top of page

Vyššia Myseľ Nahrádza Ľudskú Myseľ - Staré Rozmýšľacie Procesy Nahrádzané Kvantovým Procesovaním Celým Telom na MultiD Úrovni, Čistenie Karmy, Hlbšie Hlbiny Seba a Psyché,Vzostup Tela,Zvyšok Roka 2024





Veľké vysielanie zamerané pre zvyšok roka 2024,

kde však to, čo je v ňom zdieľané platí aj na 2025-2026 a je to stále len určitá porcia lebo je toľko toho:


Všetko je zamerané na Vzostup a Vývoj Tela Cez Vyššie Vedomie - Svetelné kódy Vedomia Božského Nového Človeka a absolútne všetko, čo sa telom deje je detoxikácia všetkých Akášov, 3D separácie, nedostatku spojenia sa so sebou ako Zdrojom vedomia všetkého - so zdrojom svetelnej inteligencie ktorá sa ťa snaží opraviť a prerobiť nonstop cez Detox 3D kódov vedomia starej zeme a úplne všetkého vytvoreného z 3D úrovne vedomia za všetky existencie lebo si išiel na svoj úkor nič netušiac a tak sa tvoria - hromadia karmické reality a energia neúcty, nelásky a nerešpektu voči sebe čo je hlavný koreň seba-zrady, hanby, viny, osamoteného trpiteľa na kríži, ktorý žije v 3D verzii pocitu bezpečia, istoty, dostatku - snaží sú zabezpečiť prežitie - čistíme spodné relmy tela najviac kde toto je uložené,

takisto sa čistí umelá modifikácia DNA, ktorou tá ľudská , aby si mohol byť viac a viac svetelnejšou vyššou expresiou seba:

 • Zdieľame tak ako vo všetkých videách najmä aktuálne procesy s telom: Tzv. “Príznaky, symptómy” vzostupovania a vývoja tela cez Vyššie Vedomie - svetelná DNA - premeny na UNIverzálne svetelné telo v základoch cez integráciu svetelných Kódov vedomia Novej Zeme, ktoré nás mega zaplavujú, niektoré z tzv. “príznakov” vzostupu tela cez premeny v základoch atómu v tebe, keď ti je na odpadnutie, na zbláznenie sa atď,

 • Hromadenie energie v tele - záplavy nového a starého v jedno ktoré treba uvoľňovať tak ako si telo pýta - si na prijme ? Komunikuje s tebou stále..

 • PRESAHY absolútne všetkého čo sa doteraz poznalo preto je tu zrýchlenie karmického zúčtovania - vyplatenie dlhu seba sebe - Nám za všetky existencie,

 • Kolapsy realít cez výbuchy a aktivácie MerKaby na vzostup, infekcie, vírusy, parazity, Uvoľňovanie nazberanej energie v tele,

 • Vedomé fungovanie v sne  cez prebúdzanie sa v sne - vedomé snenie sna novej Zeme

 • Čím viac plazmy je v tvojej krvi tým viac je pre teba 3D UŽ NIE JE REÁLNE - KRYŠTALICKÉ VEDOMIE JE NUTNÉ STELESŇOVAŤ A DÝCHAŤ, UVÁDZAŤ HO DO FORMY nie o ňom písať a rozprávať, avšak tento typ vedomia - tela je len základná predloha ktorú je nutné upgrejdovať neustále

 • Čistenie 3D Zeme starej z DNA po zvyšok života,

 • Frekvenčno vibračné hustoty, H.U. -Harmonické UNIVERZÁLNEJ KDE NOVÁ ZEM JE V UPLNE NOVOM šiestom univerze - tam začína Nový človek v hĺbke teba a premena fyzického tela na éterické - univerzálne svetelné telo

 • 8Dimenzia - tento rok 2024 je najmä o zmajstrovaní mysle a mentálnych rovinách - tie najhlbšie hĺbky tvojej a kolektívnej psyché - 2024 a 8D je o Božskej Sile a Moci a o mentálnych relmoch, o psyché, o nule o bohatstve a ničote a prázdnote kde VŠETKO JE - Ty ako všetko a všetci a nikto v Jednom! Hojnosť a Bohatstvo a skončenie s ničím je obrovská téma keďže to je hlavný a jediný bod kreácie 0.0 kde nečerpáš energiu zvonka - nezdrojuješ zvonka! Je to proces učenia sa úplného opaku než na čo sú zvyknutý a čo máš zaužívané.. je to a bude to o zostupoch do Mentálnych relmov, podvedomia nevedomia, v ktorom sa ešte nebolo,

 • Pochopenia 7D a 8D - rokov 2023 a 2024, aké úrovne zranení teraz najmä tento rok čistíme,

 • Veľkolepé skoky do budúcnosti, vyšších REALÍT - realizovaných vyššími verziami teba,

 • Bolesť a senzácie iného levelu,

 • Bytie prítomný aj za ostatných, otvorenosť zázrakom a synchronicitám ktoré sú normálka vo vyšších frekvenciách -  moja auto príhoda, a opar na perách, otvorenosť nečakaným zázrakom a dokonalým priebehom všetkého aj keď je to autonehoda - upgrejd VOZIDLA korelujúci s telom a uvidenie, že v jednej situácii JE príležitosť toho, že môžeš prečistiť milióny ďalších, ktoré bežia súbežne a netušíš a že to môžeš uzavrieť, preniesť všetko do tých najvyšších frekvencií – trénuješ alchýmiu, majstrovstvo transmutácie životov,

 • Toto sú veľkolepé uzatvárania a prenesenia všetkého do nuly a do vyššej úrovne zároveň čiže ak Nemáš niečo uzavreté, tak je to vo veľkom vidno a v tej jednej situácii máš príležitosť ich s zmajstrovať a premeniť mnoho naraz..


 • Pokračujeme ku čisteniu parazitov, vírusov, všetkého čo nemôže prežiť vo svetle preto je to zosilnené, všetky nerovnováhy v DNA si pýtajú expresiu - všetko potlačené za všetkých za všetky existencie.. sem patria všetci čo sa kopírujú a opakujú jeden po druhom - bude to viditeľnejšie a je to odhalenie závojov lebo nečerpajú z organických kódov ale dookola replikujú tie staré a okrádajú sa tak o vlastnú UNIKÁTNOSŤ a žitie seba v tej najčistejšej forme čo je to najnaplňujúcejšie!



 • Vyššia Božská Myseľ Nahrádza Nižšiu Myseľ Človeka, Vzostup Vývoj Tela cez Vyššie Vedomie - expanzie vedomia ako nikdy pred tým, Starý operačný systém človeka z ktorého funguje a tvorí svoj deň, život nie je použiteľný, je to lineárne fungovanie a tvoje telo sa opäť stáva multidimenzionálnym.. Vyššia Myseľ - Vyššie srdce-Rozmýšľanie je nahrádzané celotelovým kvantovým multidimentzionálnym

cítením-čítaním-procesovaním dát kvantovo a celým telom, nie hlavou, nie cez ľudské rozmýšľanie,


 • Spánok, Snenie, bytie nekonečným vedomím, všade všetkým naraz vo šetkých dimenziách existuejš a funguješ už vedome - to je nové fungovanie, nový operačný systém - mozog je celého telo, srdce tiež, slnko je celé telo..


 • Aktivácie a Čistenia Mars, Neptune, Saturn, Urán, Pluto, Čistenie a integrácia planét našej solárnej sústavy a ich transformácia cez teba,


 • Zmeny vo vzťahoch a nutnosť prenášať komunikáciu do vyššej úrovne, nutnosť prenášať všetko do vyšších frekvencií Mieru, Vďaky, Pochopenia - Hlbšie spojenie a Zjednotenie sa so ZDROJOM Všetkého v sebe avšak cez spracovanie si toho čo treba,


 • Zmajstrovávanie Hlbšieho BYTIA na Príjme Seba,


 • Ako sa naše slnko mení na MODRÉ SLNKO, ZEM SA MENÍ NA SLNEČNÚ HVIEZDU S ÚPLNE INOU KLÉMOU ČO KORELUJE S TVOJÍM UNIVERZÁLNYM MULTDIMENZIONÁLNYM SVETELNÝM VEDOMÍM-TELOM.


 • Čistenie cez vody, čistenie vôd Zeme a tie naše, čistenie cez vodu, mega dažde, povodne, a nová Klíma Zeme,


 • Žitie Multidimenzionálneho Vedomia Seba ako ZDROJA VŠETKÉHO VEDOMIA - absolútna  transcendencia,


 • Presah reinkarnácie a zážitku duše - Vstup do NadDuše, Presahy zemského obmedzeného experimentu a zážitku -


 • Dokončenie Experimentu Adamantiového Adam-Kadmon Tela, ktoré prenášame do novej úrovne a zároveň vrcholenie robotizácie..


 • Sme v časoch ukončovania všetkého na úlný prapočiatok, kde cez jednu situáciu alebo osobu čistíš tony životov a karmy, zmajstrovávame Bytia na Hlbšom Príjme SEBA ako Zdroja a prenášame tak

Všetko do vyšších frekvencií pochopenia, lásky, vďaky a mieru - novú hlbšie uzmierovania sa v sebe so sebou cez ktoré čistime Hviezdne konflikty konflikty polarít zvnútra von, o ktorých sme netušili vždy cez len hlbšie sprocesovanie toho, čo treba.. Ako sme schopní stelesniť vždy jednu celú dimenziu kódov vedomia - najrýchlejšie za 18 alebo 24 mesiacov,keď si plne zainvestovaný do vzostupu a tvorby NovejZeme.


 • Všetko sú testy - testy sú o tom, že ťa zámerne niekto alebo niečo zneistí, či zareaguješ zo separácie veodmia po starom alebo už z Jednoty,toto rýchle kvantové skákanie v čase a zrýchlené prechody len užším okom ihly Preto Sme v časoch akcelerácie tranzitov do vyšších úrovni levelov Seba a už je to

Celý čas o zmajstrovávaní hblšieho príjímania svetelných kódy - Majstrovstvo seba-príjimania, ale na inej úrovni, príjem kódy Božského Nového Človeka, Príjem najmä Kristos Kódov Vedomia, Harmonická Konvergencia je rýchlejšia - kolaps času do nuly-zlúčenie sa všetkého do jednoty, Nové Úrovne Seba-Slobody sú k dispozícii a väčšie zázraky, úžas-snovosť.


 • Kvantové skákania v čase sú skákania vo frekvenciách a stelesnení vždy vyšších Verzií Seba, Keď stále aplikuješ staré vedomie, prestávajú ti fungovať zaužívanie terapie,meditácie,techniky liečenia atď…


 • Ako si Telo si prechádza nonstop mega aktiváciami svetelných kódov, očistami, prerábkami koreňa, solaru, srdca, celá lebka a mozog sa upgredujú, mozog zjednocuje, káble v tele sa prerábajú stále, ktorými tečie elektrina - nervový systém, nové nervové dráhy, nové mosty medzi neurónami sa tvoria, všetko komUNIkuje v tele inak - si na príjme seba?


 • Celkové zrýchlenie a zintezívnenie všetkého,


 • Letné pasáže Sirius, Lyra, Andromeda,


 • Aktuálne energie ako také , kódy, vývoj po zvyšok 2024 a niečo ku 2025-2026, je tu to mnoho - odporúčam sa viackrát naladiť:





619 views

Comments


bottom of page