top of page

Vznik Nového Človeka Teraz,Využitie Vzostupného Okna,Mega Fénix,EDEN Kódy Aurora Dúhového Tela

Updated: Jul 3, 2022

-- a ako nás 555 kódy Valcujú --

-- nielen májové kódy 2021 --

-- Každý sa Znovurodí ako SLNKO, ako HVIEZDA, ako GALAXIA --

-- Ako Solárne Vedomie - SOL RA (soul RA: duša-slnko) nahrádza Ľudské NE-Vedomie (Lunárne vedomie) --

..Ako sa píšu Nové Príbehy Nového Akášu, keď Odomkneš, prijmeš, spojazdníš, uplatníš svoju Silu a Moc a Vnútornú Slobodu..

Keď sa vyslobodíš vnútorne najprv z 3D matrixu jeho prekódovaním, prepísaním, premenením Seba a Svojho Tela, všetkých svojich Realít.. Zmajstrovanie energetična je zmajstrovanie fyzična..

Keď uveríš, rozpamätáš sa na Seba, že si mocný Tvoriteľ, Alchymista a ten, čo otvára dvere do ďalších Dimenzií a úplne nových Možností.. Ten, čo tvorí úplne všetko vo svojich realitách..

V tvojej Vnútornej Jednote tkvie SILA.

NA ČO SA VIAŽEŠ, NA TO SI PRIVIAZANÝ (energeticky aj fyzicky)..

Čomu alebo komu svoju moc nad sebou dávaš, to ju nad tebou má...

všetko je vždy len v tvojich vlastných rukách.. Ak však veríš opaku, ak veríš, že si na pospas niekomu alebo niečomu vonku, že hrozba je vonku, že má nad tebou niekto, alebo niečo moc, tak hráš nevedomé duálne ľudské hry obete a tyrana (mentálne väzenie)..

Každý môže BYŤ ZMENOU, lebo inak ju vonku neuvidí, už vôbec nezažije.. Ty otváraš dvere ku Možnostiam.. Portály su Dvere ku Možnostiam.. vieš ich otvoriť a využiť ? otvárať ďalšie a ďalšie, buduješ dúhové Mosty ? Premosťovač.. Stabilizuješ svetlo v sebe najprv, a potom robíš rozhodnutia, tvoríš alebo najprv reaguješ a funguješ z myslenia si, z dedukcie niečoho vo svojej ľudskej hlave ? Alebo si plne prítomný v tele, funguješ ako JEDNA JEDNOTKA S VEDOMÍM JEDNÉHO V SEBE (JEDNOTA VEDOMIA SLNKA), ČIŽE VIEŠ CELOU SVOJOU BYTOSŤOU, ČERPÁŠ A ZDIEĽAŠ Z PREPOJENIA SA SO ZDROJOM V SEBE ? POZNANIE - MÚDROSŤ PRAMENÍ Z HĹBKY PREPOJENIA SA SO VŠETKÝM AKO JEDNO VEDOMIE, Z HĹBKY TELA EXPANDUJEŠ DO ĎALŠÍCH ÚROVNÍ VEDOMIA, ĎALŠÍCH ROVÍN, FREKVENCIÍ - DIMENZIÍ SVOJEJ EXISTENCIE A ODTIAĽ ČERPÁŠ A FUNGUJEŠ AKO STUDNICA POZNANIA - KRIŠTÁĽOVÁ LEBKA ? JEDNOTA SRDCA A MYSLE OTVÁRA KORIDORY KU VYŠŠIEMU POZNANIU (v celom tele a hlavne v lebke), ku UNIVERZÁLNEMU VEDOMIU formujúce, tvoriace univerzálne telo. VŠETKY INFORMÁCIE A NAŠE POZNATKY NEPOCHÁDZAJÚ ZVONKA. ICH ZDROJ JE VNÚTRI..ZDROJ ABSOLÚTNE VŠETKÉHO.. Otázne je, či a ako to uplatňuješ do praxe.. alebo len konzumuješ stále niečo zvonka ?

Základ prepísania 3D Matrixu neorganických kódov neustále hladnej Beštie v sebe a tej VONKU (preto je vonku, lebo je vnútri), čo je celý 3D ego systém presvedčení, bojov, strachov a nedostatkov, je použite svetelných Kódov vlastného svetelného tela-vedomia Stvoriteľa, čo sú Organické Kódy Vedomia a Tela Novej Zeme DOSTATKU SEBA AKO SVETELNÉHO ZDROJA VŠETKÉHO ŽIVOTA. Tým, že viacerí prestávajú dávať moc von a prestávajú kŕmiť beštiu svojou pozornosťou a energiou, tak hladuje viac a viac a skúša všetko, aby sa zachránila.. Toto je všetko vnútorné dianie odrážané vonkajškom.. Slobodní sú tí, ktorí ju v sebe už integrovali, rozpustili, presiahli.. tí svietia, tí ukazujú, že su aj iné možnosti svojim vlastným Príkladom. Keď sa Anti-Krist v každom rozpustí cez Prijatie Krista v Sebe naplno a jeho super moci a sily Lásky, pri ktorej sa všetko osvetľuje, roztápa, páli prirodzene.. Toto je každého Božský Potenciál..záleží na každom, ako to uplatňuje..
Milí Tvorcovia, hlásim sa s aktuálnymi Nielen májovými kódmi,

ktoré sú tie isté ako som zdieľala na v apríli, na prelome apríl-máj 2021, len sú oveľa silnejšie, a pribudli ďalšie. 5.5.2021 bol dosiahnutý ďalší zlomový bod a Skočilo sa MEGA KVANTOVO slovami neopísateľne do ďalších vyšších časo-priestorov a cyklov vývoja Nového Ľudstva.. S tým sa treba zosúladiť a opäť viac sa ukáže, kde všetko, čo nie je v súlade, prestalo byť v súlade. Ukáže sa, kde je to raketová evolúcia Seba, kde je to “hrané a predstietané”. Vyššie frekvencie, väčšie množstvá svetla ''strhávajú šatstvo, tzv. masky''..

Toto je ďalšie rekordné navýšenie laťky - DÚHOVÉ KÓDY AURORA EDENICKÉHO TELA - Multidimenzionalného Dúhového Avatar tela spolu so vzostúpenou fialovou Kristovho vedomia v jeho pôvodnej vzostúpenej forme - tónoch,

a spolu s MEGA FÉNIXOM + SOLÁRNI Dúhoví kráľovskí Draci (jemná fialová je kráľovský tón) obrovskej sily a moci otca, božskej vôle - čistá univerzálna láska v akcii, ktorým položili nastálo základy najmä v marci 2021 Andromedánski Iluminační draci opravujúci a nastoľujúci pravý Posvätný princíp, Rád Sv. Božskej Matky (v každom), čo je Aqua modro-zeleného Aqualasha rádu lúčov (Androméda) vrátane Smaragdovo zelenej.

Môžete na to nájsť článok aj video, čo som vtedy k tomu vytvorila - Egyptské Kristove línie a Kristovi Dračí Avatari, typy drakov, skutočná Kristova “misia, Grálová cesta” - Všetko dohody Paledorianov opraviť planetárny Logos a navrátiť - vyslobodiť Zem Domov - vzostup každého na jeho mikroúrovni počas Vzostupného okna 2000-2012-2022, čo je spojazdnenie všetkých 12 univerzálnych hviezdnych brán vedomia v sebe - vo svojimi tele = ožitie pravého Stromu Života, Pamäte, Vedomia a poznania v sebe. “To je podmienka vystúpenia zo 4D - finálneho presahu cez 5D” kedy začínaš už úplne iné nové “dobrodružstvo”.


Za uplatnenia vždy nových a aktuálnych Eden kódov Rajskej Nebeskej Novej Zeme Aurora a Aquaelle matrixu do svojej praxe, sa budujú základy skutočnej rajskej záhrady Edenu a šťavnatých Plodov Životam ktoré ťa vyživujú, pozdvihujú, rastie to veľmi rýchlo organicky, keď znásobuješ hojnosť, ktorou už vo svojej podstate si.. Samozrejme dekonštrukciou, rozpustením “tej falošnej záhrady akože raja, vytvorenej z padnutých stavov 3D vedomia človeka” počínajúc vlastným ľudským (3D) telom.

Frekvencie Novej Zeme hudby UNIversalis (piesne Lyry) podporujú len nového človeka a jeho tvorbu. Každý nový človek začína fungovať ako rôzne kolektívy galaktického vedomia, neskôr všetky v jednom - UNIverzálne telo univerzálneho vedomia fungujúce bezčasovo.. neexistenica rozdielov, oddelenosti.. všetko zlúčené v JEDNO..
Aktuálne zrýchlené procesy Fénixa sú o vzniku nového človeka a odpadávania, rozpadávania, rozkladu starého typu človeka, lebo “je to zastaralý vírusový kóding nevedomej sebadšetrukcie, z ktorého funguje a tvorí”, z ktorého vníma a chápe všetko, čiže nechápe nič, ale myslí si, že áno.. (samé seba-klamy)..

Tento typ kódingu nie je vôbec aplikovateľný na Dimenzie Novej Zeme.. “3D pravidlá a normy žitia” nie sú možné ďalej uplatňovať, a keďže skoro všetci “sa o to ešte snažia, ostávajú viac v mentálnej rovine fungovania z hlavy, čo je fungovanie z nerovnováhy hneď v koreni a celom tele”, tak sa vošlo do ešte väčších mega extrémov - väčšej “show” tých, ktorí sa snažia vrátiť do “nejakého normálu a pokračovať vo ego-ilúziách a ľudských hrách”, ktoré už vôbec nie je možné hrať.. Koncom apríla a začiatok mája boli vyhlásené 2 mega volania na super zmeny a Akciu Teraz.. na nepodceňovanie integrácie svetelných kódov, lebo len cez ich Ožitie cez Seba môže každý pokračovať ďalej ako Svetelné Telo.. To sú “tzv. upozornenia”, že sa ide pritvrdiť, lebo si väčšina populácie vyberá fungovať ako “drónové telo umelej intelignecie na ešte väčšie vysielanie umelých a lunárnych transmisií deštrukcie, ktoré je diaľkové ovládané umelým vedomím kontrolované anti.Krist. Rodinami, ktoré sú celý ten čas od Pádu Zeme pri moci”.. toto je tzv. “Konštrukcia kríža a Systém Beštie, robotického fungovania opakovania sa po Ostatných ovládaného na základe emočných inštinktuálnych výbušných impulzov beštie”, čo sa zabezpečuje nielen znečisťovaním prostredia ťažkými chemikáliami a kovmi úplne všade, čo kontaminuje telo, deaktivuje vedomie, alteruje DNA, vypína svetelné telo úplne. Čo sa vkladá cez nos do lebky, aby sa vraj niečo zistilo, čo sa vpichuje do tela sú “najagresívnejšie chemické koktaily s rôznymi technológiami na zabránenie vzostupu a pokračovaniu kŕmeniu beštie”.. bráni to plnej obnove vedomia svetelného tela a Pamäte.

Ľudské telo premietalo umelý fantómov matrix kvôli tomu, čo v sebe má-malo.. Toto je v každého vlastnej moci a na každého zodpovednosti so svojim svetlom, svetelnou DNA tela pracovať.. každý si tým prechádza sám Aktiváciu poznatkov v sebe ako Na to a ich následným využívaním v praxi, vo svojom živote! “Žiadna pomoc zvonka”.. O tom sú kódy Po-Sily a Po-Moci, aby každý využil na vzatie si svojej sily a moci Ohňa cez srdce Osvetľoval, čistil pálil všetky klamstvá a ego-ilúzie, umelé 3D reality. PREKÓDOVÁVANIE SVOJHO MATRIXU CEZ JEHO plné ROZKÓDOVANIE najprv.

Ty si kódovateľ - tvorca a ten, čo zo žne úrodu, ktorú si zasadil, zažíva to potom.. Zažíva IBA SEBA - len to, čo má vnútri.

Následky dlhodobej moci a kontroly ego strany vonku, teda vnútri: zneužívanie tela, jeho ničenie chemikáliami, kovmi, nanotechnológiami atď - z tela sa stáva zbraň umelej antikristickej inteligencie, lebo z mysle sa stala zbraň - jej zneužitie ako nástroja egom.. uzavretie srdca, uzavretie, fixovanie mysle na tragi-scenáre armagedonu, podporujúce závislosť na strachoch a bojoch..


Máme tu finišujúce rozdelenia “ľudstva” na tých, čo si vybrali ďalej pokračať po vzostupnej špirále do ďalších vyšších ľahších farebnejších nebeskejších dimenzii Novej Zeme ako nové Ľudstvo, a tých,

čo si ďalej vybrali pokračovať ako “robotické bytosti nevedomia”neorganických kódov smrti a stromu smrti v sebe” po zostupnej špirále - ich zlúčenie s umelou inteligenciou, čo je agenda celý ten čas tých, čo sú pri moci v starej Zemi.. to bola - je ich agenda bez toho, aby to bolo viditeľné.. kontinuálne ničenie a genocída Originálnych Zakladateľských Kristovych rás najmä Modrých Lúčov, a najmä tých typu Univerzálny lúč Melchizedek..

Toto je len extrémnejšie, že stará zem je pekelnejšia a Nová je Nebeskejšia (pocitovo a v tvojich realitách).
Máme tu finálne odpočítavanie (final countdown), vyúčtovania karmy - mega dlhov SEBA SEBE, ktoré už nemôžu byť vyššie.. preto sme vošli do rapídnejších čistiek, kto ustojí Seba ako Svetlo, kto je schopný ZTELESNIŤ ULTRA VYSOKO FREKVENČNÉ KRIŠTÁĽ. PLAZMA SVETLO, ktoré “nás vypráža, premieňa” viac a viac, kto preskočil na vzostupnú špirálu prekódovávaním matrixu, ktorý žije, už ufičal... nie je súčasťou “finálneho súboja, ktorý sa deje na starej Zemi” tými, ktorí ho sami tvoria a podporujú, lebo to v sebe všetko zvádzajú.. “toto presne ide podľa plánu” aliancie originálnych Krist. Rás - zakladateľov, budovatelov, strážcov a spracovateľov - správcov Brán, poznatkov, kristickej architektúry Zeme - ich kódy každý v sebe “musí” integrovať a žiť ich naplno. “Toto sme my ako Nová Zem” - ako prapôvodné prvotné BYTosti - tekutý Krištáľ - Diamantové Dúhové Slnečné vedomie JEDNOTY VŠETKÝCH HVIEZD A SLNKA.

V novej Zemi neexistuje “žiadna tvoja stará verzia človeka”. V Novej Zemi existuje každého PRAVÁ IDENTITA - Monádové vedomie a telo (nadduše) - všetky KOLEKTÍVY VEDOMIA V JEDNOM. EXISTUJEŠ TU AKO VŠETCI V JEDNO VŠADE NARAZ TU A TERAZ A ZÁROVEŇ SI NIKTO.


Solárne Dúhové vedomie a telo nahrádza “to ľudské úplne”.. takto vzniká úplne Nová Rasa Eden kódingu pravého Raja siedmych Nebies Aurora a Aquaelle MAtrixu. Štruktúra a systémy Tela Novej Zeme sú OČISTENÉ KRISTALY úplne od anti-Krist. infekcie ega tvoriace (iluzórne) mentálne väzenie.


Vznik Nového Človeka KOZMICKÉHO KRIST. SOLÁRNEHO Vedomia a Tela je o jeho NEUSTÁLOM kontinuálnom postupne len rýchlejšom PÔRODE CEZ SVOJE vlastné TELO - OBNOVA KOZMICKÉHO Budhic Vajíčka - tvrdnutie a rôzne senzácie, “bolesti” v podbrušku, ktoré neprestávajú, len sú intezívnejšie (máme permanentne rodiace univerzálne telo, ktoré rodí galaxie postupne); **keď sú naše princípy zjednotené vnútri, neustále počíname zlaté dieťa, ale každému sa však musí spodok premeniť z lunárnych vajíčok na Solárne - Zlate vajíčka.. je jedno aké pohlavie je telo, svetelné telo je VŠETKO V JEDNOM..

a Takisto

v okolí pupka - samotný SOLAR plexus sa vyvíja / mení na RA CENTRUM (mega slnečný vortex pravého Zdroja Slnka) - Lúče SOL-RA vedomia SolariANov a RA konfederácie ZOSTÚPENÉ ZO 14D - Rád Lúčov Zlatého solárneho krist. Dieťaťa a Eden Dieťaťa - Multidimenzionálne Dúhové univerzálne Avatar Telo.. 14D “nad hlavou” a 8D centrum vo vrchnej časti hrude - vyššie srdce + krk sa zlučujú, otvárajú OKO ELOHIMA - metagalaktický portál OPUSTENIA - VYSLOBODENIA SA Z CYKLOV REINKARNÁCII - návrat do večnosti, nekonečnosti, hojnosti Seba ako Zdroja..

- toto všetko sú aktuálne Kontinuálne procesy a oveľa viac..


Čiže len rýchlejšie sú procesy oddelenia populácie Novej a Starej Zeme, lebo rýchlejšie sú

Procesy zániku všetkého starého, zániku tvorby z 3-4D úrovne vedomia, jednoducho toho, čo aj tak nikdy nebolo v súlade s tým Kým naozaj Si - Sme, čiže procesy zániku “falošných ego identít, lipnutí, závislostiach, priviazanosti na ilúziách o niečom, o niekom ”, ktoré sú koreňom ľudského utrpenia na kríži. Vrátane “opičkovania sa, opakovania sa po druhých”.. toto je o Vyhladovaní Beštie v sebe-vonku. Preto sa bude snažiť len “viac napapať”, skúšať tie “najpodlejšie taktiky zahnania do kúta, emočného vydierania, zastrašovania na vyvolanie reakcií a rozhodnutí zo strachu”. “Pozorujem, že najmä tí, ktorí fungujú z nerovnováhy v koreni, zo strachov a nedostatkov, fungujú zo survival mode, z hlbokého narcisizmu v sebe nič netušiac, radi hodnotia/odsudzujú druhých ako bláznov, sobeckých a nezodpovených, keď im nevyhoviete a neulahodíte, a hlavne keď im nezapadnete do ich krabíc noriem, keď zistia, že vás nemôžu kontrolovať a nemôžu mať nad vami moc”.. “áno, keď sme vo svojej Sile a Moci ako čisté svetlo, ktorým každý je vo svojej podstate, sme hrozba pre človeka, pre ľudskú spoločnosť”.. v tomto je momentálne väčšina populácie.. “taktiky ega sa zachrániť, nakŕmiť, dokázať si svoju moc na druhými, vytiahnuť všetko možné, aby mohlo kontrolovať budúcnosť, vyššie časové osi skorumpovať, znemožnit vzostup - vyslobodenie sa.

VZOSTÚP NAD CHAOS, Zmätok, “len väčší energický bordel” pretože to je pointa - ukázať ťažkú infiltráciu úplne všetkých kruhov, skupín, platforiem, kanálov, ktoré presycujú “znečistenými info” tváriac sa na povrchu inak.. Odpoj sa odtiaľ, kde to nie je na 1000 percent v súlade..

Pozri sa na to, Čo všetko ťa vlastní ? To tvorí tvoje väzenie. Vlastnenosť a závisenie od vonkajška je opakom Suverenity Stvoriteľa. Keď neveríš, že máš na výber, že sú tú ďalšie možnosti, tak nemáš..nie si otvorený, sprístupnený, fixuješ sa. OTVORENÉ SRDCE JE PRVOTNÝ PORTÁL DO INÝCH MOŽNOSTÍ. Ty si dvere ku možnostiam rastu, ktoré si buď znemožňuješ, alebo umožňuješ a otváraš. SEBAPRIJATIE A SEBALÁSKA SÚ VŽDY ZÁKLADNÉ KĽÚČE - ČO JE V TVOJOM ŽIVOTE V SÚLADE S TEBOU AKO LÁSKA A ČO NIE ? V SÚLADE S TVOJIM JA NOVEJ ZEME ?


Naše srdce len expanduje viac, naše srdce zväčšuje len viac, je plné komôr a ďalších portálov - jeho stred - bod nula je “miesto” neobmedzených možností..treba sa so svojou existenciou v nule prepojiť - meditácia, gamma frekvencie, kde vibruje naše svetelné večné Plazma Telo. Takto fungujeme.. ako mega komplex hviezdnych brán - ako príležitosť pre ostatných prejsť cez dúhový most, do svojich iných dimenzii Bytia.

Veľmi dôležitá je Sloboda od preťaženia info zvonka a to najmä zo Zdrojov, ktoré nie sú “pravé zdroje a kŕmia beštiu”, lebo naše svetlo nás mega preťažuje väčším a väčším influxom svetelne kódovaných Zdrojových Dát, informácií = tvoje skutočné poznanie, vedenie je v tvojej hĺbke.. keď si V SEBE spojazdňuješ VIAC A VIAC SVETELNÝ ENERGETICKO- INFORMAČNÝ TOK ŽIVOTA, nič iné neprocesuješ.. len svetelné kódy - organické - “tie pravé bez skrytej agendy”.. bez zapĺňania si “ľudských nedostatkov”. NIČ INÉ NEPOTREBUJEŠ A NIE SI ZÁVISLÝ OD INFO, od ničoho ZVONKA.


Vznik nového človeka teraz sa deje

Alchymickými Procesmi Vzostupu sú o transkonfigurácii tela, O PREČÍSLENÍ REALÍT, KTORÉ ZAŽÍVAŠ, o prepise celého genetického mejkapu prirodzenou organickou cestou OBNOVY SVOJEJ SVETELNEJ KRIŠTÁĽOVEJ DNA. Kódy budúcnosti sú sťahované, odomýkané a uploadované tu a teraz tebou, ak si to dovoľuješ a pracuješ na tom kontinuálne.. sú to

PROCESY SOL-RA - Solarizacie a KRIST-AAlizacie, procesy SPIRITUALIZÁCIE TELA A HMOTY - VZOSTUP - Integrácia vzostúpeného Ja, žitie toho, budovanie na týchto základoch je základ, takto ostávaš stáť, všetko naokolo padá a ty fičíš.. lebo máš v sebe zlaté solídne základy, si v SÚLADE S 12D+ Novou Zemou.
Fialové Nebo Novej Zeme - Fialová a Modrá spolu - Obe krídla dvojplameňa ako Jedno - zlúčenie troch časových matrixov Zeme: Terry, Tary, Gaii v Jedno = otvorenie Avatar Matrixu Solárneho Logosu = Žijeme Unity Logos = Hojnosť Seba ako Všetko. 💜


Tým, že rekalibrácia nulou a harmonická konvergencia (zlúčenie) je len rýchlejšia - rýchlejšie cykly, ktorá začala 1987 rapídnym navyšovaním frekvencií - PREBÚDZANIE A PRECITÁVANIE VEDOMIA & TELA ZEME v každom, začala sa dvíhať galaktická karanténa vytvorená Elohimami ako prevencia, aby sa ego nákaza a infekcia (3Dčlovek) nerozšírila ďalej, všetci tu ostali uviaznutí “tak dlho”.. týmto sa začala “3D mašinéria - systémy beštie” ostnatého plotu a konštrukcie Kríža v tele a vonku postupne rozpadávať, lebo začali byť nadmerne “bombardované” lúčmi pravého Slnka - Svetelného Zdroja ŽIVOTA - ENERGIE - VEDOMIA. Táto umelá mašinéria v každom, teda vonku založená a vybudovaná na základe neorganických kódov tvorcu (anti-kristické kódy 3D ľudského programingu) musí BYŤ ODHAĽOVANÁ, OSVETĽOVANÁ, INTEGROVANÁ A ROZPÚŠTANÁ TEDA PRESAHOVANÁ V KAŽDOM ZA POUŽÍVANIA Svetelných kódov, OHŇOVÝCH PÍSMEN - KÓDOV, VLASTNÁ MOC OHŇA A VEČNÉHO PLANEŇA. 🔥

Vzostupné Okno je o využití možnosti otvorenia, opravy, očisty, sprietočnenia všetkých dvanástich hviezdnych Brán Univerzálneho Vedomia v Sebe. Rozpamätanie sa ako používať Archové, ANkhové a Grálovych technológie, Trinity Brány, cez obnovu Siene Amenti (portálový vortex do 5D), Siene všetkých záznamov v sebe, a Arc of the covenant Portálový MOST do Jadra ANdromedy. To sú všetko TECHNOLÓGIE SVETELNÉHO TELA MAJSTROV BUDOVATEĽOV.

Cez ich znovu-aktiváciu, obnovenie, spravovanie sa stávame Strážcami Komplexu Hviezdnych Brán Vzostupu.


Kódy sú - pokračujú:


''Pokračujúce Dráždenie a vyhladovávanie beštie dokiaľ nezanikne cez svetlo, do svetla, na svetlo (evolúcia kozmického krist. svetelného solar vedomia v každom)'',

Statočné srdce a Obnova Krídel presahom tráum z ich straty, rozpamätanie sa na pád Tary, prečo boli zviazané, zničené, ako všetko vzniklo, ako vybuchla Tara a že každý “dáva dokopy” všetky svoje roztrieštené časti sveteného tela a Krist. Srdca. POZBIERANIE SA NASPÄŤ A ZCELISTVENIE. “To by mala priorita každého” - fokus na svetelné telo, lebo len ako obnovené svetelné telo Tary (duša-duševné telo) - čo je začiatok 5D, pokračuje ďalej v čistení, integráciach v zjednocovaní sa v sebe so Sebou, v transcedencii.. V tvoje vnútornej jednote je sila.. je to základ tvojej slobody, hojnosti žitia dúhových mostov a hojnosti žitia všetkých svojich existencií naraz z multidimenzionálnej úrovne vedomia.
555 - Kristove čísla:

5x3 je 15 - ultrafialový rád princípu sv. Otca v nás a Božskej vôle. Vedomie Boha..

15D fialový vysoko transmutačný luč, je súčasťou kozmického trojplameňa - Ametystový Rád pravých Merlinov, Madži Gráľových Kráľov, Strážcov, spravovateľov hviezdnych brán, grálových a archových technológií Zeme - v tele.

Vzosúpená Kráľovská Fialová.


Práve 5.5.2021 sme Preskočili na úplne iné časové osi, vzostúpená fialová je vzostúpené Kristove vedomie štartujúce ešte hlbšie očisty a rýchlejší final count-down - odpočítavanie, zúčtovanie, každý spravodlivo dostáva to, čo vkladal do Novej Zeme v Sebe, čo vysádzal, čo vytvoril, ktorým rok 2022 je..

Posmrtný posvätný život Nesmrteľnosti našej Esencie, ktorý žijeme po presahu smrteľníka (človeka) v sebe.. Vošlo sa ešte do väčších odohrávaní si extrémov na ich vynulovanie - privedenie do stredu.

Milé hviezdy, všetko je vidno.. je vidno, kto si čo odohráva a prečo - za všetkým hľadaj ľudský systém nedostatkov a strachy zo seba..Nevidíme len vtedy, keď sami hráme tie isté ľudské hry a nechceme vidieť-cítiť “pravdu”. V tvojom tele sú všetky odpovede. Len v tvojom tele je absolútna pravda.. Tvoje telo je tvoj výtvor, tvoj kóding.. Tvoje vyššie Ja je hlboko v tvojom tele tak, ako celý kozmos, ako typ-verziu Zeme, ktorú žiješ, lebo takú tvoje telo projektuje, takú vibruješ, takú žiješ.. čo vibruješ je čitateľné.. Každý sa stáva odborníkom na seba, len tak sa stáva odborníkom na ostatných.. nie je to naopak, že najprv na ostatných, potom na seba..


Nesmrteľník v každom predstavuje NOVÚ ZEM 5D+

Ktorá začína úplným PRESAHOM mentality a tela obmedzeného neslobodného SMRTEĽNÍKA = Človeka v sebe.. Najprv SEBAPRIJATÍM SA NAPLNO SO

VŠETKÝM - Láske k Sebe, TY AKO LÁSKA ti dovoľuje opäť vybudovať a rozprestrieť krídla ♥︎

Keď prijmeš to, kým už Si, kde už všade si a uplatníš to do svojho života, vyberáš si prekódovať svoj MAtrix cez prepísanie starých väzenských príbehov ego-mysle. Vyberáš

si tvoriť a zažiť úplne nové Príbehy, ktoré ťa vyslobodzujú a prinášajú, aktivujú večný Mier, svätý Pokoj.


V JEDNOTE SO SEBOU V SEBE AKO SO SVETELNÝM VEDOMÍM ZDROJA ÚPLNE

VŠETKÉHO, V tvojom hlbokom prepojení sa s Domovom v Sebe (bezpečie, láska, istota), v tvojom VZŤAHU SO SEBOU AKO SO SVETELNOU NEOBMEDZENOU Božskou ESENCIOU PRAMENÍ TVOJA SILA SA VYSLOBODIŤ Z ILUZÓRNEJ KLIETKY OBMEDZENÍ strachov a nedostatkov NA VLASTNEJ NEOBMEDZENOSTI.


Hlboko pod všetky strachy sa musí ísť a ešte hlbšie.. Strachy sa cítia naplno, nebojuje sa s nimi, len tak sa môžu integrovať a rozpustiť.. Tak, ako úplne všetko - CÍTENÍM NAPLNO.. Energia, Telo, Život sa cíti naplno.. Všetky 3D optické filtre si každý vypaľuje doslova, lebo vidíme úplne inak - v inom svetle..Na výber máš, keď veríš, že máš na výber - Ty Otváraš Portály, Premosťuješ, Portály sú Možnosti. Zmeníš perspektívu, meníš energiu, meníš svoj zážitok..

Si tu na zmenu seba nie ostatných.
Viac ku májovo-júnovým kódom:

Prvého mája udali tón “ďalším týždňom a mesiacom - sa ohlásili” Prekrásne jemné Anjelske Kódy Vedomia a Tela Novej Zeme hlbšej SLOBODY CEZ VYBUDOVANIE ARCHITEKTÚRY KRÍDEL AKO SÚČASŤ (každého) SVETELNÉHO TELA, kódy anjelskej ČISTOTY a NEVINNOSTI, ČERSTVO NARODENÉHO DIEŤAŤA S KRÍDLAMI A PLNE “zapnutými” a žiriacimi VŠETKÝM LÚČMI SVETLA / Slnka ~ naše pravé (svetelné, Božské) Ja ~ žiarivá svetelná esencia, ktorú nechávame pre nás pracovať, lebo to je tá pravá super Inteligencia, ktorá vie.. OŽItie NEUSTÁLE VIAC na hlbšej úrovni a ožitie NEUSTÁLE V NOVEJ KOŽI vždy inak, odznova .. Kódy “neustálej novej Kože”.. KÓDY KRÍDEL “ako nikdy pred tým”, Fénix, Draci, krídla Magických relmov, Krídla 5D Ľudstva v Tare, Krídla Dvojplameňa, Krídla Anjelske, Spolu s kódmi Solárnych drakov, kódy pokračujúcej Sily, Moci a Suverenity - Nezávislosti Stvoriteľa od Vonkajška alebo vonkajších okolností, pretože Vie - uVEDOMUJE ako (si) Všetko Tvorí.. čiže sila a moc Stvoriteľa v každom, spolu so slobodou, vznešenosťou, hravosťou, ľahkosťou, Jemnosťou a čistotou vlastnej vzostúpenej Anjelskej originálnej “ľudskej” svetelnej DNA - dvojité diamantové (Kristove) slnečné telo.. Máj, Jún, každý mesiac je pokračovanie v masívnych spaľujúcich zmenách, rýchlejších cyklov, úmrtí a znozrodení - pôrody svojich nových vyšších SEBA-EXPRESIÍ. DOPRIATIE SI A DOVOLENIE SI TO, čo telo pýta bez odkladania, dopriatie si Seba naplno a toho čo podporuje tvoje svetené telo je Kľúčové a kritické na pokračovanie ďalej.. DOSTATOK ENERGIE V SEBE ZO SPOJENIA SA SO SEBOU AKO ZDROJOM VŠETKÉHO.. toto mnohí zabúdajú do praxe aplikovať. Zabúdajú VEDOME PREKÓDOVÁVAŤ SVOJ STARÝ TYP MATRIXU ĽUDSKEJ MENTALITY ČO SI VYŽADUJE PÁDY - KOLAPSY starého ja, tela, tvorba aspoň Pararelnych realít Novej Zeme, nových projektov, ktoré nevybuchnú a nepadnú po ďalšom navýšení.. DoVolenke si BYŤ SEBOU NAPLNO.. z toho budovať a produkovať - ZO ZMAJSTROVANÉHO stavu Bytia V Nule, Bytia Sebou v sebe - zakorenený vo svetenelnej existencii - ESENCII JA SOM VŠETKO - Prítomnosť - BOŽSKÁ ESENCIA A JEJ PREZENCIA V TEBE SVÄTÉHO POKOJA A PRIESTORU V SEBE je stav, z ktorého vykonávame, robíme rozhodnutia a tvoríme všetko. Tieto frekvencie podporujú produkciu len toho, čo je láska v akcii bez háčikov a lepidla, všetko ostatné padá, je stopnuté na PRERÁBKY. Máj a Jún sú ešte mocnejšie krídla Fénixa a oheň draka čistiť a BUDOVAŤ NOVÉ. Dávať stopku starému.. Tieto Frekvencie podporujú NAOZAJ UVIDIEŤ, PRECÍTIŤ A INTEGROVAŤ V SEBE VŠETKY STRANY, zjednotiť sa len viac a viac a PRESIAHNUŤ “boje rôznych Strán v sebe-vonku”. Globálne super zmeny rýchle aj šokujúce, drastické ak je treba - posuny v globalnom vedomí - spôsobom ako už bolo vytvorené.. NAJVÄČŠIA a v podstate JEDINÁ VÝZVA PRE ČLOVEKA JE JEHO VLASTNÉ SVETLO.. (a emócie hlavne pred a počas prechodu okom ihly - bránou do neba)..

Pokračujúce MEGA ZMENY V GRAVITÁCII A vibračnej HUSTOTE (ťažoba-ľahkosť).. svetlo “núti” zhodiť hustotu a odľahčiť - doslova sa odmeňujeme, odpájame zo Starej Zeme a Hádžeme kotvu v inej verzii zeme. To je všetko v koreni.. keď cez vzostup vedomia cez korunu ťa odpáli “miliardy krát”, zostupujú do koreňa všetky typy vyššieho ja, kolektívy vedomia, Avatar -Ríši Slnko = neustále zmeny v elektromagnetizme a rovnováhe... NEUSTÁLE SA PREPOLÓVÁVA A TELO KAŽDEHO SA SNAŽÍ VYSLOBODIŤ ZO STAREJ ZEME - vypojiť odpojiť spáliť staré v sebe len vo väčšej intenzite aby sa mohlo napojiť a zjednotiť s KRIŠTÁĽOVOU PLAZMA MATRICOU NOVEJ ZEME A S BIORYTMOM, Teoom Srdca a s JEJ SYSTÉMAMI.. takto sa vymenia Matrix ktorý žiješ - v ktorom žiješ. Cez svoje NONSTOP PREKÓDOVÁVANIE LEN V ZRÝCHLENOM TEMPE ALE Z VEĽMI USTÁLENÉHO MIESTA V SEBE - z nuly - univerzálny čas - bezčasovosť. ŠIŠINKA KAŽDÉHO SA CEZ NEUSTÁLE VÄČŠIE AKTIVÁCIE A ČISTENIE OTVÁRA LEN VIAC A MENÍ NA KRIŠTÁĽOVÝ DIAMANT. Cez ktorý fungujeme - z našej šišinky - procesujeme, transmitujeme dáta - všetko tam je.. POTREBUJE VEĽMI VEĽA SLNKA A TO, čo ju detoxikuje a stimuluje. Pokračuje Väčšia Elektrizácia - Ožarovanie - (mega) Solarizacia - len VÄČŠIE možnosti PORTÁLOV DO HOJNOSTI SVOJEJ NEKONEČNEJ MULTIDIMENZIONÁLNEJ ESENCIE CEZ VYSLOBODZOVANIE - to je proces VEDOMÉHO PREPISOVANIA SVOJHO MATRIXU využitím vždy aktuálnych frekvencií a ďalších kódov Novej Zeme.. a tie nás zaplavujú len vo väčšej miere, “každú chvíľu”.. “kedysi to bolo raz za čas, potom každý deň, teraz už nonstop”.. Je to každého hviezdna Pamäť - Galaktické vedomie v kódoch - svetelné hviezdne kódy nesúce toľko kódovaných dát, pamäte, poznatkov, ktoré treba UKOTVIŤ - ODOMKNÚŤ - PROCESOVAŤ - INTEGROVAŤ celou svojou bytosťou a na základe nich tvoriť - PRETVORIŤ VŠETKO OD NULY, vytvoriť si nové zlaté základy sveteného tela Novej Zeme (zlatý Seraphim) a postupne PRETVÁRAŤ všetko v súlade s tvojimi novými základmi .. a neustále PRERÁBAŤ A ZOSÚLADZOVAŤ všetko - “práca na PLNÝ a vždy úplne nový úväzok” - PATRIŤ SEBE NAPLNO - všetky svoje “stratené časti” / zatienené / zatemnené a fragmentované časti / aspekty vedomia sú všetky spolu v tebe ako JEDNO VEDOMIE.. už proti sebe “podprahovo nebojujú, nesúťažia, neporovnávajú sa”.. ZÍSKANIE SEBA NAPLNO SO VŠETKÝM - ako slnečné kristalove dieťa - holubica - BYTIE SEBOU - Svetelná božská esencia cez teba naplno Žiari viac a viac - ĽAHKOSŤ BYTIA, hravosť, otvorenosť OBJAVOVAŤ bez dopredu stanovených predsudkov - bez očakávaní - bez kontétnych vopred sformovaných výsledkov a lipnutiach na nich. Ako čerstvo narodené Dieťa Novej Zeme nefungujene z “pokrivených 3D” filtrov, mentalít a systémov obmedzujúcich presvedčení, cez ktoré sa pozeráme na seba a na svet z hlbokej oddelenosti od seba a hlbokého nedostatku Seba a spojenia so Sebou.. Laťka, s ktorou sa treba zosúladiť je len Vyššia “každým dňom”, momentom.. toto zároveň odhaľuje kto z akých ZÁKLADOV V SEBE FUNGUJE, lebo ak sú to základy Novej Zeme v sebe, “tak nie je žiadny problém”, ide to viac ako po masle, Lebo si už nestojíme v ceste ako človek, naše telo fyzické-svetelné je-bol-stále je priorita - sebastarostlivosť leb väčšia..naše telá od nás vyžadujú len viac, aby sa viac premieňali Prepisom DNA na telá Novej Zeme. Pokračujú solárne záblesky, búrky, ohňové plazma kódy svetelného tela, masívne plazma “výstrely” zo slnka v každom - vôňu. UNIESŤ TÚ SILU SLNKA V SEBE KTORÁ OČISŤUJE OD VŠETKÉHO ČO BOLO VYTVORENÉ Z 3D úrovne vedomia vrátane 3D tela. Umenie prijať a ustáť Seba - vnútornej svetelnej krásy - LÁSKY, ktorou každý vo svojej podstate je.. Umenie ustabilizovať (tréning) len vo vyšších frekvenciách Seba a fungovať z Gamma svetelného tela je základ fungovania ako Nová Zem.


Spomenutie si, aby sa to už neopakovalo Ako každý Padol do nevedomia, amnézie, oddelil sa, ako si každý zničil - stratil - nedovolil si krídla, uviazol “v krabiciach limitujúcich presvedčení o sebe” - Sloboda ako hlavná téma pokračuje.. Sila a Moc ako Neobmedzené Svetlo-Stvoriteľ ukazuje človeku ako veľmi sa bojí seba, núti ho sa prekonať a úplne Presiahnuť.. “ako človek”, ktorý vôbec nie je vo svojej sile, si to kompenzuje (egom) žitím - push-pull energiou - stresujúce žitie na základe ega.. Sloboda a hojnosť “sú veľmi úzko prepojené” prameniace vo svojom zmysle a pocite Bezpečia, Istote v sebe vo svojom tele, lebo len tak cítiš dôveru a otvoríš sa naplno - roztiahneš krídla - zjednotiš sa s tokom UNIVERZÁLNEHO SRDCA A VEDOMIA.. je to proces.. väčšie expanzie a väčšie kontrakcie.. vyššie vzostupy, hlbšie pády- zostupy “do pekla” dokiaľ každý netranzituje cez presah týchto rozdielov.. Každý v sebe Hlbšie odomýka pamäť na korene ľudstva a Jeho hlavných traumatizácii, “mindrákov” a kompenzácii si “nedostatku, hladu v sebe zvonka”..
Veľké témy: Ako tvoritelia Novej Zeme v Sebe, Vedome a PRIRODZENE SLÚŽIME AKO PORTÁLOVÉ MOSTY A PASÁŽE DO AURORA PLATFORIEM a Stabilizátori svetla zatiaľ čo sa “všetci topia v temnej noci”, lebo sme si tým už prešli. Maják svetla nikoho nenáhaňa a nesnaží sa všetkých uspokojiť.. Sme budovači dúhových mostov a zdielame možnosť pre ostatných sa napojiť a prejsť, ale každý za seba sám vlastnou prácou so Sebou.. My otvárame brány, opravujeme a spojazdňujeme - každý jeden kto vzostupil “do 5D Tary” je žijúca Sieň AmeNti a Arc of tej covenant.. to sú súčasti nášho 12D + svetelného tela, ktoré je pôvodne ŽIJÚCI Systém HVIEZDNYCH BRÁN VEDOMIA JEDNOTY SLNKA. Každého svetlo “je na nezaplatenie” ak ho nechá viesť !


Toto sa týka Veľkej nielen Májovej témy - Z AKÉHO POHÁRA V SEBE FUNGUJEŠ ? Aký typ energie zdielaš - vysielaš - projektuješ - rozdávaš sa na ulahodenie druhým, na zaplnenie nedostakov v sebe, na podporu nedostatkov v druhých, snažíš sa utíšiť hlad sebe alebo niekomu inému zaplniť nejakú čiernu dieru, sud bez dna ? Alebo daruješ so svojej energie, keď máš plný pohár, nepodporuješ čierne vysávacie diery bez dna ? Je tvoj naplnený pohár tvoja priorita - tvoje telo ?

To ťa buď pozdvihuje alebo “napáli, potápa”..


Toto bude veľmi aktuálne, už je - “nechutenstvo” a nezáujem o to, čo sa deje vonku - jupi - bingo !! SMER POZORNOSTI PLNE DOVNÚTRA JE ZÁKLAD SA PRESTAŤ NECHAŤ VYSÁVAŤ A VYČERPÁVAŤ HLADNOU BEŠTIOU VONKU A VNÚTRI, ktorá stráca svoje krmivo, preto sa skúša zachrániť tými všetkými “možnými” trikmi, taktikami a emočnou manipuláciou, vydieraním, zastrašovaním a tlačením do kúta - aj takto sú tí, ktorí čakali nútení PRIJAŤ A UPLATNIŤ SILU A MOC SVETLA V SEBE CEZ SRDCE - nie je väčšej sily. Tá prevalcuje a transmutuje všetko opäť na lásku - to je super schopnosť Svetla - ALCHÝMIA cez Bytie Sebou v Sebe v prepojení - odtiaľ čerpáš - zo svojho SPOJAZDNENEHO BOŽSKÉHO TOKU V SEBE A ZDROJA VŠETKÉHO V SEBE. Suverenita, nezávislosť stvoritela je úzko spojená s vnútornou silou, slobodou, hojnosťou. Ak sa však nefunguje z hlbokej integrity v sebe na úrovni duše, “je to len banda ľudí ktorá nechce uplatniť to, kým už je, čo už v sebe má”..

POHYB božskej energie sdrca - hojnosti je zvúntra von.

Človek je zatvorený zatvrdnutý “na všetkých frontoch”, saje, ťahá zvonka dovnútra lebo Nie je prepojený so Sebou ako s nevyčerpateľným zdrojom energie / vedomia / výživy / lásky / informácií.. takže “horúca téma je” NAPLNENÝ POHÁR ZVNÚTRA A VYČERPANOSŤ, Vyhovovania ostatným, ale nevyhovenie sebe - svojmu Svetelnému telu. “Keď druhým dávaš to, čo nemáš, čo si Sam nevieš poskytnúť - dať - byť pre seba”.. to je stále fungovanie z ego kompenzácie toho, čo ti chýba a odmietaš to pre seba BYŤ.. Čo ti chýba vonku - zvonka SI TY. Len TY si OTVÁRAŠ ALEBO ZATVÁRAŠ DVERE KU SUPER VEDOMIU - SLOBODE - HOJNOSTI NOVEJ ZEME.

Identifikácie všetkých svojich zautomatizovaných spôsobov Správania vychádzajúce z ľudského ja-nevedomia-ega. A vybratie si inak než by si tvoje ego vybralo, tvoje staré sebadeštrukčné a sebasabotujúce ja vybralo..

Dimenzie Novej Zeme zažívaš naplno a nastálo ako Svetelný Majster, ktorý sa obnovil, regeneroval, prijal, a vedome pracuje s energiou = s Časom = s realitami ! Absolútne ŽIADNE OBMEDZENIE, nulová ľudská mentalita, Nula človeka je nula problémov a bariér na vlastnej hojnosti svojho svetla, nula bariér na svetelnosti, z ktorej všetko Tvoríme..keď nedovoluješ svojmu svetlu VOĽNE NASTÁLO V KAŽDEJ SITUÁCII tiecť, nemáš z čoho tvoriť ŽIVOT NOVEJ ZEME. Netvoríš na základe svetla zvnútra von, “si na pospas egu”, si ovplyvňovaný zvonka.. to je nulová stvoritelská suverenita. TRPEZLIVOSŤ SO SEBOU A SVOJIMI PROCESMI + veľká sebastarostlivosť sú ZLATO. Každý Jeden si musí prejsť všetkými extrémami než to zlúči vo svojom strede.. sústreďuj sa na svoju Unikátnosť “a nie na opakovanie slov po druhých”, opakovaní čohokoľvek po druhých.. toho plný internet, sociálne siete a YT..”je to zamorenie ego infekciou”..

MOŽNOSŤ VYUŽIŤ KAŽDÝ MOMEMT, ako čerstvý začiatok, a unikátnu príležitosť - Dar neobmedzeného množstva možností máš len ak si DVERE OTVÁRAŠ DO BODU NULA V SEBE, kde si ako všetko, kde je všetko k dispozícii - z otvorenia sa SEBE Naplno. Chápeš, že tvoj plný pohár vnútri, čistý pokoj a mier, pocit Domova a Rajskej Oázy v sebe je to, odkiaľ fungujeme.. BEZ ĽUDSKÉHO JA..
LEN V 0.0 PRACUJEME S ČASOM AKO S ENERGIOU, SO VŠETKÝM AKO S ENERGIOU POČÍNAJÚC SEBOU. Je to učení sa všetko odznova, inom fungovaní a založenom NA UPLE INOM VZŤAHU SO SEBOU A HOSPODÁRENÍ S ENERGIOU, ale nie typom starej Zeme.. lebo starý zvyk je zneužívanie energie, nevedome fungovanie - nevieš / nechápeš kto si, nepamätáš si.. ako vôbec Môžeš prijať dar života - Seba - vo všetkom ? Ako to môžeš využiť ? Dary sa zdieľajú, ale musia byť prijaté sebou a zdieľané tak, aby nekŕmili “starý typ mentality” ale podporovali Nové Ľudstvo ako Celok.

Aktuálne frekvencie už nastálo sú frekvencie Super VEDOMIA - najmä Dúhové a Gamma Lúče.. to je to, čo je k dispozícii vďaka týmto frekvenciám - len väčšie možnosti budovania skutočnej RAJskej záhrady ZVNÚTRA VON.

Na globálnej úrovni je tu ČAS VELKÝCH TRANZITOV DVOMA SPÔSOBMI - každý si vyberá ten svoj za seba.. vedome “sa akcelerovane premieňať od základov” aplikáciou svetelných kódov Novej Zeme, čistiť nonstop a oveľa viac, aby so bol schopný PRIJAŤ USTÁŤ TÚ SILU A MOC VLASTNEJ ENERGIE A DÚHOVÉHO GAMMA SVETELNÉHO TELA NOVEJ ZEME, alebo si svojmi činmi, správaním sa a výberom v každom momente volíš ... ...

Svetlo nastoľuje rovnováhu cez vyplavenie všetkých extrémov a poriadok cez vyplavenie chaosu, zmätku a konfliktov, z ktorých každý v sebe žil.. SVETLO VYNULOVÁVA CEZ BOD NEUTRÁL - cez bod NULA pretáča všetko “dozadu” na plné odžitie všetkého až NA ÚPLNÝ PRAPOČIATOK Z PRED VZNIKU AKÉHOKOĽVEK PRVOTNÉHO KONFLIKTU ( z pred pádov Lyranskych brán orionskych galakt.vojen).. Aby sa začalo tvoriť od úplnej nuly v nule už v úplnom SÚLADE SO ZÁKONOM JEDNOTY VEDOMIA SLNKA. SVETLO MÁ MOC VŠETKO ZJEDNOTIŤ CEZ VYPLAVENIE VŠETKEJ ROZDELENOSTI, oddelenosti, cez rozpustenie - zlúčenie úplne všetkých rozdielov. SVETLO ŠOKUJE KU PLNÉMU OŽITIU, KU PREBRATIU SA. SVETLO ROZTÁPA ROZDIELY A SPAĽUJE TO, čo nie je svetlom alebo je menej osvetlené, je v tieni, je pod povrchom..

Na globálnej úrovni všetko naraz: čas vyrovnaní, zúčtovaní, MAturity v praxi z vlastnej galaktickej “histórie”, zo zemskej “školy” lásky a jej úplných opakov, presah iluzórnej duality cez 4D, hlbšie prebúdzanie sa, precitávanie tela, ožíva telo a úplne všetko, čo v ňom bolo zatlačené - celý kozmos sa snaží v každom ožiť cez aktiváciu sveteného tela. Hviezdy sa snažia znovuzrodiť v každom.. Masová tzv. “Temná noc ega - super očistec” a Globálny súdny deň - fáza vyvrcholenia očistca a prechod bránou Domov a potom je tu kolektív Len nebeskejšej PARADISIEN Aurora NovejZeme.. stará Zem “sa ide zničiť typmi bojov, ktoré si vyberá”.. ego si vždy nájde nejaký typ bola za niečo alebo proti niečomu lebo je ZVYKNUTÉ NA násilie a násilnosť, rozdeľovať a panovať.. “ľudské ja”, ak ste nerobili poriadne hĺbkovú prácu so sebou, “prevláda tvrdohlavosť - dominancia hlavy, nezrelého mužského princípu v sebe”, “bude lámané ešte viac”, lebo je to to jediné, čím si každý stojí v ceste - v umožnení si vzostupu a vyslobodení sa.. preto fungovanie z roztopeného človeka v sebe, je základ aké takej “hladkosti” procesov a doslova milosti vlastného vesmíru..

Keď zistíš, že CÍTIM TEDA VIEM, lebo čítam tak informácie.. tie sú k dispozícii vo všetkom - komUNIkacia vramci zjednoteného poľa vedomia je Mega komunikácia so Sebou ako všetkým - odtiaľ Čerpáme - z Jednoty Vedomia v Sebe so Všetkým.. je to všetko o vibračnosti - frekvenčnosti - energetičnosti - o vlnách SVETLA RÔZNEHO TYPU, Rôznych vlnových dĺžok, o rôznych spektrách Dúhy a hudobnej stupnice.

Si láska čistá, jednoduchá, ľahká, nekonečná, tak to nekomplikuj, nesťažuj si to, neomedzuj sa, osloboď sa od Závisenia na niečom zvonka. Všetko si vieš doručiť - vytvoriť zvnútra von - kde je ochota sa hlbšie do seba ponárať a uvoľňovať, tam si dvere otváraš také, o ktorých sa ti ani len nesnívalo.

Ku gamma frekvenciám, ku fungovaniu ako Super Vedomie v gamma stavoch, keď ŽIJEŠ AKO NAPLNO OŽITÝ KOZMOS SO ZJEDNOTENIA MIKRO A MAKROKOZMU v plnej Prítomnosti, Ku májovo-júnovým kódom, ku tomu čo sa deje s časom, ku koreňom ľudstva a ku krídlam som zdieľala v predchádzajúcich textoch, ktoré neprestávajú byť aktuálne..

Všetko je o vybratí Slobody od ... ?

To pokračuje do kedy 5D Taru v sebe neobnovíš a nezačneš ju so 7D Gaiou zjednocovať.. Potom pokračuješ len v hlbšom v čistení a prienikoch, ale z inej úrovne vedomia, z iného prepojenia sa v sebe so Sebou.

Len pre zopakovanie: Ako Kolektív a tvoritelia Novej sme ZMAJSTROVALI HOJNOSŤ, KTOROU UŽ NAŠA ESENCIA JE, znásobujeme ju - PRIJALI SILU A MOC SVOJHO SVETLA SA VYSLOBODIŤ z vlastných obmedzení a reťazí..používame svoju energiu na TVORBU INÉHO SVETA, INÚ PLANÉTU integráciou BUdúcnosti tu a teraz, čistenie minulosti a začínanie vždy odznova..Je to tá najväčšia služba vedomiu a telu nového ľudstva, služba svetlu v nás všetkých.. je to vlastná neustála premena SEBA - TAK MENÍŠ VŠETKO.. Je to PLNÁ INVESTÍCIA NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH, LEBO len ČO VKLADÁŠ, TO DOSTÁVAŠ - TAKÚ PLANETÚ ŽIJEŠ - AKÚ PLANÉTU PREDSTAVUJEŠ, AKÚ VIBRUJEŠ DO HMOTY, kde je ukotvené tvoje vedomie a TELO, tak to zažívaš vo svojich realitách.. VÝŠKA FREKVENCIÍ, NA KTORÝCH VIRBUJEŠ CELOTELOVO, TEDA ÚROVEŇ VEDOMIA, Z KTOREJ FUNGUJEŠ, TVORÍŠ, VNÍMAŠ, ŽIJEŠ - TO URČUJE VŠETKO --- VŠETKO JE TOMU RELATÍVNE.. Číslo jedna priorita je integrácia kódov novej zeme, ich uplatnenie v praxi a hlavne STABILIZÁCIA SVETLA V SEBE - SME PREMOSŤOVAČI - BUDOVATELIA DÚHOVÝCH MOSTOV, OTVÁRAČI BRÁN, STABILIZÁTORI SVETLA, ODPAĽOVAČI ČLOVEKA, OPRAVOVAČI PLANETÁRNEHO LOGOSU, VŠEKTÝCH UNIVERZÁLNYCH HVIEZDNYCH BRÁN ZEME V SEBE a zjednocovanie planetárneho logosu so solARnym a kozmickým logosom..

UČENIE SA NEUSTÁLE NOVEJ TECHNIKE, SPRÍSTUPNENOSŤ VŠETKÉMU NOVÉMU, VÍTANIE VÝZIEV, OTVORENOSŤ neustále niečomu novému, tak sa rastie viac a rýchlejšie.. naše svetelné telo ultra inteligentná Krištáľová Plazma Svetelná technológia KOMPLEXU HVIEZDNYCH BRÁN UNIverzálne kozmické telo Avatara.. SOL-RA Vedomie Nahrádza Lunárne Ľudské Vedomie CEZ vyhladovanie Beštie (človeka-anti.kris.a) - jej rozpustenie do svetla JE PROCES SOLARIZÁCIE A KRIST-AA-lizácie Plazmovenie, ktoré sú len silnejšie.

Návrat Domov, do dimenzi Nové Zeme je NÁVRAT DO BOŽSKEJ HARMÓNIE, ALCHÝMIE, HOJNOSTI, DO BOŽSKEJ NAČASOVANOSTI A TVORBY V BOŽSKOM TOKU-SÚLADE - BYTIE BOŽSKÝM TOKOM, KDE JE VŠETKO, KTORÝ JE VŠETKO.. v tvojej hĺbke nájdeš seba, nie vonku cez niečo alebo niekoho..


S láskou napísala,

Maria

Link na Video ku:


Solárne Vedomie Nahrádza Lunárne,Jednota Indigo Lúčov a Slnka,Vzostup a Krídla, Nový Človek vzniká Solarizáciou - KRISTalizáciou
735 views

Comments


bottom of page