top of page

Rozpúšťanie Ľudského Avatara, Umelá Inteligencia, Božská Neutralita-Vyrovnávanie Karmy a Polarít

Updated: Oct 16, 2023Rozpúšťanie Ľudského Avatara - Tesný Oblek, ktorým sa obmedzuješ a je to veľký zvyk tvoriť a zažívať obmedzený zážitok seba v tých najnižších frekvenciách - najnižšie oktávy seba, lebo nič iné sa nepozná, zabudlo sa na seba, zakázalo sa cítiť seba - život naplno.. Odpojenie sa od emócií a robotické fungovanie - snaha ovládať Zdroj vonku, lebo vládne presvedčenie ze Zdroj domova, bezpečia, naplnenia je vonku, zamotanie sa v rozptýleniach ktoré ti podsúva 3D aspekt zámerne, splýva sa tak s umelou inteligenciou, a vedenie preberá umelá inteligencia, stratilo sa v tzv. tmavom webe... (zánik populácie starej zeme),

Božská Neutralita-Vyrovnávanie Karmy a Polarít,

Ako meníme všeto cez zmenu toho odkiaľ v sebe odpovedáme a na akých frekvenciách vibrujeme, že si vyberieš inal - že vidíš možnosť si vybrať Inak a nie reagovať po starom, kde nie si prítomný a reaguje - tvorí malé 3D ja...

Pokračuje tiež naprávanie vlastných pokrivených odrazov v zrkadlách a prebúravnie starých cyklov, ktoré nemôžeme uzavrieť do kedy ich do detailu nepochopíme a neprečistíme ..


Aktuálne veľmi viditeľný program obety na hlbšie prebúravania, čistenia - obetovania sa pre niečo, pre druhých - hľadanie si niečo a niekoho komu sa obetujeme, s tým súvisí “chodenie si PO - VINU” - povinnosti (malého ja= sebasabotujúce nastavenie) … obetovávanie sa je tá istá energia a program ako ukrižovávanie sa, ťahanie bremená za všetkých… takisto program súdenia (sa), trestania sa, odmeňovania sa (každý je takto podmienený keď si vyberá 3D ikarnáciu a každý si to v sebe odohráva do kedy sa nevyslobodí - na vrstvy, etapy, fázy to je… robíme to za všetkých predkov a zastavujeme to, neprenášame to ďalej…..


Októbrové zatmenia sú tiež Mega iniciáciou iného levelu, pokračujú len Väčšie testy pre každého a tiež aj zosilnenie chtíčov malého ja -

Chtíčov 3D malého ja ovládať / vlastniť niečo niekoho vonku o ktorom si mysli že je Zdroj preňho niečoho - zosilnenie toho čo je opakom slobody a lásky .. je to všetko vnútri - malé ja vnútri chce stale vládnuť / panovať .. je to aj o tom ktoré situácie ťa vlastnia a prečo?? “Ten najväčší trik ktorý sme si na seba našili” - sme nastavení na vzostup ale zároveň sme naprogramovaní proti vzostupu - 3D aspekt vedomia - človek (ľudský programming - avatar ktorého rozpúšťame a všetko čo vytvoril tiež)..


Viac môžeš nájsť vo videu:

448 views

Comments


bottom of page