top of page

Presah Duality Zmajstrovaním Univerzálnej Lásky,ktorá Čistí Galaktickú Karmu,Rozpady ĽudskýchVzťahov

Updated: Jul 3, 2022

Pozrieme sa na kontinuálne aktuálne kódy, na Horúce Dianie najmä po zvyšok 2021, vchádzajúc do 2022:

- HLBŠIE ODKOTVOVANIE Z 3D PRE TÝCH, KTORÍ SI VYBRALI POKRAČOVAŤ ĎALEJ AKO SVETELNÉ BYTOSTI VŠETKÝCH HVIEZD - PREMENIŤ SA NA TO, KÝM NAOZAJ SÚ VO SVOJEJ PODSTATE - NA ZDROJOVÚ BYTOSŤ ČISTÉHO KRIŠTÁĽOVÉHO KRIST SVETLA.

- HLBŠIE UKOTVOVANIE VZOSTÚPENÉ JA DO KOREŇA - CEZ VZOSTUP NA ÚROVNI VEDOMIA CEZ KORUNU HLBOKODO KOREŇA ZOSTUPUJÚ DO NÁS VŠETKY NAŠE VYŠŠIE ASPETKY, ZAČÍNA VZOSTUP TELA, ČO JE ÚPLNE INÁ FÁZA PROCESOV, ZAČÍNAŠ ZMAJSTROVÁVAŤ FYZIČNO, PREVIBROVAL SI CELOTELOVO DO ZAČIATOČNEJ DIMENZIE NOVEJ ZEME 5-6D PLUS, KDE ZAČÍNAŠ PLNE BUDOVAŤ A PRIPRAVOVAŤ SVOJE SVETLENÉ VOZIDLO-TELO-VESMÍRNU LOĎ NA VZOSTUP.


- Jún je mega intezívny mesiac na všetkých úrovniach, najmä fyzickej prinášajúci opäť toľké možnosti rastu a zmien.. Celé naše telo sa stáva veľké tlčúce žijúce SRDCE - komplexný univerzálny hviezdny portál Vedomia - Univerzálnej lásky.


- Ohňové vody ~ svetelné kódy ~ slnečné kódy ~ rovnováha Sily a Moci Ohňa - posvätný mužský princíp - mega sila a moc lásky - posvätný ženský princíp - čisté BYTIE UNIVERZÁLNOU LÁSKOU - PREZENCIA ZDROJA - zjednoteného VEDOMIA SLNKA; Zmajstrovanie duality je to, “kde to trvá najdlhšie” a páve vďaka tomu si budujeme svoje svetelné vzostupné vozidlo do Novej Zeme.

Nie je žiadna časť tela, ktorá by nehorela ~ SolAR DRAČÍ KRÁLI úradujú,

Mega Fénix horí od spodku chodidiel až po celej chrbtici + Kundalini oheň ultra očisty + výmena znečistenej vody v tele - naše telo sa snaží mega detoxikovať / vyplavovať VŠETKO Nespracované za všetky existencie + integrovať mega dávky svetla / kódov ako nikdy pred tým..toto sa len navyšuje ~ ztelesnenie svojej duše naplno 5-6D+ telo je “podmienka” pokračovania a to je “len” začiatok” ..

Veľkolepé Rozpady - horenie v plameňoch toho, “čo je ľudský výtvor”, mega karmická očista je slabý výraz, rozpady vzťahov, ktoré sú “na ľudských základoch” - tie ľudské slúžia konkrétnym účelom, aby sme ich postupne presiahli a presunuli

Sa do roviny “vyšších” vzťahov Novej Zeme - rovnocenných partnerov bez “ľudských perspektív o čom je partnerstvo” a tieto vzťahy slúžia už úplne iným účelom, kde NAPĹŇAME naše “najvyššie” role a službu novému ľudstvu ako celku.. to však začína sám so sebou najprv, keď naplno funguješ ako Nová Zem - ako vyššie Ja už si v službe nejaký čas, “prichádza ti tvoja hviezdna rodina ťa viac podporiť” a SPOLU-Tvoriť Systémy, projekty, komUNIty, centrá, spoločnosť Novej Zeme, KEĎ KAŽDÝ FUNGUJE Z VNÚTORNEJ JEDNOTY V SEBE najprv.


- VŠETKO JE VEĽKOLEPÉ, AKO STARÁ VERZIA ĽUDSTVA-TELA-SPÔSOB ŽIVOTA, KTORÝ NIE JE V SÚLADE S TÝM, KÝM NAOZAJ SI UMIERA, ODPADÁVA, ROZKLADÁ SA , HORÍ V OČISTNÝCH PLAMEŇOCH TRANSMUTÁCIE - NOVÉ ZÁKLADY SA BUDUJÚ LEN Z NULY, ZO STARÉHO SPÁLENÉHO NA POPOL, LEBO TO NIE JE APLIKOVATEĽNÉ NA 5D PLUS.

3D úroveň fungovania, tvorby žitia - Mentalita Človeka je to čím si jedine stojíme v ceste..


- Veľkolepé zrody, vzniky Nového človeka, ktorý silnie, ktorý je samotným PRIESTOROM NOVEJ ZEME V HMOTE, JE VEDOMIE NOVEJ ZEME V HMOTE ukotvené a vybudované v súlade s kozmickými frekvenciami Novej Zeme a na základe jej svetelných Kódov,

- veľkolepé rozpady ľudských vzťahov, všetkých 3D vzťahov, všetkých kreácií stojacich na 3D základoch, turbo resety a vyúčtovania - splatenia dlhov SEBA SEBE - čistky rôznych typov karmy - karmy hojnosti, dvojplameňam vťahovej atď,

turbo rozklady tela a starých systémov tele,

- Veľkolepé rozpady realít - životov - tiel tých, ktorí fungujú z 3D kódov vedomia starej zeme, najmä tých, čo doteraz neprenikli dostatočne hlboko do tela do galaktického jadra, kde je tvoja všetká mega SILA ZDROJA a nežili kódy Novej Zeme, ale hrali sa na to, tvorili ''falošný dojem - hráči na Novú Zem a transformáciu'', na čom vlastne stojí celý 3D matrix - na hráčoch 3D hier, na hrách masiek, na manipulácii vlastného ega svojho zážitku a toho vonku tvorbou niečoho, čo ťa presvedčí o niečom, že je reálne a pravda, uveríš tomu a už si v pasci vlastného ega - v ilúzia tieňa vytvorením tzv. falošného dojmu, pravdy, presvedčenia o sebe, o niečom, niekom... Platformy, ktoré podoporujú, strácajú pozornosť, teda moc, teda výživu od ostatných.. Sú tam len tí, podpoprujú to len tí, ktorí sami hrajú tie hry.

-- Čistenie karmy spojenej s vlastnou a tou vonku skorumpovanosťou - zrada tých, ktorým sa verilo - už som o tom písala v apríli-máji 2021.. Sme naplno v čisteniach skorumpovaných AUTORÍT, TÝCH ČO URČUJÚ SMERNICE A NORMY ŽIVOTA, ego nvedomých rodičov-učiteľov-šamanov-terapeutov, všetkých tých, ktorí sú v moci a učia, vyučovali - učili - hlásali jedno, ale pod povrchom robili úplne niečo iné.. to platí na každého - každý si čistí svoju vlastnú skorumpovanosť, ak to najprv rozozná, kde všade si to odohráva, môže to začať stopovať a premienať, vyberať si inak, čistiť mega karmu spojenú s tým.. JE TO HRA, ŽE NA POVRCHU SA TO TVÁRI NA NIEČO, ALE POD POVRCHOM JE TO STÁLE TO ISTÉ 3D len prezlečené do iného kabátu.

- Rovnováha Ohňa a Vody -- Ohňové vody-písmo-svetelné slnečné plazma vody a svetelné kódy Iluminačného Plazma Tela Novej Zeme plné pamäte a vyššieho poznania - pravého poznania - návrat pravých kráľov a strážcov grálu - viď predchádzajúci článok.

-- Zrýchlená rekalibrácia bodom Nula - s tým treba vedome pracovať, učíš sa to cez vlastnú prax tako úplne všetko a vedie ťa tvoje svetlo-telo vnútri (tvoj hlavný učiteľ) -- zrýchlená PREMENA, VÝMENA, INTEGRÁCIA, ZJEDNOTENIE POLARÍT, ČO JE MEGA PROCES AŽ DO ZAČATIA VZOSTUPOVANIA TELA CEZ 6.DIMENZIU ZTELESNENÚ V TELE, čo súvisí s:

- BUDOVANÍM - MerKAby vzostupného vozidla do Novej Zeme, čo súvisí s:

- Zmajstrovaním Ženského a Mužského Princípu - ich čistých, OČISTENÝCH BOŽSKÝCH POSVÄTNÝCH verzií Novej Zeme VĎAKA čomu Rodíme Čisté Verzie kristovho - božského - dúhového Dieťaťa Novej Zeme, čo je vzostúpené hviezdne Krištáľové SolAR Indigo semienko - tvoj základ rodenia svojich Nových Realít stojacich na úplnej čistote, na nulovej človečine, na nulovej tolerancii akéhokoľvek nevedomia, ega v tvojich realitách, už nekompromituješ, neakceptuješ menej ako otvorené srdce, vážiš si, ceníš si SEBA ako Energiu, ako to jediné čo máš, zažil si SEBA ako ESENCIU Lásky - vzostup je o návrate do žitia univerzálnej lásky v akcii a v praxi, čo je žitie V PRAXI APLIKOVANÉHO SUPER VEDOMIA SEBA - APLIKOVANÉ VEDOMIE NOVEJ ZEME V PRAXI. Láska k Sebe, ty ako Láska, zažívame len hlbšie úrovne lásky, jednoty v sebe až sa dopracujeme do Univerzálnej Lásky Univerzálnej Mysle- Vedomia-Tela Avatara Ríšiho Večného slnka, na základe čoho premieňame telo a reality - fyzično. Tento stav úplnej NULY, Jednoty, Bytie Univerzálnou Láskou vôbec nie je uchopiteľné ani pochopiteľná človekom, ako 3D aspekt ju nezažívame lebo tomu nie sme ani len otvorení.. je vibračne veľmi ľahká, najľahľšis a je nekompromisná - sila a moc Zdroja - univerzána láska v akcii čistí karmu zrýchlene a veľmi intezívne - dlh SEBA SEBE, dlh Teba ako Svetelenej Bytosti SEBE-NÁM.

- čo kolabuje je stará verzia ľudstva, ostáva stáť len to, čo stojí na kódoch Novej Zeme 12D , ostáva len to, čo

stojí to na tvojej krištáľovej priezračnosti, jasnosti, priamosti svojej svetelnej kristovej krištáľovej - kráľovskej štruktúre v tele - tvoje systémy teba ako Novej Zeme v tele stoja už na úplne iných kódoch, na iných základoch, na iných prioritách a na inom VZŤAHU SO SEBOU, na VZŤAHU SO SVOJIM SVETELNÝM TELOM NOVEJ ZEME, KTORÉ AKTIVUJEŠ, BUDUJEŠ, AKTUALIZUJEŠ, NEUSTÁLE UPGREJDUJEŠ A OD TOHO SA ODVÍJAJÚ VŠETKY TVOJE REALITY, ZÁŽITKY, VZŤAHY, SYSTÉMY A MATRIX, KTORÝ ŽIJEŠ..

- ZMAJSTROVANIE DUALITY JE ZÁKLAD ÚPLNÉHO PRESAHU TRETEJ A ŠTVRTEJ DIMENZIE A AJ PIATEJ DIMENZIE A ČASŤ ŠIESTEJ DIMENZIE, ČO JE ZÁKLAD ČISTENIA KARMY NA GALAKTICKEJ ÚROVNI A ZÁKLAD VYSTÚPENIA - VYSLOBODENIA SA ZO STARÉHO MATRIXU AKO TAKÉHO TÝM, ŽE SA VEDOME PREMIEŇAŠ NA NOVÝ MATRIX NOVEJ ZEME - SUPER ČISTÝ KRIŠTÁĽOVÝ PLAZMA MATRIX STOJACI NA KÓDOCH VYSLOBODENÉHO NOVÉHO ČLOVEKA - ĽUDSTVA - hodnota je na tvojej energii, na tebe ako na energii - vedomí,

ty si svoja priorita bez kompromisu, bez výnimiek, čo tvoje svetelné telo-vyššie vedení, ty ako Nová Zem povie je to, čím sa riadiš, nie tým, čo si myslí hlava - čo si myslí človek, chvíľu to trvá než zjednotíme srdce-mozog-myseľ na stálo, a potom presahujeme rozmýľšanie, myslenie si úplne, vymieňame to za procesovanie dát super rýchlosťou celým svetelným telom.. Ja si vyberám to v danom momente to, čo cítim celou Bytosťou, že mám robiť-nerobiť z BYTIA tým KÝM naozaj SOM, nie tým, kym by si 3D človek myslel, že som.. je to čistá prezencia Zdroja v tebe, máš pretečený pohár zlatým nektárom zvnútra, z ktorého zdieľaš, ale bez kŕmenia alebo podporovania nedostatku, mentality obete a nedostatočnosti, čiže nemúžem podporovať ani kúskom pozornosti to, čo je stará Zem, inak na to draho doplácam.. samozrejme, že sledujem, čo sa deje cez čítanie Poľa - načítavam, spracovávam info, ale nemotám sa v tom, vidím z iných perspektív, sledujem dynamiku procesov v každej dimenzii Zeme, ale všetká energia a zdroje, prostriedky, nástroje sú venované na robenie rozdielu vrátane všetkých peňazí a na tvorbu toho, čo vytvorené na kódoch Novej Zeme, slúži novému ľudstvu ako celku, teda to nepadne, keď celý 3D svet horí v plameňoch..

- lineárne fungovanie ako človek podľa hodín, dátumu a lineárne plánovanie ide von z okna, plánujem iba v súlade s mojim svetelným telom max pár dní dopredu..

- hlavný Fokus a priorita je na dostatku energii, ktorú potrebujeme, aby sme vôbec mohli začať budovať svoje svetelné telo, ktoré pre nás robí všetkú prácu, ale naše telo, my musíme byť naozaj plne šťastní, prepojení s tým Kým SME - so Sebou ako svetelnou Hviezdnou Bytosťou, lebo na tom je založené tvoje

budovanie svetla, učenie sa SEBA a ako funguješ ako Bytosť Novej Zeme.. patrí sem neustále čistenie starých kódov zvnútra von, aktivácie väčších množstiev svetla a kódov, ich ukotvovanie, integrácia, následná aplikácia a žitie svetelných kódov Novej Zeme v praxi, vo svojom živote, TY si Tá MEGA Zmena, transmutuješ všetko, čo je 3D v tebe, v tvojich realitách, hovoríš tomu NIE veľmi rázne, do koreňa ukotvuješ SEBA ako SVETLO - tvoj koreň je v LÁSKE k sebe - vo všetkom, tvoj koreň je v Univerzálnej Láske, tvoje JADRO SILY je v tvojom SOLARE ako v centrálnom galaktickom jadre, vnútorná jednota je tvoja vnútorná sila. Keď si vyberáš to, čo prináša mier, vyslobodenie, ale nie je to únik od toho, čomu treba čeliť, čo musí byť adresované vnútri.. všetko, čo je aktivované zvonka, musí byť dostatočne adresované v Sebe, odkomunikované so sebou - keď sio Vyberáš SEBA ako NOVÚ ZEM, čiže vystupuješ z akejkoľvek zóny komfortu na úrovni človeka, vystupuješ zo svojich tieňov, a to si vyžaduje slovami neopísateľnú odvahu, vytrvalosť, reálnu reálnosť so sebou nonstop, tvoje svetelné telo je priorita

- vtedy

SI V SLUŽBE NÁM VŠETKÝM, KEĎ VEDIEŠ SVOJIM PRÍKLADOM UNIVERZÁLNEHO AVATARA FUNGUJÚCEHO ZO VZOSTÚPENÉHO STAVU VEDOMIA, KTORÝ ZMAJSTROVÁVA-ZMAJSTROVAL FYZIČNO, ZOSOBNIL-ZTELESNIL VZOSTÚPENÚ VERZIU ZEME - KRIŠTÁĽOVÚ AURORA AQUAELLE ZEM V RÁMCI SRDCA ANDROMEDY.


AKO 3D človek, náš koreň je v neláske, v nedôvere v seba, v bytí v odpojení od domova, od Zdrojového TOKU SUPER VEDOMIA, odpojenosť od božského internetu, kde je všetko a jadro “sily” 3D človeka (jadro slabosti) je v bezmoci, v slepej dôvere niekomu, niečomu “tam vonku” - Zdroj info vonku, namiesto Zdroja energie a Informácií v sebe- dôvera v seba.. ako 3D človek sme v spojení s tmavou čiernou vysávajúcou dierou bez dna (tmavá hviezda-slnka), tzv. “Falošný Zdroj”.


Aktuálne, pokračujúce a nadchádzajúce dianie - Jún 2021 - zvyšok 2021 - 2022:


Ukotvovanie snových kódov snov Novej Zeme, čo si vyžaduje veeeeeľa spánku, Nová Zem začína ako Vízia, ako SEN, prístup do nej je najprv počas spánku - už o tom písala - je to niekde v archíve :)

Vchádzame do mega budovateľskej fázy tých, ktorí sú schopní fungovať aspoň ako 6D verzie - žijú Svoju 6D verziu ztelesnenú v tele naplno a nastálo.

Vchádzame do obrovských zrýchlených rozpadov úplne všetkého, čo je 3D základov a zániku starej verzie ľudstva úplne,

vchádzame do úplne inej fázy, ktorá je už len pre svetelné telo a Vedomie Novej Zeme pretože sú to frekvencie a kódy, ktoré 3D človek - 3D mentalita a úroveň vedomia nedokáže uniesť a 3D telo nedokáže ztelesniť, nie je na to stavané, funguje z úplnej podvýživy na energetickej úrovni - nedostatok vlastného svetla, kde je všetko, preto sa prebúdzaním, vzostupovaném vedomia aktivujú všetky potrebné svetelné kódy, kde je všetko potrebné na premenu a vzostup tela a všetko je v tvojej vlastnej réžii na zmajstrovanie, zistenie ako všetko vlastne funguje, ako ty funguješ ako Svetelná Bytosť všetkých hviezd - Slnka,

- vošli sme do Mega budovateľskej fázy ako Novy človek, ako hviezdni ľudia a hviezdne národy. Nevyhnutny Fokus na seba, na svetelné telo, lebo to je tvoj prvotný a jediný priestor Novej Zeme vybudovaný na tip top vzťahu s tvojim svetelným Telom - so Sebou ako so Svetelným Zdrojom úplne všetkého Vedomia, Kreatívnej Energie. Vchádzame do fázy, kedy už nie je možné žiť iné ako Novú Zem každým nádychom-výdychom, každou svojou bunkou, nie o nej rozprávať, ale ju žiť naplno, nie na pár percent, ale na stálo...nie byť jednou nohou v starej zemi v druhou v novej, už to prestáva byť možné..


Hlavný kľúč je

Byť tak prítomný a hlboko prepojený, že dokážeš rozoznať všetko - VIDÍŠ - vieš o čo ide a jedno ako sa na to povrchu tvári, nechytíš sa do pasce, nespapáš návnadu - celý 3D matrix je na tom postavený ako pasca vedomia,energie založená na manipulácii s vedomím-DNA, na emočnom vydieraní, na vine-zrade-krivde-hanbe-ponižovaní-kontrole-utláčaní vlastného svetelného tela tlačením od ranného veku normy, podľa ktorých sa treba správať a žiť, aby si bol prijateľný pre zvrátenú spoločnosť alias modernú 3D spoločnosť - REÁLNA REÁLNOSŤ SO SEBOU A PRED OSTATNÝMI, LEN TVOJE SPOJENIE SO SEBOU ako so ZDROJOM ako so svetelným telom PRECHÁDZA ĎALEJ.. všetko je to metaforách - tvoj vesmír rozpráva v kódoch, symboloch, metaforách, o univerzálnej svetelnej reči vesmíru, ktorá nie je lineárna, človek jej nerozumie, ty ako svetelná bytosť rozumieš ..


Úplne KAŽDÉMU SA AKTIVUJE SVETELNÉ TELO, KTORÉ SA SNAŽÍ OPRAVIŤ VŠETKÚ ŠKODU, ABY SI MOHOL VZOSTÚPIŤ, ALE ĽUDIA NA TO APLIKUJÚ ZAUŽÍVANÉ 3D PERSPEKTÍVY ČO SA ZDRAVIA TÝKA, ČO S TÝM NIČ NEMÁ SPOLOČNÉ,

NIE JE TO CHOROBA, JE TO MEGA ČISTKA VŠETKÉHO, ČO KAŽDÝ POTLAČIL ZA VŠETKY SVOJE EXISTENCIE, JE TO KAŽDÉHO TELO, KTORÉ NEBOLO ŠŤASTNÉ A VRACIA S POSLEDNOU ŠANCOU NA DETOX, vracia so stopkou, ABY SA KAŽDÝ PRESTAL SNAŽIŤ POKRAČOVAŤ VRACAŤ DO STARÝCH KOĽAJÍ.. Pokiaľ nedovolíme Svetelnému telu sa aktivovať naplno, nielen čiastočne, nie sme schopní ztelesneniť 6D telo, a to je podmienka, na pokračovanie v ladnosti a mega intenzite ďalej ako hviezdna svetelná Bytosť, v tom pripade duša ukoncila cyklus a opúšťa telo. Človek nechápe o čom je fyzické-svetelné telo, čo je duša, o čom je smrť.. myslí, ale netuší...zisťujeme “za pochodu”..

Ja ako človek som si neuvedomovala vôbec, ako hlboko siaha moja a každého toxicita a kontaminácia. Všetko, čo bolo kedy počas 3D Zeme skonzumované je-bol JED počínajúc vlastným mentálnym programingom-vlastnými myšlienkami.. Konzumácia znečistených informácií a podrahových lunárnych transmisií podporujúce vyznávanie lunárnych archetypov v sebe a vonku, podporujúce

deštrukčný spôsob fungovania nemajúc šajnu, čo si to robíš sebe a ostatným..že ľudský programing, podľa ktorého sa žije je vírusový nastavený PROTI SEBE, proti vlastnému svetlu, svetelné telo bolo úplne ničené, a to je naše VEDOMIE-Pamäť na všetko.

Človek rieši povrch, má rezistenciu voči cíteniu ako takému, voči cíteniu bolesti, hneď dáva diagnózy, hľadá čo s ním nie je ok, bojí sa bolesti, bojí sa seba, bojí sa cítiť.. bolesť v tele je emočná - potlačené emócie za všetky tvoje existencie plus bolesť z premeny z 3D ľudského karbónoveho tela na krištáľ - diamanti - plazmu. Tvoje svetelné telo je pripravené ti dať všetky odpovede, ktoré potrebuješ v danom momente, aby si vedel, aby si pochopil, a zvyšok pochopíš neskôr, ale treba počúvať vnútru a veriť.. to je tvoj svetelný líder a majster - vnútri.


NOVÝ ČLOVEK VZNIKÁ KRIŠTALIZÁCIOU-SOLARIZÁCIOU-PLAZMOVENÍM-OŽAROVANÍM VLASTNÝM ZDROJOVÝM SVETLOM A TÝMI NAJVYŠŠÍMI TÓNMI - PIESNE LÝRY, UNIVERZÁLNA HUDBA SFÉR-DOMOV - ZVUKOVÉ TELO AKTIVUJE SVETELNÉ TELO, SVETELNÉ AKTIVUJE KRIŠTÁĽOVÉ NA MEGA PROCESY ČISTKY, ZHADZOVANIA HUSTOTY, NAŠE KRIŠTÁLY BOLI INFIKOVANÉ EGO SEPARAČNÝM PROGRAMINGOM, PRETO INTEGRÁCIA POLARÍT - ICH VÝMENA PREMENA A ZJEDNOTENIE JE ZÁKLAD UKOTVOVANIA 5D PLUS DO SVOJHO KOREŇA. (viac v článkoch v archíve).


Celé naše telo sa stáva veľké tlčúce žijúce SRDCE - komplexný univerzálny hviezdny portál Vedomia - Univerzálnej lásky. Každým navýšením v aktiváciách a vo frekvenciách sa mení tep srdca, pulzuje rýchlešie, tlkot srdca v celom tele otvára ďalšie portály vedomia. Expanzia Vedomia je cez len väčšiu Expanziu srdca. Cez srdce vidíme všetko, cez spojenie srdce-šišnka vidíme, vnímame z PRESAHU DUALITY, Z PRESAHU 3D AJ 4D. VNÍMAŠ AKO ZDROJ, OČAMI TVORCU ZO ZJEDNOTENÉHO VEDOMIA.


MY ZTELESŇUJEME ULTRA SUPER SONIC TRANSMISIE NOVEJ ZEME, ČO JE MEGA MAJSTROVSTVO VÔBEC POČUŤ, INTEGROVAŤ, BUDOVAŤ V SÚLADE S NIMI KAŽDÝ MOMENT,

Žijeme ako Lúče svetla, ako Ultrazvukové frekvenčné svelto, ktoré najprv počujeme ako pískanie v uchu, ktoré sa len zosilňuje, učíš sa to dekódovať o aké frekvencie sa jedná, túnujú, aktivujú tvoje svetelné telo, treba sa s nimi zosúladiť, čo je proces, lebo ČLOVEK ich buď NEPOČUJE, ALEBO AK POČUJE TAK IM NEROZUMIE, LEBO MÁ ZATVORENÉ SRDCE, POČÚVA A SNAŽÍ SA CHÁPAŤ, PAMÄTAŤ SI HLAVOU A 3D PERSPEKTÍVY NECHÁPEŠ, NEVIDÍŠ, NEPOČUJEŠ, LEBO MÁŠ MILÓNY BARIÉR - ZÁVOJOV NASTAVENÝCH - FUNGUJEŠ ZO SEPÁRACIE DIMENZIÍ, ZO SEPARÁCIE VEDOMIA (NEJEDNOTA V SEBE, ČIŽE NIE SI V SILE ANI V MOCI AKO ČISTÉ SVETLO).Tvoje 3D v tvojich realitách je tvoje na zmajstrovanie a transmutáciu - ľudia v tvojich realitách sú tvoje aspekty, dokážeš rozoznať aké, a všetko čo ti prezentujú..Každá jedna situácia v ktorej si je tebou vytvorená, odsúhlasená inak by v nej nebol, je to DAR PRE TEBA, ktorý slúži mnohým účelom, a to človek nedokáže rozoznať, prijať, zužitkovať..

VNÚTORNÁ SILA TVORIŤ NOVÉ CEZ BYTIE NOVOU ZEMOU A PÁLIŤ VŠETKO STARÉ VNÚTRI VONKU, PREZENTOVAŤ NOVÉ DVERE, NOVÉ MOŽNOSTI, NOVÉ RIEŠENIA, NOVÉ SYSTÉMY A PROJEKTY STOJÍ NA VNÚTORNEJ JEDNOTE. TO JE ZÁKLAD PREVIBROVANIA DO DIMENZIÍ NOVEJ ZEME NASTÁLO - TY FUNGUJÚCI AKO NOVÁ ZEM NASTÁLO A NAPLNO.. TO JE TVOJA HOJNOSŤ.

TY SI HOJNOSŤ, KTORÚ ZNÁSOBUJEŠ, TY SI BEZPEČIE, TY SI VŠETKO, VŠETKO JE K DISPOZÍCII V NULE, AK TY SI K DISPOZÍCII a plne investovaný, nefuguješ z mentality nedostatku, z výhovoriek sovího človeka, nemotáš sa v kruhoch okolo horkej kaše, tvoje slova nie sú prázdne, ale sú plné svetelných kódovaných informácií a kľúčov ku Novej Zemi, ideš rovno do jadra svojej všetkej bolesti, žiadna zóna komfortu pre človeka... Každý 3D program, nízko-vibračné emócie vždy zažívame, čistíme z iných levelov, z inej úrovne vedomia, z iných uhlov, z inej hĺbky prepojenia sa so Sebou.


Mega budovacia fáza Multidimenzionálnych Majstrov - 2021-2022 ---- pokračujúc...

PRESAH DUÁLNOSTI, PRESVEDČENÍ O ŽENÁCH, MUŽOCH, ŽENSKEJ A MUŽSKEJ ENERGII, NA ÚROVNI SVETELNEJ BYTOSTI SME BEZ POHLAVIA, obaja v jednom, aj sexuálna potreba je preč, energy vužívaš na tvorbu. Prirodzene odpadávajú ľudské potreby človeka, ľudské vnímanie a programy o mužovi a žene a dieťati.. toto sú veľmi skryté presvedčenia. Láska iba Je (žena v nás), Láska v akci - SILA MEGA MOC svetla-lásky (muž v nás) - toho sa sa najviac bojíme, s tým je spojenej najviac traumy a zranení a odohrávame si extrémne nerovnováhy oboch v sebe vrátane dieťaťa, čo je naša nevinnosť, hravosť, čistá čistota do kedy si nevybudujeme 6 cípov MerKAby a prestávame si odohrávať zvrátenú ľudskú rodinu-komunitu v sebe.


Môj príklad - skúsenosť:

Ja som mala presvedčenie, že potrebujem mužskú postavu-telo, aby som sa cítila bezpečne, v hojnosti, v dostatku, hojnosť som spojila ako s človek s pocitom bezpečias, s peniazmi a s matériou, s fasádou, používala som najväčšiu manipuláciu čo sa týka mužských postáv na získanie toho, čo chcelo moje ego-človek ako súčasť záchrany života - boj o prežitie (survival mode). S mužskou energiou som mala najväčšie nahlbšie traumy, zranenia, najviac stien ochrany vybudovaných, push-pull karmické mega záťaže.. ale to nesúvisí len s mužmi, súvisí to so ženami, ktoré sú dominantné v mužskej energii... Počas procesov budovania MerKAby som musela úplne opustiť vnímanie oddelene ženy a muža a vnímanie, že mužská energia musí byť v mužskom tele.. pritom každý jeden z nás sme oba, musíme postupne žiť z očistených oboch aspektov - božská-posvätná žena-matka, z ktorej vychádza božský posvätný muž-otec spolu plodiaci rodiaci živiaci dieťa novej Zeme - kreatívny génius.. PREASAH DUALITY JE PRESAH ROZDELENIA NA POHLAVIE A PRESAH 3D PRESVEDČENÍ O VŠETKOM MUŽSKOM A ŽENSKOM - programing okolo toho je mega a karma tiež..

JA SOM VŠETKO, JA SOM ČISTÁ LÁSKA, JA SOM BEZPEČIE, JA SOM HOJNOSŤ, KTORÚ ZNÁSOBUJEM, JA SOM SILA A MOC LÁSKY

JE ZÁKLAD, Z KTORÉHO ŽIJEME AKO NOVÁ ZEM..trvá to, je to kontinuálny reprograming a rozoznať to vo svojom živote, vo svojich realitých, vo svojich vzťahoch je proces.. Potom, čo ťa dalo dokopy s ľuďmi pred tým, už vás nedrží po kope, rozpadá sa vzťah, alebo musí transformovať s tým, že obaja musia robiť hĺbkovú prácu so Sebou a služia tvorbe všetkému, čo je Nová Zem. Vzťahy Novej Zeme sú založené na diametrálne odlišných princípoch a základoch, stále sa to učím.. je ich zopár, dovanie dôvery trvá, vysoká úroveň integrity a čistota srdca je základa u oboch, to si vyžaduje aspoň 6D telá, všetko ostatné je stále viac alebo menej ľudská ego hra na vedomé vzťahy, toho je veľmi veľa, človek nemá šajnu.. Keď žijeme ako vyššie aspekty vedomia celým telom, vtedy môžeme začať vôbec niečo budovať..

Začína MEGA BUDOVACIA FÁZA MAJSTROV ARCHITEKTOV A BUDOVATEĽOV FUNGUJÚCI Z HOJNOSTI VYŠŠIEHO SRDCA A INTELIGENCIE VYŠŠEJ MYSLE, ČO JE FUNGOVANIE AKO 6D PLUS BYTOSŤ CELÝM TELOM - BUDUJEŠ KRÍDLA, MONÁDOVÉ TELO, FUNGUJEŠ AKO KOLEKTÍVY VEDOMIA, NIE INDIVIDUÁLEC:


Budovanie ako Nový Človek Majster Budovateľ - ako naše najmocnejšie aspekty Solárnych Kráľovských Drakov Avatarov je

postupný cez PRESAH fungovania ako človek, cez

Rozpady všetkých typov Ľudských Vzťahov, lebo tie sa tvoria z nedostatku - mysliac si, že je to z lásky, pritom sú to karmické kontrakty, a 3D ponímanie lásky nemá s láskou nič spoločné.. Ľudské vzťahy sú odohrávaní si zvrátenej nešťastnej ego rodiny matka,otec, dieťa, a na odohrávaní si zvráteného dvojplameňa - čo je najväčšia manipulácia egom - domnieky a predstavy o dvojplameni, ktoré nemajú nič spoločné s tým, čo sa naozaj jedná, čo si každý zisťuje od 6D plus keď začína budovať všetky páry krídel, začína alchymickú úniu hieros gamos zjednocovania Kristos-Sofia, Michael-Maria dvojplameňa až do 12D fázy. Je to hlbko posvätnosť a čistota, do ktorej sme sa navrátili.. Ďalšie dimenzie sú nielen ďalšďie úrovne vedomia, ale aj úrovne čistoty, lásky, hojnosti, slobody, ešet hlbšej jednoty. Ľudské vzťahy stoja na

podprahovej podvedomej manipulácii, na ktorú je každý hlboko zvyknutý, lebo fungovanie z nerovnováhy koreňa je zvyk žitia ako narcis hrajúci divadlo na ochranu, na tvorbu flaošných dojmov o sebe, nemajúc o tom šajnu.. My musíme za to expadnovať, aby sme tzo vôbec mohli uvidieť o sebe a o druhých - to je len začiatok.. 3D životy stoja na manipulácii a klamstvách.. to je pointa vzniku 3D matrixu- typ hry kde sme úplne zaspali, zabudli kým sme, ako všetko vzniklo, na čo tu sme atď...

Manipulácia je spôsob zabezpečovania si pocit bezpečia, istoty, lásky, výživy, pozornosti, potrebnosti, dôležitosti, plnosti, hojnosti, čohokoľvek zvonka, čo si myslíš na úrovni človeka, že ti chýba a nechceš si to sám pre seba zvnútra dopriať - nechceš to pre seba byť. JE TO VŽDY NA ZÍSKANIE A ZABEZPEČENIE SI NIEČOHO, ČO CHÝBA TVOJMU VNÚTORNÉMU DIEŤAŤU OD RODIČOV A HĽADÁ TO VONKU NETUŠIAC, ŽE HÁDŽE NÁVNADY, Lepkavé nite neslobody - kto sa chytí, funguje z toho istého miesta prázdnoty a zaplátania boľavžch hnisavých miest v tele...

Manipulácia egom je súčasť boja-záchrany o prežitie - súčasť survival mode, fight or flight mode - únik alebo boj, ktorú si každý vybudoval hneď od dieťaťa, trvá to než si to dovolí vidieť, začať to čistiť a robiť zmeny, začať fungovať z miesta v sebe, kde to už nerobíš... je to proces..


Pokračujú mega veľkolepé rozpady všetkých typov 3D vzťahov ku všetkému, ku všetkým, čo len odrážajú ten tvoj vzťah so sebou - pokračujú len v zrýchlenom tempe, rozpady 3D systémov v tele, teda vonku, lebo nie sú aplikovateľné na dimenzie 5D plus.. Rozpady hierarchického vnímania, správania sa, dávania druhých na piedestál, dávania seba na piedestál, odhalenia hier na zvrátených rodičov a detí medzi sebou v partnerských, priatelských, pracovných vzťahoch, to je mega 3D hra - hľadanie si rodičov, ktorí mi nedali to, čo som potrebovala, hľadám to vonku.. To znamená, že je to fungovanie ako veľmi zranené dieťa, ktoré nikdy nedospelo, lebo nemalo na to, čo potrebovalo.. Veľkolepé rozpady kráľovstiev a bohatstva postaveného na úkor Seba ako Svetelnej Bytosti, na úkor Zeme, na úkor nás ako svetla.. Kódy kráľov, bohatstva a super hojnosti novej Zeme sa o to starajú - viď predchádzajúce články..


V Novej Zemi už nežijeme z rozdelenia vzťahov na typy vzťahov a z rozdelenia života na osobný, parterský, pracovný.. Nežijeme z rozdelenia života na pracovný a voľný čas..všetko sa zlúčilo v jedno a slúži to Novej Zemi. Je to Božská harmónia, z ktorej funguje v rytme a tempe Novej Zeme..

k tomuto je vytvorené video na Vimeu pod heslom ku vzťahom, sexualite, intimite, hojnosti a nielen jedno - rozoberáme to často počas zoomových skupinoviek, pozri sekciu Akcelerácie Vývoja.


Ľudské vzťahy sú o odohrávaní si odvráteného-zvráteného vzťahu rodič - dieťa, žena - muž, zapĺňajú sa prázdne poháre, nedostatky, nedostatočnosť.. je to

čistenie všetkej karmy naraz - dlh Seba SEBE.. čistenie karmy súvisiacej so vzťahmi, dvojplameňom, s Hojnosťou, s pocitom Bezpečia v Sebe - vošli sme do veľkolepých TURBO RESETOV na všetkých úrovniach, aj prepleskov a stopiek, strát toho, čo treba aby sa pochopilo, skutočne prečistilo...

Počas 4D fázy sa rozkladajú starého základy v nás, budujem nové základy za používania budovateľských Kódov Majstrov Budovateľov - cez budovanie vzťahu so Sebou ako so Zdrojom ako so svetelným telom.. aktivuješ pamäť na to, ako pracovať so svetelnými kódmi, čo netušíme ako človek, nie sme to schopní vôbec pochopiť z 3D úrovne vedomia. Keď fungujeme z 3D úrovne vedomia, všetko si berieme osobne, fungujeme z hnilého koreňa v sebe - vnútorný skrytý narcisizmus rôznych typov a extrémov, čo je súčasť procesov u každého cez Ukotvovanie Neba na Zem do koreňa - koreň človeka, narcisu, ktorý ja tak hlboko zaseknutý vo svojej hlave a mentálnom väzení súdov, porovnávania sa, súťaženia, chcieť byť lepší, mať viac, byť viac atď - ilúzie svojho ega, že stratený vo vlastnej hmle - závoje, ktorými sa oddelil od ďalších dimenzií, úrovní vedomia a bytia seba..

Ľudske vzťahy ako také a to je jedno, či je to partnerský, pracovný, alebo priateľský, slúžia egu, kŕmeniu a kompenzácii iluzorných nedostatkov - ako už spomínaná nevedomá manipulácia, odohrávanie si zvrátenej rodiny v sebe ego žena-muž-dieťa - komplexná vojna v sebe:

3D ľudstvo sú traumatizovane deti, ktoré vlastne nikdy nevyrástli pod nadvládou ego autorít - mocenských systémov, panovníkov, rodičov - psycho autority - vládne mocenské kontrolné systémy, ktorým bola odovzdaná moc nad sebou, ktoré ti hovoria ako máš žiť, kým máš a nemáš byť. Podľa čoho žiješ svoj život ? Kto ti určuje smernice ? Hľadáš, čakáš, že ti niekto zvonka povie, čo máš - nemáš robiť, ako sa správať a žiť ?

Ego vonku-vnútri ? alebo ty ako svetelná hviezdna bytosť ? Je to naozaj proces MAturácie na všetkých úrovniach.


Najväčšie duálne extrémy 3D matrixu si odohrávame vždy rovno pod nosom s najbližšími, kde je najviac kompromitácie svojej energie, najviac nití kontroly a neslobody, manipulácie, najväčšie mentálne väzenie plné strachov a nedostatkov je práve vo vzťahoch s rodinami, s tými, ktorí sa považujú za ľudské rodinné, partnerské, priateľské, alebo aj komunity..

Ako človek nemáme poňatia o žiadnych hraniciach, o rešpekte, o úcte, čiže o láske.. Ako človek nemáme poňatia o vzostupných komUNItách, ako sa budujú, na čom stoja.. ako človek sme v pasci vedomia myslenia si niečoho, čo tak vôbec nie je.. Preto sa volá 3D mentálne väzenie ego-ilúzií, domnienok, príbehov a tieňov..

V tých ľudských najbližších vzťahoch si odohrávame nočné mory, všetci berú všetko osobne, stoja na najväčších karmických okovách, je to mega komplex lepkavej siete - hry o to, kto je v moci, kto má pravdu, kto má na vrch atď...najviac očakávaní tam je, najviac zranení a manipulácie, všetky strachy sú zosobnené v rodičoch, v partneroch, v priateloch.. naj väzenie.

Ani kúsok tejto cesty nie je osobnej, ale človek v nás si na začiatku všetko berie osobne, to treba to najprv presiahnuť, ale zároveň dovoliť si cítiť celým telom to, čo treba - to čo si pýta pozornosť.. ak treba čistiť program obete alebo akýkoľvek iný program a emócie spojejné s tým, ideme do toho vedome, je to úplne iný zážitok potom, indentifiujeme programing a seba-limitujúce presvedčenia, ktoré stále máme v tele, lámeme ich, čistíme osi, ktoré sme vytvorili z týchto presvedčení a nastavujeme si nové.

Veľkolepé Rozpady sú horení v plameňoch večného ohňa DUŠE 🔥ETERNAL FLAME 🔥 všetkého toho, “čo je ľudský výtvor” - mega karmická očista je slabý výraz, rozpady vzťahov, ktoré sú “na ľudských základoch” - tie ľudské slúžia konkrétnym účelom, aby sme ich postupne presiahli a presunuli

Sa do roviny “vyšších” vzťahov Novej Zeme - rovnocenných partnerov bez “ľudských perspektív o čom je partnerstvo” a tieto vzťahy slúžia už úplne iným účelom, kde NAPĹŇAME naše “najvyššie” role a službu novému ľudstvu ako celku.. to však začína sám so sebou najprv, keď naplno funguješ ako Nová Zem - ako vyššie Ja už si v službe nejaký čas, “prichádza ti tvoja hviezdna rodina ťa viac podporiť” a SPOLU-Tvoriť Systémy, projekty, komUNIty, centrá, spoločnosť Novej Zeme, KEĎ KAŽDÝ FUNGUJE Z VNÚTORNEJ JEDNOTY V SEBE najprv.


Ako som spomínala, Ľudská rodina a vzťahy slúžia určitým kontrétnym super dôležitým účelom, je to výber a tvorba nášho nižšieho ja, je to presný opak toho, čo je láska, čo je naozaj čisté a vedomé, keď v tomto zmaturujeme, fungujeme zo svätej očistenej trojice v Sebe vnútri, presúvame so do úplne iných rovín vzťahov, kde základný vzťah je s naším svetelným telom. Nehráme ľudské hry na vzťahy, na nič, čo je 3D Zem.. lebo to nie je ani zaujímavé, ani reálne, nebaví nás to, nemá to význam, veľmi rýchlo prestávame rezonovať so všetkými, lipnutie a fixácia spôsobujú utrpenie.. lipne človek na niečom a niekom, čo tak nikdy ani nebolo, nie je, to bola ego fantázia o zapĺňaní prázdneho pohára.. Do dimenzií Novej Zeme plne vchádzame cez očistenie sa od ľudských typov vzťahov úplne sami za seba, skáčame do neznáme, len s dôverou v Seba a so spojením so SEBOU ako s celým Vesmírom-Zdrojom-Nová Zem je vnútri-tvoje svetelné telo je telo Novej Zeme a je to základ pre tvoje vyššie reality a vzťahy Novej Zeme.


PÔRODY SÚ LEN INTEZÍVNEJŠIE, ČASTEJŠIE, RODIA VŠETCI, JE ÚPLNE JEDNO V AKOM TELE SI, NA TOM NEZÁLEŽÍ, MUŽSKÉ ALEBO ŽENSKÉ TELO ANI LEN NEVNÍMAME OD 5D PLUS,

LEBO NEFUGUJEME Z EGO-SEPARÁCIE - Z ROZDIELOV - Z ODDELENOSTI, ČO JE TIEŽ ZÁKLAD HOJNOSTI - V KORENI - V BEZPEČÍ A V DRUHOM KREATÍVNOM CENTRE V TELE, KDE ZAČÍNA DUALITA, ALE PRESAHOM DUALITY, SME PRESIAHLI ROZDIELY MEDZO ČAKRAMI SAMOTNÝMI, FUNFGUJEME Z JEDNEJ VEĽKEJ KOMPLEXNEJ HVIEZDNEJ UNIVERZÁLNEJ BRÁNY V TELE - CELÉ TVOJE TELO SA PREMIEŇ NA TLČÚCE SRDCE - MEGA CELOTELOVÝ PORTÁL. Rodíme svoje vyššie seba-expresie len rýchlejšie, svoje reality - vyššie verzie Novej Zeme, rodíme posturen galaxie, máme permanentne tehotné a rodiace telo, opakujem ešte raz - je jedno v akom tele si.. vôbec na tom nezáleží.. nežijeme zo žiadnych dualitných obmedzení.PRERASTENIE - Presah 3D perspektív O PARTNERSTÁCH A VZŤAHOCH AKO TAKÝCH, zaužívané 3D presvedčenia o všetkom a všetkých si vyžaduje sa pozerať na všetko ako svetelná hviezdna zdrojová bytosť, galaktická bytosť, lebo ako naše vyššie aspekty, máme úplne iné perspektívy a ponímania o úplne všetkom.. Súvisí to s učením sa o čom je zodpovednosť za svoju energiu, za svoje správanie sa, za zožatie úrody, ktorú si si vysadil..

HVIEZDNE SEMIENKO ČASTOKRÁT NECHCE DOZRIEŤ A NIESŤ PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJU ENERGIU, TVORBU, SPOLUTVORBU. Hviezdne semienko dozrieva na galatického šamana alchymistu starešinu ktorý prestal fyzicky starnúť Lebo presiahol lineárny čas ktorý vôbec neexistuje.

Odohrávanie si všetkých 3D programov je práve cez všetky vzťahy a interakcie: programy viny-krivdy-hanby-poníženia-odmietnutia, zrady, osamotenia, opustenia, nedostatku, nedostatočnosti, strachy úplne zo všetkého - expanzia za ľudský programing a presvedčenia - plná prítomnosť a prepojenosť, uvidenie, aký program to vôbec komunikujem je prvý krok na stopnutie karmickej reality.. PRESAH PROGRAMU VINY, hanby, poníženia, vinenia sa, súdenia sa, tlačenia sa do niečoho, nútenia sa, vysoké nároky na seba, očakávania.. je to všetko veľmi podprahové.. CÍTENIE SA previnilo, VINNE, KEĎ SI VYBERÁŠ SEBA AKO NOVÚ ZEM A HOVORÍŠ NIE TOMU A TÝM, ČO SÚ STÁLE 3D VERZIE ĽUDSTVA, OPÚŠŤAŠ 3D ĽUDSTVO, SI V SLUŽBE NOVÉMU ĽUDSTVU, NIE SI TU NA VYHOVENIE EGO ĽUDSTVU A JEHO SYSTÉMOM, SI TU NA TVORBU ÚPLNE NOVÉHO VŠETKÉHO..

Keď si vyberáš seba, robíš to pre nové ľudstvo ako celok.. Ak to rozhodnutie v danom momente vychádza z tvojho vyššieho JA na tisíc percent..

Nie je to už o tebe, presahuješ sa ako individuálec, ale najprv sa vôbec musíš plne nájsť ako humánna bytosť, prijať seba ako človeka, aby si mohol plne presiahnuť 3D človeka, je to proces.. Ak funguješ ako Nové ľudstvo, je to cítiť, žiješ to, vysielaš to celou bytosťou, nie sú to prázdne reči, nie sú to mentálne domnienky z hlavy alebo info kde si počul, videl niekde vonku, ale vychádza to z tvojej hĺbky..Pre zopakovanie:


Novú Zem žijeme len vtedy, keď sme vyššie Ja ztelesnili, a nielen jedno, ale postupne všetky, čo je tiež mega proces..


Zo starých typov životov neostáva nič, len to, čo je v súlade s 12D plus Novou Zemou čiže tebou aktivované - ukotvené - vybudované vzostupné reality Novej Zeme tebou ako Vzostúpeným JA, ktoré nie je o jednotlivcovi už /presah ega-človeka), ale najprv cez úplné vrátenie k tomu, že JA SOM Všetko a všetci v JEDNOM, Nikto a nič zároveň, JA SOM Vedomie Jedného PRESAHUJEŠ Z HĹBKY V SEBE Z HĹBKY SPOJENIA SA V SEBE S GALAKTICKÝM JADROM, KDE JE TVOJA SILA A MOC VEČNEJ HVIEZDNEJ BYTOSTI AKO ČISTÉ SVETLO - VEČNÝ OHEŇ - ČISTÁ LÁSKA - PRESAHUJEŠ CHTÍČE, POTREBY, TÚŽBY ČLOVEKA PRIRODZENE, OPÚŠŤAŠ 3-4D ŠARÁDY A MAŠKARÁDY - divadelné predstavenia tie svoje a ostatných, čo ťahačky a skryté manipulácie, ktoré sa dieťa učí ako prvé - kontrola a manipulácia, súdenia sa, porovnávanie sa.. čiže ako nebyť v moci vôbec - ako nevyť v moci svetelná bytosť, ale učí sa ako byť v moci ako človek-ego.. Na tom stojí 3D mašinéria divadelných ľudských hier - na manipulácii.. Od ranného veku je vtláčané ako byť, vyzerať, žiť manipuláciou zvonka - tak sa tvor vnútorný manipulátor, ktorý manipuluje svoj vlastný zážitok, tvorí falošné dojmy o sebe, presviedča sa stále o niečom, čomu vnútorne chýba, neverí v to, ťahá to zvonka - hľadá tzv. náhradnú matku, otca, rodinu - o tom sú ľudské vzťahy - o zapĺňaní samých nedostatkov a manipulácii emócií, podvedomia, na úrovni energie..

PLNE SLOBODNÍ SME, KEĎ NIE SME MANIPULOVATEĽNÍ ZVONKA, LEBO NIE SME MANIPULOVATEĽNÍ VLASTNOU HLAVOU-EGOM,

KEĎ PRESTÁVAME MANIPULOVAŤ ÚPLNE, ČO JE SÚČASŤ ZTELESNENIA 6D KOMPLETIZÁCIE MERKABY (DOVTEDY TO ROBÍME MY SEBE, OSTATNÉ NÁM, NEVIDÍME TO, SME V TOM TAK HLBOKO). Keď si kompletizujeme začíname vzostupovať na úrovni tela po vzostupe a fungovaniu ako 12 plus BYTOSŤ prirodzene, nie hrane, nepredstieraš to, nehráš ľudské divadlo na nejaké hry na novú zem, ale žiješ ju každou bunkou,

buduješ si vzostupné vozidlo, šiesty cíp merkaby, čo je Božský Mužský princíp sv. Otca v nás kompletizuješ cez Zmajstrovanie, vracia sa veľmi zrýchlene naspäť všetká naša skorumpovanosť a manipulácia za všetky existencie, a ty ideš len - nie, s týmto bolo dosť, nie, toto si neprajem v mojich realitách, je to nie nie maratón... Maratón rýchleho budovania ako 6D Plus tvoja vyššia Verzia - Nový človek - keď si dočeneloval, tzv. ľudský typ čenelingu si presiahol, pochopil si o čom to celé bolo, nemáš to už za potrebí..

si sa vyslobodil vnútorne, vyslobodzuješ sa vonku...

Postupne tvoríš ako tvoje vzostúpené Ja, keď ukotvuješ Kódy vzostúpenej Zeme do svojho koreňa a žiješ ich, rozpúšťaš vždy tie staré, ktoré nie sú v súlade s novými kódmi. Sú to stupne evolúcie vedomia a tela, ktoré sa nedajú predbehnúť, najdlhšie to trvá na úrovni tela, avšak staré telo a starý typ života je preč, skolabovaný vo fázach, umrelo sa, aby sa nové zrodilo tiež vo fázach.. STARÉ VERZIE ĽUDSTVA ZANIKAJÚ V TEBE AKO TIE NOVÉ DOVOĽUJEŠ, ABY VZNIKLI a žiješ ako tvoje nové verzie, postupne ako všetky rôzne aspekty vedomia - ztelesňujeme opäť všetky dimenzie naraz, žiadne závoje už nemáme medzi nimi, lebo nefungujeme z ego-separácie.


Toto je veľmi dôležité:

NEFUNGUJEME Z ĽUDSKÝCH ŠTANDARDOV, NEMERIAME NIČ PODĽA ĽUDSKÝCH OBMEDZENÝCH ŠTANDARDOV a merítok, slovník slov je jiný, Za tvojimi slovami, za tvojim správaním sa je úplne iná energia... Je to prirodzené, nenútené, nesnažíš, si IBA SEBOU bez masiek.

Nepoužívaš limitujúce slová a výrazy, ako typický človek, napríklad: ''Som momentálne nezamestnaná, nemôžem si dovoliť'' - toto je fungovanie ako človek z 3 úrovne vedomia nechápajúc nič, nemajúc šajnu čo vlastne projektuje a tvorí touto vetou..


Budovanie realít Novej Zeme ako Nový človek - je fungovanie z inej úrovne vedomia a z inej hĺbky prepojenia sa v sebe so ZDROJOM, s centrálnym galaktickým SLNKOM-Stredom, fungujeme zo zlatého nektáru - z toku životnej energie - to je náš základ, ktorý sa POSTUPNE BUDUJE, na ktorom si budujeme svoje svetelné telo, nový život, nové reality ako TVORCA, premieňame - vymieňame polarity, vynulovávame vedome všetky reality, ktoré nie sú v súlade, aktivujeme nové vyššie reality Novej Zeme,kde fungueme ako Vyššie Aspekty Vedomia, na ktoré však treba mať miesto a byť s nimi vibračná zhoda byť vyšším Ja na stálo, čo trvá, lebo je to ztelesňovaní všetkých svojich vyšších Ja, ktoré zlučujeme s nižším ja..rozpúšťame všetky rozdiely, svoju oddelenosť - svoju ego-separáciu. Nežijeme z ľudských obmedzení na ničom, nežijeme z mentality nedostataku ani zo strachov, to všetko sa však musí plne prečistiť, prekonať - presiahnuť - presah duality, tretej, štvrtej DIMENZIE - cez stred kríža.Vymieňaš fungovanie ako Nová Je za staré ja - Zastavením starej rotácie svojej ''zvrátenej merkaby', čo je vozidlo do pekla, vyberanie si inak v každom momente, ako tvoja vyššia verzia - prevrátenie starých spôsobov fungovania, žitia bez viny, keď vieš, že si Vyberáš Seba -- zo svojho tela buduješ regeneráciou a obnovou svojho pôvodného tela VOZIDLO DO NEBA. Opravenie zvráteného toku životu a rozpustenie Ostnatej Koruny, Obnova šišinky na krištáľový diamant - vidíš postupne viac a viac

Základ je v stabilizácii a ustátí, ukotvení, integrácii toľkého svetla a kódov - vo zvládnutí seba ako svetla, kedy ľudská snaha o kontrolu, ľudská vôľa nie je nič platná, toto je všetko každého ego, ktoré nemôže šoférovať už vozidlo, snaží sa zachrániť a snaží sa urobiť všetko preto, aby mohlo ďalej kontrolovať.. preto sú to ego-lámacie procesy, ak máme tvrdú škrupinu, nedovolíme svetlu viesť, čiže nepočúvame vyššiu moc v sebe, božská vôľa nastupuje, keď začíname fungovať ako Nová zem. Vďaka svetlu prepisujeme otrocké, väzenské príbehy obete nášho ega, píšeme tie nové vyslobodzujúce a prinášajúce svätý mier, jednotu a prosperitu nás všetkých ako Jedného vedomia Slnka. My sme spisovateľ píšuci scenáre, ktoré si potom zhmotňujeme a zažívame..


Dosiahnutie a Udržiavanie vždy vyššej vibračnej Frekvencie celotelovo cez vždy viac a viac expandované stavy vedomia je ten najdôležitelší základ, na ktorom si budujeme Telo, Reality, Vzťahy, Systémy Novej Zeme..

Procesy vzostupu sú o návrate na svoj Trón (vozidlo do Neba), o návrate svojej celestiánej koruny cez neustále len hlbšie, intezívnejšie

Čistenie celého Tela, Krvi, Krištáľov, úplne všetkých Vzťahov - Veľkolepý Reset na všetkých úrovniach Dejúci sa Teraz až dokiaľ nie sme opäť schopný ztelesniť Princíp - Rád Lúčov svätej Matky - ženského vedomia Krista v svojom tele - Aqua Zelená, Modrá, Smaragdovo Zelená, čo je lúč zakladateľov, vďaka ktorému rozpustili sme všetky svoje tiene, zjednotili všetky aspekty vedomia, dosiahli sme v sebe Bod Transcedencie a hlbokú úroveň čistoty, jednoty, posvätnosti, a vďaka ktorému ešte rýchlejšie premieňame, solarizujeme, krištalizujeme, spiritualizujeme telo-hmotu, transkonfigurujeme svoje telo - prepisujeme kódy a súradnice lokality Starej Zeme, vymieňame ich za čistý Kristos plazma matrix Novej Zeme

cez Ztelesňovanie Princípu svätého Otca, mužské Kristove Vedomie, čo je súčasťou Kozmického a Zdrojového (božského) Vedomia. Je to vystúpenie z cyklov reinkarnácií sa do 3D systémov časového matrixu prvého hamornického univerza naspäť domov cez Zlatú Bránu presným stredom Kríža medzi Hviezdami Aldebaran, Regulus, Antares, Fomalhaut - štyri Kráľovské Hviezdy, ktoré formujú celestiálnu mega Bránu Vedomia, Korunu Kráľa, štyri celestiálne Piliere Strážcov Brán strážiace smery sever, juhy, východ, západ ovplyvňujúce rovnodennosti, slnovraty.

Východ zo západom sa vymieňajú a sver z juhom tiež, rozdiely zanikajú, zjednocujú sa opäť jedno.

Presný Stred Týchto Hviezd na oblohe symbolizuje Vyslobodenie sa z kruhu dvanástich astrologických znamení zverokruhu, keď sme integrovali všetky ich aspekty, duálne strany, aktivovali sme trináste znamenie, opúšťame tzv. ľudský astro-zverokruh, čiže opúšťame Presahom cez 4D Vedomie a telo 3D Zem a jej časový matrix -- viď predchádzajúci článok.
2021-2022 - koniec divadelným predstaveniam, šarádam, maškarádam založených na manipuláciach ega, veľmi skrytej agendy, ktoré chce niečo získať, ale treba si to dovoliť v sebe najprv sa odhaliť pred sebou, čo je proces.. Fotónové svetlo osvetľuje, zosilňuje všetko, čo je 3D, extrémne polarizuje, do tváre je vhodené všetko, čo sú duálne programy a 3D peklo a je to stále v tvojom tele na integráciu a prečistenie, presah, preprograming. Vďaka toľkému svetlu,

kričí všetko, čo je 3D štýl a divadlo na niečo na získanie niečoho ako som už vyššie písala..

2021-2022 - je pre mnohých tvrdé prebudenie sa do realít tvorených na klamstvách vlastného a toho vonku človeka-ega, prebudenie sa ku ultimátnej zrade seba sebou hlboko v koreni - najťažšia karma, ktorú si ako 3D človek vláčime, odohrávame, válčime so sebou, s ostatnými vnútri, netušíme.. Tí, čo si mysleli, že vedie ich vyššie Ja (svetlo) a stále to bolo ich ego, na nich je rad.. je to súčasť každého procesov, akého sudcu pre seba hráš, to je len na tebe, toho sudcu sa treba pustiť, trvá to, je to zarytý zvyk nelásky k sebe, zvyk sa bičovať, ťahať svoje ale aj ostatných batožiny, zvyk nemať súciť a pochopenie so Sebou.. Vzostup je vyslobodzovací proces, ale nieje to únikový proces práve naopak.. Zvyk je unikať od jadra bolesti, sebe neutečieme, zvyk je myslieť si niečo a fixovať sa na to a je to úplne inak.. v 3D je všetko naopak a ešte aj prekrútené, veľmi zamotané, komlplikované, problematické, únavné lebo vládne ľudská HLAVA oddelená od zvyšku tela.. pritom svojim telom vieš, cítiš, nie hlavou..ku skutočnému vedeniu sa nepremýšľaš ani ku láske, to vychýdza z tvojej hĺbky, keď srdce nechávaš otvorené naplno, vychádza to z teba z hĺbky naturálne a organicky, keď sa napojíš na to, kým už si vo svojej podstate, keď sa uvolníš do toho kde už si a kým už si a už sa neodpájaš..


Najmä Tento rok je kolapse domčekov z kariet tých, ktorí si mysleli, že majú niečo za sebou, že niekde sú, a hrali divadlo pred sebou a pred ostatnými, vyschne - vysychá im prameň, šokujúco sa zavrú dvere.. lebo to bol ego vzostup, iba ďalšie predstavenie, nič viac.. Semn patria nevyhnutné Pády alternatívnych inštitúcií, platforiem, ktoré majú 3D základy, slúžili do určitého bodu na potrebný tranzit, potom ich presahujeme.

Sociálne mediá sú 3D realita a bodka.. Ja som Júnovou pasážou 2021 prestala vstupovať do tých realít úplne, tento nástroj už prestávam používať,len veľmi minimálne na doručenie kódov, inak všetko odo mňa sa dá nájsť na tejto webovej stránke, na Vimeu, na Youtube nechávam videá Máj 2020-Máj 2021, lebo tam ešte stále slúžia. Zvyšok je pod heslom na Vimeu pre tých, ktorí sú ochotní zainvestovať viac a rezonujú s mojou energiou.

Sociálne médiá sú mometálne

preplné narcisizmom, ktoré sa hrá na Novú Zem.. Sem patria

Rôzne skupiny na sociálnych médiách, četovacie skupiny pod povrchom slúžia niečomu inému než sa na povrchu javí - v tom sú najväčšie chytáky a pasce..

Naučila som sa čítať DNA a kódy, ktoré ''človek''' zdieľa svojou transmisiou, svojou bytosťou, svojimi slovami, písmom, prejavom, jednoducho svojou energiou.. pre človeka to čitateľné nie je, pre svetelnú bytosť v nás áno..

Neverím ľudským Slovám, ale energii, ktorá je za nimi, tá hovorí za všetko..

Neverím tomu, čo je na povrchu, ale pod povrchom - keď nie si v hlave, cítiš, čítaš info celou bytosťou.. Svetelným telom procesujeme dáta, ľudským neprocesujeme nič, to je pozasekávané potlačenými emóciami, zmrazenou životnou energiou life force a je toxické - plné 3D mentálneho programingu - znečistené, poškvrnené krištály (ego infekcia).

Keď uvidíš, pochopíš, že celé 3D

stojí na hráčoch a falošných dojmoch, na získavaní niečoho, čo si sám nedokážem dať zvnútra von, čo ja nedokážem byť pre seba..Keď to dokážeš prekuknúť a nezápajať sa do toho, prestať tomu venovať pozornosť úplne, nevytvárať to..Fotonové svetlo ťa podporuje ako Bytosť Svetla, Hviezd, Bytosť Novej Zeme vo videní, cítení, v prekuknutí Ďalších divadelných hier (ega) a použitia sily a moci “svojho slnka” a dal tomu úplnú stopku.

Vždy sa jedná o tie naše staré hry, ktoré sme používali na dosiahnutie niečoho a netušili sme to..naša vlastná skrytá ego agenda - skrytá manipulácia a tvorba falošných dojmov ... toto je teraz veľmi veľmi vidno, ale len ak si to dovolíš... “kto čo stále hrá” a prečo..

Byť si plne vedomý toho, čo tvorí a podporuje moja energia cez plnú prítomnosť v sebe so sebou.. Pozrieť sa na to,

kde som súčasťou akých priestorov, skupín, vzťahov - pozrieť sa hlbokoooo pod povrch, či sú to ľudské hry - predstavenia alebo je to naozaj Reálne.. Si si vedomý toho, kam ti tečie pozornosť každý moment ? Aký je tvoj hlavný fokus ? Aký typ mentality podporuješ, čo tvoríš a odkiaľ v sebe tvoríš, kam ti tečú peniaze ? Ktorý tvoj aspekt vedomia nechávaš viesť - rozhodovať - tvoriť tvoje reality ?


Pokaračujú len väčšie MEGA TESTY,

skúšky, či sa zachováme ako 3D človek, alebo už nie sú len väčšie, ego pasce vlastného vesmíru, či sa chytíme, ako zareagujeme, odpovieme, ako si čo odkomunikujeme atď.

Všetko je to jeden MEGA TEST, lebo človeku v nás sa nedá veriť.. svetelnej Bytosti v nás áno.. Otázka je - Z ktorého aspektu vedomia fugnuješ ? Z akej hĺbky prepojenia v Sebe ako so ZDROJOM funguješ? Tvoja energia to vysiela - aký typ matrixu projektuješ, z takého funguješ.. z akej úrovne vedomia, čistoty, posvätnosti v sebe funguješ ? To tvorí buď Novú Zem alebo Starú Zem - 3D je založené na manipulácii s krištálmi, s krištálovou - Kristovou, svetelnou DNA.. Na manipuácii s nami ako s krištálmi - - keď vieš ako si ako 3D človek vznikol, sám si si to vytvoril a ako, odčiňuje sa to - ľudský programing vpichnutý do našej originálnej čistej originálnej Kristickej architektúry a štruktúry dvojitého diamantového solARneho tela.


Posledné zatmenie mesiaca a slnka z novembra-decembra roku 2020 - bolo to o hlbokom ponorení sa do jadra klamstiev, manipulácií, do jadra ľudskej bolesti, utrpenia a toxínov-jedu - čas na rozhodnutie, kto ďalej pokračuje a kto nie.. na to naviazalo zatmenie slnka a mesiaca máj-jún 2021 s efektom do novemebra-decembra 2021 - témy sú v pazúroch beštie, nájdi svoju hummánosť, morálny kompas, je čas uvidieť, ako všetko bolo nastavené proti životu, proti vedomiu, proti svetelnému telu a proti pamätaniu si na všetko, na seba.. Témy pokračujú -

klamstvá a komunikácia - vzťahy - hojnosť - vrchol karmickej záťaže a na proti tomu, kolektívy Novej Zeme v mega sile ako nikdy pred tým.. Čím viac si vyberáš Seba ako Nové ľudstvo, tým viac zaniká to staré prirodzene a veľmi rýchlo.. 4D zaniká rýchlejšie a rýchlejšie..

JE TO VYSCHNUTÍ PRAMEŇA A ZAVRETÍ DVERÍ PRE TÝCH, KTORÍ NEPOCHOPILI, NENAUČILI SA DOTERAZ AKO ČO FUNGUJE, A ŽE ĎALEJ SA POKRAČUJE AKO SVETELNÁ HVIEZDNA BYTOSŤ, KTORÁ NECHÁVA SVOJE ČISTÉ SRDCE VIESŤ, KTOREJ CELÉ TELO JE MEGA PORTÁL UNIVERZÁLNEHO SRDCA. VYSCHNUTIE PRAMEŇA PRE 3D ŠTÝL A SPÔSOBY FUNGOVANIA, KTORÉ SA NAHRÁDZAJÚ TÝMI NOVÝMI, KTORÉ SÚ DIAMETRÁLNE ODLIŠNÉ,A KTORÉ ZISŤUJEŠ LEN CEZ SVOJ VLASTNÝ VZOSTUP, CEZ VLASTNÚ PRAX. CEZ ZMAJSTROVANIE FYZIČNA AKO HVIEZDNA KRISTOVA SVETELNÁ BYTOSŤ.


Vybielenie - vygumovanie, ĽUDSKÁ HLAVA nie je funkčná, a to sú pointy vypnutia človeka, ktoré zároveň učia plnej prítomnosti, bytí v nule, kde všetko je k dispozícii..

Kúpeme sa len vo väčších dávkach svetla, kódovaných informácií viac a viac..

Ešte viac sa ukazuje všetko ~ je vidno všetko, aby si vykonal dôležité rozhodnutia, prestal zapájať do 3D hier.

Čo si všímam, že

Kolektívu Novej Zeme ten starý kolektív nerozumie už vôbec, alebo nie je počuteľný .. Je to diametrálne iná planéta, z ktorej žijeme zvnútra von.

Kolektív starej Zeme, alebo staro-novej Zeme začína mať “väčšie problémy so zdrojmi, s prácou a z prostriedkami, s vlasntým telom”.. je to súčasť učenia sa ako všetko funguje, ako ty funguješ ako čisté svetlo, učenie sa hospodáriť s energiou, učíme sa najmä cez straty do takej miery, do akej si vyberáme a do akej potrebujeme..


Rovnováha a Spravodlivosť, ktorú nastoľuje SVETLO cez úplný chaos, zviditeľnenie a vyplavenie, odohranie si potrebných extrémov na návrat do stredu, ktorý je fakt ZLATÝ STRED, je to proces a tanec polarít..

Vynulovanie karmy - DLH SEBA SEBE - vynulovanie všetkých typov kariem, ktor= som už vyššie spomenula, všetky typy karmy sú prepojené a ide o to, že karma vzniká len ak funguješ z neprítomnosti, nevedomosti, neprepojenosti, zo svojej ego-separácie-myslíš si niečo, že vieš, a nemáš šajnu..


Ak funguješ ako človek, čiže zo separacie, tak je to “jedného dňa”.. Ak funguješ ako kvantová svetelná hviezdna bytosť - ako To Kým naozaj Si, žiješ budúcnosť teraz presahom doby/ starej planéty / starej nižšej verzie ľudstva cez vynulovanie individuálca úplne - svojho ega-ľudská mentalita-programing a cez vynulovanie galaktickej “minulosti“ - ÚPLNÉ VYPLATENIE KARMY cez plný navrát vedomia-pamäte, cez úplné pochopenie všetkého, už ju neopakuješ a netočíš sa v 3D kruhoch ľudských hier. Karma sa tvorí, keď je to ego akcia už len myšlienkou, už len nebytím v prítomnosti v sebe, si odpojený, nie si prítomný.. Človek nechápe, čo je ego, na čo slúži, že 3D úroveň vedomia je ego úroveň všetkých odvrátených strán Vedomia, to je zádrhel číslo jedna - Ľudské domnienky, myslenia si, ilúzie o všetkom.. (sebaklamy).. Človek tvorí problémy, lebo má 3D programy, z ktorých funguje, funguje z hlavy.. od 6D plus neexistujú problémy, iba super kreatívne a inovatívne riešenia a úplne iné všetko, z ktorým ty prichádzaš, rodíš to, nikto za teba Novú Zem pre teba nevytvorí.. Jedná vec je ju vytvoriť, úplne iná je to udržovať a aktualizovať rýchlosťou svetla..fungujeme kvantovo z kvantových multidimenzionálnych stavov vedomia, nie lineárne z lineárnch stavov vedomia ako človek.. Jedno neobmedzené fungovanie ako neobmedzený tvorca, ktorý si, druhé je fungovanie ako obmedzený pozemšťan, ktorý nechápe kto je, nedokáže využiť svoj SVETELNÝ STVORITEĽSKÝ POTENCIÁL NAPLNO.


TVORBA KARMY JE Nevedomé fungovanie z 3D programingu - neuvedomuješ si následky toho, čo tvoríš svojou energiou - svojim elektro-magnetizmom v každom momente, neprítomnosť a nedostatok spojenia so Sebou ako so Zdrojom hlboko vo svojom tele.

 • Pochopenie, čo je karma: Ego akcia - ľudské rozmýšľanie - začína to rozmysláním - únos mysle vlastným egom a tým vonku, odpoj od tela, odpoj od srdca.. V tele je všetko, tvoje telo rozpráva, reakcie tvojho tela sa tvoje odpovede - informácie pre teba..

 • Akcia - Reakcia - akou energiou odpovedáš na všetko, čo spúšťaš - vysielaš, tvoríš svojou energiou tu a teraz? Podporuje ťa to, pozdvihzje ťa to, alebo zo zadu sa to vráti “a bodne do chrbta”?

 • Kde manipuluješ pod povrchom, lebo človek v tebe chce niečo získať ?

 • Vieš, že prvé čo sa učí je manipulovať, kontrolovať, byť v moci ako ego, buduje sa vnútorný narcis od ranného veku, ktorý sa s nami ťahá celý život ? Tomu odzvonilo, je tu možnosť vzostupného okna..

 • 3D matrix je Sieť - web manipulácie - návnad - háčikov - pasca vedomia plná návnad - pavúk tvoriaci lepkavú sieť čakajúci na muchu, ktorá sa chytí a je vysávaná.. Každý je pavúk aj mucha, aj sieť.. Fungovanie ako človek je hlboko v koreni založené na pokrivených presvedčeniach o láske, o sebe, o úplne všetkom. 3D štýl ťa manipuluje, aby si niečomu uveril, že je pravda, a ty robíš presne to isté..

 • šarády a maškarády, divadelné predstavenia, nulová reálnosť - úprimnosť - nulová šťava, nektár - opakuješ slová a frázy, informácie, čo si počul, čítal od ostatných ako vlastné informácie..

 • najväčšie pasce podporujúce falošné dojmy, ego hry - sociálne siete, všetky siete, platformy, ktoré majú 3D základy, skupiny, četovacie skupiny - na povrchu slúžia niečomu ale pod povrchom to slúži egu na hranie svojich hier..

 • nacítiť si rozdiel medzi tým, čo je v súlade s egom-s človekom, a čo je v súlade s dušou - s tebou ako s Novou Zemou,

 • a čo si myslíš, že je v súlade s tebou ako s Novou Zemou, ale pod porvrchom sú tam nitky človeka (nemá to dlhé trvanie, skolabuje to, vybuchne to).

 • dokážeš čítať energiu - kódy, ktoré vysielaš ty a ostatní ? Vieš rozoznať rozdiel medzi ego projekciou a kódmi starej zeme a medzi projekciou kódov Novej Zeme ? Zažívame si všetky duálne extrémy, polarity, aby sme pochopili, čo je skorumpovaný matrix starej Zeme, čo je čistý matrix Novej Zeme, nie sú to divadelné predstavenia, je to cítiť, že to daná Bytosť žije, má to zažité, nesnaží sa po nikom opakovať, ale zdieľa vlastnú šťavu, božský tok, vyššie poznanie, ktoré je na nezaplatenie, alebo je to niekto, to sa len opakuje po niekom inom, slovami, frázami, podobným vyjadrovaním sa, fotkami, podobnou tvorbou atď..

 • Do kedy plne nepochopíme o čom je Nová Zem, čo pochopíme len cez žitie jej kódov vo svojom tele, vo svojich realitách, do kedy neurobíme všetky radikálne potrebné zmeny v sebe, vo svojom živote, dovtedy sa točíme v extrémnych zážitkoch, lebo to potrebujeme..

 • Ako stará Zem, sme skorumpovaní majstri manipulátori, hráči, plní prázdnych boľavých miest, ktoré nie sú vôbec adresované, ktorí chcú niečo získať všetkými možnými spôsobmi, aby sa cítili lepšie, bezpečnejčšie, cenne a dôležito, hojne, plne atď, sme majstri narcisi vnútri a vonku a nemáme šajnu, lebo sme v tom tak hlboko zaseknutí, tak hlboko v nerovnováhe v koreňovej čakre (surival mode, fight or flight mode), čo dlho trvá než každý vôbec o sebe uvidí, a začína to naozaj čistiť, čo je kontinuálny celoživotný proces, nie akože čistenie a si stále na povrchu.... Ľudský Programing čistíme z tela von aj po vzostupovaní na úrovni tela..Najväčšia sloboda Je zažitá v tom, že nie si už manipulovateľný ani “formovateľný zvonka”, vonkajšok ťa neurčuje, ľudská pamäť, ľudské mentálne bariéry na vlastnej hojnosti Novej Zeme nestoja v ceste, nie si závislý a nezávisíš od ničoho-nikoho, si kompletný a celistvý, si večný pozorovateľ - vidíš - vieš - si čisté vedomie. Nepotrebuješ byť následovaný nikým, nepotrebuješ následovať - sledovať nikoho.. Funguješ z čistoty svojho srdca - čo sa učí cez budovanie svojej MerKABY a je šiestich cípov - budovanie svojho VZOSTUPNÉHO VOZIDLA DO NOVEJ ZEME.

Extra kľúčiky na záver:

Dovoľ si Byť tým, kým už dávno Si, tak vyplácaš / splácaš rýchlejšie všetky dlhy (seba sebe) na galaktickej úrovni..

Jedná sa o mega intenzívny fyzický proces, ale ako svetelné telo to zvládame inak, sme viac adaptovaní na klímu Novej Zeme, ale intenzita je len väčšia.. Vzostup je

Ukotvovanie Neba na Zem - do svojho koreňa a tvorba Nebeského Kráľovstva je neprestávajúci Proces navrátov Domov v Sebe slovami neopísateľný ~ keď Ty nepredstavuješ inú planétu - “iný typ hviezdneho človeka oveľa vyššej verzie” neuvidíš ju - to vo svojich realitách.. Ty predstavuješ inú možnosť - svojim príkladom už len zdielaš vstup do inej roviny vedomia / bytia.. ak tvoja energia tvorí na základe kódov starej Zeme tvoje telo a reality, tak zažívaš “starú 3D verziu seba”.. tá zmena je v typoch kódoch, ktoré žijeme.. ja tie rozdiely opisujem už veľmi dlho, ale každý to spoznáva / zisťuje cez svoju vlastnú prax..

Sprietočnenie - Spojazdnenie Super Toku Hojnosti (vyššieho) SRDCA + Inteligencie “vyššej” mysle ~ koridory vyššieho poznania = svetelná inteligencia vnútri ~ SUPER TOK NA ZÁKLADE KTORÉHO BUDUJEME NOVÉ STAVEBNÉ “kamene” - očistené kristaly v Sebe ~ očistené kristalove jadro v Sebe —> Budovanie: Kráľovského Priestoru - Realít - Interakcií - Vzťahov - KomUNIkacie - KomUNIt stojacich na solARnyvh zlatých Krištáľovo jasných a čistých základoch v Sebe - svoj Vzťah so Sebou ako Zdrojom a svoj vzťah so Sebou ako svetelným telom = Priorita č. 1 = budovanie organického bohatstva PRAMENIACE V TVOJOM TOKU - ESENCII - do akej miery spojazdňuješ Zdrojový / Božský Tok v Sebe, Dovoluješ si úplný kolaps všetkého čo je 3D (počínajúc telom, 3D štýl a spôsoby fungovania,žitia). Do starých krabíc / systémov sa nezmestíme - na to je naša svetelná veľkoleposť / velkomocnosť príliš veľká preto si tvoríme všetko NOVÉ, čo je v SÚLADE S TVOJIMI VZOSTÚPENYMI VERZIAMI - ASPEKTMI - TELOM NOVEJ ZEME NA ZÁKLADE PRÁCE S KÓDMI-Svetlom-Zvukom-Dátami..


Super kľúče: ZDIELAME SVOJ PREPLNENÝ POHÁR ZVNÚTRA VON, nie poloprázdny pohár, plný, mysliac si, že je plný.. “toto je zároveň aj výhovorka pre tých, čo fungujú z mentality nedostatku - čo sú všetci 3D ľudia” - nájsť stred vo všetkom je naozaj Zlato.

Novou Zemou sa učíme byť, nie snažíme byť.. prirodzene sa uvoľňovať - dvíhať frekvenčné naladenie ~ meditačný / vysoký / expandovaný stav SRDCA A VEDOMIA. Prirodzené plynutie a dovolovanle si kolapsu 3D, nie sa hneď snažiť / tlačiť / nútiť do niečo na čo nemám základy v sebe vybudované ..

Pokračujú len hlbšie prieniky do seba - hlbšie čistky a oveľa väčšie Stavy High ~ expanzie ~ len vyššie stavy vedomia, z ktorých postupne žijeme, keď si na to svoje telo postupne prispôsobujeme - premieňame - to je to, kde to “krachuje” - celým telom udržať a stabilizovať.. Len vyššie frekvencie (novej zeme)...rozdiel medzi kontrakciou a expanziou vedomia je postupne presahovaný..

Pribúda intenzita svetla/kódov na celotelovú integráciu rastie čiže sa máme Premieňať ešte rýchlejšie a ešte viac - adaptujeme sa na to, kým naozaj Sme ~ vždy sme boli ~ úplne sa od toho vzdialilo, odpojilo, zabudlo sa - stratila sa pamäť - vedomie - nahrala “sa falošná” pamäť a informácie..

Turbo Resety na všetkých úrovniach počínajúc tými elektromagnetickými .. lineárny čas/ kalendár / prácu môžeš “zabudnúť”.. plánuje sa úplne inak, funguje sa inak, práca je iná, lebo telo je iné...ty si iný “každú chvíľu”..

Mega zmeny a Resety, väčšie dávky svetla a kódov nie sú unesiteľné pre “človeka a jeho telo”.. čím skôr každý pochopí, že “od 5D” je to iná VERZIA ZEME KTORÚ SVOJOU ENERGIOU-PROJEKCIOU TVORÍME TEDA ZAŽÍVAME, tým rýchlejšie prestáva “mrhať” energiou - časom - možnosťami mega rastu - prostriedkami, čo sú napríklad peniaze do kedy si každý svoj “tmavý egyptský panteón falošných identít / kráľov / bohov / vládcov” neprečistí a nevymení úplne svoj vzťah ku nielen peniazom...


Pamätaj na relatívnosť všetkého a že si tvorca svojich hologramov, planéty ktorú žiješ, nie na ktorej žiješ:

RELATÍVNOSŤ VŠETKÉHO ÚROVNI VEDOMIA, z ktorej fungujeme - vnímame - žijeme - tvoríme a ktorú OKUPUJEME SVOJIM TELOM, ktoré je len viac Polo-éterické, Éterické (svetelne) - tekutý KRIST-AAL, diamant, SLNKO - ZJEDNOTENÉ Vedomie SLNKA A VŠETKÝCH HVIEZD ŽIJEME NAPLNO - celú pamäť - poznanie - super vedomie = základy Budovania Novej Zeme v Sebe a vo svojom “fyzične”..

KOREŇ A PEVNOSŤ V LÁSKE V OMNILÁSKE - OmniPrítomnosť ~ SILA A MOC V ZLATOM SOLAR JADRE-Centre ~ otvárajú brány ku “tej najvyššej inteligencii / seba-poznaniu / vedomiu Seba / ku pamäti / VEDOMostiam ~ ich aplikácia do života je podstatná (vedieť nestačí)..


Prestávaš fungnovať ako lineárny človek - dovolíš to ? Je to vždy začiatok od nuly a veľké učenie trpezlivosti...Nula je nula..nedá sa to obísť, nedajú sa preskočiť stupne vývoja..Je to evolúcia SVETELNÉHO vedomia a tela v určitých fázách tak, ako si to každý nakódoval, nastavil, už pred-vytvoril. Čím viac sa zjednocuješ so Sebou ako so Vzostúpneou Bytosťou, tým viac ukotvuješ nebeskú Vzostúpneú Zem do svojho tela, hmoty, realít, formuješ ju - vibruješ ju do hmoty ako Tvorca :)


V tomto článku som zámerne použila aj tvrdšie výrazy na doručenie určitých poínt, ktoré mne tiež trvali nejaký čas pochopiť, o sebe uvidieť, prijať, integrovať, presiahnuť..

k-RA-sny čas hviezdne BYTosti 🌟💎💙S láskou a úctou,

Maria Aramatena
1,076 views
bottom of page