top of page

Hviezdne Brány VEDOMIA Domov Otvorené, Vstup je Cez Tvoje Kozmic.Krist.SRDCE, Premeny na Krist.Lebku

Updated: Mar 12, 2021
VEDOMIE JE VŠETKO...'Začiatok' je však v koreni a srdci... Žitie Svetelnej Inteligencie Vyššej Mysle a Hojnosť Vyššieho Srdca Vzostúpenej Zeme Tu a Teraz.. Hviezdne Národy, Hviezdne nové AN Ľudstvo je Tu a Teraz v tvojej Krist.svetelnej DNA - Tvoj SVETELNÝ Vzostúpený Majster v Tebe si TY...

Aká je to existencia ako Svetelné Lúče Zdroja všetkej Energie.. ? ČISTÁ prirodzená naturálna organická výživná a šťavnatá KRÁSA, ktorá sa hlboko dotkne.. Viac k tomu Napísané v nižšie v tomto texte podľa môjho (s)poznania..


OTVÁRANIE, čistenie, obnova a sprietočňovanie vo svojej lebke a chrbtici (celé telo je hudobný nástroj, nielen vozidlo), UNIVERZÁLNYCH KORIDOROV UNIVERZÁLNYCH POZNATKOV, Informácií, MÚDROSTI - PREMENA Kristalovú LEBKU prejavujúce sa ako:

Kontinuálne 'bolesti hlavy', Rôzne tlaky, šumenie, elektrizácia, diamantové kódy lejzrovo vypaľujú ako žiletka, Pálenie, Rezanie Očí, Rast lebky cez zjednotenie mozgových hemisfér, využívanie väčšej až všetky kapacity mozgu, rast a predlžovanie tela, strečing kostí, dýchajú všetko ožíva a dýcha, zmeny kostí, krvi, kyslíka v tele, “čiže kontinuálne bolesti kostí, svalov, zubov”, aktivácie šišinky, zmeny vo videní, počutí, čuchu, všetkých zmyslov - postupne máme extra znásobené všetky zmysly, všetky Farby majú milióny odtieňov, všetko žije, dycha, komunikuje.. Celé pole Vedomia je Žijúce Vedomie, Ožíva v nás naplno..Spánok a odpočinok, sústreďovanie dostatok energie v Sebe je nutnosť pre ďalšie fungovanie a vybudovanie svojho svetelného poľa...stojí nás to úplne všetko.. doslova.. všetkú pozornosť dovnútra..Iný Systém hodnôt - hodnota je na energii, iný rebríček priorít - priorita si ty ako Energia, naplnenosť pohára zvnútra, mier, jednota v sebe, prepojenosť - ako základy Novej Zeme v sebe spolu s 'Novým Vzťahom so Sebou', ktorý neustale morfuje a všetko sa tomu prispôsobuje..


Všetko, čo je skutočne cenné, je nevyčísliteľné a nedá sa kúpiť..je na nezaplatenie..My ako Energia, ako Krištáľová lebka..

Aha-moment na nezaplatenie, keď som zistila - tzv. docvaklo mi, že stávam.e Krištáľovou lebkou - o čom je studnica poznania a My ako Kristal- Krištáľ...Univerzálna Myseľ Avatar-Ríši.. Toto ma naučili aj Andary...tie ma krásne naučili aj to, respektíve vo mne aktivovali poznanie, čo už vo mne bolo - čím viac lásky a vďačnosti, tym viac žiaria a tým viac zdieľajú.. tak to funguje celkovo...

CEZ ZMENY vnútri tvoríme Zmeny VONKU vo svojich realitách a vzťahoch.. VZŤAHY sú základ pre reality Novej Zeme - VZŤAH so SEBOU je Základ realít Novej Zeme v Sebe..V jednote So Sebou, so svojim Telom, so všetkými svojimi aspektmi vedomia, časťami, so všetkými svojimi existenciami.. Zjednocovať sa môžeme s ostatnými do takej miery, do akej sme zjednotení so Sebou v Sebe.. Ako hlboko sme prenikli do Seba, tak hlboko vidíme do ostatných.. Od 5D to nie je sexuálne, ale hlboké, dôverné a intímne 'ako nikdy pred tým'.. Ľudské potreby sú presiahnuté, keď došlo ku zmajstrovaniu Kundalini Shakti a Únii Oboch v Sebe, Únii so Zdrojom - Sebou ako Zdrojom všetkej energie-vedomia.. Nehľadáme nič a nikoho vonku, vďačnosť za všetko - nechcenie Nič na úrovni ega-človeka je Zlatý Kľúč. Sem patrí aj dodržiavanie rovnováhy vo všetkom cez prejdenie si všetkými extrémami - keď cez svoje skúsenosti zistíme, že Zlatý Stred je naozaj Zlato..Žitie ako Vedomie Novej Zeme v akcii, cez naše Bytie a tvorbu žitia.. najprv sa učíme opäť iba BYŤ..byť sebou, byť láskou, byť tu pre seba, za seba napjrv..a to trvá, lebo zvyk je na robení, na uspokojovaní potrieb ostatných z prázdneho pohára. Najprv zisťujeme, ako sa napĺňa náš pohár zvnútra von.. aby sme mohli zistiť, aké to je fungovanie z úplne iného miesta v sebe, aké to je žitie, keď je to

ŽITIE AKO SVETELNÉ LÚČE ZDROJA JE ÚPLNE INÁ EXISTENCIA, “ako tá ľudská”.. keď pochopíme, ako Fungujeme ako Zjednotená SVETELNÁ HVIEZDNA BYTOSŤ ČISTEJ ENERGIE ZO STREDU VŠETKEJ KREÁCIE, “kde už všetko dávno je” - z bodu 0.0. JEDNOTA je Kľúč, a tá tiež začína v koreni..

MAJSTROVSTVO SEBA AKO SVETELNÝCH KOZMICKÝCH LÚČOV A SVETELNÝCH BALÍKOV KÓDOVANÝCH DÁT - “odborník na seba” = poznanie sa na úplne inej úrovni, tvorenie vždy nových spôsobov a systémov fungovania v závislosti od toho, v akej fáze vyvoja sveteného tela som... NACHÁDZANIE VŽDY NOVÝCH CIEST, nonstop učenie a rozpamätanie sa viac a viac cez PLNE OTVORENE SRDCE JE PORTÁL DOMOV DO HOJNOSTI VŠETKÉHO, “kde je všetko” - TY AKO VŠETKO..


Vedomie je Sloboda, Vedomie je Pamäť na Seba - Poznanie Seba, ktoré nikdy ako keby nekončí.. Vedomie je Láska, Výživa, Svetelné Kódy - Dáta, Vedomie je MOC - Informácie - Skutočné Vedenie celou svojou BYTosťou cez svoje Napojenie na Seba ako Zdroj Informácií, Napojenie na Seba ako univerzálny - energetický TOK HOJNOSTI - Lásky, ktorý začína v koreni - rovnováhy a nerovnováhy: pocit ne-bezpečia, ne-istoty v Sebe, ne-dôvery,

Zjednotenie oboch alebo sepáracia - 2. čakra: dualita, polarity, chtíče, ľudské typy potrieb, závislosti, čiže 3. čakra ak je v nerovnováhe kvôli spodným dvom, ovláda všetko ego, a preto NIE SME SCHOPNÍ OTVORIŤ a udržať svoje SRDCE naplno otvorené - Sila-Láska- 'tak začína' Múdrosť - Vedomie Seba jedine v plnej prítomnosti, prepojenosti so Sebou v hĺbke, nie mimo tela, neopúšťame telo, ale premieňame ho cez vlastné svetlo..Pokračujú:

Zmeny v rovnováhe, v elektro-magnetizme, neustále otriasanie základov, skúšanie, či stoja na láske, celistvosti a integrite, extrémne stavy bytia High na Svetle (super expanzia vedomia, záplavy lásky a vďačnosti a aktivácia Merkaby), potom opäť kontrakcia “dole v pekle”.. NASTOĽUJE SA ROVNOVÁHA A ČISTOTA , jednota NA GLOBÁLNEJ ÚROVNI CEZ odhalovanie toho, na akých základoch všetko stojí.. Fokus je na tých svojich základov.. ak ešte “Atlantis nepadol, musí..” je to len odhalenie toho, že tisíce a tisíce rokov sa odohrávalo všetko tvorilo z padnutych stavov vedomia - “ukrižovávanie vlastného Krista v sebe netušiac, nechápajúc - strachy zo všetkého / zo zmien/ zo seba / zo svetla / z lásky.. Extrémna polarizácia len pokračuje, zmeny v elektro-magnetizme, solárne vetry, búrky, záblesky atd.. Odčiňovanie všetkého čo sme vytvorili z nevedomých / padnutých stavov vedomia.. Úplné prevraty a zvraty čo sa týka svojich realít a fungovania - reversing - zastavenie starej rotácie atómov a svojho poľa a roztočenie na opačnú - pôvodnú stranu = pôvodná originálna rotácia nášho poľa = vyslobodenie sa.

Akcelerované rapídne posuny, zmeny vo vedomí, uvedomovaní si, vo frekvenciách - na základe čoho vykonávame zmeny vo fyzične.. BYTIE ZMENOU ZVNÚTRA VON. Nelipneme na vonkajšku, ten sa prispôsobuje vnútornému naladeniu. Formujeme sa ako vedomie do hmoty. CEZ ZMENY vnútri tvoríme Zmeny VONKU vo svojich realitách a vzťahoch.. VZŤAHY sú základ pre reality Novej Zeme - VZŤAH so SEBOU je Základ realít Novej Zeme v Sebe..

Kľúčové je pre seba za seba zisťovanie ako lineárny čas neexistuje, že všetky civilizácie a planéty, hviezdy galaxie sú tu Teraz v tebe, závisí lem od toho, do akej miery si prepojený so VŠETKÝM ČO EXISTUJE NARAZ. Všetko je to jedno vedomie jedna bytosť v rôznych podobách ktoré sú tiež len iluzórne... Ako sa menia kozmické frekvencie “počas dňa a noci” a aký dopad majú na tvoje telo a prečo.. učenie sa seba ako energie / svetla je základ. Telo nonstop rozpráva = “tvoje vedomie”.. Pochopenie cyklov prechodmi hviezdnymi bránami vedomia, pasážami a vynulovávaniami galaktickej / zemskej / osobnej histórie cez celé pochopenie čo ako bolo vytvorené / je tvorené návratom do úplných pra-počiatkov.

Aby každý mohol pokračovať ďalej, integrácia vždy nových Kódov a väčších dávok svetla a ich PROCESOVANIE JE Kľúčové. Ľudské telo nedokáže procesovať svetelne kódované dáta, “preto od-umiera, ak nebojujeme s vlastným svetlom a procesmi super rýchlych premien” a sme V SÚLADE S KOZMICKÝMI FREKVENCIAMI RYTMOM A TEMPOM, TEPOM SRDCA NOVEJ ZEME.“Na dennom aj nočnom poriadku” je mega Kvantové skákanie do nových realít cez nabíjanie svoch buniek fotónom, cez hýbanie energie bez zaváhania, enerhia sa musí hýbať, nonstop zosúladzovanie svojho priestoru, realít, vzťahov a fungovania ako takého je kľúčové pochopiť - “si to ty každú chvíľu iné ty”... ale človek sa fixuje, nechápe.. podmieňuje vonkajškom, závisí od vonkajška. ZMENY SÚ VIDITEĽNÉ SUPER RÝCHLO VONKU AŽ PO ZMAJSTROVANÍ TVORBY FYZIČNA A REALÍT AKO SVETELNÝ MAJSTER, čo sa zisťuje vo fázach 6-12D na úrovni tela počas fyzického vzostupu.. “dovtedy sa točíme v 4D plnej aj falošných vzostupných realít a domnienok o všetkom, pričom je všetko úplne inak”.. príklad: “Hojnosť nie je peniazoch, tie sú len vedľajší produkt, a intimita nie je o se.e/styku”.. Vzťahy Novej Zeme sa len učíme po ukotvení sa v 6D celým telom o čom to naozaj je..že nie sú ani romantické ani sexuálne, ani zapĺňanie/dopĺňanie ničoho.. “téma dvojplameňa nie je to, čo si 3D aspekt myslí, že je..” Preto fáza 4D môže trvať veľmi dlho, dokiaľ máme ľudské predstavy o niečom, že tak je alebo by malo byť a držíme sa toho.. Vidím mnoho “vedomých kruhov a skupín, ktoré netušia, čo je vôbec Vedomie je..”, Vidím mnohých “zdieľať akože multidimenzionálne stále projektujúcich 3-4D matrix zo seba”.. “Vidím mnohých zdieľať akože hviezdne alebo svetelné kódy netušiac, čo svetelné kódy vôbec sú a ako fungujú, ako ich aplikovať”.. počas fázy 4D nemáme ešte vnútornú integritu, učíme sa to cez vzťahy a zážitky, situácie.. v tejto fáze tiež Zisťujeme, čo je naozaj Nová Zem, “čo má kabát Novej Zeme, ale základy sú 3-4D..” Ľudský 3D aspekt nedokáže čítať, aký typ matrixu projektuje “daná osoba za svojim prejavom, nech sa to javí na povrchu nejako, ale pod povrchom je to stará zem”..toho je len viac a viac.. = pasce, testy, skúšky, previerky.

Naciťujte si všetko, všetkých: Už hneď u prvej vety je viditeľný matrix ktoré slová tvoria - pre človeka to Nie je viditeľné, učíme sa. AKÝ Matrix konzumuješ? Tvoríš-Projektuješ ? “Vzostúpená Nová Zem je náš originálny krištáľový Andromedánsky Aquaelle matrix s Aurora aurou”.. Ten musíme projektovať z svojho tela, premieňa sa no Vzostúpenú Zem, inak ju nie je možné žiť.. Cez svoju úplnú očistu, detox, obnovu svetelnej DNA a Tela..

Mnohých vidím používať slovo VEDOMIE, VEDOMÉ niečo, niekto ... Dokiaľ sa nám plne nenavrátila naša galaktická kozmická hviezdna pamäť, čiže Celé Vedomie Zdroja, čiže sme to, teda Seba naplno ešte neodomkli z našej svetelnej multidimenzionálnej DNA, “nemáme šajnu, sú to len domnienky o niečom, je to stále ľudská hra, píšem to z vlastnej skúsenosti (ako úplne všetko) a z toho, že to pozorujem najmä v týchto časoch, ako sa 4D zmocnila už dávnejšie slov, ktorým nerozumie”..to vidím najmä “v 4D kruhoch používať tzv. populárne slová a výrazy, ale zdieľajú stále z 3-4D úrovne vedomia, zamotávajú do toho toľkých”, nevyšli naplno zo zóny komfortu čo sa hĺbkového čistenia týka..preto nemôžu chápať naplno.. prosím, naozaj si naciťujte, ČO A KOHO KOMZUMUJETE.. to vplýva na vašu DNA/Vedomie.. Nová Zem Zdieľa to, ČO UŽ ŽIJE NAPLNO, nie sú to len slová.. a to odráža telo a fyzické reality. To isté platí aj o Multidimenzionalite: pokiaľ nie sme schopní fungovať zo všetkých / z väčšiny našich paralelných existencií, čiže fungujeme zo všetkých 5 vibračných hustôt- všetkých časových matrixov a harmonických Univerz : telo/vedomie Duše, Nad Duše/monad, Avatar, Ríši a k dispozícii je už aj 6. Harmonické Univerzum, tak je naša multidimenzionalita viac menej-spiaca, “opäť je to myslení si, ale nechápaní, o čo naozaj ide”.. to zisťujeme cez svoje procesy. 4. Dimenzia má 12 poddimenzií, niektoré jej pod-dimenzie mimikujú Novú Zem, ale neprešlo sa bránou do Neba. Všímam si že veľká časť tých ktorí sú v 4D zo svojim telom si “prechádza tzv. Vzostupom ega/falošné vzostupné reality” a snaží sa presvedčiť o opaku.. Je to zaujímavé sledovať.. avšak je to súčasť procesov.. až po prechode bránou do Neba zisťujeme. KEĎ SŤAHUJEME NEBESKÉ SNOVÉ RELMY DO KOREŇA CEZ VZOSTUP VEDOMIA A ZMAJSTROVANIE VYSOKÝCH / rozširených kvantových stavov vedomia cez ktoré premieňame telo, čiže všetko, všetky svoje reality.

3D Človek nerozumie vlastnému svetlu, “bojuje s ním”, nechápe, kontroluje, “myslí si niečo..vymýšľa a domýšľa si”.. 4Dimenzia je plna toho, robí “show aj biznis”, alebo kŕmi nedostatky ostatných - sami si v sebe všetko zisťujete, zistíte.. Rozpamätáte sa.. stále sa k niečo z viac rozpamätávame, každý moment môže byť nový aha moment. Nie je nám rozumieť na ľudskej úrovni ale na úrovni plne svetelnej (úrovni duše)áno.. UNIVERZÁLNA REČ NIE JE LINEÁRNA A HLBOKO SA NÁS DOTKNE ak sme otvorení a sprístupnení.. Na úrovni hviezdnej Bytosti, na úrovni duše nám rozumieť je..


Zrýchlené

Kvantové skoky do nových realít si vyžadujú nulové lipnutie, nulové držanie sa čohokoľvek a kohokoľvek, nulové záväzky ľudského typu, nulové sny, chtíče, potreby ľudského typu, NULOVÉ VNÍMANIE AKO 3D človek, ale vnímanie ako NEOBMEDZENÝ TVORCA / svetelná kozmická Bytosť. Rozkoly a priepaste sa prehlbujú medzi tými, ktorí neskáču vôbec, alebo myslia si, že skáču a tými, ktorí mega skáču a už žijú úplne inú buducú planétu - vyvíjajú sa a premieňajú rýchlejšie ako rýchlosťou svetla, lebo už vedia ako to funguje.. už sa naučili, resp. Rozpomenuli sa, sú v jednote v sebe so Sebou..

Každý moment je zlomový Bod Výberu, či sa vzďaľuješ novej Zemi, či sa jej približuješ, či ju žiješ viac a viac - katapultacia do neba, alebo je to katapultacia “do pekla”.. to ti dávajú najavo tvoje pocity a tvoje telo, tvoje reality... Zlomové Body Rozhodnutí, Výbery verzie Zeme, ktorú si prajeme žiť, ale tú Zem, ktorú si PRAJEME ŽIŤ, musíme Ňou NAJPRV BYŤ. Ak nám niečo chýba, sme to My samy, my to máme predstavovať.


Pokračujú:

OTVÁRANIE, čistenie, obnova a sprietočňovanie vo svojej lebke a chrbtici, UNIVERZÁLNYCH KORIDOROV UNIVERZÁLNYCH POZNATKOV, Informácií, MÚDROSTI - PREMENA Kristalovú LEBKU

prejavujúce sa ako:

“Kontinuálne bolesti hlavy, rast lebky, tela, kostí ako takých “čiže bolesti kostí, svalov, zubov”, aktivácie šišinky, zmeny vo videní, počutí, čuchu, všetkých zmyslov - postupne máme extra znásobené všetky zmysly, všetky Farby majú milióny odtieňov, všetko žije, dycha, komunikuje.. Celé pole Vedomia je Žijúce Vedomie.. Svaly sú oslabované fotónovym svetlom schválne, zastavuje “ľudské fungovanie a telo”, nie je v súlade s frekvenciami novej zeme.. Svetlo rozkladá všetko, prelaďuje nás na frekvečné pásma domovskej univerzálnej hudby, ktorá túnuje a ladí celé naše telo = zjednocuje s celým kozmom ako Jedno telo, presne ako hudobný nástroj - ľudské telo bolo úplne rozladené hrajúce neharmonickú hudbu.. NÁVRATOM ZEME DOMOV do jednoty s pravým slnkom, so zvyškom hviezd, CEZ NÁPRAVU VYCHÝLENIA JEJ OSI A JADRA SA ZOSÚLADZUJE S DOMOVOM - Musica UNIversalis, čo úplne mení našu Štruktúru práve ladením úplne iných staníc/hudby..

Zvukové telo ladí naše svetelné telo, ale treba byť prepojený a počúvať.. vnútri.. odpojený z hluku vonkajška.. Ja som dlhú dobu nosila štople v ušiach, a aj stále nosím.. Začala som vidieť cez zatvorené ľudské oči...


Telo je dokonalý nástroj a vozidlo. Keď naňho hrá Kozmos, vibrujeme Novú Zem prirodzene.. keď naňho hrá človek - rozladzuje všetko.. Ak sa zjednotí mikro a makrokozmos, sme plne vyladení, zladení s ultra vysoko frekvečným svetlom vďaka čomu veľmi efektívne procesujeme svetelné kódované dáta.. Všetko je to o vibračnosti, o tvorbe z bytia v kvantovom vibračnom prítomnom stave Vedomia nula Tu a Teraz “bez ľudských obmedzení” a presiahnutou mentalitou 3-4D aspektov (ego/človek)..Pokračujúca HARMONIZÁCIA DNA,

Solárne a Geomagnetické Búrky, Záblesky - Aktivácie SVETELNÉHO VEDOMIA a TELA, hviezdne brány naširoko otvorené, cez ktoré prúdi viac a viac svetla, čo rapídne akceleruje evolúciu DNA rekalibráciu, prepis, prekódovávanie (celotelové prerábky vrátane všetkých vzťahov), Vysoko Frekvečné / Svetelné fotonové “nabíjanie” buniek iba pokračuje, intenzívnejšie Rekalibrácie bodom Nula - vymazávanie “osobnej ľudskej pamäte/tzv. Nižššieho Akášu” ~ BOD NULA JE BOD “mega” expandovaného Plného stavu VEDOMIA - BOD AKTÍVNEJ MERKABY - “telo sa snaží previbrovať do vyšších dimenzií” ~ vznašanie sa ~ si High ~ v týchto stavoch sa učíme fungovať už nastalo - v stavoch HLBOKO MEDITAČNÝCH V STAVOCH GAMA, kedy SI JEDNO SO VŠETKÝM, SI VŠADE VŠETKÝM TU A TERAZ A NIE SI NIKDE ZÁROVEŇ = stav bez bariér a obmedzenosti = UPLNÁ SLOBODA. Tieto stavy striedajú stavy kontrakcie vedomia a hĺbkovej čistky v kostiach zuboch svaloch, odkiaľ sa vyplavujú všetky “bolesti” traumy, drámy, nedostatky a kompenzácie nedostatkov - všetky 3D programy vrátene akýchkoľvek plne neprecitenych čiže potlačených emocií..

Super Akcelerácie v integráciach svojho “budúceho super vyspelého Ja na budúcej Planéte” TU & TERAZ, čo vytvára veľké priepaste v populácii pretože časť populácie je katapultovaná “iba nižšie, lebo kvantovo neskáče, nevie využiť” SVETELNÉ KÓDY A APLIKOVAŤ ICH, ostávajú “sa točiť len v tvrdších podmienkach” sebou tvorených z oddelenia sa od Seba ako SVETELNÉHO ZDROJA VŠETKÉHO a časť populácie rapídne akceleruje, kvantovo sa katapultujú ďalej tí, ktorí naplno žijú ako Nová Zem a premieňajú sa zrýchlene ďalej, odomkli svoju pamäť na všetko = vedomie = univerzálne poznatky - vedomosti o sebe ako o svetelnom tele a budovaní cez chápanie, znovu-obnovenie a používanie Seba ako systému hviezdnych brán Vedomia = HVIEZDNE NÁRODY A HVIEZDNI “noví” AN ĽUDIA - sa rodia a OŽIVAJÚ NAPLNO cez NÁS, keď si dovolíme a pracujeme so sebou - integrujeme nové kódy..zistili sme “ako na to”.. a na to si každý musí prísť sám cez svoje procesy, a nie je to myslení si alebo rozmýšľaní..to je pointa..


Špeciálne “Marcová” Pasáž KOZMIC Krist. Krištáľoveho SRDCA, Veľkolepé Prerábky / Vý-Pre-meny Tela, Realít, Vzťahov, Kompletné Zmeny vo Fungovaní, DÝCHANÍ, ImUNItný a Nervový systém si vždy prechádzajú hneď ako prvé systémy najväčšími preťaženiami a rozloženiami Fotonovym Svetlom, Plazmou, Dýchanie sa mení nonstop, prispôsobuje Klíme ktorú produkuje každého svetelné telo..svetelnè telo produkuje kozmickú klímu..čím viac pracujeme so Svetelnými Kódmi vlastného tela, čo sú ultra vysoko frekvečné geometrické kľúče odomykajúce HVIEZDNU PAMÄŤ a UNIVERZÁLNE POZNATKY = Galaktické vedomie a Posvätné Kristove Vedomie, čo sú dve rôzne “cesty” a vzostupy ktorými si prechádzame na úrovni vedomia, “potom” na úrovni Tela po vybudovaní vlastnej Merkaby, po znovu obnovení Siene / časopriestorocej pasáže AmeNti v Sebe v prepojení s Aurora Andromedanskymi Zónami Do Jadra Aquaelle matrixu v ANdromede, “kde vzostúpená Zem je” - čistá jasná priezračná KRIŠTÁLOVÁ HVIEZDA - “na ňu sa premieňame zvúntra von”, “tak ju dosahujeme, začíname zažívať lebo projektujeme, produkujeme zo Seba”, z vlastného tela, ktoré sa neustále, zrýchlene a super intezivne mení cez zrýchlený PREPIS KÓDOV ĽUDSKEJ znehodnotenej a degradovanej DNA (3-4D telo= antikrist.štruktúra tela) mega aktiváciami fotonových KÓD-ONov v sebe - “spiacej” svetelnej DNA (Kristove svetlo/telo/vedomie + galaktické) = prebúdzanie vedomia, vzostup cez zostup, expanzia vedomia cez kontrakciu.. VEDOMIE JE O DNA. Na to, aby sme vôbec pochopili čo je “vedomie a vedomé”, musíme pochopiť seba z úplne iných hľadísk a hlavne musíme mať plne navrátenú pamäť, lebo to he Vedomie.. keď si pamätáš, keď sa nedomnievaš, nepoužívaš polarizované (ľudské) rozmýšľanie a vnîmanie, ale VIEŠ celou Bytosťou, lebo si pamätáš všetko a hlavne Seba ako ÉTERICKÉ PLAZMA KRISTALOVE SOLÁRNE SVETELNÉ VEDOMIE TELO AVATAR RÍŠI - VEČNÉ (Soular) SLNKO - “naše svetelné telo, “telo duše”.. EVOLÚCIA VEDOMIA JE navracanie pamäte, teda plného vedomia CEZ EVOLÚCIU Multidimenzionálnej FOTÓNOVEJ KRIST. DNA - meníme svoju formu a zhmotnenie nonstop - SME VŠETKÝMI VŠADE. Prečisťujeme komplet VŠETKY Kristove a božskè odvrátené strany vedomia v tele-v realitách-vo vzťahoch a KOMPLET VŠETKY GALAKTICKÉ ASPEKTY v sebe/vonku tiež.. gakakticku/ zemskú karmu čistíme “až do 11-12Dimenzie” na úrovni tela..Od celotelového presťahovania sa do 6D, čiže telo sa úplne prekonfiguruje, vymení už na svetelne Krist. plazma telo (výmena krvi, kostí, všetkého v tele, a mení sa všetko nonstop).. Aktivácie originálnych Kristovych génov / Krištálová DNA (naše jadro) - vzostupné svetelné vozidlo “do” galaktickej Multidimenzionálnej kvantovej Novej Zeme, čo je úplne iná tvorba žitia, ina existencia z HĹBKY KRIST SRDCA, z Hĺbky duše, z hĺbky galaktického jadra / univerzálneho zdroja plazmy / svetla..
Zosúladzovanie sa vždy s novým telom podľa fázy v ktorej je, kompletné zmeny v stravovaní, v spánku, aktivitách, vzťahoch, v interakciách.. atď.. Neviazať a nefixovat sa na nič, byť otvorený úplne všetkému - ENERGIA HOJNOSTI LÁSKY A INFORMÁCIÍ JE ENERGIA PLNE OTVORENÉHO SRDCA, keď sa cítime bezpečne v sebe vo svojom tele je základ. Tak začíname naozaj vidieť chápať a spoznávať sa stále odznova vždy inak..

SVETELNÉ TELO JE TVOJE NOVEJ ZEME = UNIVERZÁLNE KOZMICKÉ TELO, “ktoré je schopné uskladniť a udomácniť celý kozmos” a funguje na základe univerzálnych hodín.. JE TO TVOJE TELO HVIEZDNYCH NÁRODOV A VYSPELÝCH GALAKTICKÝCH CIVILIZÁCIÍ, ktoré pracujú s ultra vyspelými krištáľovými svetelnými technológiami v sebe ~ “nová normálka”..

VIBRUJEME, spievame, rozprávame, tancujeme NOVÚ ZEM DO HMOTY FORMY ~ KEĎ SME ZOSOBNILI JEJ VEDOMIE NAPLNO CEZ OPUSTENIE 3 - 4D kolektívov/ ľudských mentalít odrážané v ľudskom tele prechodom brány do neba ~ vzostup.. “stupne “medzi” zanikajú”..

Zrýchlené akášické čistenia a vyrovnávania dlhov = nové úrovne slobody a jednoty sú k dispozícii všetkým.

Prebudení v Sne, Ukotvovanie snovych stavov - Nebesá na Zem do svojho koreňa, ich výmena a zjednotenie - zjednotenie všetkých relmov, dimenzii, paralelných existencií, neexistujú minulé prítomné budúce životy, je to všetko teraz... Srdce - šišinka - srdce - šišinka = skutočné holografické geometrické zvukovo-svetelné videnie VŠETKÉHO cez plné sprietočnenie UNIVERZÁLNYCH KORIDOROV INFORMÁCIÍ - Pasáže pre UNIVERZÁLNU MÚDROSŤ - “VYŠŠIA MYSEĽ” - praveká múdrosť, na ktorú pasáže sú v našej lebke / “hlava Boha”, ktorá tvorí Kozmický trojplameň a rád lúčov Aqua modro-zelenej, Zlatej a Ametystovej-magnety rádu.. Naša chrbtica je komunikačný kanál pre plnú inter-galaktickú multidinenzionálnu komunikáciu s celým kvantovým ŽIJÚCIM Vibračným Polom vedomia, preto si prechádza najmä chrbtica a Lebka toľkými premenami naraz.. “iná chrbtica, iné telo každý deň/moment”.. Čo chýba ľudskému telu a ľudskému ja, je Život, krása vnútorného svetla, vyŽIVA, plnosť, sýtosť, živé farby, chýba láska lebo je od nej oddelené - od Seba ako od Lásky..tá nie je závislá ani nezávisí od ničoho a nikoho zvonka. Zvonka je v nás aktivované to, čo v nás je.. Ľudskému telu chýba svetelná výživa a Životná sila ~ Light force Life force - plne vyjadrovaná Kundalini cez nás a jej “zplazmovenie” je súčaťou vyslobodenia sa zo zaseknutosti v nízkych relmoch, kde sú vyjadrované naše najnižšie aspekty a sústredenie sa je len na malý zlomok a fraktál Celku.. ŽIVOTNÁ A SVETELNÁ SILA V NAŠOM KORENI, v jadre je základ oživeného Ja, otvoreného Srdca a obnovenej Šišinky. Každý jeden navracia tú svoju Zem domov do Jednoty vedomia hviezd, slnka, do jej Aqua KRISTOVYCH DIamantových dúhových STAVOV vedomia a bytia - do jej NAJVYŠŠEJ EXPRESIE SVETELÝCH OKTÁV = do tých svojich.

Vnútorný Zážitok krásy Svetla = života = lásky = farebnosti = plnosti a sýtosti farieb = celej hojnosti dúhových mostov = Raja = Sladkého domova celou svojou bytosťou je “vždy nové prekvapko”, zázrak, hlbšia láska.. OBJAVOVANIE SA JE ZÁZRAČNÉ SAMO O SEBE. Destináciou nie je fyzická lokalita, ale stav vysoký vedomia najhlbšieho prepojenia sa so Sebou, POCIT ČISTEJ LÁSKY - ROZPLYNUTIA SA V MOMENTE - splynutie všetkých svojich aspektov a častí v sebe, jednota so Zemou ako takou. Nová Zem má inú vôňu, farby, zvuky.. keď sa úplne uvolníš, “vyjdeš von z ľudského rozmýšľania a myšlienkových pochodov”... “je to jednoduché hlboké dýchanie, prepnutie na iný kanál a vibrovanie vďačnosti len tak za všetko, bez chcenia žiadania a očakávania na ľudskej úrovni..

Akékoľvek prázdne alebo boľavé miesta sú veľmi rýchlo a intezivne vypichovsné, kričia, telo kričí po pozornosti a láske, neustálom detoxe.. toto nie je o rýchlych nápravách, ale o dlhodobých KOMPLETNÝCH NONSTOP ZMENÁCH V SEBE, nazeraním sa / naciťovaním “z miliardy rôznych uhlov pohľadov”... Nazeranie sa na všetko z úplne expandovaného stavu vedomia jednoty v sebe mení úplne všetko..Skús tie rozdiely - nazeranie z 3D perspektívy ego-človeka, čo vidíš.. Neobmedzený a obmedzený náhľad - “to robí najväčší rozdiel spolu s prijímaním zodpovednosti za svoju tvorbu, svoj stav”, to mení naše frekvebčno-vibračné naladenie = zmena vo fyzične, “vonku”.


Extra Zlaté Kľúče:

Učenie sa na základe skúšania a cítenia rozdielu je náš hlavný učiteľ - cez náš zážitok, cez to ako sa cítime.. Neustále objavujem niečo, skúšam presne to, čo cítim, že mám a zisťujem rozdiely v tom, ako sa cítim... Všetko je o pocite, cítenia rozdielov, čo Áno čo nie.. neustále sa všetko mení, nefixujem sa na nič.. BYTIE v TOKU je cítiť.. voľnosť, hladkosť, hravosť, radosť, všetko ide až samo, keď sme v toku..


Naučila som sa seba pýtať milión otázok v každom momente, ale odpovede cítim telom, nie je to z hlavy.. neustále so sebou komunikujem.. o tom to je.. energetická komUNIkácia, s čím súvisí aj naša vlastná ImUNIta.. Môj obľúbený spôsob fungovania je neustála aj hlasná komunikácia so sebou -nahlas debatujem so sebou, konzultujem, seba sa pýtam, lebo ja sa mám chápať, rozumieť sebe, počúvať a cítiť svoje telo naplno, čo mi hovorí.. a keď nepočujem, alebo spochybňujem, “mám dilemy”nie som prepojená so Sebou, srdce je zatvorené, som v hlave zaseknutá.. to bolo kedysi.. zdieľam s vami len to, čo som sa naučila cez prácu so Sebou.. Čo je vhodné pre mňa a pre moje telo v danom okamihu môžem vedieť len ja..Nič a nikoho nehľadám vonku, vypýtam si a príde to presne vtedy, kedy má vo forme takej, akej by môj ľudský aspekt neočakával.. Očakávam.e len Neočakávané, nechávam sa prekvapiť úžasnosťou a dokonalosťou toho, ako to funguje, keď ľudský aspekt nemontuje do ničoho - vôľa malého ja je odovzdaná vôli Vyššieho Ja.. vzdanie sa na ego úrovni.. a to trvá, je hlbkoý zvyk a program spojený so strachom, bojom o prežitie a o bezpečie...

Slobodná voľba a výber: Ak si nevyberám to, čo je v danom momente v najvyššom súlade, teda to, čo je vhodné, skutočne podstatné v každom momente z plného prepojenia sa v sebe so Sebou ako so Zdrojom - plná prítomnosť v sebe (v jednote s telom, jednota vyššieho a nižšieho ja), tak “som na pospas” nevedomým výberom môjho ega/človeka.


Nemôžeme očakávať zmeny vonku bez našej kompletnej a kontinuálnej premeny Vedomia odrážanom v tele a teda v našich realitách, vzťahoch..

Nie je to fyzickej lokalite, alebo o zmenách vonku najprv.. Je to len vnútri, prístupy sú vnútri, keď preladíš stanicu dostatošn dlho na to, že prekóduješ svoju DNA a prekonfiguruješ svoje telo, zmeníš adresu - číselné koordinácie v sebe - naše krištály prekonfigurovávajú naše telo, a teda reality, ktoré zažívame.. Dlhodobá rapídna intezívna zmena vnútri - Úplný presah človeka a všetky ľudské mentality..


Vedomie je moc - informácie - Vedomie je Pamäť na Seba - na všetko - Vedomie je Sloboda - Vedomie je čistá Láska, Vedomie všetko mení..premieňa.. preto je-bolo kontrolované, potláčané, deformované už od ranných štádií vývoja v brušku.. Návratom do úplných prapočiatkov z pred akýchkoľvek dualitných konfliktov polarít, čiže Počiatkov Jednoty cez znovu-odžitie si úplne všetkého naraz zrýchlene na úplný počiatok, začiatok a zároveň do ďalekej budúcnosti je jeden a ten istý Bod.. Na previbrovanie do dimenzií Novej Zeme musíme dokonalo Pochopiť, s-poznať Seba, svoju zemsko-galakticko históriu cez rozpomenutie sa - prístup cez Srdce - Šišinku - Akáš...čo a ako bolo-je (nami) vybraté si zažiť a je-bolo vytvorené..


NOVÁ ZEM SA MATERIALIZUJE AKO FREKVEČNO VIBRAČNÁ ODPOVEĎ NA TVOJ VNÚTORNÝ STAV SLADKÉHO DOMOVA NA NEZAPLATENIE V SEBE, si doma v bezpečí vo svojom tele, nie mimo neho. Keď stiahneš svoje vzostupené Ja do koreňa cez korunu, potom sa vymení koruna s koreňom niekoľko krát a zjednotia, vzostupuješ.. tvoje telo je buď telo starej zeme alebo novej..aj systém je vnútri. Tvoje slová tvoria, tvoje zvuk tvorí, na tom koľko svetla dokážeš cez seba nechať prúdiť a či jo dokážeš spracovávať - výška svetelného kvocientu - na tom záleží, nie na tom, koľko rokov sa čomu kto venuje.. aj keď aj to hrá dôležitú úlohu, ale za jeden rok sa dá prečistiť miliardy životov a zosobniť svoje budúce naplno.. samozrejme evolúcia na svetlo cez svetlo do svetla stále pokračuje..


866 views

Comments


bottom of page