top of page

Rozburávanie starých Rutín, ktoré nedovoľujú vyššiu seba-realizáciu, Tancovanie v Toku Zmien Je Jediná Rutina, Opúšťanie Starého Známeho, ktoré slúžilo Pocitu Bezpečia a Istoty

Čo sa stáva našou Jedinou Rutinou a prečo...
Rozburávanie starých Rutín, Zvykov, Návykov, Nová Rutina je Počúvanie (svetelného) tela - vedomia - frekvencie Novej Zeme, cez hblšie Bytie v Toku Tokom, hblšie odovzdávanie sa tomu kým naozaj Si, Bytie Viac a viac Na Príjme, všetko staré obmedzuje aplikáciu tvojich Nových verzií, vyššiu REALizáciu Svojich Nových upgrejdovaných Verzií - vyšších svetelných kódov Vedomia, staré rútiny vnímiania, fungovania, tvorby života-zážitku uväzňujú v zabehaných koľajách ktoré možno vyzerajú ako istota, ale neslúžia tvojmu plnému rozvoju.. Tiež ťa obmedzujú na zažívanie tých najnižších oktáv seba ktoré nie sú naplňujúce, vždy niečo chýba... lebo REALizuješ svoje staré verzie (3D verzie) ktoré tvoria 3D typ realít - separácia,nedostato,obmedzenia,karmické reality..


Tancovanie v toku Zmien - Jediná Rutina - jediná rutina je žiadna rutina.. jediná rutina Je bytie na príjme seba ako Zdroja Všetkého (hlbšie stavy jednoteného stavu vedomia) - tvorba žitia v momente v TOKU, v bode kreácie NULA.NULA kde všetko Je, kde si v jednote, v súlade s tým Kým Naozaj si, vtedy tvoríš iné - viac naplňujúce zážitky SEBA ako neobmedzenej BYTosti svetla:
Učenie sa cez počúvanie svojho tela-vedomia ako sa Najprv Ustabilizovať v len vyšších frekvenciách a väčších záplavách svetla (kódy novej zeme), ktoré je nutné ukotvovať, procesovať, integrovať ako tak zároveň procesujeme-vynulovávame tie staré (kódy,akáše)..


Vždy len hlbšie uvoľňovanie sa do seba - Odovzdávanie sa vedeniu vnútri len viac - svetelné vedomie-telo= tvoj vesmír = Ty Ako postupný proces prestávania hľadať vonku ale spojazdňovať Nekonečný Zlatý Tok Zdroja v sebe - preplňovania pohára Zvnútra von - to ťa živí a je to jedno v akej forme..


Rozbúravanie všetkých zvykov, návykov, rutín,

všetkého naučeného a zaužívaného je súčasť deprogramovania starých realít a svojho tela ako základ dekonštrukcie kríža a budovania nového - nových pilierov na čom staviaš iné štruktúry ale na to sa postupne musíme prestávať držať starých štruktúr v sebe, vonku. Zaužívané Vnímanie všetkého / seba / druhých určitým spôsobOm (ľudská mentalita - pozemšťan limitovaný ktorému sa život deje) je ten hlavný “blok“ fixovania sa - obmedzovania sa len na jeden-dva typy realít / možností čiže Limitácia sa na 3D matrix Starej teme keď z toho vedomia v tele vnímaš, funguješ, tvoríš komUNIkuješ..


Výživa svetelno-hudobná-frekvenčno-vibračná Potrava pre svetlo - RAdosť z hier svetla ktoré sú nekonečne iné- rozmanité a taaak naplňujúce ✨💎🌈 sústreď sa na pocit RAdosti, vzrušenia, tešenia sa, vďačnosti len tak.. to málo je to všetko - maličkosti sú najväčšie RAdosti..


361 views

Comments


bottom of page