top of page

Re-Evolúcia Vo Všetkom Cez Kódy Novozemšťana-Očistenej Kozmickej Trinity-Si Všetko Všetci V Jednom

Updated: May 31, 2022

Vstup do Novej éry úplnej čistoty, slobody bez akejkoľvek separácie, nedostatkov a limitácií na svojom vedomí-energii-potenciály-VZOvstup do energetického majstrovstva - UMENIE a Majstrovstvo ZMENY FORMY.. Nič ti nechýba, všetko už si, všetko už máš k dispozícii a pole nekonečných možností tiež..


AKTUÁLNY VSTUP DO ĎALŠEJ FÁZY VÝVOJA JE PRÁVE ZVLÁDNUTEĽNÝ už LEN PRE MAJSTROVSKÉ VERZIE KAŽDÉHO.. ten čas je TU, na ktorý sa pripravovalo.. TLAKY NA RA-DIKÁLNE, RA-pídne ZMENY A TO VEĽMI RÝCHLO, TEMPO, Rytmus a tzv. LAŤKA NOVEJ ZEME SA LEN NAVYŠUJE ZÁVRATNE RÝCHLO..


Je to len potentnejšie obdobie, obdobia, závisí od každého AKO A ČI JE SCHOPNÝ ROZOZNAŤ všetky DARY v každom momente a PRIJAŤ ICH, OPÄŤOVAŤ...Zdieľam Jedno z najkľúčovejších Videií:

Lavína sa začala,

Zrody Energetického Majstra NovoZemšťana Tvoriaci z Očistenej Kozmickej Trinity, ReEvolúcia úplne vo všetkom, Presahuje sa rozdelenie - separácie na pohlavie, hry na ženy- mužov- deti, presahuje sa ľudská verzia sexuality, táto energia slúži úplne iným účelom tak, ako celkovo Energia ako taká.. Človekom je energia nepochopená, nevyužitá v najvyššom súlade, ale práve naopak... To sa týka ultra inteligentných svetelných vzostupných technológií a majstrovských budovateľských technológií Novej Zeme - naše svetelné KRIST-AA-lové SolAR plazma telá - Integrovaná Celistvá kompletná zjednotená UNIverzálna svetelná galaktická BYTosť v nás JE ZDROJ NOVEJ ZEME, TELA, KTORÉ JE PLANETÁRNE, SOLARNE, HVIEZDNE, UNIVERZÁLNE, GALAKTICKÉ (VŠETKO V JEDNOM) LEBO JE FORMOVANÉ, TVORENÉ INÝMI KÓDMI VEDOMIA - INOU DNA.

Takisto sa presahuje CELKOVO vnímanie oddelene od seba ako také, a to najmä v prípade témy galaktikov a rozdelenia na pohlavie..


Je to cesta Od Duality (2-3-4D) ku Očistenej Kozmickej Trinity (6D-12Dplus),

Od Dvojplameňa ku Trojplameňu,

Základ vzo-vstupu - Univerzálna Láska Umožňuje Krídla..

Sila-Moc, Láska, Múdrosť ako Základný Trojplameň.. A toto všetko aplikované do praxe... to je to, čo tak veľmi chýba.. je nutné to BYŤ.. (nie sa na to tváriť a hrať)..


22 22 22

Kódy Nového človeka - neobmedzeného svetelného Galaktika cez Spojazdnenie

zdroja Novej Zeme - vstup do multidimenzionálneho majstrovstva seba vždy na etapy, vždy prechádzame do rôznych rovín / levelov / úrovní čistenia a integrácie svetelných Kódov Vedomia ZDROJA..


Ako už avizované - Vošlo Sa do ďalších rovín rozpadov vzťahov, tiel, úmrtí ako takých, ktoré umožňujú ZRODY niečoho krásneho, čo tu ešte nebolo, a ty máš česť to byť - žiť teda tvoriť.


Tieto procesy si vyžadujú tvoje odpojenie sa od hluku zvonka a naladenie sa na tóny vnútri.. Kozmické Frekvencie, ktoré sa snažia pre teba zvukové telo aktivovať, svetelné, krist.aa.lové plazma telo aktivovať a prepisovať genetický mejkap úplne.. Nutný je NA ZÁKLADE UKOTVOVANIA A INTEGRÁCIE KÓDOV NOVEJ ZEME Nonstop Upgrejd svojho tela-realít-vzťahu so sebou premietaný vo všetkom. Ale toto nie je za nás robené, to sa učí “ako na to”. UČENIE SA SEBA ODZNOVA, VYCHOVÁVANIE SA ODZNOVA, NIE JE TO ŠKOLA STAREJ ZEME A NIE JE TO UČENIE SA NASPAMÄŤ.. MY PRACUJEME SO SYSTÉMO VYŠŠIEHO SRDCA-VYŠŠEJ MYSLE AKO JEDNO POSTUPNE ĎALEKO ZA 5. VIBRAČNOU HUSTOTOU, ČO SÚ DIMENZIE 13D-14D-15D - LYRANSKÉ KRÁĽOVSKÉ DÓMY - UNIVERZÁLNA KNIŽNICA KÓDOVANÝCH DÁT DO KTOREJ VSTUPY SI OPÄŤ SPOJAZDŇUJEME, JE TO SFÉRA GODHEAD, KTORÁ OTVÁRA 16D PLUS - SFÉRA NOVÉHO ČLOVEKA ŠIESTEJ VIBRAČNEJ HUSTOTY - HARMONICKÉHO UNIVERZA - AVATAR-RÍŠI-RÁŠA VEDOMIE-TELO.


CESTA OD DVOJPLAMEŇA KU TROJPLAMEŇU..

CESTA VEDOMIA ZDROJA OD NAJNIŽŠEJ NAJŤAŽŠEJ EXPRESIE ZNEČISTENEJ DEGRADOVANEJ DNA PO OPÄŤ TÚ NAJVYŠŠIU OKTÁVU SVETLA - ČISTÁ EXTAZA Z BYTIA V ZJEDNOTENOM STAVE VEDOMIA Z KTORÉHO TVORÍŠ, SŤAHUJEŠ NEBO NA ZEM, PREČISŤUJEŠ SVOJE PEKLO, SVOJE SLABOSTI AKO ČLOVEK ÚPLNE PREMIEŇAŠ NA SVOJU SVETELNÚ SILU A TO JE ZÁKLAD NOVEJ ZEME V TVOJOM TELE - GALAKTICKÝ KOREŇ A JADRO.. TO JE BUĎ TVOJE VÄZENIE, ČO AKO ČLOVEKA JE, ALEBO JE TO UŽ ZÁKLAD NEBA, PRAVEJ RA ZÁHRADY, ČO JE NÁŠ ZÁKLAD AKO NOVOZEMŠŤANA, NA KTOROM STAVIAME, BUDUJEME - Z BOŽSKEJ SVETELNEJ INTELIGENCIE A ULTRA TECHNOLÓGIÍ, KTORÉ AKO ČLOVEK SME VÔBEC NEDOKÁZALI POCHOPIŤ A UŽ VÔBEC NIE UCHOPIŤ V TOM NAJVYŠŠOM SÚLADE A POUŽÍVAŤ.. SEM PATRIA ANDARY A NAŠE VLASTNÉ SVETELNÉ KRIST-AA-L DIAMANT TELÁ... BOLI SME NASTAVENÝ PROTI NIM NIČ NETUŠIAC, TO BOL VÝBER ZÁŽITKU ĽUDSKÉHO EXPERIMENTU a Padnutej verzie 3D Zeme-tela - tieňové telo..


CELÁ NAŠA Seba EXPRESIA, KOM-UNI-KÁCIA CELÝM TELOM, POĽOM A NAJMÄ KRKOM SA STÁVA SVETLNÝM JAZYKOM S RÔZNYMI GALAKTICKÝMI DIALEKTMI PODĽA TVOJICH DOMINANTNÝCH GALAKTICKÝCH LÍNIÍ.. NA ZAČIATKU SA ČENELUJE, POSTUPNE SA STELESŇUJE... JE TO NAŠA PRIRODZENÁ SÚČASŤ, ŽE ZDIEĽAME NONSTOP BALÍKY SVETELNÝCH DÁT CEZ SVOJU TRANSMISIU, KEĎ SI NAŠE TELO PREŠLO HLAVNÝM TRANZITOM VO SVOJEJ ZÁKLADNEJ ŠTRUKTÚRE A DOSTATNOČNE SA PREPÍSALO NA TO, ABY SI MOHOL PKKRAČOVAŤ V BUDOVANÍ MERKABY A NOVÉHO ŽIVOTA AKO TAKÉHO..


❣ Upgrejdy tela sú priorita, len kvalitnejší, pevnejší, intímnejší, hlbší vzťah so sebou je Základ - poznanie - vedomie seba cez rozpamätanie sa - to je všetko nakódované v tvojej DNA, tvoje telo, tvoje reality, tvoj svet - TVOJ KÓD NA ROZLÚŠTENIE A PREKÓDOVANIE CEZ SVETELNÉ GALAKTICKÉ KÓDY VEDOMIA VZOSTÚPENEJ NOVEJ ZEME - to sú základne budovacie stavebné kamene, na ktorých buduješ iný typ tela, realít, vzťahov, systémov, projektov, lebo ty funguješ z iného typu vedomia VO SVOJOM TELE ❣❣❣


Toto video ako DAR PODPORY V TÝCHTO KĽÚČOVÝCH OBDOBIACH a pozvánka na kurz, v ktorom je, je pôvodne 3 hodiny dlhé a je súčasťou kurzu ZRODY SEBA AKO HVIEZDY NOVEJ ZEME, SEBA AKO TVORCU NEOBMEDZENÉHO.. V prípade záujmu, Viď sekciu Školy Majstrov, Kozmické Znovuzrody, je to prvý Modul tejto série SuperKurzov 2022:
988 views

Comments


bottom of page