top of page

SolARizácia-Krištalizácia Tela,Zem Ako SolAR Hviezda,Lyra Avatar Matrix,Tok SuperHojnosti-Alchýmia

Updated: Aug 29, 2023

Silnejšia a Rýchlešia SolARizácia-Krištalizácia-KristAAlizácia Tela, Prerábky Tela, Toto je evolúcia teba ako KristAAlu, ktorý je transmiter, procesor a kontajner energie - kódov vedomia Galaktickej Novej Zeme, Nová Zem Ako SolAR Hviezda, Lyra Avatar Matrix, Tok SuperHojnosti-Alchýmia, Peniaze a Vzostup a oveľa viac:
TerraNový Kódy v silnejších Frekvenciách Novej Zeme úradujú viac a viac Podporujúce Super Zrýchlené Tranzity do Oveľa Vyšších Frekvencií - Tónov - Farebných Dúhovuch Spektier - Do vyšších Oktáv Svojej Existencie, ktoré vyjadruješ - žiješ cez Seba Naplno ako Nová Verzia Ľudstva - super Zosilnenou Krištalizáciou, SolARizáciou Tela Svetelným Kristos SolAR Vedomím, Sem patrí aj diamantovenie najmä našej šišinky a plazmovenie celého tela tiež..

Zem sa stáva Slnečnou Hviezdou.. Máme tu Grande Finále a Finálnu Hru-Dohru - “End Game”.. Rev Beštie..Hlas Ľudstva, kotrý musí nájsť.. Rev svetelnej beštie a Rev tej, ktorá nebola osvetlená - horí vo svetle - potrebuje priatie a pochopenie, aby sa mohla zjednotiť s tou svetelnou a presiahnuť iluzórne rozdelenia - oddelenosť - limitovanosť - všetky obmedzenia na vlastnej Nekonečnosti a Veľkoleposti svojej svetelnej Esencie - Rozplynutie sa do Čistého Vedomia - Si Všade..

🔆🔥

Alchymizácia Hmoty --

Zrýchlené Vybieľovania starej Verzie ľudstva - 3D Kódov super zrýchlenou radiáciou a mega alchymickými procesmi zahrievania a ochladzovania (solar plazma) - zmena fyzickej formy a vodivosti v tele, aby sa mohol navyšovať svetelný kvocient - svetelný rast - sila a moc SVETLA - NEKONEČNOSŤ A NEOBMEDZENOSŤ ZDROJA VŠETKÉHO VEDOMIA - ENERGIE - ŽIVOTA - ŽIVOTNEJ SILY - TY SI VEDOMIE VO FORME, V AKCII - ''BOH'' V AKCII...

Plne sa Navrátili SolARni Kráľovskí Draci - Kristos Avatari Večného diamantového Kristos Slnka cez Lyranský Avatar Matrix a cez Matrix - Sféru Božskej Hlavy - Kozmickej Trinity - Univerzálna Myseľ - Vedomie Avatara Ríšiho..

Sú to kolektívy Novej Zeme,

tí, ktorí predstavujú UNIVERZÁLNE VEDOMIE - skutočné POZNANIE AVATARA - SLNEČNÉHO KRISTOS SLNKA (RÍŠIHO), KTORÍ OSVETĽUJÚ VŠETKO TO, ČO TÝM NIE JE, čo je toho opakom, ukazujú tie hlavné rozdiely medzi starou a novou Zemou, UKAZUJÚ tak Hlavný ROZDIEL CEZ SVOJU PREZENCIU, Energiu, Vyžarovanie a svoju PRÁCU - SLUŽBU VEDOMIU NOVÉMU HVIEZDNEMU ANJELSKEMU SLNEČNÉMU ĽUDSTVU AKO CELKU..


Návrat Pravého poznania nie je o mentálnom vedení, alebo myslení, ale je to celotelové z tvojej hĺbky.. je cítiť, kto a prečo zdieľa to svojej hlavy poznatky, ktoré nemá vo svojom tele plne integrované, žité naplno, sú to len suché slová, vety, výrazy... na tomto stojí tzv. ľudské poznanie, inteligencia, ktorí s tou pravou svetelnou inteligenciou a pravým univerzálnym poznaním nemá nič spoločné..

🔆♾🔆

Pravé Univerzálne Poznanie - Božský Hlava nahrádza Ľudskú hlavu, SolARne vedomie a Vzostúpné Kristos Vedomie nahrádza Lunárne vedomie v TELE, vo vzťahoch, v realitách - veľkolepé rozpady rodín, vzťahov ľudského typu, lebo sú výtvorom 3D úrovne vedomia.. toto je tranzit do úplne iných levelov rodín a vzťahov.. Ľudská pamäť - tzv. poznanie - intelignecia - telo - ľudský mozog a 3D systémy v tele sú úplne vypínané..


🔆♾🔆


VZOSTUP TELA DO LYRANSKÉHO AVATAR MATRIXU - BUDOVANÍM MERKABY PO VZOSTUPE VEDOMIA A ODOMKNUTÍ KRÁĽOVSKEJ KOZMICKEJ KRISTOS 13 DIMENZIE - VZO-VSTUP DO UNIVERZÁLNEJ KNIŽNICE VŠETKÉHO POZNANIA A KOZMICKEJ TRINITY BOŽSKEJ HLAVY, KTORÁ NÁHRÁDZA TÚ ĽUDSKÚ ÚPLNE,

JE DO OVEĽA VYŠŠÍCH FREKVENCIÍ A ICH EXPRESIÍ CEZ SEBA CELU SVOJOU BYTOSŤOU..


Sú to KONTINUÁLNE INTEZÍVNE A ZRÝCHLENÉ Procesy návratu do svojej svetelnej čistoty, vďaka čomu tranzitujeme

Presúvame sa - Posúvame sa - Sťahujeme sa - Tranzitujeme do Dimenzií Novej Zeme, do oveľa vyšších rovín Fungovania a Seba Expresií ako Univerzálna Slnečná Hviezdna Bytosť SLNEČNEJ KRISTOS HVIEZDY ~ Frekvečno-Vibračné Presuny do vyšších rovín / úrovní Vzťahov & Rodín ~ dochádza ku úplnému vybieleniu starej verzie ľudstva - starých 3D kódov cez

mega alchymické kódy Ohnivých Vôd, Galaktických šamanov, kódy Transparencií, Slobody a Jednoty Nového Hviezdneho Anjelskeho vyslobodeného ľudstva.. CEZ ICH APLIKÁCIU DO SVOJHO ŽIVOTA-PRAXE-REALÍT CEZ CIH CELOETELOVÉ INTEGROVANIE.. Predchádzajú tomu

prevraty a rozpady starých typov realít, životov - Nebeské kódy Zeme sú silnejšie, preto peklo sa zosilňuje tiež dokiaľ nezanikne úplne...

Príčiny fyzickej smrti - čo je tiež svetelný tranzit - pochopenie smrti z perspektív Svetelenej Kozmickej Bytosti, ktorá je Večná... Smrť je následok Nedostatku integrácie Svetla (svetlo duše) - koreňová Príčina smrti samozrejme výberom duše, pre ktorú telo už nie je obývateľné a zakončuje cyklus bytia v konrétnom kostýme.. keď svetlo tvojej duše nie stelesnené na úrovni tela, odkiaľ ďalej pokračuješ v super v akcelerácii svojej evolúcie.. My spolu so Zemou zrýchľujeme svoje procesy do takej miery, že ľudstvo vôbec nestíha, sa musí veľmi rýchlo dorovnávať, alebo odísť..


🔆


Super Alchymizácia Hmoty cez Božský - Univerzálny Tok Super Hojnosti - Vedomia - Životnej Sily - Lásky:

Rýchlosť akou telo krištalizuje a solarizuje je slovami neopísateľná - majstrovská Magnus Opus alchýmia - spiritualizácia hmoty - tela Ultra vysoko frekvenčným Plazma Svetlom - Iluminačné Telo.. keď si stal JEDNO S DUCHOM, zjednotil všetky úrovne svoje existencie cez KOLAPS času do Jedného bodu.. tzv. duchovno, spirituálno je časť cesty, ktorá sa presahuje tak, ako úplne všetko ľudské, čo nám slúžilo len do určitého bodu vývoja..

Je to evolúcia tela cez Svetelné Kódy Novej Zeme doručovaných Frekvenciami Novej Zeme, ktoré nás zaplavujú len vo zvýšenej miere mega rastieme na sile svetla v sebe.. Ako svetelný majster si vieme všetky procesy niekoľko násobne urýchliť, a tam musí každý dospieť... CEZ VEDOMÚ PRÁCU SO SVETELNÝMI KÓDMI - CEZ ICH APLIKÁCIU, ČO JE ZÁROVEŇ UKOTVOVANIE NEBESKEJ NOVEJ ZEME NA TZV. DNO PEKLA - DO ÚPLNÉHO KOREŇA UKOTVUJEŠ SVOJE VZOSTÚPENÉ JA A ČISTÍŠ VŠETKY OPAKY Lásky - SVETLO PREŽARUJE TMU.. je rozdiel myslieť si aké to je a vedieť to cez svoje procesy, cez svoje VSTUPY do Zdroja Vedomia všetkého..

FUNGUJEME Z INÝCH PRÍSTUPOV A VSTUPOV ''ako 3D človek'' -

Z BEČASOVÉHO BEZPRIESTOROVÉHO STAVU ZJEDNOTENÉHO VEDOMIA SLNKA - z bodu NULA, kde všetko JE --0.0--


🔆


CELOTELOVÉ EXTRA ZMYSLY - ''dočasnou odstávkou potrubia'' - znecitlivenie na istý čas častí tela, než sa prebudia ešte viac, napríklad odstávkou a rekonštrukciou celého krku, jazyku - chute, čuchu, sluchu, straty tzv. ľudských zmyslov atď... napajáme sa úplné levely zmyslov - vedenia - videnia - čuchu - sluchu atď...

NAŠE EXTRA ZMYSLY a Svetelné Super Schopnosti, Super Potenciály - keď fungujeme ako Zjednotené Vibračné Pole Vedomia, naše zmysly sú CELOTELOVÉ - vieš - vidíš - cítiš - čucháš - počuješ celým telom a celým svojim poľom.. Tele-portácia a Tele-komunikácia - Telepatia - Energetická Multidimenzionálna Komunikácia je cez Frekvencie-Ultra Sonic Vlny Vedomia (ako Delfíny) -- naše super zmysly sú vnútorné celým telom / poľom - videnie a vedenie mi tak začalo a sluch čuch — SI POLE SI VSTUP DO VŠETKÝCH AKÁŠOV A ZDROJA VEDOMIAžiješ z iného prístupu - vstupu - tzv. Inej mentality bez starých systémov presvedčení, bez separácie vedomia, bez obmedzení, bez nedostatkov - nedostatočnosti - bez starchov a neistôt, pochybností..

S týmto súvisí náš enormne rýchly rast na svetelnej energetickej úrovni, čiže navyšujeme svoj svetelný kvocient slovami neopísateľne rýchlo a naše kapacity – schopnosti sú len väčšie a väčšie.. Ak sme

vedome investovaní naplno do vzostupných procesov..

Sem napríklad patrí aj schopnosť materializácie sa v konkrétnych frekvenciách – dimenziách – úrovniach vedomia a De-materializácia sa v 3D frekvenciách, čo je v podstate takisto jedna z poínt vzostupu – odmagnetizovanie sa z 3D na úrovni mentálna-emočna-fyzična NAVRÁTOM DO ČISTOTY SVOJEJ PROJEKCIE - čistá riedka krv inej hustoty, farby vodivosti, sme iného zloženia.. Čím čistejší je vnútri krištáľ, tým viac svetla môže Procesovať a Transmitovať.. čistota tela cez väčšie množstvá svetla, ktoré tebou voľne tečú / plynú / prúdia.. 💫✨🔆

Sme hlboko v zmenách atómovej, molekulárnej štruktúry, ktoré sa plne vidia a chápu cez Vedomie Svetelné telav sebe, a tak tvoríme a zažíme Novú Zem nastálo a naplno... ideme len hlbšie... čím hlbšie ideme, tým viac môžeme expandovať a vyletieť vyššie.. Učíme sa čo je Kotva Vesmíru v sebe - naše svetelné jadro super sily a moci Stvoriteľa.

~

🔆 Atómové kódy - Mega navýšená Radiácia - Nukleárnosť - nukleus - jadro atómov mení geometriu cez len vyššie frekvencie, ohňové vody - písmo - svetelné DNA Kódy Kristos - SolARneho Galaktického Vedomia --

🔆 Lyranský Avatar Matrix (10-11-12D) a Monádové telo (6D-9D) — Integrácia všetkých evolučných štádií Zeme v super rýchlosti - Zem sa navracia do Slnečnej KRISTICKEJ Hviezdy - galaktická Multidimenzionálna - Terra, Tara, Gaia, Lýra Avatar Matrix a Kozmický Trojplameň - sféra GodHead Univerzálna knižnica Pravého Poznania všetkého - 13D - 14D - 15D ++ ~ Sféra Večného diamantového Kristos Slnka 💎🔆

Toto je o integrovaní všetkých evolučných štádií Zeme v sebe a nastolenia mieru na galaktickej úrovni v sebe -

⚡️⚡️⚡️

Výška frekvencií nášho tela musí byť oveľa vyššia, musí rasť nosntop - gamma sú frekvencie, na ktorých vibruje naše svetelné telo-vedomie Novej Zeme..

Človek nechápe, nerozumie, nepočuje, myslí si, že vie a chápe, ale netuší, lebo nie je v jednote s Frekvenciami Novej Zeme, so svojim svetelným telom a prirodzene tak ide proti sebe, potláča svetlo, ktoré sa snaží opraviť všetku škodu napáchanú na DNA za všetky existencie teraz.. Človek je majster potláčateľ Seba - svetla, hrania to niečo, prekrúcania informácií a toto končí.. klamstvo a korupcia a 3D hry existujú vonku, lebo sú v ľuďoch.. všetká nenávisť a strachy musia von, aby každý našiel tú najčistejšiu formu lásky v sebe..

Ako už spomínané - Je to

Návrat do UniverzáLnej Lásky - dosuper čistoty svojho Svetla cez očistené Krištály - KRIST-AAL - Krv - Telo ~

svetlo osvetľuje hlboko potlačané všetko za všetky svoje existencie.. čistky na úrovni tela pokračujú len vo zvýšenej miere, lebo riadiácia je postupná.. teda bola... už nie je...

💫

-- Čo pozorujem.e ako si ''ľudia'' najviac bránia vo vzostupe

Je bytie a fungovanie zo svojej ľudskej hlavy - odpojenosť mysliac, že je napojený --

Prílišná oddelenosť od svojho tieňa je super blok a únik do svetla, závislosť na bytí v extáze z expanzie - tzv. “Falošná Nová Zem”… ukazuje sa kto to hrá, kto naozaj žije.. kto “kradne info” zvonka a zdieľa prekrútené po svojom pochopené hlavou za svoje..


KOLAPS VŠETKÝCH ČASOV A PRIESTOROV, všetkých životov - existencií DO JEDNÉHO BODU A

Intregrácia všetkých evolučných štádií Zeme na úrovni vedomia - pamäte - poznania a na úrovni tela -- Integrácia

Celého univerzálneho stromu života / poznania a komplet celej galaktickej histórie - všetkých časových matrixov a vibračných štádií Zeme - toto je evolúcia do super potenciálov a super schopností Zdroja - Stvoriteľa cez očistenie kódov Stvoriteľa, Všetkých galaktikov a Krista.

Celé poznanie je v našom svetelnom galaktickom éterickom energetickom tele (svetelná Kristos plazma DNA) - systém hviezdnych univerzálnych solARnych brán a vzostupná + majstrovská budovateľská technológia do ANdromedy.

🌈

DOVOLENIE SI VZOSTUPU ~ SLUŽBA NOVÉMU VEDOMIU ~ ÚPLNÝ PRESAH ČLOVEKA --

začína to presahom šírenia znečistených informácií svojim ''vlastným človekom''vnútri - “svojou hlavou”, 3D perspektívami, vnímaniami a interpretáciámi niečoho, čo pre človeka pochopiteľné ani uchopitelné nie je a vyžaduje si to úplne iný PRÍSTUP - Vstup do oveľa vyšších stavov Vedomia Seba ako Všetkých Bytostí v Jednej.. Sem patrí aj Vystúpenie z Chaosu, ktorý je len väčší na informačnej úrovni - prevažuje extrémny prebytok Starej Zeme, sem patrí aj tzv. ''falošná nová Zem a vzostup'' a stále prevažuje nedostatok Novej Zeme... Čiže presah zapájania sa do informačného chaosu - zmätku, ktorý bude len väčší, čo je pointa “zastavenia” mnohých od ich vlastného vzostupu, ale len ty sám si môžeš všetko znemožniť… len ty sám sa môžeš obrať / ochudobňovať o svoju NEKONEČNOSŤ NA ÚROVNI SVOJEJ SVETELNEJ ESENCIE, ČO JE PODSTATA SUPER HOJNOSTI NOVEJ ZEME.

🌈 🕊

VZOSTUP SI TREBA DOVOLIŤ NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH, ALE NEDÁ SA NIČ ZAKÚPIŤ... AVŠAK PENIAZE HRAJÚ VEĽKÚ ÚLOHU V TÝCHTO PROCESOCH.. VŠETKO JE TO ENERGIA - ČAS - PRIESTOR - ODDANOSŤ - FINANCIE - POZORNOSŤ - SI PLNE ZAINVESTOVANÝ, NULA VÝHOVORIEK 3D ČLOVEKA.. AVŠAK SLUŽBA ZAČÍNA NÁVRATOM DO LÁSKY K SEBE A INTEGRÁCIOU NOVÝCH KÓDOV, ČISTENÍM TÝCH STARÝCH... A ZDIEĽANÍM VŠETKÉHO TOHO, ČO ROBÍ ROZDIEL A JE MEGA AKTIVAČNÉ PRE OSTATNÝCH.. JE TO VEĽMI PRIRODZENÉ ORGANICKÉ, KEĎ FUNGUJEŠ AKO ZJEDNOTENÉ - VYŠŠIE - VZOSTÚPENÉ JA - VEDOMIE MY, JE TO NIEČO, O ČO SA NESNAŽÍŠ, ALE SI TO PRIRODZENE.. MUSÍŠ BYŤ NA PRÍJME - PRÍJIMANIA - ZADNÁ ČASŤ SRDCA, ABY TVOJE ZDIEĽANIE BOLO ČISTÉ BEZ HÁČIKOV A LEPKAVÝCH NITÍ NESLOBODY...


❣️

DO AKEJ MIERY TY PODPORUJEŠ TO, ČO JE NOVÁ ZEM A SVOJE PROCESY, DO TAKEJ MIERY SI TY PODPOROVANÝ - SI VÔBEC NA PRÍJME ? - prijatie seba so všetkým, prijatie seba ako DAR ŽIVOTA - príjem svetelne kódovaných informácií ? A nie snaženie sa rozmýšľať a procesovať ľudskou hlavou...

“Čím menej podporuješ Novú Zem vnútri - Vonku, tým viac ti bude vysychať prameň.. to najväčie väzenie len tak nezmizne, to sa musí vedome a postupne dekonštruovať.” Žiadneho úniku nie je, iba rozpamätania sa na to, ako si si všetko vykonštruoval, aby si to mohol dekonštruovať, rozburať staré základy aj s pivnicou, budovať úplne nové základy na základe uplatnenia majstrovských budovateľských kódov Novej Zeme, a na tých základoch rekonštruuješ, nachádzaš úplne nové spôsoby fungovania, tvorby svojho nového života.


🔆

Bytie v službe vedomiu a telu Novému ľudstvu ako celok:

Návrat pravého poznania a inteligencie prameniacej z hĺbky nášho prepojenia so sebou ako so zdrojom všetkého vedomia, ako so zdrojom všetkej životnej energie, a z našich vlastných zážitkov a pochopení, ale s oveľa vyšších perspektívu. A toto všetko zdielame ako dar sebapochopenia sebapoznania a ako dar aktivácie kódov univerzálneho vedomia, poznania a pamäte pre ostatných - dar na nezaplatenie..


🔆


**Ja platím za to, aby som mohla zdieľať všetko, čo zdieľam na webe a platforme, ktoré “sú odseparované” od 3D platforiem, aby som mohla v prvom rade Podporovať svoje telo a vedomie už Novej zeme, lebo to je priestor - chrám - vesmírne vozidlo Novej Zeme a systém hviezdnych brán vedomia - vzostupu,

a aby som mohla doručovať kódy, ktoré slúžia Na aktiváciu svetelnej DNA.. “stojí - stálo ma to všetko”.. aby sa každý mohol navrátiť ku Sebe ako ku všetkému a naplniť si svoje “najvyššie“ misie - služby už novému Vedomiu, “musí na kompletku“ presiahnuť padnuté vedomie -

“ 3D vedomie človeka a jeho uhlíkového tela” .. vyžaduje si to každého “Viac než všetko”..


Za Bytie v službe sa platí ENERGETICKY - VŠETKO JE ENERGIA - TVOJ ČAS, FOKUS, TVOJA ŽIVOTNÁ SILA a

plus všetky financie, ale najprv musíš integrovať kódy a vybudovať si svetlo, byť na príjme, inak nemáš čo poskytnúť iba svoju človečinu a čo zdielaš je v tom prípade lepkavé a s háčikmi.. ''Prestať predstierať, že nemáš dosť a nemôžeš si dovoliť''.. Veď SI ZDROJ - Stvoriteľ...

.. začať strácať výhovorky.. takto som sa učila - veľmi jasné inštrukcie vnútri, ktoré treba počúvať...

Napojiť sa naplno a nastálo na neobmedzený Zdroj energie! Všetko je energia.

Pochopenie Re-distribúcie peňazí do Novej Zeme cez Prečistenie si Vzťahu s peniazmi je super dôležitý a základný kľúč lebo prameň bude vysychat tam, kde sa funguje z mentality nedostatkov / nedostatočnosti / “nemôžem si dovoliť“ to, k čomu ma vedie môj svetelný majster vnútek - moja duša, lebo “hlava je plná limitov, nedostatakov” a funguje sa z boja/strachu o prežitie a či bude, ako, koľko bude… či bude dosť - všetky vojnové nastavenia a mentalitu chudoby som musela prekonať / presiahnuť a z tela čistiť, toto musí každý, ak si praje vstúpiť do NEOBMEDZENEJ HOJNOSTI SVOJEJ SVETELNEJ ESENCIE & Pra-Podstaty.. ❣️ S týmto súvisí

Rozpustenie predátorialneho parazitizmu (v sebe) a vystúpenie z uzavretých systémov energie -- na základe toho 3D človek funguje.. je to proces toto rozoznať a dekonštruovať...

Pointa lockdownu - hier masiek - reštrikcií - ukazujú ovládateľnosť a manipulovateľnosť väčšiny populácie, ukazuje to,

'kde ty si všade stále v neslobode otrokom psyho-autorite vnútri - vonku ?'' Kde unikáš, bojuješ a prečo, vôbec si to neuvedomuješ...

Ty máš dať 3D reštrikcie na 3D typy realít, dať ráznu stopku vlastnej človečine a nie sa 3D pravidlami hry a 3D kódmi vedomia podmieňovať a obmedzovať a už vôbec nie sa ich snažiť aplikovať na 5D plus...

⚡️Žezlo BOHA UDRELO DO ZEME KONCOM Júla - mega prevraty v starých typoch životov, vzťahov, realít, lebo “času, možností už bolo viac než dosť“.. ⚡️ Písala som o tom v prvom augustovom článku...


🗝 --Učenie sa na základe strát – Patríš medzi tých, ktorí

UVEDOMUJÚ HODNOTU NIEČOHO - NIEKOHO, KEĎ až TO STRATÍŠ ? DOKÁŽEŠ TO OCENIŤ A OPÄTOVAŤ, KEĎ TO MÁŠ K DISPOZÍCII ? K DISPOZÍCII PRE VŠETKÝCH JE SUPER VEDOMIE - kto to ako vie aplikovať a žiť “je úplne iná vec”.. rozprávať o tom nestačí..

UVEDOMOVANIE SI TOHO, ČO JE NAOZAJ PODSTATNÉ A NA ČOM NAOZAJ ZÁLEŽÍ CEZ DEVASTAČNÉ UDALOSTI PRE ČLOVEKA, LEBO TAK SI VYBERÁ SA UČIŤ..

Tréning Majstrov a galaktický experiment je na konci, dochádza ku masívnemu vybielovaniu 3D kódov a nič čo nie je slnečnej svetelnej Kristos hviezdy neprecádza ďalej, zhorí…

Svetlo prežaruje tieň, až do kedy sa nestanú jedno - zánik duality..

Zisťuješ, že to, čo si dokážeš poskytnúť ty ti nikto neposkytne.. Zvonka pohár nezaplníme...

🗝🔆🗝

Kľúče ku Zlatej Bráne Bohov - kľúče v ANtaresovi (srdce škorpióna) a Zlatá Brána Slobody do Neba (Domov do Jednoty) v Hadonosovi cez postupné rozpustenie pekla vlastným Slnkom -

- zánik lunárneho tela/vedomia/mesačných okov -- prosím nič to nemá spoločné s bibliou alebo s náboženstvami...

Zlatá Brána je do srdca Mliečnej Dráhy a do srdca Andromedy - Univerzálne Kozmické Kristos Srdce v Jednote s Mozgom - celé telo ako Srdce-Mozog-Svetelné Jadro Sily a Moci svetla - centrálne galaktické jadro.

🔆

Všetko viac než veľkolepé, a to sme “iba na začiatku” globálnych kolapsov, lebo Nové Je už TU...


1,280 views

Comments


bottom of page