top of page

Prerábky Tela-Vstup do Nových Levelov Seba,Budovanie NovoZemšťanov a Vrcholiace Pády,Roky 2022-2025+

Updated: May 31, 2022Viac ako Mega Prerábky Tela Pokračujú - Vstup do Nových

Levelov (Úrovní, Dimenzií, VYŠŠÍCH Oktáv) Seba, VzoVSTUP do nových levelov úplne všetkého všetkého - Nová Éra Jednoty, Čistoty -

Budovanie NovoZemšťanov z

Božského Intelektu-Svetelnej Inteligencie, z dosiahnutého Zjednoteného Galaktického Vedomia Zeme na Kódoch Nového Prototypu Avatara Novej Zeme

Zatiaľ čo Všetko Ostatné Padá - - čo ide rýchlejšie do kolapsov sú 3D ego ilúzie - domčeky z kariet, 3D štruktúry, Teda úplne všetko, čo nemá TerraNova štrukturálne základy -- dvojkový Február / Marec 2022 sa to riadne roztáča - vstup do ďalšej fázy, na ktorú telá sa pripravujú..

Vrcholy pádov a demolácií starého matrixu v tele-vonku na globálnej úrovni cca do 2025, lebo Nová éra

Integrovaných Svetelných Galaktických Bytostí

JE UŽ TU...

Koniec oporným a záchranným barličkám a dôležité pochopenie následkov zániku 4.Dimenzie, ktoré sa budú zhmotňovať - vrcholy pádov toho,

čo nemá TerRAnova Základy - (Kristos Slnečnej) Hviezdy Novej Zeme..


Nájdeš tu Link na neustále aplikovateľné vysielanie z 5.1.2022

a v skratke zhrnuté kľúčové témy nielen pre 2022 - 2025 .. (je toho omnoho viac).

Titulný Obrázok je zvolený zámerne ako Ilustrácia toho, čo sa s nami ''deje''
Kľúčové témy nielen pre 2022+

v skratke:


❣️Odučiť sa všetko Naučené “ako človek”,

❣ Koberce sú z pod nôh vytrhávané, (vlny šoku a rôznych erupcií),

❣️odvaha, sila, pokračujú len majstri, sila svetelnej bytosti a sila človeka - veľmi rozdielne typy / verzie sily.. Jedno je PEVNÁ STABILITA SVETLA (6D plus) a druhé je DOM Z KARIET “akože stabilita” (3-4D).


❣️Spoľahnutie sa na seba - Na svoje božské spojenie + navigácia z momentu Do momentu.


❣️ BUDOVANIE NOVEJ ZEME STOJÍ NA SVETELNOM KVOCIENTE, svetelnom tele a na úrovni VEDOMIA V TELE, Z KTORÉHO FUNGUJEŠ A VNÍMAŠ — RELATIVNOSŤ VŠETKÉHO TOMU - Sebabudovanie sa odznova!


❣️Dôsledky zániku 4.Dimenzie - extrémnejšie extrémy a väčší zverinec -> zosilnená zverina, lebo to sa z každého musú úplne vyplaviť, vrátane detského hnevu, zášte, nenávisti ako takej, pod ňou nájdeš lásku k ľudstvu ale ku novému, ku svetelnej bytosti v každom, aby si mohol byť v službe Novej Zemi.. super schopnosť je pochopenie a porozumenie, a hnacia motivačná sila je ''super nasranie sa' na ľudstvo - bytie hotový s celou 3D verziou ľudstva, ty tvoríš iné.. odchádzaš, berieš is cennú energiu na tvorbu toho, čo neživí starú (3D) verziu ľudstva-mentality-vedomia.

EXTRÉMNY TANEC POLARÍT, OŽÍVANIE TOHO, ČO BOLO V TELE NEODŽITÉ..

LEN VÄČŠIE ČISTKY, odhusťovanie…

❣️pochopenie 4D - že to bol tranzitný stupeň kde sa Dali aplikovať pravidlá hry staré zeme a Novej zeme Zároveň, to znamená, že projektuješ svoje vedomie cez 3D matricu alebo už matricu novej zeme. 4D zanikla zimným slnovratom 2021 a to sa bude viacej zhmotňovať a vrcholiť cca do 2025!!


❣️Viditeľnosť a sprístupnenosť Novej Zeme - sám si otváraš brány a udržiavaš otvorené. Buduješ Mosty.


❣️Prevrátenie spánku a bdelosti. Celkovo inverzie a prevraty..

❣️Od linearity ku kvantovosti.

❣️Cesta hlboko do galaktického jadra, do štrukturálnych základov v sebe.

❣️Archy a Bezpečnostné zóny Novej Zeme (je ich len zopár a ty musíš byť s nimi jedno).


❣️Vyčisti si neporiadok v hlave a v tele, Dostávaš veľmi jasné inštrukcie zvnútra, Počuješ ich ? Komunikácia a načítanie energie je ZÁKLAD, poznanie rozdielu medzi svojim nižším a vyšším Ja je základ..

Ustálenosť a prítomnosť v sebe, otočený hlboko dovnútra odkiaľ expanduješ - nonstop aktuálan téma ''pre ľudstvo''..


💥🔥🌪❄️💨💦☀️🌟

Pokračujúce

ČISTENIE HUSTOTY Z TELA/ vyprázdňovanie / upgrejdy / prerábky tela:

❣️Každého Telo je pripravované na ďalšie fázy. Neustále odlahčovanie a čistenie vibračnej hustoty, harmonizácia DNA. Alchymizacia tela, úplné prerábky + odhusťovanie.


❣ PRERÁBKY TELA na kompletku a VNÍMANIE , ŽE JE TO tvoje PLANETÁRNE, SOL-AR-NE, GALAKTICKÉ Svetelné UNIVERZÁLNE TELO Hviezdnych BRÁN Vedomia, TECHNOLÓGIA VZOSTUPNÁ A BUDOVACIA, TVOJE VOZIDLO - TEN NAJDÔLEŽITEJŠÍ VZŤAH JE SO SVOJIM SVETELNÝM TELOM.

KAŽDÉHO “ČLOVEČINA” JE ZÁMERNE FOTÓNOVÝM Svetlom len viac AKTIVOVANÁ, Z KTOREJ REAGUJE, FUNGUJE, ŽIJE, VNÍMA - zámerne je to svetlom zviditelňované, je to hlasnejšie, Aby to každý rozoznal najprv v sebe... aktivované všetky survival mode, bojovné, rezistenčné, ochranné obranné mechanizmy proti sebe - “proti svetlu, proti tme”. Človek je celý život nastavený proti svetelnému telu a netuší to! Vyberá si to, čo je proti nemu v každom momente. ❣️Aj preto budovanie Merkaby - je to na etapy cez úplné prevrátenie polarít, robíš opačné rozhodnutia, vyberáš si ako tvoje Vyššie Ja, najprv je to zastavenie svojho starého toku a spôsobu tvorby života ako takého cez zmeny vnímania seba a vnímania úplne všetkého a všetkých. S tým súvisí najmä pustenie sa domnienky toho, že sa tvoje telo transformuje, život sa transformuje.. nič z toho sa nedeje, keď vedome netransmutuješ, nepracuješ so svetelným kódmi vedomia v sebe...


❣️Fokus na Telo na reality, ktoré projektuješ, štrukturálne Základy, na ktorých staviaš všetko - vyššie srdce-myseľ Avatara Novej Zeme je náš operačný systém Novozemšťanov:

Fokus na to, čo konzumuješ všetkými otvormi a na to, čo sa odohráva v tebe..

❣️🌟❣️sila a moc SVETLA nie je len tak telom vstrebať to KÝM SI - sebastarostlivosť číslo jedna - iný level lásky k sebe, k telu, iný level vzťahov ako taký a vzťah k telu.


❣Privádzanie extrémov do stredu najmä, čo sa moci a kontroly týka, to súvisí so slobodou:

❣ABDIKÁCIA MOCI - bezmoc - po moc chodíš von - hľadáš odpovede vonkuako 3D človek..

Zdroj otázky je zdroj odpovede! Neexistujú oddelene od seba! S každou otázkou je tu odpoveď vo vyšších dimenziách, ty navýš frekvenčno svoje vibračno-frekvenčné naladenie..


❣❣prekompenzované nedostatky - mentalita človeka, telo funguje v strachu a nedostatkoch, lebo taká je mentalita..

❣❣ vyplavovanie detského hnevu - hry ego rodičia a deti vnútri - strach z Bytia sebou, so Sebou v Sebe.. cesta hlboko do hamby..

❣ 💫 Iné levely vzťahu a práce so sebou, Iné levely všetkého:

Všetko ťa núti ísť hlbšie - hľadať v sebe všetko, napojiť sa na nekonečný zdroj v sebe nie na ten obmedzený zdroj. Nonstop Prehlbovanie vzťahu so sebou..

Nonstop Skúšky vzťahu so sebou ❣

🌟🛸

❣ GULE - KRÍDLA - SLOBODA Sú LEN VÄČŠIE TÉMY,

🕊VZOSTUP NOVÝCH LÍDROV,

❣ MEGA MOŽNOSTI PRE SUPER RÝCHLY RAST

❣ KVANTOVÉ SKOKY,

❣ GALAKTICI PRISTÁLI 🛸


❣ Sila jadra zeme. Zemská čakra, hviezdna čakra - zjednocuj!

❣ rýchla adaptácia na iné tempo a rytmus, inú klímu, ktorú tvorí tvoje galaktické telo zvnútra von.. Gaia Je plne Galaktická planéta meniaca sa na Slnečnú Hviezdu, na svoju Vzostúpenú Verziu.. Nachádza sa v 6. Harmonickom UNIverze, od 15D plus..

❣ Expanduj do svojej nekonečnosti ~ infinite pool of possibilities!

... a mnoho viac..


Link na neustále aktuálne a aplikovateľné vysielanie:

1,396 views

Comments


bottom of page