top of page

Využitie Kódov Slobody a Hojnosti,Prijatie Seba ako Daru Života,Podporuje ťa to,čo Zdielaš-Vysielaš?

Hlavné témy tohto článku:


Prameň Hlbokého (seba) Poznania a Múdrosti,

Všetko v tvojich realitách je presne také, aké ty to vnímaš, vidíš, aké ty to vidíš..V akom svetle a farbách vnímaš ?

Dokážeš vnímať krásu svetla vo všetkom živom a predovšetkým v sebe ?

Krása svetla sa vníma celým Srdcom, celou svojou BYTosťou.. Je to zážitok sladkého, bezpečného, výživného, domova a rozplynutia sa - zjednotenia sa so sebou v sebe a so všetkým, lebo to jedno a to isté vedomie..

Videnie v úplne inom svetle a farbách, počutie v iných tónoch,

Aktuálny Globálny prechod okom ihly a MAturácia v Praxi na Globnálnej urovni. Oko ihly je najmocnejší Vortex, cez ktorý neprechádza (''starý 3D'') človek a jeho výtvory, jednoducho nič, čo nie je pochopné, uzavreté, vynulované, zneutralizované, dokiaľ neostane iba Čistá láska a každý jeden, kto pokračuje vo svojej nahote, otvorenosti, plnej svetelnosti bez limitov na svojej hojnosti, plnej transparentnosti, krištáľovej jasnosti a priezračnosti..

Dokážeš prijať Seba a úplne všetko ako DAR ŽIVOTA nevyčísliteľnej hodnoty ? Dokážeš rozoznať dar a bohatstvo vo všetkom, že hojnosť je vždy prítomná, len ide o to, či ty si ?

Ako ťa podporuje alebo nepodporuje to, čo vysielaš, projektuješ neustále a zdieľaš ?
Milí tvorcovia, zdieľam opäť niečo ku základom slobody a hojnosti, ku múdrosti krištáľovej lebky, na ktorú sa prirodzene premieňa ak si každý dovolí - studnica hojnosti a múdrosti; Zdieľam ku VIDENIU VŠETKÉHO, Seba, Sveta, ostatných - NEUSTÁLE VIDENIE v INOM SVETLE a rôznych farbách, odtieňoch, tónoch, čo je KĽÚČOVÁ POINTA videnia ZMIEN vo svojich realitách - keď ty vidíš v inom svetle, tak v takom svetle - frekvečné-vibračných pásmach všetko zažívaš.. Ako ty vnímaš seba ?..

VNÍMANIE VŠETKÉHO V ÚPLNE INOM SVETLE Z MILIÓNA RÔZNYCH UHLOV A POD-UHLOV BEZ FIXÁCIE SA NA JEDNU SPRÁVNU lineárnu ODPOVEĎ, alebo jednu pravdu, jeden typ reality bez konkrétnych očakávaní alebo lipnutiach na výsledkoch.. KEĎ DOVOLÍŠ SVETELNEJ INTELIGENCII PRE TEBA PRACOVAŤ A DORUČIŤ TI NEOČAKÁVANÉ ZÁZRAKY - tak z toho stavu vedomia fungujeme v dimenziách Novej Zeme.. Fungujeme z vlastnej Nekonečnosti a Neobmedzenosti - naše prirodzené fungovanie!

Zdieľam niečo aj ku využitiu len silovejších Kódov Slobody, Jednoty, Hojnosti v praxi, ktorých pointa je tá, že veľmi jasne a priamo ukazujú, kde si všade kto bráni v plnom Objavovaní Seba ako svetelného - slnečného Vedomia všetkého, nekonečného Zdroja Energie-Vedomia, kde všade si stojíme v ceste vlastnou “ľudskou tvrdohlavosťou a zvykmi, rutinami, ktoré nepodporujú svetelné telo”, kde všade “sa odohrávajú väzenské hry a príbehy”, kde hlava stále vedie, lebo je oddelená od zvyšku tela, a kde stále vedie mentalita iluzórnych nedostatkov”, keď existuje iba dostatok až PREBYTOK, keď sme zjednotení so Sebou ako so Zdrojom všetkého.. Tou hlavnou “komoditou” je, vždy bola life force, životná sila - se.uálna energia - kreatívna sila VESMÍRU V KAŽDOM AKO V TVORCOVI VŠETKÝCH GALAXIÍ. “Najcennejšia Komodita” je ENERGIA - VEDOMIE - INFORMÁCIE, lebo to je MOC a Sloboda, nezávisenie a nepodmienenosť od vonkajška, čo je nebezpečie pre 3D spoločnosť, pre ľudské ego systémy je to hrozba.

Každý si vie v sebe zistiť tie “najlepšie odpovede pre seba”..

Nikto iný mi neposkytne ''lepšie'' odpovede na moje otázky - ja som zdroj otázky ja som zdroj odpovedí a tie sú neustále k dispozícii v 0.0, kde je všetko - až PREBYTOK všetkého, ide o to, či je prístup otvorený, udržiavaný, strážený, a len zväčšovaný alebo nie. Toto je len väčšie a väčšie KÚPANIE SA V TOĽKEJ HOJNOSTI KOZMICKÝCH FREKVENCIÍ A SVETELNÝCH LÚČOV PLNÝCH TOĽKÝCH INFORMÁCIÍ, LÁSKY, VÝŽIVY - ENERGETICKEJ PODPORY AK SI DOVOLÍME.
Vybudovanie nového systému fungovania ako Nová Zem, “ktorej telo je tvoje svetelné telo” rôznych typov - rôznych kódingových predlôh tela: je to postupné vybudovanie si SYSTÉMU ENERGETICKEJ PODPORY PRE SEBA v Sebe “najprv” vo svojom tele cez neustále rýchlejšie prerábky tela - “tvoje nové”/ pôvodné plazma kosti, svaly, zuby, telové systémy a orgány”, a UKÁZAŤ OSTATNÝM SVOJIM PRÍKLADOM A ZDIELANIAMI SA “je na nezaplatenie”. To je základ nových systémov, kde je hodnota na tebe - na tvojej energii, na tvojom Vedomí - SVETLE. Cca od jarnej rovnodennosti 2021 nás toľko rekordnej gamy zasahuje - elektrizuje, energizuje, unavuje zároveň.. “vypráža nervový systém vždy ako prvý” - otepľovanie a ochladzovanie je POINTA ALCHÝMIE premien cez svetlo na svetlo do svetla - pointa spiritualizácie & Rekonfigurácií tela = VZOSTUP - návrat do svojej pôvodnej formy / tela cez vzostup vedomia. Pokračujú len silnejšie gama svetelné frekvencie aktivujúce gama svetelné telo, čo vôbec nie sú vtip, vyžaduje si to svetelného Majstra pokračovať ďalej..Každý jeden ním je, len ide o to, kto to integroval, ztelesnil a žije to naplno..Aplikoval, aplikuje svetelné kódy do praxe.. Gama frekvencie a veľmi časté solárne záblesky človek vôbec netuší ako využiť - môže sa rozpamätať na to - ako na to a učiť sa s učiteľom vo svojom Vnútri. Ja som tiež musela aktivovať vo svojej pamäti.

Spolu s gamou pokračujú tiež len silnejšie Solárne plazma, dúhové, Krist, diamantové frekvencie priamo zasahujúce úplne všetko naraz. Navyšuje sa “každých pár hodín, niekedy niekoľko krát za hodinu”. Cez všetky otvorené a zosúladené brány prúdi viac a viac svetla, ktoré len aktivuje viac a viac naše krištály spúšťajúce len väčší Detox, prepis, rekonfigurácie, sme v časoch čistenia úplne všetkých extrémov naraz a len väčšej polarizácie, kedy všetko/všetci, čo sú Nová Zem je len väčšie nebo, a čo je stará zem je len väčšie peklo.. (výrazy používam kvôli vysvetleniu pocitu)..

Najväčšie KARMICKÉ UZLY sú práve v KRKU aj práve kvôli “nerovnováham v spodku a zatvorenom srdci”, a tie sú zasahované neustále len viac kvôli vypusteniu - uvoľneniu toľkého cez hrdlo a krk súvisiac s KomUNIkáciou - zmajstrovanie komunikácie so sebou je základ úplne všetkého. Zmajstrovanie zdieľania sa ako sila a moc svetla / čistej zdrojovej lásky. ZDIEĽANIA SA BEZ “MASIEK chránenia sa pred hrozbou vonku” - každého hlboká ľudská trauma nie je len o nechcenosti a “odmietaní byť v tele na zemi”, “viera, že je menej, že je k ničomu a te je neschopný bezmocný utrpiteľ”, ktorý sa tak veľmi bojí byť sebou a že “keď bude, tak mu bude ublížené”.. “trestanie sa” a odmietanie seba, svojho tela je odohrávanie si 3D kontrolných otrockých systémov ktoré žiadne svetlo/vedomie, svetelné telo nepodporujú.. Vchádza sa do globálnych čistení zneužitia moci na všetkých úrovniach. Už len to, “že tá prvotná detská ľahkosť, hravosť, kreatívnosť a NEVINNOSŤ JE OKAMŽITE POTLÁČANÁ.. aj v tom je najväčšia trauma. “V prvotnej koreňovej odpojenosti od pravého zdroja slnka a pravej kozmickej MAtky - zlomené ľudské srdce” po finálnom páde Zeme.. V strachu sa prejaviť a vôbec zistiť - byť tým, kým naozaj si. To je MEGA PROCES postupného ZLUČOVANIA VŠETKÝCH EXISTENCIÍ V JEDNU. ČERPÁM Z NAPOJENIA A POZNIANIA ZO VŠETKÝCH MOJICH EXISTENCIÍ A NIE Z ĽUDSKÉHO TYPU NAUČENIA SA, myslenia si a pamätania si.. toto je z posvätného rozpamätania sa na Seba a na úplne všetko.. čerpám zo Seba, ako z večného nevyčerpateľného Zdroja RA - Jednoty vedomia Slnka, čo opäť opakujem - je mega proces, trvá to sa v tom ustabilizovať, ustáliť sa v tom, udomácniť sa v tej SUPER SILE SVETLA OHŇA DRAKA - mega tok informácií / energie / elektriny. “Super charged and super wired + tired at the same time” - super nabitie energiu a únava Zároveň.. väčšie stavy High na svetle, zamlženosti a toho, že si v sne! SPÁNOK JE NAJDÔLEŽITEJŠÍ NA UKOTVOVANIE NEBA - snov - magických, ANjelských relmov NA ZEM - Kristove svetlo..

''Celý ten čas'' sa rozpamätávam ako fungovať ako ULTRA VYSOKO FREKVEČNÉ PLAZMA SVETLO - Kristova Bytosť a všetky galaktické bytosti naraz v jednej - všetko prirodzene organicky voľne..je to úplne v každom, keď presiahne stav bytia človekom a “boja o prežitie, strachy zo strát, obavy o niečo a o niekoho”, čo spôsobuje stárnutie, degeneráciu a nevedomé exitovanie. Nesmrteľnik v nás funguje úplne inak ako smrteľník, ktorý zapredal svoju slobodu a dušu, ktorý celý ten čas zneužíval / obmedzoval / kontroloval / ovládal všetko na ego úrovni - už vlastné telo / svetlo, seba, všetko a všetkých vo svojich realitách len aby sa cítil bezpečne (iluzórne). Rozoznanie a úplné prestatie hrať hry na niečo alebo niekoho kým chceš byť, ale nie si”, čo sledujem komplet v celej 4. Dimenzii, ktorá stále “nič netuší, o čom naozaj je vzostup a Žitie Vedomie Novej Zeme, ale tvári sa že áno”..


Na čom naozaj záleží:

UCTI SI SVOJ STAV A HLBOKO SA DO TOHO PONOR. Hlava sa chce rýchlo sústrediť inde, neschopnosť sústrediť sa do seba “je okrádanie sa o vlastnú cennú energiu a pozornosť vlastným egom”, ktoré sa sústreďuje len na nepodstatné. Uctiť si čo cítiš a cíť naplno.

HNEV je vždy na povrchu, signalizuje toho veľa, hlavne zranenia, ktoré boli aktivované.. Pod hnevom je toľko ďalších vrstiev potlačenýh emócií všetko zapríčínené bytím proti sebe netušiac, čo si to vôbec robím, pácham a že zneužívam seba, svoje telo, svoju energiu a potláčam svoje svetlo.

Zistuješ aké presvedčenia a mentálne programy stoja za tvorbou týchto emócií a že boli v tebe zmrazené. DRAČÍ OHEŇ A NÁŠ VEČNÝ PLAMEŇ ROZMRAZUJE. Je to piata vibračná hustota sféry GODHEAD kozmickeho trojPLAMEŇA. ZMAJSTROVANIE SVOJHO OHŇA A CYKLOV ZRODU A ÚMRTIA NARAZ SPOLU - rozklad a znovužoženie sa po novom na bunkovej úrovni je naraz - nula času - len silovejších kódy Fénixa a zmŕtvychvstania. OŽÍVA SA, zisťuje sa, že telo bolo znecitlivené, plné mŕtvolnej energie, telo nebolo sprietočnené vôbec. Neopúšťame svoje telo, ale úplne premieňame cez oveľa vyššie expandované kristove stavy vedomia.. tak premieňame planétu, ktorú zažívame..

Čím viacej si dovoľujeme umrieť na ľudskej ego úrovni, umrieť ako NIKTO, tým viacej OŽÍVAME AKO VŠETCI. Nie si už viazaný na nič Konkrétne, si ČISTÉ VEDOMIE VŠETKÉHO VŠADE TERAZ NARAZ. Nezávisíš od ničoho a nikoho zvonka. Opakujem to ešte raz - rozoznať, že hnev je povrchová emócia, ktorú keď precítiš naplno, okamžite sa pýtaju pozornosť ďalšie.. Hnev skrýva vždy vrstvy zranení.. toto už nie sú, že zmačknuté Gombíky (iritácia), ale “spustené série mega výbuchov” ak sa zanedbávala hĺbková kontinuálna práca v sebe, čistka v sebe, v tele, vo svojich realitách a neustále zosúladzovanie sa v novými výškami..


- BYTIE PRÍTOMNÝ A TEDA PLNE VEDOMÝ S TÝM, čo VYSIELAŠ KAŽDÝ MOMENT, lebo to ŤA BUĎ ZO ZADU PODPORUJE ALEBO PRÁVE NAOPAK “vráža kudlu do chrbta” kvôli hlbokej zakorenenosti zvyku nebytia vôbec prítomný a programu bytia proti sebe - zrady a krivdy, sklamania, žiaľu smútku, vnútornej agresie.. toto sa začína čistiť na globálnej masovej úrovni, ako som už vysielala - “všetky srdcové záležitosti”.. Zcelistvené Posvätné krištálové otvorené Srdce, budovanie vyššieho srdca a plného Otvorenia Šišinky - Vševediace a vševidiace oko Horusa, ktorý je samotný portálovy most do jadra ANdromedy. Jednota srdca a mysle nie je možná pokial ľudská hlava dominuje, lineárnosť, rigidita a polarizovaná myseľ pod vedením ega. Keď Hlava nie je v jednote s telom, je odseknutý tok v krku.. ľudské telo má hlavu predsadenú vpredu.. až keď sa hlava opäť vráti presne nad telo do stredu, tak sa začína zjednocovanie mozgu, srdca a mozgu v JEDNU veľkú INTELGENCIU. Energeticky, ale aj fyzicky Rastie, predlžuje sa, expanduje lebka a celé telo.


Keď všetká tvoja energia - Fokus - ty ako energia sú / je venovaná podpore nového ľudstva ako CELKU tým, že najprv integruješ kódy novej zeme a začínaš ich žiť, budovať svoje svetelné telo, zdieľaš to cez seba už len dýchaním. “Potom” začínaš pracovať na tom, čo je mega podpora a aktivácia pre ostatných, ale bez tvorby alebo podpory nerovnováhy a kŕmenia ILUZÓRNYCH nedostatkov ostatných.. rada to opakujem, lebo je to tak jednoduché, a tak dlho trvá než sa to pochopí: LÁSKA JE JEDNODUCHÁ - iba JE.. toto je evolúcia fotónovej DNA - čistej lásky, návrat do vyšších / hlbších úrovní lásky a to je ZÁKLAD, NA KTOROM BUDUJEM ODZNOVA PO NOVOM VŠETKO Z ÚPLNE INÉHO MIESTA V SEBE,

z úplne iných úrovní vedomia.


Ak u teba POKRAČUJE KONTINUÁLNE OTVÁRANIE SA SEBE, TEDA SA TOHO OTVÁRARA LEN VIAC A VIAC PRE TEBA, TVOJE ZNOVU-OBJAVOVANIE SA JE BOHATSTVO SAMO O SEBE VŽDY INAK PO NOVOM, NEUSTÁLE RODENIE SVOJICH NOVÝCH VERZIÍ NOVEJ ZEME, SVOJICH NOVÝCH SEBA EXPRESIÍ JE TAKÝ DAR .. a opäť.. Len Keď si dovolíš a vies to rozoznať a využiť.. človek nevie.. ani to len nevidí..

KEĎ SA OTVORÍŠ SEBE, OTVORÍ SA ti VŠETKO. Dokážeš prijať seba, tak dokážeš prijať všetky NEOBMEDZENÉ DARY “na každom kroku”, v každej situácii.. Keď prijmeš seba ako DAR A ZÁZRAK. “Človek nevie prijímať a dáva z prázdneho pohára”..

HOJNOSŤ PRAMENÍ Z TVOJHO NAPLNENIA SA VLASTNÝM SVETLOM A BYTIA PLNE PRÍTOMNÝ V SEBE - keď CÍTIŠ DAR ŽIVOTA v sebe naplno! Dokážeš sa Akceptovať - prijať úplne so všetkým s vďačnosťou, seba-pochopením a Milosťou k sebe? To je základ VYUŽITIA DARU ŽIVOTA - VEDOMIA SEBA - SEBA, AKO KREATÍVNEHO TOKU ŽIVOTA, KTORÝ JE TAKÉ BOHATSTVO + VŠETKY TVOJE EXISTENCIE spolu, všetky tvoje časti a aspekty OPÄŤ AKO JEDNO = prameň všetkého poznania. Keď sa prijmeš a pochopíš kým si, tak sa môžeš zdieľať (nie rozdávať a predávať !! ) - zdieľať sa vo svojej tvorbe z čistoty srdca, v tom najvyššom súlade, z hĺbky prepojenia sa so svojou Dušou = Rajská záhrada, šťavnaté plody. Dokážeš tak naozaj využiť a nie zneužiť / nevyužiť / strácať svoju cenné energiu = svetelnú moc, “ktorej sa človek tak bojí a vníma čisté svetlo podvedome ako hrozbu”.. čiže seba..


JEDINÝ NEDOSTATOK JE V ZDIELANÍ SVOJHO SVETLA A V SUPER HĹBKOVEJ NEUSTÁLEJ PRÁCI SO SEBOU. Informácie a svetelné kódy sú pre človeka nepočuteľné, nedokáže ich aplikovať do praxe, preto sa fungovanie ako človek postupne rozpúšťa u každého - čo sú vlastne ľudské spôsoby tvorby svojho žitia, realít, vzťahov, ľudské spôsoby napĺňania svojich potrieb.. Pokiaľ sa niekto nechá udržovať v ilúzii, a to sa nechávame všetci dosť dlho, čiže v tzv. “Survival mode, boj o prežitie”, udržuje sa vo vlastnom väzení sebadeštrukcie nevedome tvoreného Starou znehodnotenou ľudskou DNA - starými príbehmi - VYBER SI V KAŽDOM MOMENTE TO, ČO TI PRINESIE MIER A SLOBODU, bez unikania, ale hĺbkovom dekonštruovaní starého systému vo svojom tele. Uvoľni sa do seba a dôveruj.. “Človek nedôveruje, pochybuje, obáva sa”.. “zabezpečuje si iluzórne pevnú bezpečnú pôdu pod nohami a zónu komfortu”. Nič také nepokračuje, lebo to bolo v súlade s egom. Nula garancie, nula vedenia dopredu, nula istoty, nula plánovania, žiadna pevná pôda, nula mentality človeka - nula problémov.

Na začiatku sa učí dôverovať “na slepo” len sebe a skákať do neznáma, lebo na začiatku ešte nevidíme.. to opisujem prechod zo štvrtej do piatej dimenzie.. keď si prejdeš zónou nuly a z tej zóny pokračuješ, tvoríš všetko odznova od nuly vždy v nule to, čo je v súlade s Novou Zemou - v súlade s tebou ako so svetelným Vedomím / telom.

Dôvera v seba a pocit, že si v sebe vo svojom tele doma v bezpečí, v rajskej oáze pokoja lásky, lebo to je to, čo vysielaš úplne všade - “tvoja Rajská záhrada je všade s tebou”, alebo je opak.. alebo počas fázy 4.D je to oboje naraz, strieda sa dokedy sa znovu neobnovilo prvých 5-6 svetelných Kristovych vláken DNA.


VYPRÁZDŇUJE SA zrýchlene a akcelerovane ÚPLNE CELÉ TELO OD všetkého “emočno-mentálneho-fyzického odpadu”, teda od “akejkoľvek človečiny.” PRIESTRANNOSŤ - Voľnosť - Ultimátna SLOBODA je v tele PLNE CÍTENÁ presne tak, ako vnútorné bohatstvo a naplnenie SEBOU AKO ČISTÝM ZDROJOVÝM SVETLOM - na úrovni duše (vyššie Ja) máme všetko k dispozícii, SME VŠETKO.. “na úrovni človeka existujú len nedostatky”.. z akej úrovne si vyberáš fungovať a tvoriť v každom momente ?


K dispozícii sú pre každého: Hlbšie a vyššie úrovne zjednotenia sa v sebe so sebou, vyslobodzovanie sa, uzmierenie sa - večný odpočinok a čistý pokoj, harmónia a súlad so svojimi novými oveľa vyššími / ľahšími / svetelnejšími verziami - expresiami seba ako Novej Zeme CEZ: VYUŽITIE SVETELNÝCH KÓDOV VEDOMIA Novej Zeme - SUPER kôdov HOJNOSTI, SLOBODY & Liberácie ~ ak si umožňujeme rýchle Prepisovanie DNA, rekalibracie nulou, čiže PREPISUME NOVÝMI KÓDMI slobody, mieru, jednoty, hojnosti, raja TIE STARÉ.. Píšeme nové príbehy, kde už sme sa uzmierili so sebou v sebe a vyslobodili sme sa “cez úplnú premenu “svojich starých väzenských príbehov” obete, strachov, zranení, ublížení, mentality nedostatkov, zneužívania moci a konkroly-potláčania vedomia = svojho svetla - už len tým, čo sa konzumuje “všetkými otvormi” a dáva na pokožku ťa buď podporuje v navyšovaní ultra nízkych frekvenciách vlastného tela alebo naopak.. sme v časoch “ultra detoxikácie vnútornej a vonkajšej toxicity, kontaminácie”, ktorá bráni vo vzostupe tela aspoň do druhého časového matrixu 5D Zeme Tary cez plný vzostup vedomia čiže presah - rozpustenie, rozplynutie človeka, zlúčenie nižšieho-vyššieho ja opäť v JEDNO vedomie bez separácie.


Otváranie ďalších a ďalších Dverí do Nekonečnosti Seba, do nekonečného množstva možností, do nekonečnosti Informácií a odpovedí, ktoré sú k dispozícii ešte pred tým než bola položená akákoľvek otázka.. dvere do nekonečnej Hojnosti absolútne všetkého ~ Žitie seba ako všetkých v jednom, ako všetko v Jednom cez IBA BYTIE V PLNEJ PRÍTOMNOSTI plne uvolnený do seba, do toho, kým už som a kde už som namiesto “snaženia sa byť niekým niekde”.. Len keď si plne prítomný, máš možnosť slobodnej voľby, lebo inak je za teba vybrané tvojim ľudským aspektom (egom).

KEĎ AKCEPTUJEM, teda prijímam a CÍTIM SEBA NAPLNO, Akceptujem ostatných takých akí sú, rešpektujem každého voľbu, “nebojujem so situáciami ani s druhými, lebo nebojujem so sebou a so svojimi emóciami”, pozerám sa cez srdce - šišinku očami TVORCU. Rozpustenie všetkých vlastne vytvorených závojov a rozdielov: Každý si zlučuje FYZIČNO A ÉTERIČNO, SPÁNOK A BDELOSŤ V JEDNO - ostáva sa prebudených pri vedomí v sne, nonstop pracujeme na úrovni vedomia práve najviac “počas spánku”.. Dôležitosť spánku je obrovská, kde pracujeme a čistíme najviac. Ukotvujeme najviac Kristoveho / fotonového svetla do koreňa práve počas spánku, odpočinku - “to je tá spása a záchrana, keď necháš Krista v sebe opäť vzostúpiť - navraciaš Zem - seba domov ” - keď necháš svoje svetlo viesť, zlúčiš “maličkého človeka, ktorý chce byť veľký, dôležitý, špeciálny, je vibračne karmicky tak ťažký, plný falošných identít, konfliktov, preto sa človeka vynulováva, úplne rozpúšťa ” - zjednotiš sa so svojou super velkolepou BOŽSKOU ESENCIOU, ktorá je nekonečná bez začiatku a konca bez smrti a narodenia sa iba neustále mení Formu v závislosti od VEDOMIA, ktoré sa materializuje a dematerialzuje.. Súčasťou vzostupu, ktorý je vo fázach a tie sa opakujú, je aj práca s časom, ktorý je relatívny našej tomu, odkiaľ fungujeme a akou rýchlosťou rotuje naše pole. Patrí sem ZMAJSTROVANIE FOKUSU SVOJHO VEDOMIA - naša dematerializácia sa v dimenziách starej zeme na úrovni tela! “Tá krabica sa prerástla - presiahla.” Do kedy sa do nej každý snaží zmestiť, aby zapadol, dovtedy existuje a reálna pre toho, ktorý sa ju snaží znovu-tvoriť a udržiavať.

Zlatý kľúč je v stopnutí a prevrátení doslova svojej rotácie poľa - čiže úplné stopnutie žitia starými spôsobmi a vybratie si inak - vykonanie voľby na základe oveľa vyššej úrovne vedomia, z ktorej funguješ.. JE to VO VYBRATÍ SI vždy presného OPAKU TOHO, čo chce ego..rozoznať to - to cítiš.. A ono sa bude dožadovať pozornosti a svojej záchrany vo forme “ego pascí vedomia” vonku.


Zdieľam vtip, ktorý ma nedávno veľmi pobavil a je to tak:

“O čom si človek myslí, že je Vzostup a o čom naozaj je:

nemáš priateľov, nemáš romantické vzťahy, nemáš už “skutočnú prácu” (lineárnu), nemáš nič a predsa máš všetko, a tvoja ľudská rodina ťa má za úplného blázna, ale ty si nikdy nebol šťastnejší” :) :) :)
POKRAČUJ V ZNOVU-ZISKÁVANÍ SEBA ako úplne všetkého, čo je a “čo máš”, pokračuj v strácaní / odľahčovaní od toho, čo si nikdy nebol ty a nikdy nemal - pokračuj v STRÁCANÍ ILÚZIÍ o všetkom = VYSLOBODZOVANIE SA. Návrat do svojej posvätnosti, čistoty a detskej nevinnosti - hlbokej intimity prameniacej v spojení so Sebou.. keď sa obe STRANY nášho tela a mozgu v JEDNO PREPOJA - FUNGUJEŠ AKO JEDNA JEDNOTKA. Tvoje svetelné telo je JEDINÝ ULTIMÁTNY NÁSTROJ TVORBY NOVEJ ZEME - ANKH - PROCESOR ŽIVOTA A NÁSTROJ BUDOVANIA VYSPELÝCH KRISTOVYCH KOZMICKÝCH CIVILIZÁCII NOVEJ ZEME. V TVOJOM TELE PREDLOHA KÓDOV KU HVIEZNYM NÁRODOM A BYTOSTIAM, KTORÉ CEZ ICH ZTELESNENIE PRIRODZENE ŽIJEŠ VŠETKY V JEDNOM = BOHATOSŤ PLNOSTI ZÁŽITKU SEBA VO VŠETKOM - naplnenosť prameniaca z extázy BYTIA tým, kým už si a svojou prezenciou, tvorbou slúžiš nám ako CELKU.

''Dostávaš'' Len to, čo vysielaš a to, čo vkladáš do Novej Zeme. Najprv sa investuje úplne všetko bez garancie a istôt.. vieš, že je o teba postarané ak tvoja energia ťa zozadu podporuje a “nie zapich.je”.. Ako ma už možno niektorí poznáte, nestrácam čas so zaobalovaním niečoho do lepkavého cukru, ale nazvem to priamo tak, ako to je..

S RA.dosťou zdieľam čerstvé zábery “svetelných hier” a pokračujeme ku poslednej časti toho článku - Globálny prechod okom ihly - čas na maturitu v praxi:Globálne sa prechádza OKOM IHLY, cez ktoré neprechádza nič, čo nie je v súlade s Novou Zemou, čiže nič, čo nie je v súlade s tvojimi vyššími ľahšími svetelnejšími verziami. Na globálnej úrovni sa prechádza“Zemská škola” o návrate domov do JEDNOTY vedomia Hviezd a Slnka,

je o presahu iluzórnej separácie sa od Domova a presahu všetkých povrchových rozdielov - naše esencie sú také isté..

Zemská škola univerzálnej lásky, vyššieho súcitu a pochopenia, je o presahu všetkých pokrivených vnímaní a presvedčení úplne o všetkom, najmä o láske.. je o zmajstrovaní nebytia rohožkou, o zmajstrovaní samotnej duality/polarít/ nižších dimenzií/linearity, a pochopenia, že všetko, absolútne všetko a všetci sú Dary a jedine, že všetko je tu pre nás, nie proti nám, jedine ak sme v moci vlastného ega, a že k čomu nás vedie Učiteľ / Zdroj vonku/vnútri - Jedine ku návratu do Stavu Jednoty / čistej Lásky / Vďaky / Pokory a chápania.. Nám ukázali / ukazujú všetci Majstri, že raz, keď zostúpime a vzostupíme (postupne) a navrátime sa do svojej pôvodnej božskej formy - stavu vedomia - odrážanom / ukotvenom v tele a toto celé Žijeme.. rozdiely medzi zostupom a vzostupom sa vytratia, lebo to “tiež bola” ilúzia oddelenosti.. na tento zážitok “tu sme”, aby sme zistili aké to je...

Duša si vždy vyberá širokú škálu zážitkov, čo ľudské ja nepochopí, lebo má obmedzenú perspektívu na všetko..učí sa chápať z úplne iných - hlbších, teda vyšších perspektív.. Aby sme sa spoznali a zažili vždy zo všetkých možných uhlov pohladu a perspektív - pohyb po špirále v podstate nikam - v úplnom prázdne a Zároveň plnosti.. to je to, čo voláme absolútne spokojný naplnený život.. žijeme Seba.. a nie niekoho život iného alebo sny a reality iných.. nie sme tu na ulahodenie ostatným, aby sme bili podľa ich gusta a zase oni tu nie sú na to, aby boli podľa našeho gusta..

Pre mnohých sa časy maturity v praxi začali v 2020..

Sú to Najpotentnejšie Časy neustále prevratných zmien - ty ako tie zmeny, časy kolapsov, zjednotení, planetárnej evolúcie DNA-Vedomia-Lásky: Toto je maturita vo všetkom a naraz teraz v praxi.. buď žijem a podporujem život - milujem život - žijem naplno vo vďake a starám o to, že podporujem život, nie strach zo života a živorenie. Udržujem umelo pri živote to, čo už je davno neživé, má “hnilé” základy.. ? Nič nezachraňujeme, nie je to možné, každý môže len seba zastaviť od úplnej záhuby.. Nepodporujeme tých, ktorí len niečo chcú, chcú získať.. nebránime kolapsu, nesnažíme sa zasiahnuť tam, kam nemáme, ale Plne vedome ukazujeme Iný životný štýl - nastavenia - tvoríme svätý priestor a živíme život - vraciame Zemi lásku a živiny.. sme tu pre ňu tak ako ona pre nás.. teraz jej vraciame naspäť všetko..

čas na regeneráciu a odumretie toho, čo nepodporovalo život, ale iba ťahanie / odstrkovanie / karmické ťahanice.. Velká cnosť je pochopenie a súcit (nie ľútosť), lebo súdiť nemôžeme, kto kde je, aký je a pod.. keďže sme si tým všetkým prešli a vieme, o čom to je, teda chápeme všetko, ale nemusíme tolerovať nikoho ego-človeka.. posledný Súd, tzv. Súdny deň pred bránami do Novej Zeme - kde my sme sudca aj odsúdený - púšťame sa programu Súdenia a Obetí... berieme si moc - pozornosť zvonka do svojich rúk, prestávame vnímať oddelene od seba... to je taká úľava a sloboda, keď si dáš zvolenie... a doslova zabudneš... ak sú všetky emočné aj mentálne náboje zneutralizované = múdrosť - vďačnosť - blaženosť - láska - sloboda.. tak zabudneš - minulosť je vyčistená - neexistuje, si plne prítomná, tvoríš budúcnosť teraz..aj rozdelenie času skolabovalo - si to presiahla.. aj svoje fyzické telo si presiahla, lebo svetelné cez teba plne expandovalo.. to vypne “tvojho človeka” vnútri - lebo svetelná Neobmedzená Bytosť v tebe sa hlási online - tvoja Duša / Vyššie Ja=My zložená zo nespočetného miesta aspektov tiež... zjednocujeme tiež.. Už žiadna teória, mentálne poznatky.. iba hlboký prienik do tela... do srdca..všetko je to o praxi a Vedení svojim Vnútrom.. srdce, tvoje telo vie.. ver mu.. nemyslí a pritom vie všetko..tam sú prístupy.. myseľ je len nástroj duše..

Všetky Multidimenzionálne knižnice a knihy - prístupy sú vnútri - centrum sily - srdca - šišinka (pineal gland).. na vonkajšok sa nemôžeme (už) spoliehať, všetko je vnútri, aj anjeli a všetci majstri - sú to naše ďalšie Aspekty (vyššie dimenzionalne)..ty máš zvedomiť, prijať, integrovať, pochopiť, zjednotiť všetky svoje nižšie dimenzionalne aspekty / oktávy svetla / tónov - zemské obmedzené ja/persóna ktoré sú vlastne určitým nástrojom pre Rozvoj Duše - evolúciu cez súčasné integrovanie a pochopenie / zjednotenie svojich vyššie dimenzionalnych aspektov / oktáv svetla vrátane napríklad anjelov. Ide o to, ich/ “to” všetko Zosobniť / ukotviť do tela a Žiť ich / tvoju dokonalú rovnováhu svojim unikátnym spôsobom - keď Dáš Dar Seba Sebe - si tu pre Seba - za Seba, tým pádom tento dar dávaš nám všetkým - Seba v plnej krase / čistote / oddanosti / v službe Zdroju Vedomia v nás všetkých.. hlboké intímne splynutie so svojou Dušou, plná expanzia Srdca / Vedomia / Plne rozsvietené svetelné telo - žijeme z tohto hlbokého hlbokého spojenia s Božstvom v Sebe / v nás.. Zdroj všetkého / Božstvo nemá / nevyznáva žiadne náboženstvo ani dogmy ani kázne/prikázania.. nesúdi, neútočí, nerozdeľuje, nezatlačuje, nehodnotí, nesúťaží, neporovnáva, neubližuje, netrestá.. to my si robíme sami sebe... a či sa odsúdime na obmedzený život v utrpení a strachu - nižších oktávach svojej existencie alebo si dovolíme sa úplne oslobodiť a prepojiť všetky naše oktávy existencie v Jedno a žiť v úplnej spokojnosti, vďačnosti, nič nechceš, nežiadaš, nechceš nikým byť, všetko čo potrebuješ máš - Máš Seba a to stačí.. Žiješ - projektuješ Originálnu Novú Zem a spájaš sa prirodzene s tými, ktorí sú tvoja svetelná rodina - vibračná zhoda (spolu prečistením karmy a kontraktov) žiješ V Súlade so svojou dušou - telom - mentálnom - emočnom ako Jedna Jednotka žiješ Blaženosť naturalne. Prešla si Bránou do Neba, zjednotila svoje Podsvetie - Zem - Nebo - Rajská záhrada plne ukotvená - prepojená s nekonečným “internetom” sieťou, webom, zjednotené pole Vedomia - si všetkým ale v Nule. Yeshua, ako mnohí nám ukazujú, prechod okom ihly - cez vzdanie sa všetkého ego Lipnutia a limitov - ukrižovanie - zjednotenie 4.svetových strán, 4.ročných období, zjednotenie cyklov narodenia sa - zažívania sa - integrácie - odumretia (Transcendencia), 2slnovraty-2rovnodennosti, prepólovanie - výmena Severu a Juhu, jednota Západu a Východu - žiješ v presnom strede Kríža - v Nule 0.0. Čistá Energia / Vedomie Zdroja. Smrteľník bol zlúčený s nesmrtelníkom vnútri.. Svetlo na konci tunela - tunel nikdy neexistoval, so svetlom ste jedným, stali ste sa jedným - tma a svetlo spolu ako rovnocenné aspekty, žena a muž a dieťa - svätá rodina navrátená vnútri do pôvodneho stavu lásky, slobody, ako jedna jednotka, jedno srdce.. Yeshua tak, ako mnohí nám ukázali náš potenciál a možnosti.. ..o čom je “posledný” krok v rebríčku Splynutia so svoju Dušou - so Zdrojom a tranzitom do Kristovych stavov vedomia a navrátenia sa do nesmrteľnosti - Vzostup / Vzkriesenie - Návrat Domov cez úplné vzdanie sa odovzdanie sa Zdroju v nás všetkých... že ani len priestor a čas, nie sú žiadne obmedzenia... je to zmajstrovaní Projekcií Seba ako Projekora realít, kedy sme splynuli s tým hlavným Projektrom Všetkého... 2020 je o kozmickom zosúladzovaní - žiadne kompromisy na úrovni Duše - dočistení - do uzatváraní karmickych kontraktov a prechod Cez oko ihly - do uuuuuplneho Mikra a potom do uuuuplneho Makra... Nič a Všetko, nikto a všetci... vedomia Ja - Vedomie My - žijeme iba z dostatku úcty pokory rešpektu a zo svätého miesta / priestoru v Sebe / naokolo.. žijeme to.. ukotvili sme bohatstvo / svoje Sny, žijeme ich... plná Multidimenzionálna existencia. Vraciaš sa ku svojmu originálneho Ja ktoré je My... si si vedomý / vedomá v každom momente a okamihu, čo vysádzaš / vysielaš / projektuješ lebo žiješ Z Portálu Tu a Teraz = všade všetkým..

Gaia sa chystá byť veľmi hlučná, karmicky čistí ako nikdy pred tým.. Je tu už príliš vela Žiary a Jednoty zvúntra von, takže Všetky Silové miesta, portály sa oslobodzujú a odhaľujú nám, čo ich “zatemnilo” a držalo v utajení... ono v podstate “svetlo a temno” - všetko je ešte viac extrémnejšie, ale len dovtedy, do kedy ste sami nenastolili plnú rovnováhu v sebe, a potom tieto dualitné boje sa končia vnútri-vonku... akékoľvek extrémy prestávajú existovať, lebo ste ich prestali žiť..

Už žiadne kompromisy na úrovni duše/ na úrovni Gaii.

Prajem kvalitne využitý čas / energiu plne investovanú do toho, na čom skutočne teraz záleží.. na tvojom ukotvení a svojej esencie.. zároveň vidíš, kde si brániš - to cítiš - choď tam a otvor brány... zvedom to boľavé a cíť to teraz - naplno prenikni hlboko do seba.. už sa nedá utekať, vyhýbať, vykrúcať, vyhovárať, čakať na niečo.. Ukotvi a ži svoju božkosť / majstra v Sebe - daj si zvolenie Byť naplno Sebou.. spoznaj sa a miluj sa... spomeň si na všetko, pozvi to, zaži to.. a sleduj, čo sa stane, keď si dovolíš... pochopíš, púšťaš sa, letíš

Akékoľvek rozdelenia - rozdiely zanikajú lebo v prvom rade vôbec ani len neexistovali, to my sme si vytvorili bariéry a bazírovali na nich, rôzne krabice a kategórie vlastných obmedzených uhlov pohladu / nálepok a diagnóz... všetky medzi stupne už zanikajú, čiže prechodný portál “očistca” 4D tiež... je už len možnosť: buď - alebo - naplno - teraz plne prítomná so Sebou v sebe a tým, na čom záleží Teraz a je v najvyššom Súlade teraz, a čím sa ešte ťažím, aby som naplno roztiahla krídla.. a žila v “najvyššom” Súlade

Všetká podpora tu dávno je, nástroje aj prístupy.. tie zvonka však nič nezmôžu, pokiaľ si neuvedomíš, že sú vlastne vnútri..


Užívanie si cítenia ŽIVOTA V SEBE NAPLNO zatiaľ čo “čistiš a lámeš - dekonštruuješ v sebe ľudský programing ego separácie, mentalít nedostatkov” - na globálnej úrovni je to momentálne v tých najhlbších koreňových zvykoch bytia proti sebe v duálnom emočnom konflikte a tvrdohlavosť sa odohráva na plné pecky.. teda má sa to čistiť u každého, nie je možné sa ničomu vyhnúť..


PRA-krásny čas DOSTI-RA - PREBYTKU RA.DOSTI Z BYTIA SEBOU V SEBE DOMA v JEDNOTE S KREATÍVNYM TOKOM ŽIVOTA.
591 views

1 Kommentar


Eva Škubalová
Eva Škubalová
14. Apr. 2021

❤️Marienko - Nejsou slova, jen děkuji.🌟☀️💖

Gefällt mir
bottom of page