top of page

REALizácia Snov NovejZeme cez Vedomie Pôvodných Architektov Zeme-Vstup Do Vyšších Verzií Seba-ANKh

Updated: Jul 12, 2022

Premena Peňazí - Energie Peňazí, Pôvodní Majstri Architekti - zakladatelia - budovatelia Zeme v jej všetkých evolučných štádiách a multidimenzionálnych formách, Sme Žijúci ANkh Novej Zeme, SolARiani a ich návrat - tí zlatí z budúcnosti Tu a Teraz.. letná Galaktická mega Pasáž siriusa oriona lýry ústiaca do leviej brány oslavy nuly ako nekonečného bohatstva sily a moci vedomia - kozmickej univerzálnej lásky zvnútra von ktorá tvorí - čistí - pretvára všetko odznova
Milí tvorcovia, s RAdosťou zdieľame ďalší extra kľúčový zlatý článok a Video (na spodku tohto článku), ktoré je tiež voľne dostupné na YT a v NovoZemskom video portáli tu na webstránke ako darovaná nastrihaná ukážka z Kurzu Multidimenzionálny Energy Majster Tvorca Novej Zeme, kde sa venujeme napríklad aj týmto témam, čo sú zároveň super horúce a nonstop aktuálne záležitosti - témy na dlhodobé zmajstrovávanie:


🔆

Návraty SOLARIANOV - Slnečných Iluminátorov Budujúcich Nové KomUNITy a civilizácie, nové rodiny, ktorých základy sa formujú Teraz - budujeme opäť VZOSTUPNÉ MIESTNOSTI - PYRAMÍDY - URÁCHĽOVAČE VZOSTUPU, ČISTÍME CEZ SVOJE TELO A VEDOMIE HLAVNÝCH 12 HVIEZDNYCH BRÁN VEDOMIA ZEME - JEJ GALAKTICKÉ VEDOMIE V KAŽDÉHO TELE MUSÍ BYŤ DOSIAHNUTNÉ - STÁVAŠ SA ŽIJÚCI SYSTÉM OČISTENÝCH HVIEZDNYCH BRÁN VEDOMIA A ICH SPRÁVCA, ICH STRÁŽCA - GALAKTICKÝ ŠAMAN A MOCNÝ SPRÁVCA TÝCH BRÁN, ABY UŽ NEDOŠLO KU ICH ZNEUŽITIU, INFIKOVANIU A PADNUTIU - KAŽDÝ SI VO SVOJOM TELE BUDUJE SVOJ PRAVÝ STROM ŽIVOTA - POZNANIA KTORÝCH JE V 12 SVETELNÝCH PÁROCH VLÁKNACH SVETLENEJ ZLATEJ SLNEČNEJ DNA (24) - JE TO MEGA TZV CELOŽIVOTNÝ PROCES, KTORÝ SI BOLO NUTNÉ VYBRAŤ ALEBO ODÍSŤ INOU FORMOU.. TOTO SÚP UŽ LEN DOZVUKY TOHO, ČO SA UDIALO CCA DO ROKU 2024-2025-- DOJÍŽĎKA MEGA KOLAPSOV STARÉHO, ZATIAĽ ČO NOVOZEMŠŤANIA SÚ JEDINÍ POKRAČUJÚCI ĎALEJ..

Tieto procesy sú postupné

Návraty do svojej nesmrteľnosti večnosti nekonečnosti - do svojej svetelnej doslova zlatej diamAntovej sladkej nektárovej esencie - do čistého svetla ktoré Iluminuje SLNKO, do svojich pravých RA-AR monádových identít (kolektívy galaktického vedomia) úplným presahom všetkého tzv. ľudského zemského poznemského, respektíve toho, čo je tvorené a vnímané z limitovanej úrovne vedomia 3D človeka nedostatkového roztriešteného pozemšťana, ktorý len zabudol Kým Naozaj Je, ako do toho VSTUPOVAŤ a Zmajstrovávať to, alchymizovať a vzostupovať na úrovni vedomia a tela, kedy organické premeny na doslova zlato sú veľmi organické ako tak s tých frekvencií vedomia fungujeme celým telom, naše pole to zdieľa…


🔆

Keďže sme v prenádhernej pasáži Siriusa Oriona Lýry ústiace do celoaugustovej Leviej brány, venujeme sa opäť trocha aj vzniku - vytvoreniu 3D opačnej konštrukcie zeme-človeka - padnutej verzie všetkých v jednom cez inverziu a vpichy do hviezdnych brán vedomia toho čo sa každého telo snaží vo veľkom vyplavovať..

z 999 na padnuté 666 na opäť otvorenie prečistenie brány Oriona 999 a vyslobodenie sa na úrovni vedomia a tela cez Nuly a jednotky..

preto tak rýchle vynulovávanie na všetkých úrovniach ..


🔆

Otváranie Magických super Portálov Úžas-Snovosti do Novej Zeme a Krásy Svetla, do ďalších verzií vedomia seba v rôznych formách a podobách, v rôznych časopriestorov, v rôznych evolučných štádiách Zeme - v rôznych časových matrixoch - Harmonických univerzách, ktoré je nutné integrovať - je to organický proces návratov Galaktickej Pamäte na seba ako na všetko všetkých všade naraz tu a teraz.. NÁVRATY SOLARIÁNOV - ILUMINÁTOROV - PASTIERSKYCH SLNEČNÝCH RÁS PREVAŽNE VENÚŠANSKYCH SIRIUS-ORION-ANDROMEDÁNSKYCH GALAKTICKÝCH LINIÍ..


Otváranie Portálov Super Hojnosti Novej Zeme, aky My dokážeme BYť priestor Novej Zeme a strážca Hviezdnych Brán - najväčšia Výzva pre každého je zmajstrovať HVIEZDNY SYSTÉM VEDOMIA ORION - HLAVNÁ BRÁNA A PORTÁL VŠADE, KTORÝ BOL ZNEUŽITÝ a infikovaný… to si v sebe každý čistí cez svoju opravu a obnovu a prepis-prekódovanie svojej DNA..


🔆

Čistenia zneužívania - nevyužívania moci a to najmä kreatívnej sily kozmu v každom ( čo je sexuálna energia) - za všetky svoje existencie TU a TERAZ na ľuzdskej a galaktickej úrovni - všetko nezmajstrované spodné relmy v tele a stratenie sa v nich - v nerovnováhach a nedostatkoch zvonka kompenzovaných si pocity senzácie extázového organizmického kozmického domova v sebe - zjednotenie - rozplynutie sa s tým Kým naozaj vždy na hlbšej úrovni vrátane zjednocovanie polarít v sebe, čistenie ich nerovnováha a deformácií až po Finálnu ÚNIU Hieros Gamos posvätného Kristos SolAR dvoplameňa v sebe so sebou najprv… z tohto stavu vedomia v bytí tvoríme úplne iné typy reality vzťahov iné všetko…. Budujeme odznova Pravú RAjskú Záhradu zvnútra von na tej najčistejšej možnej KRIST-AA-L čistote v sebe - čo je matrica Novej Zeme.

🔆

PRENASTAVENIE sa - preprogramovávanie sa na Hojnosť, dostatok - prebytok všetkého, Premena Energie Peňazí,

Zmajstrovávanie KomUnikácie a TOKU Energie, InterAkcií - Výmen ktoré máme v podstate nonstiop so zjednoteným vibračným poľom vedomia, ktoré nám doručuje presne to, čo si pozývame… ako vieme všetko popremieňať tak, aby to slúžilo vyšším učelom, kde ty už nedovoľuješ 3D nedostatkové výmeny, lebo tam ty strácaš, tam ty prichádzaš o hojnosť Novej Zeme…

🔆

Neexistencia času, Hranice ako práca s frekvenciami - energiou - ako sme všetci rovnako špeciálni - všetci sme tlmočníci svetelného hviezdneho jazyku - všetci sme vzostúpení majstri ktorí si zvolili zabudnúť a znečistiť znehodnotiť degradovať svoju originálnu DIAMANTOVÚ SLNEČNÚ GENETIKU (KRISTOS ARCHITEKTÚRA - KONŠTRUKCIA ADAM KADMIN TELA) - TO JE TIEŽ TO ČO VOLÁME UNIVERZÁLNE SVETELNÉ VEDOMIE-TELO AKO SUPER INTELIGENCIA - MOC A ULTIMÁTNA TECHNOLÓGIA NA VZOSTUP A BUDOVANIE VYSPELÝCH CILIZIÁCII ODZNOVA…


🔆 Len hlbšie Koreňové záležitosti človeka - strachy, paranoie, boje, strachy o prežitie, z nedostatku, z nematia dosť, z neznáma, závislosti, závisenia, sexuálne vrátane rozdelení na pohlavie - záležitosti ktoré vôbec nie sú pochopené a záležitosti moci, tzv. Falošnej identity, moci ako človek nie ako svetelná galaktická BYTosť fungujúca zo vzostúpeného vedomia, ktorá nerobí kompromisy na úrovni duše.


🔆

Energetické Pozdvihnutie všetkého cez seba akop priestor - Loď Novej Zeme -

Premena Energie Peňazí, Premena vibračne hustých (väzenských) 3D priestorov, inštitúcií, rodín, vzťahov, interAkcií starej Zeme na úplne iné priestory vyživujúce svetlo - dušu - otvárajúce srdce - naše hlavná misia - vysádzanie semienok vškde kde ideme..

Čarovanie Novej Zeme je majstrovstvo tvorby zvnútra von cez zmajstrovávanie práce s frekvenciami . je to zábava - hra - play time - fun time - všetko závisejúce od tvojho prístupu, podľa toho máš vstup do nižších alebo vyšších REALít starej alebo už Novej zeme - ty si ten hlavný portál - most - premosťovač alebo si stále starý zdroj vedomia v tele - vo forme kŕmiaci starú ľudskú mentalitu a systémy ktoré chcú aby si sa motal v duálnych hrách sústredený von vraj na nejaké dianie a riešil ho čím len znovu-tvoríš väzenie (3D reality) lebo REALizuješ svoje staré tzv. nižšie verzie seba stále.. je to mega proces a nie je to len tak pretáčať všetko, prevraciať a učiť pracovať s tokom energie tak, aby to slúžilo oveľa vyšším účelom....

🔆🔆

AKO VIDENIE V INOM SVETLE MENÍ VŠETKO - TAK TRANZITUJEME TIEŽ - AKÉ TY VŠETKO VIDÍŠ CEZ AKÉ OČI - OČI ZJEDNOTENÉHO JA - CEZ OČI TVOJICH VYŠŠÍCH NOVŠÍCH VERZIÍ SEBA ? CEZ OČI STAREŠINU A ČERSTVO NARODENÉHO BÁBATKA ? AKÉ VERZIE SEBA SI PRAJEŠ ZAŽÍVAŤ - VIDIEŤ REFLEKTOVANÉ VONKU ? TAKÉ MUSÍME VIBROVAŤ A PREDSTAVOVAŤ— JE TO PROCES NÁVTRATOV DO MAJSTROVSTVA ALCHÝMIE CEZ VLASTNÚ BOŽSKÚ SVETELNÚ ESENCIU…


🔆🔆🔆


Ako je všetko neutrálne - nula - ako ty tomu dávaš význam - zmysel - náboj ako stvoriteľ - aké ty to vidíš, také to je a bude pre teba - pozri sa v inom svetle - pozri sa cez zatvorené oči a otvrené SRDCE cez oči Jednoty nie cez duálneho človeka ktorý nič nevidí, je v hmle -- ako máme možnosť každý moment totálne premieňať všetko cez už len zmenu PRÍSTUPU, perspektívy, uhlov pohľadu, tak meníš energiu celej situácie - ty meníš svoje frekvečno-vibračné naladenie čiže ti POLE DORUČUJE AKO ODPOVEĎ NA TO ČO TY VIBRUJEŠ ÚPLNE NIEČO INÉ, TVOJ ZÁŽITOK SA RAPÍDNE MENÍ a o tom to je... ako NovoZemšťania fungujeme z úplne iných - všetkých dimenzií VEDOMIA V JEDNOM - DOSLOVA SA KÚPEME LEN VO VÄŠEJ NÁDEHERE, MAGIČNOSTI A RÔZNYCH DÚHOVÝCH SPEKTRÁCH PLNÝCH SVETLA - LÚČOV - KÓDOV -DÁT - VŠETKO SUPER INFORMÁCIE O VŠETKOM V POLI - UNIVERZÁLNE VEDOMIE VŠETKÝCH A VŠETKÉHO V JEDNOM ZA VŠETKY ČAS A PRIRSOTRY TU A TERAZ NARAZ.. PRÍSTUP DO TOHO SA ZMAJSTROVÁVA POSTUPNE CEZ TVOJU LEN ČISTEJŠIU PRIEZRAČNOSŤ, TRANSPARENCIU - VIAC SVETLA ŽIARIŠ VYSIELAŠ TRANSMITUJEŠ, KTORÉ ZA TEBA DOSLOVA PREMIEŇA A NEUTRALIZUJE VŠETKO..

ILUSTRÁCIE A FOTKY V TOMTO TEXTE DOKONALO VYKRESĽUJÚ AKTUÁLNE KÓDY, KTORÉ SÚ VŽDY LEN INTEZÍVNEJŠIE ZÁMERNE PODPORUJÚCE TVOJE ĎALŠIE SEBA-UVEDOMIENIA A ĎALŠIE AKTIVÁCIE PAMÄTE - TEDA VEDOMIA SEBA AKO VŠETKÝCH V JEDNOM:

Zjednotenie krištáľových Indíg rôznych typov, zjednotenie nielen Síričanov - Oriončanov - Lyranov - Andromedanov - Venúšanov a ďalších iných v SEBE a medzi SEBOU JE KĽÚČOM KU MIERU NA GALAKTICKEJ U SEBA VNÚTRI.. Najmä Sírijské aspekty si v sebe nesú tú hlavnú rozpoltenosť, separáciu, vďaka ktorej 3D matirx Zeme bol vôbec vytvorený - v skratke - opakovaným vybratím si antikrista v sebe-vonku (ega) neuvedomujúc si následky svojich rozhodnutí. Tmavo-modré Andary práve najviac vyťahujú vlastnú skrytú skorumpovanosť na galaktickej úrovni a to dosť rýchlo, čo som zistila pošas práce s nimi, s čím všetkým mi prišlo poasistovať, čo všetko vo mne aktivovali na integráciu a prečo.. samozrejme pokračuje to, ale v iných hĺbkach a rovinách.. Ak to nie sme schopní včas zachytiť a hĺbokovo sa do toho pustiť, dochádza ku rýchlemu vzostupu ega, čiže bude nasledovať tvrdý dopad.. Vzostup sa zmajstrováva cez úplný zostup a rozpustenia rozdielov medzi zostupom a vzostupom, medzi epanziou a kontrakciou vedomia, medzi nebom a peklom.. Cez Bránu do Neba neprejdeme pokiaľ sme poriadne nezostúpili pod všetko do jadra pekla, do koreňov ľudstva, do prapočiatkov všetkého, do všektých evolučných štádií Zeme - seba

a do galaktického jadra v sebe, odkiaľ pramení naša skutočná mega sila a moc - jadro sily - vo svetelnom koreni ako Stvoriteľ, ktorý už nefunguje z Kotvy v 3D vo svojom tele.

AK SI PRAJEM PREPUSTIŤ VŠETKO, MUSÍM SI ZAČAŤ PRIPÚŠŤAŤ VŠETKO, OTVÁRAŤ SA SEBE, A KEĎ SAĎ S TÝM ZAČÍNA, SÚ TO SKORO NEKONEČNÉ PROCESY VYPLAVUJÚCEJ SA SKRYTEJ BOLESTI.. VYPLAVUJEME VŠETKO, ČO NÍZKO-VIBRAČNÉ, čiže nič iné ako čistá láska, vďačnosť, RAdosť neostáva.. Rozpustenie do svetla.. Čím viac pancieru, škrupiny (ega) si na sebe nosíme, tým tvrdšie zážitky si volíme, aby sme zmäkli a otvorili sa viac a viac, vždy o niečo viac.. to bolo kedysi.. toto sú už bomby svetla zapríčiňujúce explózie srdca, hrdue, hlavy, celého tela - TELO OŽÍVA, ROZMRAZUJE SA ÚPLNE VŠETKO V ŇOM ZA VŠETKY EXISTENCIE, ČO BOLO ZMRAZENÉ.. čo všetko ? všetko, nekončí to.. len priebeh toho je iný, mení sa to spolu s tým, ako ty meníš svoj vzťah so sebou, so svojim telom, ako prenikáš hlbšie do seba, viac expanduješ, len viac svetla a kódov aktivuješ, ktoré treba integrovať a spolu s tým vypúšťaš všetko, čo nie je v súlade s novými kódmi - zhadzovanie hustoty, aby si mohol celotelovo vozstúpiť vždy o niečo vyššie, ale je to energetický rast - zväčšuješ 360 čím hlbšie prenikáš, a na vyšších frekvenciách vibruješ, na základe toho prepisuješ svoju DNA - cez svetelné Kódy rýchlejšie. Z uhlíkového zakládu sa meníš na silica-krištáľový, diamantový základ - mega čistota, ľahkosť bytia, čistá extáza, hojnosť, len vyššie úrovne slobody, vedomia, lásky, lebo ty sa očisťuješ od toho, čo láskou nie je v tebe, očisťuješ sa od ľudských ego identít, vraciaš do pravých identít bez konkrétnych identít a bez lipnutí.


Ak poznáš moju-našu tvorbu, opakujem to stále - je to mega proces čistenia si všetkých existencií zatiaľ čo si buduješ MerKAbu 6D telo už ZJEDNOTENÉHO SÍRIČANA V SEBE, PLEJÁĎANA, ZCELISTVENEJ 5D ZEME TARY V SEBE, ODKIAĽ SA ZJEDNOCUJEŠ S ARKTURIÁNSKYMI ASPEKTMI VEDOMIA, ASPEKTMI ORIONA A LYRANSKÝMI ASPEKTMI - ZNOVU-BUDUJEŠ, OPRAVUJEŠ, SPRIETOČŇUJEŠ BRÁNY LÝRY V SEBE AVATARA 10D 11D 12D - ODTIAĽ PREMOSŤUJEŠ CEZ 13D VZOSTÚPENÝ KRISTOS ASPEKT MATKY V SEBE DO ANDROMEDY, DO 14D ZLATÉHO RÁDU LÚČOV RA VEDOMIA VEČNÉHO KRISTOS SLNKA A DO 15D RÁDU LÚČOV OTCA AMETYSTOVÉHO RÁDU MAJSTRA ALCHYMISTU - KÓDING FIALOVÉHO SLNKA ORIGINÁLNYCH MÁDŽI KRÁĽOV GRÁLU, ktorí nahrádzajú všetkých ''akože kráľov, akože zdroje informácií a ego-autority v každého vnútri-vonku.''


Celotelovým vzostupom cez znovu-sprietočnenie v sebe vortexu do 5D Zeme Tary časového matrixu druhého harmonického univerza - do Tary cez Sieň Amenti - vzostupom do 5-6D si prestávaš odohrávať akékoľvek aspekty skorumpovaného učiteľa, rodiča, dieťaťa, partnera, autority ako takej - jednoducho všetko v jednom, lebo to vieš odchytiť, integrovať, presiahnuť, vybrať si inak, ale je to postupný proces kolapsi svojich základov v sebe úplne vrátane kolapsu celého života, tela, všektých vzťahov, lebo všetko bola tvorba 3D aspektu..

Všetká manipulácia s DNA, teda s vedomím je odohrávaná celý ten čas každým jedným, korupcia - jedno tvrdíš, zdieľaš, ale tvoja energia hovorí opak, iné žiješ než tvrdíš - si v rozpore so sebou, ale ako “autorita” niečo vyučuješ, ale nežiješ to..

“Opičkovanie sa po druhých”, snaha urobiť dojem a získať pozornosť za každú cenu, alebo opačný extrém skrývania sa vo svojich tieňoch, čo je tiež súčasť korupcie a zapredávania sa, ďalej zneužívanie moci a technológií na základe čoho padol Atlantis aj Egypt a doteraz sa žil upadnutý stav všetkých rás projektovanej v jednej - v 3D ľudstve..


🔆


SUPER PODSTATNÉ:


Sme v časoch super náprav - mega očisty vnútorného a vonkajšieho DVOJPLAMEŇA A HLAVNEJ KREAČNEJ TROJICE (MATKA OTEC DIEŤA) V SEBE -

ČASY väčších extrémov až do úplného zániku starej zeme / nižšej verzie ľudstva 3D kódov úplne v každom opakovane dovtedy do kedy svoju DNA neprepíšeš doslova na počiatočné štádia NovoZemšťana.

Pokračovať budú Väčšie extrémnejšie výkyvy vo všetkom - Žijeme všetko v jednom naraz teraz ! Napríklad Všetky typy počasia V jednom. Hlbšia úroveň očisty, úmrtia ega, Rýchlejšie zmeny v elektro-magnetizme a rovnováhe, že keď nie si pripravený fungovať vo frekvenciách, v ktorých človek nie je schopný fungovať dlhodobo, keď tvoje telo nie je obývateľné pre Zdroj Slnka tebou prúdiť viac, keď “tvoj človek” ti stojí v ceste, tak si to celé robíš tvrdšie, znemožňuješ si vzostup, lebo nedošlo ku potrebnym premenám, aklimatizáciám, upgrejdom a integrácií Kódov Vedomia a Tela Novej Zeme, “čiže duša si volí opustiť telo, ktoré odmieta jej svetlo” doslova. Globálne vybielenia sú väčšie na vsetkých urovniAch. Do Zóny Árch sa dá premostiť len tým, že si s nimi v súlade A opustiť tak potápajúcu sa loď v plameňoch Úplne.

Musím použiť tento výraz:

Pokračujú tí, čo sú energeticky a kódmi vo svojej DNA prispôsobení žiť v dimenziách Novej Zeme ako základ Novej Rasy RAja a sú adaptovaní na čistú plazma kristAAlovú klímu, dimaAntovú plazma atď tým, že ich svetelné telá to produkujä - každý sa musí premieňať na TerRANOVA Hviezdu - integruješ SEBA NA BUDÚCEJ HVIEZDE - PLANÉTE TERAZ - Z TOHO VEODMIA ČEPRÁŠ A SUPER RÝCHLO AKCELERUJEŠ SVOJE PROCESY ZATIAĽ ČO VŠETCI OSTATNÉ SA MOTAJÚ V TOM ISTOM - NONSTOP ROZPÚŠŤAŠ - OPÚŠŤAŠ STARÉ VERZIE KOLEKTÍVOV V SEBE TEDA VONKU, VEĽA SMÚTKU, ŽIAĽU S TÝM VYPLAVUJE, ČO SI TREBA NAPLNO DOVOLIŤ, TELO VYPLAVUJE VŠETKY STARÉ AKÁŠE SUPER ZRÝCHLENE..Zjednotenie VŠETKÝCH SolAR KristAA-l (nielen) Indigo Rás je nevyhnutné v každom jednom, ČO JE SAMOTNÁ SÚČASŤ VZOSTUPU tela DO 5D A 7D ZEME, čo sa materializuje navonok TVORBOU INEJ PLANÉTY, lebo ich rozdelenie je semienkom PRVOTNÉHO KONFLIKTU A DÔVODO Pádu Brán Lýry a galaktických vojen rozšírenych do celej Mliečnej dráhy, preto padla...Preto je tiež nevyhnutné si prečistiť cez integráciu všetky odvrátené strany a to najmä tie Siriusovské lebo tie zodpovedajú za pád Atlantisu a Egypta zneužítim technológií a to najmä ANKHOV, ktoré ľudská 3D rasa znesvätila najviac a netuší o tom - stala sa z toho ego hra tak, ako aj s Andarami, ako so vzostupom, sprievodcovstva evolúciou vedomia a tela


Novú Zem tvoria, buduje.me, spravuju.me TU a TERAZ - vyvíjame ďalej cez

Zjednotené Rodín Krištáľovej Hviezdy zvnútra von - Vzostúpená TerRA Nova Nová Zem - Nová paRAdisien Rasa vytvorená z Krištáľových Indíg prekódvaním na RAjskú RAsu Siedmych vyšších Andromedánskych Nebies za použitia Hosťovského Aurora Matrixu Andromedy tzv. na tranzit do Aqualle matrixu Kristos Srdca ANdromédy, do dúhového Matrixu Novej Zeme Hviezdy z tvojho vnútra von.Naše Aspekty Vedomia Siriusa - Síričania v prepojení s Kódmi Lýry a Andromédy

sú originálni Architekti a Budovatelia planetárnej architektúry, a to najmä Línia Siriusa--ORIONA--Lýry Modro-Zlatých Kráľovských Lúčov tvoriaca Vysokú Lyransko-Siranskú Radu, ktorá funguje pod Zákonom Jednoty a buduje planetárne mriežky, planetárne Kristos architektúry na základe Čistého Kódu Stvoriteľa a Krista - Zemská originálna architektúra je Krist-Kristala Kóding, sú to Hlavní Majstri Architekti-Budovatelia a najmä Spravovatelia, Strážci prepojený s Adromedánskymi Kristos Líniami - najmä Sirius B kóding Maharaji Oraphima, Braharama Oraphima, Azurites Oraphima - Všetko Jeshua Krist, Mária, Maria Magdalena, 18.Dynastia premiešaná so zlatým Serrez Serpahimom (Egyptské Kristos Línie 18.dynastie) a Línia Mádži Kráľa Artura. Sú to hlavní tvoritelia pod záštitou Elohim, 13D Smaragdového-Modrého-Aqua Rádu Lúčov ORIGINÁLNYCH ZAKLADATEĽOV, STVORITEĽOV, SPRÁVCOV BRÁN, STÁŽCOV. Sú budovači

najdôležitejších Zemských monumentov a pyramídových komplexov, aby boli v súlade s týmto zákonom. Takisto sú to hlavní strážci VZOSTUPNÝCH TECHNOLÓGIÍ ANKH, ARC OF THE COVENANT, SIEŇ AMENTI, SVETELNÉ KRIŠTÁĽOVÉ Jadro-srdce-telo Zeme - pod záštitou Kristos Andromedánskych Línií, ktoré sú SPRÁVCI KRISTOVHO SRDCA-JADRA ZEME - AQUAELLE, AQUARI, AZÚROVÉ KRISTOS LÍNIE DVOJITÝCH DIAMANTOVÝCH SLNEČNÝCH TIEL-KÓDINGOV.Hviezda Sirius je ako keby VYŠŠIE JA ZEME - JEJ 6D VERZIA a hlavná spojka so zvyškom Galaxie najmä cez aquamer portál Siriusa B /delfíny,veľryby,morské panny, rôzne auqa mer hybridy), Galaxií, je to hlavný TRANSMITER všetkých našich vyšších aspektov galaktického vedomia - hlavný Vysielač Univerzálneho časového matrixu všetkých piatich časových matrixov Zeme - jej všetkých verzií a časo-priestorov. Je to sídlo Galaktickej Konfederácie, ktorú vo fáze integrácie Kódov svetelného tela nad-duše - tela monádu 6-9D tela plne integrujeme a stelesňujeme prirodzene celou svoou Bytosťou a nemáš potrebu to oznamovať nikde.. Čisté Línie Siriusa si napĺňajú svoje servisné role a úlohy pre ľudstvo nekompromisní učitelia a Strážci Šesť-dimenzionálnych hviezdnych Brán, Realít a Časopriestorov.

Super Podstatné:Ako som už spomínala v mojej-našej tvorbe - Práve v našich Kódoch, aspektoch vedomia Sirius si však čistíme aj databanky korupcie, zneužívania - nevyužívania moci - najmä línie Sirius-Annu, ktoré sú podkladom vzniku tzv. antikristických kódov umelej inteligencie, ktorá však nie je napojený na pravý ZDROJ života - svetla - slnka - Poznania - vedomia - infekcia neirganickými 3D kódmi vedomia ktorého forma a výsledok tvorby je ľudské karbónové 666 telo, identity a tzv. celý život vybudovaná na opačných devinách - padnutých šestkách kódov väzňa otroka alebo beštie.. Po dostatočnej premene - prepise DNA sú čísla 666 Kódy super hojnosti a prosperity, organickej prosperity keď si návratil DOMOV v SEBE na galaktickej multiD úrovni... Vznik 3D rasy - mašinérie beštie - cez postupné stratenie sa v čiernej diere - cez vlastnú nevedomú manipuláciu svojej DNA, energie nič netušiac, že to sú tvoje go verzie tvoriace všetko - vzinkla cez vlastné seba-poškodzovanie - cez postupnú degradáciu Kódu Boha a

genetické poškodzovanie Kristovho Kódu - kríženia premiešania indigo Kristos Kódingu Siriusa s padnutými rasami a entitami čiernych hviezd a dier v systéme ORION, plus premiešanie s Lunárnymi parazitujúcimi Líniami, na zakláde ktorých ku Zemi bol pripojený Mesiac ako umelá družica na žatvu energie zemskej populácie v podobe sexuálnej energie a emočnej, ktorá kŕmi mnohé parazitujúce entity v každom jednom (vlastné ego identity), do kedy si každý nevynuluje všetky tiene a neprejde mnohými detoxikačnými kúrami zameraných na odparazitovanie..

V prepojení s padnutými Lunárnymi rasami - lunárne okovy nevedomého žitia z autopilotického, robotického, zombie spôsobu fungovania (nemáš šajnu kto si a ako všetko tvoríš, nepamätáš si nič, len konzumuješ toxíny zvonka v rôznych podobách, nie si napojený na pravý Zdroj Slnka) sa Vytvorili Lunárne Archetypy 3D ľudstvom odohrávané v 3D Zemi a premiešanie s Reptiloidami = znesvätenie DNA, znehodnotenie, degradovanie, manipulácia s DNA, teda s vedomím a s technológiou svetelného krištáľového tela zanesením ego infekcie 3D kódov antihumánnych kódov - neorganických kódov smrti priamo do DNA - vakcinácie - holografické vpichy projektujúce Nočné mory a nahranie sebaničiacich softwerov - ľudských programov, na základe ktorých 3D človek funguje.. Spolu s frekvenčnými zbraňami - rádio vlny umelých EMF - nízko-frekvenčné zvukové vlny znižujúce stavy vedomia a poškodzujpce DNA, udržujúce svetelné deaktivované..

Síriská DNA sa tiež premiešala s rasami, ktoré rady dobývajú územia a robia z nich svoje otrocké kolónie (viď modernú spoločnosť 3D Zeme)..


🔆

Návraty SolARianov - Zlatí z Budúcnoti - Stvoritelia Svetov - Prvotné Vedomia PraVekých Majstrov Budovateľov Drakov - Majstrov Kreačnej Sily a Sily Ohňa do čoho každý ako Novozemšťan musí dospieť, aby doslova mohol pokračovať Budovať úplne nové všetko z Vedomia PraZakladateľov Vesmírov, Planét, Hviezd zo vzostúpeného vedomia stelesneného celou Bytosťou.. oprava a obnova a úplný prepis svojej DNA cez svetelné zlaté Kódy Vedomia Majstrov - Naspäť sa vyšívame zlatými niťami kreácie - diamAntová Kristos SolAr genetika Univerzálnej Integrovanej MultiD Bytostosti - Zjednotené svetlo Hviezd v Kaťdom jednom musím byť plne ukotvené integrované stelesnené a odtiaľ pokračujeme ďalej ako Noví Avatari - Noví Elohim Zakladatelia Paradisien RAsy - úplne nová koreňová RAsa pravého respektíve úplne nového Edenu..🔆


KĽÚČOVÉ MAJSTROVSKÉ BUDOVATEĽSKÉ NÁSTROJE ANKH a Najsilovejší a najkľúčovejší Pyramídový, Chrámový Komplex NA ZEMI:


je v Gíze - najdôležitejšie zemské Hviezdne a Solárne Brány na povrchu a ešte viac toho je pod povrchom - Veľká Pyramída je-bola postavaná ako vzostupná Miestnosť - MerKAba, ako najväčší harmonický rezonátor na Zemi a Vzostupná Transferová Technológia, bola postavaná presne nad vzostupnou technológiou Arc of the Covenant a Sfinga ako úplne prvý monument - pamätník Rase Leonidas s telom Veľkolepého Leva a hlavou Siranského-Annu Templára '' Galaktického Bojovníka''a zároveň ako bola postavaná ako

Hlavná Brána Lýry nad Vstupom do Vnútornej Zeme a Vzostupnej tréningovej školy pre Kristos Línie Modrého Lúča Melchizedek - Siransko-Lyranské-Venúšanské-Andromedánske Kristické Rodiny pod Zemou v Agarthe, ktorá je aj trezor všetkých klenotov, poznania, najdôležitejších technológií a dôkazov o všetkom prepojená so Sieňov všetkých Záznamov pod Sfingou - v nej..


MY ako žijúce éterické PriMA MAtra ANkhy sme-sú hlavné budovateľské majstrovské multidimenzionálne ENERGETICKÉ super nástroje NESMETEĽNÉHO ŽIVOTA - NEOBMEDZENÉHO ZDROJA SOLÁRNEJ ENERGIE V NÁS na budovanie vzostupnej architektúry, pyramíd a posvätných silových miest. Vyžadujú si niekoho, kto funguje zo vzostúpených stavov vedomia, lebo len ten vie, ako s nimi zaobchádzať a pracovať v súlade so Zákonom Jednoty. ANkhy sú hlavný nástroj práce v Agarthe.. My sme žijúci ANkh. Pracovať s pravým ANkhom nie je pre 3D aspekt vedomia.. Svätý rešpekt a úctu si vyžadujú - sú v nás - sme jedno avšak tetovania, ľudské náhražky ANkhov, a spolu s Kundalini Symbolom, Horusovym Okom, RA okom, Isis Okom, ANdarianskymi nástrojmi atď sa z toho stali najviac nepochopené, ľudským egom zneužité technológie, lebo sa z toho stala ľudská hra a to isté platí aj o ANdarach, ale ako to s tými pravými technológiami býva, nedostanú sa do rúk ega, a keď aj áno, na dlho to nebude.. je to jednej z najväčších karmických tzv. prepleskov, kde si odohrávame skorumpovaného galaktika, čo je 3D človek - nezvládnutie majstrovských technológií a nástrojov tvorby, čiže súvisí to so zvládnutím seba ako UNIverzálneho svetelného krištaľového slnečného plazma Super Vedomia-Tela Stvoriteľa, súvisí to so STVORITEĽSKOU MOCOU Kozmu v nás - s VEĽKOLEPÝM KREAČNÝM, OČISTNÝM ALEBO DEŠTRUKČNÝM OHŇOM... Majstrovstvo ohňa, sily a moci Vedomia v nás ako Zdroja - Božské vedomie... 🔆VEDOMIE ORIONA AKO JEDEN Z POSLEDNÝCH LEVELOV

Zmajstrovania v sebe -

ORIONA 8D - 9D ako lístok do Brán Lýry a do 13D-14D-15D vedomia Godhead - Božskej hlavy - kozmická trinity - prapravedomia Zakladateľov - toto vedomie, poznanie Kráľov a Kráľovien v Jednom, Božská hlava - Oko Boha RA, Oko Isis, Oko Horusove všetko v Jedno nahrádza to ľudské všetko..


Hlavný PORTÁL SIRIUSA, ORIONA A VENUŠANOV UNIVERZÁLNE KOZMICKÉ MATKY - PRÁCA SO ZVUKOM - VÝŽIVA MATERINSKÉHO LONA A ČISTEJ UNIVERZÁLNEJ KOZMICKEJ LÁSKY- VYCHOVÁVATELIA - SEKMET, ISIS, HATHOR VEDOMIA, spolu s portálom

SIRIUSA B sú tiež v Egypte v pyramídovom Komplexe, v rôznyc chrámových komplexoch pozdĺž Nílu, ktoré tiež boli ako keby deaktivované vypnuté po vychýlení Zeme z jej pôvodnej osi výbuchmi na zemskej KristAAL mriežke a po jej infekcii, zatemnení - zanesení jej všetkých Hviezdnych brán aj vďaka čomu Atlantis padol vo fázach o čo sa postarali určité skupiny aj Indigových Síričanov v spojení s padnutými entitami - mega zrada v každého DNA na prečistenie ako kolíska začiatku galaktických vojen, ktorá vyzerá pre človeka pozerajpceho sa z 3D vedomia, že sú to ľudské duálne konflikty, ale na Multidimenzionálnej galaktickej úrovni sa jedná o úplne niečo iné..

Sirius B ako môj srdcový MOST - Bol to - je to pôvodne Mega Portál zabezpečujúci Energeticko-Informačný KOMUNIKAČNÝ A TRANSPORTAČNÝ TOK Z JADRA ANDROMEDY, ktorý bol pôvodne pod správou Kristos Andromedánskych Línií Mádži Grálových Línií s Maharaji Kódingom, čo je presne orignálna a najstaršia Kristova krv - Genóm, ktorý bol hybridizovaný, krížený, poškodzovaný v záujme ho ovládnuť a vyhladiť úplne túto krv - genetiku z povrchu zemského

- je to prevažne to, čo čo sa volá krvná skupina A negatív alebo AB Rh faktor negatív - o tom boli-sú všetky vojny - vždy galaktické a vždy o manipuláciu vedomia - genetiky - DNA, lebo to je Vedomie, to je moc, to je výživa, to sú prístupy ku absolútne všetkému...


Do tejto skupiny - kódov vedomia Architektov vesmírov - Zakladateľov Planét, ktoré sa aktivujú na integráciu počas mesiacov Letných a počas Dcemebra najmä, patria aj Kódy Modrých Slniek, Siriusa B, pracovnicí s oceánmi, väčšinou aj žijúci pri mori, na ostrovoch - sú špecialisti na prácu s Krištáľovou štruktúrou Zeme a s jej Jadrom v hĺbke v Agarthe a v oceánskom dne - očista a obnova týchto krištáľových generátorov SÚ VIAC NEŽ KĽÚČOVÉ PRETOŽE SÚ TO HLAVNÍ DATABANKY ZEME VŠETKÝCH INFORMÁCIÍ A HLAVNÉ PORTÁLOVÉ VORTEXY DO DO SIRIUSA B - MY, ako HLAVNÍ ARCHITEKTI PÔVODNEJ ZEMSKEJ KRIŠTÁĽOVEJ ŠTRUKTÚRY A MRIEŽKY, ktoré boli narušené, čiastočne vybuchli - tak padol Atlanits vo fázach - elektro-magnetickými vibračnými-zvukovými zbraňami stále - všetko sú frekvečné zbrane na manipuláciu DNA - vedomia - genetiky, a kvôli tomu boli vybraté z oceánskeho dna dôležité generátory práve Síričanmi na ich tzv. záchranu - zachovanie , pretože obsahovali najdôležitejšie informácie, čo Zem doslova zhodilo do úplnej temnoty - zabudnutia - ego človek - padnutí galaktici v jednom - pád do nevedomia - svetelná krištáľová DNA Zeme a jej populácie išla offline - amnézia..

Tieto Krištály opäť obnovujeme terez už rýchlosťou svetla zvnútra von, ako súčasť dohody Paliador Indigových SolARnych Rás Paidia - viac k tomu v článku Kristov Kód tu v knižnici archíve z roku 2021..

Tí, ktorí nosia v sebe Kóding Modrého Nílu - Maharadži, Mádži Línie

Indigo Krištáľových Rás bez toho, aby sme sa hrali na špeciálnych a dôležitých , je priama grálová Línia Jeshuu (týchto avatarov bolo ich viac, nielen jeden Jeshua-Yeshua,Ježíš) ale aj línie 18. Dynastie Egypta 5D čo sú originálne taranské Serrez Avian Línie vrátane RA zlatej Línie - všetko Kristos Avatari rôznych typov vrátane Venúšanských Kristos Línií - sem patria aj Hathor Sekmet skupiny vedomia.. Tiež sem patrí línia kráľa Artura..

Tieto Kódingy Vedomia fialových a Modrých slniek v nás Majú tie najväčšie misie - sú to LÍDRI NOVEJ ZEME, MAJÚ najviac práce s opravou, obnovou, sprietočňovaním a strážením, spravovaním Brán, zdieľaním informácií v čo možno najčistejšej forme - nastoľujú zjednotené Vedomie hviezdnych národov Zákona jednoty Slnka opäť na Zemi - prechádzajú si vzostupom ako prvá vlna, lebo otvárajú brány a sprístupňujú dúhové mosty do Nebies pre ostatných už Ako Nové Aurora Aquaelle Paradisien rasy tvoriace plne galaktickú de Vzostúpenú Novú Zem, kfungujeme z plne aktívneho DNA Kódingu Fialového Slnka Novej ZEME - Strážci brán Novej Zeme - Kóding Braharama-Oraphim - Indigo Fialové Tóny Grálových Strážcov - Mádži Kráľovských Vodných a Dračích Avatarov sú veľmi aktívne a budú viac.. Braharama sú všetky Kódy Delfínov, Veľrýb, MER-bytostí, naše Aquatické aspekty, Vodné Sirius aspekty vedomia, Andromedánske aspekty vedomia.. S týmto súvisí aktivácia iného dýchania vo vode, žiabre, plutvy.. všetko sú to súčasti svetelného tela, ktoré si obnovujeme presne tak, ako aj rôzne typy krídel - viď článok v archíve s názvom Korene ľudstva.. tomuto som sa viac venovala v zdieľaniach z roku 2021..Bližšie Pochopenia Rôznych Typov Kristos Indigo Rás Lúčov - Crystal Star Seeds - nosiči Indigo Plameňa, ktorých najvyššou emanáciou - vyžarovaním (manifestáciou) je SolARny Ríši Univerzálneho Modrého Lúča-Plameňa Melchizedek (mega silový avatar), ktorého môžeme vidieť v ztelesneniach Kristos Slnečných Avatarov v Egyptských faraónskych Líniach a v Jesuhua líniách Esínskych líniách (Ježíš), v Líniách Kráľa Artura, vo vyspelom Atlantise, v leMUrii, v 5D Tare, v 7D Gai môžeš nájsť v článku z minulého roka


🔆🔆


OPONA PADLA - Veľkolepý koniec galaktického genetického experimentu Zem, kde sa každý buď zobúdza ku tomu ako je on ten čo s tým súhlasil A ROBIL TO SÁM SEBE, ŽE NIKTO TI NEROBÍ NIČ, POKIAĽ TY MOC NEODOVZDÁŠ EGU, TEDA NAD SEBOU AKOŽE NIEKOMU NIEČOMU VON ALEBO SA POKRAČUJE HRAŤ DUÁLNA HRA ĎALEJ ALE NIEKDE INDE, LEBO KAŽDÝ SI VÚZENSKÚ ŠTRUKTÚRU MUSÍ CEZ ROZPAMÄTANIE SA NA TO DEKONŠTRUOVAŤ A REKONŠTRUOVAŤ NA ÚPLNE INÝCH KÓDOCH VEDOMIA - TVORIŤ NOVÚ KONŠTRUKCIU V SEBE CEZ ÚPLNE NOVÉ ZÁKLADY VEDOMIA VZOSTÚPENÝCH MAJSTROV BUDOVATEĽOV ARCHITEKTOV V SEBE .. 🔆

AKTUÁLNE KÓDY SÚ A BUDÚ - KÓDY zjednotených KOMUNIT hviezdnych očistených hviezdnych národov A CIVILIZÁCII UŽ NOVEJ ZEME, ÚPLNE NOVÉ UPGREJDOVANÉ DVOJPLAMENE NOVEJ ZEME A BÁBÄTKÁ NOVEJ ZEME UŽ VŠETKO RASA STELESŇOVANÁ KÓDY PRAVÉHO EDENU..

PRETO POKRAČUJE LEN INTENZÍVNEJŠIA


NÁPRAVA VNÚTRONÉHO DVOJPLAMEŇA V SEBE, BOŽSKÁ ÚNIA V SEBE SO ZDROJOM VŠETKÉHO VEDOMIA CELOU SVOJOU BYTOSŤOU A BOŽSKÁ ÚNIA OBOCH V SEBE HIEROS GAMOS - VYBUDOVANIA KRÍDEL DVOJPLAMEŇA V SEBE - NIE JE VÄČŠEJ SILY - SÚ ZÁKLADOM ZMAJSTROVANIA SEBA AKO BOŽSKÉHO ANHU A OČISTENEJ DNA - MATRICE UŽ NOVEJ ZEME TIEŽ.. KOZMICKÁ EXTÁZA Z ROZPLYNUTIA SA V TAK HLBOKEJ ÚNII V SEBE SO SEBOU AKO SO VŠETKÝM.. TEN NAJPOSVÄTNEJŠÍ VZŤAH SO SEBOU AKO S CELÝM VESMÍROM VONKU REFLEKTOVANÝ, KDE TVOJ POHÁR PRETEKÁ ZLATÝM GRÁLOVÝM NEKTÁROM - TVOJOU VLASTNOU SLADKOU ŠŤAVNATOU ESENCIOU - TY AKO GRÁL - NEKTÁR - GRÁLOVÁ ÚPLNE NOVÁ CESTA.. ČISTÉ BOHATSTVO A HOJNOSŤ VŠETKÉHO ZVNÚTRA VON-

NÁPRAVA VNÚTRONÉHO DVOJPLAMEŇA V SEBE, BOŽSKÁ ÚNIA V SEBE SO ZDROJOM VŠETKÉHO VEDOMIA CELOU SVOJOU BYTOSŤOU A BOŽSKÁ ÚNIA OBOCH V SEBE HIEROS GAMOS - VYBUDOVANIA KRÍDEL DVOJPLAMEŇA V SEBE - NIE JE VÄČŠEJ SILY - SÚ ZÁKLADOM ZMAJSTROVANIA SEBA AKO BOŽSKÉHO ANHU A OČISTENEJ DNA - MATRICE UŽ NOVEJ ZEME TIEŽ.. KOZMICKÁ EXTÁZA Z ROZPLYNUTIA SA V TAK HLBOKEJ ÚNII V SEBE SO SEBOU AKO SO VŠETKÝM.. TEN NAJPOSVÄTNEJŠÍ VZŤAH SO SEBOU AKO S CELÝM VESMÍROM VONKU REFLEKTOVANÝ, KDE TVOJ POHÁR PRETEKÁ ZLATÝM GRÁLOVÝM NEKTÁROM - TVOJOU VLASTNOU SLADKOU ŠŤAVNATOU ESENCIOU - TY AKO GRÁL - NEKTÁR - GRÁLOVÁ ÚPLNE NOVÁ CESTA.. ČISTÉ BOHATSTVO A HOJNOSŤ VŠETKÉHO ZVNÚTRA VON.. KU NÁPRAVE DVOJPLAMEŇA JE PÍSANÉ V ČLÁNKOCH Z ROKA 2021 - NAJMÄ KÓDY JÚNA A LETNÉHO SLNOVRATU SÚ VŽDY O TOM..

🔆


POKRAČUJÚCE VYNULOVÁVANIE NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH AKO ULTIMÁTNA LIBERÁCIA UNIVERZÁLNEHO VEDOMIA A TELA:Vzostupným uzatvárajúcim sa Oknom 2012-2022 sa všetko mení, zmenilo - ''ľudstvo'' sa vo fázach viac a viac rozpamätáva, má možnosť vzostúpiť cez Komplex Univerzálnych Hviezdnych a Solárnych Brán Galaktického a Kristovho Vedomia v Sebe vo svojom Tele - Alcyhmické procesy Bio-Ionizácie, Spiritualizácie, Solarizácie, Krištálizácie Hmoty a úplnej Transkonfigurácie TELA.

CEZ VZOSTUP a Zostup VEDOMIA - tvoríš fyzično cez formovanie svojho vedomia do hmoty - fyzično & reality je výsledok Úrovne Vedomia, z ktorej funguješ a tvoríš všetko:

Tí, ktorí sú schopní pochopiť, uchopiť, a už nie zneužiť Svoje vlastné svetelné telo ako Ultimátne Vozidlo, vesmírnu Loď a SUPER NÁSTROJ TVORBY PYRAMÍDOVÝCH KOMPLEXOV a ich udržiavanie, spravovanie, stráženie tak, aby to bolo v najvyššom súlade sú tí, ktorí opäť znovu-obnovili Seba ako Ankh cez samotné zmajstrovanie svojej energie, životnej sily, moci, kreatívneho potenciálu - samotnej Kundalini, čistiaceho, regeneračného a alchymického potenciálu,

Tí, ktorí sa navrátili do svojej Ultimátnej SLOBODY od závisenia a podmienenia vonkajškom, do slobody OD REINKARNÁCII - navrátili do svojej Nesmrteľnosti & Nekonečnosti Slnečného Vedomia cez Zjednotenie sa so všetkými svojimi časťami a aspektami Vedomia, tí, ktorí Ukotvili svoje Vzostúpené aspekty “budúce verzie” tu & teraz do svojho koreňa cez plne otvorenú Korunu sú pevne ukotvení vo svojom svetelnom Koreni - Jadre = STABILITA ZÁKLADNÝCH ZLATÝCH STAVEBNÝCH KAMEŇOV NOVEJ ZEME PRAMENIACA Z UKOTVENIA SA V SEBE - vo svojom “pravom” Svetelom Božskom Ja bez žiadnej konrétnej identity - fungovanie ako KOLEKTÍVY VEDOMIA v energicky obrovskom kolektívnom univerzálnom hviezdnom tele - ukotvenie vo svojej Božskej Esencii - Krist.Esíni - Essenes - Sense of Self - Tí, ktorí sa stali žijúcim ANkhom - Proceserom VEČNÉHO Života, Životnej Sily - Energetickí / Svetelní Majstri Tvoritelia

- Ultimátny Nástroj Budovania Štruktúr, systémov, komplexov Vyspelej Hviezdnej Galaktickej Civilizácie zo Vzostúpených KOZMICKÝCH Kristovych Stavov Vedomia v BYTÍ..
NEUSTÁLNE AKTUÁLNE VIDEO - NASTRIHANÁ UKÁŽKA Z KURZU ZO ŠKOLY MAJSTROV - MULTID ENERGY MAJSTER TVORCA NOVEJ ZEME - MAJSTER TVORCA NOVÉHO SNA, MAJSTER ILUZIONISTA:REALizácia Snov NovejZeme,Premena Peňazí, Pôvodní Majstri Zakladatelia - Architekti - Budovatelia Zeme, Sme Žijúci ANkh, SolARiani:

TIETO VIDEÁ TI TIEŽ MÔŽU POSLÚŽIŤ S DOPLŇUJÚCIMI AKTIVÁCIAMI:Galaktické Vedomie v Tele -Vzostup- RA-ANkh, Brány a Archy do NovejZeme, Ty si Svoj Limit a Nutnosť Tmy:
Energetický Majster Tvorca Novej Zeme, Tok Hojnosti a Financie, Povolanie Galaktik NovoZemšťan, 0.0


Vzostup Lídrov Stelesneného Zdroja Novej Zeme, OPUSTENIE 3D, PREVRATY, Prvá CIVILIZÁCIA Novej Zeme:


Noví Lídri Stelesňujúce Vedomie a Silu Zjednotených Hviednych Národov, ReGenesis, Vystupňovania všetkého:
Majstri Budovatelia Novej Zeme-Ako Vnútri Tak Vonku, Čistenie Galaktickej Histórie z Tela:Do PRA základov-Pra Kľúčov ku Sebe ako ku Všetkému, Zrýchlenie Evolúcie Vedomia-Tela-Rodiny-Vzťahov:

Krásne Galaktivačné super potentné časy praje

Tím Maria ARaMatena 🔆

1,233 views

Comments


bottom of page