top of page

SuperHojnosť - Alchýmia-Rozkvet Novej Zeme-Pravý EDEN,Očistené Vzťahy,Krídla,SebaHodnota, MOC Svetla

Updated: May 28, 2022

Nová Zem je za Odmenu Doslova..


Tento článok a link na čerstvé video je len zhrnutím a doplnením všetkého, čo som najmä počas roku 2021 zdieľala v textoch, vo videách an YT a na Vimeu, lebo presah Mentality Človeka (ľudské vedomia) je základ, a tomu sa veľmi venujem celú pasáž rokov 2020-2021-2022, že je to všetko v každého svetelného tele, vo svetelnej kozmickej Kristos DNA, ktorú človek nemal aktívnu ani funkčnú, fungovalo sa na minime svetla... 3D fyzické telo je tvorba len prvých dvoch svetelných párov vlakien DNA, čo je minimum svetla-minimum Vedomia, amnézia, odpojenie, zabudnutie, stratenie sa v 3D snoch a iluziách - nevedomý spánok.. Ako Nový človek fungujeme prebudený v sne, tvorí vedome úplne iné sny..

Pozrieme sa aj na PODPORNÉ SYSTÉMY NOVEJ ZEME, na Budovanie Hojnosti prostredníctvom DÚHOVÝCH MOSTOV - DÚHOVÝCH FREKVENCIÍ NOVEJ ZEME - SVETELNÉ DIAMANTOVÉ A DÚHOVÉ TELO VĎAKA OČISTENÝM KRIŠTÁĽOM V TELE, KTORÉ KEĎ SA AKTIVUJÚ, ZAČÍNA SA TZV. PREBÚDZANIE SA KU SVOJMU VEDOMIU V ĎAKA AKTIVÁCII SVETELNÉHO A ZVUKOVÉHO TELA A VĎAKA AKTÍVNEJ KUNDALINI SHAKTI.. Nie je to to prebúdzaní vedomia, vedomie nikdy nespalo, to bolo odpojenie sa od Vedomia SEBA ako Zdroja Všetkého, amnézia, nevedomý hlboký delta spánok, námesačnosť, naše svetlo bolo offline, lebo viac ako 90 percent svetelnej DNA bolo offline, čo je každého komplet Celé Vedomie a Kozmická Pamäť na Seba je v tých 90 percentách - Kozmické Kristos vedomie - Kozmická pamäť na všetko, na Seba ako všetko..


Podporné systémy a sieť Novej Zeme UŽ EXISTUJÚ, ALE VSTUP DO NICH JE INÝ, PLATIA INÉ PRAVIDLÁ KOZMICKEJ multidimenzionálnej HRY, INÉ KÓDY UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA A SRDCA TU PLATIA ... Každý do nich vstupuje cez vlastné vyššie multidimenzionálne vedomie ukotvené v tele a cez zdieľanie toho, čo je podpora Novej Zeme vďaka svojmu svetelnému Univerzálnemu Vedomiu-Telu..

🌈 Božské Semienka ~ Bábätká Novej Zeme sú potrebné, ale trocha inak.. naše telá, čím sú čistejšie / svetelnejšie / krištálovejšie, sú schopné počať - vyživiť - rodiť úplne iné verzie Seba - DNA je už iná.. každý sa znovu-rodí nonstop a každý moment je pre nás Kreácia - počatie, tvoríme nové reality, projekty, vzťahy atď.. všetko sú naše bábätká Novej Zeme, ktoré sú tie Hlavné Semienka Novej Zeme .. ako vždy - Zvnútra Von - Tok zvnútra Von a Rozkvitá to Samo, lebo SEMIENKA SÚ UŽ INÉ ❣️🌱🌈🔆 K tomuto bude viac v ďalších odstavcoch, aj vo vysielaní som to zdieľala..

V tomto špeciálnom článku a videu môžeš nájsť ĎALŠIE multidimenzionálne SUPER KĽÚČE, ktoré som sa rozhodla zdieľať, lebo Prameň Starej Zeme zrýchlene vysychá súčasťou procesov je rozoznať a rozpustiť postupne úplne všetky bariéry na Hojnosti Svojej Esencie, lebo naše vlastné Svetlo je Základ Hojnosti Novej Zeme a Súčasť Alchýmie tiež.. Znásobujeme Hojnosť, ktorou už vo svojej podstate SME. Skutočne to chápeme počas svojich procesov, keď si uvedomujeme akú Silu a Moc má naša Svetelná Zdrojová Esencia (tá najvyššia alchýmia a ty si Alchymista).

Všetko už Sme a Máme k Dispozícii, len ako 3D človek sme sa od toho úplne oddelili, zabudli a naučili sa seba potláčať samozrejme nevedome a ešte ak na tom byť Závislí...

Preto je to “veľká Odvykačka” od 3D spôsobov vnímania, videnia, fungovania a tvorby žitia z u-padnutej úrovne vedomia.. “Odvykačka na Bytí závislí a podmienení zvonka niečim / niekým”.. Zavíslí na hrách duality na obeť a tyrana... na toho kto je v moci a kto je v bezmoci.. Toto je návrat do úplnej SUVERENITY a aktuálne frekvencie tlačia každého sa postaviť do sily a moci ako Vyššie Ja, urobiť rozhodnutia, ktoré by sa pred neurobili, lebo 3D bola stále komfortná zóna a jedna veľká závislosť, kompenzácie si nedostatkov, nedostatočnosti a robenia rozhodnutí nevedome v každom moment ako 3D človek zo strachu mysliac si niečo iné...

Všetko je viac a viac viditeľné, kričí to vďaka len vyšším fotónovým svetelným vlnám, vďaka ktorým cestujeme úplne všade Tu a Teraz a vďaka ktorému si viac odomýkame tzv. ''super extra schopnosti a super zmysly, ktoré sú uplná normálka, ideme ďaleko za ľudskú verziu telepatie''.. Je len viac viditeľné,

že kde všade si sami ľudia bránia vo svojich procesoch, lebo si zatvárajú dvere možností, fungujú z nedostatku, nedostatočnosti a nepodporovania toho, z čoho majú benefit, tak im ich vlastný vesmír (vyššie Ja, Svetelný Zdroj-vedomie-telo) znemožní, aby počuli, čo treba pre akceleráciu svojho vývoja, lebo sú sami zatvorení, chcú, očakávajú všetko ''zadarmo a že je to automatické ''..

Preto napríklad niektorí nie sú schopní ladiť Moje-Naše Transmisie na Vimeu, lebo si to sami znemožňujú, alebo ich nemajú počuť v danom momente....

Nová Zem na začiatku nie je počuteľná, pochopiteľná a zrozumiteľná pre 3D človeka, nedáva žiadny logický význam, ani nemá.. to sú iné frekvencie, iné dimenzie, iné transmisie, ktoré idú rovno do svetelnej DNA a aktivujú Kľúčové Kódy štartujúce intenzívny prepis DNA.. Človek máí problém z intenzitou, neuvedomuje, že za to treba byť vďačný a zamilovať sa do tej intenzity, lebo nevidí Mega Efekty, nevidí hodnotu na Aktivácii Vedomia a toho, čo mu umožňuje, aby presiahol 3D lineárne perspektívy a pozrel sa inak..

Všetko je Výzva, Test, Super Možnosť služiaca toľkým účelom zároveň .. Toľké DARY sú vo všetkom... Aktuálne musia mnohí čeliť hĺbke 3D väzenia a do detailov sa rozpamätať, ako si to každý vytvoril a udržoval a urobiť podstatné kroky, rozohodnutia, ktoré naozaj oslobodia a nastolia Mier.. Začína to každého vyslobodením vedomia a tela na individuálnej úrovni najprv, potom opúšťaš absolútne všetko, čo je v súlade s tvojou starou verziou, čiže s egom, čo je proces vedomého zrýchleného vynulovávania svojho ľudského života, lebo už nemáš záujem v tom pokračovať, to bola všetko len karmická realita..

DHARMA VYNULOVÁVA KARMU.. KEĎ SI VYBERIEŠ SVETELNÉ TELO AKO PRIORITU, ŽE NAVRATIŤ DO SVOJHO ORIGINÁLNEHO BOŽSKÉHO SÚBOROU KÓDOV AVATARA-SLNKA UŽ NOVEJ ZEME..


DO VÝZIEV A DO MEGA INTENZITY SOM SA ZAMILOVALA A LEN MI TO VŠETKO AKCELEROVALO... VÝZVY SÚ VŠAK VŽDY LEN PRE 3D ASPEKT VEDOMIA, LEBO TVOJE VYŠŠIE JA NEPOTREBUJE VÝZVY... JE TO NIŽŠIE JA, KTORÉ SA UČÍ POKORE A OTVORENOSTI, ABY SA ODOVZDALO SVETELNEJ VÔLI vnútri DOSLOVA A ZLÚČILO SA, presiahlo sa, KEĎ SA (konečne) PUSTÍ MOCI A KONTROLY - nižšie ja je 3D človek (3D ľudský aspekt vedomia), čo je jediná prekážka na vzostupe, NA PRAVOM EDEN, na super slobode a hojnosti..

Slová sú tak celkovo pre globálnu úroveň: ''zadarmo toho už bolo viac než dosť a príležitostí tiež bolo už dosť'', je čas reciprocity, je čas, aby sa každý postavil a začal zdieľať kvalitu, začal podporovať to, čo je Nová Zem, z čoho má Aha Momenty a veľké docvaknutia, veľké aktivácie vedomia, čo štartuje zrýchlený prepis DNA... Tu sa musí Každý postaviť a začať Zdieľať ako TO, Kým naozaj je - TOK Univerzálneho Vedomia cez Seba, čo je Božský TOK HOJNOSTI Všetkého, všetko je tam.. To JE ZDROJ, Prameň Nektáru Duše.. Zdieľať to, že si najprv na príjme z čistoty srdca, a nič komplikované to nie je.. Je to jednoduché, iba hlava komplikuje všetko.. Najprv iba SI, učíš sa len Byť.. Dovolíš si plne sa otvoriť sebe, toku v sebe, PRÍJEM SEBA - PRÍJEM ENERGIE URČUJE TO, ČO ZO SEBA VYDÁVAŠ A TO ŤA BUĎ Pozdvihuje, PODPORUJE ALEBO POTÁPA... Príjem - zadná strana srcda medzi lopatkami, odtiaľ sa budujú krídla... Človek ich stratil, seba-zrada - padnutý anjel, uveril - naletel egu vnútri-vonku (obeť vlastného nevedomia)...

Každý si buď VŠETKO umožňuje, alebo znemožňuje.. Ako ? To je na každom si sám zistiť... len sám človek si môže stáť v ceste.. Začína tom PRÍSTUPOM KU VŠETKÉMU, KU NAJMÄ VÝZVAM - VÍTAŠ ICH ALEBO IDEŠ DO NESCHOPNOSTI A POCHYBNOSTÍ V SEBE, LEBO ÚRADUJÚ SKRYTÉ STRACHY ? KDE JE STRACH, TAM JE SÚDENIE SA TIEŽ, OBAVY, POCIT NEBEZPEČIA V SEBE, TO ŽIVNÁ PÔDA PRE PARAZITY, TIE SA ŽIVIA NA 3D FREKVENCIÁCH V KAŽDOM..


Táto transmisia je venovaná tiež podpore ROZKVETU Novej zeme a naproti tomu Vysychanie Prameňa Starej Zeme-Starej Verzie Ľudstva nastáva doslova veľmi rázne pre mnohých aj šokujúco, keď doteraz váhali, znemožňovali si využiť Možnosti, ktoré im ich Vlastný vesmír predkladal... Nová Zem je Za Odmenu... Zdieľam trocha, čo to obnáša BYŤ v Službe ako už Nová Verzia ''človeka'', ktorý funguje z inej DNA, ktorý funguje z iných Kódov Vedomia v Tele...

MY STELESŇUJEME VEDOMIE NOVEJ ZEME V TELE, LEN TAK JU DOKÁŽEŠ ZAŽÍVAŤ NAPLNO A NASTÁLO, UŽ ŽIADNE DUALITNÉ 3D HRY.. ŽIJEŠ ZO ZJEDNOTENÉHO STAVU VEDOMIA SLNKA.. KAŽDÝ TVOJ NÁDYCH, VÝDYCH SÚ SLUŽBA SAMOTNÁ..Každého Svetelné Telo je Základ nielen Vzostupovania, ale aj Základ tvorby priestoru Novej Zeme, vyšších realít, vzťahov tvorených z úplne inej úrovne vedomia a z inej hĺbky prepojenia - Každý funguje z Jednoty so Zdrojom, z Hĺbky ÚNIE OBOCH v Sebe, každý si rodí svoje očistené Nové Verzie Seba ako BÁBÄTKA NOVEJ ZEME, AKO RAjské Dúhové Dieťa, ale na to musí byť telo prečistené a prerobené, aby si mohol porodiť, a neustále rodiť svoje vyššie novšie seba-expresie.. My a naša tvorba sú Bábätka Novej Zeme, ale trocha v inej forme, než by si človek predstavoval.. Svetelné telo a svoje nové vyššie ľahšie Expresie Zdroja Všetkého Vedomia sú Základ HOJNOSTI a Slobody, ktorá v 3D úrovni vedomia neexistuje, je to len hra na to... Takisto v 3D existuje ľudská verzia lásky, čo nie je láska, je to kompenzácia si niečoho a prestrihávania krídel sebe, ostatným (nevedome)..

TOTO JE NÁVRAT DO UNIVERZÁLNEJ LÁSKY UNIVERZÁLNEHO SRDCA, SILY SLNEČNÉHO JADRA - UNIVERZÁLNY SOLAR PELXUS NOVEJ ZEME - MEGA MOC A UNIVERZÁLNE VEDOMIE - INTELIGENCIA, KTORÉ ĎALEKO VŠETKO PRESAHUJÚ.. SME TO MY V NAŠEJ ORIGINÁLNEJ KRISTOS-KRIŠTÁĽ SLNEČNEJ PLAZMA (KOZMICKEJ) FORME - UNIVERZÁLNA BYTOSŤ SVETLA - Z TOHTO VEDOMIA SEBA FUNGUJEŠ A VŠETKO PREMIEŇAŠ.. TRASMUTÁCIA DNA, ČIŽE NA ÚROVNI VEDOMIA DÁVA ZÁKLAD VEDOMEJ TRANSFORMÁCII A ALCHÝMII.. TRANSMUTÁCIA SA DEJE CEZ ZMENY PERSPEKTÍV... CEZ EXPANZIU - CEZ MEGA AKTIVÁCIU SRDCA - VEDOMIA ĎALEKO ZA 4.DIMENZIU..


Alchýmia na Zlato sa odvíja od našej čistoty krištáľov, krvi, celého tela tiež, čistota srdca, z ktorého žijeme, lebo čím viac svetelných kódov Univerzálneho Vedomia (skutočné pravé poznanie a informácie) dokážeme procesovať celou svojou Bytosťou, tým výkonnejšie procesory a transmitery sme a o tom to je - neustále navyšovať svoj svetelný kvocient...

Svetelné Diamantové, Krištáľové, Dúhové frekvencie Novej Zeme, ktoré sú úzko späté s Božskou alchýmiou na zlato.. Naša zlatá SolARianska - slnečná DNA je pointou toho všetkého a náš návrat do zlatých éterov vnútri, zvnútra von tu a teraz..

Čím čistejší KRISTal, tým viac DÚHY, rôzne dúhové spektrá .. nekonečnosť možností..

METAFORA, ŽE NA DRUHEJ STRANE DÚHY NÁJDEŠ HRNIEC ZLATA JE NAOZAJ TAK, Ale je to tvoja aktivovaná a sfunkčnená ZLATÁ DNA, ETERIUM GOLD - PRAVÉ ANDARY SÚ TEJ SUBSTANCIE A MY TIEŽ, KED ZJEDNOTÍŠ ÉTERIČNO A FYZIČNO.. ÉTERICKÉ ILUMINAČNÉ TELO - CEZ ZOSOBNENIE, STELESNENIE SVETLA, KTORÉ ILUMINUJE SLNKO, VŠETKO ČO ZDIEĽAŠ JE ZLATO..


HODNOTA je na ENERGII, na svetle, na vedomí, na kvalite a čistote svetla, ktoré zdieľame a na tom, že nič čo Je 3D už nepodporujeme.... práve naopak - kŕmenie, výživa, pôrody Novej Zeme sú to najdôležitejšie, všetko ostatné padá-padne-skolabuje, lebo to nemá Kódové základy Novej Zeme Majstrov Budovateľov...Link na video: Hojnosť a Rozkvet Novej Zeme-Pravý EDEN-Alchýmia-Očistené Nové Vzťahy-Čistota Svetla,ktoré Zdieľaš-Brána do Neba-Krídla-SebaHodnota:🍏🌳🔆🌈💫🕊


NOVÁ ZEM JE ZA ODMENU -

ZA VENOVANIE VIAC NEŽ VŠETKÉHO DO SVOJICH EVOLUČNÝCH PROCESOV Vedomia a Tela - Procesy Harmonizácie DNA

(vloženie viac ako všetkého do zrýchlenia si všetkého a zistení ako si to robiť hladšie a úžasnejšie),

a ZA to, že DO BYTIA V SLUŽBE si investoval všetko, prestal si kŕmiť 3D ľudstvo - starú zem, všetko a všetkých, ktorí fungujú z čiernej hladnej nedostatočnej diery, lebo by si veľmi draho za to zaplatil - cez straty, utrpenie, devastácie sa učíme najviac a láme to ego, ktoré keď dominuje,. musí byť zlomené, lebo sa nepustí kontroly, nezmäkne sa len tak, neotvorí sa len tak, lebo hlava dominuje..

Prameň nám rýchlo vysychá, Ak vkladáme energiu - čas - peniaze do podpory toho, čo je len vysávajúca diera (z tohto 3D aspekt vedomia-Človek funguje-iba nevedome konzumuje všetko a nechápe ako to ovplyvňuje jeho DNA).. stojí ťa to úplne prečistenie karmy spojenú s hojnosť a so vzťahmi (vzťahy ku všetkému-ku času, ku peniazom, jedlu, ku konzumácii ako takej, ku technológiám, ku zmenám, ku telu atď...).. Toto je úplné očisťovanie všetkých vzťahov a prenášanie všetkého do oveľa vyšších rovín - levelov, z ktorých fungujeme, tvoríme všetko, tvoríme vyššie reality, ktoré sú základy pre Vzťahy Novej Zeme.. Keď ten tvoj vzťah je hlboký, kvalitný, máš zmajstrovanú KomUNIkáciu so Sebou a KomÚNIU so Sebou ako so Všetkým (vnútorná komunita je buď vzostupá alebo zostupná) - v tebe je ÚNIA očistenej ženy-muža-dieťaťa - v tebe je Očistený Krištáľový Plazma Matrix Novej Zeme - v tvojom tele, ktoré už nie je 3D ľudské telo zuhlíkového základu aj keď tak možno ľudskými očami vyzerá, ale už nie je... Od stelesnenia 5D-6D TELA pokračujeme VEĽMI ZRÝCHLENE v úplnej premene na SVETLO CEZ SVETLO DO SVETLA, NA SVETLO - slnečné hvizdy..

Keď si v službe NOVÉMU ĽUDSTVU-ZEMI AKO CELKU, komunikuješ vyššie perspektívy, univerzálne vedomie prirodzene tým, čo zdieľaš..

SI SEBOU NATURÁLNE ORGANICKY.. AGENDY NEMÁŠ SKRYTÉ PRÁVE NAOPAK, OZREJMÍŠ ICH HNEĎ VOPRED, A ČO JE AKCEPTOVATEĽNÉ A ČO NIE, LEBO AK AKCEPTUJEŠ 3D SPRÁVANIE, NIKOMU TÝM SLUŽBU NEROBÍŠ, ALE PRÁVEŽE SA TÝM SÁM POTÁPAŠ, LEBO JE TO KARMICKÁ REALITA, KEĎ SA STRATÍŠ V ĽUDSKÝCH HRÁCH..

Keď len ZDIEĽAŠ, DÝCHAŠ, VYSIELAŠ, viac OČISTENÉ VERZIE SEBA, keď máš a žiješ už OČISTENÉ VZŤAHY KU VŠETKÉMU A KU VŠETKÝM, ČÍM VYŠŠÍ JE NÁŠ SVETELNÝ KVOCIENT, ČÍM VIAC ČISTÉHO ZDROJOVÉHO TOKU SVETLA CEZ NÁS TEČIE ZVNÚTRA VON, TÝM VÄČŠIU SILU. MOC, KAPACITY, SUPER SCHOPNOSTI MÁME - ŽIJEŠ KÓDY VZOSTÚPENÝCH MAJSTROV, GALAKTICKÝCH ŠAMANOV, KOZMICKÉHO KRISTOVHO A ANJELSKEHO VEDOMIA, ENERGETICKÝCH A ČASOVÝCH ALCHYMISTOV..

PRETO VZŤAH KU SVETELNÉMU VEDOMIU V TELE - SVETELNÉ TELO JE ZÁKLAD PRIESTORU NOVEJ ZEME VNÚTRI, KDE EDEN ZAČÍNA -- NÁŠ PÔVODNÝ SET SÚBOROV KÓDOV AVATARA JE ČISTÝ KOZMICKÝ EDEN.. TÍ, KTORÍ SA DO TOHTO NAVRÁTILI VNÚTRI, RODIA SVOJE OČISTENÉ LEN VYŠŠIE SVETELNEJŠIE SEBA-EXPRESIE - SEBA AKO BOŽSKÉ DIEŤA A DVOJPLAMEŇ PARADISIEN NOVEJ RASY.. CEZ OČISTENÉ NONSTOP PRERÁBANÉ A AKTUALIZOVANÉ TELO A JASKYŇU KREÁCIE - PRVÁ-DRUHÁ ČAKRA, KDE POČÍNAŠ DIEŤA, ŽIVÍŠ, RODÍŠ.. SEBA AKO NOVÉ DIEŤA A VŠETKÁ TVOJA TVORBA SÚ TVOJE DETI - TVOJE KÓDY.. TVOJE REALITY, PROJEKTY, VZŤAHY SÚ TVORBA TVOJICH KÓDOV (TVOJA DNA V TOM JE)...

NAJKĽÚČOVEJŠÍ JE VZŤAH KU ENERGII, KU SEBE AKO ENERGII, KU VŠETKÉMU AKO KU DÁTAM, GEOMETRII, ZVUKOM, SVETLU URČITÝCH OKTÁV - VŠETKO A VŠETCI SÚ ENERGIA, NIČ NIE JE SOLÍDNE, ANI HMOTA NIE JE, VŠETKO JE FORMOVATEĽNÉ..

SVETELNÉ TELO JE ENERGETICKÉ ÉTERICKÉ ILUMINAČNÉ -

VZŤAH

KU ENERGII AKO TAKÝ, JE ZÁKLAD ZMAJSTROVÁVANIA FYZIČNA, ČO SA UČÍ POČAS VZOSTUPU TELA... JA SOM V PLNOM ROZPAMÄTÁVANÍ SA NA PRAVÚ BOŽSKÚ ALCHÝMIU A JEJ AJ JEJ ŽITIE, KTORÁ S TOU ĽUDSKOU VERZIE ALCHÝMIE, HOJNOSTI NEMÁ NIČ SPOLOČNÉ... TVOJA SEBA-HODNOTA, TVOJ HODNOTOVÝ SYSTÉM, REBRÍČEK, TVOJE PRIORITY SÚ UPLNE NA NIEČOM INOM.. NA SVETELNOM TELE - NA SVETLE - NA DUŠI - NA LÁSKE A VÝŽIVE SVETLA NA ROZVIAZANÝCH A ZNOVU-VYBUDOVANÝCH KRÍDLACH..

REDISTRIBÚCIA VŠETKÝCH SVOJICH PROSTRIEDKOV, NÁSTROJOV, ZDROJOV, REDISTRIBÚCIA ENERGIE, KTORÁ KŔMILA STARÚ ZEM MUSÍ BYŤ PLNE ORIENTOVANÁ A INVESTOVANÁ DO AKTIVÁCIE SVOJHO SVETLA-VEDOMIA, DO UKOTVOVANIA A INTEGRÁCIE SVETELNÝCH KÓDOV NOVEJ ZEME, ČO SÚ KÓDY UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA-POZNANIA, NA ZÁKLADE ČOHO TVORÍŠ INÉ REALITY..
Presiahni Dýchanie pľúcami, dýchaj celým telom, každou bunkou - ovzdušie Novej Zeme nie je pre ľudské pľúca zvládnuteľné, lebo je to čistá Krištálová plazma Klíma (ako v kozme). Tvoje pľúca ako pľúca Zeme, tvoje telo JE TELO ZEME A HVIEZD V JEDNOM. 🌱💫 Láska a Vďačnosť ku Zemi = ku Sebe v každom momente = “si magnet na zázraky”..

BYTIE V OBJATÍ SO ZEMOU JE SUPER ZÁKLAD KU POCITU BEZPEČIA V SEBE A LEN VTEDY MÔŽEŠ OTVORIŤ SRDCE A ÚPLNE SA UVOĽNIŤ.. ❣️Buď s ňou Jedno a len choď hlbšie.. zažiješ len hlbšie úrovne Lásky s Gaiou a Gaia sú všetky hviezdy, slnká, planéty v jednej.. to plne chápeš, keď si odomkol všetky jej evolučné štádiá v sebe.. NÁRUČ ZEME - SLNKA - HVIEZD - LEN HLBŠIE PREPOJENIE, ODOVZDANIE SA SEBE - DÝCHAJ CELÝM TELOM, KAŽDOU BUNKOU DÝCHAJ VEDOME, UVOĽŇUJ TELO LEN VIAC, LEN TAK SA REGENURUJE A BUDUJE VIAC SVETLA, UVOĽŇUJ SA DO SEBA VIAC A VIAC - UVOĽŇUJ SA DO TOHO, KÝM UŽ SI A KDE UŽ A DO TOHO, ČO UŽ VŠETKO MÁŠ K DISPOZÍCII... ŽE UŽ VŠETKO A VŠETKO MÁŠ NA ÚROVNI DUŠE, A ŽE ŽIADNE OBETE NEEXISTUJÚ... DOKÁŽEME VŠETKO ODTVORIŤ A PRETVORIŤ, ALE LEN OD ÚPLNEJ NULY.. NULOVÁ ČLOVEČINA - NULA PRÍSTUPU ČLOVEKA Z HLAVY A Z STRACHOV, ČIŽE ZO ZATVORENIA SA, SO ZATVORENÉHO SRDCA-MYSLE, NULA 3D PERSPEKTÍV, NULA MENTALITY ČLOVEKA - - SLOBODA A HOJNOSŤ, LEBO SI NESTOJÍŠ V CESTE... FUNGOVANIE Z BODU - ZO STAVU 0.0 KDE VŠETKO JE - VŠETKY ODPOVEDE, INFORMÁCIE JE ZÁKLAD, BEZ TOHO SME STRATENÍ V DOMNIENKACH VLASTNEJ HLAVY...

Následujúca časť textu je o ďalších

Mojich oveľa bližších zistenia cez veľmi cenné ''lekcie - pre mňa zistenia cez moje procesy na nezaplatenie'' --

ako 3D človek som si myslela, že je to len a len o peniazoch, s ktorými som mala moju slobodu, šťastie, bezpečie, hojnosť, úplne všetko zviazané (moje najväčšie väzenie) a o láske tiež, ale to bol všetko len metálny koncept prekrútenej lásky, prekrúteného všetkého, plus človeka má úplne zvrátený systém všetkých presvedčení - predstáv, že o čom všetko je a je to úplne naopak.. Ako človek si vyberáme z ega, nič netušiac si vyberáme to, čo je kompenzácia prázdneho pohára, a výber zo strachu, zo svoje hlavy.. čiže mega dlh SEBA SEBE - Karma - ideš proti sebe, zradzuješ sa, zapredávaš sa, hra masiek, pretvárka, sebaklamy ako súčasť strachu - boja o prežitie a ako súčasť ochrany a obrany proti útoku zvonka, proti utrpeniu, bolesti, zraneniu atď - fungovanie z koreňovej čakry je fungovanie na základe nevedmoej manipulácie svojho zážitku, aby si prežil, lebo v takom nebezpečí sa cítiš vnútri, tvoje telo len prežíva, neregenuruje sa poriadne (survival mode)... Nie si prepojený s neobmedzeným systémom Voľnej Energie, si v čiernej diere tzv. falošného zdroja slnka (padnutá hviezda)..

Preto Nová Zem - Nový človek robí mega rozdiel - ukazuje ten hlavný rozdiel cez svoju prezenciu, prácu a zdieľania, že o čom to naozaj je, lebo do kedy stále existujú tí, ktorí nesú 3D matirix vo svojom tele a žijú z tej úrovne vedomia, do vtedy držia pri živote niečo, čo už umrelo a vlastne nikdy živé nebolo.. bol to nevedomý kult smrti - ilúzie života, kde každý odovzdal moc von, respektíve svojmu egu a držal sa veľmi zvrátených obmedzujúcich systémov presvedčení o všetkom, o sebe, ktoré slúžia deštrukucii a následoval veliteľa vonku - 3D človek je traumtizované bezcmocné dieťa, ktoré nikdy nedospelo, čaká na pokyny zvonka, že mu povedia čo má a nemá robiť, čaké na info zvonka že ako má žiť a aký má byť, sleduje trendy, opakuje sa po ostatných atď... Takže Nová Zem je zatiaľ polaritné OPOZITUM tej starej do určtiého bodu.. Vedomie Novej Zeme v tele ukotvené a žité je o JEDNOTE polarít, tak v podstate každího starého verzie umierajú, umierajú dualitné súboje a chronické vojny so sebou v sebe a vonku samozrejme pod povrchom, na povrchu sa to tvári inak (veľmi podprahové, ale všetko je to vidno, keď sa pozeráš cez zatvorené ľudské oči, cez otvorené srdce-myseľ)..Láska - Vedomie - Život - Organická Inteligencia je Všade - Hojnosť Lásky v Sebe keď cítiš, tak to je ono.. Jednota.. Vďačnosť je pre mňa Láska, učila som Vďačnosť za nič, aby som mohla byť vďačná za všetko... ale to NIČ JE TO VŠETKO.. Už len hojnosť prany, keď dýchaš.. Hojnosť Života - LÁSKA v NESPOČETNÝCH MNOŽSTVÁCH, FORMÁCH A PODOBÁCH..LÁSKA - HOJNOSŤ - ALCHÝMIA - LÁSKA V KAŽDEJ PODOBE A FORME, BYTIE TOU NAJVYŠŠOU MOŽNOU VEZIOU SEBA (LÁSKY V DANOM MOMENTE) JE ZÁKLAD HOJNOSTI NOVEJ ZEME - JE TO ÚPLNÝ OPAK TEJ ĽUDSKEJ VERZIE HOJNOSTI, LÁSKY A ALCHÝMIE..

Hojnosť a Alchýmia sú o najčistejšej Láske tebou pretekajúca, je to len čistejšie a mocnejšie svetlo - vedomie vo všetkom - najprv sa spojiť so svojou esenciou, čiže láskou v sebe - ty ako láska - vyplavuje sa všetko, čo ňou nie je, to je súčasť procesov na etapy... UNIVERZÁLNA LÁSKA - VĎAČNOSŤ, ale nie si rohožka pre nikoho, máš silné hranice, nezapajáš sa do ľudských hier ega, lebo tak nikomu neposlúžiš práve naopak a ty si riadnu karmu zavaríš tým.. Zrada, zapredanie svojej duše je základ 3D ľudstva, ktoré stratilo krídla a padlo do neslobody pod vládou beštie - ega - 666 - čo kľúč od väzenia tento prevrátený kód Siriusa transformovať čo je mega proces.. až keď stelesníš 6D telo si tú známku otroka prečistil, šestky si premenil na číslo Hojnosti....


Ak mi niečo nejde-nefunguje-nešlo, kde si v tom bránim ? POHRÁM SA S VŽDY NASTAVENIAMI.. Toto sú nonstop zmeny, treba sa len učiť Nové všetko od nuly..

MÔJ PRÍSTUP MI BUĎ OTVÁRA ALEBO ZATVÁRA MÔJ VSTUP.. KEĎ REAGUJE EGO, BUDE TI ODOBRANÉ VSTUP SA ZATVORÍ.. ALEBO SOTÁVA TO ZATVORENÉ, LEBO TVOJE SRDCE A MYSEĽ SÚ ZATVORENÉ.. NIE SI PLNE PRI VEDOMÍ ANI PLNE PRÍTOMNÝ V SEBE - ĽUDSKÁ HLAVA ZATVÁRA PORTÁLY DO NOVEJ ZEME - DO MAGIC WONDERLADNU..

Najprv som sa vždy pýtala seba, že či to vôbec má byť pre tebe počuteľné v daný moment, keď nie, tak nie, idem ďalej... Inak čo je 3D matrixu ťa bude postupne samo obchádzať, keď už nie si magnet na peklo, ale na zázraky, si sa odmagnetizoval, prečistil emočné náboje, VYMENIL, ZJEDNOTIL POLARITY CEZ ICH VÁMENU A VYNULOVANIE, toxíny, mentálne konštrukty - 3D systémy presvedčení o všetkom do takej miery, že si odľahčil na toľko, že tvoje telo mohlo do 5-6D vzostúpiť.. DO TVOJICH REALÍT PRICHÁDZA NIEČO INÉ.. TO, ČO JE S TEBOU AKO S NOVOU ZEMOU ZHODA... 3D STÁLE PRÍDE, ALE IBA NA CHVÍĽU, TAM TO TREBA ZMAJSTROVAŤ, UDRŽOVAŤ PRIESTOR NOVEJ ZEME MOCNEJ LÁSKY, KTORÁ NEROBÍ KOMPROMISY ALEBO UŽ VÔBEC TI NEPRÍDE, LEBO Z TOHO UŽ NEŽIJEŠ VNÚTRI..

MÔJ - NÁŠ Prístup ku Výzvam je iný.. všetko je jedna veľká Výzva a TEST... A MILUJEM TO, TEŠÍM SA Z TOHO, ŽE SA OPÄŤ ODPÁLIM DO ĎALŠÍCH ROVÍN, ŽE MI TO OPÄŤ AKCELERUJE MÔJ RAST.. Môj pristup ku všetkému, určuje môj vstup.. Začala som sa učiť žiť z iných prístupov, teda iné Portály som si otvorila - DVERE Možností, začína to Portálmi do 4-6.Dimenzie Magických relmov - Vedomie Gaii - Vedomie vyššieho Ja Gaii - hviezdny systém vedomia Sirius a Venuša, Plejády, Agartha, patria sem aj Mars, Maldek - prvá polovica kozmického Stromu Života v nás - prvých 6 Hviezdnych Brán v Tele - na-v Zemi.


VZO - VSTUP - Prístup ku postupne všetkým dimenzionálnym databankám si otvárame, kde VŠETKO JE, ukotvujeme vyššie Univerzálne Informácie - Poznatky cez seba a ich proceslovami, tak ich transmitujeme, čo číslo 1 Úloha slnečných Kristos StarSeeds - tie sú tu na špecifických misiách a len to ich plne naplní, keď naplno nastúpia “do svojej vyššej služby” - opraviť Logos a Kristos mriežku, jadro Zeme, jej univerzálne a solárne hviezdne brány vo svojom tele a vzostúpiť - všetko vynulovať - začať písať úplne Nové Akáše, čo sa už deje/udialo, len do akej miery je každý zjednotený so svojimi verziami Novej Zeme, to je najpodstatnejšie.

VSTUP VŠADE JE CEZ KAŽDÉHO VNÚTORNÚ ČISTOTU, cez jasnosť, čistotu, priezračnosť svojej projekcie. To je pre mňa to najcennejšie - moje VSTUPY DO UNIVERZÁLNEJ KNIŽNICE GODHEAD A DO VŠETKÝCH DIMENZIÍ VEDOMIA Seba ako Kozmosu.

Kozmické Kristos Anjelske Vedomie je niečo iné, než sa v 3D verzii Zeme verí, že je... Je to viac ženská energia, Vzostúpený Kristos má Základ v Božskej MAtke, Otec vychádza z nej ako sila a moc Svetla - Láska v Akcii - Kristos Dieťa - Zlaté Dieťa - každého základ nových očistených verzií Seba.. zeleno-modrá je lúč vedomia Zakladateľov - lúč MAtky, Zlatá-platinová je Lúč kristos vedomia Dieťaťa a magenta s fialovou je Otec: 13-14-15D Kozmická trinity - Univerzálna gentická knižnica - Lyranské Kráľovské Dómy - GodHead, z ktorej postupne žijeme, ale začína to ako prístup - vstup najprv len do vyšších - hlbších stavov vedomia, len tak expanduješ viac a ďalej..


Ultra Vysoké - Ultra Super Sonic Fotónove svetlo sú tie najvyššie Kozmické nebeské snové relmy, ktoré keď máme ukotvené, žijeme v úplne iných dimenziách, lebo tie žijeme celou bytosťou 13D Vedomie a plus

-- sféra GodHead - keď = zostúpila do koreňa - my sme ju stiahli cez vytiahnutie sa tam - vzostup vedomia - telo vzsotupuje cez zostup Vedomia ZDROJA do koreňa .. Cez zostup tzv. Kristos Slnka - svetla do koreňa - nastáva super alchymizácia tela a vzostup tela aj postupnú cez ÚNIU Hieros Gamos na etapy.. FUNGOVANIE AKO NOVÁ ZEM, JE FUNGOVANIE V NEBI, V NEBESKÝCH KOZMICKÝCH RELMOCH V NULE - NULA ČLOVEKA - NULA 3D IDENTÍT A NULA LIMITUJÚCICH MENTÁLNYCH KONŠTRUKTOV A 3D SYSTÉMOV PRESVEDČENÍ..

VEDOMÉ FUGNOVANIE V SNE, VEDOMÁ TVROBA A PRÁCA V SNE, VEDOMÉ fungovanie v NULE - z vymazania, tzv. vygumovania na ľudskej úrovni - nula je nula.. že nič nič nevieš a vieš všetko, máš prístup ku všetkému v danom momente, žiješ v prítomnosti a v ďalekej vyspelej budúcnosti zároveň, ale najviac a plne chápeš len cez svoje procesy.. preto nemôžeme nikomu asistovať s evolúciou, keď nemáme určité etapy za sebou, a keď fungujeme stále z limitovaného stavu vedomia...

Hojnosť - Alchýmia a Škola Polarít: Do kedy potrebuješ tmu, aby si spoznal svoje svetlo a naučil sa ho expandovať, naučil sa s ním hospodáriť a navyšovať svoj svetelný Kvocient, dovtedy budeš v tme, lebo dovtedy tú tmu potrebuješ. Dovtedy potrebuješ polaritné opozitá, dokedy sa potrebuješ učiť na základe rozdielu a dovtedy budeš dookola opakovať zemskú školu, čo už prestáva byť možnosť.

Noc je len na to, aby si uvidel a spoznal hviezdy. Keď ich integruješ, máš ich plne v sebe a rozdiel medzi dňom a nocou nie je.. To isté spánok a bdelosť, najviac pracujem, čistím, integrujem a kvantovo skáčam počas toho, čo človek spánok.. Sú Pre mňa Jedno, lebo ich vnímam bez rozdielov.. neexsitujú oddelene od seba.. všetko je SEN, akurát že od 5D už je to vedomý SEN, preto radikálne všetko meníš od základov a to nonstop.. len na nových základoch môžeš budovať, a potom nonstop rekonštruovať...

Deň je na spoznanie Slnka, Zeme (do určitého bodu).. Gaia - Slnko - Hviezdy ako JEDNO Vedomie a telo.. Z 3.D perspektív človeka (ľudskej hlavy) vidíme veľmi limitovane, vidíme oddelenia, rozdelenia, ostávame na povrchu, nevidíme ďalšie typy realít a ďalšie NEKONEČNÉ možnosti vývoja, ďalšie dimenzie, lebo sme fixovaní na len jeden, možno dva typy realít, lebo ľudská myseľ je fixovaná, uzavretá, srdce je uzavreté, preto TOK VEDOMIA-HOJNOSTI-ENERGIE-SVETLA-LÁSKY JE OBMEDZENÝ AŽ NA MINIME, PRETO SA UMIERA, STÁRNE, CHORĽAVIE... Lebo ľudská myseľ pod vládou ega je rigidná, neflexibilná, preto základ je v postupnom plnom otváraní srdca a mysle - OTVÁRANIE SA VEDOMIU - OTVÁRANIE TOKU V SEBE, čo vyplavuje nekonečné tony a tony potlačených spomienok - emócií - energie - zmrazenej životnej sily, vyplavuje to smrť z každého pôdu pre parazity.. Toto všetko aktivuje pravé videnie - holografické, videnie vo svetle - tónoch - geometrii - mega kundalini zážitok, niečo ako psychadelický zážitok, lebo naše telá produkujú veľká množstvá DMT, tzv. vidíš za ilúzie, za závoje, si prebudený v sne... Ja som naturálne High každý deň, noc, fičíš na svetle vlastnej duše ZLATY NEKTÁR DUŠE . BOHOV PRODUKUJE TVOJE TELO KEĎ VIEŠ AKO NA TO, LEBO VIEŠ, ŽE TVOJE TELO JE LEKÁREŇ A MEDICÍNKA, TY SI ŠAMAN A TZV. LEKÁR V JEDNOM... VŠETKO JE O TO BIO-CHÉMII V KRVI, V MOZGU.. LÁSKA - EXTÁZA SÚ BIO-CHEMICKÉ REAKCIE.. PRACUJEME VEDOME SO SEBOU AKO SO SVETELNÝM VEDOMÍM V TELE - V DNA.. SERATONÍN -MELATONÍN - DMT . FUNGUJEME Z GAMMA STAVOV SUPER VEDOMIE NATURÁLNE, LEBO JE TO O SPRIETOČNENEJ KUNDALINI DO 8. ČAKRY KEDY SI SA VRÁTIL DO ÚPLNEJ EXTÁZY Z BYTIA - VZOSTÚPNEÝ STAV, ALE POTOM ČISTÍŠ VŠETKO, ČO TÝM NIE JE, ČO JE TOHO OPAKOM... POTOM ČELÍŠ DUALITE A 3D NA SVOJE ČISTKY A ZMAJSTROVANIE TOHO... ZMAJSTROVANIE FYZIČNA CEZ VZOSTUP TELA - BOŽKÁ ALCHÝMIA SA VTEDY UČÍ CEZ BOŽSKÚ HARMÓNIU V SEBE.. Vidíme-čítame cez si SRDCE-ŠIŠINKU, a postupne celým telom a poľom, ale je to postupné – kozmické oko alebo oko Boha. Tak len začínaš naozaj vidieť, lebo ľudskými očami vidíme len dualitu a 3-D Matrix.. to je pointa stratenia sa v ilúziách nejakej hmoty a fyzična, keď to všetko je len vibračno-frekvenčná záležitosť.


Cenné zistenie -- Nedostávame to, čo chceme na ľudskej ego úrovni, ale to čo potrebujeme v danom momente.. A keď si nevážiš, lebo nedokážeš rozoznať a prijať dar a opätovať to, tak ti je odobrané a ideš “do kolien, lebo si vyberáš lámanie ega tvrdšími spôsobm, aby si sa otvoril”.. Tie najtvrdšie lekcie sú tie, že si zapamätáš, že tvoje ego už nemôže byť v moci, chcieť kontrolovať, vyžadovať niečo, čo TY MÁŠ BYŤ PRE SEBA, a že sa na všetko vždy treba pozrieť inak a z mnohých uhlov pohľadu (diamantové vedomie)… Prázdne ľudské slová tvoria karmické reality, lebo je to klamanie samého seba.. je cítiť, či sú slová prázdne alebo nie... Za slovami je projekcia vedomia, z ktorého daný jednotlivec funguje a typ matrixu, ktorý žije.. Matrix Novej Zeme je Očistený Kristos Krištáľ Plazma Slnečný Matrix. Bol Vytvorený našimi prevažne Lyransko-Siriusovskými Líniami - Budovatelia Zemskej Krištáľovek mriežky a Andromedánsky Kristos Strážci Krištáľového srdca - jadra Andromedy, kde Nová Zeme je - nie je to fyzciká lokalita vonku, je to cesta do Hĺbín KOZMU V SEBE, keď zjednotíš Mikrokozmos a Makrokozmos, začínaš chápať o čom vzostup a Nová Zem je..


Vzostúpené Matrixy Anrodomédy sú Základ Matrixu Novej Zeme a AURORA Matrix Andromedánskych Siedmych Nebies je hosťovský tranzitný Dúhový Matrix do vzostúpenej Novej Zeme.. Všetko je to prepis DNA, očista a transkonfigurácia krištáľov v tele.. Tak transmituješ Svetelné Kódy - číselné súradnice vedomia a tela Novej Zeme, tak ju tvoríš, vidíš, zažťívaš a môžeš spolutvoriť s ostatnými, ktorí sa Domov navrátili tiež.. je to TERAZ. My sme dávno presiahli dobu a obmedzenie času a priestoru... My už žijeme to, čo je pre 3D človeka budúcnosť a každý sa môže pridať, kto Ukotvil Vedomie Novej zeme a žije ho celou Bytosťou... Je to veľmi organické, nenútené, všetko Božsky načasované..


HOJNOSŤ A PODPORNÝ SYSTÉM NOVEJ ZEME - ďalšie super Kľúče - Dvere Ku hojnosti otváraš, keď s ochotný zdieľať, ale nie ako 3D človek.... z čistoty Univerzálneho Srdca to je...

Ako už spomínané - súvisí to s dualitnou školou - hra polarít - Do Kedy Potrebuješ dualitu a polaritné zážitky, aby si integroval, prečistil čo mal, aby si zistil rozdiel medzi starou a novou Zemou, aby si sa naozaj naučil ako všetko funguje, aby si nemusel učivo stále opakovať dookola, a dokedy potrebuješ strácať, tak dovtedy budeš budeš čeliť silnej dualite, ide sa do extremizácie, lebo to všetko Vrcholí.. Sme vo veľkolepom finálne...

Každý musí naučiť zdieľať zo zjednoteného stavu vedomia v sebe, keď si Na príjme...prepojený so SEBOU ako SO ZDROJOM Všetkého.. aký je tvoj energetický príjem ? Taký bude tvoj výdaj, len ty si to vieš limitovať, zatvoriť, znemožniť – zdieľame z veľmi čistého miesta v sebe, žiadne nitky neslobody, ukazujeme, kde si kto zväzuje krídla, a že nemusí.. Z naplneného pohára - preplneného pohára vnútri zdieľame - preplnenosť SEBOU ako Svetlom - svojou Esenciou - Zlatým božským nektárom Duše (alchýmia na zlato) - PRÍJEM NAJPRV - nezdielaš z nedostatku a kvôli tomu, že si kompenzuješ tým niečo, nejakú potrebnosť, popularitu, dôležitosť atď.... Aký máš energeticky - svetelný Príjem - sebaprijatie - robíš / zdielaš / tvoríš / robíš rozhodnutia v každom momente z toho, že iba SI - zmajstrovanie Bytie najprv (božsky žensky princíp), potom to uvádzaš do Akcie a zažívaš na to Božskú Reakciu - Dharma Vynulováva Karmu - Pravý Eden je náš originálny Kóding Kristos Diamantového Slnka - Avatara - Ríšiho..
Musela som energeticky, kde patria aj financie podporovať tých, ktorí naozaj robia rozdiel, rezonujem s nimi, a mala som z toho veľké benefity (s väčšinou z nich som v komUNIte, kde tvoríme iné siete, iné základy pre nové systémy, iné očistené vzťahy - svetelné rodiny hviezd). Peniaze-energiu-čas-pozornosť som zo starej zeme zobrala a vložila do Novej - redistribúcia Zdrojov, prostriedkov, môjho Fokusu.. Zmajstrovanie sústredenia energie v sebe a jej hýbanie tým smerom, čo si praješ vytvoriť - zažiť.. na budovanie svetelného telsa potrebujeme mega veľa energie v sebe sústreďovať bez rozptýlení.. Schopnosť sústrediť sa je naša superschopnosť, lebo 3D človek je stratený v rozptýleniach svojej ego mysle, preto meditačný tréning bol - je u mňa priorita..


Naučila som sa opäť fungovať v synchronizácii z frekvenciami Novej Zeme, ktoré túnujú moje svetelné telo a určujú všetko, doručujú nové súbory kódov na ukotvovanie, integráciu, a ich aplikáciu do praxe.. Človek ide proti nim, nepočuje ich alebo ich nedokáže načítavať, že čo zdieľajú, lebo napojený na lunárnej frekvencie ega.. Preto štople od uší na niekoľko rokov a ideš... vnútro sa učíš počúvať... tempo a rytmus Novej Zeme sú iné, na ne sa prispôsobujeme -- Úplne iné fungovanie..

Fungujeme z Oboch princípov Ženy Muža v Jednom ako jedno, Božské Dúhové dieťa sa hrá a tvorí - náš briliatný svetelný génius ako SEMIENKO NOVEJ ZEME, KTORÉ MUSÍ ROZKVITNÚŤ.. Rodíme si vlastný Očistený Dúhový RAjskáý Dvojplameň tiež na etapy.


Božská, čiže očistená MAtka a Božský Otec, čiže očistený muž vnútri tvoria očistené božské dieťa -- SvätáTrojica, Rodina - to je tvoja prvotná Vzostupná KomUNITA vnútri a tá vonku ju len bude odrážať.. ľudské typy vzťahov a rodín odrážajú padnutú verziu komunít, a padnutý raj, tzv. falošný raj (ega) - kráľovstvo tyranov.. Nová Zem je pravé Božské Krištáľové Nebeské kráľovstvo, ktoré nie je viditeľné, ani pochopiteľné z 3D perspektív vôbec.. Každý to má možnosť ukotvovať, práveže inej možnosti ani nie je, levo nič iné neostane stáť, iba to, čo je základ pravého Edenu.


Ďalšie zistenia cez moje procesy:

Dokedy potrebuješ trpieť, tak dovtedy budeš, a ten paradox je v tom, že ego nechce trpieť, rezistencia voči bolesti a cíteniu ako takom a nechápe, ako si to všetko spôsobuje, nechápe ako si všetko tvorí.. Že bytie v ľudskej hlave je príčina odpojenia sa od zvyšku... Čiže človek sa dlho potrebuje učiť na základe devastácií, šokujúcich strát, zintenzívnení utrpenia.. Aby zistil ako si to spôsobuje a že nemusí..

Tým že nebeské kódy sú silnejšie, tak sa zosilňuje peklo, lebo sa musí úplne vyplaviť, precítiť, plne prežiť, lebo dovtedy nie sme schopní ukotviť a integrovať kódy Neba na Zemi, čo je Nová Zem - si to ty ako vzostúpený majster - ''nanebovzatý majster''..
Najväčšia hodnota “cena” JE PRE MŇA NA UNIVERSAL Life Force flowing through me = Univerzálna životná Energia - Sila - Vedomie - Láska - Tok Života - Slnko - Svetlo Všetko v Jednom to je..

To je tá skutočná Moc, ktorú tzv. ''ego strana'', ktorá je na vrchole pyramídy, vládne v 3D Zemi nechce, aby ľudstvo v sebe našlo, najviac sa jej totižto bojí... Svetlo je pre každého ego tá najväčšia hrozba, preto sa tak bráni tomu, aj keď po tom tak túži, toľko hier - šarád - mylných skreslených informácií okolo toho je...


HOJNOSŤ A DOVOLENIE SI - všetko je portáloch - Všetko je o dovolení si otvárať DVERE MOŽNOSTÍ, ale preto treba niečo urobiť, tvoje činy a akcie sú podstatné, nestačí si to myslieť..

Ako to rozoznáš, prijmes a využiješ - uplatníš to.. je to práca s portálmi, s mostami, s rôznymi čakrovými systémami , s kódmi, s frekvenciami, a ultimátne to je o uplatňovaní vedomia Seba ako Zdroja v praxi - Brána do Neba - RESET - PRECHOD NULOU NEUSTÁLE - Maturita hviezdnych semienok v praxi..


To len tak ako metafora na ďalšie mesiace, roky: Ukazuje sa, ukáže sa, Kto to hral, myslel si - stratil sa v domnienkach a v skreslených informáciách, kto si nerobil domáce úlohy..

“Vedomie a vedomí ľudia, transformácia” - je to najvac ľudmi nepochopené - Kým naozaj sú, a nie kým si myslia, že sú.. Je rozdiel medzi myslením si a medzi tým, že VIEŠ Celým telom...

To je iný typ vedenia a poznania Seba, čo je základ poznania všetkého - Poznanie Seba.

Rozmýšľanie sa necháva v starej Zemi..

Tie najväčšie chytáky a pasce - keď vieš Rozoznať rozdiel medzi organickými a neorganickými kódmi Vedomia, alebo Stvoriteľa.. Jedno je Kristos, jedno anti-kristos (3D identita-entita-3D človek-ego).. Najväčší test je každého Korunovácia na prekonanie tých najväčších slabostí v sebe, ktoré začínajú v koreni..


TVOJ PRÍSTUP URČUJE VŠETKO - TVOJ VSTUP A PORTÁLY MOŽNOSTÍ!

Z čím vyššej úrovne vedomia fungujeme, len z väčšej hĺbky prepojenia vnútri so Zdrojom, vesmírom, svetelným telom (všetko jedno a to isté), tým na vyšších frekvencia vibrujeme, čiže máme oveľa väčšie prístupy do ďalších dimenzié, až postupne do úplne všetkých dimenzií a na tom je tiež založená hojnosť - na žití totality seba, na žití svojej Multidimenzionálnosti, že si všetko a všetkým zároveň, že si prepojený, si naplnený, si preplnený, plnohodnosť nezávisí od ničoho zvonka, si v tej najvyššej službe Vedomiu - Novému ľudstvu ako celku - Spĺňaš si – napĺňaš si tie najvyššie úlohy a role, a z toho pramení to najväčšie naplnenie.

Vyššie Dimenzie vedomia a bytia sú len väčšie úrovne čistoty, slobody, lásky, hojnosti - Hojnosť Dúhových mostov, čo je prirodzené späté s organickou Super Alchýmiou – sú to hlbšie úrovne jednoty a únie so sebou v sebe – všetky tvoje aspekty Vedomia sú očistené a všetky tvoje časti sú navrátené opäť domov - celistvosť – už nemáš žiadne tiene – všetko je osvetlené – všetko je jasné, neexistujú pre teba žiadne tajomstvá ani mystéria, lebo neexistuješ zo žiadnych závojov a obmedzení na vedomí, obmedzení na svojej hojnosti, čo je v podstate komplet celé Vedomie Seba ako všetkých bytosti v jednej – ty ako Zdroj všetkého vedomia.. nie je o čom, žiješ to..
HOJNOSŤ A OTVORENÝ TOK Univerzálneho Srdca - Vedomia Prameniaci s Univerzálnej Sily - Moci - Slnečného Jadra v Sebe, prameniaci z tzv. svojej pravej identity NEKONEČNEJ ZDROJOVEJ (BOŽSKEJ) ESENCIE - SI ČISTÉ VEDOMIE VŠETKÉHO..NAJVIAC SOM SA NAUČILA cez to, že

Kde som si nevážila, bola mi odobrané.

Je to ultimátna škola Univerzálnej lásky (vyššej lásky, pochopenia, vďačnosti) - hlbokej úcty - rešpektu v Akcii a škola vyššieho pochopenia bez akceptácie 3D ako reality, lebo to je kráľovstvo tyranov a obetí, to je opak poslúženia, práveže je to riadna karma.. na to zmajstrovávame dualitu..


Nedostávala som to, čo moje ego chcelo, ale to, čo som potrebovala, a to som nevedela rozoznať - tie DARY, čiže ani prijať, čiže môj výdaj - zdieľanie - zdieľame cez prednú stranu srdca bolo znečistné, nebola som na príjme - príjem som si obmedzovla zo zadnej strany srdca, kde sa budujú krídla.. Tak som pochopila, že ako človek stratil krídla, čo je padnutý anjel a rebelent voči vlastnému svetlu, ktorý nič netuší a obmeduje sám na 3.Dimenziu (pekla)...

Kde je závislosť a väzenie, staré presvedčenia a strachy, to nezmizne samo od seba.. práveže sa to bude len zosilňovať.. s čím sa bojuje, pred čím sa uniká, tak to sa nedá predsa transmutovať.. to začína PRÍJMOM... SEBAPRIJATÍM...
Dúhové frekvencie nesú v sebe toľko hojnostiBudovanie Super Hojnosti Novej Zeme sa odvíja od toho, do akej miery si TY podporný systém Novej Zeme, čo začína byť Podporou svojmu svetelnému vedomiu a telu, do takej miery ťa tvoje vlastné svetlo-vesmír podporí.. Je tu pre teba, ale keď máš iné priority a hodnoty, povinnosti, nie si ochotný sa učiť úplne odznova všetko, nedovolíš si skolabovať svoj ľudský život a telo v etapách, tak to je to je tvoje Nie.. Lebo Vesmír ťa nonstop overuje - naozaj hovoríš ÁNO svojmu svetlu a svojej novej existencii ? Tak to dokáž... slová nestačia..

Systémy Novej zeme sú o niečom inom, v prvom rade, si každý tvorí tie svoje vlastné, začína to novým systémom fungovania ako SVETELNÁ BYTosť.


Podporný Systém Novej Zeme stojí na tvojej podpore Univerzálneho Svetelného Vedomia - Tela svojho - nášho - si v službe Vedomiu Kozmického Kristos Slnečného Anjelského Nového Ľudstva ako CELKU svojou prítomnosťou a tvorbou ako takou:Podpora Novej Zeme stojí na tvojej Podpore vedomia a tela Novej Zeme v Sebe - v Tebe ako v Nás a v podpore tých, ktorí robia rozdiel-žijú Zmenu svojim príkladom a “neobávajú sa zdieľať”, neváhajú vložiť všetko a oveľa viac do podpory Aktivácií Srdca-Vedomia nás všetkých.. Začína to zdieľaním úplnej jednoduchosti seba a čom sa naučila, zistila z vyššej perspektívy. Avšak je rozdiel, keď zdieľa ľudské ego s nasadenou maskou, že Som Sebou a pritom je to nejaká hra na niečo, na niekoho - nejaká kompenzácia je za tým, únik od seba... Je to veľký rozdiel, keď zdieľame ako 3D človek a keď zďieľame ako to, kým naozaj sme (vyššie Ja zdieľame veľmi prirodzene cez plne otvorené srdce-myseľ).. Naučila som sa bez váhania veľmi štedro oplatiť / odmeniť tých a to, vďaka čomu benefituje / benefitoval môj vlastný vývoj / evolúcia vedomia a svetelného tela, lebo to je môj vesmír-Ja zdieľajúci presne to, čo potrebujem v daný moment namiesto považovania to za samozrejmosť, alebo považovania čohokoľvek za automatické, a namiesto hľadania “závad a kritiky” na niekoho tvorbe, v ktorej je celý vložený naplno, alebo “len tak prijímania-brania” cenných kľúčov / kódov bez akejkoľvek reciprocity.

Tak si zabuchávame dvere / bránu do MOŽNOSTÍ ŽITIA ZNÁSOBOVANIA HOJNOSTI, ktorou SME VO SVOJEJ PODSTATE a udržujeme sa v nižších realitách, ku ktorým sa viažeme, keď žijeme “z hlavy ako obmedzený človek z iluzórnych nedostatkov” po všetkých stránkach (zatvorené srdce), ktorý nedokáže UVIDIEŤ CELÝ OBRAZ a pochopiť - Seeing the bigger picture, čiže žije zo zatvorených PRÍSTUPOV KU VŠETKÉMU, čo je každého BUDÚCNOSŤ TERAZ - toto je Investícia do Vedomia, do toho, čo JEDINÉ nepadne, je tvoja investícia do budúcnosti teraz, a keď sa to nechápe, tak sa to pochopí tak, že ti bude šokujúco odobrané v akejkoľvek forme.. Tak som sa učila do kedy som ešte potrebovala trpieť a strácať, cet šokujúce stopky a preplesky, lebo moje ego bol tvrdý oriešok, takže muselo byť najprv veľmi lámané než som zistila ako to naozaj funguje a nie, ako som si myslela, že to funguje..

Ty ako VEDOMIE A TELO VZOSTÚPENÉHO človeka, ktorý sa úplne presiahol a Navrátil do fungovania toho, kým naozaj JE - jediná investícia, ktorá sa vypláca.. Keď fungujeme ako Nová Zem, žijeme z prebytku - pretekajúci pohár - do tohto “sa musí” dostať/uvoľniť/vrátiť zmajstrovať to v sebe každý, lebo len tak sa dávame dokopy ako Kolektívy Inej / Vzostúpenej Verzie Zeme spolu So všetkými svojimi prostriedkami, darmi, zručnosťami, nástrojmi, ZDROJMI, ktoré máme k dispozícii počínajúc naj hodnotou v TEBE AKO V ZDROJOVEJ SVETELNEJ ESENCII - Božský Tok. Keď si každý presiahne ultimátne nedostatky a strachy / bariéry Na vlastnej hojnosti, čo je pre človeka to najťažšie lebo sam je ťažký plný toho, čo je opakom lásky, ktorá je ĽAHKÁ JEDNODUCHÁ PRIAMA JASNÁ A Z BYTIA LÁSKOU ROBÍME TO, čo nie je “pre 3D človeka”, to nie je naša “pravá identita”, a ten to nedokáže pochopiť / počuť / prijať / nevidí v tom hodnotu, ale je to PRE SVETELNÚ GALAKTICKÚ KRISTOVU SLNEČNÚ HVIEZDNU PLAZMA BYTOSŤ V NÁS (Naša esencia/duša/duch). VĎAČNOSŤ = LÁSKA V AKCII SA POČÍTA.. ako svetelná bytosť, ktorá všetkým už je, má úplne iné perspektívy na všetko.. Čo ťa podporuje v aktiváciach skutočnej pamäte na seba = aktivácie vedomia / svetelnej DNA je vždy NA NEZAPLATENIE a teoreticky to začína už len tým, že máš možnosť dýchať a žiť - opätovanie DAROV GAII / Kozmu vonku = vnútri.

Je to o rozoznaní toho, že energická mega podpora tu je, že VŠETKO Je k dispozícii, ale či ty si k dispozícii na úrovni svetelnej Bytosti, alebo úraduje tvoj 3D aspekt vedomia ??


Investícia svojej všetkej energe a všetkým, čo máš - máš Seba ako energiu / vedomie / dušu, seba ako ZDROJ -- Volá sa to aktivácia Vyšších Realít Novej Zeme, volá sa to čistenie karmy najmä spojenej s hojnosťou a tvoja investícia do budúcnosti - nič iné Ako Nová Zem neostáva stáť, svietiť, fungovať a PROSPEROVAŤ ORGANICKY. “Strácanie, pády, stopky a vysychanie prameňa” nastáva, keď sa potrebujeme natvrdo naučiť - pochopiť, že viedol človek v nás (3D ľudský aspekt vedomia/ego) zo strachov, limitov, nedostatkov, a to už nie je možné v týchto frekvenciách aspoň nie na dlho..

Nedostávam viacej než vkladám, ale musí to byť z plného pohára, z jednoty vnútri a z čistého miesta vo mne, čo je proces sa z toho naučiť fungovať, ale je to naše naturálne fungovanie, vďaka ktorému TVORÍME ORGANICKÚ RAJSKÚ ŠŤAVNATÚ ZÁHRADU. Ako človek sme boli zvyknutí na úplne iné, preto je to proces sa preprogramovať - prenastaviť a presiahnuť Mentalitu obmedzeného vedomia - energie.. Rozoznanie - PRIJATIE S VĎAČNOSŤOU DARU VO VŠETKOM počínajúc Sebou A OPÄTOVANIE ENERGETICKEJ PODPORY, ktorá je vždy k dispozícii, ak je tvoje srdce otvorené a nebojíš sa TY byť tou podporou PRE SEBA - tvorba posvätného priestoru v sebe, len tak tu môžeš byť pre nás z čistého miesta v sebe ako Vyššie Ja (zjednotené Ja-My). TOK ZVNÚTRA VON je niečo, čo ako 3D človek nemáme, odpojili sme sa od Seba úplne je to niečo, čo ego vníma ako hrozbu preto sa chráni od preniknutia hlbko tam, kde treba posvietiť na skryté rany.. Ako človek sa fungovalo-funguje zo strachu, z kontrakcie, z neuvoľnenia, z vnímania hrozby vonku.. pripravenosť na hrozbu vonku, na atak, na únik, nie si otvorený tak sebe, sám si brániš, lebo ego musí byť v kontrole a strážiť si svoju moc, je to ochranný obranný mechanizmus voči vlastnému svetu, čo je MEGA Proces toto prečistiť z tela na etapy...
Trénovať si byť oveľa viac prítomný v sebe a naozaj vidieť z iných perspektív pred tým než niečo vykonáš, čiže BYŤ si vedomý a prítomný v každom momente -

Čo kŕmiš - živíš svojou ENERGIOU - POZORNOSŤOU ? Akú mentalitu ? Akú verziu ľudstva / Zeme? Čo ty komunikuješ svojou energiou ? To aktivuješ a žneš, to žiješ.. PROJEKTUJEŠ Z PLNEJ EXPANZIE PLNEJ OTVORENOSTI SVOJHO ZLATÉHO BOŽSKÉHO TOKU ZVNÚTRA VON, alebo ťaháš zvonka dovnútra? Podporuješ tých, čo robia rozdiel a predstavujú ZÁKLADY NOVÉHO ĽUDSTVA VZOSTÚPENÉHO VEDOMIA ? Podporuješ svoje telo - BUDUJEŠ SVOJE SVETELNÉ TELO? Ukotvuješ kódy novej Zeme, nežiješ už 3D spôsobmi života, nežiješ zo žiadnej separácie, limitov a nedostatkov, alebo si stojíš v ceste? Ak kŕmiš 3D, potápaš sám seba.. ak kŕmiš čo sa javí ako Nová Zem, ale základy to má 3D, potápaš sa, je to stále tá istá čierna diera.

Naproti tomu, ak posielaš peniaze ako prostriedok na robenie rozdielu a kŕmenie realít Novej Zeme, mega to s tebou pracuje a pozdvihuje ťa to - podporuje ťa to okamžite.. je to všetko o tom, ako si vážiš ŽE MÁŠ VŠETKO ČO POTREBUJEŠ A INVESTUJEŠ TO DO NOVÉHO NIE DO STARÉHO A TO ŤA PODPORUJE, “budeš mať vždy dosť”.. ak sa zdráhaš, sám si dvere zatváraš..mnohí musia všetko stratiť, aby sa naučili.. koniec koncov NULA JE NULA,

A NULA JE TO VŠETKO, KTO SME, KDE VŠETKO JE, odtiaľ fungujeme.. MY SME TÍ ČO MATERIALIZUJÚ VŠETKO NA ZÁKLADE SVOJHO FREKVENČNO - VIBRAČNÉHO NALADENIA.END Game - finálna hra a tie najväčšie výzvy, testy - Pokračujúce HLAVNÉ Výzvy a testy - toto sú tie Finálne najväčšie testy + všetko nás vždy učí len väčšej pokore, vďačnosti a pochopeniu inak, vážiť si svoj čas-energiu-SEBA ako energiu, a prestať mrhať cennou energiou / časom na to, čo v hĺbke cítiš / vieš, že je kŕmenie prázdnej čiernej diery bez dna vasávajúca životnú silu. “Túto dieru'' - tok zvonka dovnútra je nevyhnutné Stopnúť a spojazdniť tok pravého Zdroja Zvnútra Von. Ten stojí na každého spojení so Sebou ako so Zdrojom, kde všetko Je.. stav/pocit, kde ti nič nechýba.. môžeš chýbať len Ty Sebe - karma je dlh Seba Sebe..

Čo sa separácie týka -- toto je opäť len vysvetlenie, porovnanie, moje zistenia, nie je to súdenie, alebo hodnotenie -- Svoj život nerozdeľujeme už na žiadny pracovný, osobný, dovolenkový a rodinný.. všetko je v jednom. Nežijeme 3D ľudské typy životov, prirozene to odpadlo, nemalo to žiadny význam ani zmysel, nulová rezoznacia s tým, prestali sme si kompenzovať svoje nedostaky.. Tvoríme všetko z inej úrovne vedomia, preto sa úplne všetko zmenilo a stále mení.. hviezdne svetelné Bytosti nemajú o to záujem, sú tu na niečo iné.. Ako 3D človek som dosiahla môj tzv. rozprávkový americký sen falošnej rajskej záhrady - tzv. šťastný život navonok, pod povrchom mizéria, ktorý som musela sama skolabovať, začal aj tak padať, lebo to bola klietka a ilúzia môjho ega, nie pravá rajská záhrada.. bolo to vybudované na potláčaní môjho svetla..


Ako Nová Zem, Nežijeme zo separácie času ani peňazí. Úplne VŠETKO JE VLOŽENÉ DO NOVEJ ZEME - naše telá sú priestor Novej Zeme. Všetko je to tá najvyššia služba, nemáme obmedzenia a rozdelenia ako “človek”.. Funguješ z presahu Rozdelení / separácie… funguješ z jednoty vedomia.. Tvoje svetelné telo, seba-starostlivosť je číslo jedna inak nie si v službe nikomu, iba Starej zemi / mentalite.


Ako som už spomínala dôležitosť Prístupu a Vstupu - - VzoVSTUP --

Žijeme z iného PRÍSTUPU KU ŽIVOTU A Z INÉHO VSTUPU KU VŠETKÝM INFORMÁCIÁM - úplne iné reality tvoríme… PRÍSTUP PLNEJ Otvorenosti, vďačnosti za všetko - za nič - v AKCII - tvoja life force - Životná Sila je to najcennejšie čo máš ! Učíš sa Seba odznova a hospodáriť s energiou, nie s ňou mrhať.. začína To zmajstrovaním svojej pozornosti – sústredením sa naplno do vnútra. Meditačný stav Nula je stav, z ktorého fungujeme - postupne sa to trénuje.. Trénujeme fungovanie z bodu nula – z bodu kreácie, kde všetko Je – z bodu majstra Stvoriteľa. Augustová pasáž Leviej jej brány bola o oslave tvojej Galaktičnosti a svojich pra-koreňov v Lýre, Siriuse a v ANdromede - originálne Kristos Stvoriteľské rasy – zakladatelia Strážci a správci univerzálnych hviezdnych a solárnych brán vedomia. A do tohto sa na vraciame ako nové ľudstvo fungujúce z oveľa vyšších stavov vedomia, čiže z oveľa hlbšieho prepojenia sa so sebou ako so zdrojom všetkého a z oveľa hlbšieho prepojenia sa medzi nami. Solárne vedomie premieňa lunárne vedomie a telo na čisté svetlo, ako Nový človek postupne funguješ opäť zo zjednoteného vedomia slnka.. RA.. Čo sú slovami neopísateľné procesy vzostupu vedomia a tela na Galaktickej - Kozmickej úrovni (plazma) a na úrovni posvätnej, čiže na úrovni duše, na úrovni Kristovho vedomia (Kristos vzostup) a na úrovni Božského vedomia (Zdroj), ale všetko sa to prelína a spája na koniec v JEDEN VzoVstup.. To znamená, že si opustil úplne všetko čo je Ľudské-obmedzené, pretože v tom nenachádzaš žiadne naplnenie a nevidíš tom absolútne žiadny význam, ani zmysel.. “je to pre žena mŕtve”.. ty si umrel ako 3D - 4D človek, čiže doslova žiješ ako duch, si všetko a všetkým a nie si nič a nikto zároveň. Je to Maximálna sloboda a len vyššie úrovne lásky, hojnosti, blaženosti, RAdosti ktoré zažívaš, lebo sú to vyššie úrovne čistoty, Hlbšia Hĺbka - “to vyššie” sa odvíja od toho z akej hĺbky prepojenia sa so sebou ako so zdrojom slnka vedomia všetkého funguješ..  Sme HUmanitariani - HU - Harmocké Univerzum - HUmanUNItariani - to je nás originální Kristos SolAR Avatar Kóding 12D tela,

ale bez lipnutí, zachraňovaní, bez zviazanosti - naše krídla sme si rozviazali a 3D okovy rozpustili vlastným ohňom, lebo súbory kódingov 6-12D tela sú humanitárne súbory kódov Vedomia a tela, si vo vyššej službe, ale úplne inej verzii Ľudstva, si v službe VEDOMIU, nie nevedomiu (ego je nevedomie) a sme tomu plne oddaní, viac ako plne investovaní sme do toho na všetkých úrovniach. Takto funguje “každý nový Človek” - nikto nie je viac investovaný alebo menej.. každý na tom musí byť rovnako… samozrejme dovtedy sú extrémy vidno, do kedy stále 3D mentalita existuje a je podporovaná väčšinou.. tá väčšina sa nič netušiac oberá o Vzostupenú verziu Zeme…Záver článku je z predchádzajúceho článku ku Galaktickým šamanom, ale patrí to tiež sem, lebo POZNANIE, POZNATKY, ČISTÉ INFORMÁCIE - VEDOMIE - SVETLO - SVETELNÁ INTELIGENCIA JE PRE MŇA HOJNOSŤ, JE TO PRE MŇA TO NAJPODSTATNEJŠIE NA ČO SA NEDÁ DAŤ ŽIADNA CENOVKA, JE TO NA NEZAPLATENIE, JE TO MOC, nie si manipulovateľný, ovplyvniteľný, nie si na pospas už nikomu a ničomu.. Vedomie je

UNIVETRZÁLNA LÁSKA, ČISTÝ MIER, Svetelný ZDROJ Vedomia všetkého:


Kľúčové super kódy AKCELERÁCIE Vývoja - zvukovo-svetelných-prekódovávacích Prepisov svojej DNA cez svetlo:

- Čím viac čistých informácií zdielaš cez seba, čím viac si ochotný zdieľať, ale nie “svoju človečinu, svoju dôležitosť, masky, fasády”, ale NAOZAJ SEBA A TO, čo v tebe Je, ČÍM VIAC SI OCHOTNÝ ZDIEĽAŤ SVOJE PRÍSTUPY A VSTUPY KU VYŠŠIEMU = UNIVERZÁLNEMU VEDOMIU/ poznatkov, tým viac to tečie, tým viac len akceleruješ svoje procesy DNA prepisov, lebo tým viac svetla & kódov v sebe aktivuješ.. Cez svoju sprístupnenosť a otvorenosť, cez seba ako kanál, ktorým to tečie ako rieka, ktorú už nezastavíš.. to sú nekonečné vysielania, inšpirácie tvoriť.. čím viacej sme vložení do svojej tvorby ako čistá kozmická Bytosť Svetla, tým viacej to organicky rastie, lebo sadíme Očistené Kódy Stvoriteľa / “Boha” ~ tvoríme pravú šťavnatú RAjskú záhradu nielen na povrchu, ale aj pod povrchom.. Tvoj prístup určije tvoje zážitky, vzostup je VSTUP do vyšších relmov Seba, ktoré su super magické plné hojnosti.. to, čo zdieľaš, ťa buď podporuje alebo potápa.. čo zdieľaš z čistoty srdca, to má najväčšiu hodnotu a Je toho len viac… Čím je náš svetelný kvocient vyšší, čím je naše telo čistejšie a Krištálovejšie, “plazmovejšie” a priezračnejšie, tým viacej svetla a kódov sme schopní cez seba procesovovať, a teda Transmitovať - sme žijúce transmisie Super Vedomia a samotné živé prenosy – vysielania kódov svetelného univerzálneho vedomia – tela novej Zeme, “a to je na nezaplatenie”… nezdielame už neorganické kódy človeka, ktoré nie sú reálne znalosti, poznatky ale je to niečo naučené naspamäť z kníh / videií / textov atď.. Naše skutočné vedenie a poznanie je založené na hlbokom vnútornom prepojení sa so vstupmi a prístupmi do vyšších úrovni vedomia, kde všetky tie data banky informácií a takzvanej pravekej múdrosti sú, a to zdieľame celou svojou bytosťou – zdieľame prezenciu Stvoriteľa cez seba veľmi prirodzene a organicky, nie je to nič, O čo sa musíme snažiť práveže naopak, úplne sa do seba a do toho kým už sme uvoľníme, musíme úplne uvoľniť svoje svaly, aby sme sa pustili úchopu o 3D Matrix v našom tele doslova, preto čím viacej sú naše svaly uvoľnenejšie, čiže fungujeme z uvoľnenia sa v sebe do toho, kým už sme, a kde už sme; tým menej sme viazaní ku 3D zemi ako takej, tým viacej sa môžeme prepájať s čistým posvätným Kristos Plazma Matrixom a štruktúrou Novej Zeme vo svojom tele, vo svojich kostiach, vo svojich svaloch vo svojej DNA.. “preto magnézium je môj dlhodobý spoločník na tejto ceste”.. Čím viacej si vyberáš Seba, ako svetlo / ako svetelné vedomie “v tele”, čím viacej podporuješ svetlo, čím menej funguješ “ z ľudskej hlavy”, tým viac buduješ svoju MerKAbu - základ vzostupu. *človek si mnoho krát myslí, že si vyberá seba, že podporuje Novú Zem, ale je to “jeho ego transmisia”.. toto je kľúčové rozoznať - aký typ transmisií ladíš / počúvaš / tlmočíš ? Tie vyššie transmisie majú úplne iné tóny, farbu, vôňu, iný pocit to je, iná energia..veľmi výživná a Aktivujúca, čo spúšťa ešte rýchlejší DNA prepis, ktorý so človek ani len neuvedomuje hodnotu / “cenu” toho..Pre-Krásne rozpomínanie sa a zužitkovanie energie na to, čo ťa - nás podporuje ako Nového ľudstva vyššieho vedomia ako Celok..

S úctou

M994 views

Comments


bottom of page