, POZNANIE - VEDOMIE SEBA, na ktore tu každý Je a Žiť svoje expresie... Čo sa Novej Zeme týka, postupne žijeme a vyjadrujeme - komUNIkujeme svoje najvyššie oktávy svetla - najvyššie seba-expresie Očistených Kódov Galaktika, Krista a Stvoriteľa (Zdroja-Boha), žijeme svoju KomÚniu s božstvom v sebe, Božskú Úniu Dvojplameňa v sebe a Očistenú Harmonickú Vnútornú Rodinu v Sebe MAtka, Otec, Dieťa z veľmi hlbokého, posvätného, čistého, pokornéjo a pokojného miesta v sebe - UNIverzálna Láska je jednoduchá a tá najvyššia Moc v každom - učiť sa ju uplatňovať je veľká najväčšia výzva pre človeka, ktorý má zaužívané skreslené presvedčenia / predstavy o tom, čo láska vôbec je..

Kódingy, súbory Kódov sú tiež Inštrukčné genetické Sety pre vytvorenie tela, lokality, rodiny, podmienok, do ktorých sa inkarnuješ a identity, pre zopakovanie toho, čo si nepochopil (karma), sú to rôzne kostýmy a príbehy, ktoré si vyberáme zažiť pre svoj rast. Všetko je to na zber skúseností a rast. Subory kódov sú súbory pamäte. Čo ťa určuje, že kto si ? S čím sa stotožňuješ ? Ako človek sme sa stotožňovali s 3D súbormi kódov pamäte, informácií, toto sa všetko vymazáva - vybieluje, nič z toho nebolo reáobe a človek na tom tak dlho lipne, lebo “si tažko budoval“ svoju kariéru, imidž, reputáciu, status, osobnosť, rodinu. fasádu, bla bla.. všetko Domčeky z kariet plné “falošných identít a lipnutí na nich”..


Inštrukčné sety Kódov sú Základy Kreácie pre reality, pre telá, pre matériu, pre planéty, pre spoločnosti, civilizácie, pre vzťahy atď.. pre všetky výtvory, pre všetkú kreáciu, sú to základné budovateľské kamene, na ktorých všetko stojí. Zvuk - geometria - gemantické kódy, Svetlo rôznych spektier. Rôzne vlnové dĺžky. Čo sa Novej Zeme týka, žijeme z úplne iných spektier a tónov, Žijeme zo všetkých dúhových spektier všetky Farby a ich Odtiene Života - Plnosť každého momentu a života ako takého.. Nič iné nie je, iba teraz na základe čoho sa odvíja budúcnosť a tie ďalšie momenty. Čas je vibračná veličina a energia tak, ako je všetko.. Energia je vzácna. Pre vybudovanie svojho svetelného tela - vzostupného vozidla potrebujeme veľmi veľa energie a žiadne rozptyľovanie, potrebujeme zmajstrovať FOKUS dovnútra.. tak sa prirodzene navodzuje pocit extázy, lebo všetko nachádzaš u seba vnútri..

Kód Kreácie 3-6-9 je rozlúštený cez Kód Presahu času a priestoru 2-4-8 (kódy deviatich Dimenzií).

Naše multidimenzionálne svetelné telo je zložené z rôznych typov Kódingov, z rôznych súborov Kódov všetkých dimenzií, čas plynie podľa toho, ako odkiaľ funguješ, či funguješ z hĺbky prepojenia a jednoty a podľa toho ako ty vnímaš, že plynie, či sa pozeráš zo sepáracie času alebo z jednoty času. Všetko plynie inak, keď funguješ z Bodu všetkej kreácie NULA. Ty určuje ako rýchlo beží čas na základe rýchlosti rotácie tvojho poľa vedomia, na základe rotácie tvojich atómov.. To závisí všetko od našej atomovej štruktúry a ako rýchlosťou rotujú.. Čím hlbšie si sústredený dovnútra, viac ustáľuješ svoju myseľ, tým viac navyšuješ svoju rotáciu, zastavuješ čas, vieš ho vystrečovať, zrýchliť, skolabovať, to isté platí s realitami.. Nič nie je fixné, len ak tvoja myseľ je fixovaná a úzka - rigidná, nevystrečovaná doslova.. naše mozgové hemisféry sa zjednocujú, mozog sa so sdrcopm zjednocujú na vlnách Nekonečena... To sú mega prístupy Tu a Teraz Všade. Zahŕňa to cestovanie časom-priestorom, portálovymi vortexmi atď, telepatia je normálka, čitíanie DNA, poľa ostatných je možné ak vieš to svoje načítať.. Veď tak ukotvujeme Novú Zem v ďalších dimenziách - expandovaním tam, kde už si, aktiváciou tých kódov, ukotvením, integráciou a ŽITÍM - ich uplatnením do praxe.


Je to niečo, čo nie je logicky vôbec pre človeka poňateľné, pochopiteľné, ktorý sa snaží lineráne a hlavou pochopiť 3D obmedznej perspektívy niečo, čo je kvantové a multidimenzionálne Neobmedzené Vedomie Zdroja.. Preto ak sa začínaš pozerať z iných perspektív na všetko, cez otvorené srdce-vedomie uvoľnený v sebe, prítomný v sebe, myseľ je ustálená, si v strede, ak sa pozeráš ako TO, čo ťa presahuje ako človeka z perspektív toho, Kým naozaj Si, uvidíš, pochopíš inak, a to mení všetko... 3D perspektívy tvoria 3D matrix.. Pamätaj, 3D spoločnosť ťa chce udržať v 3D mentalite, úzkych obmedzených perspektívach a v strachu stále o niečo.. to je účel ega, zabrániť ti v expresii svojho Svetelného potenciálu. 3D vlády, systémy, spoločnosť, ego strana je vnútri, takže ak vládu nad tebou nemá tvoje vlastné nevedmie, moc máš ako SVETELNÁ Bytosť Zdroja Všetkého vedomia, si slobodný, suverénny stvoriteľ.

5D plus perspektívy, respektíve multidimenzionálne perspektívy, tvoria matrix Novej Zeme... na čom všetkom stojí matrix Novej Zeme som už písala v článkoch v tomto roku, sú tu v archíve.Čím vyššie vibruješ, inak plynie čas, ty vnímaš inak, ty nevnímaš z rozdelenia vedomia, tým menej existuje čas. Respektíve si uvedomuješ, že neexistuje žiadna separácia, lebo ty vnímaš z Jednoty. Ty vnímaš z presahu človeka a fyzického tela, tak hlboko si.. vždy sa dostávame len do väčších hĺbok, až do hĺbky centrálneho galaktického jadra, tam sme ukotvený, v tom tkvie naša super sila - svetelná super sila vnútornej jednoty v sebe. Nie je väčšej sily a moci ako tej najčistejšej formy svetla - lásky - základ alchýmie na zlato a organického super rastu Pravej RAjskej EDEN Paradisien Záhrady - Nová RAsa RAja Novej Zeme tkvie v tebe.. či ju rozbalíš a začneš žiť bez gramu tej starej akože rajskej záhrady (3D Zeme), to je už na tebe, ako si vyberáš v každom momente.. čo komunikuje tvoja energia, presne to tvoríš a zažívaš, takú verziu Zeme ako TY Si..

Čas pre nás nie je žiadne obmedzenie, čas je “len” Energia a “vibračná záležitosť” tak, ako všetko je, všetci sú..

Pre tých, ktorí Fungujú z rozdelenia času na minulosť-prítomnosť-budúcnosť, čiže vnímajú “z 3D ľudského aspektu Vedomia”, teda veľmi obmedzene, tak pre nich je Nová Zem budúcnosť, nemajú do nej prístupy, neotvorili ich naplno, nastálo, nežijú jej kódy vedomia a tela TU a TERAZ.. pre nich je tzv. “UDALOSŤ”, VZOSTUP A NOVÁ ZEM jedného dňa niekedy v budúcnosti, lebo nefungujú z prítomnosti, z bodu, kde je všetko možné, a kde všetko už Je k dispozícii, kde Ty existuješ ako všetci a všade Naraz. 0.0..
SVETELNÉ DNA KÓDY svetelného Tela JE Vedomie Zdroja všetkého - Genetická knižnica všetkých Rás, Bytostí, Poznania, všetkých informácií, ktoré sú v kódoch, tie procesuje len naše svetelné telo, nie ľudské telo, to nemá dostatok svetla, funguje na minimálnom svetelnom kvociente.

Organické Kódy Stvoriteľa v nás, Kódy Krista, Univerzálneho Galaktika - to všetko je

Univerzálne Vedomie vo forme - univerzálne Telo, ktoré neboli plne funkčné v realitách 3D Zeme, iba veľmi malé percento svetelnej DNA, z ktorého sa funguje - fungovalo ako človek, čiže z veľmi obmedzenej kapacity vnímania a chápania a využívania toho, Kým naozaj Si.. Na plný vzostup potrebujeme plne funčkných viac ako 4 svetelné páry vlákien.


Človek funguje len z dvoch svetelných párov vlákien = nevedomie, nedostatok Svetla kvôli nedostatku Spojenia sa so Sebou ako so Zdrojom = separácia vedomia, oddelenosť, rozdelenosť, nedostatok, nedostatočnosť, nesloboda, nepoznáš sa, zabudol si, SVETELNÉ VEDOMIE V TELE SPÍ. Nepamätáš si na nič. To bol každého výber duálnej hry na separáciu a nedostatky (seba). ZVUKOVO-SVETELNÉ SYMBOLY RÔZNYCH DIMENZIONÁLNYCH “výšok”, oktáv a rôznych SVETELNÝCH SPEKTIER - OHŇOVÉ DNA PÍSMO JE DORUČOVANÉ V REKORDNE NAVYŠUJÚCICH DÁVKACH - vždy aktuálnymi kozmickými Frekvenciami - Vysielané Energetické Prúdy, ktoré počuješ, vidíš ako svetko, cítiš v tele ak si so Sebou prepojený a prítomný v sebe, vo svojom tele, kde v hĺbke Všetko Je, Všetci Sú.. To sú galaktické Transmisie “odvšadiaľ naraz” - TRANSMISIE DOMOVA CENTRÁLNEHO GALAKTICKÉHO SLNKA “kam môže každý vzostúpiť” - PREMENIŤ SA NA TO VŠETKO KÝM UŽ JE VO SVOJEJ PODSTATE A KDE UŽ JE CEZ PRÁCU SO SVOJOU DNA. Kódy, Symboly - Reč Vesmíru je vždy kodóvaná nesúca určité množstva dát/informácií.

Keďže každý jeden je taký istý STVORITEĽ ARCHITEKT VESMÍROV, dokáže dekódovať, prekódovať svoju vlastnú DNA, ktorej EXPRESIOU JE. Nič iné nie sme, “iba” expresia konkrétneho DNA kódingu absolútne všetkých BYTOSTÍ, všetkých Aspektov Vedomia Zdroja (galaktických, Kristovych).

A o tom Je Vzostup tu a teraz, o tvojom Prijímaní SEBA V PLNEJ PARÁDE - všetkých strán Mince = Zjednocovanie, Integrácia Polarít.

Všetko poznanie, pamäť, informácie o tebe, o všetkom je vo svetelnej fotónovej Krištálovej (Kristos) DNA, s ktorou sa “po dlhú dobu geneticky - frekvečne-zvukovo, svetelne manipulovalo”, lebo tak sa manipuluje s každého Vedomím, aby určitým spôsobom vnímal všetko, všetkých a seba - aby vnímal 3D “pokrivenou optikou ega” seba a svoje vlastné projekcie vonku. Tak sa manipulujú reality a budúcnosť.. túto potrebu má len ego.. Potrebuje vládnuť, mať na vrch.. Ego sa buduje hneď ako prvé v dieťati, falošná identita a emočné konflikty.. ako prežiť, dostať, čo potrebuje, manipulovať.. ako nebyť sebou.. ako sa potláčať, súdiť, porovnávať s ostatnými, súťažiť, ako sa viniť, ako sa trestať, ako brať na seba zodpovednosť za nešťastie druhých.. Hneď od ranného veku je človek pod vplyvom konkrétnych obrazov a zvukov, vzorcov správania sa, ktorého formujú určitým spôsobom, a ktoré prijíma za svoje a opakuje ich “do nemoty”, lebo žije z autopilota a konzumácie Kódovaných informácií z prostredia, v ktorom žije, konzumuje neorganické Kódy anti-života, falošných identít a realít, hier na lásku, ktoré ho potom formujú ešte viac, lebo sa s nimi stožňuje - žije prevzaté zvrátené systémy presvedčení o sebe, o všetkom - jeho presvedčenia a mentálne nastavenia sú presne, to čo zhmotňuje - zažíva - KÓDY ÚROVNE VEDOMIA, Dimenzie, z ktorej vníma, funguje, tvorí svoje žitie/život. Chronický prázdny pohár - nedostatok Seba ako lásky, nedostatok spojenia so sebou ako s domovom, ako s celým vesmírom.. Odmietanie seba.. tomuto dlho čelíme, je to proces doslova sa prevychovať a napĺňať sa zvnútra von. Zdieľať sa, zdieľať čokoľvek z veľmi čistého miesta v sebe..ŽIVOT SA TEBE NEDEJE, TY SI ŽIVOT SÁM, ŽIVOT SA DEJE CEZ TEBA, ŽIVOT JE ODPOVEĎ NA TO, ČO TY PROJEKTUJEŠ, TRANSMITUJEŠ, KOMUNIKUJEŠ.. AKÉ KÓDY TO SÚ ? LÁSKY, JEDNOTY ALEBO OPAKU ? VEDOMIE JE LÁSKA, SLOBODA, MOC, HOJNOSŤ.

NIČ NIE JE PROTI TEBE, ALE PRE TEBA.. UBLÍŽIŤ SI MÔŽEŠ LEN TY SÁM,

VŠETKO JE PRE TVOJ VÝVOJ A RAST, VŠETKO JE VEĽKÝ DAR, VŠETKO JE ROVNOCENNÉ, TVOJE VLASTNÉ REALITY, TI VŠETKO UKAZUJÚ, ODKIAĽ FUNGUJEŠ A TVORÍŠ SVOJ ŽIVOT.. Z JEDNOTY ALEBO SEPARÁCIE ?

Svoje vonkajšie okolnosti a podmienky si tvoríme vrátane počasia, neexistuje nič v našom fyzične, čo by už vnútri nebolo.. Tvoje, tvoj život reality, tvoj kód.. Prijatie zodpovednosti je prvý krok. Rozkľúčovanie úpne všetkého vo svojom vnútri prostredníctvom toho, čo ti tvoj vonkajšok ukazuje je vnútorná práca číslo jedna na plný úväzok. Pretože, aby si mohol Novú Zem žiť, musíš ju Byť, Tvoriť tým, že tvoja DNA projektuje jej kódy.. Pretváraš svoj Hologram - Vymieňaš planétu, ktorú zažívaš, lebo inú planétu projektuješ cez svoj vzostup..


ARCHITEKTÚRA, DIZAJN, VŠETKO STOJÍ NA KÓDOCH A GEOMETRII FORMOVANEJ ZVUKOM-SVETLOM. SME ARCHITEKTI A DIZAJNÉRI VESMÍROV CEZ ÚPLNÉ ODOMKNUTIE, POCHOPENIE A APLIKOVANIE DO PRAXE KÓDU MAJSTRA TVORITEĽA VESMÍROV, GALAXIÍ 13:20.


Všetko je projekcia určitých Kódovaných Dát (Informácií) rôznych svetelných spektier. Naše telá sú PROJEKTORY A TRANSMITERY KÓDOVANÝCH DÁT - Frekvencií, Zvuku, SVETLA RÔZNYCH VLNOVÝCH DĹŽOK A SPEKTIER - všetko plné informácií v súboroch, balíkoch Kódov. Ako človek fungujeme z veľmi obmedzeného frekvečného pásma a obmedzeného svetelného spektra (neživé, nesýte farby) - ak žijeme z tej najnižšej Hustoty a najnižšej seba-expresie, lebo ku tým vyšším sme si neaktivovali a nespojazdnili Prístupy..

Žitie z 3D stanice - z transmisie ega = ''falošné identity'' a informácie neorganických kódov, z ktorých človek je vytvorený a projektovaný, z ktorých funguje - sú to antikristické kódy anti-života, anti-poznania a na povrchu vyzerajúce inak tvoriaci určitý falošný Dojem života-lásky-jednoty-poznania. Človek ako projekcia 3D kódov a tej najnižšej úrovne vedomia sa môže začať prekódovávať, prepisovať, rekalibráciami cez bod - stav Nula, jedine ak postupne expanduje do ďalších dimenzií seba, aktivuje tie kódy svojich vyšších seba-expresií, ukotví, integruje, prečistí tie, ktoré s nimi nie sú v súlade.. Tak zároveň prečíslováva svoje reality, Nová Zem má iné číselné súradnice, súradnice jej lokality sú Kódy vzostupných Andromedánskych matrixov Aurora a Aquaelle. K tomu som viac vysielala v niektorom videu na Vimeu (máj-jún 2021).


Keď sa každý opäť napojí na to, Kým už je, kde už je - napojí na pravý Zdroj ÚPLNE VŠETKÉHO V SEBE, lebo tak sa začína navraciať pravá pamäť na všetko a Pravé poznanie - z vlastnej hĺbky to vychádza. Nie je to zvonka, nič nie je zvonka, prameň je vnútri.. Rada to opakuje často:

VŠETKO UŽ SI A VŠETKO UŽ MÁŠ NA ÚROVNI DUŠE, NA ÚROVNI NEKONEČNEJ UNIVERZÁLNEJ HVIEZDNEJ ZDROJOVEJ BYTOSTI, NA ÚROVNI VEDOMIA ZDROJA - NA MULTIDIMENZIONÁLNEJ ÚROVNI - NA TEJ ÚROVNI VEDOMIA SEBA NEEXISTUJÚ ŽIADNE OTÁZKY, ŽIADNE PROBLÉMY, LEBO ŽIADNY 3D ĽUDSKÝ PROGRAMING NESTOJÍ V CESTE (NULA ČLOVEKA)...

TU EXISTUJE VŠETKY ODPOVEDE EŠTE PRED TÝM, NEŽ SA STIHNEŠ OPÝTAŤ OTÁZKU - Z TOHTO STAVU FUNGUJEME - Z VEČNE MEDITAČNÉHO STAVU SUPER VEDOMIA, KDE JE NEKONEČNÉ MNOŽSTVO MOŽNOSTÍ A INFORMÁCIÍ.. NA TEBE JE AKO TO VYUŽIJEŠ V TOM NAJVAŠŠOM SÚLADE V PROSPECH NOVÉHO ĽUDSTVA AKO CELKU. NIE V PROSPECH JEDNOTLIVCA. Avšak ty musíš byť na prvom mieste, starostlivosť o seba, o svoje telo, aby malo všetko k dispozícii, čo potrebuje, aby si bolo schopné prechádzať týmito mega procesomi premien, čistiek, integrácie toľkých svetelne kódovaných dát - matrix Novej Zeme.

Poznanie, Pamäť “ako na to”, ako si sa nadizajnoval, vytvoril, ako si sa skonštruoval, a ako sa dekonštruuje 3D človek - matrix - kódy starej Zeme a jej systémy závislosti podporujúce bezmoc a nevedomie je Iba v tvojom tele, v tvojej svetelnej DNA - Vstup cez Meditačný stav Nula - Jednota so Sebou na všetkých úrovniach, čo sa odomyká a buduje postpne, ale ide to rýchlo, keď vieš na čo sa sústreďovať, čo by mali byť tvoje priority.. Kódy sú aj časové vektory, časové kapsule, kde si každý nakódoval predvytvoril dopredu všetko, ako a kedy sa začne zobúdzať, vzostupovať a či vôbec v závislosti od svojho karmického zaťaženia a v závislosti od rýchlosti navyšovania svojho svetelného kvocientu.. Svetelné Kódy rôznych oktáv sú geometrický základ všetkého..


Ultra-Vysoko vibračné Super Sonic Svetlo - Zvuk, Frekvencie Domova, Hudba Universalis, Frekvencie - Transmisie (kódov) NOVEJ ZEME, ktorý pretvárajú všetko cez vyplavenie, osvetlenie všetkého neosvetleného, nízko-vibračného, odhalenie, vyiritovanie všetkého a všetkých, ktorí v sebe nesú 3D kódy starého ľudstva - to sú, respektíve boli všetci do určitej miery - projekcia upadnutej verzie Vedomia a válčiacich galaktikov v sebe - vonku - všetky konflikty / vojny sú-boli pod povrchom o úplne niečom inom než boli interpretované ostatným…

3D Systémy - Štruktúry presvedčení stoja na určitej mentalite a viere v to, čo “je pravda a čo nie, čo sú fakty a čo nie”. Stoja na prekrútených príbehoch tak, aby to vyhovovalo tým, čo sú na vrchole pyramídy, aby boli a ostali v moci a ostatní ich šachové figúrky.. Základ je v rozdelení ľudstva, aby sa haštrilo navzájom a nevidelo väčší obraz, aby videlo ako obmedzení pozemšťania, ktorí sa boja vlastného tieňa a ešte viac vlastného svetla, respektíve nemajú šajnu, kto sú.. Všetko kontrola na základe zvuku, kódov, symbolov, obrazov, manipulácia vnímania, formovanie obmedzenej mentality, tvorba traumy od ranného veku, už od plodu v brušku, šialenstvo ako normál - traumatizované deti, ktoré musia hladať vonku, sa musia pýtať niekoho vonku, čo majú robiť a ako majú žiť..


Tvoja mentalita a systémy presvedčení tvoria tvoje telo, reality, vzťahy, tvoj vnútorný stav mentálno-emočný tvorí všetko - tvoje vibračno-frekvečné naladenie tvorí buď Novú alebo stále Starú Zem:

Čomu veríš, že reálne je, to pre teba je.. S čím sa stotožňuješ tak to je, to zažívaš vo svojich realitách lebo na tých Kódoch Vedomia tvoríš fyzično - svoje telo a reality. 3D mentalita, z ktorej sa vníma ako človek zaseknutý v hlave, v linearite logickej ego mysle - z tých perspektív nič nepochopíš, lebo ostávaš len povrchu v mentálnom informačnom chaose projektujuci 3D verziu “nešťastnej urpiteľskej tieňovej planéty”, ktorá vznikla oddelením od zvyšku Domova, vychýlením sa zo svojej pôvodnej geometrie, osi, na základe manipulácie so zvukom, vlnami, elektro-magnetickými

pulzáciami - elektro-magnetické zbrane ničenia a ovplyvňovania vedomia, naladenia, frekvencií, na ktorých populácia vibruje.. Patria sem aj nanotechnológie v chemtrails, vo geneticky modifikovaných potravinách, vo vakcínach, z časti aj vode, rôzne chemikálie a kovy, ktorú mutujú DNA určitým štýlom - poškodzujú ju, zabraňuje sa v prístupoch ku PRAVEJ pamäti, poznaniu a VEDOMIU SEBA ako Nekonečného Zdroja všetkého..

Akonáhle vstupuješ do svojej moci, nie je o čom.. hra sa skončila.. a toho sa tí na vrchole pyramídy najviac boja - (ego strana ľudstva), lebo už nič nezmôžu, keď už svoju moc neabdikuješ svojmu egu, niekomu tam vonku, aby ťa riadil, kontroloval, reguloval nezmyselnými pravidlami, normami, štandardmi.. Ak sa riadiš niečím, čo nie je v súlade s tvojim svetlom, s vedomím svetelného tela,čo nie je v súlade so životom, ideš proti sebe. Tvoje telo ti vždy dáva najavo všetko.. Učiť sa hovoriť NIE tomu, čo cítiš, že nie je OK, odkomunikovať si to, odobrať tomu pozornosť, sústrediť sa na tvorbu inej ZEME, na obnovu a podporu života. Každá situácia je iná, ak sa riadiš tým, čo je v súlade na vyššej úrovni vedomia v danom momente, ak počúvaš svoje telo, svoje srdce, vyberáš si SEBA ako Novú Zem - to cítiš, tak 3D ĽUDSKÁ HRA SA SKONČILA .. AVŠAK JE TO PROCES, Nie je to len tak niečo, čo sa mení hneď, je to opakované vyberania si SEBA, dávanie seba na prvé miesto, aby si mal energiu na všetky procesy premien tela, na budovanie vzostupného vozidla (tela) do Novej Zeme, lebo NOVÚ ZEM ZAŽÍVAME NAPLNO A NASTÁLO CEZ SVETELNÉ VEDOMIE SVETELNÉHO TELA - OČISTENÁ KRIŠTÁĽOVÁ ŠTRUKTÚRA V TEBE - FUNGUJEŠ ZO STAVU VEDOMIA KOZMICKEJ KRISTOVEJ BYTOSTI.

Čím sa TY riadiš, čím, kým sa nechávaš obmedzovať, s čím sa ty stotožňuješ, to žiješ.. Toto je výzva sa pozrieť hlboko na všetky tie limity, výhovorky a obmedzenia, z ktorých človek žije.. na nedostatočnosť, na presvedčenie o nedostatkoch, o tom, že nie si dosť, atď... toto má každý naprogramované vrátane bytia jednou veľkou bezmocnou obeťoum, ktorá sa sústreďuje len von..

Čakáš kým ti vonkajšok povie čo máš a nemáš robiť ? Čo sa bude, nebude diať ?

Energetickej potravy pre ego ubúda... tak sa tlačí ešte viac.. to sú všetko cenné príležitosti ďalšieho rastu a spoznania svojej sily Ducha, Svetla, Lásky.. príležitosti na aplikúciu toho, kým Si a čo už máš..


Hlavná kontrola realít, manipulácia vedomia je na základe manipulácie s genetikou, s vedomím, teda s kódmi, teda s DNA (telom, realitami). Hlavná manipulácia je emočná, vina, súdenie, tzv. hranie to na city.. Keď nie si emočne ani mentálne manipulovateľný,keď mašďá hranice nastavené, a ver mi, ego to bude skúšať, bude skúšať dostať to, čo chce... Testy vlastného vesmíru, či podľahneš, alebo nie.. Ľudské hry sú veľmi priehľadné, ale rafinované... ak dokážeš všetko rozoznať v sebe, dokážeš všetko rozoznať v druchých.. Nižšie a vyššie Ja je JEDNO a to isté vedomie, my integrujeme všetky svoje časti a aspekty, zjednocujeme - tak presahujeme separáciu od Zdroja, ego-sepáraciu ako takú.. Presahujeme akúkoľvek oddelenosť a rozdelenosť.. Je to proces.. Začína to vnímaním - ako vnímaš to a tých vonku? Oddelene od seba ? Z akých perspektív vnímaš ? Učila som sa vidieť cez zatvorené ľudské oči, vidieť cez srdce, lebo tak vidíš za Dualitu, za rozdelenie, oddelenia.. Keď nie si v hlave..

Naučila som, že Keď si neviem rady, tak som v hlave, som zatvorená, srdce je zatvorené, odmietam sa a to, čo cítim, nie som sprístupnená, sama si tak ubližujem.. Len ja sama si môžem zatvárať prístupy ku Poznaniu - Cíteniu - Pamätaniu si Seba.. NIe som prepojená so Sebou ako so Zdrojom, to je koreň všetkého utrpenia a problémov - 3D čovek.. volám to človečina..Naším slovným, zvukovým, písomným, pohybovým prejavom zdieľame matrix, ktorý žijeme.. Čo je Za slovami - energia - tóny, informácie, mentalita za akej niekto zdieľa, úroveň vedomia za kej niekto zdieľa.. TICHO JE PLNÉ ODPOVEDÍ a INFORMÁCIÍ. TVOJA ENERGIA ŤA PREDSTAVUJE, DORUČUJE TI TO, ČO ŤA PODPORUJE, POZDVIHUJE ALEBO NAOPAK..

NOVÁ ZEM MÁ INÚ VÔŇU, INÉ TÓNY, INÝ POCIT TO JE (NEBA), ZÁZRAČNOSTI, LÁSKY-VEDOMIA-ŽIVOTA-ZDROJA VO VŠETKOM VO VŠETKÝCH FORMÁCH A PODOBÁCH


Všetko sú číselné súradnice určitých frekvečných pásiem, na ktoré keď sa Sústreďuješ a vysielaš ich, tak ich zažívaš - Materializuješ sa tam, KDE SA SÚSTREĎUJEŠ ENERGETICKY VEDOMÍM POCITOVO NAJVIAC. Preto stará Zem je pocitovo, zážitkovo peklo a Nová ZEM JE NEBO.. Aby si každý zažil kontrast, dokazál oceniť svetlo, rozoznal rozdiel cítením vo svojom tele aké to je, Keď sa ladí na frekvencie pravého DOMOVA - frekvencie RAja - aký je to pocit ? Blaženosť, extáza, jednota ? Roztopenosť, Naplenosť, Sloboda, Hojnosť, RAdosť ? Všetko už si - uplatni si na to nárok, buď to, kým už si vo svojej podstate - čistá prezencia lásky - akcia - voľná expresia toho - vždy znovu-tvoríš len seba, vonku vidíš a zažívaš to, čo vnútri už je. LÁSKA, ŽIVOT, VEDOMIE V MNOHÝCH PODOBÁCH A FORMÁCH. VEDOMIE JE LÁSKA, ÚCTA, POSVÄTNOSŤ, VĎAČNOSŤ, REŠPEKT, JEMNOSŤ A SILA ZÁROVEŇ.. NIČ NEEXISTUJE ODDELENE OD SEBA..

VŠETKO JE REALÍTIVNE TOMU, Z AKEJ ÚROVNE VEDOMIA VNÍMAŠ, FUNGUJEŠ, ZDIEĽAŠ, ŽIJEŠ.. A TO ZÁVISÍ OD HĹBKY PREPOJENIA SA SO SEBOU V SEBE..

Úroveň vedomia, z ktorej sa vníma tvorí všetko.. Vnímanie z 3D PERSPEKTÍVY tvorí 3D matrix a jeho reality, ktoré zažívaš. Je to úplne iný pocit v porovnaní so zážitkami Transcendencie - zážitky Novej Zeme, ktoré sú najprv len počas snov, počas v spánku, počas Jednoty s Gaiou v prírode, počas plnej prítomnosti, počas meditácie, počas expanzie srdca, počas vzostúpenej Kundalini ..

Stará Zem je určitá mentalita (opaku lásky, opaku vedomia) - 3D typ vedomia, ľudský aspekt vedomia je naprogramovaný na starnutie, chorľavenie, samoničenie sa, a tí, ktorí pokračujú na zostupnej verzii Zeme sa sami rozhodli zničiť, lebo sú vybrali informačný chaos, prílišné rozptýlenie zvonka, vybrali si iný vibračný zážitok, vybrali veriť “všetkému falošnému egom vyprodukovanému”, a tohto je plná tzv. “Falošná vzostupná os vedomých kruhov, transformačných, galaktických kruhov/skupín”, “akože sprievodcov vzostupom a evolúciou, návratom k sebe”, ktorí si neprešli potrebnými procesmi v Sebe na STELESNENIE “aspoň” 5D - 6D Vedomia-Tela Plejád, Síriusa, čiže obnovenej 5D Tary v Sebe - samozrejme očistené verzie týchto Hviezdnych systémov Vedomia. Každý galaktický a Kristov aspekt vedomia má sve strany mince na integráciu.
Toto je hlavná téma na ďalšie mesiace-roky - zrýchlené zúčtovanie na všetkých úrovniach,

vyplavovanie všetkých následkov fungovania z ego-separácie, nedostatočnosti, nedostatkov - čistenia najmä okolo moci, vlastnej korupcie a tej vonku, vlastné nevyužívanie, zneužívanie moci, zrada seba, boje so sebou - rebelovanie od autority vnútri - tvoje vlastné Svetlo, ktoré nepočúvaš..Ego sa musí vzdať svoje vlády, inak telo odumiera, lebo nie je sprístupnené pre SLNEČNÉ Zdrojové svetlo, aby ho stelesnilo.. Pokračovania “hlbších odhaľovaní sa pred sebou”, a samozrejme vonku najmä tých, ktorí si neprešli potrebnými procesmi na to, aby mohli byť / slúžiť ako Sprievod vzostupom cez svoje Bytie, zdieľania, seba ako príklad - ak cez teba ožili Kódy Vedomia a Tela Novej Zeme,

ale vydávajú sa za to, za niekoho, čo vlastne vôbec nestelesňujú celou svojou bytosťou.. “je toho až extrémne veľa všade” - je toho plné pole, internet, skupiny, komunity, na stránkach “falošného vzostupu a transformácie”, kde sa zdieľajú (skreslené) Domnienky a dojmy egom tvorené a tí, ktorí to nedokážu rozoznať, lebo nenačítavajú rozdiel medzi 3D kódmi a 5D + kódmi,

tak sa v tom strácajú, topia sa v tom, veria v to, lebo z 3D kódov v sebe stále fungujú. Nedovoľujú si vidieť “ďalej ako za 4.dimenziu”. Nie sú sprietočňení, sprístupnení vzostupu. ZEM SA LEN VIAC A RÝCHLEJŠIE ZJEDNOCUJE SO SVOJOU VZOSTÚPENOU VERZIOU - hologramom.


Zvyk, program človeka je vynakladanie všetkej energie na to, kým vôbec nie je, aby si niečo dokazoval, zabezpečoval, dodával si niečo, čo si sám nedokáže dať - byť to pre seba, nenašiel to vnútri, zablokoval sa od toho.. cukríky vyžaduje zvonka, robí všetko preto, aby necítil peklo v sebe, bolesť atď.. robí všetko preto, aby prežil, aby

bol prijatý, ocenený, špeciálny, docenený, vyživený zvonka, aby podľa noriem, aby zapadol, aby bol súčasťou nejakej rodiny, skupiny, ktorá je pod povrchom zvrátená rodina, skupina galaktikov odohrávajúca si všetky svoje nerovnováhy.. a toto sú ľudské typy vzťahov.. Kontrola, manipulácia, hry o moc, rôzne boje - všetko pod povrchom na nevedomej úrovni, na vonok sa to tvári na lásku a šťastie, poprípade na jednotu..

Všetko, čo je z 3D úrovne vedomia vytvorené, udržiavané, všetko sú to 3D kódy antikrista, kódy hladnej beštie, začína to padať, lebo to nemá pevné, čisté základy a príliš veľa karmy sa vytvorilo, vrchol bol dosiahnutý, v roku 2020 sa vytvorila najväčšia priepasť medzi populáciou, Nová Zem zrýchlene pokračuje na vzostupnej špirále, tá stará sa ničí sama...Aký hologram projektuješ, taký žiješ. Vnútri je projektor, vonku je tvoje plátno kam projektuješ. Energia, ktorú ty vysielaš je tvoja vlastná podpora, výživa, podporuje ťa, alebo potápa.. podľa toho, čo zdieľaš - komunikuješ svojou energiou.

Filmy, scenáre, divadelné hry, všetko si tvoríš, a potom to odohrávaš.. Ako Nová Zem fungujeme bez rozdelenia času, čiže žiadne POTOM NEEXISTUJE.. Je to instantná materializácia vlastného frekvenčno-vibračného naladenia Teraz..

Na aký typ realít a verziu Zeme sa Sústreďuješ, takú žiješ. Ak žiješ z mentality separácie, nedostatku, limitov na vlastnej svetelnej nekonečnosti, tak žiješ kódy 3D Zeme.. jej padnutú, vibračne najhustejšiu verziu - Peklo/väzenie, netušíš kto si, čo a ako tvoríš, vytvoril si, aby si mohol všetko cez prácu s kódmi pretvoriť.

Ako Nová Zem, ako plne pri vedomí Stvoriteľ - prítomný hlboko v sebe - zjednotený Stav Vedomia v Sebe - “nula separácie - nula človeka, hlavy, domnienok, dojmov, ego ilúzii” - máš v Sebe čoraz väčší prístup ku VŠETKÉMU AK SA OVERUJEŠ VLASTNÝM VESMÍROM, ČI SA TI DÁ VERIŤ.. ak sa neoveruješ, tak máš prístup ku nižším transmisiám.. Ak áno, prístupy sú postupne ku všetkému postupnou aktiváciou celej svetelnej fotónovej DNA.

Do bodu kreácie Nula sa napájame postupne, je to tréning, až “nakoniec odtiaľ Fungujeme, vnímame, tvoríme nastálo”.. sú Tu

čisté Raw svetelné Dáta v tej najčistejšej pôvodnej forme - Kódy Vedomia Stvoriteľa - Informácie bez ľudských filtrov človeka, ktorý stále vníma z rozdelenia času a z rozdelenia vedomia. Svojimi filtrami si skresľuje všetko, interpretuje po svojom všetko, má to ego agendu..


Svetelné Raw Kódované Univerzálne poznatky, poznanie - Univerzálna žijúca Knižnica - Prameň, Studnica Poznania - Krištáľová Lebka - TO ŽIJEME V SEBE, vysielame a zdieľame tak do poľa, pre ostatných, pre nás.. Tieto kódy - poznatky, ku ktorým si viac a viac otvárame Prístupy uplatňujeme vo svojej praxi = Žijeme Aplikované Vedomie Seba ako Zdroja všetkého vedomia v praxi cez ich integráciu celým svojim telom - len tak sa dá premostiť do dimenzii Novej Zeme, že sa na ňu premeníš postupne na všetkých 12 dimenzionálnych verzií Seba. Z toho stavu vzostúpeného vedomia Seba začínaš žiť a pretvárať svoje fyzično - svoje okolie, telo - reality - vzťahy.


Keď postupne presiahneš vnímanie, fungovanie, žitie z mentality a tela 3D človeka, keď presiahneš VNÍMANIE, fungovanie, existovanie, tvorenie žitia z:

Rozdelenia (zo separácie) ČASU, PRIESTORU, VEDOMIA, POHLAVIA, VEKU, REALÍT, EXISTENCIÍ = presah 2-3-4D úrovne vedomia úplne - nezmestíš sa tam, nesnažíš sa tam zmestiť a zapadnúť a žiť podľa ľudských noriem, štandardov, podmienok, nie si tomu loajálny, nehráš tie hry, neživíš to, NEMATERIALIZUJEŠ SA TAM..

Toto je možné vtedy, ak si integroval svetelného majstra v sebe - celú zvukovo-svetelnú škálu Vedomia Seba si odomkol a integroval - Vzostúpené Ja - Vedomie My sme do svojho Koreňa a TVOJE SRDCE A MYSEĽ SA ZJEDNOTILI NA FREKVENCII NEKONEČNA - zmastroval si schopnosť sústrediť sa hlboko dovnútra, zmajstroval si energetično - už nie si otrokom ego-mysle (a to je celé).. “na začiatok”.. Vyprázdnenie sa od človečiny vnútri = svätý pokoj, mier, jednota, hlboký pocit naplnenia SVETLOM - RAdosťou, láskou, spokojnosťou - prirodzene DOVOLUJEŠ ABY TI CHODILO VŠETKO POZNANIE KTORÉ POTREBUJEŠ VEDIEŤ V DANOM MOMENTE, vieš to aktivovať.. lebo v bode 0.0 NEEXISTUJÚ ŽIADNE OTÁZKY A TO, ČO ČLOVEK POVAŽUJE ZA PODSTATNÉ VLASTNE VÔBEC NIE JE, tu existujú len riešenia a odpovede ale nie v lineárnej forme.. TU EXISTUJE REČ VESMÍRU KTORÁ TI VŠETKO KOMUNIKUJE - je to REČ SVETELNÝCH KÓDOV A SYMBOLOV - REČ A JAZYK ŽIJÚCEHO POZNANIA VŠETKÉHO - REČ UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA A SRDCA, ktorú u 3D úrovne nepočujeme, nechápeme, nevieme ju rozlúštiť lebo z ľudskej hlavičky to nie je možné.. to nie je “typická ľudská reč”, ktorou všetko komunikuje, ktorou MY AKO VŠETKO KOMUNIKUJEME - KVANTÁ INFORMÁCIÍ PODÁVAME PRIRODZENE KEĎ ŽIJEME TO, KÝM SME CELOU BYTOSŤOU. INFORMÁCIE CÍTIME - tak čítame kódované dáta, nerozmýšľame, lebo ľudské rozmýšľanie (hlava) stojí v ceste pravej svetelnej Inteligencii vnútri - keď sa naladíš na Božský Internet a napojíš na Super Vedomie v Sebe, nič iné nepotrebuješ. “To vonku” je tebou tvorené.


“Ľudská logická ego myseľ” vytvorila mentálne väzenie zložené z identít, identifikácií sa s niečim, s niekym a lipnutí na tom, že to “tak je, musí byť, bude”, “falošné informácie, fakty, pravdy” - všetko vlastným a kolektívnym egom skorumpované na tvarovanie realít podľa ega, aké ich chce mať, ako chce aby sa ostatní správami, aby “bolo podľa neho” pod kontrolu malo “Budúcnosť”.. Ego si vytvorilo všetky vzťah, zamestnania, pozície, statusy, veci, spomienky - všetko sa vymazáva - je to “smrť falošných identít” a vzostup svetla vlastnej Duše cez integráciu pravých identít bez konkrétnych identít, mien.. EVOLÚCIA SOLÁRU - VEDOMIA SEBA JE EVOLÚCIA TELA PLANÉTY (tvojho) cez ÚPLNÚ OČISTU OD VŠETKÉHO ČO JE VÝTVOR 3D kódov teda človeka a 3D tela. PLANETÁRNA LIBERÁCIA ZAČÍNA TERAZ ZA PRESAHOM ILUZÓRNYCH OBMEDZENÍ, LIMITOV, NEDOSTATKOV, Za presahom separácie, duality v nekonečnosti a hojnosti svojej esencie - Seba - ako všetko - neslúžiš 3D človeku, ten ti rozumieť nebude, slúžiš svetelnej hviezdnej BYTOSTI V KAŽDOM UŽ LEN TÝM ŽE INTEGRUJEŠ KÓDY BUDÚCNOSTI TERAZ A TVORÍŠ Z EXPANDOVANÝCH STAVOV VEDOMIA POČÍNAJÚC PLNE OTVRENYM SRDCOM, “čo je kameň úrazu o človeka, ktorý sa boji otvoriť sebe, sprístupniť úplne všetkému, tomu komu Je. To, čo túži žiť, toho sa najviac bojí zároveň, preto strachy - koreň v nedôvere - koreň v podvýžive láskou - program “boja/úniku/strachu o prežitie” - survival mode, ochranné a obranné mechanizmy voči hrozne zvonka držia každého v jeho vlastnom iluzórnom väzení do vtedy, do kedy nemá dosť, do kedy stále potrebuje hrať hry na niečo a niekoho a do kedy nezačne hĺbkovo prenikať do “odpadu v sebe naplno” .. Traumatizované deti, ktoré nikdy nedospeli a dookola si tie traumy odohrávajú až do svojho zániku. “Duša - svetlo opúšťa telo, keď pre ňu nie je vôbec obývateľné”.. Svetelné Kozmické Kristove (univerzálne) Telo je SVETLO Duše, Ducha, večné Slnko KA--THA--RA Telo - zvukovosvetelné rotujúcde Pole Vedomia Vedomia Jedného.


Tvrdé dopady na dno, respektíve prebudenia sa na dne s fyzickými silami, alebo fyzická smrť - ak sme si tak vybrali, ono toho bude len pribúdať, pretože toľké sa uzatvára...To platí tiež, keď sme sa až príliš

Zamotali v únikoch od seba, od toho, čo je naozaj podstatné - Tvoja hĺbková práca so sebou a prehlbovanie vzťahu / spojenia so Sebou ako so Zdrojom, fungovanie v synchronizácii s frekvenciami Novej Zeme, čistenie starých kódov, tvorba na základe nových kódov, ktoré si integroval. Štople do uší sú super podstatné na začatie sa učiť rozoznávať a počuť vyššie frekvencie, kódy, transmisie a tlmočiť ich.. Opdojiť sa z hluku a rozptýlení vonkajška..


Čím vyššie Frekvencie Zeme, tým sa všetko “zrýchlene pretáča naspäť” do Bodu všetkého Vzniku.. Je to zároveň Bod “budúcnosti” teraz, je to Bod všetkej Kreácie a úplne všetkých Potenciálov Vývoja - Bod všetkých Realít v Jednej, Všetkých existencií a Dimenzií / Úrovní Vedomia Seba v Jednej.

Vynulováva sa, Vymazáva sa, vybieluje sa Kóding, ktorý tvorí 3D človeka a jeho telo cez vibračno-frekvečné Transmisie Ultra-vysoko Vibrujúceho Plazma Svetla (Slnko, Hviezdy).


VŠETKO - Tvoj zážitok, tvoj svet, JE RELATÍVNY ÚROVNI VEDOMIA, Z KTOREJ FUNGUJEŠ A TO JE RELATÍVNE TVOJEJ HĹBKE PREPOJENIA SA SO SEBOU AKO CELÝM VESMÍROM V SEBE. Kultivácia prítomnosti v tele, ktoré ťa vedie “ku vzostupu” ak počúvaš a následuješ to “bez námietok ega”.


Čím Hlbšie Prepojený v Sebe Si ako so Zdrojom Všetkého Vedomia v bode Kreácie Nula, kde Existuješ ako Všetko, Všetci, Všade, Naraz Teraz - Vnímaš zo Zjednoteného Stavu Vedomia, tým vyššie Vibruješ, lebo hlbšie prenikáš do Seba, tým viac dimenzií Vedomia a Bytia Seba Aktivuješ, vnímaš zo všetkých Dimenzií Naraz bez filtrov človeka, funguješ z vyšších úrovní Vedomia, postupne zo všetkých Naraz = Hojnosť Žitia Svojej Multidimenzionálnej Existencie Zo Stavu JEDNOTY V SEBE, KDE JE VŠETKO K DISPOZÍCII. Tým viac Žiariš, lebo cez teba voľne prúdi Zdrojové Svetlo, Slnko, Tok Večného Života a Univerzálneho Poznania “na nezaplatenie”. Nič ti nechýba. Všetko Si a Máš ♥︎ a toto žiješ - uplatňuješ v praxi..


Čím viac si dovoľuješ Byť Sebou prirodzene, organicky ako Čisté Zdrojové Slnečné Svetlo, Čím viac funguješ ako Vedomie My Sme,Tým viac prirodzene Žiariš. Meníme farby, tvary podľa transmisie našich krištáľov.

Vo väčšej Hojnosti Všetkého Žiješ.. V Hojnosti svojej Nekonečnej ESENCIE. RAdosť je hlavná výživa - v úplných drobnostiach, jednoduchosť je kľúč - Potrebujeme Seba ako všetko, na tom budujeme.. Ked si sa vrátil k Sebe,

Presiahol si Ilúziu duality, nestrácaš sa v nej, nestrácaš sa v rozdieloch. Žiješ z Presahu mentality ego-Separácie, Nedostatočnosti a Nedostatkov, mentálnych Limitov, z ktorých ako človek fungujeme na obojku a vodítku je Základ Slobody SEBA ako VEDOMIA, ktoré už sloboda je, len ty si vieš prestrihnúť krídla a zviazať sa, pripútať sa ku 3D časo-priestorom..

TY SI VOĽNÁ ENERGIA! ENERGIA JE VŠETKO. Energeticko-informačný menežment a majstrovstvo je postupný proces ako sme tak mega zaplavovaní informáciám v kódoch zvnútra von.. Menežujeme Autentický ZDROJ Informácií vnútri, dávame mu voľný prietok - Božský Tok vedomia, kde všetko Je..Nezapájame sa do informačného chaosu vonku, sme veľmi vyberaví, akým transmisiám venujeme pozornosť..

Odpoveď Na otázku, “čo sú vlastne kódy” ? Kódy sú transmisie balíkov dát, informácií, poznatkov.. Vlny vedomia tlmočíme. V kódoch všetko Je - UNIverzálna reč vesmíru, Stvoriteľa.. Kódy sú úplne VŠETKO - Nič iné, ako kódy rôznych typov neexistuje. Všetko sú expresie kódovaných Dát / informácií - Vedomie Zdroja / Života v rôznych formách a podobách zažívajúce a zdieľajúce seba, zaznamenávajúce seba do rôznych súborov kódov - kódy sú transmitované cez Krištáľ vodou prenášajúce sa informácie (krv), ktoré sú v DNA.

Preto čo si priamo nechávame vypichnúť do krvi najviac ovplyvňuje DNA, vedomie - vpichnuté substancie modifikujú kódy určitým spôsobom - tak sú nastavené / naprogramované, aby sa vysielali reality určitého typu kódov vedomia a určitého matrixu.


Všetko existuje v kódoch - zvukovo-svetelné kódy rôznych oktáv, rôznych vibračných frekvencií a všetko je Výtvor Určitého Typu Svetelných Kódov (súborov)

Určitého typu - aspektu VEDOMIA, kolektívu vedomia formujúce sa do rôznych tvarov, farieb, tvoriace telo/formu/tvary atď…

Genetický kóding, ktorého expresiou je všetko živé (vedomie) je každým tvorený - uvedomovať si to a žiť to, pracovať s tým v súlade so zákonom Jednoty je “tvoja” sloboda. V kódoch sú zaznamenané kvantové množstvá dát-informácií-poznania o úplne Všetkom, všetkých.. Z multidimenzionálneho hľadiska, nikdy Neexistuje “jedna správna lineárna odpoveď” v podstate na nič.. Nič nie je fixné, všetko je meniteľné a formovateľné - nič iné ako zmena neexistuje, to len človek “s tým má problém”, lebo má nevedomý programing, na základe ktorého funguje “obmedzený život” plný limitov na vlastnom svetle a Na neobmedzenej kapacite Vedomia. Ako Vedomie vieme, že všetko je to o DNA kódingu, teda o Vedomí, ktoré tvorí Seba, replikuje seba, vidí seba, chápe sa a spoznáva z milardy uhlov pohladu v rôznych kostýmoch a zažíva seba, že sa nehýbe dopredu alebo dozadu, že je duch pohybujúci po špirále, formuje sa, materializuje sa, dematerializuje sa, mení formu podľa svojho vibračno-frekvečného naladenia. Každý jeden “človek” má v sebe úplne všetky kódy všetkých Rás a Bytostí, o tom projekt / experiment Človek Je/bol, ale pracovať s nimi, používať, aplikovať ich vie plne zobudený-plne pri vedomý multidimenzionálny

Galaktik VNÚTRI, ktorým každý je, len zabudol, upadol na vedomí do najnižších dimenzií separácie a pekla, kde sa zmieta v súbojoch duality a v súbojoch všetkých svojich aspektov vedomia (hviezdne vojny) vôbec nič netušiac, nevediac, nevidiac, lebo je zaseknutý na povrchu.


Na čom záleží ? Na spoľahnutí sa na Seba a svojom spojení so Sebou ako s celým vesmírom.. Na budovaní svojho svetla, len tak sa obnovuješ, regeneruješ, detoxikuješ rýchlejšie. Meditácia je stav, z ktorého fungujeme - zmajstrovaný stav Bytia Sebou so Sebou - to samé všetko prichádza z tohto stavu, samé to tečie… KEĎ SI TO DOVOLÍŠ PRIJAŤ (sebaakceptácia). Nič nie je komplikované, práve naopak. Iba hlava všetko komplikuje a pýta sa to, ČO VNÚTRI UŽ DAVNO VIEŠ LEN SI možno NEVERÍŠ.. ?

Dýchaj svetko hlboko do koreňa a obtáčaj okolo chrbtice.. Slnko a Prana je “hlavná potrava”.. 🔆

Práve cez prácu s kódmi - databanky informácií našej svetelnej DNA si VIEME PROCESY vzostupu / premien o dosť URÝCHLIŤ.. Vymieňame “ľudské obmedzené perspektívy, rozmýšľanie, rezistenciu voči cíteniu a bolesti za PLNÉ CÍTENIE - čítanie informácií celou bytosťou zo stavu Jednoty - Roztopenie sa - “pocit zamilovanosti” - Vďačnosti “len tak za málo, za nič, za všetko” ~ stav dovolenia si vedieť prirodzene organicky, ale nevyhľadávaš to, samo to tebou prúdi - tečie - dávaš tomu voľný priebeh ~ stav plnej otvorenosti sa Sebe ako Všetkému, čo je a čo máš, procesuješ tak svetelne kódované dáta - transmisie vždy vyšších frekvencií, ale buduje sa to postupne. To je tvoj vzťah ktorý so Sebou buduješ, na ňom všetko stojí.

Na základe toho, čo “čeneluješ” (vyššie Ja rôznych typov) - otváraš prístupy ďalej a integruješ tie kódy Vedomia, do ktorých si prirodzene Expandoval - si sa tam uvolniľ. “Snaženie sa je ľudské ego tvoriace rezistenciu”.. Integrujeme kódy konkrétneho typu hviezdneho vedomia, presahujeme čeneling tým, že ho žijeme naplno - Sme tu a Teraz všetci galaktici vo forme.

Vzostup je o aktivácii všetkých KÓDOV Vedomia Seba - DVANÁSTICH DIMENZIÍ SEBA A DVANÁSTICH Poddimenzií Seba (144) na základe ktorých prepisuješ svoju DNA, teda tvoj hologram, telo, reality, tvoje fyzično sa mení na základe toho, čo už je vzostup na úrovni tela. Integrujeme všetky Databanky Informácií, Pamäte, Poznania = Vedomia Seba v našej svetelnej DNA, ktorá je tvorená rôznymi typmi kódmi / Vedomia - Svetelné KRISTalove vedomie, Diamantové, Dúhové ~ zosobňujeme, stelesňujeme VŠETKY DÚHOVÉ SPEKTRÁ A TÓNY NADTÓNY HUDOBNEJ STUPNICE - svoje najvyššie Svetelné Oktávy Zažívame - čistá expresia Univerzálnej Lásky ~ po očistení, obnovení, vybudovaní našej pôvodnej Krištálovej Štruktúry Dvojitého diamantového slnečného plazma Tela Elohim ~ Prvotné Stvoritelské rasy - Zakladatelia. Každý si dizajnuje svoje telo, svoj hologram práve cez DNA kóding - určité špecifické príbehy si tak kóduje, “ktoré ide zažiť”.. 3D príbehy je tá istá “pokazená platňa otroctva, väzenia, bezmoci, obete, vinníka, nedostatkov, nedostatočnosti a hry na niečo, čo si praješ, ale nemáš to, hry na niekoho kým by si chcel byť, ale nie si”… sú to vyčerpávajuce hry, ktoré ego hrá, aby malo pocit, že je v moci, kontroluje, potrebuje všetko vedieť, chápať dopredu.. Vyber si nové príbehy Vyslobodenia a večného mieru, prosperity seba - nás ako celku. 🍏 PREPISUJEŠ MATRIX, KTORÝ ZAŽÍVAŠ novými príbehmi ako Stvoriteľ pravého RAja - kódy Nového človeka sú kódy Vyslobodeného Ľudstva, ktote opäť vybudovalo svoje krídla..

Ak sa chápeš, vidíš, cítiš, kto si, že sme “len súbory kódovaných informácií vyjadrenej vo forme”, že sme Kristaly a tekutina, navyšuje sa naša vodivosť, aby sme mohli cez seba nechať prúdiť len viac svetla, čiže kódovaných dát. Krištáľ sa programuje, aby vysielal určitý typ súborov kódov teda realít. “Kolektívne Ego, elita na vrchole pyramídy chce kontrolovať reality a budúcnosť” na základe manipulácie s kódmi vedomia tým, čo vypúšťa do vzduchu, potravín, vody, cez média atď… tým že nastavuje “podvodníkov” ako “vzostupných poradcov”, čenelerov atď.. Je to len kolektívne nevedomie, ktorého môžeš byť obeťou ak si obeť vlastného ega/hlavy, ktoré vládne tvojej mysli. Moc a vplyv nad tebou má to, čomu ty svoju moc dávaš. Nedávaj ju nikomu, nemusíš.. ale ak funguješ ako 3D človek, robíš to automaticky - tvoríš karmu, lebo funguješ z nevedomých programov odvrátených galaktikov, odvráteného Kristovho vedomia nemajúc tušenia..

Je to všetko o kontrole mysle - ak ju má ego, tak znovu-tvoríš padnuté 3D reality - karmicky Dlh sa navyšuje.


“Toto leto” je domovská pasáž Siriusa-Lýry, ktorých kódingy (Bytosti) sú tvorené Modrým Lúčom Elohima, a práve tieto vyspelé Siransko-Lyranske línie vysadili 5D Zem Taru za supervízie Modrého Elohim.. Kóding hviezdneho systému vedomia Sirius má práve “najväčšiu závadu” na prečistenie u každého jedného (píšem k tomu článok).

Táto pasáž je Práve najsilnejšia v tom, že sa dávky žiarenia a svetelných kódov na procesovanie našim svetelným telom rapídne navyšujú.. toľko Pamäte, poznania, informácií nás zaplavuj zvnútra..tie následuj, svojho svetelného lídra vnútri. Telo potrebuje úplne všetkú podporu, aby to zvládlo. Ustálo seba - každým navýšením vo frekvenciách, ktoré aktivujú / doručujú ďalšie sety Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme,

je to ako keď do teba udrie sto bleskov naraz, srdce to musí zvládnuť, to cítiš na jeho búšení, že sa snaží viac Krvi pumpovať, a ty to máš ukotviť, integrovať, tým pádom procesuješ mega kvantá kódovaných dát a teda aj transmituješ a máš sa pripraviť na ďalšie dávky. SRDCE - MOZOG AKO JEDNO - CELOTELOVO FUNGUJEME NA Zvukovo-svetelných FREKVENCIÁCH, NA KTORÝCH ĽUDSKÉ TELO A ČLOVEK NEDOKÁŽU fungovať, LEBO “TAM” NEEXISTUJÚ, nie sú na to stavané.. preto sa od základov musíme zmeniť a to v pomerne dosť rýchlom časovom úseku - vzostupné okno. Molekulárna reštrukturalizácia - meníme geometriu svojich molekúl piesňou Domova (univerzálnej lásky). Čím čistejšie naše telo je, z čím väčšej jednoty v sebe fungujeme, väčšiu silu a moc máme,

tým väčšie Prístupy máme ku všetkému, čo potrebujeme. Lebo čím čistejší je krištáľ, tým viac svetelných kódov BOŽSKÉHO ZDROJA Procesuje TRANSMITUJE. Krištálová čistota a priezracnosť, priamosť.. transparencia je základ. Všetko na rovinu.

My a aj ANdary sme multidimenzionálne galaktické bio-elektrické procesory a transmitery svetelne kódovaných dát. ŽIVOT ŠŤAVA NEKONEČNO INŠPIRÁCIE TVORIŤ A SA VYJADROVAŤ AKO UNIVERZÁLNA BYTOSŤ ZDROJA. Čím viac sa Sústreďuješ na to čo si praješ vidieť vonku, zažívať, aký pocit to je, na ten sa Sústreďuješ, ten materializuješ - želanú VÍZIU VIDÍŠ, CÍTIŠ, VERÍŠ V ŇU, zažiješ ju. Sústreďovanie sa navyšovanie svojho svetelného kvocientu “je kritická podmienka na nadvhádzajuce mesiace” - navyšovanie frekvencii na ktorých telo vibruje lebo telo nemôže už byť karbónového základu, plne funkčných 4-6 svetelných DNA párov vlákien (plejady, Sirius) sú potrebné na budovanie MerKAby a vzostupu domov na úrovni tela cez vzostup vedomia - aktiváciou VŠETKÝCH SVETELNÝCH KÓDOV VEDOMIA TELA NOVEJ ZEME (12x12144), cez ktoré aktivuješ LYRANSKÉ KRÁĽOVSKÉ DÓMY - sféru kozmického trojplameňa 13D Kristos lúč zakladateľov - rád MAtky (Levia brána), 14D Zlatý RA lúč zjednoteného vedomia Slnka - rád Kristos Dieťaťa, 15D Kóding Fialových Slniek Mádži Gráloví Králi, MERLINOVIA - rád Otca. Kozmická Trinity je náš základ vzostúpeného vedomia Galaktika a Krista, z ktorého fungujeme, budujeme Nové spoločnosti, civilizácie, systémy v súlade so Zákonom Jednoty ako Nová RAsa RAja teraz.. na to som/sme mnohí už položili základy v sebe, vo svojich realitách a so svojimi hviezdnymi rodinami už pracujeme “nejaký čas” ako Zjednotené Hviezdne Národy v Jednom.

Sféra Kozmickej Trinity je aj hlava - Vedomie Boha, z ktorého fungujeme (super vedomie), je to univerzálna genetická knižnica všetkých Rádov Lúčov - všetkých Rás, Bytostí, Kódingov..


Opýtaj sa svojho tela - Zdroj Slnka - “ten” ti nielen že všetko osvetľuje, ale aj rozmrazuje všetky strachy, rozmrazuje “zmrazenosť v čase a priestore, rozmrazuje zmrazenú Life force - životnú silu - telo ožíva viac a viac, dá ti tie najlepšie odpovede a to jediné najlepšie vedenie - to cítiš, k tomu sa nedopremýšľaš. Odpovede sú však iné, než by si človek predstavoval, celé to funguje inak, každý sa učíme, že ako cez vlastné procesy.

Tvoje SRDE JE KOMPAS, do potrebných odpovedí, informácií, Do ďalších dimenzií sa nedopremšľame, ale úplne uvoľníme a nacítime.. Pocit bezpečia, istoty v sebe, pocit plnosti, naplnenosti nezávisejúc od ničoho nikoho zvonka, sprietočnený Tok Výživy, energie, informácií je Tok Hojnosti - na zdielanie !! Ale z veľmi čistého miesta v sebe, zdielaš jednoduchosť, čokoľvek čo je podporujúce lebo tým sa sám podporuješ.

LÁSKA, VĎAČNOSŤ V AKCII OTVÁRA VŠETKY DVERE A TO, keď sa ti dá veriť, keď funguješ z integrity v sebe, to otvára Mega Portály. Srdce je hlavný portál -

Celé telo sa stáva tlčúce pulzujúce srdce - vedomie, večne kvitnúca Ruža ~ Univerzálne čisté Srdce / Vedomie 🌹


Všetko je to o vybratí si zažiť určité vibračné zážitky, frekvencie, energie.. je to o výbere toho, čo idem zažiť z tohto momentu teraz.. Je to každého ''jeho-jej-ich vec'', čo si vyberá, ale to neznamená, že ho-ju-ich musíš akceptovať vo svojich realitách.. Energetické hranice sú umenie energetickej komunikácie si nastaviť a udržovať ich..

Je to vždy výber v tomto momente.. vedomý, nevedomý, následky toho sú každého určitý zážitok.. Následky svojej tvorby treba prijať.. Zodpovednosť za svoj stav.. čo cítiš je tvoje na cítenie.. Tak ti telo mnohé dáva na javo.. sleduj, cíť reakcie tela, to sú tvoje odpovede - informácie.. Neexistuje správny, nesprávny výber zážitku, všetky sú super cenné a sme tu na zažitie, na expresiu širokej škály frekvencií.. Zdieľanie svojich zážitkov z vyšších perspektív, zdieľanie svojho poznania celou bytosťou je kľúč ku hojnosti.. Tak aktivuješ len viac poznania, len viac svetla a kódov na integráciu..

Všetko je v perfektnom poriadku, všetko slúži rastu,

nastoľuje a najvyšší poriadok na globálnej úrovni cez úplny chaos, rošambo, cez svetelné kódy Vedomia a tela Novej Zeme.

Stávaš sa slnečnou hviezdou, systémom univerzálnych hviezdnych brán, na ktoré Kristos Indigá nesú v sebe priame genetické kľúče, inštrukčné sety, aby ich opäť na Zemi, v sebe otvorili, opravili, spojazdnili, spravovali z nich a tok a strážili. Viac ku týmto témam môžeš nájsť v archíve z tohto roka.


-- Si Voľná energia a Informácie -- dokázať s tým narábať v tom najvaššom súlade, čo je proces Umenia a zmajstrovávania seba ako Energie, lebo ako človek sme zvyknutí len mrhať, nevážiť si, máme iné hodnoty a priority, hlavne sa sústreďujeme na fyzično, nedokážeme oceniť, rozoznať Dary vo všetkom, všetkých, sústreďujeme sa na matériu, na vonkajšok, čo je výsledok Vedomia.

Myslíme si, že peniaze sú číslo jedna, aby sme mali, najlepšie hneď a všetko a mali garancie vopred.. Človek sa sústrďeuje na nejaké persóny, na osobnosť, na imidž, na budovanie niečoho, čo vôbec nie je podstatné.. rodiny, vzťahy ako také buduje, udržuje z 3D úrovne vedomia..

Ako Svetelná Bytosť ZDROJA Všetkého, sústreďujeme sa na stav - úroveň vedomia, z ktorého fungujeme, na výšku frekvencií, na ktorých vibrujeme, naše telo je priorita, ale nie ľudským štýlom.. toto nie je žiadna kontrola tela práve naopak.Svetelní telo v nás preberá vedenie, človek to dlho nechápe, nechce sa pustiť - rebeluje ako som už vyššie spomínala.. až do kedy telo - tvoj vesmír nepovie DOSŤ bolo unikania a iných priorít.. Budovanie si energie na svetelné vzostupné vozidlo je viac než podstatné, bez toho nemôžeme fungovať v tak vysokých Kozmických frekvenciách.. Fungujeme na iných Vlnách Vedomia už z iného tela, ktoré je neustále čistené ešte viac a aktualizované ešte viac..


Ty si voľná Energia NEKONEČNÉHO ZDROJA SLNKA, preto ak sI každý uvedomí Kto Je a ako funguje, ČO JE PROCES rozpamätávania sa na seba, prestane sa dožadovať Voľnej energie, prestane sa dožadovať čohokoľvek zvonka, lebo Vie, že to vychádza zvnútra a vonku to neuvidí, do kedy to nevynesie zvnútra von - zmajstrovanie práce so Sebou ako s Čistou Energiou - Svetelné Telo odomknutím poznania na to vo svojej svetlenej DNA cez stav NULA, hlboký expandovaný zjednotený stav vedomia (srdca).

Zmajstrovávanie Hospodárenie Energie - Jednota vždy s aktuálnymi frekvenciami, vedomosť toho, koľko máš aktuálne energie, na čo ju použiť.. Tvoje svetelné telo ti všetko hovorí (nie lineárne).. Nemrháme energiou, je to vzácne.. Človek je zvyknutý mrhať, preto sa vyčepráva na smrť, stárne, neregeneruje svoje telo, nebuduje svoje svetlo... Toto je svetelný energetický informačný menežment, úplne iná existencia, iné fungovanie, iné expresie Teba.. Tie fungujú inak, správajú sa inak, komunikujú a vyberajú si iné frekvencie, spektrá vedomia teba zažiť..

Stav plnej prítomnosti - vedomosti - prepojnosti v tele - Jednota so sebou ako so všetkým - trénovanie toho, až sa z toho stáva tzv. bežný stav fungovania ZJEDNOTENÉHO VEDOMIA V SEBE NA MIESTO FUNGOVANIA Z ROZDELENIA VEDOMIA, Z ODDELENOSTI OD SEBA AKO ZDROJA, lebo zistíš, že všetko je vnútri (nestačí to vedieť mentálne), a že všetko NOVÉ zvnútra vynášaš, rodíš, buduješ.. Zvnútra vynášame Vnútornú Zem, kde všetko ukryté.. každý za seba, pre seba, pre nás presiahnutím závisení od niečoho, niekoho zvonka.

Spoľahnutie na seba - budovanie KVALITNÉHO VZŤAHU SO SEBOU AKO S CELÝM VESMÍROM JE NEUSTÁLY PROCES A PRÁCA NA PLNÝ ÚVÄZOK, JE TO TO JEDINÉ S ČÍM, S KÝM PRECHÁDZAME ĎALEJ.. VŠETKO OSTATNÉ SA ODVÍJA OD TOHO..

SPOĽAHNUTIE SA NA PREHLBOVANIE SVOJHO SPOJENIA SO SEBOU AKO SO ZDROJOM, Z TOHO VŠETKO PRAMENÍ, JE TEBOU TVORENÉ, ODTVORENÉ, PRETVORENÉ.. PRESAH ČLOVEKA JE NUTNOSŤ - MEDITAČNÝ STAV NULA, KDE VNÍMAŠ Z INÝCH PERSPEKTÍV, KDE VNÍMAŠ NIE Z ROZDELENIA VEDOMIA A Z ODDELENOSTI OD SEBA AKO ZDROJA VŠETKÉHO VEDOMIA. ROZPAMÄTÁVANIE SA AKO NA TO, ZISŤOVANIE CEZ SVOJE PROCESY AKO VŠETKO FUNGUJE - TVOJ ŽIVOT JE VZOSTUPNÁ ŠKOLA SAMA O SEBE...


Prameň slobody a hojnosti svojej multidimenzionálnej existencie,

prameň Sily a Moci ako Čisté Svetlo - vo svojej vnútornej jednote:

Vnímanie z Presahu Človeka - Vnímanie Bez Filtrov - žiadne skresľovanie informácií - JE samotný začiatok slobody.

SLOBODA Vedomia - Dovolenie si to Naplno - Dovolenie Si Seba Naplno - Uplatni to, Kým už si a čo už máš..
S RAdosťou Zdieľam zábery z posledných dní - Krištálová Dúhová Plazma a Gamma frekvencie “úradujú najviac”…

Zdieľam aj zopár vlastných foto svetelných kódov / bytostí / žijúce vedomie - informácie žijúceho vedomia projektované z kódov do rôznych tvarov, foriem - všetko univerzálny jazyk žijúceho vedomia / poznania ..

kRAsny čas 🦋


S úctou,

M 💎💫
2,006 views

Comments


bottom of page