top of page

RAst Mimo Zóny Komfortu a Pocitu 3D bezpečia, Premena Väzenskej Energie Peňazí, SolArne Svetelné Vedomie - Telo- Naše Premeny

Updated: 6 days ago
Ako sú tieto procesy o RAste Mimo Zóny Komfortu a Pocitu 3D

(iluzórneho bezpečia a dostatku),

ako Vedomie Je MOC - Využívanie toho v Najvyššom Súlade sa učíme cez vlastnú prax a zároveň čistíme - vynulovávame, kde sme to nevyužili (zneužili vlastnú kreačnú silu a moc cez vôľu malého 3D ja-človeka),

Pre Bytie pri Vedomí (Bytie Vedomie celým telom,poľom) musíme byť plne prítomní čo je proces len väčšieho hlbšieho sprítomnievania, scitlivovania, rozpamätávania sa -- Zvedomnievania a stavania sa do sily a moci Svetelnej Nekonečnej BYTosti-Tvorcu Vesmírov v sebe,

Prítomnosť-Mier-Sloboda, Čerpanie zo Svojej Veľkoleposti a Nekonečnosti - Tvoj Avatar Novej Zeme, Návraty Dvojplameňov, ako Božská Vôľa nahrádza tú ľudskú v nás, Hlbšie Pochopenie toho, ako sme tu na transmutácie a alchymizáciu toho, čo si netransmutoval vo všetkých existenciách, vrátane všetkých predkov, ako sme tu na rozbalenie Darov Seba a našich predkov bez toho aby sme opakovali ich lekcie, ale radšej uzavreli - preniesli cez do mieru na večný odpočinok, hlbšie pochopenie toho, ako sme tu na ''Reclaming'' - navracanie sa do pravého SEBA - Vstupovanie - VzoVstupovanie do toho že si Všetko Všetci Všade, nič ti nechýba a všetko si a máš - ultimátna sloboda a bohatstvo seba ako Zdroja (vedomie prosperity), ako sme tu na Reclaiming (návraty a uplatnenie si nároku), na opravy originálnej Kristos slnečnej diamANtovej genetiky, Pozrieme sa na to ako tieto Procesy Nie sú o komforte a iluzórnom pocite bezpečia, ale o raste,

Premeny energie Peňazí z energie väzenia - strachu - nedostatku na vďačnosť a lásku.

Ako sa musíme zastaviť a

sprocesovať straty - sprocesovanie emócii - energií - darov vo všetkom a ich zužitkovanie a aplikácia nového vedomia (vyššie poznanie) - je to všetko sprocesovanie strát, ktoré nás môže šokujúco zastaviť, alebo sa sami zastavíme na procesy ktorými sme si mali-máme prejsť na posunutie sa ďalej a potom sa tzv. môžeme ponáhľať do nového..

Procesy Opráv a Obnovy (upgrejdy) Tela cez expresie nerovnováh a všetkého potlačeného za všetky existencie a sprietočňovanie e-mócií - energií cez ich cítenie naplno a rozbalenie kódov-informácií - darov v nich, procesy najmä so solArnym a Hviezdnym telom, Božské gule v nas a ich aplikácia na odkomunikovanie toho a urobenie toho na čo si gule nemal ty ani tvoji predkovia avšak cez SRDCE, Planetárna a UNIVerzálna Kundalini a omnoho viac... Strácame aby sme mohli získáť a to vrátane tela,


Vlastni TO Kým si (obe strany mince ano Jedna), aplikuj to, uplatni si nárok na to čo už máš k dispozícii ...
641 views

Comments


bottom of page