top of page

Využitie Potencie Vyslobodzovacích SlnovRAtových Energií, Božskí Noví Ľudia-Vyzlečenie sa z limitov

Nie je sa kam dostať, UŽ TAM - VŠADE SI - VŠETKO JE RELATÍVNE TOMU, Z AKEJ ÚROVNE - LEVELU VEDOMIA VNÍMAŠ, CHÁPEŠ A INTERPRETUJEŠ SI VŠETKO - VIDÍŠ VNÍMAŠ SEBA A SVET V INOM SVETLE - TAKÉ TO JE - ZMENA V PERSPEKTÍVACH, V MENTALITE, VO FREKVENČNÝCH PÁSMACH. NA KTORÝCH VIBRUJEŠ JE POSUN VO VEDOMÍ TEDA V MOCI, A TO SA MÁ UČIŤ APLIKOVAŤ, LEBO JE TO VIAC AKO ŽELEZNÝ ZVYK ZVÄZOVAŤ SA BÁŤ SA VLASTNEJ SILY A MOCI AKO SVETELNEJ BYTOSTI - STVORITEĽA VESMÍROV A NEPRÍJMAŤ SVOJE KRÍDLA, TO KÝM SI-JE... VZOSTUPNÉ PROCESY SÚ NIELEN PROCESY INTEGRÁCIE, PRESAHU DUALITY, ĽUDSKÉHO OBMEDZENÉHO EXPERIMENTU, PRESAHU A DEKONŠTRUKCIE VLASTNÉHO VÄZENIA A LOAJALITY VOČI NEMU, SÚ TO PROCESY VYSLOBODZOVANIA SVOJHO TELA CEZ VEDOMIE ZDROJA, KTORÉ DÁVNO SLOBODNÉ JE (svetlo duše).. Vyslobodzovanie sa z vlastných limitujúcich mentálnych hier so sebou a konštruktov, kde v moci ťa má vlastné nevedomie - 3D aspekty vědomi (ego, padnuté verzie seba)...

Stačí sa naladiť a započúvať sa nechať sa viesť... toto vysielanie slúži ako VŠETKO V JEDNOM - Nalaď sa, prelaď, Uvoľni sa viac do seba a prirodzene navýšiš svoje frekvenčno-vibračné naladenie kde si na Príjme Vyšších informácií priamo zo ZDROJA a tak aj premieňaš všetko, tým že meníš prístup-vstup-naladenie-otváraš vstup-dvere do vyšších Realít Novej Zeme, kde REALizuješ svoje Vyššie novšie naplnené Svetelnejšie Verzie Seba, ktoré Zdrojujú zvnútra von všetko čo potebujú zo Stavu vedomia v Bytí NULA - Vybielenie, Rozplynutie, Ego je zjednotené, nie je v moci... Je to ďalšia Podpora s navyšovaním svetelného kvocientu - svetelnej kapacity Organicky - organické uvoľňovanie - frekvenčno-vibračné navyšovanie tela, prelaďovanie - hlbšie zľaďovanie sa so SEBOU v Sebe - s DOMOVOM - stav vedomia v BYTÍ, kde existujú všetky odpovede pred tým než stihneš položiť otázku. Je to proces, tréning, prax a tieto Videá a najmä alchýmie,kurzy,transmisie v Škole Majstrov môžu podporiť úrychlenie - zintenzívnenie procesov tvojich Procesov...
Je jedno aká je teplota, chrbát opretý so starovekým stromom zjednotený, Na boso do zeme, do Gaii, hlbšie prepojenie sa s jej silou, výživou, cítenie jej podpory a lásky - je tu pre nás keď si ju v sebe dovolíme. Podporuje s prepustením toho

Čo treba, recykláciou toho, a vyrovnávaním elektromagnetizmu čiže podporuje so zmenami elektromagnetizmu ktoré budú len silnejšie a rýchlejšie. Všetko je tu pre nás keď sme tu pre seba ako pre nás ❤️595 views

Comments


bottom of page