top of page

Vzo-Vstup cez Bránu do Neba,Najväčšia Výzva: Fungovanie z Pra-Pôvodného Vzostúpeného Stavu Vedomia

Updated: Apr 17, 2021

DAR Seba Sebe..DAR poznania a pochopenia Seba, DAR Vedomia Seba - Pamäte na Seba ako Vzostúpenej Krist-AA-lovej svetelnej Bytosti, ktorá zostupuje do hustejších frekvenčných pásiem - nižších úrovní Vedomia vyjadrovaných v ťažšom fyzičnejšom tele - svete, spoznáva sa oddelene od seba, vyberá si zažiť seba z nespočetne mnohých perspektív, kostýmov a foriem..stratenie sa a nájdenie sa, opäť vzostupuje.. objavujem.e sa odznova vždy inak s vedomím, že Som to stále Ja-my.. vždy spoznávam.e, zisťujem.e niečo (staro) Nové úplne inak po novom.. Každý moment, je UNIkátny, môže byť - Je novým osvetľujúcim momentom hlbšieho pochopenia Seba opäť z iných perspektív.. Každý moment môže byť hlbším Zážitkom Seba ako Lásky, keď si dovolím.e...


Časy najväčších výziev:

Najväčšia Výzva pre Ľudstvo: Stretnutie Seba, Prijatie Seba, Svojej Tvorby, Stretnutie Svetelného a 'Tieňového' Ja - Zjednotiť sa v Sebe so Sebou cez úplné pustenie sa všetkého na ľudskej (ego) úrovni a hlboké uvoľnenie sa do Seba, do svojho tela, namiesto snaženia sa dosiahnuť niečo.. Najväčšia výzva je skutočné pochopenie - poznanie Seba ako galaktickej, kristovej a Zdrojovej (božskej Bytosti) Vedomia všetkého, uplatniť informácie do praxe a Aplikovať Organické Svetelné Kódy Tvorcu Novej Zeme cez ich Bytie a plné Ožitie, žitie - cez ich zosobnenie a ztelesnenie.. Náš svetelný krištáľový telový DNA kóding je kóding Vzostúpenej Zeme, ktorý vymieňame za Univerzálne Kozmické Svetelné Kristove Avatar vedomie a telo - prekódovávame-prepisujeme úplne svoj kóding, ktorý tvorí telo a reality 3D Zeme, lebo je zastaralý, obmedzený a neorganický, nie je aplikovateľný vo frekvenciách Novej Zeme, ktoré sú rekordnejšie každým momentom..tie aktivujú,preladuzujú vedomia a telo na iný kanál, vyladzujú, vyplavujú to čo s nimi nie je v súlade, len sa nimi zjednotiť..so svojim domovom v sebe..

Cez vzostúpený stav vedomia presahu človeka, premieňame svoje telo, svoje reality,tzv. hmotu, matériu, celé fyzično z bodu Kreácie a všetkých informácií z bodu 0.0. Vynulovávame všetko, čo bolo kedy vytvorené z 3D úrovne vedomia.. Pretvárame všetko z jednoty v Sebe od nuly v nule v súlade so svojim pra-pôvodným vzostúpeným Ja (jednota všetkych svojich aspektov, všetkých svojich častí).Vzostupujeme cez 'Spiritualizáciu Tela' - Zosobnenie a Ztelesnenie Duše-Ducha, Navracaním celej Pamäte na Seba cez sprístupnenie sa Sebe - svetlému a neosvetlenému Ja - Ultimátna Sloboda vystúpením z ľudských cyklov reinkarnácii Návratom Domov do svojich Pôvodných plne Expandovaných a Multidimenzionálnych stavov Svetelného Vedomia v Bytí, v tele a v Tvorbe Žitia..Je to aktivácii a ukotvovaní väčších množstiev Seba ako Čistej Lásky Zdroja Všetkého Vedomia do svojho koreňa, čo je super ultra sonic, ultra vysoko frekvenčné svetlo plné samých svetelne kódovaných dát- informácií, ktoré musí naše svetelné telo byť schopné procesovať, inak sa celé telo vypína, kolabuje, nie je v súlade s Frekvenciami Novej Zeme, ktoré určujú všetko a premieňajú cez Neustálu navýšenú Harmonizáciu DNA - cez lásku na lásku vyplavujú von všetky spomienky, teda emócie, kde je potlačená energie, kde nie je pochopené, uzavreté, teda vynulované, teda nie sú zneutralizované náboje.. všetciv našich realitách sú tu pre nás nami zvolená forma ZISTiŤ, čo si v sebe stále nosíme, čo nie je osvetlené, kde sa neprijímame ako čistá Láska, kde nie sme v láske, úcte a rešpekte voči sebe, kde nie sme slobodní, kde trpíme a nemusíme, kde si tvoríme utrpenie a netušíme a nemusíme - kde si bránime v hojnosti všetkého.. vesmír nám samozrejme prináša aj kontrasty - aktivuje nás ako Čistú Zdrojovú Lásku.. INTEGRITA na úrovni duše a My ako Univerzálna Láska - Vedomie sú PODKLAD a základ pre Vzťah Novej Zeme so Sebou, teda všetky svoje rajské reality Novej Zeme ako takej.. Najväčšia výzva pre ĽUdstvo je čeliť kolektívnemu a individuálnemu Tieňovému Ja, prestať potláčať Svetlo-Vedomie-SEBA ako Zdroj všetkého, nájsť a navrátiť sa do svojej Ľudskosti a odovzdať ju - úplne Presiahnuť Človeka v sebe, lebo to si vyžaduje návrat do jednoty vedomia hviezd, slniek a galaxií.. Ľudský typ rozmýšľania, vzťahov, potrieb (chtíčov) a ponímania ako takého je ľudská mentalita (nedostatkov, strachov a súdov, domnienok, hierarchie, piedestálov, otočenosti proti sebe, teda ostatným), ktorá stojí v ceste Ultimátnej slobody a Hojnosti všetkého zosobniť, ztelesniť, žiť sa ako Vedomie Novej Zeme Naplno cez Ultimátnu premenu - integráciu svojho vzostúpeného Ja - Vzostup do Novej Zeme - expanzia vedomia do Neba - Kráľovstvo v Nebesách cez úplé prečistenie pekla v sebe - zostup a kontrakcia Vedomia (výzva pre ego, tzv. ego smrť).. prvý krok je plne prebrať zodpovednosť za svoju tvorbu, a priznať si všetko v sebe pre seba, seba-vyznanie - vyznanie sa v Sebe - KomUNIkácia je základ ÚNIE v sebe so Sebou ako všetkým..Pochopenie, že Obete neexistujú, zlé-dobré, správne-nesprávne nie je.. Je to všetko sebou zvolený, vybratý, vytvorený typ Matrixu, teda zážitku, ktorý je rovnako cenný ako všetky zážitky.. Vyberáme si celú škálu zážitkov.. 3D Zem je ego-separačný programing tvorby zážitkov z oddelenosti od Seba ako Zdroja všetkého po čom Ľudia túžia a nie je to zvonka.. Zdroj ničoho nie je vonku..

Lepšie-horšie nie je, ani nižšie nie je horšie a vyššie nie je lepšie..to je kruh v ktorom sa rado ľudské ja zamotá, lebo nechápe, že sa jedná o vysvetlenie úrovní vedomia, vibračnej hustoty, frekvenčno-vibračných pásiem, dimenzií Seba ako rôznych oktáv svetla.. Tmavé ja nie je tmavé, je len menej osvetlené, potrebuje lásku a prijatie, plné precítenie (sa).. len tak vieme integrovať Seba.. Tiene, tieňové tzv. naše falošné ego identity a lipnutia vznikajú vytvorením emočných konfliktov, ako kompenzácia nedostatku sa vyjadriť - odkomunikovať sa naplno od ranného detstva.. ako následok Kontroly a ovládania, snahy sa vopchať do krabíc, do ktorých sme sa nikdy nezmestili.. ako dôsledok potláčania emócií, energie, seba ako svetla..

SLOBODA od Duality, resp. od zvyku dualitného boja v sebe a viery vo vlastnú bezmocnosť.. preto som aj slovo 'pomáhať' zanechala v 3D zemi, lebo je to slovo 3D mentality obete a nedostatku vlastnej moci prameniaceho z nechcenia sa postaviť do sily a moci ako Mocná Bytosť a tiež je to aj slovo vyjadrujúce, že niektorí sú schopnejší viac a niektorí menej, že niektorí potrebujú pomoc a niektorí nie.. že niektorí sú mocní a niektorí nie.. ''Pomáhanie zvonka a zachraňovanie'' - celé je to 3D hra.. Po Moc sa nechodí Von.. cesta je vždy dovnútra, tam kde človek nerád chodí, lebo musí cítiť naplno seba - sebaprijatie a uctenie toho, čo cítiš, aby si to mohla prečistiť a netočiť sa v tých istých príbehoch obete (seba)..

Na úrovni duše sme všetci rovnako mocní, schopní, to isté svetlo..ide o to, kto sa ako so Sebou prepojil a funguje zo jednoty so Sebou ako Dušou-Zdrojom Univerzálneho vedomia, lásky, sily a moci lásky.. Slovo ''liečenie'' som zanechala v starej Zemi, keď som uvidela aký typ realít to tvorí, takisto bezpodmienečná láska, čo je výtvrom ega nechápajúc, že nič také neexistuje, lebo podmienečná láska nie je, to nie je láska v tom prípade.. Mnoho slov som zanechala, lebo tvoria matrix starej Zeme, alebo ak musím, použijem ich v iných tónoch poprípade pridám úvodzovky.. Nová Zem sú inú slová v iných tónoch.. Iná hudba, iná energia, iná vôňa, iný pocit, iný zvuk, je to krása svetla - krása ako pocit lásky, rozplynutia sa, prirodzenej krásy zvnútra von - je to pocit Nebies, Raja--stará Zem je peklo alebo medzi.. do kedy peklo nie je plne integrované, dovtedy nemôžeme zažívať Novú Zem na stálo alebo aspoň dlhodobo.. nie je to o úniku od seba ako 'od 3-4D' systému, ale o čelení tomu, že Zdroj Systému Kontroly, potláčania, ovládania, zatláčania, ničenia a znehodnocovania, teda deaktivácie svojej svetelnej kristovej DNA - manipulácia vedomia je vnútri a netušilo sa.. Vonku nie je s kým alebo proti komu ''bojovať'' ani proti komu sa brániť, chrániť teda unikať.. infekcia je vnútri - nahratý vírusový softwer, programing otočenia sa proti sebe (ego-tzv. ''nepravé ja, tzv. falošná identita')

Je to znečistená kristalová štruktúra v sebe - ľudské - planetárne telo (3D) vytvorné odchýlením pôvodnej osi Zeme, vytvorením úplného pádu Atlantisu, deaktivácie pamäte - svetelnej DNA (vedomia) cez pád všetkých hvieznych brán vedomia Zeme-svojich v tele... Lineárne - posledných 26 000 rokov, z čoho posledných 2000 rokov bolo obdobie vedomia a tela ukrižovaného krista v sebe cez vytvorenie konštrukcie kríža a nevedomého utrpiteľa, ktorý je obeťou vonku niekoho, niečoho, vlastnej nevedomosti...Úplnému Rozpomenutiu sa bráni vlastné a kolektívne ego, lebo sa chráni pred vlastnou smrťou, chráni sa, bráni sa pred precítením všetkej bolesti naplno..zistením čo sme si to robili, odohrávali, prečo..zistenia, čo a ako a prečo bolo-je vytvorené.. Výber zážitku, výber hry je vždy na nás.. Rozpustenie obranných a ochranných mechanizmov je základ preniknutia hlboko do seba, pouvoľňovať to, čo treba, aby telo odľahčilo, mohlo previbrovať do oveľa ľahších dimenzií Novej Zeme.. toto je neustála práca na plný úväzok.. Je to celé o Vibračnosti - čo nie je láska, je ťažké, je to cítiť.. ale ego má obrannú reakciu proti láske, alebo sa úplne nalepí, vytvorí Nitky lipnutia a neslobody - tzv. chce ju, ale odmieta ju, bráni sa, hrá hry, prekrúca, vymýšľa si, lipne a snaží sa ťahať energiu.. závislosť od nebytia Sebou - od pretvárky, od robenia ako robot, bez bytia najprv, od utrpenia a podmienenosti vonkajškom sú mega zvyky vrátane podprahového súdenia sa-druhých, porovnávania sa, súťaženia, snaha o získanie niečoho zvonka cez druhých (láska, bezpečnie, pozornosť, výživa, rozpoznanie, ocenenie, špeciálnosť,potvrdenie byť sebou atď), snaha o perfekcionizmus, robiť všetko správne, snaha nájsť jednu správnu odpoveď na všetko a správnu cestu, strach zo zlyhania (a mnoho iného)..

V skratke, Je to zvyk byť 3-4D človekom, ktorý vlastne vôbec nežije, ktorý sa úplne presahuje..

Vynulovávame cel Akáš a tvoríme úplne nový Akáš Novej Zeme cez zrýchlené odžitie všetkého, kde sú ešte náboje, kde nie je rovnováha, kde je záťaž... Naše ľudské ja a ľudské telo je príliš ťažké plné batožín.. Prepisujeme celú históriu, tvorime budúcnosť tu a teraz ako už budúce Ja na budúcej planéte, prepisujeme všetky knihy, manuály, nič zo starých pravidiel, kategórií, noriem neplatí, nedá sa v nebi uplatniť.. Nebeské stavy Novej Zeme omniprezencie prirodzene dosahujeme cez uvoľnenie sa do seba, sútredenie dovnútra na dýchanie, ina Bytie.. Meditácia, Transcendencia - Rozšírené stavy vedomia - stav Vedomia Zdroja v Sebe, tzv. zážitok Božstva v sebe, nekonečnosti, večnosti, bezčasovosti... absolútno.. Láska..

Bod Rovnovdennosti je práve Možnosť “super kvantovej akcelerácie a skokov”, čo už je vlastne tále..možnosť hlbších prienikov do seba, tzv. zmáčknutých gombíkov,

hlbšej slobody, jednoty, lásky v sebe... Všade, kde nie je sloboda a jednota, všade, kde nie je pochopené, vyrovnané, vyplatené dlhy, zneutralizované náboje a nebolo preniknuté hlboko do tela, ostalo sa v zone komfortu s čistením - to všetko je len viac a viac zosilňované - “viac neznesiteľné pre človeka”..

3-4D Ľudstvo stojí pred najväčšou výzvou.. úplne sa premeniť od základov a sem patria ľudské typy vzťahov, ktoré si odohrávajú nerovnováhy vlastnej vnútornej rodiny (Matka otec dieťa)..

Všetky body sú už teraz kľúčové a body zlomových rozhodnutí a udalostí..

Fokus na zmajstrovanie sústreďovania svojej energie na budovanie svojho svetelného tela - toto je veľmi dlho podceňované, lebo ľudské ja miluje riešiť vonkajšok, druhých, nedokáže sa sústrediť dovnútra, ego-myseľ-hlava sa nedokáže utíšiť.. preto meditačné praktiky sú tak dôležité až do kedy nevychádzame z meditácie..je to prirodzený stav, z ktorého fungujeme zo svojej hĺbky prepojenia..


Naše telo sa viac a viac prispôsobuje (snaží sa), adaptuje na klímu a na Hudbu novej Zeme - kristove frekvencie, solárne plazma frekvencie, rôzne mixy kozmických frekvencií vedomia N.Zeme, ktoré aktivujú Organické Kódy Stvoriteľa v nás - svetelné kódy Novej Zeme, zaplavujú naše telo zvnútra von, ohrievajú, ochladzujú, transmutujú, tak (sa) transformujeme.. pointa alchýmie solárnou plazmou.. Na nás je vymeniť svoj neharmonický hudobný rozladený nástroj akceptáciou, prijatím, integráciou a presahom za pôvodný originálny nástroj Lásky, ktorý dokáže uniesť zvukovo-svetelné ultra vysoké frekvencie Hviezd, Slniek, Galaxií - Domova, Kristovej Zeme-Hviezdy...

Naše svetelné Telo je Hudobný Nástroj pre Kozmickú Hudbu Domova, Prerábky Tela cez vlastné vlastné Svetlom-Lásku-Neustála Harmonizácia DNA..Rozladené Telo nemôže hrať božskú Musicu Universalis.. Zvukovo-Svetelné Telo je Základ, ktoré vibruje - rozpráva - píše - kreslí - spieva - tancuje - formuje - vedome sníva - UKOTVUJE a formuje, vibruje Novú Zem do formy, hmoty, matérie-fyzična.. Fyzično je úplne iné od 5D plus... tak, ako je úplne všetko... Je to menej a menej o fyzične.. Všetko to, na čom bazíruje človek je dočasné v podstate úplne nepodstatné.. nič z toho nie je dôležité.. je to len hra na niečo, niekoho - tzv. falošné identity vytvorené v rannom detstve ako kompenzácia..Vždy, keď sa nevyjadrilo to, čo malo v dieťati sa tvorí konflikt, potláča sa, stáva sa z toho zvyk..


Téma akutálnej Pasáže:

Aktuálna marcová Pasáž už ako spomínaná vo všetkých marcových článkoch je pasáž Kozmic.Krist. Srdca a Vedomia, Pasáž Vzťahov, Vzťahu so Sebou, pasáž Slobody, Fokus na Jednotu s telom-so Sebou ako s vedomím všetkého..v prelínaní s aprílovou - Zmŕtvychvstanie - skutočné Ožitie naplno ako večný duch Po Vzostupe cez úplný Zostup presahom akýchkoľvek rozdielov..


Fokus na svoje telo:


Čo ti chýba v tomto momente ? Čo si pýta tvoje telo ? Cítiš sa v tomto momente vnútorné slobodný-á ? Ak nie, kde si v tom brániš ? Ak áno, cítiš, ako to vôbec nezávisí od vonkajška ? Pokiaľ svoju vnútornú slobodu a moc neodovzdáš von, si Doma v Nebi.. Je to o tvojom pocite, ako sa cítiš, takú Zem vibruješ, takú zažívaš.. Presahujeme všetko obrovskou rýchlosťou, ak si dovolíme.. Budúce Ja teraz - aké je ? Aký je to pocit ? Zmenou vo svojom frekvenčno-vibračnom naladení meníme všetko.... Kráľovstvo Nebeské je naozaj vždy na dosah ruky.. ale nemôžú sa aplikovať mentality, nastavenia a prístupy Starej Zeme na niečo, čo nie je ani len viditeľné a už vôbec nie poňateľné pre 3D a ani 4D aspekt vedomia (človek)... Zmena nielen celého prístupu, nastavení, pohľadov, perspektív, ale aj ochota vôbec vidieť - čeliť sebe - ochota cítiť, najprv plne prijať a precítiť celú situáciu.. Moja reakcia, moja energetická Odpoveď mení celú situáciu... z akého miesta v sebe reagujem.. reagujem z jednoty a prepojenostiv Sebe, alebo z emočného stlačeného gombíka - z reakcie ega, chránim sa, bránim, unikám, nachádzam rôzne taktiky na Vyhnutie sa tomu, čo bolo vnútri spustené.. Všetko je spustené naraz.. ak práca so sebou doteraz nebola skutočne hĺbková, tak nastávajú ťažkosti... POROZUMENIE, POCHOPENIE, AKCEPTÁCIA SEBA NAPLNO A VĎAČNOSŤ TELU, ŽE AKCEPTOVALO toľko nelásky, zneužívania, znehodnocovania, niečenia sa, kontroly a ovládania vlastným egom netušiac...Ten Dlh je dlh Seba SEBE.. Plná Pozornosť - Prítomnosť - Sústredenie sa do Seba a nerozmýšľanie, iba Bytie, plynutie, počúvanie vnútra.. jednota srdca a mysle... Ochota a sprístupnenosť sú základy..

Špeciálny portál Kristovho Vedomia 12.3.-18.4.2021 - Trináste Alchymické štádium elementu Éter - ohnivé vody - Plazma - štádium Vzostupu Vedomia a Zostupu Krista “do ľudského tela”, ktorého svetlo mení úplne všetko od základov.. Vstupujeme naplno do pasáže Kozmického Krist. Srdca - pasáž rovnodennosti, ktorá je jedna z najpotentnejšich TRANZITNÝCH období, takisto je to “vždy najväčšie obdobie výmeny duší”, a zvolených exitov, odchodov.. Je to (ďalšia) super potentná Pasáž VYSLOBODENIA SA od ľudského spôsobu tvorby žitia a fungovania ako “obeť vlastného nevedomia a všetkých svojich odvrátených aspektov”, ktoré tvoria “fantómovú tieňovú Zem=3D Zem”. Je to kľúčový 33.dňový prechod pasážou vzostupu vnútorného svetelného majstra v nás ~ Krista ~ ako prapôvodný typ vedomia stvoriteľských a zakladateľských rás. Nie je to osobe, o konkrétnom tele, forme, mene, je to o type Energii, o type Vedomia. VSTUPUJEME DO PASÁŽE PRESAHU KRÍŽA, cez jeho Stred zistením, ako sa sami tvoríme Utrpenie, ideme proti sebe, ničíme svoje telo cez vlastnú kontrolu a znehodnocovanie vlastnej Svetelnej Kristovej DNA. Ukrižovanie a Zmŕtvych-vstanie “je vždy aktuálne v poslednom 13.alchymickom štádiu - druhá polka marca až prvá polovica apríla - do 18.4.”.. avšak tieto témy a ich “ukradnutie, pošpinenie ego zámermy vládnuť, ovládať, kontrolovať všetkých, žať životnú silu a energiu od más, ich úplné prekrútenie a “spravenie z toho, niečo, čo to nikdy nebolo” práve vytvorilo 3D Zem- “falošný systém presvedčení, systém akože podpory a starostlivosti o druhých, systém akože normálnych a vhodných noriem, zdielanie akože právd a faktov, ktoré sú čisté klam...á” na ovládanie celej populácie...Preto 3D Zem je vytvorená opačnou Kristovou znečistenou architektúrou.. Je to možnosť pre mnohých presiahnuť ostnatý nízko-frekvečný plot ukrižovateľských čipov v tele, ostatnej koruny, ktorá reprezentuje uväznenie a neustále dávanie sa na kríž ako obeť, utrpiteľ, a takisto dáva na kríž ostatných “za ubližovanie” = neprijímanie zodpovednosti za svoju tvorbu ako tvorca, a “nechcenie, neochota uvidieť inak”.. že na úrovni Duše, smrť neexistuje a ani žiadne ubližovanie, práve naopak. Ostatní a “všetko vonku” nàm má ukázať, či a kde všade si ubližujeme a prečo, že nemusíme.. 3D programy sú programy / mentalita “anti-Krista”, ktorý zradzuje samého seba, a vôbec netuší..VEDOMIE JE SLOBODA A PLNE NAVRÁTENÁ PAMÄŤ, “ako to všetko je/bolo vytvorené”.. JE TO NAŠE VLASTNÉ SVETLO, KTORÉHO MÁ ČLOVEK NEDOSTATOK, preto je obeť vlastnému nevedomiu a bezmoci.. Vchádzame do ešte intezívnejších časov, kedy “sa už nikto nemôže vyhýbať ničomu v sebe”.. žiadna zóna komfortu a “myslenie si, že som Vedomý-á, prebudená” a pri tom stále na povrchu.. atď.. “Padanie strechy na hlavu”, pády domčekov z kariet je súčasť procesu pádu starej zeme a jej vzťahov, realít a systémov. “Až do skutočného prebúdzania netušíme, ako si ničíme vlastnú DNA, čiže telo, ako ukrižovávame vlastného Krista, “bojujeme” s vlastným svetlom, potlačame vedomie a svetelnú DNA, lebo zvyk a program je “byť proti sebe, Bytie stratení v dualite “boje zla a dobra, svetla a tmy”. Naše svetlo = vedomie = láska = informácie = Sloboda=bezpečie, istota = hojnosť pramení z našej KRIŠTÁLOVEJ DNA - TELA AKO ZÁKLAD PRE DIAMANTOVÉ SLNEČNÉ PLAZMA TELO AVATARA..

OBDOBIA kódov 3 - 6 - 9 - 12, kde sú rovnodennosti a slnovraty sú aj potentné obdobia pre vyvolanie veľkej drámy, senzácii, show na upútanie pozornosti, na väčšiu kontrolu správania sa más na cez manipuláciu s emóciami.. Pokiaľ 3D systém dekonštruujeme v sebe - DEKONŠTRUKCIA KRÍŽA, oslobodzujeme sa od Podmienenosti Vonkajškom, od ničenia sa, a od cennej strácania energie..začíname “cestu” REGENERÁCIE, Detoxu, rehabilitácie, Odparazitovávania, Obnovy svojho svetelného tela Organickou Naturálnou formou akou si pýta naše vlastné telo - “vozidlo buď pekelné do pekla (3DZem), alebo vozidlo nebeské hviezdne do Neba (vzostúpená Nová Zem).

PASÁŽE VEDOMIA, ktorými si prevádzame sú pasáže PAMÄTE A MOŽNOSTI SLOBODY: Zažívanie vždy väčšej živosti - darov - pokladov všetkými “milónov krát znásobenými” zmyslami - “ľudské zmysly sú otupené”.. nervový systém najviac oslabený. My ako kolektív N.Zeme vieme, vidíme, počujeme celou svojou bytosťou - čítame / cítime všetko - vidíme holograficky, že sme vo vlastnom lucídnom sne a hologramoch. Väčšia farebnosť a “neuveriteľná” hojnosť, rozprávka, krajina zázrakov “je naša normálka” k dispozícii každému, kto si vyberie, naladí sa, prepojí so Sebou ako Zemou, hviezdami, slnkom, so sebou ako s úplne všetkým. Sloboda cez opustenie cyklov zemskej hry a školy lásky/pochopenia / súcitu bez bytia rohožkou niekomu alebo bez kŕmenia nedostatkov, cez vystúpenie z cyklov zemskej reinkarnácie recyklovania duše do tých istých kruhov - vystúpenie cez 8D metagalakticeho jadra a vedomia systému Orión.

Pokračujú: REKORDNE NAVÝŠENÉ Gama Frekvencie, “rôzne mixy kozmických frekvencií” HARMONIZUJÚCE NAŠU DNA VIAC A VIAC - HUDBA RAJSKEJ ZÁHRADY ZVNÚTRA VON, NA KTORÚ LADÍME SVOJE TELO AKO HUDOBNÝ NÁSTROJ, KTORÝ BOL ROZLADENÝ, naladený na nízko-vibračnú hudbu LUNÁRNEHO VEDOMIA TVORIACE OTROCTVO - Lunárne reťaze pretíname cez Vyslobodenia z astrológie, ktorá neustále berie v úvahu mesiac a čierny mesiac..toto je niečo, čo som zanechala v 4D.. Neslúži to finálnemu zjednoteniu Mikra a Makro-KOZMU - PRESAH CEZ 5D do neba ~ vzostup na úrovni vedomia nasledujúci vzostup tela.. na GALAKTICKEJ ÚROVNI všetkých našich galaktických aspektov a na POSVÄTNEJ ÚROVNI DUŠE - Kristove vedomie.. Ak na tom pracujeme, dovoľujeme to - Naše telo je viac a viac premieňané na plazmu cez vyplavenie programingu “toľkej bolesti z eónov rokov naraz..” celý Akáš je z tela vyplavovany a galaktická karma “vrátane zemskej” je v tele. Pokračujú Mega aktivácie Merkaby, mega je veľmi slabý výraz, tí ktorí vzostupili na úrovni tela už ani len Merkabu nemajú, rozpadla sa, je to komplexný systém hviezdnych brán, čisté Plazma svetelné Avatar univerzálne telo / Svetelne vedomie Zdroja. Veľmi veľmi dôležitá je Únia / Jednota s telom: Naše Telo Novej Zeme = Univerzálne svetelné kozmické Kristove Vedomie = galaktické vedomie = pamäť = návratený originálny stav plného Vedomia/Pamäte , ktorému sa prispôsobuje naše Bytie a telo, naše reality, úplne všetko. VŠETKY VERZIE SEBA, VŠETKY SVOJE EXISTENCIE, ŽIVOTY, REALITY ZJEDNOCUJEME OPÄŤ DO JEDNEJ = Univerzálna múdrosť / poznatky cez ožitie organických kódov Tvorcu a budovateľa Raja a Neba na Zemi. Silné aktivácie Šišinky, lebka, mozog, “hlava v oblakoch”, všetko rastie, dýcha, pocit že telo exploduje “ Lebo sa doňho snaží zmestiť univerzálny Avatar = zjednotená Bytosť svetla.

Súčasťou PLNÉHO NÁVRATU VEDOMIA, TEDA SLOBODY, je uvedomovanie si PORTÁLOV HVIEZDNEHO VEDOMIA V NAŠOM TELE, cez ktoré môžeme hýbať Kristove svetlo, ak sme schopní sústrediť dostatok energie v sebe, vytvoriť rovnováhu a podmienky pre telo sa opraviť a obnoviť do pra-pôvodnej formy, čo je niečo, čo každý musí zmajstrovať, lebo nemôže pokračovať s telom a mentalitou 3D Zeme do 12D ++ Novej Zeme.. Všetky portály Svetla / hviezd v tele a na Zemi boli deaktivované, “začipované”, slúžiace na zneužívanie energie/moci/tvorbu a udržiavanie kontroly nad SVETLOM vnútri.. Sú to portály do systémov Hviezd a hviezdneho a slnečného vedomia - Do JEDNOTY VEDOMIA SLNKA A HVIEZD. Všetky čakry sa po ich obnove roztočia pôvodným smerom a rozpadnú sa/zlúčia do JEDNEJ - “to je aktuálne dianie, až do kedy 3-4D Zem /telo úplne neodpadne”..

PASÁŽ ROVNODENNOSTI A 13.GALAKTIK. ZNAMENIA RÝB - 13.ŠTÁDIUM PREMENY “na večného Krista” - 13. Alchymický Zákon:

Keď Kristovo vedomie a diamantové slnečné telo “zostupuje”, je to možnosť pre masy ľudí sa navrátiť k Sebe Domov.. je to čas počatia Božských projektov, ktoré rodíme počas decembra, januára, februara.. Január a február sú zároveň ďalšie počatia, ktorých ovocie oberáme počas Leviej brány, kódov 88,99. Je to pasáž VZŤAHU SO SEBOU AKO so SVETLOM, Kompletizácia ďalšej fázy evolúcie - Transmutácia fyzična cez DUCHA/DUŠU/ZDROJ SVETLA, ktoré nie je “možné skorumpovať” tak, ako to celý čas “bolo na 3-4D Zemi”.. Nová Zem nie je show, ani biznis, ani show-biznis, ani hlásanie informácií, ktoré sú “poškvrnené”, sebou poriadne, nepochopené sú to Domnienky.. Nová Zem takisto nekŕmi nedostatky a nepodporuje nedostatočnosť, lebo nič také neexistuje, iba bariéry, limity na hojnosti, ktorá je vždy v nás prítomná..Učíme sa znásobovať hojnosť, ktorou sme, všetko, čoho sa dotkneme sa premieňa na zlato.. toto je Superschopnosť každého z nás, keď sa vrátime k sebe ako ku LÁSKE-VEČNÉMU SVETLU..

VZOSTUPUJEME AK SPIRITUALIZUJEME SVOJE TELO NAPLNO CEZ ALCHYMICKÉ ZÁKONY MAGNUS OPUS - Svetlo našej Duše / svetelné telo “preberá vedenie”, stávame sa OPÄŤ SEBOU - SVETELNÝM vedomím/telom. Frekvencie KOZMICKEHO KRISTA zostupujú do ľudského tela cez otvorenú korunu do koreňa “vďaka čomu” vzostupujeme na úrovni tela...postupne..sem patrí aj zmajstrovanie Kundalini Shakti.

Cez postupnú integráciu seba, Stávame sa “svojou” Dušou - “5-6D telo”, monadom / nad-duša/skupiny / hviezdne rodiny 6-9D monádové telo / Avatar vedomie-telo 10-11-12D /12D-16D+ Ríši Slnko/Univerzálna Myseľ, KOZMIC.Trojplameň.

Jarná rovnodennosť je čas “najväčšieho vyplavovania všetkých tieňov, tzv. haluzí, odvráteností, šialenstva a absurdít naraz” vrátane / karmy / potlačenej bolesti / generačných tráum a drám spôsobených oddelením sa od Seba akood Zdroja, tvorcu vyplavujúce sa z DNA, z kostí, zubov, svalov.. vrátane programov nedostatkov vedomia, čiže nedostatočnosti a kompenzované “všeličím”... je to Bod vyplavovania extrémnych nerovnováh “a vlastnej temnoty, ktorá sa naplno stretáva s vlastným svetlom... Vidím rozdelenie populácie: “časť je katapultovaná do pekla, časť do neba..” Všetko závisí od toho, či sme nabrali odvahu prejsť bránou do Neba/Nula a úplne zanechať všetko, čo je “ľudské” prirodzene, nie nútene.. “ľudské spôsoby tvorby žitia a fungovania ako také”..

Od začiatku marca, je portál Kristovho vedomia a srdca naplno otvorený, čo je samozrejme “šanca aj na väčšie zneužívanie a extra veľké pasce vlastného ega ”.. Obdobie najväčších “ego pokušení a skúšok”, či rozoznáme, či naozaj fugujeme z integrity a či sa môže prejsť bránami do Raja/Neba = presah akékoľvek duality a polarít cez Neutralizáciu nábojov v sebe.. Neustále Rekalibracie Nulou, Rekalibracie, prepis DNA, prekonfigurovávania tela na iné číselne súradnice lokality Novej Zeme..

Jediné nebezpečenstvo je, keď nie sme prepojení so Sebou ako so Zdrojom, sme na pospas vlastnému egu, “vonkajšku”, lebo si slobodne nevyberáme VEDOME TVORIŤ SVOJE TELO, REALITY, ZÁŽITKY. Prečo je to pasáž vzťahov ? VZŤAH SO SEBOU ODRÁŽANÝ VO VZŤAHOCH VONKU, TVORÍ ZÁKLAD REALÍT A SYSTÉMOV, ktoré zažívame.. Sloboda od tvorby ľudského utrpenia (na kríži), sloboda od nevedomého vytvárania si bolesti, sloboda od Kontroly vlastnej ego-mysle/väzenia vrátane programu Súdenia sa-ostatných.. Súdny deň je tiež symbolika - prechodu bránou do Neba a kompletizácie dvanástej “pod-medzi dimenzie” štvrtej dimenzie - “sloboda od vlastného obmedzeného ja”.. Sudca, ten čo je súdený a celý súd, porota je jedna a tá istá Bytosť - ty & ty.. My neunikáme, my dekonštruujeme/pálime 3-4D systém v sebe cez prečisťovanie svojej KRISTalovej štruktúry..

Niečo viac ku 13. Alchymickemu štádiu prerodu a vzostupu korelujúce so znamením Rýb 12.3.-18.4.: Alchymická Téma je VZOSTUP, DOKONALOSŤ SVETLA - TELO SOFIE/KRISTA ODRÁŽAJÚCE SVETELNÉ VEDOMIE JEDNOTY V SEBE. Element s ktorým pracujeme je najvyššia oktáva vody - ÉTER, ohnivé plazma vody - VEČNÝ PLAMEŇ, ktorý spaľuje všetky nečistoty. Toto je podobné mega transmutujúce štádium, ako deviate štádium znamenia OPHIUCHUS, ktorého cyklus je 29.11-17.12. Dokonalosť (zvnútra von) je docielená cez vnútornú alchymickú svatbu Matky a Otca v sebe, ktorých ÚNIA vytvára 3. Hviezdne Vedomie = čistá Múdrosť symbolizovaná KRISTOVÝM DIEŤAŤOM V NÁS - kreatívny inovatívny génius vnútri. SVATBA / ÚNIA S HVIEZDAMI - s celým Zdrojom Vedomia / Únia s Božstvom v sebe - KomÚNIA - je ULTIMÁTNY STAV VEČNOSTI NESMRTEĽNOSTI SVETELNOSTI, žiješ ako lúče Svetla. Ak si prajeme sa premeniť na Vzostúpenú Novú Zem, stávame sa svojim pôvodným Ja - ČISTÁ KRIŠTÁLOVÁ BYTOSŤ VEČNÉHO SVETELNÉHO TELA, ktorá sa vyslobodila z karmických kruhov reinkarnácii do väzenskej 3D Zeme. Čo je proces vzostup seba ako planéty, cez Zmenu svojej architektúry, štruktúry tela. Celistvá Božská ANjelska ľudská Bytosť Aurora Aura, “žije už dávno” v ďalších dimenziách..tvoje “budúce Ja” z úplných Pra-počiatkov. Na každom je, či sa PRIJME NAPLNO SO VŠETKÝM A ZAPOČNE SLOVAMI NEOPÍSATELNÉ ČISTENIA, premeny, presahy 3D planéty cez zjednotenie všetkých typov a verzií Zeme.. žiadna iná planéta nie je..to sú všetko len ďalšie verzie a aspekty Zeme..všetko vrámci Jedného Slnka expanduje.. Všetky Astrologické Znamenia Zjednotíme, presiahneme cez Stred tak, ako Kríž samotný = 4. Dimenziu.. sem patrí aj mesiac a tzv. čierny mesiac..to nechávam.e v starej zemi... jej systémy sú zastaralé, nie je nič z nej aplikovateľné v ďalších dimenziách..Tie rozkoly sú viditeľnejšie medzi ľudstvom ako takým.. Tí, čo plne už žijú Novu Zem v Sebe vo svojich realitách, predstavujú už vyspelú budúcnosť, ktorej mentality starej zeme nerozumejú, sú ako keby z inej doby... Majú v sebe všetko pre vybudovanie spoločností, komunít a civilizácii Novej Zeme a tak sa už deje... len to pre nižšie relmy nie je viditeľné, nemajú tam vstup, aspoň nie na dlho, lebo sami si ten vstup - prístup musia obnoviť, sprietočniť, zmajstrovať..hlavne prečistiť, to kde si bránili v Bytí, tvorbe - Žití Rajskej Nebeskej Záhrady naplno...

Všetko je tu pre nás ako DAR možnosti ultimátnej slobody, nie je to osobné a ani nič nie je proti nám..to len my môžeme byť proti sebe...

Nová Zem je naše fungovanie ako:

Ožité Vedomie Vzostúpenej Novej Zeme v Bytí-Forme-Tele neustálou Harmonizáciou DNA, ktorá spôsobuje hĺbokové Prerábky Tela cez vlastné svetlo zvukmi domova - Pretváranie Nášho tela v SÚLADE s Hudbou - Frekvenciami - Číselnými Súradnicami Novej Zeme vrámci Srdca-Jadra ANdromedy, Srdca Jadra Všetkej KREÁCIE..

Pre-pisovanie, Pre-kódovávanie, Prekonfigurovávania Tela, softwer aj harwer sú iné a neustále “aktualizované”, prispôsobené RASTÚCEJ SILE FREKVENCIÍ..

Pôvodom, je Naše telo kristalový dokonalý hudobný nástroj a vesmírna Loď, vozidlo do neba, respektíve nebeské vozidlo, ktorá bola v zruinovanom stave, lebo vedomie-svetlo-láska-spojenie so Zdrojom informácii a výživy v sebe bolo na minime...Spojenie s energeticko-informačným tokom a Komunukáciou na všetkých úrovniach bolo odseknuté... Oprava, obnova, regenerácie, ZCELISTVOVANIE sa CEZ VLASTNÉ SVETLO (duše) = Cez väčšie “dávky lásky”, ktorá len ukazuje, odhaľuje - osvetluje, “vypichuje”, čo ňou nie je.. Detox a údržba čistoty a este väčšia čistota, je nekonečný proces..ale už si nespôsobujeme ľudské utrpenie.. to “ide z tela von, u kostí, svalov, zubov, z DNA”. Jazvy a “značky po vpichu” svetlo opravuje / zaceľuje najdlhšie vrátane toho, čo je hlboko v kostiach...kosti sú oporná štruktúra systémov (tela), tam vonku - menia sa na tekutý kristal-plazmu-solárnu plazmu tak, ako naša krv, proste úplne všetko.. mení sa dýchanie a aj kyslík v krvi.. menia sa farby.. ŽIJEME Z CELÉHO SPEKTRA FARIEB VŠETKÝCH DÚH z celého spektra všetkých svojich paralelných existencii spojených opäť do Jednej. Žijeme z celého spektra MULTIDIMENZIONALITY všetkých harmonických univerz, vibračných hustôt / “identít” (HU, density). - už zdieľané v januárových a februárových videách a článkoch..

Telo sa opäť preladzuje na úplne iné kanály, preladzuje, vyladzuje, zlaďuje s Univeezálnou Hudbou Domova.. Kľučové Prechody hviezdnymi bránami vedomia a Pasážami Krist. Srdca a Vedomia —> čas veľkolepých tranzitov, exitov, prechodv bránou do Neba je prechod Ultimátnou nulou - stred kríža, stred osmičky, z ktorej tvoríš, funguješ, žiješ už v súlade so svojim Nekonečným tzv. “pravým Ja”/My v Jednote Svetelné Ja a Neosvetlené Ja, vyššie a nižšie ja ako jedno. Všetky aspekty vedomia ako Jedno. Jeden a ten istý vesmír..


Prechádzame si Vzostupom na úrovni Duše - Posvätnosť - Kristove a Božské Vedomie a Vzostupom na úrovni Galaktickej cez prečistenie úplne všetkých odvrátených strán.. cez návrat Pamäte zisťujeme, čo sme si to celý ten čas odohrávali dookola len v iných kostýmoch.. Soular - horko - Slnko - plameň - svetlo duše, potreba sa prepojiť, Plazma je galaktická - chlad, ochladenie a silná orientovanosť na misiu, nepotreba sa prepojiť s ostatnými.. striedajú sa aj niekoľko krát za deň podľa aktuálnych frekvencií..
P.S: Sebastarostlivosť “ o seba najprv” je základ: Priestor, príroda, vzdialenosť od ostatných, spánok, veľa spánku a odpočinku - najviac sa čistí, integruje, pracuje práve počas spánku.. Pohyb podľa pocitu, ako telo pýta.. vyhýbať, vykričať, vyčistiť..energia sa musí hýbať.. HLAVNÁ OTÁZKA PRE SEBA: ako sa cíti moje telo? Čo odo mňa potrebuje?

SEBALÁSKA - “ja ako láska k sebe” ~ “nechcenie ničoho” a vďačnosť za všetko je kľúč - “iba Bytie v láske a vďačnosti”, dovoliť si celým telom cítiť to, čo musí vyplaviť von, aby odlahčilo.. Sebastarostlivosť, odpoj sa z hluku vonkajška, Sústreď sa na jemný hlások vnútri.. “ten vie”.. Tvoríme všetko odznova zvnútra nezávisejúci od vonkajška. Aj počasie, aj vonkajšie podmienky sú naša tvorba. Nič sa nám nedeje..

NOVÁ ZEM SA MATERIALIZUJE AKO FREKVEČNO-VIBRAČNÁ ODPOVEĎ NA TVOJ VNÚTORNÝ STAV SLADKÉHO DOMOVA NA NEZAPLATENIE V SEBE, si doma v bezpečí vo svojom tele, nie mimo neho. Tvoje vozidlo, tvoja Loď, tvoj chrám, tvoj základ pre hviezdne národy a vyspelé galaktické civilizácie, spoločnosti Novej Zeme..

P.S.:

Pre ľudský aspekt je “najťažšie pochopiť”, že vzostup je aj o zistení, že smrť neexistuje, duša neumiera, vyberá si opustiť dané telo, keď ten čas nastal.. “Je to jedna ego smrť za druhou, smrť identít, lipnutí, smrť nevedomých spôsobov tvorby žitia, Smrť ľudského ego vnímania” z oddelenia sa od Seba, od toho kým skutočne každý je..” Zistenie, že ide úplnú transcedenciu, o presah jednotlivca, osoby, indivídua..Kristove vedomie nie je osobe, vzostúpení majstri nie sú o konkrétnych osobách, ale o typoch kolektívného posvätného galaktického a Zdrojového Univerzalného vedomia, sme všetci, všetko v jednom.. vrátane odvrátených verzií. Nižšie ja + Vyššie Ja = JEDNO VEDOMIE/ celý CELOK. Uvedomenie cez svoj zážitok, Že žiadny rozdiel medzi životom a smrťou nie je, keď presiahneme cykly zrodu, úmrtia, skutočne ožívame práve cez naše svetlo ako Večná nekonečná svetelná Bytosť, ktorá je tvorená svetelnými kódmi. ŽIJEME AKO LÚČE SVETLA. Existuje len svetlo rôznych frekvenčných dĺžok. Naša existencia je energetická vibračno-frekvenčná..všetko je vrátane Času, realít, verzie planéty, ktorú žijeme..

Základné kódy kreácie 3 6 9 Podkladové budovateľské kódy základov 2 4 8 sú každým rokom” len silnejšie, vynulovávajú neorganické kódy “starej 3D Zeme”, vynulovávajú celú “históriu” až do úplných prapočiatkov cez Návraty Pamäte / Vedomia úplne na všetko, pochopenia čo a ako bolo / je vytvorené a ako sa tvorí, pretvára, premieňa, vynulováva.


Marec - Apríl sú dôležité časy počatia dôležitých projektov v sebe, ktoré rodíme o 9 mesiacov, nasledujúci dcemeber-január.. Tak sa zrodila táto stránka, a meno Aramatena ako 12D brána domov do Andromedy: moja kľúčová transmisia Lyra-Aramatena vrátane brány 1 a 2, pre ktoré kľúče v sebe nosím, používam, ako správca týchto brán, strážca po ich znovu-obnove a vybudovaní v sebe - zvnútra von, a tak sa udialo-deje.. Každý má špecifické kľuče ku určitým bránam... pozri článok a video z februára 2021 s názvom Paledoriáni a sieň Amenti..


Krásny čas,

S úctou

Maria Aramatena
710 views

Comments


bottom of page