top of page

č.1:Témy 2024-2026:Infinity-Stelesnenie Nekonečného Zdroja Vedomia Všetkého, Intezívne Prerábky Tela

Updated: Feb 3
Nekonečné Všetko... do Nekonečna... Nekonečné Bohatstvo svetla sme si zakázali, Nekonečnú kreačnú silu ktorú využívame v tom najvyššom súlade kde to slúži Nám ako Jednému a naučili sme sa pravý opak... všade kde odovzdávame moc ktorá je aplikáciou sily nižšieho ja - všade za seba, predkov, za všetky časopriestory, dimenzie, berieme si ju naspäť a prestávame nevyužívať-zneužívať na naplenenie sa zvonka, na naplnenie si nedostatku zvonka.. Nová generácia má gule a krídla na ktoré sa zabudlo a odohrávala sa ich ľudská 3D verzia...


Toto je darovaná ukážka z transmise s cvičeniami, tipmi ako si nastavovať spánok, komunikáciu, každá moment, hlavné zameranie je na témy pre 2024-2026 - kódy vedomia ktoré prinášajú na poriadnu integráciu a aplikáciu... 2023 bolo číslo 7 - vyššie Nebo..


2024-2026: Kódy Infinity - Stelesnenie Nekonečného Zdroja Vedomia Všetkého, Super Intezívne Prerábky Tela - Prepis DNA - upgrejdy vo fotónovom svetle, Tranzity do Vyšších Frekvencií-Úrovní Vedomia na Celotelovej Úrovni:


3,5 hodinová transmisia s cvičeniami a odporúčaniami na kvantové skákanie v čase do budúcnosti teraz, na nastavovanie si spánku a každého momentu,Práca s UNIverzálnym Srdcom-Znásobovanie Hojnosti a Slobody ktrou už si,Premena Ležatej Osmičky (infinity) z ľudského nekonečného točenia sa v tom istom na Božskú Nekonečnú Osmičku Bohatstva,kde zažívaš Neobmedzené Úžasné Verzie Seba ako NovoZemšťana.Nastavovanie si KomUnikácie na jej Zmajstrovávanie, čo Zmajstrovávanie Vedomej Tvorby-Premena Konfliktov,Argumentácie na srdečnú,mocnú komunikáciu ako vyššie Ja z Jednoty namiesto konfliktov a chaosu - bytie v Božskej sile a jej aplikácia - Božská MOC - učenie sa navigovať energeticko-informačný tok (komUnikácia) tak aby to bolo v najvyššom súlade-cez trénovanie POČÚVANIA.Ako zadávať objednávky vesmíru,aby ti ich naplnil super zázračne, materializácia slobody a hojnosti,ktorou už si. Väčšie Otvorenie sa Nekonečným Potenciálom v hĺbke teba ako kvantového poľa vedomia,Hlavné témy pre 2024-2026:Nekonečnosť Vedomia,Lásky a Bohatstva,čistá Božskosť cez čistenie OPAKU a všetkých nastavení,obmedzení na svojej nekonečnosti. Nula-Bodka -Nula - v strede osmičky je Základ Bohatstva Všetkého čo Potrebujeme-Je to TO VŠETKO,kde Všetko Je,odkiaľ čerpáme informácie,Odpovede,Riešenia. SPÁNOK A SNY,Spiace fázy,kedy veľa spíme ALEBO vôbec a čomu slúžia,Ako prístup do Novej Zeme vo vyšších frekvenciách začína v snoch,meditačných stavoch GAMA,ako gama svetelné telo NOVEJ ZEME NAHRÁDZA ĽUDSKÉ TELO, Budovanie svetelného tela na vzostup.Ďalej je tu ku Zmajstrovávaniu práce s frekvenciami a vedomej tvorby seba-zažívania vyšších oktáv seba,zmajstrovávanie materializácie frekvencií,ktoré si praješ žiť,AKO JE TELO NA ŠALÁT A BUDE VIAC,LEBO JE TO SÚČASŤ RÝCHLEJŠÍCH RAPÍDNYCH BUNKOVÝCH ČISTENÍ A PRERÁBOK TELA AKO TAKÉHO CEZ FOTÓNOVÉ SVETLO KEĎŽE SME V ZRÝCHLENEJ EVOLÚCII TELA CEZ VYŠŠIE DÁVKY VYSOKOFREKVENČNÉHO SVETLA, KTORÉ CEZ TIETO PROCESY STELESŇUJEME, ŽIJEME,INAK NIE SME SCHOPNÍ POKRAČOVAŤ ĎALEJ.


Tvorba realít, vzťahov Novej Zeme, fungovanie ako energetická BYTosť, 2024-Prechádzame do úplne novej fázy svojej evolúcie,vrcholí siedmy rok od roku 2017,kedy Zem vzostúpila,2024 je siedmy rok VRCHOLENIA koncov, odhalení, frekvenčných vojen.Ďalej je tu ku Zmajstrovávaniu práce s frekvenciami a vedomej tvorby seba-zažívania iných oktáv seba,zmajstrovávanie materializácie frekvencií,ktoré si praješ žiť,AKO SA MENÍME NA NOVÉHO ČLOVEKA ZALOŽENÉHO NA FOTÓNOVOM SVETLE - Zem sa mení na Spiritualne slnko - solARnu hviezdu - radiácia - kozmické lúče-ožarovanie a silnejšie vyžarovanie,akonáhle si prechádzame ďalšou smrťou a znovuzrodom,ktoré sú zrýchlené!


VŠETKO ČO SA TÝKA TVORBY ŽIVOTA A REALÍT NOVEJ ZEME STOJÍ NA SVETLE, NA ČERPANÍ Z NEKONEČNÉHO ZDROJA V SEBE, APLIKÁCII KÓDOV VYŠŠIEHO VEDOMIA HVIEZDNEHO ĽUDSTVA, A NIE AKO V STAREJ ZEMI, KDE VŠETKO STOJÍ NA MINIME SVETLA A KONEČNOSTI. APLIKUJEME ORGANICKÉ KÓDY STVORITEĽA AVŠAK SME ZVYKNUTÍ NA TIE NEORGANICKÉ KÓDY VEDOMIA AKO ČLOVEK.


Nutnosť vyprázdňovať sa, ustálovať sa,Bytia na Príjme vyšších Informácií-Vedenia svetelného tela, stabilizovať sa v narastajúcich frekvenciách - záplavy fotónovým svetlom, v ktorom je VŠETKO ČO POTREBUJEME.. Mentalita dostatku, a bez obmedzovaní sa na vlastnej nekonečnosti je proces žitia ako Nový Hviezdny Človek tu a teraz,VYMIEŇAME LEŽATÚ OSMIČKU V TEJTO TRANSMISII-Kód ľudskej obmedzenej osmičky-do nekonečna v tom istom kole Za Božskú Osmičku Nekonečného Bohatstva Úžas-Snovosti A oveľa viac .. NÁJDEŠ JU TU V ŠKOLE MAJSTROV NA WEBSTRÁNKE:

Akú  nekonečnosť si praješ zažívať ?

Tú ľudskú - obmedzenú verziu žijúcu z nedostatku,

tvoriacu a zažívajúcu sa z tej najnižšej

úrovne vedomia ? Alebo tú božskú neobmedzenú úplne novú Hviezdnu

RAjskú Záhradu tvorenú zo zjednoteného stavu vedomia:
Zo stredu - bodky osmičky kde sú obe

polarity ako Jedna fungujeme.. z ničoho a ničoty, z nuly, zo zjednoteného neobmedzeného stavu vedomia Zjednoteného Svetla Hviezd Slniek,

kde To nič je TO VŠETKO BOHATSTVO ZDROJA VEDOMIA PLNÉ ODPOVEDÍ A INFORMÁCII V TVOJICH VLASTNÝCH KÓDOCH VEDOMIA PRASTVORITEĽA, stav vedomia kde nie sú otázky ale iba tvoje vnútorné najvyššie vedenie.

Zažívame svoje nekonečné ECHO - do nekonečna si vyberáme zažívať

široké spektrum tónov, lúčov, farieb, verzii

seba, Nová Zem je vedomý prepis DNA cez integráciu oboch strán mince seba, a všetkých dimenzionálnych aspektov Seba ako stvoriteľa, zažívame cez vedomý výber a tvorbu - vyššie frekvenčné a dimenzionálne verzie seba Božského naplnenia a Hviezdnej prezencie cez úplný presah všetkého čo je konečné, obmedzené neorganické, funguje sa a čerpá z nedostatočného spojenia so sebou ako sp Zdrojom vedomia všetkého, tento experiment najmä v 2024 je na čase plne uzavrieť a prestúpiť do vyšších levelov hry ktoré majú iné pravidlá a iný level majstrovstva ako svetelná BYTosť je žiadaný, už nie ako človek ..


★ Nový Hviezdny človek Zjednotené svetlo

Hviezd, Zažívame nespočetné množstva dúh:Fantázia je hlavný kľúč ku tvorbe Raja na Zemi,

ku odpovediam a vedeniu ťa krom za krom ku tvorbe

a žitia najzázračnejšich verzii seba,

ku briliantnému géniusovi v tebe, je to ten hlavný

kľúč Sebe ako ku Stvoriteľovi - ku sebe ako ku Zdroju

všetkého vedomia, ktorého sa vzdávame veľmi skoro a

tak si zatvárane prístupy do zrázračných dimenzii ktoré vedú ku Novej Zemi Novej

Rajskej záhrade. Vraciame sa ku čerstvo narodenému bábätku v nás ktoré vidí očami jednoty v čistom svetle a kľúč ku sebe - kľúč ku fantázii, imaginácii a predstavivosti neodovzdáva von lebo je to tiež kľúč ku kreačnej sile kozmu v sebe. Z jednoty (koreň) čerpáme božskú silu (sakrál), ktorú aplikujeme cez Moc a Vôľu (solar plexus) v prepojení so srdcom a šišinkou ♥︎
Naša Moc je v plnej prítomnosti, jednote, prepojenosti a teda bytí

si naplno vedomý  samého seba tu a teraz, cítime sa naplní, tak

máme na výber tvoriť čo si prajeme tvoriť - tvorí naše vyššie - zjednotené Ja ktoré slúži nám ako celku, ak čerpáme z plnej prítomnosti tu a teraz na miesto čerpania bezmoci z minulosti a strachu z budúcnosti, kedy prístupy do vyšších informácii a vedomia, vedenia, dvere do nekonečných možností vývoja sú zatvorené lebo tvorí naše malé ja, nie sme plne prítomní, necítime sa..


399 views

Comments


bottom of page