Univerzálny 12D Strom Života a Portál Oriona - Dôležitosť Vortexu a Bodu Zdroja 0.0 Aktívnej MerKaBy

Updated: Feb 4
Piesne Lýry naplno vyhrávajú, Hudba UNIversalis, zvukovo - svetelné vlny Vedomia, aktivujú naše krištálové gény / kodóny naplno - Zvukové telo sa opravuje/napravuje (zvukové telo-ženský podklad), svetelné telo tiež (svetelné telo-mužský podklad v nás).. Je to hudba rozpamätávania sa ~ Vedome Ožívame cez vedomé odu-mieranie ako nekonečné neobmedzené večnéBYTosti Zdroja postupne vo všetkých svojich pra-pôvodných formách, ktoré “predstavujú” Lyranske kráľovské Dómy 3 hlavných Lúčov / rádov - Kozmická Trojica = podklad pre UNIverzálny matrix novej Zeme, a ako podklad kozmickeho trojplameňa/Trinity: sily, lásky, múdrosti. Nová Zem funguje na trojitej kreačnej vlne (prepojené 3 kruhy) - TrinityVlny Kreácie - Presah dvojitej vlny Vesica Pisces, “čo podklad kreácie starej zeme”.

Cez postupné presahy/Transcendencie všetkých strachov, limitov a obmedzení “na” vlastnej hojnosti, ktorá je súčasťou našej podstaty/naša esencia a svetelné telo je naša hojnosť.. My už hojnosťou sme, znásobujeme hojnosť, ktorou už sme - svoj pocit vnútornej plnosti, bohatstva, dôvery, istoty, lásky ako svojej podstaty a nulových nedostatkov Cez znovu-nastolenie energetického toku ultra hojnosti zo srdca von; nie ťahanie zvonka dovnútra, odstrkovanie-ľudské karmické “hry push pull” a Cez prijatie/ znovu-spoznanie a ustátie / zvládnutie svojej moci svetla~vlastného alchymicko-tvoritelského potenciálu ~ takto skutočne naplno ožívame ~ vedomý presah 4D - 4 pilierov realít v ich presnom strede / 4.cyklov: zrod-zažívanie sa/hľadanie sa/experimentácia-integrácia-Transcendencia. Vedomý život=vedomá smrť, “ale nie v lineárnom zmysle chápania človeka” Sloboda tkvie v každého nepodmienenosti vonkajším svetom / druhými / ich názormi a mysleniami si niečoho.. Sloboda tkvie v tvojej nesmrteľnosti tvojho ducha / teba ako ducha Oslavujeme “obrovský bod PRESKOKU a zlomu”, vynulovania, nových súradníc bodu nula, “doteraz najvyšší level, ktorý sa iba navyšuje stále väčšími dávkami” Ultra Super Sonic & fotónových/svetelných aktivácií, čiže veľkolepé odpojenie osí starej a novej Zeme je viac zreteľnejšie.. Tí, čo fungujú z rozdelenia vedomia a ľudského typu tela, “sú/budú ešte viac polarizovaní”, tí čo fungujú z jednoty vedomia a majú solídne svetelne základy Svätej Integrity na úrovni duše Zlatého Solárneho Svetelného tela, ako vzostupného vozidla “do novej zeme” zažívajú úplne iné reality. Zavŕšili sme masívnu “odumierajúcu, zároveň určitým spôsobom posmrtnú a mega aktivujúcu” pasáž 11.12.2020-11.1.2021 ~ je to dosiahnutá nová úroveň jednoty únie Hieros Gamos, rastúca sila a moc Svetla~nášho vlastného vzrastajúceho sveteného kvocientu ~ kľúč je Bytie Božskou Prezenciou, neoddeliť sa, ostať hlboko prepojený v Bode Zdroja 0.0 “kde všetko je / existuje naraz teraz”, “kde si všetkým” a vieš... vieš presne to, čo potrebuješ.. pocit sladkého domova v sebe nezávislý a nepodmienený vonkajškom je tvoj zlatý základ.

Ukotvili sme “ďalšie súbory poznatkov” v tele, “začína sa to roztáčať” - “jedna zmena za druhou”, nepremýšľaj, ale naciťuj/načítavaj tóny, energiu, čo je pod povrchom - “vieš / vidíš srdcom, celou Bytosťou vieš / cítiš” + ver, dôveruj, k dispozícii máš vždy presne to, čo v danom momente potrebuješ. “Pokloníš sa vesmíru v sebe, všade vo všetkom živom, pokloní sa ti celý vesmír”

Možno ste si všimli, neustále tvoríme nové mosty.. premostili sme cez opäť na novo vytvorený krištáľovo - dúhový most do oveľa vyšších rovín svojej existencie a tvorby.. Takisto sme v polovici 13.mesačného cyklu Modrej Búrky, uplynie 6 mesiacov od poslednej Leviej brány.. Pokračuje odchádzanie toho, Čo nie je živé, Vyprázdňovanie tela, jeho zapĺňanie žiarou / svetelnou plazmou, vynulovávanie/vybielovanie pamäte je rapídne akcelerované Stred špirály / Oko búrky Ustátie “všetkých kolapsov starého, starú štruktúru systémov vôbec nič nedrží pokope”.. iba tí, ktorí v ňu veria, že je reálna, ju držia pokope vo svojom tele.. “ak sú zakliesnení v 3-4D úrovni vedomia a fungovania z nej”.. Ego-ľudsky aspekt sa snaží zachrániť, snaží sa udržiavať niečo pri živote, “čo bolo celý čas mŕtve”, snaží sa samo zachrániť - “boj o prežitie” / nastavenosť proti sebe je hlboko zakorenený program stresu a rýchlej degenerácie/starnutia.. preto u populácie / tvorcov starej zeme môžeme sledovať, či už rýchlejšie starnutie alebo úplný odchod, alebo práve cez skokové šokujúce rýchle prebudenia, rýchlu premenu “a dobehnutie učiva”/ cez rýchle zladenie sa s tempom a rytmom tlčúceho krištáľoveho srdca a jadra novej Zeme ~ naše nové pevné jadro, vďaka ktorému nádherne kvitne diamantová ruža - naše Krist Srdce “Naše čisté telo všetkých klenotov-briliantové telo- Pure gem body” odráža našu pra-pôvodnú originálnu krištáľovo - plazma silica formu - tekuté svetlo UNI Zdroja všetkého v rámci, ktorého to všetko expanduje. Pokračujú: Úplné Rozpustenie persony/individuálca, osoby, rozpustenie všetkých rozdielov vrátane rozdielu medzi životom a smrťou, ženy,muža,dieťaťa cez skutočné plné oŽItie práve cez postupné odumretie svojej verzie “starej ľudskej zeme”.

Počas 2020 “bola prijatá a integrovaná predloha kódov/vrstvy sveteného tela Solárna Diamantová kráľovná a plné prijatie Sophiineho tela “skutočnej” posvätnej Zlato-platinovej Ženy/MAtky - Kozmický ženský aspekt krist.vedomia, Skompletizované zlatélúče Seraphima, začali silové aktivácie pre obnovu “rôznych typov krídel”, ktorých 6-7-8D krídla sú krídla Maria/Michael/Avian Línie/rádu a započatie skutočnej korunovácie. Takisto zosilneli aktivácie galaktických drakov a paledoriánskeho budovateľského dračieho typu vedomia a Ukotvovanie AMETYSTOVEHO Rádu skutočných Merlinov, Nosičov a strážcov Grálu - Elixíru života/transformačnej látky PraMaterie tekutých zlatých éterov, “ktoré všetko tmavé a boľavé osvetľujú, polarizujú na zjednotenie, “liečia” a zaceľujú všetky traumy, rany, zakončujú mega fragmentáciu rozplynutím sa v tekutom svetle.. (stav/pocit vnútri z ktorého žijeme). Zjednotenie je ako keby “poskladanie sa naspäť” cez znovu-obnovu krídel a koruny, navrátenia svojej duše domov do monádov. Monádové telo je ďalšia vrstva nášho sveteného tela.

Aktuálne kódy novej Zeme, kódy pre 2021 sa uzamkli “na svojich miestach v tele” ~ v našich súborových predlohách Kódov sveteného~solar~diamantového Tela, ktoré podporujú iba Jednotu, Slobodu, Fresh-Čistú klímu, krištáľovú priezračnosť, jasnosť, čistotu ~ “slová sú”: Návrat bielej holubice a kristSolarneho Diamantoveho kráľa, čo je svetelná predloha súborov kódov “Otcovského Oblúka Lúčov” 15D. Keď sa obzriem: Materinský Aqua Arc 13D lúč a Solárne Krist.Dieťa 14D čo je aj centrum Slnka RA, “boli hlavnou súčasťou procesov a úlohou ukotviť do roku 2020 v dostatočnom počte jedincov, čo sa podarilo”.. 13D je MAterinský Aqua-diamant-Smaragdový Oblúk-lúč ako “prvotný/priamy” vstup do ANdromedy cez integráciu Vedomia Siriusa A (“naše zemské vyššie Ja a sídlo Galak.konfederácie), ďalej cez integráciu Vedomia Siriusa B - všetky Aqua typy Vedomí vrátane MER-Bytostí, Delfínov a veľrýb, ktoré slúžia “ako úložisko zemskej skutočnej histórie”, znovu-obnovujeme seba ako planétu TARU, čo je “5-6D Zem”, reality Hyperboei a naše Albion-Kathar kódy/ typy ANjelsko-platinových tiel, 7D typu Zeme a jej všetky časopriestory”, “odtiaľ” alebo “cez tieto prístupy” odomýkame naplno 8-9D portál - Vedomie Oriona, čo najkomplexnejší súbor hviezdnych brán v našej sústave, “kde do poriadku” / uzatvárame mier a rozpúšťame všetky semienka hviezdnych konfliktov tzv. “Orionske vojny” -nerovnováhy vo všetkých typoch energií v sebe odohrávajúce sa “na 3-4D Terre”/Zemi, ktorých semienko pramení “v páde Lýry, Lyranskej brány” a “v lyransko-veganskych konfliktoch”.. 3D Zem Terra (čo volám stará zem) frekvenčne úplne odpojená od vlastného domova - od “zvyšku hviezd a zakliesnená v časo-priestorovom fantomovom umelom matrixe”, “kde všetko stojí na klamstve, manipuláciach s DNA a vedomím, na znesvecovsní, na pretvárkach, na zrade/nevedomí / na padnutom stave vedomia/padnutých Bytostí odohrávajúce si “tie svoje hry trpitela, obete a tyrana, boje o moc, o pozornosť/ Zabezpečovanie si niečoho zvonka, boje o kontrolu” atď atď.. tzv. “Nočná hororová mora zneužívania (vlastnej) moci”, z ktorej sa nielen prebúdza, ale aj De-inštaluje sa celá táto “mazľavá matrica lunárnej ženy a matky” / znečistená Krištálová matrica / odohrávania všetkých svojich “odvrátených strán” galaktického, hviezdneho, Kristoveho vedomia. *ja som osobne videla maturáciu ľudstva - prvej vývojovej éry (nezrelosť mysliac si opak) rovno skokom do tretej vývojovej éry = vyspelé galaktické bytosti, čiže Maturácia do oveľa vyššej až najvyššej oktávy svetla už počas 2020, “čo je maturita z galaktického vedomia”, aby sme mohli plne opustiť Zemské 3-4D kolektívy / dimenzie/ starú adresu”.. “lebo inak sme príliš vibračne ťažkí, aby sme prešli ďalej”.. Teraz vidím, “že k tomu slúžilo obdobie 2012-2014-2020”.. “2020 ako bod určitého zavŕšenia, kde to už po starom nepustí vôbec ďalej”. Pokračujú: Veľmi silné aktivácie krištáľovej plazmy / galaktických vôd a “klíma nebies” zároveň je kozmická klíma Novej Zeme, ktorá kedysi “bola zamieňaná s vekom vodnára.” Lebo ľudský aspekt vedomia “ešte nemohol pochopiť”, že sa jedná o konštrukciu Zeme - Hviedy -Aqua základ Planéty ~ Aquarius nositeľ “MAterinských vôd” ~ tekutý krištáľ (plazma) preto Krištálová Aqua Hviezda, lebo portály do nej sú materinské Aqualasha lúče, “kde je vyživované embryo, vnútorné Kristove dieťa a porodené presne v správnom čase, keď sa aktivujú tie správne kodóny/kapsule”... je to symbolický opis.. ale zároveň aj nie..

Cez hĺbkovú prácu so sebou ako s vedomím a telom Zeme, Prepájame Vnútornú Zem Agarthu, Zemskú hviezdnu čakru (pod nohami) a svoju duševnú hviezdnu čakru (nad hlavou) ako jedno, vďaka čomu aktivujeme “hlavu boha Godhead” - hlavné sídlo všetké poznania a 22-24 čakrový systém ďalších dúhových spektier, mostov a ich “ďalších iných typov tónov”.

Cez plné znovu-otvorenie koruny - - zregenerovaná šišinka je “To Spojenie” s pravým stromom Života a Siransko-Lyranským zlatým 12D holografickým “geometrickým stromom”, čo je živý interaktívny hologram a kľúč (na foto) .. nielen že aktivujeme celú svoju pamäť cez tento hologram na úplne všetko, ale zároveň vymieňame hologramy Zemí - starú zem za novú..premieňame.. “Stačí” vedome aktivovať svoje svetelné vlákna DNA, “ktoré sú prístupy” do všetkého.. Vedome nahlas Aktivuj tento Strom života v sebe..prepájaj sa s ním.. JEdiné, “čo si berieme ďalej”, je svetelné telo, je vlastné Spojenie so Sebou ako Vedomím Zdroja Všetkej energie. “To je Prístup ku všetkému”, z toho fungujeme, z toho tvoríme ~ od nuly v nule, “kde to všetko je”. My nehľadáme nič vonku, sústredenie je dovnútra, “zhoda s étermi”~ My SME FREKVEČNO-VIBRAČNO ZHODOU s dimeziami, “kde sú všetky ďalšie informácie-naše ďalšie existencie”.. Zmajstrovanie prístupu z 0.0 ku všetkému je zmajstrovanie VEDOMIA ORIONA - Jeho stredu - jeho ustátie ~ obnovenie/očistenie všetkých hviezdnych brán “na zemi”, cez ktoré spravujeme všetko Vedomie hviezd, a ktoré sú práve s Orionom prepojené, lebo je to Najväčší hviezdny multidim.portál v našom systéme, ktorého strážci sú všetci tí, ktorí začínajú Novú Zem ukotvovať v tele naplno, a vďaka tomu OŽÍVAJÚ KÓDY NOVEJ ZEME CEZ KAŽDÉHO, KTO ICH VEDOME INTEGRUJE A PRACUJE SO SEBOU AKO KRIŠTÁĽOVOU SVETELNOU TECHNOLÓGIOU sveteného tela..a aplikuje tie kódy do praxe.. Nová Zem ožíva vďaka tým, ktorí ju ztelesňujú, tvoria, udávajú do formy a hmoty ako Vedomí tvorcovia lebo si pamätajú. Nová Zem je tvorená z nášho navráteneho stavu vedomia a pamäte. V hlboko meditačnom stave, z ktorého fungujeme (gama Frekvencie) - Prirodzene sa uvoľníme, naladíme do Seba, ako galaktického vedomia, Akášu, SME NÍM, prirodzene PRIJIMAME - dekódujeme databanky - informácie “bez ľudského zásahu mysle”.. je to veľmi prirodzený proces kvantových stavov vedomia. Prirodzene sa napájame “sťahujeme” centrum Vedomia Slnka RA, spájame do KA-A tela, premieňame “celý spodok na solárne sakrum a plexus Novej Zeme”, “vymieňame lineárne a lunárne archetypy starej zeme” cez alchýmiu zlatým lúčom 14D nášho RA-AR centra.

5-5-5 je kódom pre nadchádzajuce obdobie návratu kráľa je to číslo Kristoveho vedomia v jeho “pôvodnej čistej” forme. Symbol pre 2021 - sila a moc svetla, poznatky a múdrosť hviezd ukotvená sebou na zemi ~ zjednotené vedomie hviezd ~ skutočné poznanie z hĺbky svojho prepojenia sa So Sebou ako celým MultiVerzom. Je to “Veľkňaz, Mág, Mudrc, držiteľ, strážca a nositeľ sv.grálu” (obojpohlavná verzia).

Dôležitosť bodu 0.0 je na foto zobrazená, “o čo vlastne ide”.. ŽITIE ZO STREDU : Presýpacie hodiny - ich presný stred je bod / vortex do mnohých časov, priestorov, Vesmírov, dimenzií a hustôt naraz ~ bodka v strede osmičky, bod zdroja 0.0 ako “pasáž absolútne všade”, vo vyžaduje “najvyšší stupeň” “osvedčeného” energetického majstra. “A na toho sa premieňa-vlastné vzostupené Ja=My”. Ktoré “dávno žije v dimenziách novej zeme” vrámci domovského jadra / slnka... je to o pochopení celou svojou Bytosťou kým si, na čo tu si, a že nič iné ako 0.0 neexistuje.. svetelná inteligencia “vymieňa tú ľudskú”.. Čo sa Zeme týka, práve všetky dôležité monumenty sú zosúladené s Orionom ako s najmocnejším časo-priestorovým hviezdnym systémom brán, s ktorými sú monumenty v jednote ako “transfer hvieznych Bytostí” / Spravovanie Vedomia Slnka a hviezd na Zemi. “Keď bola vtedy pôvodná matrica Zeme odpojená po poslednom atlantskom kataklizme a zničená, resp.znečiszená, znesvätená, nahradená zatemnenou lunárnou štruktúrou, boli ovládnuté / zneužité všetky hviezdne brány na ovládnutie Vedomia Zeme, zapojenie frekvečných plotov a zmazania sekvencií ohňových plazma písmen v našej DNA, ktoré zabezpečili nielen odpojenie sa od SEBA AKO ZDROJA, ale aj úplnú stratu hviezdnej pamäte na seba (amnezia)a “začalo plné zneužitie moci, genetické pokusy, manipulácie, žatva energie od druhých bytostí, ktoré sú krmivom a pokusnými bytosťami atď.. Je to proces rozpomínania si, je to proces svojej znovu obnovy, na ktorú je každý vybavený, ale kto to ako uchopí a pochopí, že cez rozpúšťanie vrstvy bolesti a tráum, prepája sa so sebou ako svetelným telom, to je To, od čoho sa všetko odvíja. Symbolicky povedané: Smrteľník si uvedomuje v čom tkvie jeho nesmrteľnosť, večnosť, spojazdňuje si “ten prístup”.. každý jeden Hviezdny portál / brána je v tvare presýpacích hodín, v ktorého strede sa zlieva dokopy všetko Každý jeden sa stáva hviezdnym Strážcom, aby ku zneužitiu už nedošlo “ak obstojí” v tom, že uniesol vedomie Oriona (zjednotenie polarít), “čo je lístok von plne Domov do Jednoty Hviezd / Slnka”

0.0 je Jediný prístup, Jediné čo existuje, je to Bod aktivujúceho sa svetelného tela / štartujúcej MerKaBy a na nás je to spoznať, ustáť, pracovať s tým.. ako ? Toto nie je vysvetliteľné, to sa každý učí cez svoj zážitok presne tak, ako úplne všetko. Nie je to nič nové, “len človek úplne zabudol” / odpojil sa od Toku Skutočných Poznatkov v Sebe.

“Nižší” / Osobný Akáš “ľudského typu” pamäte, snahy pamätať si, ľudského typu spomienok je vymazávaný oveľa rýchlejšie (Ako rýchlo a hladko závisí od jednotlivca), Nahrádza ho “vyšší Akáš vyššieho ja” a hviezdne / kozmické/ galaktické vedomie a Veľkolepý Akáš ku ktorému mame Dlhodobý prístup, keď vibrujeme na tej frekvencii dlhodobo a naše telo už okupuje dimenzie 6D+ (sme jeho nosičmi cez plne aktívnu svetelnú DNA). Pre rekapituláciu: Bod 2012 a bod 2020 sú “pre 3D ľudstvo body konca”, aby sa nové ANjelske ľudstvo cez vlastnú “DNA opravu vlastným svetlom” / cez prekodóvanie, úplný prepis a zmenu genetiky mohlo zrodiť - KOZMICKÉ ZNOVUZRODENIA SEBA AKO HVIEZDY čo “iba” pokračuje v zrýchlenom tempe, ak rytmus je iný.. Diamantová Ruža nášho srdca Hojnosti novej zeme udáva rytmus tlkotu srdca Pokračujú: Navráty Kozmickej / Galaktickej pamäť na seba ako hviezdnu BYTosť, čo je veľmi veľmi výnimočná “situácii na Zemi” ju opäť vyslobodiť / navrátiť Domov cez Seba cez vlastnú kontinuálnu premenu, ukončovaním duality v sebe/vonku cez zrýchlenú integráciu polarít a akceleráciu očisty na všetkých úrovniach vlastným zdrojovým svetlom

Sila a Moc novej matrice kolabuje cez vyplavenie sa všetkého, čo s ňou nie je v súlade..Všetky deformácie a nerovnováhy energií, všetkú karmu sko keby naraz pre úplné vyslobodenie sa Môžeme postupne sledovať, že tí čo ňou sú, sú s ňou v súlade - Jednota - sú ŽIarivejší, plní života, eterickejší a mocnejší, lebo čím viac svetla sme zosobnili, zvládli so sebou hospodáriť ako so svetelnou bio elektrickou, elektricko magnetickou Bytosťou ~ sme ako bio počítač, ktorého softvér aj hardvér si neustále prechádzajú novou aktualizáciou, na ktorú musí byť dostatok miesta, a byť schopný aplikovať vždy nové integrované kódy do praxe/spôsobu žitia života..

Cez obnovu všetkých hviezdnych portálov opäť sprietočnujeme/spracovávame / spravujeme ZJEDNOTENÉ VEDOMIE HVIEZD NA ZEMI, KTORÚ KAŽDÝ JEJ OBČAN TVORÍ AKO ZJEDNOTENÁ HVIEZDNA BYTOSŤ SVETLA Z PLNE NAVRÁTENEJ PAMÄTE, a toto je kľúčové pochopiť a byť “najprv” skutočne Sebou (so sebou) najmä v nasledujúcich štádiách vývoja 2021-2033 zakladania vzostupných komUnit. Postupne sa spájame s tými, s ktorými “je na pláne” tvoriť vzostupné komUNIty tvoriace základy realít novej zeme a systémov.. Re-Edukácia je úplný základ a uplná zmena celého hodnotového rebríčka.. “keď každý vyjde von z Prevrátenosti realít starej zeme”, a prestane sa báť Seba, toho kým naozaj je a “čo si to tu vlastne celý ten čas odohrával”. Keď sa prestane báť všetkých tých intezívnych premien tela.. Neustále už Ukotvujeme “obrovské mega veľké množstvá” balíkov Informácií a Poznatkov cez seba. Vyznanie sa v nich, Narábanie s nimi a schopnosť ustáť to bez “pazúrikov vlastného ega” je majstrovstvo samé o sebe. Nasledujú samé zrýchlené zmeny a pády toho, “čo stálo na domčekoch klamstiev/kariet”, zároveň ešte vyšší vzostup a rozkvet toho, čo už stojí na základoch Integrity Jednoty Celistvosti.

Uvedomenie si a aplikácie tohto poznatku do praxe, že sami spomaľujeme alebo zrýchľujeme čas.. v závislosti od našej atómovej rotácie.. : Relatívnosť času, priestoru, tela, realít, vzťahov, zážitkov od vlastnej výšky frekvencii, na ktorých vibruje celé telo je základ pochopiť a ako sa materializujeme v iných dimenziách Bytia cez sústredenie energie/Svojho Vedomia.

Možnosti sú neobmedzené, “jediné obmedzenie, limity, nedovolenie si je v hlave..starý systém presvedčení a hodnôt”.. “oberáme sa tak sami o prístupy ku Rajskej záhrade, a spadáme pod degeneraciu tela namiesto regenerácie.” Nič nie je fixné, čo sa realít týka, iba naša vlastná myseľ sa fixuje na niečo, niekoho.. “prístup čerstvo narodeného bábätka”, ktoré je všetkým je základ ~ plná otvorenosť a ochota, plná investovanosť do seba ako do Novej Zeme.

Ustátie a Zosobnenie Vedomie Oriona tretej Vývojovej éry je najväčšia výzva a je “priamym lístkom” do 10-11-12D a ich znovu-ukotvenia na Zemi, ktorej vyššie verzie už majú iné galaktické súradnice, adresu..

.. Keď roz-Púšťame úplne všetky svoje indentity a identifikácje sa s tým, čo bolo obmedzujúce, neboli sme my”.. iba ilúzie.. nezmestíme sa do žiadnych krabíc a kategórii, nedávame zmysel “ľudskému ja, ktoré vidí obmedzene, nevidí za závoje, je na povrchu”. Vyšší a veľkolepý Akáš nahrádza “ten nižší ľudsky, osobný”. “Táto pamäť je postupne fuč.” Znovu-obnovuje sa aRAMAteNA ~ systém originálnych lyranskych-brán Slnka a Elohimov - systém 12D brán pôvodného MAterinskeho kreatrixu, krištáľový geometrický Podklad “budúcej zeme” UNIverzálneho Avatar matrixu ~ vstup ku Vzostúpenej Aurora Zemi Krist.Hviezde, ktorej “lokalita” ~ “adresa” je v ANdromede Tu a Teraz.

Seba-hodnota, na ktorej budujeme nový hodnotový systém novej zeme “je číslo jedna hodnota” - na vlastnom svetelnom tele, ktoré “je TO VŠETKO” + Prepúšťame ľudské spôsoby tvorby žitia, zmýšľania, vnímania a fungovania ako takého, “hľadáme tie nové” cez kreatívneho géniusa, ktorý prijíma geniálne nápady a v jednoduchosti je tá krása- nič nie je komplikované “keď nie sme v ľudskej hlavičke”. Žijeme “z miesta vďačnosti za nič/všetko, žijeme z miesta plného otvorenia sa a dovolenia si prijať “bez ľudských typov chtíčov alebo potrieb” ..

Každá situácia je vzácny dar, “ľudské tendencie sú bojovať s každou situáciou ktorá je výzva pre ego, odmietať, snažiť sa kontrolovať, mať to po svojom, chcieť vedieť dopredu” atď.. keď sme naozaj zakliesnení vo svojom ľudskom aspekte vedomia, “robíme si to ťažké, bolestivé, nechceme sa pustiť, nechceme hlbko cítiť, chceme ostať v nejakej zóne komfortu a bezpečia ktoré aj tak neexistujú”.. je to vyčerpávajuce a ostávame otroci vlastného ega, mysle”. Každého úloha je stať sa kráľom svojej energie - schopnosť sa sústrediť sa dostatočne dlho, plne cítiť, naladiť sa na vibráciu čistej lásky a udržať to v sebe..premeniť to, čo nie je láska v sebe vo svojich fyzických realitách .. “čím vyššie ideme, tým menej fyzické všetko je vrátane tela”.. “preto energetika je všetko” ~ vlastné energetické svetelné éterické telo

Prosím narábajte s týmto obrázkom s úctou, keďže “ľudská verzia stromu života je náhražkou tej pravej, slúžiacej na šírenie znečistených informácií spôsobujúce chaos, zmätok, zakliesnenie v 3-4D matrixe”. “Toto je niečo, čo nie možné pochopiť z 3-4D úrovne vedomia, ale duša vie.” Pravý strom života je naša svetelná DNA plne ožitá, na ktorú “ľudský 3D typ tela a mysle” nie je stavaný. Vždy sme schopní naplno pochopiť až po ukončeniach určitých fáz vývoja a procesov a vtedy sme schopní vysvetliť to ostatným, ak teda vôbec máme cez vlastný zážitok.

*ku Aurora rasám, ku kozmickému trojplameňu Kristovo-templárskym aktiváciám čoskoro.. tak isto ku Hyperboei, Albionovským a Katharským kódom (súvis s okrúhlym stolom Artura, súvis s oblasťami Anglicka, Francúzka, írska, “a toho čo je tam pod vodou”) čoskoro.. ku Krištalovému vyššiemu srdcu a imUNIte čoskoro.. “všetko má božské načasovanie” ~ všetko je nám doručené, keď je prístup vďačnosti len tak za nič ako To Všetko, láska k životu, ako stav vedomia, životný štýl, ktorá neakceptuje ego-hry, osvetľuje a vyťahuje ich na povrch.. všetko je bezčasový bezpriestorový Vibračný Tok, pulzácia - -> Voľné vibračné plynutie z momentu do momentu..

Priorita je a ostáva na integrácii svojho Sveteného tela / vzostúpených verzií Seba, ktoré z však už je menej fyzické.. aj oveľa menej fyzických aktivít sme schopní vykonávať..závisí od fázy sveteného tela.. vyššie dimenzie sú menej a menej fyzické, “ilúzia solídnej hmoty” ~ všetko je vibračná odpoveď na môj stav/svet/planétu vnútri ~ adaptácia tela na posuny a zmeny vo vedomí..

S láskou a úctou, Maria AraMAteNA Guidance

36 views0 comments