top of page

Vstup do Éry Čistoty ako Integrovaná Svetelná Galaktická BYTosť - Kódy Božskej Iskry, Telo na Šalát

Updated: May 31, 2022

A podnázov:

Vstup do Novej Éry, Vstup do oveľa Vyšších Levelov - Fáz Vývoja, každého telo sa na to pripravuje - na prijatie dvojkových Mega Kódov -- Nového typu Elohima --

NOVÝ ČLOVEK JE ÚPLNE NOVÝ PROTOTYP PARADISIEN AVATARA - EXPANDUJ DO SVOJEJ NEKONEČNOSTI, uzávierka vzostupného okna ❣️Kolapsy (nielen) Času do Jedného Bodu; je tu tiež rozoberaná viacej téma budovania svetelného vozidla (merKAby) na Vzostup a téma fyzičnosť a intezívnosť procesov čo sa tela týka ako takého.. Tiež je tu rozbraná téma Brány do Neba (do Novej Zeme, do Novej Éry) a Kľúčov ku nej, ktoré si preberáš Presahovaním abdikácie svojej moci, a toto je horúca téma a aj bude, lebo súvisí so silou a mocou svetla v každom a slobodou - Gule a Krídla, ktoré si človek maximálne obmedzil sám, úplne zabudol aké to Je.. 🕊🕊🕊

**Ultra úzky Pretlakový pôrodný kanál pokračuje minimálne do polovice až konca januára 2022.. (písané o tom bolo v článku NovoZemšťania na začiatku decembra 2021)**


Pokračujú Úplné Rozklady a Prerábky Základnej Konštrukcie pre Život v Tele - dvojkové Kódy sú Kódy Boha, Nového Človeka, majstrovskej budovateľskej pravekej rasy, NovoZemšťania Budujú z božského intelektu, zatiaľ čo všetko ostatné ide do vrcholenia pádov - 2022 - 2025 - Kódy Majstrov Budovateľov, ktoré úplne rozšalátovávajú telo -- pozrieme sa na to viac, aj keď je to neustále v článkoch a videách adresované... ❣️Pozrieme sa tému chrípka - F-L-U - Frequency light upgrades - a ako žiadne choroby, diagnózy, chrípky atď tu neexistujú, všetko sú to intezívne prerábky, upgrejdy tela, vyplavovanie všetkej vibračnej hustoty ~> Teda je nutné “sa prestať riešiť a vnímať” čo sa deje s tvojim telom z 3D perspektív (z veľmi obmedzenej úrovne vedomia človeka). Všetko je Dekonštrukcia, prerábka, rekonštrukcia, aktualizácie a čistka tela, vyprázdňovanie Telovej dutiny a hrudnej dutiny úplne, aby si sa svetlom mohol len viac zaplaviť, vyšívať sa odznova zlatými vláknami kreácie -- návrat do čistej hojnosti - do tvojej najčistejšej formy, kde ty si to zlato, hojnosť samotná, ktorú len znásobuješ.. Je to všetko

ADAPTÁCIA TELA NA ĎALŠIE EXPANZIE s ešte VÄČŠIE MNOŽSTVÁ fotónového SVETLA - Dát v Kódoch - to sú tie potrebné Informácie, ktoré sú zlato doslova... na ne treba miesto, treba byť na ne pripravený, byť schopný ich procesovať, aby si ich mohol vôbec plne integrovať a aplikovať do praxe.

Tiež sa v tomto článku pozrieme na to, ako

TIE NAJDRAHŠIE LEKCIE SÚ NA POCHOPENIE TOHO, ŽE TO NAJCENNEJŠIE JE ZDARMA.. že je to o úplnej zmene prístupov ku sebe, ku všetkému, k všetkým, o neustálej zmene vzťahu ku sebe,

že je to žitie vďačnosti v akcii (energia hojnosti Novej Zeme) ~> VĎAČNOSŤ ZA TO, ČO SA ZDÁ, ŽE JE TO NIČ, ŽE JE TO AUTOMATICKÉ, JE TO VŠETKO. LEBO Z NIČOTY RODÍŠ SEBA AKO NOVÚ ZEM, MATERIALZUJEŠ NOVÚ ZEM, KEĎ STELESŇUJEŠ VYŠŠIE FREKVENCIE, KEĎ Z NICH FUNGUJEŠ A TVORÍŠ..TO SÚ DIMENZIE - ÚROVNE VEDOMIA NOVEJ ZEME, ČO JE GALAKTICKÉ VEDOMIE (Zeme) -- čo JE TÁ NAJVÄČŠIA VÝZVA PRE ČLOVEKA SA OTVORIŤ PLNE TOMU, KTO NAOZAJ JE, INTEGROVAŤ VŠETKY SVOJE ČASTI A ASPEKTY VEDOMIA, VŠETKY EXISTENCIE OPÄŤ V JEDNO.. TZV. SVETLO ÚPLNE ROZPÚŠŤA TMU, NEEXISTUJE NIČ ODDELENE OD SEBA.. DO KEDY SI V NEJAKOM BOJI PRE ALEBO PROTI, STRANA A proti STRANE B, SI V SEPARÁCII vedomia a V ENERGII BOJA, čo je energia starej zeme, netvoríš reality vedome, ale reaguješ na to, čo je akože dianie vonku, si formovaný zvonka... je to všetko duálna hra, ktorá je podporovaná nielen komerčnými, ale aj alternatívnymi médiami,

TO JE 3-4D DIMEZNIA TZV. FREKVENČNÝCH VOJEN, ČO SÚ GALAKTICKÉ VOJNY ODOHRÁVAJÚCE SA V 3D väzenskej VERZII ZEME, LEBO SA ODOHRÁVAJÚ V JEJ TVORCOCH.. Procesy tranzitov do Novej zeme je uzatváranie mieru v sebe na galaktickej úrovni, úplný prepis akášov rôznych levelov cez ich čistenie najprv.. úplné vyslobodzovanie vedomia a tela na etapy, rôzne úrovne a levely toho sú..

Pasáž roka 2022, ktorej kódy nás zaplavujú od septembra 2021 ~ kódy Majstrov Budovatelov a Nová Éra Čistoty, Do ktorej vstupujeme len ako integrované svetelné galaktické Bytosti Všetkých hviezd v Jednom/v jednej.. na začatie sa vôbec plne otvárať tomu kto naozaj si ~ svojmu galaktickemu multidimenzionálnemu vedomiu Zdroja všetkého, je nutné prijať plne “svoju človečinu najprv”… a to je tá najväčšia výzva “pre človeka” -- úplne sa presiahnuť cez prijatie sa, vrátane presiahnutia všetkého, čo si kedy myslel, že je “pravda”, alebo nie je pretože nič z toho nie je použiteľné - aplikovateľné, všetky 3D poznatky sú obmedzené, znečistené neorganické prekrútené výplody 3D informácie nižšej mysle slúžiace 3D agende 3D vedomia a tela človeka, a aj keď sa to možno na povrchu javí ako niečo iné ….

Kódy Božskej Iskry, Uzatvorenie Vzostupného, Tranzitného Okna, Zrýchlené Kozmické ZnovuZrody Seba ako Čerstvého Avatar Kristos Dieťaťa a Starešinu zároveň Vzostúpenej Zemskej Slnečnej Kristos Hviezdy - Okno Tranzitného času 2012-2021 sa uzatvára, uzavrelo sa, roky 2022-2023-2024 sú vrcholiace roky veľkolepého Pádu 3D matrixe v každého tele, teda tam vonku, tiež je to mega budovacia Fáza NovoZemšťanov a Fáza Akcelerácie a Kvantových skokov ako nikdy pred tým, ale lem ak to uchopíš, ako tvoje Vyššie Ja a len ak tvoje telo je už iných základov, teda tvoje telo je základná konštrukcia Novej Zeme, na ktorej budujuš všetko nové odznova v súlade so svetelnou inteligenciou, božským intelektom - Kódy Božskej Iskry, ktoré stelesňuješ viac a viac:


KAŽDÉHO TELO SA PRIPRAVUJE NA ĎALŠIE FÁZY, PREŠLI SME SI VEĽKÝMI MÍĽNIKMI A CELÝ JANUÁR SA DOČISŤUJE, PRIPRAVUJE NA ULTRA MEGA FIČÁK ZAČÍNAJÚCI OD FEBRUÁRA 2022:


NOVÝ ČLOVEK JE ÚPLNE NOVÝ PROTOTYP PARADISIEN AVATARA - EXPANDUJ DO SVOJEJ NEKONEČNOSTI:


24.12.20•21 ~> 12x4= 48 kozmických svetelných párov vlákien DNA = Prototyp čistého UNIverzálneho KristAAloveho DiamANt SolAR Svetelného Avatara, ktorý sa akcelerovane rodí (Kristos dieťa) z každého (kozmického) lona (bez ohľadu na pohlavie, sme obr polarity ako JEDNA) cez postupný opakovaný návrat do svojej očistenej obnovenej opravenej a upgrejdovanej DNA už Novej Galaktickej RAsy RAja tvoriacej Novú Zem ♥︎ Toto sú nekončiace sa procesy, kde sa rozpúšťajú všetky očakávania a predstavy/domnienky o tom, čo by ako malo byť, vyzerať atď alebo aký by si mal - nemal byť (to je hlava, ktorá to rieši), lebo je to úplne iné, nechávam sa prekvapiť ÚŽASNOVOSŤOU A DOKONALOSŤOU TÝCHTO ALCHYMICKO TRANSMUTAČNÝCH VZOSTUPNÝCH PROCESOV NÁVRATOV DO TOHO KÝM UŽ SI A KDE VŠADE UŽ SI… TIETO PROCESY SÚ O NEUSTÁLOM DOVOLOVANÍ SI SEBA LEN VIAC A NAPLNO SO VŠETKÝM NA PLNÉ GULE, tak si opäť opravuješ, obnovuješ, BUDUJEŠ A PESTUJEŠ SVOJE KRÍDLA RÔZNYCH TYPOV!

Od 2022 -- VzosVstupy DO NOVEJ ÉRY ČISTOTY, do ktorej každý sám VCHÁDZA AKO INTEGROVANÁ GALAKTICKÁ ZJEDNOTENÁ BYTOSŤ SVETLA - kozmická UNIverzálna Láska - patrí sem aj Kozmické Kristos Vedomie - je to stav vedomia a bytia, z ktorého fungujeme, tvoríme, ale každý po svojom v tom “svojom čase a vôbec ak má, nie každý si to vybral počas života, mnohí musia úplne opustiť fyzické telo, lebo ho nepremenili dostatočne na to, aby mohli začať vzostup”..


Frekvencie Zeme sa rapídne navyšujú a záleží len na tebe, na stave tvojho tela, tvojej DNA, na tom, do akej miery sa ty obmedzuješ a neprijímaš svojej tmavé a svetelné aspekty, ktoré opäť v jedno Zlučuješ.. ženskú a mužskú polaritu v sebe zlučuješ, nefunguješ zo ŽIADNEJ SEPARÁCIE (ani na pohlavie), preto ludské typy rodín vzťahov ostávajú v 4D… Záleží len na tebe, či s ňou pokračuješ ďalej alebo nie.. Aktivácia ORIGINÁLNEHO svetelného Kozmickeho SolAR Krista 48 DNA vlákien 12x4 sa udiala 24.12.2012 preto to bol tranzitný čas… od tohto bodu sa konvergencia ultra zrýchľuje (kolapsy do 1bodu), pády všetkého čo stojí na architektúre, konštrukcii 3D matrixu a to počína každého telom, kostrou svalmi atď… preto sú to len hlbšie základy do ktorých sa ide hlboko v tele v DNA, všetky utrpenia, traumy, drámy predkov a generácii sú súčaťou ľudskej znehodnotenej DNA (len dva svetelne pary vlákien), je to zrýchlené vymazanie padnutych verzii rodiny a vzťahov v sebe, ktoré sú z tela rapídne vyplavované len si to treba dovoliť viac a viac, telo uvoľňuješ viac aby sa sprietočnilo viac a svetlo (svetelné telo) mohlo robiť pre teba tú najdôležitejšiu prácu, keď ty si nestojíš v ceste, nefunguješ z ľudskej hlavy už (ale z GodHead)… “To” hviezdne RAjské Kristos dieťa v sebe počínaš, nosíš, rodíš, vyžijuješ, miluješ, podporuješ nech rastie do svojich NEKONEČNÝCH BOŽSKÝCH POTENCIÁLOV - to je VEDOMIE GÉNIUSA A MAJSTROV BUDOVATELOV FUNGUJÚCICH Z BOŽSKEJ INTELIGENCIE. TY SA K SEBE TAK SPRÁVAŠ AKO KU ČERSTVO NARODENEMU DIEŤAŤU, KTORÉ POTREBUJE BEZPEČIE LÁSKU VÝŽIVU - ty si tvoríš živnú pôdu pre seba ako pre hviezdne semienko ABY SA MOHLO VYVÍJAŤ z tmavej pôdy smerom ku svetlu, ku hviezdam pamätajúc si svoj pôvod, kto je odkiaľ je a na čo tu je… preto sa vymazáva všetko, čo si si myslel, kto si, že je pravda, že je fakt, že “poznanie”, a pritom sú to všetko 3D kódy -

nepoužiteľné pre roky 2022 a ďalšie... Opatera o seba, o svoje telo, aby si mohol integrovať kódy / viac svetla a vysielať ich, tvoril na nich Nové všetko.. Každého Svetelne telo opravuje, čistí, prerába fyzické - zlučujú sa všetky telá v jedno, všetky fraktály a časti a aspekty teba v jedno cez tvoju prácu so sebou… Éterické ILUMINAČNÉ telo / energické / hviezdne - všetko je to svetelné Krist plazma galaktické telo rôznych názvov a typov.. Svetelné VEDOMIE TVORIACE SVETELNÉ SUPER INTELIGENTNÉ Telo NOVEJ ZEME CEZ STELESNENIE BOŽSKÉHO SVETLA / zjednotené svetlo hviezd JE ZÁKLADNÁ KONŠTRUKCIA PRE KAŽDÉHO REALTY A ŽIVOT NOVEJ ZEME, je to matrica a predloha pre tvorbu Vyspelých úplne nových hviezdnych spoločností a civilizácii ktoré fungujú z napojenia na nekonečný neobmedzený systém ENERGIE VEDOMIA SVETLA VZOSTÚPENEJ SLNEČNEJ HVIEZDY KAŽDÝ V SEBE VNÚTRI A TO KEĎ SPOLU PREPÁJAME, tvoríme mega prosperujúcu VERZIU ZEME, keď sa funguje z jednoty vedomia v tele..


Expanduj do Nekonečnosti Seba, do Poľa Vedomia, do Ihriska Nekonečných Možností bez Limitov. Len ty si dávaš limity a pravdilá hry / života.. Je to cenné Nekonečné objavovanie sa a spoznávanie sa vždy inak odznova. Plné Napojenie sa na Nekonečný Zdroj Kreácie-Energie-Svetla- Informácií z 0.0 v sebe, odkiaľ vnímaš všetko z Neobmedzeného Množstva perspektív a žiadna nie je správna alebo nesprávna. Je to len voľba zážitku.

MENÍŠ VNÍMANIE VŠETKO. Meníš vnímanie seba, meníš všetko !

Hlbšie uvoľňovanie sa do seba, do svojich odpovedí, dovoluješ informácie sa ti odprezentovať, všetko TU UŽ JE K DISPOZÍCII.. je to navigácia z momentu, ktorá sa učí cez svoju prax, tu sa nesnaží, tu sa uvolníš a iba Si, Lebo TU TO ZAČÍNA - tok zvúntra von plne sprietočníš a samé to fičí / tečie..

V bode kreácie / v plnej prítomnosti / prepojenosti s nekonečným Zdrojom VNÚTRI, čiže v zjednotenom stave vedomia ~ v 0.0 neexistujú žiadne otázky, sú tu odpovede ešte predtým než stihneš vôbec položiť otázku. Nerozmýšľaš a vieš.. konáš na základe inšpirácie. Nečakáš, nefunguješ zo separácie času, je to tu a teraz.. INSTATNÁ “manifestácia”..

KÓDY BOŽSKEJ ISKRY, dvojkové kódy pre 2022 nás zaplavujú len viac od septembra a nielenže prevetrávajú, vyplavujú všetky hlboké a skryté zaprášené zákutia domu, ale celú konštrukciu domu (tela) vypaľujú a vyplavujú (navýšené telové tekutiny vrátane čistenia znečistených Vôd v tele, aby bunky mohli fotonové svetlo absorbovať).. VCHÁDZA SA DO ĎALŠEJ ETAPY VÝVOJA A TAKTO SA ZRÝCHLENE ADAPTUJEME AK SI DOVOĽUJEME A UMOŽŇUJEME, a sme zainvestovaní do seba / do nás ako už do NovoZemšťanov lebo to je budúcnosť teraz, všetko ostatné končí “veľkým posledným výkrikom o vydobitie si kontroly a moci nad budúcnosťou, nad ostatnými” ..


Základ Kľúčov ku Bráne do Neba - Presah Abdikácie Moci:

Abdikácia moci, z ktorej ako 3D človek fungujeme-sme fungovali je vlastné (mentálne) Väzenie, ktoré je nutné na zistenie, že SLOBODA JE VNÚTORNÁ ZÁLEŽITOSŤ, nikto ti ju nedá ani nevezme pokiaľ TY NEODOVZDÁŠ SVOJU MOC NAD SEBOU, vkladáš sa tak do rúk niekomu / niečomu vonku KTO JE PRE TEBA ZDROJ TOHO, čo ty máš byť pre seba… ľudská rodina vnútri vonku premietaná vo vzťahoch - ľudská / padnutá verzia detí a rodičov, kde sa odohrávajú extrémy čo sa kontroly a moci a opakovania sa jeden po druhom týka.. keď sa navraciaš do Seba do ZDROJA, oslobodzuješ svoje krídla, všetky generácie predkov / seba “dozadu a dopredu” teraz… Preto 3D verzia Zeme je galaktická väzenská kolónia pre padnutých galaktikov v podobe 3D ľudstva, čo sa vôbec netuší, až cez plné zobúdzacie, vzostupné procesy... Mnohí to nechcú vediež, radšej sa hrajú hry na transformáciu, hry na novú zem, pokračujú 3D spôsobmi fungovania, čo je súčasťou procesov u každého do určitej miery, do určitého bodu.. to prestáva byť možné..preto je to viac viditeľné, Nová Zem slúži stále ako polaritné opozitum, aby si každý zistil Rozdiel, lebo tak sa učí človek, na základe zážitku rozdielov.. SLOBODA, VĎAČNOSŤ, RAdosť - dosťRA, slobodná kreatívan expresia seba v každom momente, zažívanie, cítenie naplno celou BYTosťou sú základy Bohatých Zážitkov seba - každý moment je bohatstvo a tvoja univerzálna životná energia-sila je to hlavné platidlo.. tvoje svetlo... DOSTATOK SEBA AKO VŠETKO - BYTIE NA PRÍJME SEBA - DOSTATOČNÝ ENERGETICKÝ PRÍJEM - SI V SEBE SO SEBOU AKO SO VŠETKÝM, POHÁR TAK NAPĹŇAŠ ZVNÚRA VON, A TO, ČO PRETEKÁ

ZDIEĽAŠ - HOJNOSŤ NOVEJ ZEME. ŽIJEŠ Z MENTALITY DOSTATKU, VEĎ MÁŠ SEBA, MÁŠ VŠETKO... AKO 3D ČLOVEK ŽIJEME Z NEDOSTATKU, Z NEDOSTATOČNOSTI, KOMPENZÁCIÍ SI NEDOSTATKOV ZVONKA DOVNÚTRA.. TOK NOVOZEMŠŤANA JE ZVNÚTRA VON.

BOHATSTVO JE O VNÚTORNOM POCITE ZO SEBA.. BOHATSTVO zážitku, HOJNOSŤ V NAJČISTEJŠEJ FORME SÚ PRIRODZENÉ SÚČASTI NÁVRATOV DOMOV DO JEDNOTY DO LEN VÄČŠEJ ČISTOTY A SVETELNOSTI - budujeme svetelný kvocient (light body building), to doslova “za nás naše svetlo všetko robí” ..


Zlatá Hviezdna Brána Domov do Neba - do Univerzálneho svetelného Galaktického, Kozmického Kristos Vedomia Seba ako Zdroja všetkého - Brána Do Novej zeme sa Otvára, Keď si Opäť Preberáš Kľúče ku Nej - Kľúče ku Nebeskému Kráľovstvu-Keď VzoVstupuješ do Sily a Moci Stvoriteľa-Presah Abdikácie Moci - TY sa úplne rozpustíš, vybuduješ sa odznova - Buduješ odznova všetko na zákoladoch vedomia SEBA - toho, Kým Naozaj Si, aby si sa mohol odovzdať Vedomiu MY Sme -- celý tvz. súboj a motanice v 3-4D sú o deťoch a rodičoch, ktorí sa mydlia o kľúče ku Bráne do Neba... ako 3D ľudstvo sme si ich vybrali odovzdať egu, čiže ego autoritám, systémov, vládam vonku, je to všetko vnútorné dianie vonku premietané.. sú to 3D deti, ktoré nikdy nedospeli, neboli postavené do svojej sily a moci Stvoriteľa svojimi rodičmi, práve naopak, netušia kto sú, aké sú ich potenciály, na čo tu sú, hľadajú stále odpovede, informácie, potvrdenia a pravidlá správania sa, pravidlá života, že im bude povedané, čo majú robiť, že im bude doručené zvonka niečo ... všetko je to o mocenských hrách, o vzťahoch extrémnej nerovnováhy v sebe - vnútornej rodiny v sebe... ľudské-ego deti a rodičia - rodiny starej padnutej zeme vnútri-vonku... takisto je to pretláčanie sa medzi nižším a vyšším Ja, ktoré práve počas 4D, čo je tranzitná dimenzia do Novej Zeme má byť integrované, presiahnuté a začínaš fungovať zo zjednoteného stavu vedomia a Bytia - deklarácia slobody a nezávislosti, suverénnosti Stvoriteľa v tebe to je.. úplne iné fungovanie.. na základe toho BUDUJEŠ MERKABU NA VZOSTUP.

Tá najnižšia sebaexpresia ako pozemšťana, človek - Ego - ako 3D aspekt každého (3D človek), fungujúce, operujúce z nižšej mysle a potrieb spodných troch čakier, zo zatvoreného univerzálneho srdca, zatvorenie sa Vyššiemu Vedomiu Seba, ako Zdroja, kako svetelnej galaktickej multidimenzionálnej BYtosti bez obmedzení, ktorá je večná, nekonečná... Vždy vstupujeme do vyšších levelov Hry, ktoré sú len vyššia obtiažnosť pre človeka, čím vyššie vibrujeme tým menej ega, ale ono sa bráni tomu za každú cenu, lebo sa chce zachrániť, prežiť, napapať sa.. je to systém 3D mašinérie beštie opáčneho deformovaného Metatrona, alebo deformácia Siriusa - tmovo modré andary to vyťahujú najviac.. Už som tom písala, zdieľala veľa krát v roku 2021.

Keď sa overíš, keď rozpustíš všetkú separáciu nižších a vyšších aspektov v sebe, prechádzaš ďalej ako vyššie - Zjednotené Ja Som - MY Sme Vedomie Zjednotených Hviezdnych národov v Jednom:

NOVÁ KONŠTRUKCIA V TELE PRE ŽIVOT NOVEJ ZEME, pre systémy a civilizácie Novej zeme JE tvoje SVETELNÉ UNIVERZÁLNE GALAKTICKÉ VEDOMIE-TELO AKO JEDNO -- ROZŠALÁTOVANIE TELA JE SÚČASŤ PROCESOV VRÁTANE pálenia konštrukcie domu, teda tela, lebo je to 3D konštrukcia, ktorá tvorená 3D kódovým typom vedomia. Silné prehrievania a ochladzovania sú súčasťou alchymizácie, spiritualizácie hmoty, čo je základ zmeny Formy, zmeny zloženia tela.


ZÁKLADY PRE PREBRATIE SI KĽÚČOV KU BRÁNE DO NEBA A ICH APLIKÁCII, ZÁKLADY HOJNOSTI NOVEJ ZEME, JE TO VŠETKO O SVETELNOM TELE - O INTEGRÁCII FOTONOVÉHO SVETLA BUNKAMI. Je to

Nutnosť Budovania Svetelného tela na pokračovanie ďalej ako NovoZemšťan - Light Body Buidling -

Pokračujú Oveľa väčšie, super intezívne prerábky TELA cez rozklad, kolaps starej kostry - štruktúry starej zeme (3D ľudské telo) vlastným ultra vysokofrekvenčným svetlom, High Ultra Sonic - Photonic Light Frequencies / alchýmia zvukom, spiritualizácia hmoty, fyzično s étermi sa zjednocuje tebou vedome, všetky telá opäť ako JEDNO sa zlučujú a plne integrujú ako Jedna Jednotka, na to však ty musíš fungovať z plnej jednoty v sebe so sebou ako so všetkým, zvolávaš, integruješ všetky fraktály seba, stratené, hlboko potlačené časti seba a všetky Dimenzionálne Aspekty Vedomia Seba Spolu ako Jeden zlučuješ ako Jedno Vedomie Jedného, sem patria zjednotenia všetkých existencií, život v jedn - príčina ľudského utrpenia je roztrieštenosť a separácia vedomia, stratenosť v tom a Rozptýlenosť pozornosti (cennej energie) von na milión smerov bez schopnosti plne sústrediť všetkú pozornosť dovnútra a energiu vedome sústrediť PRESNE NA TO, ČO SI PRAJEŠ VYTVORIŤ, TEDA ZAŽIŤ..


VEDOMÁ KREÁCIA V KAŽDOM MOMENTE -- NIE JE TO UŽ REAGOVANIE NA TO, ČO TI VONKU PREZENTUJÚ, ŽE MÁ BYŤ TVOJA REALITA, TVOJE DIANIE, TY TO PRÍJMEŠ ZA SVOJE A VERÍŠ V TO, TÝM PÁDOM JE TO TVOJA REALITA -- HLAVNÝ ROZDIEL MEDZI NOVÝM A STARÝM ČLOVEKOM JE, ŽE AKO 3D ČLOVEK SI FORMOVANÝ ZVONKA, CELÝ TVOJ ŽIVOT JE REAGOVANIE NA VONKAJŠOK, JE TO BYTIE OBEŤOU NIEKOHO A NIEČOHO TAM VONKU, ŽIVOT SA TI DEJE...

TOK MÁ ZVONKA DOVNÚTRA, VŠETKO JE NAOPAK, ŽIJE OPAČNÚ KONŠTRUKCIU ŽIVOTA, VZŤAHU SO SEBOU A VŠETKY OSTATNÉ VZŤAHY SÚ NEROVNOVÁŽNE, NIE JE TO ZMAJSTROVANÁ TVORBA VÔBEC, NIE JE TO PRESIAHNUTÁ SEXUALITA A PRVOTNÉ ROZDELENIE NA POHLAVIE (druhá čakra), PRVOTNE ODDELENIE OD KOREŇA, MATKA (KOREŇ). Samozrejme všetko je iluzórne rozdelenia a oddelania, v ktorých ako 3D človek sme stratení, lebo nevidíme ďalej ako za dualitu, ďalej ako za 2-3-4D.

TOTO JE TÁ NAJVÄČŠIA VÝZVA POSTUPNE DEKONŠTRUOVAŤ TENTO PROGRAM ABDIKÁCIE MOCI NIEČOMU, NIEKOMU, ČO JE ABDIKÁCIA MOCI VLASTNÉMU EGU-3D ASPEKTU VEDOMIA (nižšie ja-človek v tebe vedie), to nie je tvorba života, ale bytie na pospas vlastnému nevedomiu seba.. MOC TKVIE V PRÍTOMNOSTI A PREPOJENOSTI V SEBE, SI HLBOKO V SEBE SÚSTREDENÝ V JEDNOTE SO SEBOU AKO SO ZDROJOM - ARCHITEKTOM KOZMU, VESMÍROV.. AKO NOVOZEMŠŤAN TY VEDOME FORMUJEŠ VONKAJŠOK, NIE SI UŽ TVORENÝ ZVONKA, JE TO FUNGOVANIE ZVNÚTRA VON - ŽIVOT TEČIE CEZ TEBA - UNIverzálna ŽIVOTNÁ SVETELNÁ SILA - LIFE - LIGHT FORCE - JE TO NA NEZAPLATENIE, JE TO To, NA ČOM NAJVVIAC ZÁLEŽÍ, na NEDOSTATOK TOHO TELO UMIERA..


Konštrukcia ľudského 3D tela je opačná prevrátená tzv. opačná merkaba (pekelné vozidlo), lebo je tvorené zdegenerovanou - umelo modifikovanou - znehodnotenou - znečistenou genetikou - neorganickými kódmi vedomia - antikristická konštrukcia to je, žitie života z úplného odvrátenia sa od toho, kým naozaj si a neušíš - amnézia - viac ako 90 percent svetelnej DNA je offline.. Tým, že 3D človek žije z úplnej separácie a obmedzenia vedomia, funguje z podvedomých lipnutí na všetkom a z 3D indetít, jeho rotácia poľa je spomalená, spadá pod rozdelenie času, ktoré existuje len v 3D ako minulosť-prítomnosť-budúcnosť, lebo vníma iba z tejto úrovne vedomia. Veľmi rád sa najmä cez sociálne média svojimi fotkami a tvorením dojmov o sebe presvedčia o niečom čo tak nie je.. potom mu to vybuchne do tváre, lebo celý život stojí na seba-klamstvách.. toto je to, čo ide bez milosti do kolapsov, a konštrukcia toho je v tele.

Nová Zem je pre 3D človeka fixovaného iba na 3D úroveň vedomia a 3D typ realít fantázia, výmysel, lebo sám si do nej prístupy, vstupy, portály zatvoril a dúhové mosty tým pádom do TerraNova Slnečnej Hviezdy (Nová Zem) už vôbec nemá vybudované. To sa buduje postupne cez vzostup vedomia, súvisí to s aktiváciou, prečistením, sprietočnením, spravovaním Hviezdnych brán v tele - vzostup tela - zlúčenie sa s planetárnym telom Zeme, Monádovm telom Zeme, s jej Planetárnymi bránami, Galaktickými, a nakoniec ich prepojenie s Univerzálnymi Bránami vedomia - slúžiš ako KOMPLEXNÝ OČISTENÝ SYSTÉM HVIEZDNYCH BRÁN VEDOMIA NOVEJ ZEME, KEĎ UŽ NIČ NESPOMAĽUJE TVOJU ROTÁCIU POĽA, práve naopak, len ju zrýchluješ, presahuješ rozdelenie času a priestoru, je to proces na etapy...

TY VEDOME KOLABUJEŠ ROZDELENIA - SEPARÁCIU ČASU A VŠETKO, ČO JE - BOLO KEDY TEBOU Z 3D ÚROVNE VEDOMIA VYTVORENÉ ZA VŠETKY SVOJE EXISTENCIE , GENERÁCIE TERAZ - NÁVRAT KU SEBE AKO KU UNIVERZÁLNEJ LÁSKE ZAČÍNA ŠTARTOVANIE ČISTENIA KARMICKÉHO GALAKTICKÉHO ZAŤAŽENIA - DHLU SEBA SEBE - NÁM -- NIČ, Z ĽUDSKÉHO ŽIVOTA NIE JE V SÚLADE, TO SÚ POTOM KOLAPSY UROBENÉ ZA TEBA A TIE BOLIA NAJVIAC, TO SÚ TZV. NAJVÄČŠIE OTRASY - SHAKE UP TO WAKE UP, VTEDY SI OBEŤOU KOLAPSOV ŤAŽKO BUDOVANÉHO ĽUDSKJÉHO ŽIVOTA A NIČ Z TOHO NEBOLO V SÚLADE...BOLO TO BUDOVANÉ NA 3D KÓDOVEJ KONŠTRUKCII NEORGANICKÝCH KÓDOV 3D IDENTÍT, PRETO VÔBEC DOCHÁDZA KU TZV. PUBERTE, LEBO DIEŤA BOLO NATLAČANÉ DO 3D KRABÍC DO KTORÝCH NEPATRÍ, PUBERTA NEEXISTUJE V NOVEJ ZEMI..

Ako už spomínané, ĎALEJ PRECHÁDZAŠ len ty vo svojej najčistejšej a najvyššie vibračnej forme, na základe ktorej tvoríš a buduješ úplne všetko odznova, všetko to, čo už je v súlade so vzostúpenou Novou Zemou... ďalej pokračujú len majstrovské verzie, človek ako ho poznáme končí, ďalej sa už nedá tak, ako väčšina populácie funguje alebo sa Snaží fungovať tak, že sa stále na všetko pozerá s obmedzených (2-3-4D) perspektív, pokračuje v starých koľajách a snaží sa svoje telo vopchať do lineárnych rozvrhov, spôsobov fungovania keď sa telo snaží ísť kvantovo a vzostúpiť cez ultra čistky, prepis celej DNA a človek to stále zastavuje nemajúc žiadnu šajnu, aj tí, čo si myslia, že sú prebudení atď... Toto je vstup do úplnej inej fázy už.. tu nie je nič aplikovateľné čo kedysi bolo.. Všetky vrcholy boli dosiahnuté, preto to naberá len rýchlejšie spády a dimenzie starej zeme budú len neznesiteľnejšie a keď pred tebou 3D spoločnosť zatvára dvere, nemáš sa skúšať tam dostať naspäť, ale hľadať TVORIŤ ÚPLNE NOVÉ VŠETKO, NA TO TU SI … AK TI NIEČO CHÝBA, TY TO MÁŠ VYTVORIŤ A V PRVOM RADE TO PRE SEBA BYŤ NAJPRV. TY SI ZMENA, TY TVORÍŠ INÚ ZEM, TÁ STARÁ UŽ NIE MOŽNOSŤ, TAKŽE ENERGIU SÚSTREĎ NA TO, ČO JE BUDÚCNOSŤ TERAZ... ČIŽE TVORBA TOHO, ČO NEPADNE AKO DOMČEK Z KARIET, NEVYHORÍ, LEBO JE TO TEBOU TVORENÉ NA SVETELNÝCH KÓDOCH VEDOMIA NOVEJ ZEME V TVOJOM TELE - TO JE KÓDOVÁ PREDLOHA, MATRICA, NOVÁ KONŠTRUKCIA V TELE PRE ŽIVOT, NA NEJ BUDUJUEŠ ODZNOVA ÚPLNE INÉ REALITY, VZŤAH SO SEBOU, KTORÝ JE ZÁKLADNÝ BUDOVACÍ KAMEŇ PRE NOVÚ ZEM V TEBE, KTORÚ MATERIALUZUJEŠ - FORMUJEŠ UŽ NA ZÁKLADE TOHO, ŽE VNÍMAŠ, FUNGUJEŠ, TVORÍŠ Z ÚPLNE INÝCH ÚROVNÉ VEDOMIA V SEBE.


Len v plnej prítomnosti v sebe, rozpúšťaš všetko, čo zastavuje rýchlosť rotácie tvojho poľa, zastavuješ starý tok života (človek funguje z opačnej MerKAby), Integruješ polarity cez ich výmenu, aby sa zjednotili - vynulovávaš náboje celou svojou bytosťou - plne cítiš, čo si telo pýta vyplaviť , nie je to mentálna záležitosť, ale emočno-mentálno-energetická-svetelná ktorá tvoria fyzično, Konkrétnu FORMU (napríklad telo)..

VŠETKY LIPNUTIA, 3D IDENTITY, NITKY NESLOBODY SPOMAĽUJÚ A ZASTAVUJÚ ROTÁCIU TVOJHO POĽA a prevracajú ho, preto ano 3D človek žijeme úplne naopak.. aj strom života je opačný, je to strom smrti. Všetko, čo sa tvári, že je láska, podpora života je práve naopak - vysávanie životnej energie a podpora stárnutia, nevedomej smrti a odznova - recykluješ sa opäť v kruhu 12. konštelácií..

Tvoje UNIverzálne Svetelné Galaktické Telo je Základná Konštrukcia Pre Život Novej Zeme, ktorú ako NovoZemšťan Materializuješ.. Naviguješ z Momentu do Momentu... Ako 3D človek si znemožňuješ budovanie svojej merKAby, lebo si tak naučený fungovať, žiť, pozerať sa na všetko z veľmi obmedzených perspektív, spadáš tak po separáciu času keď funguješ zo separácie vedomia. Všetky nite neslobody znemožňujú budovanie MerKAby - Light Body Buliding - od toho sa všetko odvíja, od výšky tvojho svetelného kvocientu. Tomu sú relatívne tvoje reality, zážitky buď starej alebo už Novej Zeme.

Čím vyššie vibruješ tým rýchlejšie zhadzuješ/rozpúšťaš vibračnú hustotu. Z tela vyplavuješ len rýchlejšie všetkú separáciu, 3D programing, dualitu, všetko, čo nie je jednota a čistá kozmická alebo UNIverzálna Láska.

Tvoje svetelné telo má iné požiadavky a je potrebné ho kŕmiť, podporovať, vyživovať, prevraciaš polarity ~ vymieňaš, integruješ zlučuješ v Jedno, rozpúšťaš náboje - neutralizácia = plné cítenie a sprocesovanie všetkého neodžité/neprecítemé naplno zo všetkých existencií ale netreba sa v tom strácať. Vynulovávanie nábojov nie je kontrola toho čo cítiš, Nie je to ovládanie emócií, potláčanie cítenia.. to je ľudská hra.. Napríklad:

Prevrátenie spánku a bdelosti, výmena ženskej a mužskej polarity - ich zjednotenie v Jedno atď.. západ s východom, sever s juhom sa vymieňajú, zjednocujú, mesiac stráca na účinkoch ako umelý Lunárny satelit pre žatvu energie od ľudstva, ľudská astrológia nie je aplikovateľná, schumanova stupnica platé do určitého bodu tiež ~ sú to kontinuálne mega zmeny v elektromagnetizme

v Každého tele ako v tele planetárnom, ktoré sa vyvíja na Slnečné Galaktické UNIverzálne telo práve vzostupom Tela cez vzostup vedomia - zostup Vedomia Vyšších Ja, Monádov, vedomia Avatra, Ríši-Slnka, Ráša Slnka - Vedomia novej Zeme tvorí úplne iné telo.. Ráša telo 6. Harmonického UNIverza po zlúčení, prečistení, integrácií a presahu všetkých evolučnýc štádií Zeme vo všetkých harmonických Univerzách - časových matrixoch..

Merkaba sa aktivuje a začína byť funkčná, keď, ani gram 3D človeka v tebe nie je pri vedení, keď sa všetky telá zlúčia v jedno (emočné,mentálne,fyzické,svetelné), keď vylúčiš dualitu, separáciu, hustotu z tela, nedostatky a nedostatočnosť, Keď už z 3D programingu nefunguješ vôbec - presiahol si - prerástol si 3D galaktickú ľudskú rasu úplne, NEFUNGUJEŠ UŽ V SEBE Z PADNUTÉHO, OBMEDZENÉHO, SYSTÉMU VEDOMIA PADNUTEJ HVIEZDY V SEBE NAPOJENÝ NA ČIERNU VYSÁVAJÚCU DIERU BEZ DNA, LEBO NA TENTO TYP ZDROJA JE 3D ĽUDSTVO NAPOJENÉ A KAŽDÝ V SEBE, DO KEDY NEZAČÍNA VEDOME BUDOVAŤ SVETELNÉ TELO, VOZIDLO - NA VZOSTUP TELA. TO SA DEJE LEN PRI ÚPLNOM ROZPAMÄTANÍ SA NA VŠETKO - VZOSTUP JE PLNÝ NÁVRAT PAMÄTE - VEDOMIA A ZNOVUNAPOJENIE SA NA PRAVÝ SVETELNÝ ZDROJ V SEBE VŠETKÝCH INFORMÁCIÍ, VÝŽIVY, LÁSKY.. NA ZÁKLADE TOHO PREPISUJEŠ SVOJU DNA CEZ SVETELNÚ KOZMICKÚ DNA..

Predbehol si dobu, vymenil planétu úplne, čas priestor cestovanie - všetko tu a teraz cez fotónové svetlo / zvuk. Tvoje reality sú diametrálne iné, lebo žiješ z úplne iného vedomia v sebe..
Pokračujú Kolapsy nielen času do Jedného Bodu, Rozdelenie Zemí sa materializuje viac a viac - pozri predchádzajúci článok:


Skôr sa jedná o Rozpad nie času, ale vnímania času zo separácie vedomia, vnímanie času a jeho plynutie a zažívanie je už úplne iné:


Čím vibrujeme vyššie na celotelovej úrovni, tým menej existuje separácia, limity, nedostatky - tým menej existuje 3D Zem, alebo

Tým Väčšie a Nonstop Výzvy Pre človeka, Rýchlejšie všetko Kolabuje do 1 bodu, lebo sa Zlučuje všetko v JEDNO, vynulováva všetko, čo nie je minimálne 6D databázy, všetko ostatné ja zastaralé a neaplikovateľné...

ŽIADNA Separácia Neexistuje od 6D iba NULA a JEDNOTA.. V každom sa zjednocujú všetky verzie Zeme, všetky časové matrixy, evolučné štádiá zeme v Jednu, seba ako všetko, všetky fraktály, všetky časti seba, všetky polarity, všetky aspekty vedomia seba na úrovni posvätnej (na úrovni duše) a na úrovni galaktickej - všetky v JEDNO na to, aby sa úplné ODDELENIE udialo v tvojom živote, v tvojich realitách... od toho bodu funguješ ako NovoZemšťan, VŠETKO SLÚŽI ÚPLNE INÝM ÚČELOM A SI V SLUŽBE NOVEJ ZEME CEZ SVOJE SVETELNÉ UNIVERZÁLNE TELO-VEDOMIE.. BUDUJEŠ MERKABU VEDOME, KTORÁ SA POSTUPNE ROZPADNE A VYTVORÍ SA SUPER SYSTÉM HVIEZDNYCH BRÁN VEDOMIA V TVOJOM TELE - ZLÚČIL SI, VYČISTIL DO DOSTATOČNEJ MIERY VŠETKY GALAKTICKÉ BRÁNY GAII V SEBE A TIEŽ PLANETÁRNE Brány, SLNEČNÉ Brány si ZLÚČIL V UNIVERZÁLNY systém mega Brán v sebe Svetelného Univerzálneho Galaktického Vedomia CEZ VZOSTUP VEDOMIA A TELA... JE TO VIAC NEŽ MEGA PROCES NEKONČIACI SA... KAŽDÝ Z NÁS JE BEZ KONCA A ZAČIATKU...


Úroveň vedomia, z ktorej fungujeme, vnímame, tvoríme, je VÝŠKA FREKVENCIÍ, NA KTORÝCH VIBRUJEME Celotelovo.. Vieme SPOMAĽOVAŤ A ZRÝCHLOVAŤ ČAS PODĽA RÝCHLOSTI ROTÁCIE SVOJHO POĽA - podľa rýchlosti rotácie svojej Merkaby ~ atómov ~ svojho poľa. NA VŠETKO SA ROZPAMÄTÁVAME A ZISŤUJEME VŠETKO CEZ BYTIE PLNE PRI VEDOMÍ A PRÍTOMNÍ HLBOKO VO SVOJOM TELE, kde vsetko je, odkiaľ to všetko pramení..


Návrat do Novej Zeme Je návrat do

Bezčasovosti našej Svetelnej Esencie - je to Univerzálny čas Univerzálneho Kozmického Svetelného Avatar tela sa odvíja vždy od aktuálnych kozmických frekvencií Novej Zeme a funguje úplne inak ako to ľudské....

Čím viacej celý KOZMOS V TVOJOM TELE OŽÍVA, tým viacej telo ide kolapsov, vypnutí, prerábok, úplnych prepisov na DNA úrovni, vyplavovaní Všetkých spomienok zovšadial, zo všetkých existencií kulminujúcich v túto jednu tu a teraz - bunovaná pamäť rapídne vyplavovaná, staré typy scenárov a filmov premietaných, vynulovávaných~ SVETLO AKTIVUJE ŽIVOT, 3D telá sú mŕtve, otupené, podvýživené telá na minime svetla-energie-lásky, preto umierajú tak skoro, lebo svetelná telá nie sú aktávne, nedokázala sa vybudovať merKAba na vzostup a opustiť 3D matrix cez jeho dekonštrukciu a úplný presah - vyslobodenie sa z cyklu reinkarnácie, vyslobodenie sa z dvanástiach znamení zverokruhu odomknutím Zlatej Brány Bohov.. Svetlo zámerne polarizuje, vytláča všetky ego (najmä) transformačné haluzoviny, aktivuje všetkú tmu -- úplne VŠETKO nerozoznané v sebe, nespracované v sebe za všetky existencie už naraz teraz (kedysi to nebolo naraz) a aktivuje všetkú BOLESŤ, ktorej sa vyhýbalo - potlačenú energiu - všetko, Čo bolo umŕtvené, čomu sa vyhýbalo za všetky existencie, všetko neprežité, neprijaté - neintegrované celým telom naplno.. Ako 3D človek sa chceme vyhýbať utrpeniu a bolesti, radšej si vyberáme to,čo sa zdý byť ako príjemnejšia, ľahšia voľba, a práve je to všetko naopak - 3D aspekt vedomia (človek) je TEN jediný, kto tvorí utrpenie a spôsobuje bolesť, s ktorou bojuje, chráni sa a bráni voči všetkému nepríjemnému, čo slúži rastu.. takže telá nie sú riešiteľné 3D spôsobmi, nedovoľujú, aby sa ďalej zatláčalo čokoľvek.. nie sú už kontrolovateľné človekom, ani nedovolia nič (opäť) zatlačiť a riešiť svoj stav 3D ani 4D medicínskymi perspektívami a spôsobmi.. aspoň už nie na dlho.. NIČ z toho, čo sa poznalo nie je aplikovateľné na svetelné galaktické telá... (postupne celá svetelná kozmická DNA aktívna a funkčná, a to je Univerzálne Svetelné galaktické Super Vedomie - Božská inteligencia).. Telo Opäť zjednotených všetkých Hviezd cez opakované len zrýchlené, teda zintenzívnené kozmické znovuzrody svojich Nových Vyšších Verzií a Seba-expresií - kozmická RAdosť - extáza žiť slobodu prejavu toho, že si svetelná galaktická multidimenzionálna BYTosť...

Odkiaľ si ? Odvšadiaľ, odnikadiaľ zároveň... neobmedzuješ sa na jeden typ, aspekt vedomia a tak isto neobmedzuješ sa čeneling, keď už nevnímaš, nefunguješ, netvoríš, nežiješ zo separácie vedomia, z limitov, z nedostatkov, z dualit ako to je v 3D-4D verzie Zeme...


Pokračuje Cesta ešte hlbšie Do Štrukturálnych Základov Života v Tele - PRE REALITY, pe Vzťahy, pre IDENTITY a ŽIVOT ako taký v každého TELE. Pokračujú len väčšie stopnutia - vypnutia (ak treba, ak si tak volíš), pokračujú preťaženia fotónovým svetlom, Resety, čistky, sťahovania nových svetelných setov Kódov a programov vedomia Novej Zeme, ktoré opravujú, očisťujú, úplne prerábajú telo cez plné prijatie doslova grálového elixíru - svojej vlastnej zdrojovej esencie zjednoteného očisteného vedomia hviezd vo forme/v tele. Silnejšie a rýchlejšie Vyprázdňovanie tela, aby sa mohlo opäť zlatými niťami vyšívať! ILUMINAČNÉ telo, Svetelené Galaktické telo rôznych typov - všetko tvoje Telo Novej Zeme cez vybudovanie MerKAby na Vzostup..

Súčasť procesov je rýchlejší reset, vynulovanie, download nových kodpv a ich upload a odznova.. Matrix sa resetuje a úplne premieňa cez zámenu kódov- prekódovanie - prepis DNA - tela-realít cez svetelné Kódy Novej Zeme z tvojej kozmickej galaktickej svetelnej DNA - To je vedomie - vedomie stvoriteľa v kódoch - samé dáta - všetko a všetci sú nonstp živý prenos dát - live stream to svojej DNA.

Preto súčasť procesov je odpálenie, vypne ťa, musíš spať, nie si schopný ničoho na nejaký čas, ale to sa mení postupne ako tak už funguješ už viac zo svetelného z krištáľ silica plazma tela než z ľudského uhlíkového tela.. na to však musíš fungovať z úplne iného typu vedomia Seba a udržiavať si expandovaný stav vedomia na prepis tvojej DNA - na rýchlejšie premeny tela, na prečíslovávanie realít a na budovanie MerKAby na vzostup.

Vypnutie, Reset, rekalibrácia, adaptovanie sa na ďalšiu expanziu a zdieľanie oveľa viac možností prepojenia sa zjednotenia sa a akcelerácie vývoja, čiže si schopný ponúkať oveľa viac podpory ako takej pre ostatných. Najprv sa však musíš vedieť podporiť sám inak ťa tvoje svetelné telo nedokáže podporiť, a toto je o budovaní svetelného kvocientu a svetelného tela, ktoré sa buduje úplne inak, naopak, ako fyzicky silné a svalnaté telo, toto je už úplne iná svetelná sila vedomia a iný základ ako taký, z ktorého fungujeme.. Je to

Light body Building cez navyšovania svetelného kvocientu, čo zisťuješ cez svoju prax..

Ako už spomínané, sú to Vypnutia tiel na rozloženie sa, vyprázdnenie kódov starej zeme, čiže 3D bunkovej pamäte a zaplavenie svetlom, novými pravými info, prepis tela a realít svetelnými kódmi DNA, sťahovanie a upload informácií už nových svetelných kódov Novej Zeme, fungujeme už z inej Databázy poznatkov.. nie je to už 3D znečistená skorumpovaná datábza, z ktorej funguje 3D ľudstvo, respektíve snaží sa fungovať.. A po rekalibrácii tela cez iné kody Iných Databáz Galaktického Vedomia seba -- nastáva úplná Reštrukturalizácia tela, ktorej musíš prispôsobiť svoje fungovanie a následuje Reštrukturalizácia svojich vzťahov stojaca na vzťahu so sebou, ktorý je neustále upgrejdovaný a následuje reštrukturalizácia celého tvojho života, ktorú ty máš vykonať inak si toho obeťou.. je to zosúladzovanie sa neustále s vyššou laťkou..

LEVEL UP, STEP UP, TY NAVÝŠ, VYJDI VON ZO ZÓN KOMFORTOV NONSTOP A RÝCHLEJŠIE..

ROZPÚŠŤAJ TO, ČO ŤA MÁ V MOCI - KDE VŠADE SI ABDIKOVAL SVOJU MOC, ALE NA TO TREBA BYŤ SCHOPNÝ TO VÔBEC ROZOZNAŤ... O TOM JE BRÁNA DO NEBA, DO NOVEJ ZEME, DOMOV - PREBERÁŠ SVOJU ABDIKOVANÚ MOC..

Svetlo aktivuje Život a to, čo ním nie je...

KAŽDÉHO Telo bolo pol-mŕtve, otupené a podvýživené, len prežívalo!

F-L-U - frequency light upgrade - chrípky, choroby neexistujú, iba v 3D ľudskom svete.. je to otázka perspektívy a vnímania.. my to voláme nonstop čistenia - vyplavovania všetkej hustoty z tela, upgrejdy, navyšovania vo frekvečno-vibračných vyladeniach tela na úplne hudbu, no tóny, kozmické frekvencie Novej zeme, epidémie sú mega záplavy fotónovým svetlom a všetci vyplavujú svoj odpad vo veľkom, všetkú zaseknutú mŕtvolnú lepkavú energiu z tela, parazity za všetky generácie..

Nová normálka je TELO NA ŠALÁT, a takisto je to príprava tela na vstup do ďalších fáz:


Tvoje Telo sa riadi podľa aktuálnych kozmických frekvencií a kódov, ktoré doručujú.. Má iné požiadavky podľa toho, či sú to SolARne plazma Kódy, Svetelné Kristos, alebo DiamANtové alebo svetelné dúhové Kody, alebo je to mega radiácia, ono už je to všetko naraz...keď sú to silné krištáľ - kristos - diamantové kódy, telo chce spať, potrebuje spánok, kľud, samotu, diamantové ti odpaľujú celú hlavu, lebku, zuby, vrchné dýchacie cesty prepisujú, Solarne záblesky sú Tá udalosť, na ktorú mnohí čakajú.. je to výbuch slnka, výbuch šišinky v tvojej hlave - vidíš len svetlo, začínaš naozaj vidieť, ale inak.... vidíš za závoje medzi dimenziami..tlaky v išiach, v hlave, vysoké tóny - všetko frekvencie, na ktoré sa treba ladiť, odpália ťa, alebo naštartujú... s nimi treba byť v súlade, tie pískania ti alchymizujo telo ak si to umožňuješ... 3D zvuky to rušia..

Tvoje telo sa snaží ladiť ako gitara, ktorá bola úplne rozladená a zvyknutá na 3D piesne - uspávanky, tzv. zaklínadlá.. Svetelné Gamma telo je AKCIA, makáš, robíš všetko, čo vidíš v danom momente..

Silné diamantové Krist kódy, kódy Snov, Nebies, vysoké celestiálne kódy ťa uspia, vynesú tak vysoko, že netušíš, či spíš alebo nie, nepamätáš si nič ako človek..ani nemáš, nič z toho nebolo reálne.. každou zmenou frekvencií si telo žiada iné potraviny alebo žiadne... je to učenie sa frekvencií, kódov, učenia sa seba odznova... prebrali sme to v Kurzoch Majstrov Novej Zeme viac do detailov.

Telo je bude neustále vo väčších prerábkach a vyplavovaniach hustoty z tela... neustály detox je slabé slovo..

Ľudské telo je nastavené na boj alebo únik, na ochranu pred nepriateľom zvonka, ktorý vonku nie je... preto svetlo musí doslova rozbiť všetky

Obranné mechanizmy Tela, a to najmä ak je tvoja hlava v dominancii, nechce sa vzdať vlády (ego) - ľudské ja je nastavené na ochranu proti vlastnému svetlu a netuší to.. telo nie je schopné integrovať svetlo, bunky sú uzamknuté, umiera.. Do kedy si nepreprogramuješ svoje telo ako také, je nastavené na ochranu proti svetlu! Preto nedostatok svetla, čiže vedomia je príčina smrti.. Preťaženie a oslabenie svetlom je väčšie, ak s tým bojuješ, si v hlave, ak musí byť tvoje ego úplne položené na kolená, aby sa vzdalo (konečne), aby sa vzdalo a dovolilo telu a bunkám vstrebávať fotonové svetlo (integrovať) bez čoho nemôže prežiť ďalej.. preto masový Exodus je nutná súčasť procesov.. do akej miery, to závisí na jednotlivcovi čo si vyberá, vybral v každom momente.. ono je to teraz o samom výbuchu do tvárre toho, čo bolo jednoducho vlastné sebaklamstvo a stopky vlastným telom /vyšším Ja, ktoré dáva ľuďom jedno veľké DOSŤ BOLO..ak to nerozoznáš, priťaží sa ti..

Pokožka - vyrážky, pupene rôznych typov - krištály vyzerajú inak (ako kiahne), hviezdne častice vyzerajú zase inak, svrbia, vysušujú, potrebujú slnko, slanú vodu, kokosový olej a určité typy rastlín - bylín, ktoré podporujú telo by to zvládlo..hlasivky sa nonstop prepisujú vrátane imunitného, endokrinného, lymfatického a nervového systému.. Srdce mení bušenie, tlkot, tep, pľúcami už nedýchame, je to iný typ dýchania.. všetky kosti, orgány krištalizujú, zjednocujú sa v jeden, svaly sa rozkladajú.. plazma telo je bez formy nonstop formovateľné.. keď je to silná plazma, nie si schopný fungovať, nemáš chrbticu, ani mozog...preto si hľadáš úplne nové spôsoby fungovania. MODRINY rôznych farieb, útvarov sú tiež spôsob ako telo čistí krv a hustotu z danej oblasti tela.. Moja chrbtica hrá rôznymi farbami už roky... rôznymi tvarmi -- sú to rôzne Nebuly na tele - je to predsa už kozmické telo. Ak je krv príliš hustá a toxická, čo je u každého, len opäť, chýba to plné uvedomenie si ako veľmi toxické 3D telo je a čo si to všetko vyžaduje, aby si sa vôbec mohol začať poriadne čistiť, obnovovať, prepisovať svoju DNA.


Hlieny - staré 3D programy sa týmto spôsobom vypavujú z tela. Hlieny idú von z tela nonstop, niekedy viac niekedy menej.. je to Harmonizácia DNA, preto všetko neharmonické z tela ide von... Štítna žlaza - krk z predu zo zadu - to sú mega centrá človekom nevyužité, zneužité na sebaexpresiu ako vyššie Ja, spodok lebky - vstup do Jaskyne Boha - systém žliaz v mozgu - šišinka a Ďalšie tvoriace OKO BOHA a HORUSOVE OKO.. Oči ťa štípu, pália len viac, nikedy vôbec.. to závisí od toho, aké sú aktuálne kódy.. ono to nie je možné tu slovami poňať.. sú tomu viac venované kurzy v škole Majstrov Novej Zeme. Ale ani tam to nie je možné celé obsiahnuť, čo sa s našimi telami deje..telo ide kvantovo, merKAba sa každým navýšením vo frekvenciách snaží aktivovať a človek si to celé brzdí, lebo tak je nastavený proti sebe.. Nie je v moci ako Stvoriteľ, ale ako nižsie ja..


Potrebujeme mať viac nohy hore, ležať, byť položemo, alebo naopak veľa sa hýbať podľa toho v akej si fáze v danom momente. A to sa mení každú chvíľu... spánok a bdelosť sa zlučujú, tvoje svetelné telo nespí, nonstop pracuješ na úrovni vedomia... a to najmä keĎď telo spí, ale zároveň nespí, nie je to spánok ako kedysi.. SNY NIE SÚ SNY, SÚ TO ĎALŠIE REALITY, SI PREBUDENÝ V SNE, VEDOME FUNGUJEŠ V SNE, TVORÍŠ INÉ TYPY SNOV, KTORÉ POTOM ZAŤÍVAŠ.. STARÁ ZEM BOLA nočná mora, na ktorú keď sa rozpamätáš, ako si si ju vytvoril, vieš ju začať dekonštruovať, a tvoriť iný typ sna.


V skratke - premieňaš sa na Svetelný Krištáľový Plazma SOLAR transmiter Univerzálne Božského Vedomia - organické Kódy Stvoriteľa..


Viď ďalšie články a videá a kurzy ku týmto témam, už som to všetko rozoberala viac, táto webstránka je toho plná, Youtube kanál Marie Guidance tiež.

Pre zopakovanie - Fotónové svetlo, ktoré musia bunky vstrebávať úplne oslabuje telo, vypína ho, rozkladá na úplne súčiastky ako VOZIDLO, skladá ho opäť po novom, ale ten čas na regeneráciu, opravu, prepis DNA si vôbec človek nedovoľuje dovtedy, dokedy sa poriadne nezobudí a nezistí, že je to všetko o jeho tele, ktoré nedokáže uskladniť toľké svetlo - kódy Vedomia Novej Zeme.... Fotónové svetlo, ak si tvrdý oriešok, čo sme všetci ako 3D človek, ťa vyčerpá, rozpráši, aby sa ego vzdalo, odovzdalo tej svetelnej inteligencii svetelného tela, ktoré sa snaží opravovaž všetkú škodu napáchanú na DNA, aby si svoje vozidlo mohol opäť budovať na vzostupné vozidlo do neba, kde existujú len vzostúpení majstri - z tohto vedomia ukotveného neba na Zeme fungujeme a budujeme úplne nové všetko... 3D je tvorené 3D človekom fungujúci tvoriaci každý moment z padnutého galaktického a padnutého nebeského vedomia, preto 3D je galaktická väznica, PEKLO - súboje frekvencií, súboje duality, mentálne hry nižšieho ja (všetko v sebe) - preto simulácia a väzenie - tebou tvorené bez toho, aby si vedel že si v ňom a ako hlboko siaha... Je to hra o moc a kontrolu v sebe-vonku... výber strany... večný boj... sme vo finálnych tzv vyvrcholeniach ako tak končí 4D tranzitná dimenzia, vrcholia boje v každom, kto funguje z vedomia starej zeme v sebe, preto aj vonku...

MY SI NEVYBERÁME STRANY A STRÁCAŤ SA V BOJOCH A O NIEČO, ZA NIEČO, VYBERÁME SI INTEGROVAŤ VŠETÚ TMU-SVETLO V JEDNO A PAPÁČKO.... Výber strán je únik energie na boj, resistencia, potláčanie… preto ťa chce 3D mať nonstop pod kontrolou v nějakých zastrašujících scenároch a boji medzi stranami.. medzi zlom a dobrom, správnym - nesprávnym.. rozpoltenosť, roztrieštenosť.. úniky životnej energie.. od 5D nič také ako dve strany oddelené od seba neextistuje… je to o type hry, ktorý si vyberáš hrať.. A ty si vyberáš v akých typoch hrách hráš…

Prečo je nuný taký Fokus na telo, na to, čo konzumuješ cez všetky tvoje otvory, lebo to ovplyvňuje tvoju DNA, tvoje vedomie, teda tvoje telo, tvoje reality, ktoré tvoríš v každom momente a zažívaš a Nová Zeme je tvorba uplne iných realít:


Návraty do základov ale to to je iný level hlbokých vstupov do štrukturálnych základov tela, na ktorých staviaš svoje reality celý život:


Toto je téma Ku pokračujúcim aktuálnym kódom, ktoré idú stále len hlbšie do konštrukcie pre život v tele:

Aktuálne Štrukturálne a základové kódy ~ od novembra 2021 sme zatiaľ doteraz v najužšom najpretlakovejšom pôrodnej pasáži ~

prechod super úzkym tunelom 0.0 pokračuje až do polovice/konca januára 2022 ako príprava na prijatie vyšších setov Kódov vedomia majstrovských

Pravekých Zakladateľských budovateľských PRA-Rás - vedomie grálu, kozmického Kristosgéniusa, návrat pravých kráľovských Madži grálových už očistených galaktických

línií a z toho vedomia budujeme PRVOTNÉ NOVÉ VŠETKO - sme nová galaktická (hybridná) línia Zakladateľov siete, spoločnosti, civilizácie, nových systémov.

OD 2022 je to už len rýchlejších pád toho, čo nie je Štrukturálnych kódových základov vedomia vzostúpenej Galaktickej Novej zeme ~ od 2022 sú to velkolepejšie RESETY A NOVOZEMŠŤANIA BUDUJÚ ZO STELESNENÉHO BOŽSKÉHO INTELEKTU / svetelnej inteligencie zjednoteného svetelného vedomia všetkých hviez – slniečko – galaxii v jednom. Štrukturálne základy, na ktorých staviame nové civilizácie a nové všetko sa budujú na vedomie Zjednotených hviezdnych národov v každom jednom individuálcovi, a to je základ pre tvorbu KomUnít, pre zjednocovanie sa s ostatnými A spoluprácu, spolutvorbu kde nič zo starej zeme nehrá úlohu, Nie je to podstatné, človek ako ho poznáš tu už neexistuje. Takže žiadne ľudské sny/predstavy, spôsoby fungovania a tvorby žitia ako človek, to ostáva v starom 3D matrixe, zaniká to A každý má ako keby už také posledné šance si vybrať, či ide dole s potápajúcou sa vesmírnou loďou, ktorá je stelesnené padnuté nebo a padnuté vedomie všetkých Galaktikov, čo je 3-D zemská ľudská rasa alebo NIE.

Keďže každý je rovnaký ZDROJ a TVORCA NEOBMEDZENÝ, KTORÝ SI TVORÍ A KÓDUJE, DIZAJNUJE, BUDUJE, TVORÍ VŠETKO POČÍNAJÚC SVOJÍM TELOM... VIE SI VŠETKO ODTVORIŤ, PRETVORIŤ, PREPÍSAŤ PRIAMO VO SVOJEJ DNA A TOM JE VZOSTUP TELA CEZ VZOSTUP VEDOMIA...

Po ZDROJ VŠETKÉHO, ČO POTREBUJEŠ SA CHODÍ DO SEBA, NIE MIMO SEBA, ALE TRANZITNÝ ČAS štvrtej dimenzie, KEDY SA KAŽDÝ UČÍ PREPOJIŤ a zjednotiť so všetkým, čo kedy potrebuje na to slúži avšak zaniká to tiež, aj všetky oporné barličky a spoľahnutia na vonkajšok odpadávajú rýchlosťou svetla... ''Všetko padnuté nebo - akože rajská záhrada (pekelná 3.dimenzia) cez pravé Nebo sa vyplavuje, toto sú na úrovni prerábok a čistení tela a zosúladzovaní svojich život

nekončiace sa procesy, ktoré sa pre mnohých začínajú, začali...

Stávame sa menej fyzickými, zjednocujeme mentálne, emočné, fyzické telo so svetelným, aby svetelné mohlo mohlo všetkú tú prácu za nás vykonávať PO len hlbšom Zjednocovaní sa so všetkými svojími Vyšším Ja, so svetelným Univerzálnym vedomím v tele - si Jedna jednotka so Sebou ako so všetkým.. tu sa presahuje univerzálne vedomie, je to Multiverzálne Omniverzálne Super Vedomie všetkých galaxií v tebe... Budujeme novú civilizáciu a spoločnosť Novej Zeme z týchto stavov vedomia plného navrátenia do rozpamätaného stavu vedomia na všetko, na seba.. všetky kozmické éterické svetelné páry vlákien DNA, KDE VŠETKO JE ZAČÍNAME OPÄŤ AKTIVOVAŤ, ODOMÝKAŤ, UKOTVOVAŤ, PROCESOVAŤ VŠETKY TIE INFORMÁCIE O VŠETKOM, ALE NIE ĽUDSKOU HLAVOU, ALE CELÝM SVETELNÝM TELOM - UNIVERZÁLNE VEDOMIE - VYŠŠIA MYSEĽ AVATARA JE CEZ UNIVERZÁLNE KRISTOS DIAMANTOVÉ SRDCE V STREDE HRUDE, CELÉ TELO SA STÁVA SRDCOM, MOZGOM, SOLAROM V JEDNOM, VŠETKY ORGÁNY A SYSTÉMY V TELE SA ZJEDNOCUJÚ... TO SÚ INFORMÁCIE, KTORÉ NAHRÁDZAJÚ 3D INFORMÁCIE, PAMÄŤ, históriu POZNATKY O VŠETKOM...


Zosilnené Akcelerované čistenia GENERAČNÝCH GALAKTICKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ Z CELEJ DNA - to je zosilnené čistenie z tela padnutej rodiny 3D Zeme v sebe, ale je to na galaktickej úrovni zároveň - CELÝ KOZMICKÝ AKÁŠ SA VYPLAVUJE - spomienky na všetko všade ako všetko, všetci - tzv. Čistenie všetkých Predkov cez seba až na úplný PraPočiatok, odkiaľ začínaš písať NOVÝ AKÁŠ, Novú Históriu ako Nová Hybridná Rasa tvoriaca úplne inú verziu Zeme (vzostúpenú verziu cez seba) šiesteho HU - šiesteho časového matrixu, ktorý je úplne nový..

ďalej pokračujú silnejšie Točáky - točí ťa, obracia ťa, prevracia ťa, žiadna rovnováha, stavy na odpadnutie, 0 gravitácia atď atď, prudk expanzie vedomia ďaleko za telo - presah priestoru a času), fičáky, mega emočné erupcie, rapídne vyplavenia vrstiev a vrstiev emócií, telo sa odmagnetizováva z 3D doslova vyplavovaním toho, čo je v tele 3D frekvencií a je magnet na 3D ako tak.. v decembri si prechádzame najsilnejšími inverziami - prevraty, šokujúce a rýchle zvraty - pretočenia sa na úrovni tela, sever s juhom sa vymieňa zjednocuje a východ zo západom tiež, slnko vychádza na západe a zapadá na východe - pozri videá na Vimeu, články tu z augusta, septembra, októbra 2021.. V rámci toho sú mega zmeny v elektromagnetizme (mentálno-emočno, žensko-mužský princíp, polarity vnútri) -- toto všetko je vždy intenzívne v mesiacoch, kde sú rovnovdennosti a slnovraty. ALE UŽ JE TO TAK STÁLE, VŠETKO SA V JEDNO ZLUČUJE... NULA ROZDIELOV OD 6D PLUS... VŠETKO SA ZLIEVA V JEDEN BOD, TO SÚ TIE MOMENTY, KEDY ČLOVEKU VYBUCHUJE VŠETKO A PADÁ, NIE JE SCHOPNÝ FUNGOVAŤ UŽ Z HLAVY, TELO TO NEDÁVA, NEMÔŽE NIČ KONTROLOVAŤ, EXPLODUJE TOHO VEĽA NARAZ - VŠETKO, TO ČO NIE JE V SÚLADE... NIČ ZO STARÝCH ĽUDSKÝCH ŽIVOTOV NEOSTÁVA, ŽIADNE RUTINY, ŽIADNE ZVYKY, TOTO JEDNA ZMENA ZA DRUHOU A LEN RÝCHLEJŠIA.. MY FUNGUEME NAOPAK PRÁVE - Z VEĽMI USTÁLENÉHO MIESTA V SEBA V JEDNOTE S VEDOMÍM VŠETKÉHO, S VŽDY S AKTUÁLNYMI KOZMICKÝMI FREKVENCIAMI, KTORÉ SÚ NAŠA NOVÁ PIESEŇ, NA KTORÚ TANCUJEME, NA KTORÚ TELO MUSÍ BYŤ PRISPÔSOBENÉ, SÚ TO PIESNE TÝCH NAJVŠŠÍCH OKTÁV PRE ĽUDSKÉ TELO NEZNESITEĽNÉ, NEEXISTUJE V TÝCH VÝŠKACH, JE TO UŽ INÉ TELO.. INÁ KLÍMA, INÉ PĽÚCA, INÉ VŠETKO...

Zdieľala som už o elektromagnetizme, pretočeniach hore nohami, že spím vždy na inú svetovú stranu zámerne vo videách a článkoch sa mi zdá, že v septembri 2021..

Ako už spomínané:

MerKAby sa každému snažia aktivovať na začiatok budovania svojho svetelného tela, vozidla na Vzostup, ale to aktivuje v človek úplne všetky strachy a obranné ochranné mechanizmy, zastavuje to, nemôže to kontrolovať, rieši to ľudskými 3D medicínskými spôsobmi, telo toto UŽ nedovoľuje a stojí si tak sám v ceste.. (poznám to zo svojich procesov všetko)

-- vzostup je absencia ega - 3D človeka - používania ľudskej hlavy a snahy fungovať ako človek po starom v zabehnutých životoch a kolobehoch 3D programov - karmy..

TVOJE TELO SA cez nonstop detoxikáciu, väčšie sprietočňovanie sa, absorpciu fotónového svetla (v ktorom sú všetky informácie) OPÄŤ STÁVA HVIEZDNYM SYSTÉMOM BRÁN GALAKTICKÉHO VEDOMIA, KOZMICKÉHO KRISTOS Vedomia TIEŽ... PRETO SI SCHOPNÝ NIE LEN čítať, PROCESOVAŤ INFORMÁCIE VO SVETELNÝCH KÓDOCH, KTORÉ ČLOVEK NIE JE SCHOPNÝ, ALEBO ASPOŇ NIE NA DLHO, VYPNE Ho, VYSKRATUJE, MUSÍ SPAŤ NA INTEGRÁCIU SVETLA, ale si schopný ich a transmitovať, tak projektuješ iné reality, vyššie Reality Novej Zeme, keď vibruješ celotelovo na frekvenciách Novej Zeme, čo je 5-6D plus..

Majtrovstvo akcelerácie prepisu svojej DNA cez svetelné Kódy je udržiavať EXPANDOVANÝ STAV VEDOMIA CEZ SRDCE A LEN VÄČŠÍ ENERGETICKÝ TOK ZVNÚTRA TOK, ČLOVEK MÁ OPAČNÝ TOK ZVONKA DOVNÚTRA, LEBO JE SEBE ZATVORENÝ, JE PRAVÉMU ZDROJU VŠETKÉHO NEPRÍSTUPNÝ, CHRÁNI SA A VÔBEC NETUŠÍ, ŽE VŠETKO JE NAOPAK, JEHO KONŠTRUKCIA V TELE JE OPAČNÁ AJ TOK ŽIVOTA, A ŽE SI ODOHRÁVA OPAČNÝ DVOJPLAMEŇ V SEBE, KTORÝ SA DOSLOVA NAPRAVUJE CEZ CELÉ VZOSTUPNÉ PROCESY ZOSTUPOVANÍM ZJEDNOTENÉHO VEDOMIA KRISTOS SOFIA HLBOKO DO KOREŇA NA ETAPY, NIE JE TO LEN TAK.. VTEDY PRESTÁVAŠ HRAŤ HRY na ŽENY A MUŽOV, lebo začínaš chápať o čom sú polarity, tvoja sexualita sa očisťuje słovami neopístaľne, navraciaš sa do úplnej čistoty, chápeš dôležitosť akcelerácie prepisu DNA a chápeš, čo všetko to spomaľuje alebo zrýchľuje...

Keďže sa všetko len akceleruje, frekvencie sa navyšujú super rýchlo, a tým dávky svetla (pravých informácií) na integráciu celým telom, z ustáleného miesta v sebe sa tým novým výškam novému rytmu a tempu treba dorovnávať rýchlosťou svetla na úrovni tela a svojich realít, vzťahov, a úplne iného nového fungovania, vždy inak... nič nie je fixné, koberce s pod Nôh sú všetkým vytrhávané, ak sa spoliehajú na nejaké staré istotky zvonka, na zóny komfortu... čím vyššie frekvencie, tým väčšie výzvy, tým väčšie skoky sú vyžadované, tým rýchlejšie kolapsy toho, čo je človekom ťažko vybudované na 3D kódoch..

Rýchlosť svetla, kvantový momet TU a Teraz - všetko z vypnutej ľudskej hlavy a veľmi ustáleného miesta v sebe (oko búrky, alebo aj Bod 0.0).


Takže pokračuje len Väčšia fyzičnosť a bolestivosť procesov, to postupne zvládame inak, hlavne bolesť je úplne o niečom inom, keď už funguješ zo svetelného tela a tvoje ego nedominuje, tvoja hlava sa nepletie do týchto procesov a odovzdal si sa svetelnému vedeniu vnútri a nie je to už tvoje ego prezlečené za vyšše ja.. Ten rozdiel rozoznať v sebe je kľúčový - prebrali sme to viac v kurze Svetelné telo-Vedomie Novej Zeme..AKCELEROVANÉ Všetko znamená INTEZÍVNEJŠIE PRERÁBKY TELA, VÄČŠIE VYFARBOVANIE SA TOHO, odkiaľ ty funguješ, odkiaľ KTO FUNFUJE stále z 3D ZÁKLADOV V SEBE, V TELE A OPAKUJE SA PO DRUHÝCH, stavia si kontakty, biznisy na chrbtoch druhých, na info druhých a slovách zachytených od druhých, alebo už nie je... (je to súčasť integrácie svetla a tmy, alebo inak povedané krista a antikrista v sebe)...Dokiaľ ešte Existuje v ľuďoch Konštrukcia starej Zeme, čiže netranzitovali do Iného typu tela, striedajú sa len rýchlejšie rôzne extrémy, rýchlejšie expanzie, kontrakcie, stavy Hore - dole, zážitky neba pekla, stavy, že máš veľa energie a potom žiadnu, že spíš veľa, potom vôbec -- Učiť sa seba odznova je základ Budovania sa odznova - učiť sa diametrálne odlišnému fungovaniu cez BYTIE jedna jednotka So Sebou - plné len hlbšie prepojenie so Sebou ako so Zdrojom, plná prítomnosť v sebe a všetky telá a aspekty všetky v jednom v súlade s Frekvenciami Novej zeme, ktoré aktivujú viac, túnujú a riadia tvoje svetelné telo a ako máš fungovať, čo máš konzumovať, čo nie a mení sa to každú Chvíľu, učíš sa tancovať na inú hudbu, iné tempo a rytmus Novej zeme a tvoje telo je hudobný Nástroj pre tú Hudbu Kozmu v tebe.. ľudské telo je transmiter pre 3D hudbu - uspávanku, väzenie, frekvenčný plot.

NEBO NA ZEM VO SVOJOM TELE CEZ SVOJE TELO UKOTVUJEME, NIE JE TO LEN TAK, PRETO TOĽKO KRÁT OPAKUJEM DÔLEŽITOSŤ FOKUSU DOVNÚTRA NIE NA ROZPTÝPENIA TOHO, ČO SA VONKU VRAJ DEJE...


(Archív videií na YouTube, tu v NovoZemskom Video Portáli, všetky článku v tejto knižnici sú tomuto venované viac alebo menej a Kurzy ešte viac na poskytnutie väčšej podpory, ale práca je na každom a či to vôbec dokáže pochopiť a uchopiť, aplikovať svetelné kódy do praxe alebo nie)..

Prevrátenie spánku a bdelosti, ich zjednotenie, telo ide kvantovo:


Super intezívne sú zjednotenia spánkového a bdelého stavu, je to JEDNO, Nová Zeme je vedomé fungovanie a tvorenie v Sne - Multidimenzionálne Majstrovstvo z Ukotveného Neba na Zem.

Najviac intezívne sú krištalizácie orgánov, žliaz, kostí, ich rozklady, rozklady svalov, lebo to sú hlavné konštrukcie a podporný systém starej 3D Zeme, atómové re-štrukturálne kódy idú priamo do Nukleusu Jadra Atómov, vtláčajú fotónové svetlo do buniek, ktoré to musia vstrebať, a tu je tzv. najväčší kameň úrazu - telo a ego je nastavené na ochranu, obranu proti vlastnému svetlu, bojuje s tým, a to je príčna smrti - nedostatok svetla, nedostatok SEBA ako ZDROJA svetelnej energetickej informačnej výživy (sem patrí nedostatok UNIverzálnej Lásky) a tiež je za smrťou jednoducho koniec daného cyklu duše..

A keď sú tekutiny v tele príliš toxické, bunky nie sú schopné vstrebávať Živiny a SVETLO, aj preto tak silné očisty tekutín, vôd... lebo sú to tiež vodiče, transportéry informácií.. Na biochemickej úrovni úplne meníme svoje zloženie.. na genetickej úrovni, meníme svoj genetický mejkap, atóm - geometria - alchýmia zvukom - vysokovibračným svetlom - kódmi.. Bunková pamäť je zrýchlene vyplavovaná zo všetkých existencií, celý Kozmický akáš - všetky filmy, scenáre naraz sa na plátne premietajú, na tebe je ich vynulovať, uzavrieť cez pochopenie, rozpamätanie sa na všetko a pre-pustiť, písať nové, kde sa už nič neopakuje.... nič... toto je nová hybridná galaktická sieť, spoločnosť Novej Zeme, ktorá sa už začala budovať.. (viac o tom v predchádzajúcich článkoch)..


Fyzické telo-vozidlo môže pretransformovať na vozidlo do Neba JEDINE svetelné telo-vedomie cez vedomý Prepis, očistu DNA, a toto je úplne iný Level práce so sebou, vzostup je fáza vývoja, ktorá úplne odlišná od všetkých ostatných - je to ako keby najvyšší level prebudenia, rozpamätania sa na všetko..


Super intezívne sú tiež Prechody/tranzity tela z linearity do kvantového stavu - neschopnosť byť vzpriamene sedieť a stáť aspoň nie na dlho, lebo tvoje telo už nefunguje tak, ako by si to človek predstavoval - do lineárnych krabíc, rozvrhov, mentality ho nie je možné natlačiť, preto TLAKY sú len intezívnejšie ak so svojimi procesmi (nevedome) “bojuješ” ~> LEN VÄČŠIE Výbuchy svetla CELÝM TELOM,

ako si tak tvoje telo snaží prejsť neustálou krištalizáciou - solarizáciou - - elektrizácia -- diamantovením -- plazmovením... To súvisí s prechodom - Tranzitom z fixnej linearity (mentalita nedostatku obmedzeného fixovaného pozemšťana, ktorý je obeťou okolností používa nižšiu myseľ), z ktorej je každý človek zvyknutý fungovať do MULTIDIMENZIONÁLNEJ KVANTOVOSTI NA ÚROVNI VEDOMIA AJ TELA FUNGUJÚC IBA Z BODU NULA, KDE VŠETKO JE PO KOPE NARAZ TERAZ, ŽIADNA SEPARÁCIA ALEBO ROZDIELY, ČAS ANI PRIESTOR NIE SÚ.. NIČ NEEXISTUJE ODDELENE OD SEBA, ALE UČÍME SA NAJPRV VŠETKY ROZDIELY DO DETAILOV CEZ ZÁŽITKY POLARITNÝCH OPOZÍT DO VTEDY, DO KEDY ICH UŽ NEPOTREBUJEŠ, LEBO SI ZJEDNOTIL, TVORÍŠ LEN ZO ZJEDNOTENÉHO STAVU VEDOMIA ĎALEKO ZA DUALITOU A SEPARÁCIOU, AJ HRY NA ŽENY A MUŽOV, NA SEPARÁCIU POHLAVIA, NA NEJAKÚ SEXUÁLNU ORIENTÁCIU SÚ POSTUPNE PREČ... NIČ TAKÉ NEEXTISTUJE OD 6D PLUS, ANI tzv. ''hry na vedomé páry a nejakú posvátnu sexualitu'', to sú všetko záležitosti 3-4D verzie Zeme, separácie a duality...
Čo tiež ostáva v starej Zemi je aj téma liečenia:

ČLOVEK LIEČI, LIEČI SA, HĽADÁ LIEČITEĽOV,”, NETUŠÍ, ŽE NIE JE ČO LIEČIŤ, TO EXISTUJE LEN V DIMENZIÁCH STAREJ ZEME. To je súčasť proces štvrtej tranzitnej dimenzie do Novej Zeme v Sebe, kde funguješ ako

GALAKTICKÁ PLNE PRI VEDOMÍ

SVETELNÁ BYTOSŤ ~ NOVOZEMŠŤAN, a tá PREPISUJE, PREKÓDOVÁVA DNA CEZ PRÁCU SO SVOJOU SVETELNOU DNA, V KTOREJ JE VŠETKO VEDOMIE HVIEZD. “OD TOHO” SVETLA “SA ODPOJILO”, STRATILO SA V HRÁCH NA NIEČO A VIERE, ŽE SA NIEČO “LIEČI”.. PRITOM TI STAČÍ PRIJAŤ TO KÝM SI VO SVOJEJ PODSTATE A APLIKOVAŤ TO..Ako už spomínané TU a aj v predchádzajúcom článku, aj v tých ostaných z roku 2021, opakujeme ešte raz Nutnosť Fokusu na Telo - tranzity zo starého typu vedomia formujúce 3D ľudské karbónové telo, do Multidimenzionálneho Galaktického Kozmického Kristos vedomia Slnečnej terraNova hviezdy Vzostúpenej Novej Zeme, ktorá je AURORA DÚHOVÉHO SYSTÉMU KONŠTRUKCIE KOZMICKÝCH KRISTOS DÚHOVÝCH LÚČOV - ŠIESTE HARMONICKÉ UNIVERZUM - TOTO JE ZÁKLAD MATRICE V TELE KAŽDÉHO, KTO SI VYBRAL ZAČAŤ TRANZITNÚ CESTU - VZOSTUP CEZ ZOSTUP VEDOME VÝMENAMY TELA NA VEĽMI ZRÝCHLENEJ ÚROVNI, ALEBO NEVEDOME UMIERA... DUŠA NIKDY NEUMERIA, LEN TELO, IDENTITY, Príbehy, UMIERA LEN TO, ČO JE DOČASNÁ ILÚZIA, TO, ČO JE NESMRTEĽNÉ NIKDY NEUMIERA, A TO JE PODSTATNÉ, 3D človek má úplné priority a hodnoty, zameriava sa na to, čo nie je podstatné, sám hrá hru nevedome so sebou, že je obeť okolností, niekoho, niečoho, že život sa mu deje, že vonku sú vždy nejaké hrozby a nepriatelia proti ktorým treba bojovať a chrániť sa a netuší, že vonku nič nie je, iba jeho vlastná projekcia vedomia cez typ matrice vedomia, ktorú má v tele, na ktorej jeho stojí .. Telo je konštrukcia, produkt typu Kódov Vedomia - DNA - tie projektujú reality, svet, planétu, akú zažívaš, lebo takú tvoríš, takú žiješ vnútorne...

Duša sa len (ilúzorne) NAVRACIA SA DO ČISTÉHO SVETLA, KTORÝM JE - DOMOV DO JEDNOTY.. aj celý ten proces je iluzórny, lebo duša nikam neprichádza, neodchádza.. hovoríme to tak na opísanie procesov.... čiže v úvodzovkách -

''TAM SA VRACIAME'' AJ MY, ODKIAĽ FUNGUJEME AKO AVATARI NOVEJ ZEME, KTORÍ SI TÝM PRECHÁDZAJÚ VEDOME A SÚ ZÁKLADNÉ STAVEBNÉ KAMENE PRE NOVÚ TERRANOVA CIVILIZÁCIU.. OSTATNÍ ODCHÁDZAJÚ SI SVOJE CYKLY UKONČIŤ INDE.. toto bolo viac rozobrané v predchádzajúcich článkoch..

The inner light bursts out -- tvoje vlastné vnútorné svetlo všetkých Hviezd, fotónové svetlo, svetlo Duše, slnečné svetlo, SVETLO, KTORÉ ILUMINUJE SLNKO, sa snaží a bude doslova explodovať z hĺbky tvojho tela, rozkladať ťa na úplné súčiastky, spaľovať na popol, ochladzovať a potom skladať dokopy odznova.. tomuto boli venované predchádzajúce články v 2021 aj videá na Vimeu, do tohto hlbšie nejdeme... ale Fokus je a bude, mal by byť len väčší na svoje telo a otváranie sa GALAKTICKÉMU VEDOMIU SEBA V TELE - GALAKTICKÉ TELO - SYSTÉM VŠETKÝCH HVIEZDNYCH BRÁN VEDOMIA V TELE SA PREBÚDZA, OŽÍVA A ČISTÍ KARMA ... Mapa týchto brán v tele už zdieľaná bola v článku Kľúče Galaktického vedomia v tele.. pridám ju aj sem na koniec tohto článku..SVETELNÉ VEDOMIE-TELO NOVEJ ZEME:

Je to SVETLO duše - vzostup je na úrovni duše, nadduše, kristovho vedomia, návrat do posvätnosti a hlbokej hĺbky univerzálnej lásky, a je to aj SVETLO - vedomie všetkých HVIEZD - vzostup na galaktickej úrovni.


Keď neukotvuješ neintegruješ Svetelné Kódy Vedomia Novej Zeme celým svojim telom hlboko do koreňa, celou svojou BYTosťou, si vo svojej hlave, myslíš si, že integruješ, ale je to mentálna hra v sebe so sebou, a tvoje telo vysiela úplne niečo iné (starú zem), tak nikam netranzituješ, blokuješ si informácie zo svojej kozmickej svetelnej DNA - čo je tvoja pamäť ma všetko, tvoje Kozmické Vedomia Seba ako si ZAČAŤ BUDOVAŤ MERKABU NA VZOSTUP, BEZ KTOREJ SA NEPOKRAČUJE ĎALEJ... TY OSTÁVAŠ VO SVOJEJ MERKABE, VŠETKO OSTATNÉ KONČÍ, PADÁ, OSTÁVA V ILÚZIACH EGA ZAMOTANÉ, STRATENÉ, SUPER ZRÝCHLENE ZOSTARNE UMIERA...
Neustále čistenie vibračenj hustoty z tela, odľahčovanie - každého telo vibruje-vibrovalo príliš nízkom je magnet na 3D, lebo základná konštrukcia pre 3D Matrix je v Ňom:


Fyzické Telá sú nielen viac a viac oslabované, rozkladané, rekalibrované, adaptované na kozmickú klímu, sprietočňované, prečisťované, prepisované, prekódovávané, pretvarovávané svetelným telom na DNA bunkovej atómovej úrovni už nonstop, najmä vyprázdňované, odhusťované, odparizitovávané, PRETKÁVANÉ ZLATÝMI SVETELNÝMI NIŤAMI, aby sa ZLATÝM VLÁKNAMI MOHLI OPÄŤ ZLOŽIŤ NASPÄŤ VŽDY V ČISTEJŠEJ ŽIARIVEJŠEJ SVETELNEJ LÁSKYPLNEJŠEJ A MOCNEJŠEJ FORME, ČO JE NÁVRAT DO HOJNOSTI V TEJ NAJČISTEJŠEJ FORME, DO SLNKA, DO HIVEZD V SEBE, BUDUJEŠ SVOJ SVETELNÝ KVOCIENT, UNTEGRUJEŠ TAK SVETELNÉ KÓDY - DNA NOVEJ ZEME CELOU SVOJOU BYTOSŤOU A PREČISŤUJEŠ NEUSTÁLE STARÉ KÓDY ZO SEBA - ZRÝCHLENÁ EVOLÚCIA SVETELNÉHO VEDOMIA A TELA. NA ZÁKLADE TVORÍŠ VŠETKO ODZNOVA, ÚPLNE INAK A ÚPLNE NIEČO INÉ UŽ... POSTUPNE AKO SVOJE MAJSTROVSKÉ VERZIE NEBESKÝCH VYŠŠÍCH RELMOV.. UKOTVUJEME V TELE NEBO NA ZEM, TO JE NEOPÍSATEĽNÝ bolestivý PROCES LEN PRE ODVÁŽNYCH, ktorý sa snažíme celý ten čas opisovať, ale tak to nie je možné vôbec pokryť žiadnymi slovami.. je to len intezívnejšie, avšak my to už zvládame inak z inej hĺbky prepojenia v sebe, z inej úrovne vedomia, z iného typu tela, aj keď 3D človeka sa to javí ako ľudské telo, lebo nevidí ďalej ako za 3D-4D ilúziu.. je to tréning a aktivácie, regenerácia, obnova šišinky, aby sa začalo naozaj vidieť cez spojenie srdce-šišinka.. cez zatvorené ľudské oči..

.. ÉTERIČNO A FYZIČNO ZJEDNOCUJEME.. Postupne SME PRETKÁVANÍ

ZLATÝMI ÉTERMI.. (PRA-MAtky ANdary).. To súvisí tiež s integráciou slnečného Kristos Vedomia, AR-RA vedomia atď... zlaté dieťa, zlaté, diamantové, biele, fialové, dúhové Aurora slnko a Nová Zem sú Jedno..

To najcennejšie je tvoja Energia, ty ako energia..

.. aby sme zistili, že To najcennejšie je zadarmo si vyberáme veľmi Drahé lekcie dovtedy, do kedy sme to plne NEPOCHOPILI... Súvisí to s témou ENERGETICKÉ VYROVNÁVANIA KARMY - NEROVNÁH NA GALAKTICKEJ ÚROVNI, KTORÚ VIDÍŠ, KEĎ SA PRESTANEŠ SÚSTREĎOVAŤ, OBMEDZOVAŤ LEN NA 3-4DIMENZIU VEDOMIA SEBA.. (keď sa prestaneš obmedzovať na to, že si nejaký človek na nejakej Zemi)..


Energia / vedomie, VEDOMIE VO FORME - TELO / DNA dáta v kódoch rozprávajú / transmitujú samé NONSTOP..

..Akékoľvek filtre, prikrášľovače, manipulovače fotiek alebo svojho zovňajšku - zakrývanie sa pred tým, čo naozaj projektuješ, kým naozaj si, snahy vybrať si to, čo vyzerá ako pohodlnejšia možnosť, teda snahy vyhýbať sa utrpeniu, bolesti je priťahovanie si presného opaku, lebo sa tak vyhýbaš druhej strane mince, je to práve tvorba utrpenia, stárnutia atď, lebo je to MEGA SEPARÁCIA OD VLASTNÝCH NEPRIJATÝCH ČASTÍ SEBA (tzv. tiene), KTORÉ SI PÝTAJÚ POZORNOSŤ LEN VIAC A VIAC, a táto téma je mnohými pochopená ako práca s tieňmi, s odrazmi v zrkadle, ale väčšinou je pochopená na úrovni ľudskej hlavy... je to integrácia polarít, ktorej sa tak veľmi vyhýba - vždy oba extrémy, obe strany mince a keďže 4.dimenzia zaniká, čo práve na to je-bola tranzitná zóna na začiatok Zostupu 6D vyššieho Ja do koreňa, aj vďaka čomu začínaš budovať MerKAbu na vzostup (tela)...

Reálna reálnosť so sebou v sebe je nutná na prestatie manipulovania svojho zážitku svojim ego, čo je obranný ochranný mechanizmus unikania od svojho tela, je to TO, ČO BOLO SPUSTENÉ NAJMÄ PLÁNDEMIOU NA GLOBÁLNEJ ÚROVNI A POKRAČUJE TO ĎALEJ LEBO SURVIVAL MODE (STRACH, BOJ O PREŽITIE) DRŽÍ KAŽDÉHO VO VÄZENÍ POD VLÁDOU EGO AUTORITY - DOMINANCIA SVOJEJ HLAVY, TEDA SA PLNE NEDOKÁŽEŠ ODOVZDAŤ SVOJMU SVETELNÉMU LÍDROVI VNÚTRI, LEBO PREVLÁDAJÚ STRACHY A NEDÔVERA V TELE, TELO JE TO, ČO BOLO TAK PODCEŇOVANÉ, JE TO VŽDY POSLEDNÁ VAROVNÁ SIGNALIZÁCIA - TVOJE VLASTNÉ TELO ŤA STOPNE...ŠOKUJÚCO NEČAKANE... Článok tu v archíve je tomu venovaný ku Sile, Slabostiam a Stopkám - ku tomu, že to vysielaš z tela ťa buď podporuje alebo potápa....

Potreba robiť zo seba niekoho kým nie si, potreba byť dôležitou celebritou, a naopak sa skrývať, navonok len masky a zmanipulované imidže ukazovať, prezentovať je VTEDY, KEĎ FUNGUJEŠ Z NEDOSTATKOV V SEBE A TO JE TIEŽ ZÁKLAD 3D FUNGOVANIA AKO TAKÉHO OKREM SEPARÁCIE, LIMITOV, OBMEDZENOSTI, SÚ TO MEGA NEDOSTATKY VONKU KOMPENZOVANÉ DO EXTRÉMOV - PRED SEBOU UNIKANIE... NOVÁ ZEM NIE JE ÚNIK DO SVETLA, ALE VEDOMÝ ODCHOD CEZ PRESAH 3D VEDOMIA, CELEJ ĽUDSKEJ 3D GALATICKEJ RASY A SLÚŽIŠ AKO TRANZITNÝ MOST, VZOSTUPNÁ PLATFORMA A BUDOVATEĽ TOHO, ČO JE NAOZAJ PRE EXPANZIU SVETELNÉHO VEDOMIA A TELA KAŽDÉHO... KDE NIE JE NEDOSTATOK, NIE JE POTREBA.... SI OTVORENÝ TOMU KÝM SI, ZJEDNOTENÝ S VEDOMÍM VŠETKÉHO VNÚTRI, SI NAPLNENÝ VLASTNOU ZDROJOU ESENCIOU - VLASTNÝM SVETLO, TVOJ GRÁL PRETEKÁ A TO JE TO ZLATO, KTORÝM SI A KTORÉ ZDIEĽAŠ - HVIEZDNE SEMIENKA PRAVEJ RAJSKEJ ZÁHRADY..


💎🛸💫🧬


PRJÍMANIE SEBA NA GALAKTICKEJ ÚROVNI JE MEGA PROCES PRE ODVÁŽNYCH, NIE JE TO TÁ ĽUDSKÁ HRA NA PRIJÍMANIE SA NAVONOK, ALE PRAVÝ OPAK VYSIELAŠ A ŽIJEŠ VO SVOJOM TELE... TAKTIEŽ ŽITIE Z MIERU NA GALAKTICKEJ ÚROVNI V SEBE A SLOBODA - TO JE ÚPLNE INÁ VERZIA TOHO, NEŽ SI ČLOVEK MYSLÍ... ÚPLNE INÝ LEVEL TO JE... A SME TU NA GLOBÁLNEJ ÚROVNI - STEP UP YOUR GAME, LEVEL UP -- LEN VYŠŠIA OBTIAŽNOSTI KOZMICKEJ HRY, ALE LEN PRE 3D ASPEKT VEDOMIA-PRE ČLOVEKA TO JE, LEBO TU KONČÍ, NEPOKRAČUJE, ÚPLNE INÉ VERZIE TEBA SÚ NUTNÉ... TO, KÝM UŽ DÁVNO SI A VŽDY SI BOL, LEN SA ZABUDLO A STRATILO SA V 3D PRESVEDČENIACH O SEBE, O VŠETKOM A VŠETKO JE - BOLO - BUDE ÚPLNE INAK... TU SA BUDÚCNOŤ NEKONTROLUJE, TVORÍ SA TERAZ....


Prijatie seba ako človeka s úplne všetkým, prijatie tmy, prijatie svetla - zjednotenie, návrat do ľudskosti, vzťah so svojim egom - vzťah s nižším ja a vyšším JA, komÚNIA nižšieho a vyššieho JA sú úplné základy (v predchádzajúcich článkov najmä z decembra-novembra 2021 viac k tomu).. je to základ OTVÁRANIA SA NAPLNO Galaktickému vedomiu Seba.. čím hlbšie sme prepojení s “tým” kým naozaj SME, čím viac prítomní v tele , tým vibrujeme vyššie, otvárame VSTUPY DO oveľa vyšších RELMOV “ďaleko za 3-4D”, “kde” NoVá Zem začína.. kde ty “už dÁvno” existuješ v rôznych formách a podobách.. kostýmy sú rôzne, VEDOMIE JE JEDNO a to isté.. Všetky dimenzionálne verzie seba aktivujeme, ukotvujeme, integrujeme, Zjednocujeme presahmi všetkej separácie, obmedzení, limitov na sebe ako nekonečnom vedomí… Je to 12 plus 12

24 svetelných párov vlákien DNA - čisté zlato - plná Kozmická pamäť - Super Vedomie makrokozmu vrátane Kozmického Kristos vedomia.. aj o tom sú tie pravé Vianoce - oslava posvätnosti v nás vo všetkom živom... (každý moment)..

24 plus 24 je 48 svetelných vlákien Prototypu Dvojitého Diamantového Slnka-Avatara (už vyššie zmienené)..

Cez aké oči sa pozeráš také verzie seba vidíš, také aspekty vedomia seba. Keď sa pozeráš cez ľudské oči separácie, tak vidíš ilúzie, ale nevidíš za ilúzie. Keď sa pozeráš očami jednoty cez srdce-šišinku, tak vidíš ďaleko za akékoľvek bariéry medzi dimenziami a chápeš, lebo vidíš z Úplne iných uhlov pohľadu, vidíš z viacerých dimenzií naraz.. je to tréning úplne iného videnia toho, čo nie je viditeľné a pochopiteľné pre človeka, a hlavne tréning počutia, keď je tvoja myseľ utíšená zjednotená so srdcom na frekvenciách NEkonečna (univerzálne kozmické vedomie seba)..

Nazeranie postupne zo všetkých dimenzií seba tu a teraz naraz na seba, na všetko z hĺbky a z výšky zároveň (expanzia 360 stupňov do šírky) - si všade a tak sa pozeráš - cez oči Zjednoteného Vedomia ako všetko je tvoj výtvor, frekvenčno-vibračná materializacia rôznych setov kódov Vedomia, Rôznych živých prenosov dát toho istého vedomia.. Neobmedzené vstupy ku neobmedzenému množstvu dát - Informácií, s ktorými sa treba naučiť pracovať si každý obmedzil a môže obmedziť len sám.. ..Kvantové procesovanie, spravovanie, spracovanie, zdieľanie dát celou Bytosťou je základ práce s hviezdnymi bránami vedomia v tele - vonku - v Zemi, keď si s ňou jedno.. DOSIAHNUTIE, UKOTVENIE, INTEGRÁCIA GALAKTICKÉHO VEDOMIA ZEME vo forme JE SAMOTNÝ NOVÝ ČLOVEK a stelesnené Zjednotené svetlo hviezd… len tak dokážeš vidieť, pochopiť ako TY si svoj Výtvor a verzia Planéty, ktorú žiješ, lebo také vedomie v sebe máš ukotvené, integrované, také transmituješ - dýchaš - uvádzaš do formy, také materializuješ…. kam sa sústreďuješ, tam sa matierializuješ.


Vždy zachytíme seba Vždy sa pozeráme vonku vo svojich realitách na to, čo je vnútri.


Naša nonstop práca novoZemšťana ako Pre-Mosťovač, otvárač, spravovač, strážca Multidimenzionálnych galaktických Brán Vedomia cez seba, demolácia starého a tvorba nového, je tá najdôležitejšia práca / služba a najviac nepochopená, podcenená, neocenená 3D človekom, až Keď sa tomu každý začne sam otvárať, začína chápať INAK POSTUPNE a začína zisťovať, že za to nie je žiadny mesačný plat, že teba to stojí viac ako všetko, aby si mohol zdieľať to, čo je na nezaplatenie a prevažne voľne dostupné .. lebo sa musíš spoľahnúť na svoje božské spojenie so Sebou a zmajstrovať Hojnosť a Alchýmiu na zlato…

Vďačný za nič JE TO VŠETKO.. do kedy sú na palube len niektorí, dovtedy to bude tvrdšie pre “staré dimenzie” … ale mení sa to, dochádza ku masovým prebúdzaniam, tranzitom, a aj exodusu ako nikdy pred tým...

Ak už máš iné priority, hodnota je na tebe ako na energii, pracuješ stále - VEDOMÁ ZÁMERNÁ TVORBA V KAŽDOM MOMENTE NA ÚROVNI VEDOMIA TO JE, A TO NAJMÄ “keď telo” spí, tvoje svetelné vedomie-svetelné telo nikdy Nespí.. čím menej si stojíme v ceste “ako obmedzený pozemšťan” , tým hladšie úžasnejšie, rýchlejšie To je, môže byť, keď funguješ, žiješ z úplne iných PRÍSTUPOV KU VŠETKÉMU, najmä k sebe, vtedy sa všetko rapídne mení “a zázraky sú normálka”, avšak rýchlejšie znamená Intezívnejšie, a to sa “práve” len začalo v polovici októbra 2021 (pre všetkých)..
Dovtedy draho platíme, do kedy nezistíme, že to najcennejšie je - vždy bolo zadarmo ale nerozoznané, neprijaté, neopätované… všetko je energia, aj to, čo predstavuje u človeka najväčšie vazenie ~> Keď dovolíš peniaze aby vo vláde nad tebou boli, je to tá najväčšia separácia od seba, lebo ti nie je hodnotou a prioritou tvoje vlastné Svetelné VEDOMIE-TELO NOVEJ ZEME A TO JE KAŽDÉHO BUDÚCNOSŤ TERAZ. Koľko investuješ do kŕmenia nedostatkov čiže do 3D systémov presvedčení tolko strácaš a nechávaš sa vysávať / oberať o to, čo je na nezaplatenie = dostatok energie na budovanie svetelného vozidla a opravu svojej DNA CEZ SVETELNÉ KÓDY VEDOMIA NOVEJ ZEME VO SVOJEJ SVETELNEJ DNA.. Finančný systém je číslo jedna väzenie, ale nezmizne len tak, súvisí to so zmajstrovaním energie, ku peniazom a tomuto väzenskému systému som písala obsiahly článok niekdy na jar 2021 (návrat Grálových Kráľov a ku bohatstvu), že koreň neslobody ľudstva je výber antiktrista v sebe-vonku - koreň straty krídel, a jadro Tmavého Egyptského pantéonu v 3D ľudskom svete vyznávaného vôbec nič netušiac (kult smrti)..

Takže dovtedy sú peniaze potrebné, do kedy im každý dáva takú veľkú hodnotu, do kedy držia moc nad životom, do kedy to každý vidí ako slobodu, do kedy každý nepochopí o čom to je, ako to funguje a úplne zmení k tomu PRÍSTUP A VZŤAH. Či žiješ z energického dostatku alebo nedostatku je tvoja voľba a výber zážitku.. stačí si dovoliť SEBA NAPLNO A PRESTAŤ TVORIŤ ENERGETICKÝ DLH, ktorý dosiahol vrchol - karma na galaktickej úrovni A ZAČAŤ HO SPLÁCAŤ ~ toto sú tiež procesy mega vyúčtovania.. vyplateniu dlhu Seba Sebe / Nám…. Aké drahé vyúčtovania a zaplavenia - to je na tebe.. do kedy nechávaš 3D mentalitu (ego vnútri-vonku) vládnuť, dovtedy to bude len drahšie..


Preto základ pre systémy Novej Zeme v tele stojí na iných hodnotách, na iných prioritách, na inej mentalite bez rigidnej fixácie sa na niečom, niekom, stojí na úplne inom vedomí SEBA ako zdroja všetkého, a že všetko je to energii, svetle, zvuku, kódoch-dátach-informáciách.. že všetko je vibračno-frekvečná záležitosť vrátane fyzična, len iných frekvenčných pásiem a vlnových dĺžok všetko je..

ARCHY Novej Zeme SA NAPĹŇAJÚ viac a viac -- Systém MAterinských hviezdnych Brán Vedomia, ktorých technológia Arc of the Covenant je súčasťou. Všetko sú to portálové časopriestorové vortexy, pasáže do tranzitných Zón bezpečných vzostupných Árch, platforiem, ktoré sú mimo frekvenčný plot 3D Zeme, sú v iných frekvenciách, s ktorými musíš byť JEDNO, sú to samotné tranzitné Aurora a Aquaelle Dúhové DiamANtové Kristos Plazma systémy lúčov vzostupných Matrixov Novej zeme, ktorých základy je nutné mať vo svojom tele.. je to doslova Kozmická Loď, ktorá sa chystá na Vzlet, ty si veliteľ tej svojej lode, ktorú musíš mať vybudovanú, spravovanú, aktualizovanú, upgrejdovanú nonstop..

Všetko ostatné sa potápa...


STARÁ USPÁVANKA (tzv. zaklínadlá, skrinka zaklínadiel-základ 3D matrixu v každého jadre, v spodnej časti tela) DRŽIACA KAŽDÉHO V NÁMESAČNOSTI - lunárne (3D) vedomie - každého vytvorená simulácia, každý si ju môže a aj má odtvoriť a pretvoriť.. keď sa pozeráš ďaleko za program obete, vidíš, chápeš, že všetko si toríš len sám..

Každého telo sa snaží odpojiť z 3D sietí a napojenia na frekvencie “3D uspávanky, zaklínadla”, ktoré prestávajú mať moc.. to držalo 3D po kope - základová konštrukcia v tele 3D súborov kódov vedomia na ktorých sa ľudské životy budovali a udržiavali (zo separácie vedomia). “Tmavá kocka zaklínadiel lunárneho vedomia v každého pevne/bokoch/ spodku”.. Keďže to prestáva byť možné, dopady, pády, kolapsy toho, čo je 3D typ transmiteru / vysielača (telo) sú nutné, lebo udržujú 3D uspávanku “pri živote”, a tá má moc len dovtedy do kedy to dovoluješ a do kedy si zdroj toho v tele nosíš a podporuješ… neschopnosť fungovať ako človek je základ toho, aby sa v starých zabehnutých koľajách nepokračovalo, tie boli len točenia sa v karmickych cykloch tých istých uspávaniek.

Zopakovania z predošlých článkov, ale aj z tohto a nutnosť pochopenia 3D a 4D:


2022-2024-2025: Pokračuje len hlbšie prenikanie HLBOKO DO ZÁKLADNÝCH ZÁKLADOV KONŠTRUKCIE,

NA KTOREJ si každý budoval seba, vzťah so sebou, so všetkým, s ostatnými, svoje siete, kontakty, biznisy, imidž, svoje životy ako také ~ na akej základovej kódovej Konštrukcii Vedomia stojí vnútorná rodina v tebe a na akej základovej konštrukcii stojí celý tvoj život? Na akých Kódoch Vedomia ? Starej alebo Novej Zeme ? Z akého typu tela funguješ ? Z ľudského uhlíkového, alebo z galaktického Svetelného Krist Silica DimANt Plazma ? Aký typ tela kŕmiš ? Aký typ matrixu podproruješ ? Čo sa odohráva v tvojej mysli, čo ju zamestnáva ? Je zjednotená so srdcom na Kozmických frekvenciách Novej zeme ? Alebo je Zamotaná v tom, čo sa vraj deje vonku, zamotaná v realitách druhých, v snoch a ilúziách

druhých (svojho ega) ?

Kde nie je základ domu 6D v tele, čiže v tvojom vnútri padnutá (ľudská,ego verzia) a vzostúpená verzia (očistená,božská) TROJICE matka-otec-dieťa, alebo ich nižšie a vyššie Verzie opäť ako JEDNO (komúnia nižších a vyšších aspektov vedomia) --

sú Opäť JEDNO ~ nula rozdielov a sepáracie = došlo ku úplnému očisteniu svojej rodiny a tranzitoval si do Svetelnej hviezdnej očistenej čiže Božskej verzie rodiny v sebe čo je základ tvojej vzostupnej komunity – kozmickej rodiny, ktorú materializuješ vonku.

ZJEDNOTENIE VŠETKÝCH FREKVENČNÝCH PÁSIEM = dimenzií = úrovní (rovín) vedomia seba v sebe je základ fungovania zo zjednoteného univerzálneho vedomia v sebe “odkiaľ” máš prístup VŠADE TAM, KAM AKO 3D obmedzený pozemšťan nemáme, lebo si ho blokujeme.. A ako starozemšťan myslíme, nevieme, ako NOVOZEMŠŤAN FUNGUJEME Z NAPOJENIA A POSTUPNE STELESNENIA VŠETKÝCH DIMENZII SEBA “ODKIAĽ” ČERPÁME VŠETKO - nerozmýšľame, ale procesujeme nekonečné LIVE DATA STREAMS - živé prenosy dát odvšadiaľ tu a teraz..

My vieme, nepoužívame operačný systém nižšej mysle ako človek, preto si už nestojime v ceste, operujeme z vyššej mysle (Avatara) ktorá je cez vyššieho Srdce, “kde“ existuje len nula a jednota.. FUNGUJEME ĎALEKO ZA treťou štvrtou dimenziou, kde je človek zvyknuty fungovať čo je jeho jediné obmedzenie (on sám).. 3D zanikla 21.12.2012,

4D tranzitná zóna zaniká-zanikla 21.12.2021, preto sú tu mnohé extra silné kulminácie energií, nové VYŠŠIE ROVINY ROZPADOV VZŤAHOV, ROZPADOV AKO TAKÝCH, ĎALŠIE Ukončenia, Uzávierky, Kompletizácie vo všetkom, čo nie je v súlade s tvojimi NOVÝMI VYŠŠÍMI SEBAEXPRESIAMI - Verziami NovoZemšťana - s tvojimi majstrovskými verziami vyšších relmov, kde ty neexistuje - SME TO MY.


Október, November, December, Január JE VŽDY

najposvätnejšia MEGA galaktická pasáž extra čističiek --

VEĽKOLEPÝCH UPRATOVANÍ, UPGREJDOV TELA, SUPER AKTIVÁCIÍ KOZMICKÝCH HVIEZDNYCH KÓDOV, HVIEDZNYCH ČASTÍC - VYSÚŠANIE KOŽE, PUPIENKY, ATĎ, TO JE AJ ZRÝCHLENIE KRIŠTÁLIZÁCIE TELA, ZMENY V DÝCHANÍ, V TLKOTE SRDCA, JE TO NUTNÉ ZRÝCHLENÉ

“robenie si miesta na nové”, špeciálne pred februárom a marcom 2022, lebo následujúce roky sú o budovaní NovoZemšťanov stelesňujúci Božský intelekt ~ zjednotené svetlo hviezd, budújuci na základoch novej zeme vo svojom tele, vo svojej konštrukcii, na ktorej už majú vybudované nové typy životov, ktoré sú v súlade s ich kozmickým svetelným vedomím – telom novej zeme. Všetky ostatné základy kolabujú..


Break down = Break Through = Break Free from…. ?

Dovoliť si sa zložiť, rozložiť, nesnažiť sa držať po kope to, čo má padnúť a je to v tvojom tele a v tvojich realitách. Je to nutná súčasť vyslobodzovania svojej energie, ktorá bola používaná na udržiavania pre živote niečo, čo nikdy živé nebolo.. všetky ego ilúzie človeka o všetkom, o druhých, o sebe sú straty cennej životnej energie - life force.. PRESAH JEDNOTLIVCA A VNÍMANIA ZO SEPARÁCIE & OBMEDZENIA svojho Zdrojového = BožskéhoVEDOMIA = presah človečky/ovečky v sebe cez úplné PRIJATIE ČLOVEČINY V SEBE NAJPRV ABY SI SA GALAKTICKÉMU MULTIDIMENZIONÁLNEMU VEDOMIU SEBA MOHOL PLNE OTVORIŤ A SPRÍSTUPNIŤ A ZAČAŤ AKTIVOVAŤ ODOMYKAŤ UKOTVOVAŤ INTEGROVAŤ STELESŇOVAŤ VYŽAROVAŤ TRANSMITOVAŤ SVETLO / ŽIARU NOVEJ TERRANOVA SLNEČNEJ HVIEZDY = Galakická Nová Zem Krist-AA-l Kristos SolAR Dúhového / Aurora Systému Kozmických lúčov (vzostupný matrix).

🌈

Fungujem(e) Postupne ako mnohé kolektívy vedomia (svetelné rodiny hviezd) Navigujeme z momentu, kde všetko je vždy k dispozícii - si Ty k dispozícii ? Si na príjme Seba sústredený hlboko dovnútra odkiaľ expanduješ ?

Sme plne v prítomnosti, kde všetko JE ~ Nespočetné množstvá možností a ty si vyberáš, akú frekvenciu “ideš zažiť”... zhmotniť.. (slobodná voľba - výber je len keď si prítomný, vtedy si pri vedomí, inak je za teba vybraté) .. Zjednotené je

nevedomie-podvedomie-vedomie sa zlúčili v Jedno, minulosť – Prítomnosť – budúcnosť sú jedno, život a smrť sú jedno, deň a noc sú jedno, zem a všetky ostatné planéty a slnka sú pre teba jedno VEDOMIE LEN RÔZNE ASPEKTY – vtedy funguješ z jednoty vedomia a už nie so separácie ako funguje 3D človek vo svojom tele.

💫🔥💫


Toto bolo vždy pred slnovratmi a rovnodennosťami, ale už je to stále, že

Extra testy / výzvy sú ti podsúvané, respektíve si to sim tvoríš, voláš, pozýávaš do svojich realít, aby si opäť viac prenikol hlbšie do seba, prečistil opäť na inej úrovni, a je to vždy skúčka, že ako sa postavíš k tomu? Aký je tvoj Prístup ? Prístup starozemšťana alebo NovoZemšťana ? Zámerne sú ti predkladané situácie, ktoré sú tá najväčšia vývzva, tam je najviac strachov, bariér na vlastnej na neobmedzenosti a ego programingu, ktoré prevládnu, a ty si vo svojej hlave, ktorá to chce kontrolovať (ego myseľ)

pôjdeš do hlavy - ego sa snaží kontrolovať situáciu, ísť na to logicky, lineárne a všetky pochybnosti obavy to vyvolá, strachy z budúcnosti a z neznáma atď.. Všetko, čo má nad tebou moc, čiže nemáš prijaté MULTIDIMENZIONÁLNE KĽÚČE KU NEBESKEJ BRÁNE, NIE SI V MOCI AKO SVETELNÁ BYTOSŤ, ALE AKO 3D ČLOVEK, BRÁNU DO NEBA SI ZNEMOŽŇUJEŠ.. BRÁNA DO 5D, ČO JE LEN ZAČIATOK NOVEJ ZEME, ZAČIATOK ZOSTUPOVANIA NEBA NA ZEM, VZOSTÚPENÉHO NEBA DO PADNUTÉHO.. UNIVERZÁLNA láska, vďaka ktorej začínaš aktivovať a postupne budovať svetelné telo, čistí galaktickú Karmu-- ale je to STAV bytia toho, kým si... si sebou...


Trénuj ladenie sa na svoje vyššie majstrovské verzie, neodmietaj, nepotláčaj tie najnižšie, chcú len tvoje plné prijatie sa :)

Tie najneprijaté časti seba sú nám podsúvané vo forme mega spustených reakcií - gombíkov v tele, ego zareaguje, funguje ako ocharna, obrana, útok, únik.. toto je masjtrovstvo v sebe najprv vôbec začať rozoznávať... Trénovanie ladenia sa na iné tóny, transmisie, Frekvencie, ktoré aktivujú svetelné kódy vedomia novej Zeme v tvojej svetelnej kozmickej DNA na odomýkanie je Kľúč odpájania sa “zo starých vplyvov, uspávanok, zaklínadiel, ktoré ťa udržujú v 3D hrách a vysávajú ťa, lebo to doloľuješ, lebo sám ich hráš sám v sebe so sebou” ..

PRELAĎ KANÁL, PRELAĎ ÚPLNE NA transmisie toho, čo aktivácii a rozvoju, budovaniu svetelného vedomia/tela ti slúži, ostatné je len rozptýlenie a skúška, či sa opäť zamotáš v niečom, čo je stále hra starej zeme…ak sa zamotáš, malo to tak byť, bolo tam treba mnohé počistiť...

1.1.2022 ~ Nech je každý presne tou zmenou, ktorú si praje vidieť vonku, nech je tým pre seba, čo mu chýba / chýbal, aby to mohol byť pre nás, nech sa každý pozerá na všetko z nekonečného množstva perspektív keďže celé nekonečno je k dispozícii, nekonečné množstvo možností Ak si Dovolíš, dovolíš si seba naplno.. Nech je každý presne tým Zdrojom toho, čo mu chýbalo.. tou živnou pôdou pre hviezdne semienka na klíčenie a ťahanie sa za svetlom! Nech každý chodí Po Moc dovnútra, plne do seba, tam všetko nájde.. s položenou otázkou prichádza aj odpoveď, ale tá je inej vibračnej frekvencie.. otázky sú v 3D, odpovede sú v 5D plus.. a neexistuje jedna správna odpoveď.. Navigácia z momentu, kde je všetko k dispozícii je Základ.. to sa trénuje, “učí odznova”, iba Byť - zmastrované Bytie, lebo “tam všetko začína”, “odtiaľ v tebe” sa z ničoty VŠETKO RODÍ.. čím si prázdnejší od “svojej 3D človečiny”, tým viac sa svetlom môžeš zaplniť ~ svetlo je vedomie v kódovaných dátach = všetky informácie, ktoré potrebuješ v danom momente. Dvojkové majstrovské budovateľské kódy Nového Človeka majú potenciál každého premeniť na nový prototyp Avatara a stavať Novú Civilizáciu, na ktorej matrixové kódové predlohy sú v každého svetelných galaktických telách ~ univerzálne telo sa riadi kozmickými frekvenciami Novej Zeme ~ božský čas / načasovanie / užaSNOVOSŤ keď si v toku, keď si Tokom.. keď vedome tvoríš v každom momente namiesto reagovania na vonkajšok, ktorý je tvoja vlastná tvorba.. si tvorený zvonka ? Alebo ty tvoríš vonkajšok ? Mega Gule a Krídla, odvaha, budovanie NovoZemšťanov zatiaľ čo všetko ostatné padá, Vzostup Nových Lídrov (ale iných než na akých je človek zvyknutí), a len väčšie kvantové super skoky sú tiež ďalšie témy na 2022-2024.

~~~~

Nový človek je Zjednotené Svetlo Hviezd, Božská Iskra vo forme, v akcii, Je všetkým, začína to stavom - úrovňou vedomia, z ktorej sa na všetko nazeráš, najmä na seba.. ako človek sme ultra obmedzujúci sa na malinkú 3D krabicu, v ktorej sa akože žije, nazerá sa na všetko, je to hlboký zvyk - 3D program, je to nevedomé prestrihávanie si krídel.. Prečo sa obmedzovať na zlomok, keď nekonečné pole vedomia je k dispozícii. Meníš perspektívu, meníš vnímanie, meníš energiu, meníš SEBA, meníš vnímanie seba, meníš VŠETKO ♥︎

Si tu na sústredenie sa na svoju zmenu nie na zmenu ostatných. Cez plné SebaPrijatie sa na Etapy, aby si sa Svetelnému Univerzálnemu Galaktickému Vedomiu Seba mohol Sprístupniť naplno. Prijať sa so všetkým Najprv. Už všade všetko a Všetkým Si, Všetko Máš ♥︎ máš seba, máš všetko ! TRANSMUTÁCII PREDCHÁDZA INTEGRÁCIA ~ plné prijatie sa najprv. To sú základy zázrakov a alchýmie transmutačných elixirom v sebe.. všetko priviesť opäť do “stredu”, do lásky, cez osvetlenie toho, čo treba.. samozrejme je to už všetko naraz, tempo a rytmus Novej Zeme sú úplne iné, je to iná muzika (hudba sfér), na ktorú nástroj - svoje telo treba ladiť a prispôsobovať ho na túto božskú hudbu, všetko ostatné je rozptýlenie a narušuje Alchýmiu tela zvukom/svetlom/kódmi.. Telo ja základ pre typy realít, ktoré zažívaš, je to všetko o základnej konštrukcii na ktorej buduješ život ako taký.. všetko, čo je konštrukcie starej zeme, odchádza, lebo nové sa z popola rodí.. Ty vo svojej najčistejšej forme prinášaš zmeny, Novú Zem ako takú môžeš materializovať keď Ňou najprv “iba” si vo svojich základoch v tele, ktoré je tvoja kreácia - vedomie z ktorého funguješ vo forme.


kRAsny čas


S úctou

Maria
1,696 views

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page