top of page

Tvoje Budúce Ja Tu a Teraz: 22222 Majstrovské Budovateľské Kódy Vysloboditeľa - Nový Človek

Updated: Feb 27, 2021

Aké je tvoje Budúce Ja tu a teraz ?

“Nefixuj sa na nič a na nikoho, buď otvorený-á úplne všetkému - jediné čo očakávaj je neočakávané.” Nikomu nič nedlhuješ, tebe nikto nič nedlhuje, “To Ty Sebe dlhuješ - čo všetko ?” Opýtaj sa, naciťuj čo ti príde.. z vlastnej skúsenosti viem, že je to veľmi veľa, ale na prvom mieste je Sloboda, Mier, čistý svätý Pokoj, naplnený Pohár. Všetko to, po čom som túžila som našla v spojení so Sebou..a to sa neustále vyvíja, trans-morfuje, všetko sa tomu vonku prispôsobuje.. “Či chceme, či nie”, aj keď rozkoly a extrémna polarizácia sa len zväčšuje, sme tu pre seba - čistíme za seba, čistíme za všetkých a všetci za jedného.. vrátane Zvieracej a rastlinnej, krištáľovej ríše, ktorá za nás filtruje.. sme to všetko My tu Pre Seba, a tak sa učíme tu byť pre druhých, aj keď to možno tak nevyzerá, keď “musíme” dovoliť sebe a aj ostatným mať svoj vlastný zážitok, a aj dovoliť si “natrieskať svoje pozadie”.. vzostup ega je totižto súčasť procesu...aká dlhá? Závisí od jednotlivca, od karmického zaťaženia, deformácii DNA/tela/vzťahu so sebou a od toho, či práca so sebou je skutočne hlboká a kvalitná založená na reálnej reálnosti so sebou v sebe + nonstop KomUNIkácia so sebou/s telom. Na základe rozdielov a polarít sa UČÍME NAJVIAC. Uvedomujeme si a budujeme vnútornú Integritu, Uzmierujeme sa so svojimi tieňmi, zjednocujeme nižšie aj vyššie Ja, rozpúšťame “masky a nevedomé falošné identity” vytvorené v rannom veku na kompenzáciu bolesti a nedostatkov... presvedčenia o nedostatkoch z dôvodu zatlačovania svojej expresie ... Zvyk “bol/je” na zatláčaní / opresii / kontrole úplne všetkého..žiadne voľné prejavy, alebo práve úplne opačný extrém - úplná voľnosť, žiadne smerovanie, vedenie, alebo určitá disciplína.. Toto je o úplnom pre-programovaní Svojho 3D ľudského systému presvedčení o všetkom - 3D filtre, cez ktoré sa vníma a úplne uchádza “celý celok” - ten väčší obraz, vyššie perspektívy - hlboké vhľady.. PRESAHUJEME MENTALITU ČLOVEKA - mentalitu pohlavia, mentalitu, národa, štátu, kontinentu, pozemšťana, ktorý netuší, že žije “v seba-ničiacej infikovanej simulácii vytvorenej prevládnutím vlastných odvrátených galaktických a Kristovych strán”, lebo je v tom tak hlboko a úzko, a ešte je tomu aj loajálny... “Na druhú stranu” - doslova do svetla, domov do jednoty však “odchádzame” úplne sami už oslobodení “od ľudských typov túžob, chtíčov, potrieb, vnímania, rozmýšľania” - vedomé odumretia, znovuzrodenia v každom momente..

Zem sa mení vyvíja v závislosti od tvojej vlastnej premeny. Čím viacej integruješ svoje budúce Ja na budúcej planéte s pochopením a uzavretím minulosti, tým väčšie zmeny vykonávaš a tvoj vonkajšok vrátane tela to zobrazuje / sa tomu prispôsobuje. Naše svetlo “prevalcuje” úplne všetko, je expanzívne, potrebuje veľa Priestoru. Tí, ktorí fungujú z kontrakcie “majú čo so sebou robiť, aby to zvládli”. Je to vlastné svetlo, ktoré “bolo potláčané a bojované s ním”. Vždy keď nebolo dovolené vyjadriť celotelovo emóciu a naplno byť s ňou prítomný, tak sa zatlačil kúsok seba, vytvoril tieň a podporila určitá pretvárka / “falošná identita” na zakrytie toho, čo je vnútri. Vytvoril sa emočný konflikt.

Práve cez transcedenčné zážitky prepojenia so sebou ako so všetkým “tzv. Presah tela/fyzična” = cez PRECÍTENIA VEČNEJ DUŠE V TELE “si najprv” uvedomujeme, že existuje toho oveľa oveľa viac.. a “začala sa cesta domov” - evolúcia cez svetlo na svetlo do svetla naspäť do JEDNOTY VEDOMIA HVIEZD A SLNKA Návrat pamäte, návrat seba po kúskoch, všetkých svojich hviezdnych častí naspäť do univezálneho celku.

Preciťujeme naplno všetko to, čo nebolo = prečisťujeme.. neutralizujeme tak náboje, VYMIEŇAME A ZJEDNOCUJEME polarity - INTEGRUJEME VŠETKO TO, kvôli čomu sme sa držali vo väzení, neboli sme slobodní. Tieto procesy z nás majú dostať von všetky skryté existenčné strachy, obavy, “neznášanlivosť voči sebe/ostatným”, “mega veľa hnevu”, zrady, zášte, závislosti, závisť, krivdy, proste úplne všetko, kde “sme sami išli proti sebe, netušili sme, ubližovali si sami”.. Všetko, kde vnímame a fungujeme z ego-separácie..

Vyrovnávanie energií, “zhadzovanie”, uvoľňovanie energetických okov a záťaží - vyslobodzovanie sa z vlastného domčeku z kariet, z väzenia ľudskej mysle, kde žijeme len v neustálom strachu a obave a nedovolení si prijať a precítiť naplno to, čo si pýta pozornosť. Keď nie je čo skrývať, nie je sa čoho obávať.. len tie batožiny sú tak hlboko skryté, že sami o nich netušíme dokiaľ si nevytvoríme situáciu, ktorá nám to ukáže, aby sme to zistili, a keď nie, “priťaží a pritvrdí to”.. potom zisťujeme, že sme aj tak nikdy nežili, neboli plne prítomní.. Ožívanie “v pravdivosti”a láske so sebou najprv.. Cez moje procesy, som Zistila, že jediné, čo ma kedy kontrovalo a napálilo ma (zrada) bolo to, čo som sama nechcela vidieť, prijať o sebe naplno.. Čo ma kontrolovalo - vlastné strachy = obmedzenia na mojej hojnosti, lebo som sa bála (seba, svojho svetla, moci, priamosti). Avšak je to len niečo, čo nebolo plne precítené a uvoľnené tak z tela von.. Vyberáme toľké zážitky a situácie, aby sne zistili, aby sme sa niečo naučili.. Aby sme pochopili, čo je súcit, pochopenie, porozumenie, prijatie, pokora, “naozaj” otvorené srdce, s dodržiavaním rovnováhy a tzv. Určitých hraníc, stanovených smerníc toho, “čo je Ok, čo nie Ok.”

“Osobná Integrita” sú základy Novej Zeme a buduje sa.. krok za krokom, pokladáš nové základy, ale úplne od nuly.. keď je aspoň jedna tehla “starej 3D Zeme”, “vybuchne to”.. “Raw, Real, Direct” - veľká priamočiarosť, Krištálová priezračnosť, jasnosť, reálnosť, trpezlivosť sú veľké cnosti a hlavne súčasť zlatých základov v sebe. To znamená, že používam slová, ktorým rozumiem, informácie, ktoré vyšli z môjho vnútra, mám ich odžité / sprocesované celým telom. To znamená, že čo hovorím, píšem, “myslím vážne”, mám plne pochopené, chápem ako to funguje, zdieľam cez seba Organické kódy Stvoriteľa..to znamená, že nepotrebujem.e robiť dojem, zapôsobiť, upútať a hľadať niečo, získavať niečo (energiu) na zaplnenie si “prázdneho miesta”.

*”Ludské 3D typy spojení - nitky sú lepidlové, s háčikmi, prísavkami, na povrchu pre ľudské oko neviditeľné..” Pri interakciách s druhými, Pýtam sa seba/čítam/ cítim: “Je to lepidlo?” Sú tam základy integrity a jednoty v sebe aj keď povrch sa javí inak ? Keď je prvá Odpoveď nie, nie je o čom, netreba v tom pokračovať..

Jednota s vlastným telom - Dýchanie celým telom / Celou bytosťou - všetko pramení z hlbokého spojenia so Sebou - v tele - nie sme mimo, je to vidno na očiach, na výraze v našej tvári, na našom tele je to všetko vidno.. A uvoľnenie sa do seba, odovzdanie sa s dôverou vesmíru vnútri/vonku/svetenému telu, ktoré vie “a potrebuje tvoju pozornosť a lásku, výživu”. Svetelné plazma telo sa buduje cez zmajstrovavanie seba ako energie a funguje úplne inak “ako ľudské fyzické 3D telo .”

SME ZHMOTNENÍM KÓDOV - BALÍKOV INFORMÁCIÍ. Každý sme balíček dát.. presne tých, ktorých sme sa si sami zakódovali. Naše telo je celý Akáš. “Ako stará 3D Zem, sme zhmotnením Neorganickych kódov Anti-kristovskej štruktúry / vedomia/tela.” Cez aktiváciu Organických kódov Zdroja, krištáľovej plazma svetelnej DNA, Postupne rozpúšťame znečistenú Krist-a-lovú štruktúru v sebe, v Zemi cez návrat VEDOMIA = CELEJ HVIEZDNEJ PAMÄTE zjednotením sa s vlastnou Dušou - “s 5-6D vrstvou sveteného tela”. Keď pochopíme cez vlastné procesy úplne všetko, ako všetko vzniká, vzniklo, je tvorené, bolo vytvorené atď..

Kódy Majstrov Budovateľov, Paledorianov ako pra-pôvodných originálnych zakladateľských a budovateľských Kristovych rás, kódy Siene a sféry AmeNti, ktorú generujeme prirodzene voľne cez vlastné svetelné diamantové plazma (slnečné) telo - cez svoj zlatý Stred. Kódy “nového človeka” 22 22 22 ~ Zjednotené Nebo so Zemou, Snové kódy ukotvovania Ríše Nebeských relmov, snov do hmoty, “do koruna do koreňa”.. Kódy Vízií Raja zhmotnených do realít..

Majstrovské zakladateľské / budovateľské / strážcovské kódy Originálnych Kristovych rás - Rovnováha Kozmickeho Trojplameňa a zistenia, ako fungujú svetelné kódy vlastného sveteného tela, ktoré je základom úplne všetkého, čo zažívam, tvorí verziu planéty, ktorú zažívam.. Nová Zem je nami plne zažívaná z najvyšších stavov vedomia ultra hlbokého prepojenia sa so Sebou ~ úplnej Jednoty.

Kódy “Nového” Originálneho ANjelskeho ANdromedánskeho “ľudstva”, ako bolo pôvodne vytvorené a cez opätovnú integráciu 5D Zeme Tary, prestupujeme-tranzitujeme do “budúcich verzií Zeme” postupne až do jej vzostúpeného Kristoveho Diamantového stavu Vedomia - Tela Avatar-Ríši Večné Slnko - Solárny Ríši (kráľ kráľovná spolu ako jedno u seba vnútri). Kódy budovania “skutočnej” Rajskej Záhrady na vnútornej Slobode, Jednote, Odvahe, Sile a Moci cez Lásku, Priamosť a Reálnu Reálnosť so Sebou - svoj zlatý vzťah so sebou je naozaj ZLATO.

Sloboda, Hojnosť, Naplnenie, Poznanie závisí len od Jednoty v Sebe, Plnej Prítomnosti, Prepojenosti so Sebou. Ty si svoj Vysloboditeľ, “spasiteľ”, kozmický šaman, Alchymista, keď už nezávisíš od nikoho a ničoho zvonka. Slobodný, Suverénny Stvoriteľ, žijúci Príklad pre všetkých ☀︎ Ty svoj majster, Kristove vedomie - “keď s ním prestaneš bojovať, dávať ho na kríž alebo dávať ostatných na kríž a necháš svoje svetlo viesť cez zistenie toho, čo to to moje svetlo vôbec je”.

..Keď svoje svetlo začneš zdieľať s tými, ktorí sú otvorení prijať a oceniť ho, a hlavne ho opätovať ~ recipročné vyvážené spojenia / vzťahy / interakcie / komUNIkácia sú základy pre reality Novej Zeme.

*práca s hviezdnymi bránami Zeme / v tele sú všetko brány ku ďalšiemu poznaniu svojich všetkých aspektov Galaktického vedomia.

20-22.2.2021: Super brána aktivácií a ďalších iniciácií vlastného zdrojového svetla / Kristove svetlo / radiácia / ultra vysoké frekvenčné svetlo / plazma vlny iba pribúdajú.. Bunkové výplachu / čistenie Akášu z hĺbky kostí / z DNA.. persony, “nízky” Akáš zaniká úplne.. preto pasce vedomia len pribúdajú.. úplne všetko sú veľmi cenné dary pre seba, aby sme zistili, spoznali “čo áno, čo nie”.. Koľko investujme, tolko dostávame naspäť.. avšak keď investujeme “s ego agendami”, nebude to organicky rásť..

P.S. Najviac som sa za moje procesy naučila, že to, čo sa zdalo “čisté na povrchu, reálne, autentické, naleštené jabĺčko”, po preniknutí hlbšie som zistila, že to bol úplný opak..

P.S.: je tu niečo, čo si dlhuješ? Neváhaj, nečakaj, ten “správny čas” je Teraz (a Tu).

Krásny čas ďaľších odlahčení, S úctou Maria

601 views

Comments


bottom of page